Sõnu seletav sõnaraamat

Esindusdemokraatia –  demokraatia vorm, kus rahvas teostab võimu valitud esindajatee (saadikute) ja esinduskjogude (parlamendi, volikogude)  vahendusel.  Parlamentaarne demokraatia – parlament ja valitsus on omavahel tihedas sõltuvuses(eesti, UK) presidentaalne demokraatia – valitsust juhib reaaltset võimu omav president (usa, venemaa)
Esindatud on enam kui 70 autorit, nad jagunevad nelja põlvkonda : enne sõda Eestis tegutsenud ja väljakujunenud kunstnikud; Eestis kunstiõpinguid alustanud, ent võõrsil oma loomingulise käekirja leidnud kunstnikud; Eestist lapse- või noorukieas lahkunud ja juba uuel asukohamaal hariduse saanud kunstnikud ning paguluses sündinud kunstnikud, nt Jaan Aare Põldaas, Mark Kalev Kostabi, Elva Palo, Naima Rauam, Uno Hoffmann jt. Suurt osa näitusele koondatud töid saab Eestis näha esmakordselt.
Esimesed b - Boyd? – Sasa, Trixie, James Bond, The Nigga twins, Sista Boo Kust kohast nimetus „break dance”? – Kas rockin ja breakin võeti samal ajal kasutusele? – ei, rocking oli ennem Millal muutus break raskemaks? – 80ndate alguses Kes oli „the man with a thousand moves” ja millal ta breikima hakkas? – Spy, 70ndate lõpus W-coasti esimene bboy, kes viis breaki Californiasse? – Break’i liigutused – toprock, downrock, powermoves, freezes (windmill, 6 step, 7 step, chair,

Esimesed palad - 6 a.  Isa keelas Wagneri muusikat õppida-alam sort  1882-ülikool:kunstiajalugu ja filosoofia  1883-Berliin,1885- München:dirigent  1894-abiellus soprani Pauline Maria de Annaga  1886-jõuab sümfoonilise poeemi juurde  1903-koostöö Hugo von Hoffmannstahliga,keskendub ooperitele  1922-huvi varasema muusika vastu,taaselustab Lully ja Mozarti oopereid  1933-muusikadirektor  1934-hümn Berliini OM jaoks  1935-ametist tagandamine  Sureb südameatakki
Esimeses loos on juttu sellest, kuidas inimesed panevad peole oma rahvariided selga ning kõik tulevad nende juurde küsimusega: „Kas hakkate rahvatantsu tantsima?“ See on nende arvates tüütu küsimus, sest et nende kultuuris pandi ikka rahvariided peole selga, sest need oli piduriided, millega käidigi peol, mitte ei pandud selga ülikonda jms. Teine lugu räägib sellest, kuidas poodides müüakse nukke, kellel on rahvariided seljas, kuid ei pööratud tähelepanu detailidele.
Esitavad anglo - ameerika juhtimis- ja eestvedamisteoreetikud (konsultandid), kellest tuntuimad koos põhiteose esmaavaldamise aastaga on Tom Peters (1984), Eliyahu Goldratt (1984), Peter Drucker (1985), John Kotter (1990), Stephen Covey (1989), Charles Handy (1994), Daniel Goleman (1995), Margaret Wheatley (1999), Peter Senge (1990)265 jt. T. Peters rõhutab bürokraatlikult juhtimiselt lihtsale juhtimisele (simple management) ülemineku vajadust, põhjendades seda inimeste loovusega.

Esines dalai - laama oma pöördumises USA kongressi poole uue initsiatiivi, nn. 5-punktilise rahuplaaniga, mis nägi ette: 1. kogu Tiibeti muutmise rahutsooniks; 2. Tiibeti rahva eksistentsi ohustava rahvastiku ümberpaigutamise poliitika lõpetamise; 3. tiibetlaste põhiliste inimõiguste ja demokraatlike vabaduste austamise; 4. Tiibeti looduskeskkonna kaitse ja 5. tõeliste, Tiibeti tulevast staatust ja tiibetlaste ning hiinlaste suhteid puudutavate läbirääkimiste alustamist.
Esitamine registripidajale on võimalik pärast likvideerimise lõpetamist, kuid mitte varem kui kuue kuu möödumisel osaühingu lõpetamise äriregistrisse kandmisest ja likvideerimisteate avaldamisest ning kolme kuu möödumisel lõppbilansi ja vara jaotusplaani osanikele tutvumiseks esitamisest osanikele teatamisest ja ainult tingimusel, et osaühing ei osale Eestis poolena üheski käimasolevas kohtumenetluses (ÄS § 218 lg 1). Samas avalduses on õige näidata ära ka dokumentide hoidja.
Esimesed etapid on kõikidel juhtudel ühised a) viiruse tungimine organismi b) viiruse kinnitumine sihtmärkrakule c) viiruse nukleiinhappe liikumine raku tuuma ja seostumine kromosoomidega DNA kujul (DNA viirus läheb otse, RNA viirusel tehakse RNAst DNA ja alles siis seostub) Järgnev jaguneb kaheks: 1. Lüütiline tsükkel, st rakus algab intensiivne viirusosakeste taastootmine, mõne aja pärast rakk sureb, laguneb ehk lüüsub ja vabanevad viirusosakesed nakatavad uusi rakke.

Esimesed cad - süsteemid: Mõõtude ja geomeetria vahel ei olnud sidet vanemad CAD-süsteemid:  Ühesuunaline side: geomeetria muutus põhjustas mõõdu muutuse tänapäevased CAD-süsteemid: Kahesuunaline side geomeetria ja mõõtude vahel 62. Nimetada 2 põhilist 3D solid tuuma ja millistes süsteemides neid kasutatakse? Põhilised 3D solid tuumad –Parasolid (kasutusel Solid Edge, Unigraphics, Pro/E, Microstation) –3D ACIS Modeler (kasutusel Catia, Solid Works)
Esimeses peatükis on käsitletud äriplaani koostamise vajadusi ja põhimõtteid; • teises peatükis on välja toodud ettevõtte üldandmed; • kolmandas peatükis puudutati põhieesmärki ja strateegiat; • neljandas peatükis tegeldi ettevõtte analüüsiga; • viiendas peatükis vaadeldi turusituatsiooni ja selle arenguväljavaateid; • kuuendas peatükis loodi marketingiplaan; • seitsmendas peatükis tehti finantsplaan; • kaheksandas peatükis käsitleti riskitegureid.
Esimeses kooliastmes on sellisel klassi kokkuleppel võime oma hoiakute kogumisse näiteks lisada: (vahel nimetatud ka käitumiskavaks) tiitelleht õpilaste ja õpetaja pildiga (joonis 2.3). Iga klassi/lennupõhine käitumislepe peab peegeldama kogu kooli käitumisalaseid väärtusi ja eesmärke. Klassipõhise kokkuleppe eeliseks (eriti esimeses ja teises kooliastmes) on, et see aitab Õigus turvalisusele ei tähenda vaid seda, et ohtu pole – see tähendab ka turvalist enesetunnet.

Esimestes ülesannetes on soovitatav kasutada 5 – 6 erinevat argumendi väärtust (õpilased peaksid ise märkama, et sirge joonistamiseks ei ole vaja leida nii palju punkte – piisab vaid kahest, millest üks on alati punkt (0;0)). Probleemid võivad tekkida juhul, kui arv a on arvutamiseks ebamugav (näiteks harilik murd, mida ei saa täpselt kümnendmurruks teisendada). Sel juhul tasub x väärtused valida nii, et arvu a korrutamisel x väärtusega saame tulemuseks täisarvu.
Esindades valitsuse - ja opositsiooniparteisid, seostusid ajalehed esmakordselt riigivõimuga. Ajakirjandus ja riigivõim olid omavahel lähedalt seotud ka isikute kaudu: paljud poliitikud (nt Jaan Tõnisson, Konstantin Päts, Otto Strandmann, Ants Piip) olid varem olnud ajakirjanikud või tegutsesid ajakirjanduses ja poliitikas samaaegselt. Ajakirjanduse eest suletud valdkondi 1920. aastatel praktiliselt ei olnud, tõkestatud oli vaid riigikorrale otseselt ohtlik propaganda.
Esimese hooga on Dilli liigutused rasked, kramplikud ja kandilised nagu vihmamantelgi. Tema ilme on kohkunud ja pentsik - „justkui oleks konna alla neelanud“. Kuigi alustekstis on Dill poiss, on ta laval tüdruk ja Dilli kehastav Maria Soomets on selle tasakaalustamiseks leidnud vahendid, mis ei kaota lava-Dillist täielikult raamatu-Dilli. Soometsa kehastatud tegelasel on rõhutatult madal hääl, lohakas kehahoiak, poisilik istumisviis ja äkilised liigutused.
!

Esimeseks lüliks on kõige madalamal tasandil asuvad kohtud, teiseks lüliks on sellele on tuvastatud kohtuotsusega; järgneval tasandil asuvad kohtud jne. 3. juurdlust teostava isiku, uurija või prokuröri kuritegu teistitava kriminaalasja kohtueelsel menetlusel, mis on tuvastatud kohtuotsusega, kui see kuritegu võis Kohtusüsteemi astme mõistet kasutatakse eristamaks kohtu funktsioone konkreetse mõjustada kohtuotsust teistitavas kriminaalasjas; asja lahendamisel.
Esiplaanil on ülesannetevaatluse alla võtmise ja täitmise objektiivsus Meeskonnatöö rakendamine eeldab järgmiste tegurite arvestamist:  Ülesande lahendamise liik  Tähtaeg, ajaplaan  Meeskonna liikmete suhtumine  Meeskonna kooseisu puudutava personali voolavus  Eesmärgipüstitus ja ülesannete sõnastamine  Meeskonna suurus  Meeskonna koosseis, sisestruktuur Maatriksorganisatsioonile sarnased eelised, kuid väiksemate kuludega.
Esialgsest tasakaalupunktist on turg läinud välja nõudluse suurenemise mõjul (nt sissetulekute suurenemise tõttu). Pakutav kogus osutub väikeseks ja hind tõuseb kõrgemale tasemele, sellele orienteerudes toovad pakkujad turule suurema koguse, mis müüakse tasakaaluhinnast madalama hinnaga, Kuna kujunenud situatsioon tingib jälle pakkumise vähenemise sest see kogus on tasakaalukogusest väiksem, tõuseb turuhind, kuid sedakorda vähem kui üle-eelmisel perioodil.

Esimesteks haigustunnusteks on keele pöörlevad & väänlevad liigutused, lisandub huulte imemine & hammustamine & närimisliigutused, viimaks käte & ülakeha tahtmatud liigutused •  Põhiliselt pöördumatu •  Väljakujunemine sõltub annusest, seepärast on parkinsonisminähtude korrigeerimine antikoliinergiliste ravimitega ohtlik •  Düskineesia kaob une ajal & väheneb tahtlike liigutustega •  On väidetud, et on skisofreenia juurde kuuluv sümptom
Esimesed k - P olulisem lahing • Marathoni lahe rannal vastamisi • Dareios I Pärsia väed • Ateena maaväed • Lahingu võti • Eesmärk hävitada Pärsia tsenter-faalanks • Kreeklaste tiibrünnak • Hukkunuid • Pärsial ligi 6500 meest • Ateenlastel 200 meest • Ajalooline kuulsus-40km Marathonist ateenasse • Abipalve Spartasse-200km • Ateena armee tagasimarss linna-Pärslaste rünnakut ootama • Ateena täielik triumf
Esimeseks tööks on seejuures tunnuste loetelu koostamine; iga liigi kodeeritult kirjeldamine tunnuste loetelu järgides, kusjuures on lubatav tunnuse kahe või mitme seisundi puhul kasu- tada kodeeritud sõnu või; ja; kuni; tunnus puudub; tunnuse seisund on tead- mata. Tunnustele antakse subjektiivne kasutusheaduse hinnang (mida korduval katsetamisel on lihtne muuta); märgitakse, mitu korda sama (varieeruv) liik võib määramistabelis korduda.

Esindusdemokraatia –  demokraatia vorm, kus rahvas teostab võimu valitud  esindajate ja esinduskogude vahendusel. Euroopa lõiming ( integratsioon )  ­ euroopa liitu kuuluvate ja sinna astuvate riikide  omavaheline ühtlustumine ja kujunemine tervikuks. Fraktsioon – ühtsete vaadete põhjal loodud saadikuühendus parlamendis, tavaliselt  moodustatakse ühte erakonda kuuluvatest parlamendisaadikutest.
Esindajatel on   leitud   tätoveeringuid   nii   näolt   kui  kehalt, kusjuures on võimalik, et pigmenti osati juba naha alla viia.       Parfüüme   ja   minke   segasid   preestrid,   kes   hoidsid   oma   retsepte   saladuses   ning  loovutasid neid ainult väga kalli raha eest. Lõhnaaineteks olid taimedest ja lilledest  saadud aroomiõlid,  millele lisati muid õlisid ja rasvu. 
Esimest tüüpi ehk omadusi muutvad materjalid on sellised, mis muudavad oma keemilisi, soojuslikke, mehaanilisi, optilisi, magnetilisi ja/või elektrilisi omadusi keskkonnatingimuste muutumisel või materjali mõjutava energia muutumisel (päikesekiirgus, temperatuur, pinge, voolutugevus, magnetväli jne). Teist tüüpi ehk energiat muundavad materjalid on sellised, mis muundavad materjalisse siseneva energia mingiks muuks energiavormiks.

Esindajate komitee e. COREPER (pr keelne lühend Comité des représentants permanents)  Coreper`i kuuluvad liikmesriikide alaliste esinduste juhid või nende asetäitjad (EÜL art 207 lg 1).  Kõik õigusakid peavad oma teel nõukokku läbima COREPER`i. Selleks on 2 võimalust:  COREPER I ühendab liikmesriikide suursaadikute asetäitjaid, kes arutavad siseturu korraldamise tehnilisemaid aspekte, tervishoiu, keskkonna jm küsimusi.
Esinudusdemokraatia – rahvas osaleb valimises oma esindajate ehk saadikute kaudu Otsene demokraatia – rahvas osaleb vahetult otsustamises nt. Rahvahääletus Nõuded demokraatlikele valimistele : • Kandidaate on ühele saadikukohale mitu • Kõigil on võrdne võimalus oma vaateid propageerida • Kodanikul on õigus teha valik iseseisvalt ja hoida seda saladuses • Hääled loetakse ausalt ning tulemused avalikustatakse täielikult
Esimeses osas e. preambulaks on keiser Karl V eessõna ja pöördumine koodeksi kasutajatele poole, märkides ära milleks see koodeks on loodud ja kelle jaoks see on. Teises osas on üksikasjalikult kirjeldatud kohtupidamise reeglistikku ja protseduurilisi reegleid. CCC on siinkohal kirja pandud põhimõttel: „Kuriteoks ei saa lugeda tegu, mis ei ole kuritegu Rooma õiguse ja kehtiva seaduse alusel“. Loetletakse kuriteod, nende

Esikoor - Epidermi all on põhikoest koosnev esikoor, mida kloroplastide esinemisel nimetatakse klorenhüümiks, suurte rakuvaheruumide korral ka aerenhüümiks; steel - Esikoorest seespool asub varre kesksilinder (steel), steeli välimine rakukiht on peritsükkel (perikambium). Siit algavad lisajuured ja -pungad. Mitmekihilise peritsükli rakkudest võib kujuneda perivaskulaarne tugikude, (enamasti niinekiud) ning säsi.
Esindajaks on Gregory, R.L., (näit. Gregory, 1998);  ühendatud teooria (synthesis theory), mille üheks peamiseks esindajaks on Neisser, U., (näit. Neisser, 1976);  algoritmiline teooria (computational theory), mille üheks peamiseks esindajaks on Marr, D., (näit. Marr, 1982). Kriteerium, mille põhjal nimetatud suundi eristatakse, tuleneb tajupildi tekkimiseks vajaliku info töötlemise erinevatest teooriatest.
Esimest korda on Türi linna mainitud ajaloolistes ürikutes 1347. aastal Turgeli nime all. XIX sajandi lõpul oli Türi kihelkonna keskus kiriku, kirikukõrtsi, apteegi, doktoraadi, surnuaia ja koolimajaga. Asula kasvas sajandivahetusel, kui Laupa mõisnik von Taube rajas1899.-1900. a Pärnu jõe äärde puupapivabriku ning ehitati Tallinn-Viljandi kitsarööpmeline raudtee, mis 1974. a rekonstrueeriti laiarööpmeliseks.

Esimesed kriisiilmingud1930 - hindade langus - põllumajandustootjaid tabab esimesena (Euroopa ei suuda enam osta, piiratakse sissevedu, Eestis tekivad ülajäägid, hinnad langevad ka siin) - sama protsessi kordumine tööstuses - siseturu kokkukuivamine - rahanduses tekkis segadus seoses paljude riikide loobumisega kullastandardist - tööpuuduse kasv - elukalliduse tõus rahulolematus kõigis ühiskonnakihtides= otsitakse süüdlast
Esialgne andmetöötlus - ptk. 6 NB! põhimõte ja vajadus Esialgne andmetöötlus koosneb: • Väliraamatude jt. Väliandmete kontroll ja töötlus • Käikude skeemide koostamine • Jooniste ja nurkade tasandusarvutused • Käikude sulgemisvigade leidmine ja töökoordinaatide arvutus • Nurkade ja joonte mõõtmise täpsushinnang Programeetitud andmetöötlusel oleneb etappide loetalu ja sisu olemasolevatest programmidest.
Esimehed – Ülo Nugis (Vabariiklaste Koonderakond, Isamaa, Vabariiklaste ja Konservatiivide Rahvaerakond, Koonderakond, Uus Eesti, Rahvaliit) oktoober 1992 – märts 1995 Toomas Savi (Reformierakond) märts 1995 – märts 2003 Ene Ergma (Res Publica) märts 2003 – märts 2006 Toomas Varek (Keskerakond) märts 2006-märts 2007 Ene Ergma (Res Publica) märts 2007-märts 2014 Eiki Nestor (SDE) märts 2015 - …

Esivanemad ehk keskenduma meie ilusa eesti keele ja kultuuri säilitamisele? Kultuuri üheks osaks on selge, orienteeritud, üheseltmõistetav keel, mis liidab meid ning teeb meie soovid võrdselt arusaadavaks kõigile.
Esinevad funktsioonid on elementaarfunktsioonid. Põhilisteks elementaarfunktsioonideks nimetatakse järgmisi funktsioone: 1) konstantne funktsioon y = c; 2) astmefunktsioon y = xα ; 3) eksponentfunktsioon y = ax (a > 0); 4) logaritmfunktsioon y = log a x (a > 0, a ≠ 1 ); 5) trigonomeetrilised funktsioonid y =sin x, y =cos x, y = tan x, y = cot x; 6) arkusfunktsioonid y = arcsin x, y = arccos x, y = arctan x, y = arccot x.
Esimesed kunstiteosed on u. 70 000 aastat vanad • Praegu arvatakse, et kujutava kunsti sünnimaaks oli Austraalia • Lääne-Austraalia kõrbetest on leitud kivikujukesi ja kaljumaalinguid • Tänu kuivale kliimale on need üsna hästi säilinud • Euroopa vanimateks kunstiteosteks on ehted (aukudega teokarpidest), mida on leitud Vahemere põhjarannikult Kagu-Euroopast • Kuulsad on ka Lääne-Euroopa koopamaalingud

Esindajateks on karoteeni α -, β -, γ-, δ-, ζ- jt isomeerid, samuti lükopeen, • ksantofüllid – hapnikku sisaldavad molekulid; esindajateks luteiin, zeaksantiin jt. Taimedes täidavad kaotenoidid lisaks põhiülesandele – valguse absorbeerimisele ja klorofüllile edastamisele – ka kaitsvat rolli, neelates liigset valgusenergiat ning kaitstes rakke fotokahjustuste ja vabade hapnikuradikaalide eest.
Esi - e muinasaeg(5-6milj)Ajalooline aeg(5000a.t) Vanaaeg(5000a.t- 5.saj(476pk))Antiikaeg(8.saj ekr-5saj pk)Keskaeg(5saj-15/16saj) Uusaeg(15/16saj- 20saj)Lähiajalugu(+20saj)Hominiidid e inimlased(5-6mil a.t)Australopiteekused(Australopithecus anamensis 5-2milj a.t)Üha uute tööriistade valmistamine arendas inimese eellaste mõtlemist ja sellest tingitult suurenes järk-järgult ka nende aju maht.
Esiplaanil – seda pilti vaadates tunned, et maailm on siiski ka turvaline, soe ja kindel, sama kindel, kui Albrecht Düreri signatuur tema puulõikel: AD. Ideaalselt iseloomustaks näitust fragment Johannes Saare artiklist Eesti Päevalehes: Albrechti ja Andy edu saladused on sarnased, mõlemad tegelesid populaarsete teemadega, olgu nendeks siis Ristija Johannese kannatused või president Kennedy mõrv.

Esindusõigus on õiguste kogum, mille piires esindaja saab tegutseda esindatava nimel. Selle õiguse võib anda tehinguga (volitus), kuid see võib tuleneda ka seadusest (seadusjärgne esindusõigus; vt TsÜS § 117). Esindaja kasutamist piirab seadus ainult sedavõrd, et esindaja kaudu ei või teha tehingut, mille seadusest või kokkuleppest tulenevalt peab tegema isik isiklikult (vt TsÜS § 115 lg 2).
Esimest nimetatutest nimetatakse mõiste mahuks, teist mõiste sisuks • Mõiste rööpkülik o maht: ruudud, ristkülikud, rombid, kõik võimalikud nimetatutest erinevad rööpkülikud o sisu: nelinurksus, vastaskülgede paralleelsus, vastasnurkade võrdsus, diagonaalide poolitumine, lähisnurkade summa sirgnurk jt 36. Soo- ja liigimõiste, näide • Mõistete mahtude vahel on võimalikud mitmed seosed.
Esimesed gm - taimed • 1990-ndad GM-taimede levik USA-s, Aasias jm. • 1998.a. EL keelustas kõik GMO-d. • Nüüd on Euroopas lubatud, kui taotled loa. (ülikeeruline, meeletu paberi, aja ja raha raiskamine) GMO-aretuse poolt: • Kiiremad tulemused • Geenid teistelt liikidelt • Geenide avaldumist saab reguleerida • Teatakse täpselt, millist geeni üle kantakse, mis muutub uues sordis.

Esimeses kirjas on juttu nõmmele põgenenud sunnitöölisest, miss Stampletonist ja tema vennast, Charles Baskerville surmapaigast, doktor Mortimerist ja ka Barrymore’idest. Järgmises kirjas on sündmusi veel rohkem, näiteks jälitasid Henry ja Watson mr. Barrymore’i nõmmele, kus ta viis põgenenud sunnitöölisele süüa ning Watson sai teada, et see sunnitööline on mrs. Barrymore’i vend.
Esitajad – trubaduurid (Lõuna- Prantsusmaal; truväärid Põhja-osas, minnesingerid Saksamaal). • Huglaar – alamast seisusest rändlaulikud • Ristisõdade ajal pidid naised õukonnaelu üle võtma -> ka naislaulikud • Kuulsad rüütlilaulikud: Bernart de Ventadorn Lõuna-Prantsusmaal, Richard I Lõvisüda, Adam de la Halle Põhja-Prantsusmaal, Walther von der Vogelweide Saksamaal.
Esikülg on enamasti sile, harvem reljeefne, tagakülg on alati reljeefne (kleepuvuse parandamiseks). *Fassaadiplaadid paigaldatakse kas müüri ladumisega ühel ajal (suured plaadid) või kleebitakse valmis seinale (väiksed plaadid). *Mosaiikplaadid on väga väikesed, serva pikkusega 20…50mm. Nad on glasuuritud või glasuurimata. Plaadid liimitakse alumise küljega mingile võrgule.

Esiplaanil on kas erineva iseloomuga jumalate panteon või Kaks Vastandjõudu, üks Hea ja 105 teine Kuri (kõiki neid võib käsitleda ka Ülijumala hüpostaasidena). Vastandjõud jällegi võivad olla omavahel vaenus (zurvanism) või harmoonias (taoism). Veel on võimalik selline lahendus, kus Kaks Vastandjõudu ei ole Ülijumalast eraldatud isikud, vaid Ülijumala sisesed hüpostaasid.
Esimeses peatükkis on välja toodud kõik jõud ja lühike ülevaade nendest jõududest. Töös on kasutatud erinevaid pildimaterjale, misteevad teksti mõistmise lihtsamaks. Kasutasin töö valmimiseks erinevaid interneti allikaid ja teemakohast raamatut. Töö eesmärgiks on informeerida inimesi jõududest, mis mõjuvad õhusõidukitele. 1.JÕUD, MIS MÕJUVAD ÕHUSÕIDUKILE 1.1. TÕSTEJÕUD
Esinemise tõenäosus on suur. Metsa uuendamine seisneb tegevustes, mille valgustatuseni, varjutaimed küllastuvad valgusest Soojanõudlikkuse ja külmakindluse järgi võib meil eesmärgiks on mingi oma ülesandeid mitte täitva umbes 1/4 Päikese täisvalgusest, enamtuntud puuliigid jaotada järgmistesse või halvasti täitva metsa asendamine uue ja valgustaimed umbes 1/2 täisvalgusest.

Esindusorgan –  Eesti Kongress. Valimised toimusid 1990. aasta veebruaris ning nendel osalesid ka v äliseestlased ning 34 000   Eestis elavate teiste rahvuste esindajat. Esialgu kodanike ko miteede liikumisse eitavalt suhtunud Rahvarinn   EKP võtsid sa muti vali mistest osa. Eesti Kongressi esi mene istung toimus 1990. aasta m ärtsis.
Esimesed tsivilisatsioonid ehk primaarsed tsivilisatsioonid tekkisid suurte jõgede ääres. Primaarsed tsivilisatsioonid tekkisid suurel määral üksteisest sõltumatult, oma sisemistel põhjustel. Kõigepealt Mesopotaamias Eufrati ja Tigrise alamjooksul ning Egiptuses Niiluse kallastel. Seejärel Indias Induse jõe ääres, Vahemeres paikneval Kreeta saarel ja Hiinas Huanghe jõe orus.
Esimese samba – Euroopa Ühenduse samba – raames on Euroopa Liidu institutsioonide pädevus kas absoluutne (tolli-, konkurentsipoliitika, ühtne turg jne) või jagatud (sotsiaalpoliitika, keskkonnapoliitika). Jagatud pädevuse raames sätestab liit teatud standardid ja nõuded, kuid jätab detailsema poliitika kujundamise ja osalise finantseerimise liikmesriikide kanda.

Esimesed tintinnabuli - stiilis lood olid maailmas tuntuks saanud tänu mitmele Nõukogude Liidust pärit tippinterpreedile (viiuldajad Gidon Kremer, Tatjana Grindenko, dirigent Gennadi Roždestvenski jt). Tõelise läbimurde tegi Pärdi muusika tänu muusikaprodutsendile ja plaadifirma ECM omanikule Manfred Eicherile, kes hakkas välja andma Pärdi muusika ülimenukaid salvestusi.
Esindusfunktsioon – üle maastiku kõrguv linnus sümboliseeris feodaali võimu kohaliku territooriumi üle. (Reini jõe ääres olid linnused iga paari kilomeetri järel ja omanikus nõudsid kaupmeestelt teemaksu, kes mööda jõge kaupa vedasid). Linnus ehitati võimalikult raskesti vallutatavale kohale (mäetipp), ümbritseti vallikraaviga ja sinna varuti toiduvarusid.
Esindatud kollaks - või pruunikashallide põimjas- või horisontaalkihilised liivakivid. Piusa liivas on kvartsi 94 %, päevakivi 3,6 % ja vilgukivi 1,1 %. TUHALA NÕIAKAEV Tuhala nõiakaev on Rahkvälja maastikukaitsealal Tuhala karstialal Sulu talu õuel asuv kaev, mis hakkab vett üle ääre ajama, kui vee vooluhulk Tuhala jões on vähemalt 5000 liitrit sekundis.

Esimeste pc - de tekstirežiimis ekraanikujutisi (paar kilobaiti) hoiti tavalise RAM-i selleks eraldatud osas. Nüüd on nõudmised teised: maht on kasvanud megabaitidesse, samuti on suurenenud nõudmised kiirusele. Tänapäevastes arvutites on ekraanipildi säilitamiseks videoadapteri koosseisus eraldi pildimälu, optimeeritud just nimelt selle ülesande jaoks.
Esimesed käsitlused - F. Tuglas, Lühike eesti kirjanduslugu, 1934, Nõukogude aeg - E. Nirk, Estonian Literature, 1970. Pagulus - G. Suits, Eesti kirjanduslugu, Lund, Eesti Kirjanike Kooperatiiv, 1953. Taasiseseisvusaeg - Annus, E, L. Epner, A. Järv, S. Olesk, E. Süvalep, M. Velsker, Eesti Kirjanduslugu, Tallinn, 2001. Ja Eesti kirjandus paguluses XX sajandil, toim.
Esialgsed kulud on 40 000 EEK, projektil B 35 000 EEK. Projekti kestel ilmnevad igal aastal juurdekasvulised rahavood järgmiselt Projekt A Projekt B CF CF 20 000 15 000 25 000 30 000 30 000 40 000 Nõutav tulumäär on projektil A 12% ja projektil B 15%. Kumb projektidest valida? Otsus langetada tasuvus aja-, nüüdis-puhasväärtuse- ja kasumiindeksi meetodeid

Esiplaanile müsteeriumid – kitsale ringile mõeldud salajane usutalitus, millega loodeti mõjutada inimese elu pärast surma  ida- ja lääneusuliste arusaamade ühinedes kujunesid uut laadi uskumused, sai alguse jumalate samastamine, kuid uskuda võis ka kõiki vanu jumalaid Arhitektuur:  ülekaalu said ilmalikud hooned: raamatukogud, teatrid, lossid, koolis jne
Esimese ms - i aegne seinast-seina valitsus). • Seoses välispoliitika aktiviseerumisega kasvas šovinism- marurahvuslus; suurriiklik patriotism (vastandub väikerahvaste natsionalismile). Sakslaste šovinism väljendus väikerahvaste rõhumise suurendamises, eriti poolakate saksastamise katsetes ning massilises kolonisatsioonis põlistele Poola aladele.
Esimesed mõõduvõtud on neljapäeval Tartu Ülikooli poksisaalis, reedest kolitakse A. Le Coqi spordimajja. Nimekaimad medalinõudlejad on aprillis Bakuusse juunioride MMile sõitvad Nikolai Tšaškin (48 kg), Grigori Ilkevitš (69 kg) ja Rain Karlson (81 kg). Kade sõnul on nende jaoks nädalavahetuse võistlus viimane vormi testimine enne maailmameistrivõistlusi.

Esimesed kolm on tuttavad ja neid hinnatakse enamikes standardsetes intelligentsitestides. Igaüks teab, mida mõista muusikalise võimekuse all. Füüsiline võimekus avaldub suutlikkuses õppida ja sooritada keerukaid kehalisi sooritusi (tantsijad, sportlased). Isikupärase intelligentsuse all peab Gardner silmas võimet mõista iseennast ja teisi inimesi.
Esimesed koopamaalingud on loodud 15000-10000 a eKr. Joonistati loomi, ei arvestatud suurusvahekordadega, anti täpselt edasi loomade liigikuuluvus, liigutused ja poosid.
Esindusõiguseta on tehing tehtud ka juhul, kui tehingu teinud kolmas isik teab või peab teadma esindusõiguse kohta registrisse kantud kande ebaõigsusest (ÄS § 34 lg 2). Juhatuse otsuse vaidlustamine ja tühisuse tunnustamine Vt RKTKo otsus nr. 3-2-1-135-02. Juhatuse otsuse tühisusele on kohaldatavad analoogia korras nõukogu otsuste vastav regulatsioon.

Esitusmudelid on paindlikud. 35. Milles seisneb digitaalkaardi sisu kihtide lahusus? a. Iga kiht on omaette kaart, sest sisaldab matemaatilise aluse informatisiooni (geodeetilist alust, projektsiooni, mõõtkava, mõõtühikuid). 36. Kirjeldage digitaalkaardi mõõtkava vastuolu? a. Puudub sest: saab zoomida, on võimalik koordinaate ülitäpselt sisestada.
Esiküljel on hoob Aparaadi käsitsi sisse- ja väljalülitamiseks või taas isselülitamiseks pärast lüliti rakendumist (joonis 5.2). Samas paikneb ka kontrollnupp, mille abil saab veenduda rikkevoolukaitselüliti korrasolekus. Sõltuvalt firmast võib see olla valge, kollane, sinise või muud värvi ning olla tähistatud tähega T või sõnaga Test.
Esiteks mittekasutusväärtus ehk pärandit nähakse väärtuslikuna ka siis, kui seda ei kasutata, aga on soov seda alal hoida tulevikus kasutamise või järeltulevatele põlvedele pärandamise jaoks. Lisaks kultuuripärandi abstraktsemale väärtusele on oluline osa ka kultuuripärandi kasutamisest, lisaväärtuste genereerimisest saadud otsesel tulul, milleks võivad

Esimeseks meetodiks on projekti informatsiooni klassifitseerimine. Selle meetodi eeliseks on see, et see võimaldab probleemid jagada alaülesanneteks. Piirideks on see, et tegu on ühemehe tööga ning see sobib kõigile, kes on püsiv. Ülesanneteks on see, et projekteerijal on vaja oma arvamus kokku viia tegevuse tingimustega projekti varajases staadiumis.
Esindaja roll on seotud organisatsiooni esindamisega väljaspool ja ametlike tähelepanuavaldustega töötajate suhtes; 2) eestvedaja roll seisneb alluvate motiveerimises ning organisatsiooni ja alluvate vajaduste ühitamises; 3) sidepidaja roll hõlmab ühistegevust organisatsiooni muude juhtidega ja firmale vajalike organisatsiooniväliste isikutega.
Esimehel on ka nö asepresidendi roll (pole kordagi juhtunud, et riigikogu esimees peab täitma presidendi rolli, sest ametlikult pole Eesti president kordagi puhkusel olnud, et keegi teda asendama oleks pidanud) Komisjonid • 11 alalist komisjoni ja erikomisjonid • Kuni 2007. aastani oli heaks tavaks anda 2 komisjoni juhtimist opositsioonile.

Esimese eestlasena on ta pälvinud USA kunstimaailma kõrgeima tunnustuse - Ameerika Kunstide Akadeemia (American Academy of Arts and Letters) auliikme nimetuse (1996). Arvo Pärt on samuti Eesti Muusikaakadeemia, Tartu, Sydney ja Durhami ülikoolide audoktor ning Rootsi Kuningliku Muusikaakadeemia ja Belgia Kuningliku Teaduste ja Kunstide Akadeemia liige.
Esitaja on   kohustatud   esitama   talle   teadaolevalt   õigeid   andmeid   ning   andmete   õigsust   kirjalikult  kinnitama.  § 105. Tasumine ja tasaarvestamine (1) Maksukohustuslane on kohustatud maksusumma ja maksu kõrvalkohustustest tulenevad summad (§ 31)  tasuma   selleks   määratud   pangakontole.
Esimesed laulu - ja pasunakoorid, mis tekkisid kirikute juures või koolide baasil, allusid pastorile. See aga jättis koorile kitsad tegevuspiirid ja takistas ilmaliku repertuaari omandamist. Sellest tulenebki 1860.-ndate tendents koguduse laulukooride muutmine lauluseltsideks, kellel oleks oma põhikiri ja vähem sõltuvust kirikust ja pastorist.

Esimeseks tähenduseks on see, et deputaat ei kanna õiguslikku vastutust poliitiliste avalduste ja muude tegude eest, mis on toime pandud deputaadi mandaadi kasutamisel (hääletamine, esitatud seaduseelnõud, avalikud esinemised parlamendis ja väljaspool seda). Mandaadi kehtivusajal tehtud selliste tegude eest ei saa teda vastutusele võtta ka hiljem.
Esikuastrik on teotipu kohal helikotreemi kaudu ühendatud tummiastrikuga, selle kaudu kanduvad võnkumised sise- ja keskkõrva piiril oleva ümaraknani. Teojuha on täidetud endolümfiga, mille koostis on sarnane rakusisese vedelikuga. Teojuha ja tasakaalumeele juurde kuuluva ümarkotikese vahel on ühendus- e reunientjuha. Corti elund.
Esimese puhul on tegemist hooajalise toot- mise ja ühtlase tarbimisega (nt põllumajandussaadused, põllumajanduslik tööstuse toormaterjal). Teisel juhul aga ühtlase tootmise ja hooajalise tarbimisega (nt rõivad, tali- ja suvesporditarbed). Neil juhtudel kasutatakse ladu pakkumise ja nõudluse vahelise tasakaalu looja ja säilitajana.

Esikaldenurk – x-teljega. (Frontaal- esiekraani teravnurk esiekraanisuhtes, mis saadakse, paralleelsirge, mis on paralleelne või ühtiv kui võetakse täisnurkse kolmnurga üheks x-teljega. kaatetiks lõigu projektsioon esiekraanil ja 19. Sõnastage kahe sirge lõikumise tunnus teiseks kaatetiks põhiekraanilt lõigu kaksvaate alusel.
Esimestel kooliaastatel on kõige olulisem luua lapsele võimalus arengus saavutada hea vundament edaspidiseks elukestvaks, edukaks õppimiseks ja enesega ning kaasinimestega toimetulekuks. Eelkõige I kooliastmes on oluline lapse arengu, kui terviku jälgimine ning selle võimalikult paljudele aspektidele sagedase ja positiivse hinnangu andmine.
Esindusdemokraatia – riigikorraldus, kus otsustajateks on rahva poolt valitud saadikud; võimude lahusus Evs - *seadusandlik *täidesaatev *kohtuvõim; referendum – rahvahääletus; propotsionaalne valimissüsteem – iga partei saab parlamendis kohti propotsionaalselt kogu riigi ulatuses kogutud häälte arvule; demokraatlike valimiste

Esindusdemokraatiale on omane, et kuigi esindajad on kodanike poolt valitud, on neil otsuste langetamisel vabadus lähtuda oma paremast äranägemisest, kuidas oma valijate huve esindada. Otsedemokraatia tähendab seda, et kodanik saab kohe oma sõna maksma panna, pole vaja „üleliigset“ vahelüli, nagu esindusvõimu korral on poliitikud.
Esinemine pitsatitel on imekspandav kuna küüruga pull on korduv element Induse regiooni nii rituaalidega seonduvas kui dekoratiivses kunstis.
Esimeheks on ametikoha järgi Riigikohtu esimees, Riigikohtu esimehe nimetab presidendi ettepanekul Riigikogu. Liikmeid on neli ja nendeks on vähemalt üks esindaja kõigist ülejäänud kolleegiumidest (haldus-, kriminaal- ja tsiviilkolleegium). Liikmed nimetab Riigikohtu üldkogu Riigikohtu esimehe ettepanekul viieks aastaks.

Esindusinterjöörid on oma kujunduselt arhidektuursed, kasutatakse ka välisarhidektuuri elemente. Interjöör oli värvirõõmus ja esitas erinevaid materjale – marmor, puit, tekstiil, Cordoba või Flandria kuldnahk, poolvääriskividest lauaplaadid, vaasid jms. Luksusinterjööri osaks olid ka postamentidele paigutatud skulptuurid.
Esiku - teonärv – esikuharu: tasakaalutunnetus, haru kahjustus põhjustab haiguslikku peapööritust (vertiigo), lihaskoordinatsiooni kadu (ataksia), silmamunade kiiret ja ostsilleerivat liikumist (nüstagm). Teoharu: kuulmismeel, haru kahjustus võib põhjustada tinnitust (kõrvas või peas kuuldav vilin) ja kurtust.
Esimeseks operandiks on registris olevad 8 bitti, teine on vabalt valitud polünoom, mis peab olema teada ka andmete saajale (et oleks võimalik sama arvutus paketi saamisel ka läbi viia). Tehte tulemus salvestatakse uuesti registrisse, selle järel nihutatakse registri sisu vasakule ja madalamale järgule salvestatakse uus andmebitt.

Esindusõigus –  õiguste kogum, mille piires  esindaja saab tegutseda esindatava nimel.  Esindusõigust võib anda volitusega (tehinguga)  või see tuleneb seadusest.  Volituse vorm oleneb, millist tehingut soovitakse  volitusega teha.   Edasivolitus – võimalik, kui tuleneb volitusest.
Esitusmudel – (eesmärgiks anda reeglid andmemudelis olevate andmete visualiseerimiseks arvuti ekraanil/printeril, plotteril/trükipressis) Tehakse eraldi: kaardiväljale (legend), kaardilehele (kaane kujundus või pealkirja kujundus, kompositsioon, voldingud, raamistused, rullimised, kaardiseeriale – seeriakujundajale.
Esikloomalised ehk primaadid. Lk 242, 244, 246, 248. http://www.epl.ee/news/valismaa/primaadid-on-valjasuremisohus.d?id=51138042 http://www.miksike.ee/docs/lisa/4klass/9loodus/imetaja7.htm http://www.miksike.ee/documents/main/referaadid/gorilla.htm http://et.wikipedia.org/wiki/Esikloomalised http://et.wikipedia.org/wiki/Katta

Esimesed isepaljunevad ehk replitseeruvad molekulid olid RNA- molekulid. Kuna teatud RNA järjestused omavad autokatalüütilist toimet ja mõned neist järjestustest töötavad kui polümeraasid, siis said nukleotiididest tänu sellele tekkida biopolümeersed RNA-molekulid. Isereplitseerumise võime oli elu tekkimise võtmeküsimus.
Esimesi ilminguid on ka oluliselt varasemast ajast (1744.a. väljastati esimene kaubakataloog). Turunduse teisi märkimisväärseid aastaid: 1908 – Fordi automudel, 1911 – esimene turundusosakond, 1930 – New Yorgi kaubahall jne.). XX sajandi algupoolel arenes turundus põhiliselt USA-s, 1950.aastatest levis ka Euroopasse.
Esimesteks sümptomiteks on sageli selja- (istuva töö puhul) või põlvevalu (seisva töö puhul). Pikemal ekspositsioonil muutuvad sellised valud krooniliseks. Lisaks mõjutab üldvibratsioon ka siseorganeid ning organismi siseregulatsiooni, põhjustades muu hulgas kõrgenenud vererõhku, tasakaaluhäireid või isegi maohaavandeid.

Esitused käsipallis on kompleks erinevate mõõtmetega kompositsioonidest, mis tagavad mängijale hästi arenenud võimekuse, kaasaarvatud- füüsilised, motoorsed, psühholoogilised, sotsioloogilised, tehnika ning taktika võimed jne. Teadlaste roll on panna kokku sobima individuaalsed karakterid vastavalt nõudmistele spordis.
Esimeseks etapiks on polüheedrte lahustumine sooles (aluseline pH >10 midgut osas), vabanenud virionid (2) on võimelised läbima peritroofilist membraani (3, selleks on oluline OV proteaas – enhancine valk) ja nakatavad nii epiteliaalseid kui ka regeneratiivseid rakke (sisenemine rakku virioni ja plasmamembraani fusionil)
Esindussuhte puhul on oluline silmas pidada, et ehkki tegutseb esindaja, ei tekita ta õigusi ja kohustusi ometi iseendale, vaid sellele, kelle esindaja ta on. Esinduse üldregulatsioon tuleneb tsiviilseadustiku üldosa seadusest Esimene ja kõige tähtsam esinduse eeldus on see, et tehingut saaks üldse esindaja kaudu teha.

Esindus demokraatia – e. Vahendatud demokraatia on nüüdisaegne demokraatiavorm, mille tuumaks on spetsiaalsete(rahva nimel võimu teostavate) rahvaesindajate regulaarne valimine; Liberaalne demokraatia- lisaks rahva hääleõiguse põhimõttele rõhutab ka kodanikuvabaduste ja valitsemise õigusliku piiramise tähtsust.
Esimeseks sünteesioskuseks on taksonoomia järgi tervikliku suulise või kirjaliku sünumi koostamine, sellele järgneb randematele kriteeriumidele vastava terviku, näiteks eksperimendi kavandamine, ja lõpuks abstraktsete seoste loogilise süsteemi koostamine, mille näitena on tabelis toodud matemaatilise teoreemi tõestamine.
Esiekraan – фронтальная плоскость проекции pealtvaade – вид сверху kaksvaade (vt mituvaade) – põhiekraan – горизонтальная плоскость комплексный чертеж проекции kaksvaate telg – ось проекции telg – ось

Esikdraama – Röövlid”, selle môte, türannia vastu “T. ja tungi” perioodi parem teos, selle idee – “Salakavalus ja armastus” , armastus lihtsa tüdruku vastu, seisused armastuse ees karjääri tipp – ajaloo professor Jena ülikoolis iseloomusta luule zhanre (ood, ballaad), romantismi jooni
Esi - meste hulgas on levinud toitlustamine, sportimise ja aktiivse puh-kuse võimaldamine, lastetoetused jt. Tulevikku suunatud soodus-tuste hulgas on levinud erinevad kindlustusliigid, koolitus- ja õpingutoetused, elamuasemelaen jt. Ametiauto kasutamise võimalus on vähem kui 10%-l töötajatest.
Esinesid hääldus - ja silbistruktuurivead (baan pro banaan). Laps jättis ära häälikuid (ehm pro lehm), asendas häälikuid (kiks pro kits), lihtsustas häälikuühendeid (kakki pro katki), paigutas häälikuid ümber (veksi pro veski). Eelpool tulenevast oli lapse jutu sisu segane, teistele sageli arusaamatu.

Esindus on aktiivne kui teist isikut esindatakse tahteavalduse tegemisel ja passiivne kui teist esindatakse tahteavalduse vastuvõtmisel (ofert - aktiivne, aktsept – passiivne). Esindaja poolt sõlmitud lepingu kehtivuseks peab leping olema sõlmitud esindatava poole poolt antud esindusõiguse piires.
Esimesed linnad on teada juba enam kui 5500 aastat tagasi Siiski kuni kaasajani elasid paljud inimesed külades ega näinud kogu elu jooksul linna Linnastumise tõukejõuks moderniseerumine ja industrialiseerumine – muutus see, kuidas ja kus elati Tänapäeva linnaelanikkond vähemalt 70% kogu elanikkonnast
Esirinnas on siin Norra, kus juba 2003. aastal võeti vastu seadus, millega kehtestati börsil noteeritud ja rohkem kui 500 töötajaga ettevõtete juhatustes naiste esindatuse miinimummääraks 40%. Hispaanias, Prantsusmaal ja Hollandis on püstitatud eesmärgiks jõuda sellise tähiseni 2015. aastaks.

Esitamise õigus on apellatsioonimenetluse apellandil ja vastustajal, kui ringkonnakohus on oluliselt rikkunud menetlusõiguse normi või ebaõigesti kohaldanud materiaalõiguse normi (TsMS § 668 lg 1). Seega isikutel, kes apellatsioonimenetluses poolteks ei olnud, ei ole kassatsioonkaebuse esitamise õigust.
Esinemise tundemärkideks on masendunud meeleolu, huvi ning rõõmu kadumine, madal enesehinnang, unehäired, häiritud söögiisu, energiapuudus ja keskendumisvõime halvenemine. Depressioon on väga laialt levinud ja esineb igal kaheksandal teismelisel, hoolimata nahavärvist, majanduslikust seisusest või vanusest.
Esinevad ained on ained, mis väljaspool organisme ei moodustu: sahhariidid(suhkur), lipiidid(rasvad), nukleiunhapped ja vitamiinid. Ainuraksed: bakterid, algloomad(kingloom, amööb, silmviburlane), vetikad(klorela, koppvetikas), seened(pärmseen). Hulkraksed: loomad, taimed, vetikad(pruunvetikas), seened.

Esinduse juht on ametisse määratud, kui tulevaselt asukohariigilt on saadud nõusolek ja volikiri on vormistatud, seejärel peab esinduse juht pidulikult tseremoonial üle andma volikirjad või edastab teate mõnele pädevale ametiasutusele oma saabumisest ning annab edasi oma volikirja audentse koopia.
Esime - termomagnetilisel (PCM 19) või elektroonilisel (yiI-3 jt.) sed koosnevad transistoridest koostatud multivibraatorist, põhimõttel. Kahel esimesel releel on katkestusmehhanismi mis genereerib suunatulelampide vilkumisimpulsse ja nen- aeglustajaks suure eritakistusega sulamist peen traat.
Esimesed cd - plaadimängijad tulid maailmaturule 1982. a. lõpul ning vallutasid selle mõne aastaga, tõrjudes välja mehaaniliselt jäädvustatud helijäljega vinüülplaadid. Nende plaatide edu alus oli ennekõike ülikõrge helikvaliteet, aga ka teised digitaalsalvestusega kaasnevad võimalused.

Esindajateks on Charles Bridgeman ja Alexander Pope’i mõtetest mõjutatud William Kent. Nende aedades segunesid korrapärase ja vabakujundliku stiili elemendid ning oli rohkem vaateid ümbruskonnale: William Kenti loodud Rousham29. Teise etapi eesotsas olid Lancelot Andekas Brown ja tema järgijad.
Esineb usa - s 2-20%, UK-s alla 1%  Poiste/tüdrukute suhe 3:1-5:1  Häire teket mõjutavad nii arengulised, neurokeemilised kui ka psühhosotsiaalsed faktorid  Sageli esineb koos muu psüühika häirega:  Käitumishäired 30-50%  Depressioon  Õppimishäired  Keskendumishäired
Esilekutsumine – silmaliigutajanärv) ja seganärvid (sisaldavad mõlemaid kiude, on inimkehas valdavaks). 145. Selgitage mõisteid efektor, retseptor(eksteroretseptor, interoretseptor, proprioretseptor), sünaps, neuromuskulaarne sünaps, refleks, refleksikaar, hallaine, valgeaine, ganglion, tuum.

Esineb mõttekordus ehk parallelism Muu  Jaguneb:  Vahelduvad rõhulised ja rõhuta silbid (-U-U-U-U) a) monoodiline –  „läbi lillede“ rääkimine funktsionaalharmoo-  Satiir niast sõltumatu  Tantsulisus ja mängulisus b) allub harmooniale  Kõige vanemad loits ja itk (nutulaul)
Esimesed koduloomad – veis, siga, kits ja lammas – jõudsid siia nöörkeraamika kultuuri ajal subboreaalsel kliimaperioodil, alates umbes 3000 aastat e.Kr. Tollane kliima oli nüüdisaegsest jahedam ja kontinentaalsem, seetõttu oli hädavajalik varuda loomadele talvist lisasööta – lehisvihtu.
Esinemissageduse põhjal on teiseks domineerivaks suunaks sealses piirkonnas idatuuled ning arvestades võrgupunkti läbivat rannajoone nurka põhjasuuna suhtes ,on seal suhteliselt suur osakaal sellest rannalõigust mööda levivatel lainetel, mis on laineenergia summaarse ressursi arvutustes ignoreeritud.

Esiletoomiseks taju - uuringutes tuntuks saanud autokineetilist efekti: Tehes katset ja paludes üksinda panna paikka seinal asuva täpi koordinaadid ja seejärel grupiga koos olles, siis lõpuks esialgne, individuaalselt kujuneud liikumisamplituudi keskmine asendus uuega, grupis kujunenud keskmisega.
Esimest tüüpi ehk insuliinsõltuv diabeet I tüüpi diabeet ehk suhkruhaigus on veresuhkru tõusuga kulgev krooniline haigus, mille üheks iseloomulikumaks tunnuseks on insuliinsõltuvus see tähendab, et kõik patsiendid vajavad haiguse diagnoosimise hetkest alates püsivat ravi insuliiniga.
Esinduse juht – diplomaat, kellele lähetajariik on teinud ülesandeks tegutseda lähetaja nimel ning kes juhib esindust;  muu diplomaatiline personal – esinduse liikmed, kes omavad diplomaatilist au- või teenistusastet ning kes on volitatud esindama lähetajariiki välissuhtlemises.

Esinemisel on   Tööandja   vastavalt   töölepingu   seaduse   §   69   lg­le   7  kohustatud   andma   Töötajale   põhipuhkust   Töötajale   sobival   ajal,   on   Töötaja   kohustatud  teavitama (k.a. laste arv, sünniajad) Tööandjat viivitamatult.
Esinejateks on EMTA üliõpilased, kuid seoses viirustega, mis praegu Eestis ringi liiguvad, oli üks neist puudu ning esines hoopis nende professor Andres Uibo, kes oli ka ülejäänud kolmest esinejast, kelle nimed olid Denis Kasparovitš, Aleksandr Arusoo, Laura Vaikma, kindlalt üle.
Esitajal on sellise konstateeringu suhtes kaebuses või protestis väljendatud põhjendatud huvi; 4. mõista välja hüvitus avalik-õiguslikus suhtes tekitatud kahju eest; 5. tunnistada avalik-õigusliku suhte olemasolu või selle puudumist; 6. jätta kaebus või protest rahuldamata.

Esinduskogu – Parlament koosnes 2-st osast: ülemkojast(väikerüütlid, suurfeodaalid ja kõrgvaimulikud) ja alamkojast(alamaadel, alamvaimulikud ja linnade esindajad) Eesmärk: kaitsta kõiki ühiskonnakihte kuninga omavoli eest ja tagada nende osalus oluliste küsimuste arutamisel.
Esitatud loetelu on küllaltki detailselt formuleeritud, siis lubab põhiseaduse § 26 lause 2 põhiõiguse adressaatidel sekkuda perekonna- ja eraellu tervise, kõlbluse, avaliku korra või teiste inimeste õiguste ja vabaduste kaitseks, kuriteo tõkestamiseks või kurjategija tabamiseks.
Esimeste seas on ka 1976.a inglise näitekirjaniku ja teatridirektori Ken Hilli oma, mis pärast avaetendusi unustusse vajus kuni aastani 1984. Siis toodi publiku ette uus versioon, mille sõnad olid Hilli, muusika Verdi, Gounod’, Offenbachi jt oma. Seda nägi ka Andrew Lloyd Webber.

Esita ohhhooo - küsimust endale.See on iga juhi parim sõber: mida võiksin inimeste suurepärase töö kiitmiseks ja tunnustamiseks teha, mis paneks neid seda tunnustust saades ütlema „ohhooo“.Tea, et see kuidas kohtled töötajaid, määrab ära, kuidas nemad kliente kohtlevad.
Esitatud mudelitel on veel juures Teise maailmasõja aegse maskuliinse stiili jäljed: mõne kleidi õlg on rõhutatud, palju esineb vormiriietust meenutavaid kostüüme, A-joonega diorilikke seelikuid kohtab vähe ning nad pole kaugeltki nii uhkelt kohevil kui new-look´i originaalrõivad.
Esi - /tagavelg: 3.50 x 17" / 5.50 x 17"  Esi-/tagarehv: 120/70 ZR17 / 190/55 ZR17  Pikkus: 2100 mm  Laius: 840 mm  Kõrgus: 990 mm (ilma peegliteta)  Sadulakõrgus: 850 mm  Minimaalne kliirens: 140 mm  Kuivkaal: 190 kg  Bensiinipaagi maht: 18 l. [7]

Esimeses 30 - leheküljelises numbris olid sellised rubriigid nagu "Mantleid ja kostüüme", "Kauniks puhkeajaks", "Tänavakleite", "Hommikumantleid" jne. Esitatud olid muuseas ka lasterõivad, meestele ei pakutud esimeses numbris midagi; teises numbris see puudujääk kõrvaldati.
Esindajateks on inimese loote kopsude fibroblastid MRC-5 ja WI-38. • Püsikultuurid ehk rakuliinid koosnevad polüploidsetest rakkudest (üksikute kromosoomide arv raku kohta on suurem kui 2), neid saadakse kasvajakudedest ja võib ümber külvata praktiliselt piiramatu arv kordi.
Esindas 1870 – 83 Eesti Aleksandrikooli peakomitee ja 1872–81 Eesti Kirjameeste Seltsi presidendina rahvusliku liikumise mõõdukat suunda ning sattus tugevasse vastuollu radikaalse Carl Robert Jakobsoni ja tema pooldajatega. Taotles emakeelset kooli ja rahvahariduse edendamist.

Esindusdemokraatia – demokraatia vorm, kus rahvas teostab võimu valitud esindajate (saadikute) ja esinduskogude (parlamendi, volikogude) vahendusel Euroopa lõiming ehk integratsioon – Euroopa Liitu kuuluvate ja sinna astuvate riikide omavaheline ühtlustumine ja kujunemine tervikuks
Esialgne õiguskaitse on võimalik kohtu algatusel, kusjuures riigikohtu lahendi 3-2-1-94-09 järgi saab kohus lapse välisriiki omavolilise viimise takistamiseks reguleerida hagita perekonnaasjas esialgse õiguskaitse korras vanema õigusi ühise lapse suhtes TsMS § 378 lg 3 p 1 mõttes.
Esimeseks tasandiks on Keskpanga tegevjuhatus, milline koosneb 6 liikmest: President (varem prantsuse pankur J.-M. Trichet, nüüd itaallasest pankur Mario Draghi), asepresident ja 4 juhatuse liiget, kes kõik valitakse ametisse 8-ks aastaks ja vahetatakse välja maade roteerumise kaudu.

Esimeses teemas – Alkohol, räägin lühidalt, mida alkohol endast kujutab ja mida liigne tarbimine endaga kaasa võib tuua. Järgmiselt toon välja Eesti tuntuimate alkoholitootjate AS Liviko ja AS Saku lühikirjelduse. Samuti kirjeldan kuidas toodetakse õlut, rummi ja tekiilat.
Esimest korda on klienditeenindaja valmis näitama, kus asub riietusruum, pesemisruum, treeningsaalid ja lisaks pakub võimalust kohtuda treeneritega, kes on valmis aitama leida sobivat treeningut, selleks, et inimene saaks alustada oma treeninguid vaikselt, ilma ülepingutusteta.
Esindusest on näiteks välja kasvanud Suurbritannia parlament (selle alamkoda oli kunagi rüütlite, vabatalupoegade ja linnade esindus, ülemkoda koosneb aga tänaseni kõrgaadlist ja piiskoppidest). Seisustekogud olid aga siiski vaid teatud elanike gruppide, mitte kogu rahva

Esimeses veerandis on Kuu nähtav õhtul poolringina , mis kumerdub paremale (vaatleja suhtes, kelle seniit paikneb Kuust põhja pool). Täiskuu ajal on Kuu täisring ja vaadeldav kogu öö (näiv heledus kuni 12,5 tähesuurust). Pärast täiskuud hakkab kuuketta nähtav osa kahenema.
Esimest satelliit - navigatsiooni süsteemi kasutasid USA mereväelased, kes tegid esimese õnnestunud testi aastal 1960. See süsteem kasutas viit satelliiti ja võrdles nende asukohtade kokkusattumist ning suutis tagada navigatsioonilist parandust ja uuendust umbkaudu kord tunnis.
Esimesed purihambad e. molaarid tulevad 12-16. elukuul  silmahambad e. kaniinid lõikuvad 16- 18. elukuul  teised piimapurihambad 20.- 30. elukuul Sel ajal on laps rahutu, topib käsi suhu, nutab näilise põhjuseta, suureneb süljeeritus, vahel esineb palavik ja kõhulahtisus.

Esimesed käsitlused - Tuglas, „Lühike eesti kirjanduslugu“ - 1934 Nõukogude aeg - E. Nirk „Estonian Literature“ - 1970 Pagulus - G. Suits „Eesti kirjanduslugu“, Lund 1953 Taasiseseisvusaeg - Annus, Epner, Järv, Oleks, Süvalep, Velsker „Eesti kirjanduslugu“ - 2001
Esimese sini - must-valge lipu p ü h i t s e m i n e otsustati EÜSis teoks teha 3.-5. juunini 1884. aastal Otepää koguduse õpetaja, Seltsi vilistlase Burchard Sperrlingki kutsel korraldataval väljasõidul. Väljasõit algas Tartust 3. juuni hommikul kella kümne paiku.
Esindusviga on oma sisult: 1. Viga mis tekib aritmeetilise keskmise ebatäpsuse tulemusena 2. Kõikide võimalike esindusvigade harmooniline keskmine 3. Väljavõtukogumi ja üldkogumi struktuurid erinevuse tulemusel tekkinud ebatäpsus 4. Ei ükski eelnevatest variantidest

Esitatud kandevõimed on tinglikud suurused, nad kehtivad rajamissügavusel 2 m ja taldmiku laiusel 1 m, väikeelamute projekteerimisel tuleb antud suurusi korrutada teguriga 0,7 Liivade kandevõime on seda väiksem, mida koredamad nad on. Koredat liiva tugevdab kõige paremini vesi.
Esimese sõja - aasta sügisel aastaste lepingute alusel Idarindele suundunud vabatahtlikud tõid puhkusele tulles vahetuid rindeuudiseid. Enamikul neist lõppes leping 1. septembril ja mehed ei soovinud edasi sõdida, kuni pole selge, milline on Eesti seisund uues Euroopas.
Esindataval on aga õigus tehing isiku poolt tehtud mitmepoolne tehing, vt TsÜS § 11 lg 1; 129 lg 1). tühistada (TsÜS § 123 lg 1). Tühistamise aluste kindlakstegemisel juhindutakse üldjuhul esindaja teadmistest, va kui esindatav on tehingu Piirangud hõljumisajal.

Esitamisel on tähtis osa autoripoolsel tekstil, kus analüüsitakse, sünteesitakse, võrreldakse ja üldistatakse saadud andmeid, kõrvutatakse saadud tulemusi varem kirjanduses esitatud seisukohtade või andmetega ning püütakse tulemust teoreetiliselt põhjendada.
Esivanemateks on hall enelas (Spiraea cana), mis on levinud Lääne-Euroopa kaguosas naistepunalehine enelas (Spiraea hypericifolia), mis kasvab Ida-Euroopa lõunaosast kuni Kirde-Hiinani. Kasvab 1,5-2 meetri kõrguseks ja võra kuju on kaarduvate okstega laiuv põõsas.
Esimese linna e. Tallinna laste keskmine pikkus 171. Seejärel tulevad keskmised pikkused Tallinna lastel, kes sündinud aastatel 1996 ja 1997. Viiendas reas on Tartu laste keskmine pikkus ning see järel aastatel 1995 ja 1997 sündinud Tartu laste keskmised pikkused.
C

Esineb halltina e. α-Sn. .Molaarmassiks on tinal 118,69 g/mol. Tina suhteline elektronegatiivsus on 1,7. Tina peamised oksüdatsiooniastmed on II ja IV. Sulamistemperatuur on 2320C ja keemistemperatuur 26870C ja tina tihedus on 7,29 g/cm3 seega veest 7,29 korda raskem.
Esimesed turu - uuringud 19. saj saavutamiseks (koosneb sihturgude starteegiast, Esimene reklaamiasutus 1800 – Inglismaa, 1840 – USA, positsioonimisest, turunduskompleksist ja Tegelikuks sünniajaks loetakse 20. sajandi algust ja sünnikohaks turunduskuludest);
Esimeses kooliastmes on mulle abiks küsimus: „Mida me peame tegema, kui oma kohale kutsuda (lk 152). klassi siseneme?“ ning seejärel täita vajadusel need lüngad, mis neil on ununenud (mütside, Loomulikult ei suuda me ette kavandada käitumist igaks vahejuhtumiks.

Esineb sööstudena – inimene võib olla mõne aja kaine kuid pingeseisundi või ebameeldivuse tõttu tekib järjekordne vastupandamatu vajadus alkoholi järele – sellest saab alguse uus joomasööst. Alkoholitaluvus tõuseb veelgi, kuid siis jääb kõrgele püsima.
Esi –  laialdaselt levinud  v lahusti, elusolendite peamine komponent. • Fe2O3/FeO/Fe3O4 ehk  aua     rooste r   • Al2O3 ehk  lumiiniumoksiid, millest saadakse alumiiniumi. a • CaO ehk  ustutamata lubi, tähtis ehituses. k
Esimeseks külastajaks on Robert. Ta rääkis, et ta ema oli kohutavalt muretsema hakanud, kui Iisi kohvikusse läinud polnud ning kõik võimalikud kohad läbi helistanud. Peale seda meenub tüdrukule Pedro, kelle pärast ta natuke muret tunneb, aga Robert rahustab teda.

Esineb trans - konfiguratsioonis, iseloomult 40% kaksikside, lühem kui tüüpiline üksikside ja pkem kui tüüpiline kaksikside, põhiskelett kergelt laetud, tänu osalisele kaksiksideme peptiidsideme 6 aatomit on planaarselt Liitvalkude prosteetilised rühmad
Esimest korda on maininud Oru Pearu ja Mefisto võimalikku ühtivust Tammsaare ise. Oma kuulsas “Avalikus kirjas” kirjutab ta: “Tema oleks võinud kergesti nõrgausulistele lugejaile seletada, et Pearus oleks nagu midagi Mefistost, muidugi talupojarüüs.
Esinemisi tiitlivõistlustel - olümpiamängudelt ja maailmameistrivõistlustelt on toodud mitmeid ja mitmeid medaleid, millega just igaüks hakkama ei saa. Ka haridus on meil väga hea. Viimases ülemaailmses uuringus saavutasid just Eesti õpilased, ülikõrge viienda koha.

Esimeste omadused on konstrutsioonimaterjalide valmistamisel sobilikumad, kuna annavad materjalile (võrreldes amorfsetega) parema keemilise vastupidavuse (vastupidavuse õlidele, lahustitele, kütustele, värvieemalditele jne.) ning paremad mehaanilised omadused.
Esikülg on raamatuploki selja vastaskülg. Ploki ülemise ja alumise külje vahelist kaugust nimetatakse raamatuploki pikkuseks ja kõrguseks; selja ja esikülje vahelist kaugust ploki laiuseks ja kaugust esimesest lehest viimase leheni ploki paksuseks.
Esimeses küsimuses on küsitud, kas liikmesriigi seaduse puhul, millega keelatakse pornograafiliste toodete import kõnealusesse liikmesriiki, on tegemist meetmega, mis on koguseliste impordipiirangutega samaväärse toimega asutamislepingu artikli 30 tähenduses.

Esimeses rühmas on need stereotüübid, mis iseloomustavad mehi ja naise isiklike ja sotsiaalsete omaduste abil (fenimiinsus ja maskuliinsus). Tavaliselt nad näitavad, milline on tavaline (tüüpiline) mees või naine või näitavad, milline on ideaal, paleus.
Esialgsed kulud - 50 000 1,0 - 50 000 Juurdevool aastal 1 15000 0,909 13635 Juurdevool aastal 2 8000 0,826 6608 Juurdevool aastal 3 10000 0,751 7510 Juurdevool aastal 4 12000 0,683 8 196 Juurdevool aastal 5 14000 0,621 8694 Juurdevool aastal 6 16000 0,564 9024
Esimerkiksi eurocomrom - opetusohjelma hyödyntää kielenkäyttäjän äidinkielen taitoon perustuvaa luetun ymmärtämisen potentiaalia, joka romaanisten kielten puhujalla on. REMU-hankkeen yksi tutkimustulosten sovellus on samantyyppisen opetusohjelman laatiminen.

Esimeseks soul - looks peetakse Ray Charlesi 1954. aastal salvestatud laulu “I Got A Woman”. Esimene suur soul-hitt: Sam Cooke – “You Send Me” 9 Motown sound: Supremes, Diana Ross, Stevie Wonder, Smokey Robinson, Four Tops, Jacksons, Temptations.
Esimeses metafaasis on kromosoomid tugevalt kondenseerunud ning homoloogiliste kromosoomide paarid asuvad raku ekvatoriaaltasapinnal. Nende tsentromeeride regiooni on seostunud mikrotuubulid ning homoloogiliste kromosoomide otste vahel on jälgitavad veel kiasmid.
Esimeses peatükis on juba mainitud geeni mõiste eritähenduslikkust eri teadusharude esindajate juures, samuti seda, et evolutsiooniteoreetik G. Williams juba “1960. aastail rõhutas, et mõiste “geen” on tegelikult suuresti küberneetiline abstraktsioon.

Esindas 1870 - 1883 Eesti Aleksandrikooli peakomitee ja 1872-1881 Eesti Kirjameeste Seltsi presidendina rahvusliku liikumise mõõdukat suunda ning sattus tugevasse vastuollu saksa kirikuõpetajate ning radikaalse Carl Robert Jakobsoni ja tema pooldajatega.
Esinemissagedus on Soomes 2% elanikkonnast ja arvatakse, et Eestis on see 1%. Kui tihti peab tsöliaakiahaigeid kontrollima? Oluline on tsöliaakiahaigetel jälgida nii haigusnähtude taandumist, kaalu, kasvu dünaamikat ning ka gluteenivaba dieedi järgimist.
Esihargi amortisaator on kujutatud joonisel 90. Ta koosneb kerest 7 koos silindri 8 ja anumaga 6, kolvivarrest 2 ühes kolviga 4 ning keerdvedrust l ja kahest kaitsekannust 10. Kere koos silindri ja anumaga on ühendatud õõtsraami, kolvivars aga tugihargi külge.

Esineb luu - ja pronkskirjas ⁄ ¡ Kaks osa , kus t¨hendustes nagu a 7 ¢viimane on m¨rgib £ a k˜pla o . Vastandm¨rk on ‘all’ . a taoline p˜llut¨¨riista o oo , mitte ‘j˜udu’. o t¨hendas a ⁄ ¡ Kujutab p˜llut¨¨ o oo j¨relvalve a
Esimeseks võimaluseks on surm vanaduse läbi ja see on üks inimkonna lemmiksurmasid. Kuigi enamus meist ponnistab pingelises heitluses, et jõuda oma eksistentsi lõppeesmärgini – väljateenitud või teenimata vanaduspensionini, jõuavad sihile vaid parimad.
Esindusõiguseta on tehing tehtud ka juhul, kui tehingu teinud kolmas isik teab või peab teadma esindusõiguse kohta registrisse kantud kande ebaõigsusest (ÄS § 34 lg 2). 33. Too näiteid tehingutest, mis väljuvad tavapärase majandustegevuse raamest.

Esitusmudel on vajalik, sisuliselt määratleb ära mingi toote (kaardi). Esitusmudelis valitakse andmemudeli alamhulk ning moodustatakse sellest visuaalselt tajutav kujutis kas arvutiekraanil, trükiprotsessis paberil või viimasel ajal ka plotteril.
Esinemiskõrgusel on väga madalad õhutemperatuurid (kümneid kraade alla nulli), võivad kiudrünkpilved koosneda nii jääkristallidest kui ka veepiisakestest või veepiisakeste ja jääkristallide segust, eriti kui nad on tekkinud konvektsiooni tõttu.
Esiosas on tugev ja terav metalli ots, vars on tavaliselt valmistatud üleni metallist või muust materjalist mis selle jaoks sobiks. Käepideme asend on selline, et oda raskuskese asub selle all. Oda varre suurem läbimõõt on käepideme kohal.

Esimeses ülesandes on leitud kõige elementaarsemad valimit iseloomustavad arvkarakteristikud: keskväärtus 45,8; dispersioon 1073,2; standardhälve 32,8; mediaan 44 ja haare 97. Teises ülesandes leidsin keskväärtuse ja dispersiooni usaldusvahemikud.
Esi - kohale hakkas tõusma päikese ja maa kultus, kujunesid uued maagi- lised toimingud päikesele väe lisamiseks, maa viljakuse suurendami- seks, vihma esilekutsumiseks jne. Maaharijate asulatest leitakse sageli väikesi naisekujusid.
Esindusõigus on õiguste kogum mille piires esindaja saab tegutseda esindatava nimel. Esindusõiguse võib anda tehinguga(volitus), kuid see võib tuleneda ka seadusest(seadusjärgne esindus) või tekkida teatud juhtudel seaduse fiktsiooni alusel.

Esimeseks co - sulamiks oli stelliit (1910.a) Co-W-Cr sulam, mis sai nimetuse poleeritud pinna heleda läike tõttu (stella – lad. k. täht). Stelliit on korrosiooni- ja kulumiskindel ning suure kõvadusega, sellest valmistatakse lõiketerasid.
Esiaeg - arheoloogilistel väljakaevamistel põhinev info(sarnaste iseloomulike tunnusjoonte kogum mis iseloomustab teatud piirkonna teatud ajalooperioodi arheoloogilisi väljakaevamisi). Ajalooline aeg- kirjalikel allikatel põhinev info.
Esimelse on elektrilaeng (-7)*10`-8 C teisel 5*10`-8C Kuulikesed viidi kokkupuutesse ja eemaldati endisele kaugusele kui suur on kummagi kuulikese elktrilaeng laengute übmerjagamist ? V:Q1,2 = Q1+Q2/2 Q1,2 = (-7)*10`-8C+5*10`-8C/2 = -10`-8

Esimesed tsiv - d kujunesid suurte jõgede ääres: 3000 a. eKr Mesopotaamias (t.p. Iraak) – Eufrati ja Tigrise alamjooks Egiptuses – Niilus 2400 eKr Indias – Indus 2000 eKr Kreetal 1700 eKr Hiinas – Huanghe Veidi hiljem Kesk-Am., Peruu
Esimest teisendust nimetatakse tuletiseks – sisuliselt näitab tule- tis funktsiooni muutumise kiirust [lk 320]. Teist nimetatakse integraaliks ning see ise- loomustab näiteks funktsiooni graafiku ja -telje vahele jäävat pindala [lk 340]. Tuleb
Esitatud tvk - le. Individuaalsed töövaidlused ja nende lahendamine 1. Milliseid ühiskondlikke suhteid reguleerib tööõigus ja mida tähendab turvalise paindlikkuse põhimõte? Tööõigus reguleerib suhteid töötaja ja tööandja vahel.

Esi - ja tagapidurite eelreguleerimisel vähendatakse piduritrumli ja -klotside vahet reguleerseadise (trossi ümb- rise tugikruvi, trossiotsaku, varda reguleermutri või pedaali tugipoldi) abil, kuni ratta pööramine on takistatud.
Esinevad katte - ja paljassemnetaimedes, sõnajalgades, sammaldes, on leitud ka seentes ja mõnedes bakterites. Sünteesi regulatsioonist Valguse seemnete idanemist soodustav toime on seotud intensiivsema GA-de sünteesiga (eriti G1) seemnetes.
Esijäsemete sõrmelülid on pikenenud, neid ühendab õhuke elastne lennunahk. N. hiidvampiir, suurkõrv, suur-vereimeja. 16.3.9.2.2.15. Selts: Soomusloomalised (Pholidota) Kõvade sarvjate plaatidega kaetud loomad, kes end ohu korral kerasse tõmbavad.

Esimesed individuaal - võistkondlikud Eesti meistrivõistlused o-jooksus peeti 27. septembril 1959 Nelijärvel, individuaalsed Eesti meistrimedalid võitsid Riola Koppel ja Ülle Rooba (Kerem-Mõistlik), võistkonnavõidud said Tartu orienteerujad.
Esi - ehk muinasaeg 9000 a. eKr- 13. saj 2. Eesti keskaeg 13.saj- 1583 3.Uusaeg 1558-1900 (varauusaeg 1550-1800; uusaeg 19.saj-20.saj algus; rootsi aeg 1645-1710;vene aeg 1710-1917 4. Lähiajalugu al. 20.saj 3. Muinasaja perioodid.
Esimeses rühmas on spiraalsed (ühekoonusellised ning silindrilised) ja pidevpunutisena, täites pehme osa põhifuntsiooni; teises rühmas sik-sakkujulised “ussitaolised” ja silindrilised tõmbevedrud, olles pehme osa elastiliseks aluseks.

Esines kokku – lahkukirjutamise vigu, kõige enam oli stiilivigu, eriti eksiti sõna läbi valesti kasutamise osas, samuti eksiti lause moodustamise valdkonnas. Uudised tegi loetavaks see, et nad olid uudsed ja polnud kasutatud minevikku,
Esiaeg - inimese kujunemine ( ca 700000 a ). Püstine asend ja algelised tööriistad. Ajajooksul tekkis antikuleeritud kõne . Inimese aju areng on tihedas seoses tööriistade kujundamisega . Muinasaeg on kaasaegse inimese tekkest.
Esimest mudelit on 30 aas ta jooksul pidevalt täiendatud ja praegu on kasutusel juba viies pölvkond (P-seeria), mida kasutatakse 45... 180 mm diameetriga HD-PE ja PVC plasttorude paigaldamiseks (sh gaasi- ja veetorud ning kanalid telefoni-,

Esimese valiku ehk selle mis algab fraasiga Yes, … Valik tehtud vali Next Teise valiku puhul saab oma Dial-Up või PPPoE ühendust seadistada. Seda on vaja siis kui te oma internetiühendust ei jaga või pole osa mõnest suurest võrgust.
Esimesed cd - ROMid töötasid samal kiirusel, mis standardne audio CD mängija: 210 kuni 539 pööret minutis (RPM), sõltuvalt lugemispea asukohast plaadil ning andmeedastuskiirus oli 150 KB/s. Andmete lugemiseks kasutati CLV meetodit.
Esimeseks põhjuseks on see, et algajatel ettevõtjatel pole antud erialal piisavalt kogemusi ning samuti võib neil olla ka puudulik spetsialiseeritus, mis tähendab, et nad pole oma ala spetsialistid ning võivad olla asju puudulikult õppinud.

Esialgsega on väljendatud üksiku meetme kasutamisel saadava võimaliku energiasäästu protsendiga. Esimese etapi tulemustes on välja toodud üksikute renoveerimismeetmete mõju energiatõhususarvule ja kütteenergia erikasutusele.
Esimesed koolid - Rakvere 1815: 11-aastane, Rakvere elementaarkool 1817: Rakvere kreiskool – õppekeeleks saksa keel – õppemaks – kulud õpikutele, korterile, kostile Pere ei jõua poega lõpuni koolitada Äriõpilane Tallinnas 1818
Esindas 1870 – 83 Eesti Aleksandrikooli peakomitee ja 1872–81 Eesti Kirjameeste Seltsi (EKmS) presidendina rahvusliku liikumise mõõdukat suunda ning sattus tugevasse vastuollu radikaalse Carl Robert Jakobsoni ja tema pooldajatega.

Esiosas on teravast ja tugevast metallist ots, vars on valmistatud üleni metallist või muust sobivast materjalist ja käepideme asend on selline, et oda raskuskese asub selle all. Oda varre suurem läbimõõt on käepideme kohal.
Esimesed kaks on määratlused ehk definitsioonid (ehk paronüümina ka seletused) – kõige paremad selgitused selles mõttes, et eristavad ammendavalt defineeritava teistest valdkonna mõistetest, samas muu info andmisega tegelemata.
Esindusdemokraatia - demokraatiavorm, kus rahvas teostab võimu valitud esindajate (saadikute) ja esinduskogude (parlamendi,volikogude) vahendusel Otsene demokraatia-demokraatia vorm, kus rahvas teostab võimu vahetult rahvahääletuse teel.

Esimesed gm - taimed • 1990-nendad GM-taimede levik USA-s, Aasias jm. • 1998.a. EL keelustas kõik GMO-d. • Nüüd on Euroopas lubatud, kui taodelda luba (ülikeeruline, meeletu paberi, aja ja raharaiskamine) GMO-aretuse poolt:
Esinesid laste - , nais-, mees- ja segakoorid, tantsurühmad, puhkpilliorkestrid ja sõjaveteranide ansamblid (Foto 10). Erilist tähelepanu tõmbasid ka laulu- ja tantsuansambel ,,Istra” Moskva oblastist ning Aluksne rahvatantsijad.
Esimesed primaadid ehk esikloomalised PALEOGEEN Tänapäeva imetajate ja lindude väljakujunemine NEOGEEN Poolustel kujunes jääkate NEOGEEN Inimese areng, ilmusid inimese vahetud eellased KVARTERNAAR Mammutite väljasuremine KVARTERNAAR

Esindussuhte puhul on oluline silmas pidada, et ehkki tegutseb esindaja, ei tekita ta õigusi ja kohustusi ometi iseendale, vaid sellele, kelle esindaja ta on. Esinduse üldregulatsioon tuleneb tsiviilseadustiku üldosa seadusest (TsÜS).
Esindatud on eeskätt lennutööstus, vasetööstus, mineraalide tööstus, toidutööstus, kala kasvatus, raua-ja terase tööstus, puidutööstus, transpordivahendite tööstus, tsemendi tööstus ja tekstiili-ja nahatööstus
Esineva seeneliigi – suure korbiku (Phlebiopsis gignantea) elujõulisi eoseid, mis pärast puu langetamist kännupinnale pritsides seal idanema hakkavad, ning hiljem kännupuidus seeneniitide arenedes selle juurepessukindlaks muudavad.

Esindajaid on Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart ja saksa helilooja Ludwig van Beethoven. Nende tööd olid eeskujuks 19. sajandi heliloojatele, nagu Franz Schubert, Johann Strauss, Anton Bruckner, Hugo Wolf ja Gustav Mahler.
Esitamisel on oluline teada, et tööstusdisainilahenduse registreerimine ei anna kaitset toote tehnilisele lahendusel, tootes peituvale ideele ega selle teostamise või kasutamise viisile, kaitse saab vaid toote väliskujundus.
Esimese raamatu – luulekogu „Tere!“ (2002) – puhul kasutab Moritz väikelaste pildiraamatust laenatud täispildi esteetikat: illustratsioon on raamideta, hõlmab leheküljed äärest ääreni, tekst on trükitud selle peale.

Esimesed viini - aastad olid võrdlemisi rahulikud: Mozart andis klveritunde, pidas oma esimese suure autorikontserdi ning esines regulaarselt parun van Swieteni juures pühapäevastel kontsertidel ning teisteski muusikasalongides.
Esimeses peatükis on kirjas hasartmängude kohta üldiselt, näiteks mida üldse peetakse hasartmängudeks jne. Teises peatükis on kirjutatud hasartmängude ajaloo kohta üldiselt ja kolme populaarse hasartmängu kohta veel pikemalt.
Esimestel elunädalatel on embrüo väga tundlik väliste mõjutuste suhtes, siis võib ta tubakamürgituse tõttu kergesti hukkuda, samuti võivad tekkida lootel elundite väljaarenemise perioodil kergesti vastavate elundite väärarengud.

Esinduse haldustöötajad – esinduse töötajad, kes on tööle võetud esinduse haldustehnilisse teenistusse;  abitöötajad – esindust teenindavad töötajad;  koduteenijad – esinduse töötaja koduses teenistuses olevad isikud.
Esinevad ärevuse - ja depressiooni sümptomid määral, mis ei võimalda diagnoosida depressiooni (F32) ega muud ärevushäiret (generaliseerunud ärevushäire); Erinevalt kohanemishäiretest sümptomite teke ei ole seotud stressiga.
Esitatud stiimuliga - kehtib modaalsuse sees; kui 2 modaalsust, siis RT väga varieeruv, kuid lähemal sellele modaalsusele, milles tavaliselt saadakse lühem RT); erinevate meelte RT. Andmed on statistilised, mitte absoluutväärtused.

Esikolmik on sama ning David Coulthard on tõusnud neljandaks, Ralf Shumaher on langenud viimasele punktikohale ehk kuuendaks ning Juan Pablo Montoya on tõusnud kuuendalt kohalt viiendale. Ja lõpp seis jääbgi selliseks.
Esitatavad nõuded – väike mass ja portatiivsus; töökindlad, vastupidavad ja ohutud; madal müra- ja vibratsiooni tase; peavad omama mugavaid käepidemeid ja sisse-välja lülitamise seadmeid; peavad olema meeldiva välimusega.
Esitatavatele kaebustele on kohtute pädevuses vaidluste lahendamine eraisikute vahel. Kui ühe isiku õigusi on rikutud teise isiku poolt (nt tekitatud kahju), on kohtute ülesanne see õigusrikkumine tuvastada ning teha õiglane otsus.

Esitatav materjal on mõeldud koolieelsetele lasteasutuste kasvatajatele, 6-aastaste laste ja 1. klasside õpetajatele, sest ka nendel võib olla kokkupuuteid niisuguste lastega, kellele nimetatud ainelõigud raskusi valmistavad.
Esi - mest kasutatakse esmajoones sulami likvatsiooni (metalli kristallide koostise ebaühtluse) kõrvalda-miseks. Lõõmutatakse temperatuuril 450…520 °C kümneid tunde, jahutatakse õhu käes või koos ahjuga.
Esi - ja tagadiferentsiaali lukkud Nad toimivad samal põhimõttel kui keskdiferentsiaali lukustamine ja tagavad, et sama telje mõlemad rattad pöörlevad sama kiirusega - kui liigub üks, liigub teine sama palju.

Esindusfunktsioon - notar esindab tehinguosalisi avalikes registrides või ametiasutustes, edastades lõpuleviidud ametitoimingutega seotud teateid ja taotlusi, mis tänapäevases õiguskäibes tehingute tõestamisega kaasnevad.
Esikteoseks on noorelt surnud maalija Theodore Gericault (1791-1824) “Meduse'i parv”. See kujutab merehädalisi hukkunud laevalt nimega “Meduse”, kui need püüavad endast märku anda kauguses mööduvale laevale.
Esinema – tuleb mängu eetika, mida teha - kas loobuda või jätkata? See, kuidas vigastatud tantsija end ise näeb läbi vigastuse võimalikkuse, läbipõdemise ja tulemuste, on täielikult hermeneutiline küsimus.

Esimese tallinna - elamusega. Tallinna kaubanduskooli lõpetamise järel 1930. aastal ei olnud kerge leida tööd: oli majanduskriisi aeg. Küll oli tulevane kirjanik leidnud pisikese lisateenistuse võimaluse kirjatöödega.
Esindajate hulgas on edukalt tegutsenud Ines, Vaiko Eplik, Liisi Koikson jpt. Jazz-muusika traditsioone kannab edukalt festival jazz-kaar. Alates 2007. aastast jõuab igal aastal televisiooni vahendusel kõige laiema publikuni
Esimeses reas on Kareva ekspluateerinud assonantsi sõnades „arvasin“ ja „armastavat“, mille eesmärgiks on lugejale näidata, et kõneleja mõtiskleb selle üle, millised ajalised piirid on ta armastuse ajalool.

Esindus - ja täitevorganite süsteemi loomise vabadus; oma eelarve, kohalikud maksud; subsidaarsuspõhimõte; suhtlemine riigiga; allub üksnes seadusele; järelvalve üldjuhul üksnes tegevuse seaduslikkuse üle.
Esitas jazz – muusikat kodumaal Eesti Raadio estraadiorkester, mida tol ajal juhatas Rostislav Merkulov (1912- 1978). 1948 aastal keelati nõukogude võimu poolt muusika, millel oli lääne mõjusid, keelati ka jazz.
Esialgsetes annustuse on kokaiin amfetamiinist märksa ohutum stereotüüpiate, luulumõtete, hallutsinatsioonide ja paranoilisuse tekitamise osad, kuid hiidannustes sissevõtmisel võivad tekkida värinad ja krambid, seejärel

Esimeseks aspektiks on eelfinantseeritud süsteemis investeeritud vahendite kõrgem tootlikkus. See tähendab, et eelfinantseeritud süsteem, olles kodanikele tunduvalt vähem koormavam, suudab pakkuda normaalse elatustaseme.
Esindust on kahte liiki: 1. Seadusjärgne: (nii füüsilised (esinduslik) kui ka juriidiliste isikute puhul – äriseadustik ning tsiviilõigus seadustik) 2. Tehinguline – volitusega, volitust tõendav volikiri,
Esines väike - Aasia ja Atika teisendina. Joonia sambal on baas, mis Väike-Aasias koosneb nelinurksest alusplaadist, kahest sellel asetsevast süvarihvast ja mõikast, Atikas kahest mõikast, mille vahel on süvarihv.

Esimesed mängud on mängud oma kehaga, käte-jalgadega ja häälega, seejärel mängukannidega. Mängides mänguasjadega ja mitmesuguste teiste esemetega, õpib laps tundma nende omadusi ja seda milleks miski vajalik on.
Esindatud on kogu Eestis haruldased, ainult soodes kasvavad ainulehine sookäpp ja kõdu-koralljuur. Käoraamatuid, laialehiseid neiuvaipu, roomavaid öövilkeid ja ööviiuleid võib nautida matkaraja läheduses.
Esivanema küsimused on tihti vastukäivad, ebaselged ja pole täielikult kinnitust leidnud (Whitaker ja Whitelaw, 2007). Laialdaselt on levinud arvamus, et prževalski hobune jõudis Euroopasse üle 10- 11 000 aasta tagasi.

Esialgsetesse plaanidesse on aga sisse viidud muudatus arvestusega neid korduvkasutamiseks kätte saada võimalike IV põlvkonna reaktorite kasutuselevõtmisel, mis suudavad U238 toota plutooniumiks (Pu) ja selle ära põletada.
Esitatavaid nõudeid on pisut täpsemalt, kuid mitte nii loogilises järjestuses kirjeldatud Karl Popperi väitlusformaadi reeglites, mille leiate meie kodulehelt siin: http://www.debate.ee/download/Popperi_reeglid_komm.rtf
Esiteks ph – keskkonna leeliselisusel või happelisusel on suur mõju b-le. Selle mõjul võib muutuda keskkonna aktiivsus mis mõjutab mikroobide biokeemilist aktiivsust ja biokeemiliste reaktsioonide iseloomu.

Esituskiht osi - mudeli altpoolt kuues kiht, määrab andmete esitusviisi ning koodi- ja vorminguteisendused. Esituskiht võimaldab rakenduskihis asuvatel omavahel kokkusobimatutel rakendustel suhelda üle seansikihi.
Esimesed linnad - nii Dublin, Waterford, Limerick kui ka Wexford on norralaste asutatud. Ühtlasi seadsid nad ennast sisse rannikulähedastel saartel, mille hulka kuulusid näiteks Man ning Orkney ja Shetlandi saared.
Esindatud on Henri Matisse, Georges Braque, Pablo Picasso, Fernand Léger, Amedeo Modigliani, Francis Picabia, Robert Delaunay, César Baldaccini, Yves Klein, Christian Boltanski jpt. Muuseum avati 1961. aastal.

Esindajaks on aldosteroon. Järgmine kiht on zona fasciculata , tema produtseerib glükokortikoide (hormoonid, mis mõjutavad süsivesikute ainevahetust, tõstab glükoosi taset veres). Esindajaks on kortisool.
Esimese sini - must-valge lipu p ü h i t s e m i n e otsustati EÜSis teoks teha 3.-5. juunini 1884. aastal Otepää koguduse õpetaja, Seltsi vilistlase Burchard Sperrlingki kutsel korraldataval väljasõidul.
Esindusdemokraatia – kodanikkkond võib oma esindjaid valida erinevalt, kuid sõltumata valimisviisist peavad valitud isikud kasutama võimu rahva nimel ja andma oma tegevusest rahvale aru. OTSE = OSALUSDEMOKRAATIA.

Esilekutsuvad faktorid on põrkumine niiviisi, et molekulide kaugus on võimalikult väike (esimene miinimum). Sellest kaugemal tõukuvad (esimene maksimum). Veelgi suuremal kaugusel aga liibuvad kuid ei agregeeru (teine
Esimeses raamatus nimetatakse teda „kaheaastaseks kakerdavaks pambuks” ning ka teises raamatus käitub ta veel kakerdavale pambule kohaselt, kes poetab taigna sisse terve muna ja tõmbab ümber maitseaineriiuli.
Esinduslikud on kooslused, kus domineerivad rannikas ja tuderluga, millele lisanduvad veel rand-õisluht, mitmed kõrrelised (valge kastehein, punane aruhein), tõmmu soonerohi, maasapi liigid, randristik jne.

Esiplaanil on kujutatud täies valguses kõrget , justkui vaatajate poole suunduvat laskurite kaptenit Banning Cocqi välimust, tema kõrval seisev leitnant erekollases kaftanis moodustab eraldi värvilaigu.
Esimeses peatükis on kirjeldatud energiajookide ajalugu: mis oli esimene energiajook ja kuidas jõudis see Euroopa turule; samuti on ära seletatud, mis on energiajook ning missugustest koostisosadest see koosneb.
Esimesed mängud on lastel enamasti üksinda ja kohati ka koos esimese mängupartneri- lapsevanemaga. Mida enam lapse areneb, seda keerukamaks muutuvad mängud ning seda vähem peaks mängu sekkuma täiskasvanu.

Esindavaim teos on romaan "Väike Illimar"(1937), lüroeepika, mis algab poeemiga “Merineitsit” ja pöördus Tuglas uuesti realistliku kujutamislaadi mille suurteos on eeposmõõtmeline “Toomas ja juurde.
Esindus - ehk vahendatud demokraatia – nüüdisaegne demokraatiavorm, mille tuumaks on spetsiaalsete rahvaesindajate regulaarne valimine, kes rahva nimel võimu teostavad; vt ka liberaalne demokraatia
Esinevad vereloome - ja endokriinorganites, maksa jm. 3. Verelakuunid (lacunae cavernosae sanguineae). Eriti laia valendikuga kapillaarsed, ainult endoteeliga kaetud vereruumid, mille täitumisel organ jäigastub.

Esialgselt rohekas - kollane toon toob pilves ilmaga välja rohkem kontrasti. Päikesepaistelise ilmaga tumeneb klaas sõidukis rohkem kui tavaline fotokroom ning polaroidfiltrid vähendavad peegeldusi pindadelt.
Esimeses lapse - eas on ühiskondliku tervishoiu nõue, et laps toidetaks loomulikult emarinnaga, et lehmapiim, mis imikutele antakse, oleks hea. Hooldamise keskpunktiks on toitmine ja tema järele valvamine.
Esindusdemokraatia – dem. vorm, kus rahvas toestab võimu valitud esindajate e saadikute kaudu ja esinduskogude e parlamendi või volikogude vahendusel. 3).Monarhia – riigivorm, mille puhul on päritav võim.

Esindusroll – nad võivad esindada näiteks tegeliku maailma objekte, andes mõtlemisele vabaduse opereerida objektide ja nähtustega, mis muidu võivad inimvõimetele allutamatud või tunnetamatud olla.
Esimesed 32 - bitised Windows’i versioonid olid Windows 95 ja Windows NT ning kõik uuemad versioonid on samuti 32-bitised. 64-bitine Windows XP Professional x64 Edition tuli müügile 2005.a. aprillis.
Esimesed välisdelegatsiooniliikmed – Tõnisson, Martna, Menning, Virgo, Piip, Pusta, Seljamaa, Kull. Keskmine vanus 1918 alguses 41, ent Martna oli juba 58, Tõnisson 50. 1928 oi keskmine vanus 31., 1934 oli see 36. 1939 -37.

Esindajaiks on liikmed. b. Organisatsiooni kultuur on pikema aja jooksul kujunenud püsiväärtuste kogum, mis otseselt ja kaudselt toimides mõjutab eripärasel viisil liikmete tegutsemist ja käitumist.
Esitlemiseks on vaja kolme komponenti:  Antigeeni töötlemist  MHC olemasolu raku pinnal  Tsütokiinide produktsiooni Antigeeni töötlus tähendab Ag osalist proteolüüsi ja denaturatsiooni.
Esiletulekut - tegemist on adreno- või kolinoblokaatoritega(adreno- või kolinolüütiliste ainetega). Mediaatori blokaatorid on antagonistid ja sarnast efekti esilekutsuvad ained agonistid=mimeetikumid.

Esimese vaheaeg on 2 minutit ning kolmanda ja neljanda veerandaja vaheaeg on samuti 2 minutit. Esimest ja teist veerandaega nimetatakse kokkuvõtvalt esimeseks poolajaks ning ülejäänuid teiseks poolajaks.
Esimeses valdkonnas on riik ühiskonna õiglusliku süsteemi looja, kes peab tagama seadused ja korra, kaitsma riigi territooriumi välise agressiooni eest ning toetama teatud traditsioonilisi moraaliväärtusi.
Esimeses veerus on esitatud eksperimendi number, teises saatja koodnimi, kolmandas vastuvõtja koodnimi ning neljandas tulemus, milles “1“ tähendab õnnestunud katset ning “0“ ebaõnnestunud katset.

Esindatud on kõikmõeldavad eneseteostuse teed ülimalt rangest askeesist tantrismini, milles valgustatust otsitakse meelelise armastuse kogemustes ja milles tõustakse Jumala või Jumalanna tasemele.
Esimese antiik - ajastu teadusliku teksti (?) autor oli Johann Winckelmann (1717- 1768), selleks ajaks olid kogunendud juba mitmed kollektsioonid, toimusid kaevamised Pompeis, sealt saadi huvitavaid leide.
Esimeses osas on eesmärgiks anda ülevaade juhtimisteooria ajaloost, tööga rahulolu teooriast ning varasemalt läbi viidud uuringutest, mis näitavad juhtimise eri aspektide seotust tööga rahuloluga.

Esindus demokraatia – Demokraatia vorm, kus kodanikud valivad nendel poliitiliste vaadete poolest meeldivad inimesed saadikutena rahvaesinduskogusse, kus saadikud otsustavad tähtsaid küsimusi valijate eest.
Esimese tiitlivoist - luste medali – Barcelona MM-voistluste hobemedali juunioride ̃ ̃ ̃ spordipustolist laskmises – voitis Narva treeneri Svetlana Nemtsova hoolealune Dmitri ̈ ̃ Sadejev 1998. aastal.
Esimesed külastajad on Mees (Andero Ermel) ning Naine (Elisabet Tamm), nimelt hakkavad nad seal oma eraelu piinlikke detaile pilduma eirates teenindajat ning muutes esimese vaatuse täielikuks armukolmnurgaks.

Esimesed tunnused on märgatavad juba kahel esimesel eluaastal, kuid käitumise iseärasused ei pruugi olla märgatavad enne 36. Söömis- ja unehäired on samuti tavalised, aga mitte autismi põhiolemuseks.
Esimesed ülikoolid on loodud Aasia riikides (Hiinas, Koreas, Indias) meie ajaarvamise esimestel sajanditel (Wikipedia 1), kuid selles referaadis käsitletakse ülikoolide tekkimist ning arengut vaid Euroopas.
Esijalgu nim. riiki nõukogude Venemaaks, hiljem nõukogude liiduks. Austria-Ungari keisririigi asemele tekkisid Austria vabariik, Ungari keisririik, Tšehhoslovakkia vabariik ja Jougoslaavia riik.

Esimees 1932 – 1936, Ühistegevuskoja nõukogu esimees, Rahvuskogu Teise Koja ja Riiginõukogu liige, Tallinna linnapea 1934–1938 ja ülemlinnapea 1938–1939, Viljandi põllumeeste konvendi liige.
Esimeseks kohaks on kodu, kust lugu pihta hakkabki ning sündmused alguse saavad, siis on kohaks kolmanda tegelase kodu, kuhu teised suunduvad ning kus sündmused haripunkti jõuavad ning lahenduse saavad.
Esimeses osas on vaatluse all teosed “Inger” ja “Rippsild”. Naistegelasi nendes raamatutes on analüüsitud neljast aspektist: bioloogilisest, psühholoogilisest, sotsiaalsest ja kujunduslikult.

Esimest etappi nimetatakse eelkvalifitseerimiseks ja pakkumine on sellel etapil avalik võistupakkumine. Võistupakkumise korraldab tellija või tema poolt volitatud juriidiline või ka füüsiline isik.
Esindusorganisatsioonidel on ILO süsteemis eristaatus ja -positsioon. See ei tähenda aga, et teistel konkureerivatel organisatsioonidel ei oleks ILO konventsioonide nr 87 ja 98 järgi ametiühingute põhiõigusi.
Esimese järgi on nafta tekkinud miljonite aastate jooksul madalates meredes elutsenud ning savi- ja liivakihtide alla mattunud taimede ning väikeloomade jäänuste lagunemisel hapniku juurdepääsuta.

Esimesed al - baasil PAFM valmistati USA-s 1966 a. Neis nähakse perspektiivi asendamaks tinapronkse märg- ja kuival hōōrdumisel. Poorsel Al on küllaltki hea soojusjuhtivus, mistōttu temperatuur
Esimeseks sammuks on standardhälbe s määramine, milleks on kolm võimalust: • uurijal peaks olema informatsiooni teisest võrreldavast uuringust ja ta peaks seda kasutama standardhälve määramiseks.
Esindusdemokraatia – kodanikud valivad inimesed, kes esindaksid neid poliitilises protsessis. Laiemalt vaadates ei tohiks demokraatia definitsioon piirduda komponentidega, mis on seotud ainult valimisega.

Esirinnas on Madagaskar oma vapustavate keeldude nimekirjaga. Seal ei tohi näiteks mune teistele käest kätte edasi anda ja lapsed ei tohi öelda oma isa nime ega viidata ühelegi tema kehaosale.
Esimeheks – riigipeaks, kel olid senisest hoopis suuremad volitused riigiasjade juhtimisel.1989. aasta märtsis valiti uus kõrgeim riigivõimuorgan – Nõukogude Liidu Rahvasaadikute Kongress.
Esimest korda on Venemaa seadustes 1996. aastast kehtivas kriminaalkoodeksis pühendatud terve 5. jaotis, millesse kuulub 14 peatükk, mis on pühendatud alaealiste kriminaalvastustuse iseärasustele.

Esimest üldlaulupidu on õigusega peetud rahvuslikuks suursaavutuseks, eeskätt korralduse mõttes. Olid ju majanduslikud eeldused olnud nõrgad ning loasaamise viivitus takistanud ka kooride ettevalmistusi.
Esinevaid kirju on ’Ulfberht’. Algselt arvati, et see on mõõgameistri nimi, kuid see ei saa kuidagi paika pidada, kuna selle nimetusega leitud mõõgad on dateeritud 250 aasta pikkusesse perioodi.
Esiaeg - (ka MUINASAEG)-ajaloo vanim järk inimese kujunemisest kuni riikide tekkimiseni(ürkogukondliku korra lagunemiseni). Esimesed leiud inimesest Etioopiast ca 4,5 miljonit aastat tagasi.

Esimeseks tüübiks on transgeensed organismid, kelle genoomi on siirdatud mõne võõrliigi geene. Teiseks tüübiks on geeninoukaudiga organismid, kelle genoomis on mingi kindla geeni fuktsioon kaotatud.
Esindusdemokraatia tähendab seda, et rahvas (või kodanikuühenduse puhul selle liikmeskond) kasutab võimu enda valitud esindajate kaudu, osalusdemokraatia aga tähendab teisi mõju avaldamise kanaleid.
Esineb b - horisont nõrgliiva või -kivina. Huumuse moodustumine oleneb ka puistu alumistest rinnetest - alusmetsast ja -taimestikust. Kergesti kõdunevad ja soostavad mulli moodustumist mitmed

Esineb põhja - Euroopas, USA ja Kanada kirde- ja loodeosas, Jaapani põhjaosas ning Uus-Meremaa. Viimasel ajal tekib lõunapoolsematesse piirkondadesse suurlinnade lähedusse kus on palju tarbijaid.
Esimesteks on näiteks töökeskkond, palk, suhted kolleegidega, järelvavlve kvaliteet. Motivatsioonifaktoriteks on näiteks tööalased saavutused, karjäärivõimalused, eneseareng, tunnustus.
Esitatud tunnuseid nimetatakse inflatsiooni menüükuludeks (menu costs). Inflatsioon moonutab ka relatiivseid hindasid ja raskendab majanduslike otsuste tegemist, samuti surub maha säästmise ajendeid.

Esi - /tagapidurid: kaks ujuvat ketast diameetriga  Ø 320 mm, kuuekolvilised monoplokk pidurisadulad/üks ujuv piduriketas diameetriga Ø 220 mm, neljakolviline monoplokk pidurisadul.
Esimesed e - raamatud trükkis Hart vabatahtlike abiga lihtsalt arvutisse ümber. Seetõttu nimetati neid siis e-tekstideks, kuna oma olemuselt polnud nad midagi muud kui tavalised tekstifailid.
Esimesed inimesed - Aadam ja Eva patustanud Jumala vastu ja selle tulemusena mõistetud kannatama. Kõigile inimestele laienes pärispatu osa ja inimene oli seega madal, patune, kiusatuste meelevallas.

Esimesed sõnad on foneetiliselt väga ebatäpsed Keren: uurimise kolmandal kuul (1.0 – 1.1) oli ainult 9% uutest sõnadest enam-vähem täiskasvanu moodi, 1.5.-1.6 oli juba 45% enam-vähem õiged.
Esimeses figuuris on mõlemad äärmised terminid eeldustes samas rollis mis järelduses: väiketermin täidab väiksemas eelduses subjekti rolli ning suurtermin on suuremas eelduses predikaadi rollis.
Esimest korda on soovitav harvendada võimalikult vara, juba 10. - 15. päeval pärast tärkamist, jättes vahed 1 - 2 cm. Teist korda tuleks harvendada 2 - 3 nädalat pärast esimest harvendamist.

Esimeste s8 - te jõuallikaks oli 4.2l V8, mis arendas 340hj (250 kw). Aastal 2001 muudeti mootorit veelgi võimsamaks, nii, et see tootis 360hj (265 kw). Kõikidel autodel oli Quattro nelikvedu.
Esisild on raamile kinnitatud poolelliptiliste pikivedrude abil, tagasild aga jäigalt. Traktori pööramine toimub hüdrauliliselt eesmist ja tagumist poolraami teineteise suhtes pöörates.
Esialgsed tulemused on teada juba 3-4 tunni möödumisel, samas lõplikud tulemused avalikustatakse alles pärast laekunud apellatsioonide ülevaatamist (või kui nende esitamise tähtaeg on möödas).

Esiisaks on Aabraham. Tegu on etmilise religiooniga(ühe rahvuse usund – juutide).Kuulata -> www.ylikool.ee ööülikool Loeng: Juutidest Ilia sundelevitś. Judid kuuluvad semiidide hulka.
Esimeseks põhjuseks on tõsiasi, et kui keegi ka vabastaks inimesed nende ahelatest ja võimaldaks näha neile seni selja tagant paistnud valgust, siis see pimestaks nad ja oleks valus ning ebameeldiv.
Esimesele on omane vägivaldsus, sellega võib seostada eelkõige venekeelseid grupeeringuid, nn progressiivse suuna moodustavad eestlased, kellel on suurem rahvusvahelise suhtlemise kogemus.

Esitatud sõna on mugandus vanaskandinaavia sõnast]). Viikingid elasid 4 aastat Ameerika territooriumil, ent pidevate konfliktide pärismaalastega tulemusena olid nad sunnitud Vinlandist lahkuma.
Esitluskiht browser - is (kliendiarvuti), Rakenduskiht rakendusserveris, Andmed salvestatud andmebaasi serveris b. Esitluskiht kliendiarvutis, Rakenduskiht kliendiarvutis, Andmed salvestatud andmebaasi
Esijalgadel on 5 varvast, millest üks meenutab pöialt ning paikneb üleval pool, liikudes ei puuduta see maad, ja tagajalgadel 4 tugevate, enamasti musta värvi tömpide küüntega varvast.

Esinemissagedusest on võimalik määrata lookuste suhteline vahekaugus ühesaheldusrühmas, seejärel aga kindlaks teha iga geeni asukoht teiste geenide suhtes-koostada geneetiline kromosoomikaart.
Esinevad teeta - (J) ja beetarütmid (b), kehatemperatuuri ja vererõhu tõus, pulss, hingamine kiirenenud, ebaregulaarne. Iseloomulikud tunnused on kiired, suureamplituudilised silmaliigutused.
Esituse puhul on oluline selle riimide, intonatsiooni, kiiruse isikupärane kastutus ehk räppija flõu. Räpitakse sageli mõne instrumendi abil etteantud rütmi järgi ehk biidi (beat) peale.

Esimeseks staadiumiks on idand, mille käigus kujunevad välja vegetatiivsed organid. Juveniilses staadiumis areneb välja taime juurestik, toimub varre pikkus- ja jämeduskasv ning moodustuvad lehed.
Esimeses punktis on muudetud keelelist väljendust, sisuliselt midagi muudetud ei ole. Punkt 2 vanas määruses määratles sünnitoetuse piirmäära kinnitamise õigust ........ Vallavalitsusel.
Esimeste hulgas on näiteks organisatsiooni töötajad, juhtkond, omanikud, teiste hulka kuuluvad partnerid, kliendid, ajakirjanikud, arvamusliidrid või muud auditi tellijale tähtsad inimesed.

Esineb dimorfism – õied kahesugused: Lühikesed emakakaelad ja pikad tolmukaniidid , pikad emakakaelad ja lühikesed tolmukaniidid. Viljastumine parem kui omavahel tolmlevad eri tüüpi õied.
Esimese 90 - minutilise unetsükli algul on normaalsel inimesel üksteisest isoleeritud piltidega katkendlikud unenäod; neid nimetatakse hüpnagoogilisteks või uinutavateks unenägudeks.
Esimeses tasakaalupunktis on mittelineaarne süsteem mittestabiilne ( λ1 < 0 ; λ 2 > 0 ). Teises tasakaalupunktis on mittelineaarne süsteem asümptootiliselt stabiilne ( λ3, 4 = a ± jb, kus a < 0 ).

Esipidurharu ülesandeks on juhtida esirataste pidurite tööd .Suruõhu juhtimisel pidurikambrisse rattad pidurdavad ja õhu väljalaskmisel pidurid vabanevad .Pidurite rakendumist juhitakse jalgpiduri
Esipaneel on vastavalt generaatorite arvule jagatud sektsioonideks,mis on varustatud vajalike kontrollmõõteriistadega(v,a,w,oom) juhtimisaparatuuriga (releed, nupud, lülitid, kaitsed)
Esitada akrobaatika - , tantsu- ja sportaeroobikaelemente sisaldav vabakava, mis annab esitajale küllalt vabad käed (st kohustuslikke elemente ei ole) aga eeldab siiski neil aladel häid oskusi.

Esimesed kaks on individuaalse lähenemisega – kaitstes nakatunud inimest aga viimane uurimis siht on suunatud pigem malaaria leviku takistamisele, samas nakatunud inimest mitte kaitstes.
Esialgne õiguskaitse - määrus Kas A võib menetlusliiki kohtus valida? Jah? Kas midagi muutub, kui C on välisriigi konsul Eestis? TsKms §10 lõige 1 kohtute pädevus ei laiene diplomaatidele.
Esimesed tsivilisatsioonid ehk kõrgkultuurid tekkisid kujunesid suurte jõgede ääres. Umbes 3000 aastat eKr leidis see aset Mesopotaamias Eufrati ja Tigrise alamjooksul ja Egiptuses Niiluse ääres.

Esimest alget nimetatakse antud juhul “samasuseks” (tauton), teist “teisitisuseks” (heteron), kolmandat aga vahepealseks olemuseks, mis on osavõtus kummastki esimesena nimetatust.
Esindab panteismi - Aabraham – juutide esiisa, Vana testament - Baruch Spinoza – ratsionalist, juudi päritolu hollandi filosoof, mitte mõistus vaid lausa puhas mõistus samastab jumalat
Esinemissagedus on seotud vanuse ja diabeedi raskusastmega ning sõltuv ravist ja diabeedi tüsistustest. Diabeedi korral võib erektsioonihäirete esinemist mõjutada lisafaktorina stress.

Esindusdemokraatia tuumaks on esindajate valimine, kes rahva nimel võimu teostavad. Kodanikkond (rahvas) ise ei osale vahetult ja alaliselt otsustamises, ta on oma õigused delegeerinud saadikutele.
Esi - tatakse vastastikku ränki süüdistusi kuritegudes, genotsiidis, vandenõus, reetmi- ses jms. Äärmusliku subjektivismi ja fantaasia viljaks võib pidada mitmesuguseid
Esimesed arvud on 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765, 10946, 17711, 28657, 46368, 75025, 121393 ... ( teoreem jäneste siginemisest)

Esitatud projekt on aktuaalne, kuna sellist infosüsteemi võib mingil firmal ka tegelikult vaja minna, kuna käsitletud on suurem osa aspekte, mida üks videolaenutuse infosüsteem vajada
Esijalad on igast küljest vaadatuna sirged, eest vaadatuna täiesti paralleelsed. Labaluu ja őlavars on ühepikkused ja tänu tugevale lihastikule kindlalt vastu keha asetsevad.
Esimese puhul on võimalik ennast ja oma sõpru niinimetatud „check-in“-ida ehk siis märkida oma asukoht ning kellega seal viibitakse ja see siis teistele koheselt teatavaks teha.

Esimeses vaatuses on sündmused ratsionaalselt seletatavad ja jälgitavad, isegi kronoloogiliselt järjestatavad, teises vaatuses valitseb aga märksa kujundlikum ning abstraktsem ajavool.
Esimesteks indo - eurooplasteks. Keel ja muud asjad võeti seal üle. Järgnevalt levib see kahes suunas: Kesk- ja Lõuna-Euroopasse. Toimub koos uue rahvastiku liikumisega, 1 km aastas.
Esimestes pariisi - aastate töödes on näha avangardistlike kunstmike mõjutusi (Picasso, Toulouse-Latrec), talle avaldasid mõju ka sümbolistid ning Baudelaire’i ja Rimbaud’ luule.

Esindajaks on nt võrguvaldajate GIS. • Analüütiline – rõhtab ruumilise analüüsi tähtsust, otsides ja kasutades seoseid, mis tulenevad objektide asendist üksteise suhtes.
Esindus on tehinguline tegutsemine kellegi teise asemel, kus esindaja teeb tahteavalduse esindatava eest (aktiivne esindus) või võtab selle tema eest vastu (passiivne esindus).
Esindusorganiks on juhatus (seaduslik esindaja). Üldjuhul võib juriidilise isiku juhatuse nimel tegutseda suhetes kolmandate isikutega iga juhatuse liige eraldi. (Juriidiline isik ppt)

Esindusõigus - Esindusõigus on õiguste kogum, mille piires esindaja saab tegutseda esindatava nimel, Esindusõiguse võib anda tehinguga (volitus) või see võib tuleneda seadusest.
Esisuurtäht - - algussuurtäht, millega kirjutatakse ainult esimene nime, nimetuse või pealkirja sõna (muud sõnad säilitavad oma algustähe), nt "Tõde ja õigus", Seitsmeaastane
Esitatud näitajad on arvutatud ELi tööjõu-uuringu andmete põhjal. Uuringusse kuuluvad kõik tavaleibkondade naised, v.a need, kes elasid uuringu ajal institutsioonis või olid haiglas.

Esitused on nii prototüüpidena kui defineerivate tunnustena; tähtsad ka mõistetevahelised seosed Kõigepealt prototüüpidel põhinevad seosed, hiljem defineerivatel tunnustel
Esimeseks operatsiooniks on keermestatava peene osa moodustamine vormpressimisega (b). Järgneb otsa külmjämendamine (c), kuuskandi vormimine (d), otsa ümardamine (e) ning keermerullimine (f)
Esimese teema - "Meie meeled ja maailm" – tutvustamiseks on nn. keskused kõigi viie meele jaoks: katsumiseks, nuusutamiseks, vaatamiseks ja kuulamiseks ning maitse äratundmiseks.

Esimesed 3 on negatiivsed: 1) ebapopulaarsete või erinevate arvamuste esitamine 2) teistelt käitumise muutmise nõudmine või palumine 3) keeldumine mittemõistlikest palvetest.
Esimest reaktsiooni on toimunud 2 korda , on meil, formaalselt võttes, 2 heeliumi isotoopi He3. Nende ühinemise tõenäosus on väike, kuid juba esimese miljoni aasta jooksul saabub siin
Esinduslik välimus on omaette asi. Just nimelt asi, kuna olles kirjutanud kirjandi, võin nüüd vabalt liigitada asju asjadeks ilma süütundeta, et nüüd selle eest pea pakule pandaks.

Esimeseks tüübiks on raskem kuid lühiajalisem depressioon, mis kestab tavaliselt paar nädalat ning teiseks tüübiks on kergem, kuid pikaajalisem depressioon, mis võib kesta aastaid.
Esindusdemokraatiale on tunnuslik, et kuigi esindajad on kodanike poolt valitud, on neil otsustamise puhul vabadus lähtuda oma paremast äranägemisest, kuidas oma valijate huve esindada.
Esindajate kohustus on garanteerida kodanikele, et tuleviku Internet on hõlpsasti kasutatav ja juurdepääsetav, turvaline ning et selle kasutamisel austatakse nende eraelu puutumatust.

Esindusrestoranide e. gourmet-restoranide toidukaart on väga rikkalik või sisaldab erilisi roogi. Menüü rahuldab väga nõudlike klientide (gurmaanide e. toidunautlejate) nõudmisi.
Esialgne ej on KK` hilisem on K`K``. Seega Py alanemisel viib kauba X koguse vähenemisele(X2
Esimesed lihatootmised on aga tehtud ja kuigi on saadud ainult hallikaid maitsetuid lihaplaate siis juba sellel aastal on oodata esimesi vorste ja burgereid, mis on tehtud in vitro lihast.

Esimesest üldlaulupeost on säilinud lauljate elukutsete kohta huvitav ja ainulaadne statistika, mille koostas küsitluse teel Fr. R. Kreutzwaldi väimees, gümnaasiumiõpetaja G. Blumberg.
Esindusruumis on tavaliselt avarad, seinapind on ühevärviline ja ülemist osa kaunistab ornamentaalne vöö. Armastati kuldornamente valgel, tumesinisel või tumepunasel seinal.
Esinemisvormid on allotroobid. Allotroopsed teisendid erinevad üksteisest vaid aatomite paigutuse (struktuuri) või molekulis olevate aatomite arvu, mitte elementkoostise poolest.

Esitellikute konstruktsioon on keeruline,sest see, peab õõtsuva ülesande juures täitma ka pööramisülesannet. Talaga tagavedrustus toetub lehtvedrude,keerdvedrude ja amortisaatorite abil.
Esivanemast - “Marlborough´ elu ja aeg”. 1. septembril 1939. aastal tungisid saksa väed Poolasse- II maailmasõda, mida Churchill oli nii selgelt ette näinud, oli alanud.
Esimesed loodavad ehk vähendada sotsiaalseid pingeid, teised pooldavad indiviidide otsustamist ja tegutsemisvabadust – see aga mõjutab otseselt avaliku sektori otsustusprotsessi.

Esitatu korrektsus - puhtus ei jätnud midagi soovida: lisaks sellele, et kõik näitlejad oma osa hästi mängisid, oli ka üldine etenduse meeleolu vastavuses sündmustiku arenguga.
Esiaeg - 3500 a eKr kiri -vanaeg- Kristuse sünd, Rooma Impeeriumi langus –keskaeg- 1492 avastati Ameerika, Luteri Reformatsioon –Uusaeg- 1 MS ja 2 MS –Lähiajalugu
Esimeseks sam - muks võiks sellisel juhul muidugi olla teadusfilosoofiline ja teadusmetodoloogiline „läbivalgusta- mine“.“ Nii leidis Eesti teadusfilosoof Rein Vihalemm.

Esimesi nähtusi nimetatakse põhjusteks, teisi tagajärgedeks. Arutleja teab, et kui pilved muutuvad väga tihedateks, kondenseerub veeaur piiskadeks ning sajab vihmana maa peale.
Esimestel elukuudel on laps väheaktiivne ning kõhulihased ei ole tugevad, et suudaksid gaase korralikult välja suruda, sest sisemine päraku sulgurlihas on sageli tugevalt suletud.
Esindatud on autod, elektroonika, raamatud , arvuti riist- ja tarkvara, kosmeetika, lilled, kontoritarbed, toiduained, sporditarbed, muusika, filmid, mängud ja mänguasjad.

Esinduse sisesuhe - esindatava ja esindaja vaheline õigussuhe • Esinduse välissuhe - esindatava ja kolmanda isiku vaheline suhe Esindaja ja kolmanda isku vahel õigussuhet pole.
Esimeseks võimaluseks on erinevate ravimite abil psüühika tasakaalustamine - et inimene ei vajaks alkoholi nn. "ravimina” erinevate häirivate enesetundeilmingute kõrvaldamiseks.
Esitusmudelid on paindlikud.)  Iga kiht on omaette kaart, sest sisaldab matemaatilise aluse informatisiooni (geodeetilist alust, projektsiooni, mõõtkava, mõõtühikuid).

Esivanemad on siin sündinud, kasvanud, me oleme siin veetnud oma lapsepõlve ja jätnud siia tuhandeid mälestusi Meil on oma keel ja kultuur mis on ainuomased vaid meile.
Esialgset ülesannet — mõnda venelast vangi võtta ja nendega taganeda, enne kui teised kohmetusest toibunud — nüüd kergesti täita võinud, aga tapmise ja riisumise himu sai
Esimese puhul on aluseks eelnevad empiirilised uurimused (meta-teooria). Teise puhul tuletatakse uus lähenemine eelnevalt kirjeldatud aksioomidest, eeldustest ja oletustest.

Esimest maailmasõda on iseloomustatud kui inimkonna ajaloo vapustavat sündmust, mis andis tõuke kommunismi ja natsismi tõusule ning Teisele Maailmasõjale ning külmale sõjale.
Esindusdemokraatia – inimesed valivad endale esindaja kes annab edasi nende nõudmisi Otsedemokraatia - võimu teostavad inimesed ise rahvahääletuse,algatuse,koosolekute kaudu
Esimese sisse - ja teise väljaliikumine vastavalt nende kontsentratsioonide erinevusele rakusisese ja -välise keskkonna vahel põhjustab membraanipotentsiaali suurenemise.

Esindajaks on ka W. Chambers ( Kew park, 1757 - 62 ). Looduslikkusele tuginev pargiarhitektuur levib klassitsistliku arhitektuuri täiendusena kiiresti üle kogu Euroopa.
Esitluskiht - tegeleb erinevate andmete formaatide ümbervormindamisega, formaat-strukutuur, kuidas on andmed paigutatud, reeglistik, kuidas mingit sümbolit kirjeldatakse
Esi - illuminaatorist näha olev taevas on musta augu ümbruses tugevasti moondunud: astronaudid näevad suuremat osa meie universumi tähtedest ja galaktikatest.

Esindajaks on karotiin (C40H56) (alfa-karotiin ja beeta-karotiin – ühesuguse üldvalemiga, kuid erinevad natuke struktuurvalemilt), ja ksantofüll (C40H56O2). (Meier)
Esitada ultimaatumi – kas seadus või me astume tagasi); 3) President võib vetoõigust (Eestis suspensiivne ehk edasilükkav veto) kasutades jätta seaduse välja kuulutamata.
Esimesed kunstisaavutused on kujukesed ja koopamaalingud, mis pärit kiviaja lõpust (u 35 000- 13 000 a tagasi). Nt Chauvet´ koopamaalingud ja Lascaux´ koopamaalingud Prantsusmaal.

Esimeses determinandis on vaadeldavas reas (veerus) esimesed liidetavad ja teise determinandi vaadeldavas reas (veerus) on teised liidetavad. Ülejäänud read (veerud) on endised.
Esinemishirm on täiesti normaalne, seda peab oskama lihtsalt ohjeldada. Sellise nähtuse üks põhjustest on ebaõnnestumise kartus ning varasem ebaõnnestumise kogemus.
Esinenud on Andres Paas, Age Juurikas, Andres Mustonen, Lauri Väinamaa jt. Pillimeister Aavo Saarva on lahkelt oma ülesandeks võtnud klaveri mängukorras hoidmise.

Esitatud süsteem on täielik ja kasutab lausearvutust. Muidugi on võimalik tuletada lisavalemeid, kuid olemasolevatest piisab lahenduva tõeväärtusülesande lahendamiseks.
Esialgne tulemus on selline: Juhul kui tabelis toodud kategooriad ei ole sisuliselt tähenduslikus järjekorras, siis järjestatakse tabeli read sageduste/osakaalude järgi.
Esimeseks eelduseks on huvi inimese ja tema hingeelu vastu.Vaatamata sellele, et kõik psühholoogid ei ole konsultandid, on oluline hoolivus ja eetiline hoiak inimeste suhtes.

Esimeseks töövõimelised – kui vaadata inglise pauperismi statistikat, on seal näha, kuidas pauperite mass iga kriisi puhul kasvab ja äritegevuse elavnemisega iga kord väheneb.
Esindaja tänapäeval on õigus. Moraali puhul on ratsionaalse väärtustamise lähtealuseks ja normsuse mõõduks inimene ise, tema eneseteadvus ning asend väärtusehierarhias.
Esineb 4 - 5 korda harvemini kui varbaküüntel järgneb tavaliselt varbaküünte dermatofüütiale. Haigustunnused on varbaküüntel, kubemevoltides ja ühel käel.

Esialgselt on tegemist kvantitatiivse arenguga(võetakse juurde rohkem põllumaad). Võeti kasutusele seni ülesharimata rohumaa, põlde hariti juurde metsade arvelt.
Esimesed aed - eeslinnad ja aed-külad: Letchworth Garden City- 1903, Hampstead Garden Suburb- 1908, Welwyn Garden City- 1919. 19. Aedlinnade areng Eestis 20. sajandil.
Esindustraditsionalism – Kadrioru administratiivhoone praegune presidendi kantseleihoone (Alar Kotli). Rõhutati just esinduslikkust ja lihtsust, kaugenemine funktsionalismist.

Esinevaid õhukeeriseid nim. vesipüksideks . Mõnemeetrise läbimõõduga tuulekeerist nim. tuulispasaks. Tromb on londikujuline õhukeeris, mis ulatub äikesepilvest maapinnani.
Esitatud süüdistuses on kirjas: "Jaan Soots on küllaldaselt paljastatud selles, et olles staabiülemaks, viis ta rida aastaid läbi vaenulikku tegevust Nõukogude Liidu vastu.
Esitust reeperformalismis ehk tetraadformalismis. Reeperformalismi erijuht ongi tegelikult selline meetriline formalism, kui kasutada holonoomseid reepereid ehk koordinaatreepereid.

Esimese puhul on uuritakse korpuse põhjal mõnda juba esitatud hüpoteesi või ideed, teise puhul võetakse korpus ette ja hakatakse vaatama, mida sellest leida võib.
Esirinda on märkamatult tõusnud sponsorite huvid, hüved ning nendelt suunatavad rahad, tahaplaanile jääb aga sportlane ise koos tema poolt esindatava riigiga.
Esi - ja tagajäsemete vahel on tal nahakurd. Suured silmad on talle kasulikud ,sest et ta näeks öösel pimedas , sest lendoravat näeb peamiselt öösiti.

Esikoor - Epidermi all on põhikoest koosnev esikoor, mida kloroplastide esinemisel nimetatakse klorenhüümiks, suurte rakuvaheruumide korral ka aerenhüümiks.
Esimeseks perioodiks ehk etruski kunsti algusajaks peetakse 8. sajandit eKr ning sellele perioodil on tuntav vanemate Itaalia ja vahemeremaade rauaaja mõju etruski kunstile.
Esindatud on kõik majandusliku arengu ja urbaniseerumisega seotud õhusaaste, liiklusummikute, prügimajanduse ja joogi- ning jääkvee töötlemisega probleemid.

Esipamper – kontrollib http://www.mibz.com/wp-content/uploads/2009 /11/Carbon-Fiber-Detail-600px.JPG õhuliikumist rataste ümber, suurendades nende stabiilsust.
Esimese eestlasena on ta pälvinud USA kunstimaailma kõrgeima tunnustuse, milleks on Ameerika Kunstide Akadeemia (American Academy of Arts and Letters) auliikme nimetuse.
Esimeseks alaks on sangpommi rebimine, kus sooritatakse sangpommiga üles-alla tõsteid 10 minuti jooksul, algul ühe käega nii palju kui jõutakse, siis teise käega.

Esimesele osale ehk sotsiaalsete normide olemasolu uurimisele; positivistid kalduvad keskenduma esimesele ja teisele aspektile ehk sotsiaalsetele normidele ja tegudele.
Esimesed ilukirjandusteosed on peaaegu kõigil ilmselt pildraamatud, mille piltide järgi õpitakse jutustama oma lugusid, ning vanemaks saades õpitakse lugema tänu raamatutele.
Esimeses osas on omakorda kolm alapeatükki, kus kirjeldatakse Eesti teeniduskultuuris esinevaid probleeme, nende põhjuseid ning ka teeninduse tugevusi ja nõrkusi.

Esimest albumit – 1905 ja 1907 – on seotud romantismiga, kudi I albumis on juba Aaviku Baudelaire ja dekadentismuse tutvustus: 1 esimesi moodsa kultuuri tutvustus.
Esinejateks on valitud praktiliselt kõik Eestis tegutsevad artistid ja noored, kes tegelevad hiphop kultuuri arendamisega. laupäeval 20. augustil Tha Alkaholiks.
Esinemiskuju - suur erinevus } paljas naine/hobune/pross. Nime nimetamine on tõrjenõidus number üks, aga kui näki küüned on juba sees (kramp), siis pole kasu.

Esitatud koosseis on oma iseloomult materiaalne, s.t. ta eeldab kahjuliku tagajärje saabumist riigikaitse nõrgenemise või välispoliitiliste suhete halvenemise näol.
Esimesteks haigustunnusteks on enamasti peavalu, väsimus ja iiveldus, sellele võib lisanduda teadvusekadu ning ka hingamise lakkamine või oluline nõrgenemine, samuti krambid.
Esimine laps — peremees tuli, tõine poig — sulane sai, kolmas poig — karjapoiss omast kääst, sis viel majapaljastajaid viis, ei jää muud ku seinäpalgid

Esitatud tabel on kahjuks liiga katkendlik järelduste tegemiseks, kuna soovitud representatiivsust ei õnnestunud mitmete vastuste puudu jäämise tõttu saavutada.
Esiaeg - inimühiskonna kõige kaugem minevik ajalooline aeg-periood,millest on säilinud kirjalikke mälestisi,kirja kasutuselevõtt,vanaaeg,keskaeg,uusaeg
Esimesena nimetatu on vastandlikke mõistetepaare sisaldav skaala, mis aitab välja selgitada vastaja mõttes tekkivaid esmaseid seoseid ning intuitiivseid reaktsioone.

Esimeste metall - tööriistade koostisosa ajaloos vanas Egiptuses toodi tina pronksi valmistamiseks Pärsiast - tuntud ka iidses Indias lad. stannum tuleneb sanskr.
Esimese zig - zag masina leitas naisterahvas nimega Helen August Blanchard aastal 1866. Esimesed eliktrilised masinad hakkasid ilmuma alles 19. sajandi alguses.
Esimesi psühholooge - feministe. Isiksus areneb sotsiaalsete suhetena ja sõltub osaliselt laste ja vanemate suhetest ja sellest kui hästi lapse vajadusi rahuldatakse.

Esineb tahhükardia - südame pekslemine, raskematel juhtudel ka arütmia (ebakorrapärane). Kui inimesel on südame talitluse häire, siis võib põhjusi olla mitmeid.
Esimese sponsori – Restori sai Kristina pärast 1994. aastal toimunud Faluni maailmakarika- etappi, kus ta tuli esimest korda 30 parema hulka (Schwede 2006: 247).
Esindajaks on Lemert. Teooria väidab, et kuritegelik käitumine pole kuritegelik iseenesest, vaid saab selleks märgistamise kaudu riigi sunniaparaadi poolt.

Esindusdemokraatia ehk vahendatud demokraatia- nüüdisaegne demokraatiavorm, mille tuumaks on spetsiaalsete(rahva nimel võimu teostavate) rahvaesindajate regulaarne
Esinev suhkur on desoksüriboos. Kirjeldatud ahela külge on liitunud kindla korrapära järgi neli lämmastikalust, mille järgnevus määrab geneetilise koodi.
Esimesed romaanid – „See surematu” (this Immartal) ja „unenägude valitseja” (The Dream Master) -, mida hindasid auhindadega nii kriitikud kui ka lugejad.

Esinejatel on kõigil minu arvates väga hea muusikaline haridus. Palad olid esitatud, ma küll pole suurem asi muusikaekspert, aga minu jaoks ilma vigadeta.
Esime - ne iseseisev orienteerumissektsioon tollases NLiidus moodustati 4. novembril 1960 Tartus (esi-mees Ilmar Kask), järgmised TRÜ- s ja Hiiumaal.
Esimeseks reaksiooniks on välja saada ja siis natukene maad roomata ning siis jooksuga kodu poole, aga sa selle peale ei mõtle, et sa võid uuesti läbi jää vajuda.

Esimest korda on vaja teda parandada tõenäoliselt varem, umbes 15–20 aasta ● Pilliroog kinnitatakse katusele katuseroigaste ja sidetraatide abi. pärast.
Esindatud on ka Homeros, Ossian, Tagner, Shakespeare, Cervantes, Holberg, Sterne, lisaks veel vaimulik kirjandus, entsüklopeediad, sõnaraamatud, õpikud.
Esinduskogude kokkukutsumine - 1265 Inglismaa parlament -1302 Prantsusmaa generaalstaadid Kultuuri areng: Ülikoolide teke kirjanduse,teatri ja teaduse areng Sõjanduse areng

Esindusõigus on raamid, mille sees esindaja ise otsustab, kuidas ta käitub (sealjuures raamidesse jäädes). Ka piiratud teovõimega isik saab olla esindaja.
Esineb põhja - Eestis  karrid – vihma- või merevee poolt karstuva kivimi pinnale lahustatud ebakorrapärase kujuga mikrovormid (lohud, vaod, lained jne)
Esitusviis on vihjeline, ta soosib uudissõnu a la Aavik ning on silmatorkavalt võõrsõnalembeline, Laabani tuntuim kogu on 1957 ilmunud Rroosi Selaviste.

Esi - , põhi- ja külgekraan lõikuvad omavahel paarikaupa mööda jooni x, y ja z, mis on üksteise suhtes risti, moodustades ristteljestiku Oxyz.
Esimesed swing – orkestrid “Merry Pipers” ja Kuldne Seitse” loodi vahetult enne nõukogude okupatsiooni. Saksa okupatsiooni ajal pandi jazz keelu alla.
Esimesteks sündroomideks on tavaliselt väsimus ja nõrkus, seal, kus ei ole varem selliseid ilminguid olnud, ei puhka ennast enam öösel välja ja uni on väga rahutu.

Esindamine - Esindaja tehtud tehing kehtib esindatava suhtes, kui esindaja tegi tehingu esindatava nimel ja esindajal oli tehingu tegemiseks esindusõigus.
Esindus on esindaja tegevus, esindusõiguse raames, mille kaudu esindaja tekitab muudab või lpteab tsiviilõigussuhteid esindatava nimel ja tema jaoks.
Esindus - esindajate valimine, parlament, ratsionaalne demokraatia kes omavad volikogud hääletaja mandaati Allikas: Anu Toots, Tallinna Ülikool, 2006

Esimehe valimistel on ainult üks kandidaat, siis on ta valitud, kui ta saab poolthääli rohkem kui vastuhääli. Pärast esimehe valimisi valitakse aseesimehed.
Esimesed tunnused on jäsemete, keele, silmalaugude värisemine, närvipõletikud, veresoonte laienemine, maokatarr, südame rasvumine ja südamelihase haigused.
Esimeseks alternatiiviks on kummipuru. Kummipuru saadakse kasutatud rehvide töölemisel ning see on kruusast kolm korda kergem ning mahud võrreldes kruusaga on samad.

Esimest sugu on fortuuna, esmaliikur, planeedi ringid, element tuli, ja selletaolised väljamõeldised, mis on pärit tühjatest ja vääradest teooriatest.
Esindusega on tegemist sellisel juhul kui isik ei tee tehingut ise, vaid keegi teine teeb tema nimel tehingu. See kelle nimel tehing tehakse on esindatav.
Esiplaanil on kätega pead hoidev figuur, taamal tema selja taga laiub süngelt tumesisine veepind, mis loob kontrasti punaste viirgudega kollases taevas.

Esimesed nähtused on tavaliselt kõhnumine , väsimus, nahalööbed, pikajaline palavik ja kõhulahtisus, mis tekivad enamasti alles aastaid pärast nakatumist.
Esimesed vana - Kreeka arhitektuuri saavutused seostuvad templitega, mis on säilinud ka tänapäevani Euroopas ning on ka eeskujuks Euroopa arhitektuurile.
Esimeses allikas on räägitud sellest, et eesti aladel levinud jumal viib surnud inimesed sügavikku, välimuselt on nad mustad ja tiivulised ja neil on saba.

Esimeses peatükis on lühidalt kirjutatud sellest, mis skeptitsism üldse on ning kes on skeptik. Välja on toodud põhilised skeptikute põhimõtted ja vaated.
Esimestel 8 - bitistel protsessoritel oli nis 1-14. Protsessori arhitektuur taktsagedus ~4 MHz, tänapäevastel protsessoritel ulatub see gigahertsidesse.
Esimestel nädalatel on Danyl valus, raske ratsutada, ta pole Khaleesi luga harjunud. Talle on kallid ka kolm kivistunud draakonimuna, mis kingiti talle pulmadeks.

Esitatakse tasapinnaline ehk kontseptuaalne ruum, mis püüab ära näidata kõik selles konkreetses väljas olevad tähenduses, mis võiks maailmakeeltes olemas olla.
Esitades on liisinguvõtjal kõik ostja õigused ja kohustused, välja arvatud eseme eest maksmise kohustus ja õigus nõuda eseme omandi üleandmist.
Esineb kamardumine - mullatekkeprotsess, mille puhul huumushorisont on tugevasti läbi kasvanud püsikute ehk mitmeaastaste rohttaimede juurtest ja risoomides.

Esimesed kalevipoja - ainelised joonistused valmisid juba 1913-1917. Raud suutis tabada eepose meeleolu ja vaimu, väljendada rahva unistusi ja tõekspidamisi.
Esimeseks tsooniks on intiimne mille vahemaa on 0-45 cm ning sellesse tsooni lubavad inimesed üldjuhul vaid armsama, lähedased sõbrad, vanemad või lapsed.
Esimestel eluaastatel on väikese ilmakodaniku põhitegevuseks ümbritseva maailma tundmaõppimine. Paarikuune laps hakkab juba mänguasjade vastu huvi ilmutama.

Esindab teistpoolsust - ideaalset maailma, sümbol on emotsionaale vihjeline, mitme tähenduslik , sisaldab seletamatut, sümbol nõuab lugejalt kaasamõtlemist.
Esindusõigus on õiguste kogum, mille piires esindaja tegutseb esindatava nimel: - tehinguga antud esindusõigus (volitus) - seadusjärgne esindusõigus
Esiplaanil on mureliku ilmega naisterahvas Tagaplaanil on kujutatud tormine meri, sellel seilav laev ning kajakad Pilt on üsna udune ning hägustatud

Esimeseks vaatenurgaks on võetud poliitika kui valitsuse kunst, mis lühidalt tähendab demokraatliku valitsust, kus püütakse riiki kõige paremini valitseda.
Esimeses näites on sekretäri number 1111, sellele helistatakse ja sekretär suunab kõne Evenile, siis seni kuni Even räägib, on number 1111 hõivatud.
Esivanemate suust on pärit ütlus: „poisi elus on armastus vaid peatükk, tüdruku elus aga terve raamat.“ , mis on tänaseni säilitanud oma tõetera.

Esialgu suurenevad – seega on ettevõttel fikseeritud kapitali koguse juures töötajaid vähe ning iga täiendava töötaja palkamine suurendab oluliselt
Esialgu vene - Liivi sõjana alanud konfrontatsioon laienes peagi, kui Vana-Liivimaa kokku varises ning see jagati Taani, Rootsi ja Poola-Leedu vahel.
Esimesed külgpuhumisega ehk põikflöödid erinesid tänapäeva flöödist selle poolest, et neil oli teistsugune mängimissüsteem ja neil oli rohkem pooltoone.

Esimeses osas on juttu internetuturundusest üldiselt . Töö teine osa keskendub internetiturunduse praktikast Eestis ja autori isiklikule arvamusele.
Esimeses peatükis on nimetatud peamised rahvusvahelised institutsioonid ja esitatud ülevaade lepingutest, millele rahvusvahelisel kaubandusel tuginetakse.
Esindajatest on tuletanud sellest põhimõttelise vastanduse tehnoloogia ja looduse vahel; nende äärmusesindajate vaated küünivad uusludiitluseni.

Esindas 1870 – 83 Eesti Aleksandrikooli peakomitee ja 1872–81 Eesti Kirjameeste Seltsi (EKmS) presidendina rahvusliku liikumise mõõdukat suunda.
Esikülg on enamasti sile, harvem reljeefne, tagakülg on alati reljeefne (kleepuvuse parandamiseks). Plaatide mõõdud on samuti väga erinevad.
Esimeses osas on kirjeldatud Eesti praegust maksupoliitikat tuginedes füüsilise isiku tulude maksustamisele, tuues välja selle plussid ja miinused.
.

Esimest korda on ajalooürikutes Altjat ja selle lähiümbrust mainitud 1465. aastal, kui Annikvere mõisale kuulus samas paigas olev kalapüügikoht.
Esimesteks põhivajadusteks on inimese eksistentsiks vajalik õhk, vesi, toit, uni, peavari, puhkus, soojus. Samuti liikumine ja spontaanne eneseväjenduse vajadus.
Esindus - esindaja kaudu tehtud tehing, mis on tehtud esindajale antud volituste piires ning tekitab õigusi ja kohustusi vahetult esindatavale.

Esiveoga autodel on ka tagavedrustus sageli sõltumatu: kumbki tagaratas kinnitub sel juhul eraldi teliku külge, mis on ühendatud vahetult auto kerega.
Esimese maailmaga on peaaegu olematuks muutunud arvestades muudatustega 1990-ndate algusest, nüüd pole erinevusi Esimese Maailmaga enam eriti märgata.
Esimestes faasides on see selgelt 0 lähedane, samas hilisemates faasides on väga palju oskusteta tööjõuga peale hakata, kui asi läheb odavuse peale.

Esindustraditsionalismile on omane kõrge katus, sümmeetriline fassaad, mille juures on kasutatud stiliseeritud orderimotiivi ja tihti ka rahvuslikku ornamenti.
Esita küsimusi - lugemist alustades esita enesele küsimusi, milleks seda materjali õppima hakkad ja mida see lisab juba olemasolevatele teadmistele.
Esitatud pi - u¨ o irv¨¨rtuste meetod on rakendatav ka t¨nap¨eva matemaatika uurimisobjektide, nagu aa a a funktsionaal, operaator jne korral.

Esi –  Eetilis­sensoorne introvert................................................................................................ 11
Esikülg - sotsiaalselt aktsepteeritud omadused, mis soodustavad etenduse muutumatut osa, mille abil varjavad soovimatut osa  Victor Turner.
Esimese valik on täpselt võimalust, teise valikuks jääb siis võimalust, kolmanda valikuks , neljanda valikuks ja viienda valikuks või- malust.

Esimese üle - eestilise laulupeo idee algataja, peamine elluviija ja üldjuht oli Johann Voldemar Jannsen. Teine üldjuht oli Aleksander Kunileid.
Esimeses faasis on laialt levinud rahutus, mis on seotud olukorraga ühiskonnas, nagu majanduskriis, sõda, migratsioon või tehnoloogilised muutused.
Esimest korda on Pariisi (Lutetia Parisiorum) mainitud Rooma allikais 52 eKr. Sel ajal oli ta keldi hõimu pariiside asula, keskus asus Cite saarel.

Esindusdemokraatia – riigi hääleõiguslikud kodanikud valivad valimistel enda seast esinduskogu, kes tegeleb riigi oluliste küsimuste otsustamisega.
Esindusdemokraatia – nüüdisaegne demokraatiavorm, mille tuumaks on spetsiaalsete (rahva nimel võimu teostavate) rahvaesindajate regulaarne valimine.
Esindustraditsionalismi hoonetel on iseloomulik enamasti sümmeetria, lisatud dekoorielemendid, kõrged katused, kuubi kujuline põhiplaan, ornamentika ja vertikaalsed

Esitajaveksel - see kelle käes on see veksel, sellel on ka kõik õigused selle veksli üle .Eelmine omanik ei ole keegi, kuna nime pole seal peal.
Esime - se tüübi korral tuleb määrata nii As1 kui ka As2, teise juhul on survearmatuuri pindala ette an- tud ja leida tuleb ainult As1.
Esimesele 22 - le inimesele, kes katsesse tulid, lubati tasuks 500 krooni, kui nad on avalikel valimistel valmis ebapopulaarset kandidaati kiitma.

Esitatud artiklid on PSÜHHOSOTSIAALNE TÖÖ- MIS SEE ON. A. Tiko Sotsiaaltöö õppetooli dotsent, 1994 ja KLIENDI VAJADUSTE HINDAMINE SOTSIAALTÖÖS.
Esialgselt on planeeritav käive vähemalt 2 miljonit krooni aastas, et kolme aasta pärast ettevõte reklaamiagentuuride liidus registreerida.
Esiku - seljaaju kulgla – reguleeritakse tasakaalumeele impulssidega lihaste toonust tasakaalu säilitamiseks 4) Katendi-seljaaju kulgla

Esimehe inimkäsitlusel on lahendust pakkuv mõju selles, kuidas inimene tajub ennast ja iseäranis teisi inimesi tööks sobivate mõtlevate indiviididena.
Esimesed kalevipoja - ainelised joonistused valmisid juba 1913-1917 Kristjan Raua teostega illustreeriti „Kalevipoja“ 1935. aasta juubeliväljaanne.
Esindusõigus on õiguste kogum, mille piires esindaja saab tegutseda esindatava nimel. Selle võib anda volitusega või võib tuleneda seadusest.

Esinemise tõenäosus on suur. Vääriselupaiga klassifikaatori ja valiku juhendi (ehk vääriselupaiga tunnused) kehtestab keskkonnaminister määrusega.
Esituskeel – märkide, sümbolite, mõistete süsteem, mille abil ja mille kaudu esitatakse antud teaduse väited, tõestused ja järeldused.
Esi - ehk muinasaeg ( 9000 a. eKr – 13.saj.) vanim asustus, esimesed asulapaigad, Kunda kultuur inimränded ja eesti rahva kujunemine

Esimesed kabelid - kirikud püstitasid Eesti naabermaades üldjuhul ristiusu vastu võtnud ülikud, hiljem kujunesid neist sageli kihelkonnakirikud.
Esimest korda on seda kujutatud 1070. a. paiku ilmunud piiblis, kus kellamees lööb ühe käega seitsmest kellast kellamängu ja teisega trummi.
Esitatud näidetes on faasid formaalselt ühed ja samad, ainult viimases näites korduv partneri peegeldamise faas on oma sisult rikkalikum aj peenem.

Esivanemast – mõnest loomast, taimest, mäest jne. – ja kannavad selle nimetust, mis on hiljem kandub üle patriarhaalseile sugukondadele.
Esi - isaga ehk tootemloomaga ja toimis vahendajana taeva ja maa, inimeste ja hingede, haiguse ja tervenemise ning hea ja kurja vahel.
Esiletungimine ehk nn pungsilmad, aeglustunud ainevahetus, väsimus, juuste väljalangemine, paksenenud kael, külmakartus, rasvumine, kuiv nahk.

Esimesed 3 - 4 nädalat harrastada liikumist 2-3 päeval nädalas mõõduka koormusega ja veidi lühemat aega, siis pikendada liikumise aega.
Esimesse osasse – kaksteistsõrmiksoolde. • valkude, rasvade suhkrute lagundamine (maksanõre ja kõhunäärmenõre) • toitainete imendumine
Esindatav on kohustatud volituse tühistamisest viivitamatult teatama esindajale ja isikutele, kellega tehingu tegemiseks oli volitus antud.

Esimese pc ehk personaalarvuti, mis kasutas operatsioonisüsteemina Dos´i. Samal aastal vamistas Adam Osborne esimene kaasaskantava arvuti.
Esimesed puu - ja linoollõiked ning 1917. aastast esimesed ofordi- ja estambikatsetused. 1944. a. kutsuti Viiralt soolonäitust tegema Viini.
Esindusdemokraatia - demokraatia vorm, kus rahvas teostab võimu valitud esindajate (saadikute) ja esinduskogude (parlamendi, volikogude) vahendusel

Esindusdemokraatiaks nimetatakse riigikorraldust, kus otsustajateks on rahva poolt valitud esindad (näiteks kõik tänapäeva demokraatlikud riigid).
Esitada tha - le:  Avaldus  Äriplaan  Ettevõtluskoolituse läbimist või ettevõtlus- kogemust või haridust tõendavad dokumendid
Esimeseks faktoriks on õhuhapniku vähenemine atmosfääris, mis on tingitud nende kütuste põletamisega. Sellest tulenevalt väheneb O2 pidevalt.

Esimeses etapis on pilootpuurimine, puurpea ja puurvarraste abil lähtepunktist kuni lõpp-punktini, mööda projekteeritud torustiku keskjoont.
Esimest linnakooli on nimetatud Tallinnas Oleviste kiriku juures 1432. aastal. Järgnevalt asutati linnakoole Narvas, Uu-pärnus, Tartus, Rakveres.
Esindusrestoranide eriliik on gourmet-restoranid. Need restoranid pakuvad toidunautlejatele (gurmaanidele) erilisi maitseelamusi. Hinnatase on neis kõrge.

Esijäsemetel on viis varvast, tagajäsemetel neli ja nad on kõik varustatud kõverate sissetõmmatavate küünistega saagi kinnihoidmiseks.
Esimese sini - must-valge lipu valmistamise mõtte algataja ning selle peamine teostaja oli dr. Karl August Hermanni abikaasa Paula Hermann.
Esimesed neli on täpselt dateeritud, hilisemate puhul on erinevates käsitlustes erinevusi. Esimesed kolm ristisõda toimusid Palestiinasse.

Esimest häält ehk tenorit võidi mängida mõnel pillil, teises oli ladinakeelne vaimulik tekst ning kolmandas prantsusekeelne ilmalik tekst.
Esindusõigus ehk õigus siduda ühingut õiguslikult ühingu nimel tehtud tahteavalduste kaudu on reeglina igal osaühingu juhatuse liikmel.
Esineb 6 - 10%-l ning kirurgilist sekkumist vajab 0,4-1%. (Asser 2010). Ajukoe kahjustus võib tekkida ka kerge kontusiooni tagajärjel.

Esineb karvkatet - juustes, kubemes, kulmudes, kaenla all. Nad munevad karvanääpsude juurde ning munadest kooruvad nädala pärast uued täid.
Esialgselt suurfeodaalid on kuningale liialt suruvaks jõuks ning omasid suurt võimu (näiteks sõjaväeliselt), kuningate võim oli liialt ebakindel.
Esindusdemokraatia on kasutusel tänapäeval, sest inimesi on nii palju riigis et nad ei mahuks ühte kohta ära ning riigipindala on väga suur.

Esindusdemokraatia ehk vahendatud demokraatia- Rahva nimel võimu teostavate esindajate valimine. Kodanik on oma otsuse delegeerinud saadikutele.
Esineb soojus - ja ruumalaefekt (∆H≠0; ∆V≠0). Need on mitteelektrolüütide lahjad lahused, kus n<0,1…0,2 mol/kg; faaside lahused.
Esinevaid näiteid – virtuaalsed rekonstruktsioonid arheoloogilisest pärandist, olulistest restaureerimistöödest ja teatud teemaarendustest.

Esimest artiklit on otseselt seotud majanduslangusest tingitud tagajärgedega – kinnisvarabuumi vaibumine ja valitsuse poolt tehtud kärped.
Esinevateks alamülesanneteks on näiteks järjendi elementide summa leidmine, kahe arvu väärtuste vahetamine, lineaarvõrrandisüsteemi lahendamine jms.
Esiseses õppetunnis on tähelepanu keskmes mittetöötamine, teises räägib mees terviklikust sisenemisest teemasse ning kolmas igavikulisusest.

Esialgne teadmine - -> ma tean, et ma ei tea, s. t. teadvustan endale oma esialgse teadmise piiratust --> korrigeeritud, täiendatud teadmine.
Esialgselt on Phat Farm edasimüüja Eestis, kuid vähemalt kahe aasta pärast avab ta ka oma esimesed esinduspoed Tallinnas ja Tartus.
Esilepaistmise mudel – teatavate teemade esiletoomine erineval määral tingib selle, et ka vastuvõtjad tähtsustavad neid teemasid erinevalt.

Esindab kodanikke ehk valijaid (mitte riiki). liikmesriikide riigi- või valitsusjuhid ning Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlamendi president.
Esindusdemokraatia - vahendatud demokraatia, nüüdisaegne demokraatiavorm, mille tuumaks on spetsiaalsete rahvaesindajate regulaarne valimine.
Esinduse ülesandeks on vahendada ELi otsustusprotsessiga seonduvate teavet pealinna ning esindada valitsuse poolt määratletud huve Brüsselis.

Esinduskogu - Rahvuskonvendi- kokkukutsumist, et koostada uus põhiseadus. Enamik Rahvuskonvendi saadikutest pärines kodanluse hulgast.
Esial - gu ei söandatud Baltimaades nõuda täielikku iseseisvust, 1989. aasta jooksul muutusid aga nõud- mised radikaalsemaks.
Esimese munemiskuukeskel on karjas kolmes seisundis kanu: Munejad,kiiresti kasvavad, füsioloogiliselt munemiseks valmistuvad ja mittemunejad kanad.

Esimeses determinandis on vaadeldavas reas (veerus) esimesed liidetavad ja teise determinandi vaadelda- ¨ aa vas reas (veerus) teised liidetavad.
Esinduskulu - Esindussuhtest saadav kollektiivne (indiviidide vahel jaotamisele minev) tehingukasu on mõõdetav nii bruto kui ka neto.
Esitajal on ainuõigus ise kasutada, lubada kasutada ja keelata kasutada teose esitust ning saada kokkulepitud tasu kasutamise eest.

Esi - algu üritati see maha vaikida, kuid vahetult pärast avalikustamistjutte ärritas selline teguviis rah- vast tugevasti.
Esiaeg on aeg, mida ei uurita kirjalike ülestähenduste põhjal, vaid eranditult aineliste ajalooallikate ehk muististe põhjal.
Esialgu lõuna - Eesti. Põhja-Eesti vabanes Nõukogude okupatsioonist alles augustis, Lääne-Eesti saartel kestsid lahingud oktoobrini.

Esimese kooliminek - iseseisva elu alustamine  tekib õpilasel koolist oma arvamus ja hoiak ning samuti see kujundab edaspidist suhtumist.
Esimesed ühe - kahepäevased ekskursioonid Eesti linnadesse ja looduskaunitesse paikadesse, kaugemad reisisihid oli Läti ja Leningrad.
Esimest korda on bioloogilise mitmekesisuse kaitsmine leidnud tunnustust INIMKONNA ÜHISE MURENA ja arenguprotsessi integreeritud osana.

Esimestel elukuudel on puudulik tärklise seedimine, sest kõhunäärme amülaasi (seedeensüüm, mis lõhustab tärklist) aktiivsus on madal.
Esindusdemokraatia - tähendab seda, et rahvas (või kodanikuühenduse puhul selle liikmeskond) kasutab võimu enda valitud esindajate kaudu.
Esineb lõuna - Eestis. Tüvepikkus 10...18 cm, saba 8...15 cm  Arvukus Eestis: Väga  Kehamass: 80...150 vähearvukas, haruldane.

Esiplaanil on Veenus kellest vasakul asuvad läänetuul Zephyros koos tema abikaasa Chlorisega ja paremal taimekasvu jumalanna Flora.
Esitamise kuupäeva on kirjaliku või suulise kirjeldamise ja kasutamise kaudu või mis tahes muul viisil avalikkusele kättesaadavaks tehtud.
Esile kutsutud ehk industreeritud liikumine – kui vaadelda liikumatut objekti vaadeldaval tasutal , siis tundub, et see objekt liigub.

Esimesed kühmnokk - luiged saabuvad meile juba vaba vee laikude tekkimise ajal, viimased lahkuvad veekogude täieliku kinnikülmumise ajal.
Esimesed tulemused on juba näha ning päris paljudele õiguserikkujatele on määratud sadadesse tuhandetesse kroonidesse ulatuvad trahvid.
Esimesi märke on olnud näha juba viimaste päevade ilmastikuoludest, sest on sadanud lund ning tuisanud, mis ei ole tavaline kevadilm.

Esimine põlvkond - üks esimesi oli Briti ida India kompanii, mis tegeles vürtside ja karusnahkade vahendamise ja müümisega Euroopasse.
Esimesed asukad – aborigeenid - tulid Austraaliasse 40-50 000 aastat tagasi Kagu-Aasiast, mida Austraaliast lahutab saarterohke väin.
Esimeses osas on vaatluse all haldusõiguse mõisted, printsiibid ja üldinstituudid, millel on oluline tähtsus kogu haldusõigusele.

Esi - ja tagafassaadi kaunistavad astmikfrotoonidega lõpetatud risaliidid ning katuselt leiame kõrged sädemetepüüdjaga
Esiaeg e. muinasaeg: 1.periood (Alates inimese tekkest kuni 3-4 aasta tuhande vahetuseni eKr.) Eesti muinasaeg kestis 8. milj.
Esiaeg - Esiaeg ehk muinasaeg ehk ürgaeg ehk esiajalooline aeg ehk eelajalooline aeg on inimühiskonna kõige kaugem minevik.

Esimesi hariduse - algeid sai ta küll naabertalus Lätil, kus elas metsnik Valdmann, kel oli koduõpetajaks preili Jürgens Viljandist.
Esindatavuse heuristik – kalduvus ignoreerida baassagedusi ja sündmuste esinemise tõenäosust, järeldada meeldetulevate detailide alusel.
Esialgne õiguskaitse – haldusakti või toimingu vaidlustamine ei tähenda vabastamist haldusakti täitmisest või toimingu sooritamisest.

Esiluulekogu on „Elu tuli“, „Tuulemaa“ ja „Tuli ja tuul“. Teda peetakse inimeseks kes oli Eesti iseseisvuse idee autor.
Esimese korral on võimalik avastada paaritu arvu bittide moondumist, kuid ei ole võimalik kindlaks teha, milline on moondunud bitt.
Esimesega on tegemist siis, kui valetamine pole teadlik, tahtlik ning on väära informatsiooni saamise ja levitamise tagajärg.

Esimest teemast – Vanavene kunst ja arhidektuur ning Islami kunst – meelidisd mõlemad nii teema kui ka materjali rohkuse poolest.
Esimestel elunädalatel on embrüo eriti tundlik väliste mõjutuste suhtes ning siis võib ta tubakamürgituse tõttu väga kergesti hukkuda.
Esimestel sõja - aastatel keelati eestlastel oma rahvusvärvide kandmine põhjendusel, et kui ei ole riiki, ei ole ka eesti sõdurit.

Esimestest on võimsamad Montedison(keemia-, elektrootehnikatööstus), FIAT (masina-, autotööstus) ja Pirelli(kummitööstus).
Esindatud on ka metaan (~0.4%), ammoniaak (~0.01%), etaan (0.0007%) atsetüleen ja fosfiin.Temperatuur atmosfääris –180 °C.
Esindusõigust on võimalik piirata põhikirjaga; • Osanik võib oma osa müüa kas teistele osanikele või kolmandatele isikutele.

Esitajaaktsia – ei ole nimeline (ei kuulu aktsiaraamatusse kandmisele). Esitajaaktsia nominaalväärtus on suhteliselt väga suur.
Esimese prantsusmaa - vastase koalitsiooni moodustasid 1793. aastal järgmised riigid: Austria, Preisimaa, Inglismaa, Hispaania, Holland.
Esimese vahekorraga on võimalik saada veel klamüüdiainfektsioon, mis on teatud tingimustel ka emakakaelavähki soodustavaks faktoriks.

Esikteos on „Nägu koduaknas“. 13 luulekogu. Lorilaulud- „Minul on karvased sääred“ Tema eeskujud: J.Liiv, G.Suits.
Esimeses osas on lühidalt selgitatud kontakti mõiste ning toodud ära selle põhiliigid, et lugejal oleks kergem teksti mõista.
Esimeses osas on erinevate loetelude vormistamine juba endale nime teinud kasvandikest ja tulevastest põhikoosseisu vutimeestest.

Esimeses vaatuses on kõigil tegelastel probleem, sest kõik saavad peokutse, kuid kõigil on mõni segav faktor, mis eemaldati teelt.
Esimest korda on kirikut mainitud 1267. Tõenäoliselt 13. sajandil püstitati siia kivikirik, mis oli praeguse hoone eelkäijaks.
Esimest moodust nimetatakse individuaalkompensatsiooniks, teist gruppikompensatsiooniks ja kolmandat tsentraalseks kopensatsiooniks.

Esinejate pillimängu - ja lauluoskus oli heal tasemel, sest seda oli hea kuulata. Muusika tekitas minus palju häid tundeid ja lustakust.
Esijäsemed on labidakujulised. Elupaik • Mutid asustavad mitmesuguseid elupaiku, näiteks: lehtmetsad, heinamaad, karjamaad.
Esimeeste konverents on parlamendi poliitiline juhtorgan, mis koosneb parlamendi presidendist ja poliitiliste fraktsioonide esimeestest.

Esinduslikum ruum – külalistetoa otstarvet täitev andreion (kreeka k. „meeste ruum“) – paiknes õue tänavapoolses küljes.
Esile viha – sellise teo toimepanijat peaks karistama ja selliseid tegusid määratletakse kuritegudena selles ühiskonnas.
Esimeristeemideks on ka lõigustuv sügoot (viljastatud munarakk) ja idujuure ning idupunga tippudes paiknevad tipmised meristeemid.

Esimesed pariisi - aastad kujunesid tema jaoks väga raskeks ning majanduslik kitsikus ning nälg olid tema alalisteks kaaslasteks.
Esimesed ribapõllud – talude vahel jagati põld pikkadeks ribadeks (siiludeks), tagamaks kõigile võrdne osa head ja halvemat maad.
Esindajaks on Leonardo da Vinci (1452-1519). Leonardo ees tunti aukartust juba renessansiajal, tuntakse nüüd ja edaspidigi.

Esindatud on liustikutekkelised pinnavormid, kus domineerivad moreenkünkad, sandurtasandikud ja fluvioglatsiaalsed mõhnad.
Esinemiskavas on põhitegijaks Tanel Padar & The Sun koostöös Epordwerki, Ott Leplandi ja Jan Uuspõllu ja ansambel Regattiga.
Esiplaanil on kujutatud raskest tööpäevast väsinud inimesi, muusikut, lambaid, koeri, üht suurt puud ja porist maapinda.

Esitlusest on vabastatud 8. klassi õpilased, kes aineolümpiaadil 8. klassis saavutanud riigis 1.- 10. ja linnas 1.-3. koha.
Esi - ja tagakäppadel on kummalgi viis varvast, mis lõpevad kuni 8 cm pikkuste mittesissetõmmatavate küünistega.
Esimeses metafaasis on kromosoomid tugevalt kondenseerunud ning homoloogiliste kromosoomide paarid asuvad raku ekvatoriaaltasapinnal.

Esimesest võidusõidust on möödas enam kui sada aastat: 1894. aasta 22. juulil rivistusid 21 autot Pariisis, et kihutada võidu Roueni.
Esitiibade ülaküljel on mustad tähnid emastel kaks ja isastel üks. Tagatiibade ülakülje keskosas on emastel ja isastel üks tähn.
Esialgse tasemeni – vedelik jahtub ja ringlus taastub: taas võetakse soojust ja antakse tagasi kütteseadmetes voolavale veele.

Esiküljel on kraatritega kõige tihedamalt kaetud mandriline lõunaosa, mis sarnaneb selles osas mõnevõrra tagaküljega.
Esimeseks erinevuseks on see, et sinika marjad on rohkem sinised kui mustika omad, heledamad. Ka ei ole sinika marjad nii ümmargused.
Esituses on   seda   laulu   müüdud   üle   100  miljoni salvestuse, neist vähemalt 50 miljonit singlina.

Esitusviis on väga sugestiivne ja regilaulu väest saab õigesti aru alles selle sees olles – see tähendab ise lauldes.
Esiletõstetud osal ehk lingil (vt ülaltoodud näidet), pildil või spetsiaalse pildi osal, avab veebilehele, millele link viitab.
Esimesed tööd - Lorenz 1863. Vahemeres on suhteliselt suur kõrgemate taimede, mererohtude osa, nad kasvavad liival ja mudal.

Esimesena peaks ehk mainima, et mehe roll on olla toreadoor ning naine ei ole mitte härg, vaid punane rätik toreadoori käes.
Esimeses peatükis on inimkaubandus lahti seletatud üldiselt ning teises peatükis on käsitletud inimkaubanduse olukorda Eestis.
Esindusõigust on võimalik piirata põhikirjaga; • Aktsiate võõrandamise tehinguid ei pea olema notariaalselt kinnitatud.

Esitamine tpt - sse ………… 2009 Hinne ………….…. Kuupäev …………. Õpetaja allkiri …………………..
Esitluspaiga valmisseadmisel on kasuks loovus, hea kujutlusvõime, oskus tooteid paigutada kliendile vaatlemiseks mugavalt ja käepäraselt.
Esikoht - hõbemedal, diplom, Olümpiast lõigatud õlipuuoks; teine koht - pronksmedal, diplom; kolmas koht - diplom.

Esimeseks lordiks ehk mereministriks. Churchill arvestas sellega, et sõda Saksamaaga ei ole kaugel ning alustas ettevalmistusi.
Esimeses osas on antud bilansi mõiste, välja toodud seaduslik reguleerimisbaas ja määratud bilansi majanduslik tähtsus.
Esitamisega viivitama on põhujust arvata, et laenuvõtja finantsolukord on halvenenud ja laenu tagasi saamise võimalus vähenenud.

Esitatud v6tted on h6lpsastikasutatavadka Tahukatel6ikumistilesannete lahendamiselon punktideviimisekspOorendist kaksvaatesse.
Esiajast saadik on toimunud siin palju muutusi, mis on viinud meie ühiskonda edasi nii tervikuna kui ka üksikute lülidena.
Esikasv - kõik koed mis saavad alguse kasvukuhikust(mitm. a. taimedel – valdav osa esimesel aastal tekkinud kude).

Esiklapse olukord on kõige erandlikum, sest tema on olnud ainuke laps peres ja ta ei taha vanemate armastust kellegagi jagada.
Esimesi sajandeid on mees kõikvõimas ja ta on ainus, kellel on õigus mõnudele, mida tema partnered peavad talle ka pakkuma.
Esintatud on keelpillid,puhkpillid ja löökpillid ning nende kasutus on seotud kindlate situatsioonide ja tegelastega.

Esitaja – kogudus – s.o lihtsad inimesed, mitte muusikud  lihtne viis  lihtne rütm  Vastureformatsioon.
Esimese puhul on põhjuseks antud hüvise hinna muutus (ceteris paribus) ja see kajastub liikumises piki pakkumiskõverat.
Esimeseks probleemiks on meie jaoks see, kuidas saada aru, millist ülesandeliiki kolmest eelnimetatust kasutaja soovib lahendada.

Esimest rulli on väga hea liimida pliiatsi abiga rulliks. Liimisin nii, et üks rull ühele poole ja teine teisele poole.
Esimeste gei - ja lesbitutvumiskuulutuste avaldamise tulemusel hakkasid kogunema tulevaste organisatsioonide algtuumikud.
Esimestel elunädalatel on pojad ema külge klammerdunud, hiljem jäävad ööseks varjepaika, kus ema neid aeg ajalt toitmas käib.

Esiosas on teravast ja tugevast metallist ots, vars on valmistatud üleni metallist või muust sobivast materjalist.
Esitatud seos on tuntud ka relativistliku dünaamika põhisea- dusena. Leiame vaba keha kiirendamisel tehtava jõu tööd:
Esialgse stopp - lossi plaani juurde jäämine võib äärmiselt oluliseks osutuda kui turg liigub sinu positsiooni vastu.

Esialgsed plaanid on enamuselt realiseerinud, arendamine jääb omafinantseeringu ja projektid fondide avamisperioodi ootele.
Esialgseid ahje on nende originaallahenduses säilinud tänaseks vähe: suuremal või vähemal määral on ahje remonditud.
Esikus on 2 kotikest, kus registreeritakse pea asend – üle-alla ja vasakule-paremale liikumise registreerimine.

Esikülje peasissekäik on suhteliselt väike kahe tiivaga ja madalreljeefse nikerdusega uks, milleni tõusevad mõned trepiastmed.
Esimest liiget on toatemperatuuril vedelikud, C12 – C20 meenutavad tardunud rasva, C21 alates on alkoholid tahked ained.
Esindatud on eelkõige tagasihoidlik barokk, eeskuju võetakse renessansi traditsioonidest ning antiikarhitektuurist.

Esinduse valdused on puutumatud. Asukohariigi esindaja ei või siseneda esinduse valdustesse ilma esinduse juhi nõusolekuta.
Esinduseks nimetatakse esindaja tegevust esindusõiguse raames suhete vahendamisel kolmanda isiku ja esindatava vahel.
Esines ões - is ettekandega Kalevipoja kohta (ühendas Kalevipoja-muistendid tervikuks, luues tulevase eepose visandi)

Esitaja on oma nõudes kindel ja pädev ning on alust arvata, et asub sama pädevalt oma õigusi kaitsma ka kohtus.
Esialgseks investeeringuks on 300000 krooni, projekti kestus on 4 aastat, igal aastal genereerib projekt netolaekumina 100000 krooni.
Esilekutsuvad faktorid on seega mehaaniline mõjutamine ja temperatuuri lisamine, sest need muudavad põrkumist (soojusliikumine)

Esimesed katsed on peletavad, kuid ootame kümmekond aas- võimalus selle kättesaamiseks on tat ja räägime siis uuesti.
Esimesed tarbijad on kõrge sissetulekuga riikides, sest enamus tõeliselt uusi kaupu on majanduslikus mõttes luksuskaubad.
Esindaja roll on seotud organisatsiooni esindamisega väljaspool ja ametlike tähelepanuavaldusetega töötajate suhtes.

Esituskoosseis on väike. Tintinnabuli muusika on polüfooniline (mitmehäälne). Seal on ühendatud 2 muusikalist kihti.
Esiõpetuse eesmärgid on loomult protsessieesmärgid, mis näitavad, millise prot- sessi kaudu lapse igakülgne areng tagatakse.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Esikuteonärv – sensoorne, kuulmine + tasakaal IX. Keeleneelunärv – seganärv, keele tagaosa limaskest + tagab maitsetundlikkuse X. Uitnärv – seganärv, juhib enamike siseelundite tööd XI. Lisanärv – motoorne, toimib peapööraja- ja trapetslihastele XII. Keelealune närv – motoorne, keele juure lihased

Esimeses näitelauses on näha, kuidas adverbist ja modaalpartiklist põhimõtteliselt on saanud lühenenud vorm põhimõtselt.
Esimest tüüpi ehk insuliinsõltuva suhkruhaigusega haiged, kelle kõhunääre insuliini ei erita, peavad seda süstima.
Esimeste meeskondadena on 1998. aastast saadik katsetest ühtlustada 1840. maavõistluse pidasid 1872. loodud Meteor ja Merkuur.

Esimestel päevadel on emapiimale iseloomulik kõrge globuliinide ja antikehade sisaldus, mis tagavad järglasele immuunsuse.
Esimestest leludest on sellisteks igasugused kõrinad, mis lapse käeliigutustega kaasa kõrisevad, helisevad või piiksuvad.
Esindamis - ehk representatsiooniprintsiip, mille rakendamine on demokraatlikult korraldatud riikides hädavajalik.

Esineb ornamenti – sooni, kolmnurki, ringe jms. Otste suurim paksus on vahetult kaelavõru lõpus või natuke enne seda.
Esineda katapleksiat ehk mõni sekund kestvaid hoogusid, mille ajal mõnede lihasrühmade lihastest kaob normaalne lihaspinge.
Esitatav põhinõue on see, et Plokipinda tuleb kaitsta Kõrgete ehitiste tugevuse plokki peab tõstma ja välismõjude eest.

Esile kerkimisest ehk ei suudetud otsustada, kuidas jagada Türgi ehk Osmani impeeriumi mitte türklastega asustatud alad.
Esimeseks usa - st väljaspool asuv ARPANET-i kuuluv arvuti asus Norras. Norra liitus võrgustikuga juba 1973. aastal.
Esinurgaks nimetatakse nurka treitera esitahu ning pealõikeserva ja lõiketasapinnaga risti oleva tasapinna vahel.

Esitada kordusülevaatusele - sõidukil on viis või enam väheohtlikku riket või puudust ehk kasvõi üks ohtlik rike või puudus.
Esitlustarkvara - programmid, mis lubavad edastastada infot (tekst, pilt, video, heli jne) kuulajatele projektori kaudu.
Esime - sõjas uriiniga niisutatud rätikuid, mis se gaasitorbiku autoriks tuleb pida- kaitsesid kloori eest.

Esimese mõõtemehhanism on elektrodünaamiline või elektromagnetiline logomeeter, harvem alaldiga magnetoelektriline süsteem.
Esimese ülesanne on üldjuhul kiiremaid tagasi hoida, tagumise ülesanne julgustada, instrueerida ja tülisid lahendada.
Esimesed hdd - d kasutasid elektromagnetit, et nii lugeda kui magnetiseerida kasutates elektromagneti sisselaskmist.

Esimeseks enam - vähem täpseks pidepunktiks on 1782. aasta hingeloendus, mille põhjal all-linnas elas 6738 inimest.
Esimeseks viisiks on õhu kaudu lennates või tuulega kandudes ning teiseks merel ujudes või millegagi saartele uhtudes.
Esindusdemokraatia –  selline riigikorraldus, kus otsustajateks on rahva poolt valitud esindajad e. saadikud.

Esineb sammas - ja narmasjuurestik Hajusad juhtkimbud Juhtkimbud ühe ringina Puudub primaarne kambium Kambium olemas
Esinumbriks täna on mitmekülgne Ksenija Balta, kelle valduses on nii 100m (11,47s) kui ka 200m (23,05s) Eesti rekordid.
Esitada majandus - ja Kommunikatsiooniministeeriumile vastavasisuline kirjalik või digitaalselt allkirjastatud taotlus.

Esi - ja tagakülg on sarnased, ainult õuepoolel on vähem eenduval risaliidil sammaste asemel pilastrid.
Esimese roana on esikohal supid . Supid on vene köögi lõunalaual esimene põhiroog- tuntuim eestlastele Seljanka.
Esimeses peatükis on mainitud Hiina üldandmed, selle territooriumit, riigi asendit maailmas ja ka Hiina Rahvavabariiki.

Esimeste puhul on võimalik kasutada giiditeenust nii väljaspool radu kui radadel, teiste puhul põhiliselt radadel.
Esinemisest on teada, et 10%-l kerge vaimupuudega ja 20%-l raske vaimupuudega inimestest on tserebaraalparalüüs.
Esinevad põlevkivi - (Ida-Virumaal) ja fosforiidikarjäärides (Maardus) ning suuremates ammendatud kruuusakarjäärides.

Esivanemate kohta on veel vähem andmeid, kui isa kohta; Newton ise arvas end põlvnevat Wesby´st Lincolni krahvkonnas.
Esimeses osas on Gulliver lilliputtide maal, mis sümboliseerib vaimu väitlust, kus ta tunneb ennast suursugusena.
Esimeses osas on ülevaade Eesti kliimast ja selle muutumisest kirjanduses ja internetis leiduva materjali põhjal.

Esimesi filosoofe nimetatakse loodusfilosoofideks, kuna neid huvitasid eeskätt loodus ja looduses toimuvad muudatused.
Esimesse jazz - rock bändi kuulusid trompetist Randy Brecker, altsaksofonist Mike Brecker ja trummar Billy Cobham.
Esimesteks vivaldi - järgseteks muusikateadlasteks, kes tema loominguga tutvusid, olid 19. sajandi J. S. Bachi uurijad.

Esinduse sisesuhe on see, mille järgi on piiratud esindaja õigus, ehk mitte teha tehinguid mida esindatav on keelanud
Esindusliku mõisaga on seinapinnad ühtlaselt küll silutud, kuid esindatud on selged ümarkaarsed aknad ja uksed tornis.
Esinevad luulumõtted - inimene usub näiteks, et teda jälgitakse, jälitatakse või tema vastu sepitsetakse vandenõusid.

Esitatakse tõeselt ehk loogikaviga peidetakse oskuslikult –Eesmärk – jätta endast paremat muljet; võita kuulajate
Esi - hariliku roolikangi asendamist tugevdatud ja pikema mene mõjub esirattale, teine — tagarattale.
Esikohal kapitulatsioonides on Augsburgi usutunnistusel põhineva evangeelse luteri usu püsimajäämine siinsetes provintsides.

Esimeseks sammuks on teadmiste omandamine, et välja selgitada vigade põhjused, mis on tehtud tööprotsessi käigus.
Esimesse lisasse on kantud väljasuremisohus olevad liigid, mis on otseselt või kaudselt ohustatud kauplemise läbi.
Esimestel pariisi - aastatel oli tal eriti lähedane suhe Fernande Olivieriga, naisega, kes teda suuresti inspireeris.

Esindus – kaudne – tegutseb oma nimel ja teise arvel; otsene – teise nimel ja arvel – Roomas puudus.
Esitamata jätmisel on tööinspektoril õigus algatada tööandja suhtes väärteomenetlus ning karistada rahatrahviga.
Esiteks linnas on rohkelt töökohti, kuhu noored inimesed saaksid kandideerida ning enda eluratta käima tõmmata.

Esimese prantsusmaa - vastase koalitsiooni moodustasid 1793 aastal Austria, Preisimaa, Inglismaa, Hispaania ja Holland.
Esimesed aberdiin - anguse pullid toodi Eestisse 1994. a. ning partii lehmmullikaid ja 1 noorpull 2000. aasta lõpul.
Esimeses osas on lugejale esitatud Vihalemma artiklid, mis selgitavad nii teaduse kui ka teadusfilosoofia algeid.

Esimeses toas on näha ’’illustratsiooni’’ ’’Valguse Algus’’, mida loetakse näituse nimitööks.
Esimest lüli nimetatakse tootjaks, sest selleks on mõni taimeliik, kes toodab orgaanilist ainet fotosünteesil.
Esimeste põhja - Ameerikasse ümber asunud valgete said ursonid nõutud ja kergesti kättesaadavaks toiduallikaks.

Esiplaanil on alati küsimus : Mida võib siis nõuda ? Subjektiivse õiguse määrav element on nõudeõigus.
Esivanemad on öelnud: "Meditatsioon liikumise ajal on 100, 1000, miljon korda võimsam meditatsioonist rahus.
Esivanematekultus on usundiline nähtus, mis seisneb surnud esivanemate või nende hingede austamises ja palvlemises.

Esimese maailmasõjaga on see seotud, sest see tekitas riikidevahelist konkurentsi, mis oli üks sõja alguse põhjuseid.
Esimesed kolm on säilinud ainult must- valgetel fotodel, mis tegi Kandinsky kolleeg ja sõber Gabriele Münter.
Esimeseks etapiks on tooraine ettevalmistamine ehk keetmine kuni tooraine pehmenemiseni, jahutamine ja tükeldamine.

Esimestel pentium - protsessoriga arvutitel oli taktsagedus 75 MHz. Kaasaegsete lauaarvutite taktsagedus on 1-3 GHz.
Esindusega on tegemist sellisel juhul kui isik ei tee tehingut ise, vaid keegi teine teeb tema nimel tehingu.
Esindusõigus on õiguste kogum, mille piires esindaja saab tegutseda esindatava nimel 50. Tähtaeg, tähtpäev.

Esitajad on Earth Wind and Fire, Tower of Power, The Commodores, solistidest James Brown ja George Clinton.
Esimese ravivõimaluse – juurvilja- ja puuviljadieedi – soovitas tsöliaakiahaigetele 1924. aastal teadlane S. Haas.
Esimesed individuaal - võistkondlikud Eesti meistrivõistlused orienteerumises peeti 27. septembril 1959 Nelijärvel.

Esimesed menstruaaltsüklid on anovulatoorsed, seepärast ei tähenda menstruatsiooni taastumine viljatumisvõime taastumist.
Esimeses osas on kirjeldatud Eesti Posti klinditeenindust ning teine osa keskendub Pakendikeskuse teenindusele.
Esimeses peatükis on käsitletud interneti olemust, selle põhialuseid, lühidalt on ära toodud interneti ajalugu.

Esimeste allikaks on mingi meel, teise rühma moodustavad kujutlused, mis tekivad kahe või enama meeletaju toimel.
Esindajatega on leidnud koha pargis ka soontaimed, puit-ja rohttaimed, mis on ühed võimsamad energiaallikad.
Esindusdemokraatia on nüüdisaegne demokraatia vorm, mille puhul rahva aktiivne osalus poliitikas on tagasihoidlik.

Esinduse liigid - tehingu võib teha esindaja kaudu, kui ta teeb selle esindatava nimel ja tal oli esindusõigus.
Esindusõigus on olemas, aga on sisesuhet rikutud, siis selle tehingu kallale, mis esindaja tegi, ei saa minna.
Esineb kreeklaste ehk hellenite nime all, oli sõdu armastav rahvas, millele neid siin kihutas eriti Kreeta rikkus.

Esineb poikilohüdrilisus – samblad on võimelised peale läbikuivamist taastama fotosünteesi ja normaalse ainevahetuse.
Esiplaanil on armastusteema (daamikultus). 2. Oli aktiivne rüütelkonna kombestiku ja elunormide kujundaja.
Esitatud üldrelatiivsusteooriale on universumit matemaatiliselt kõige sobivam kirjeldada kui neljamõõtmelist kõverat aegruumi.

Esitlemine – aktiivne müük, 5.vastuväidete ületamine, 6.müügi lõpetamine, 7.taasmüügi saavutamine
Esialgne mets on muutunud 70%. ✗ Väga suurt rolli mängivad tulekahjud, mis ähvadravad ülejäänud metsa.