Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

Otsingule "actus" leiti 24 faili

actus - isiku õigusi tekitav tegevus
41
doc

Riik ja Õigus täiskonspekt

PÕHIMÕISTETE ÕPETUS Koostaja: Raivo Kaer, TLÜ RTI RIIK Riigi tunnused: ¤ territoorium ¤ rahvas ¤ avaliku võimu organisatsioon Riikliku korralduse vormid: Unitaarne - ühtne riik Föderatiivne - liitriik I Riigi piires ühtne võimuorganisatsioon - seadusandlik võim, täidesaatev ja kohtuvõim I...

Õiguse entsüklopeedia - Tartu Ülikool
529 allalaadimist
125
pdf

Konspekt 2

ÕIGUS LOENGUMAPP ÕIGUSINSTITUUDI ÜLIÕPILASTELE TALLINN 1998 2 RETSENSEERIS: prof. EERIK - JUHAN TRUUVÄLI 3 SISUKORD Õppeainest...

Õiguse entsüklopeedia - Tartu Ülikool
502 allalaadimist
14
doc

Õiguse entsüklopeedia

02.149 4AP (lisainfo ÕE oma veebilehel) Õiguse entsüklopeedia on teadmiste ring õiguse ja riigiga seotud valdkondades. (ÕE lk 11-13, LM I lk 10 ja 12) TEEMA IX. Õigusteadus ja õigusteaduse õppimine Taska: põhimõisted: aeg ja ruum, ese, kausaliteet Põhimõisted Instituudid- õiguse instituut on kogum õigu...

Õiguse entsüklopeedia - Tartu Ülikool
513 allalaadimist
5
doc

Ladina keel

TARTU ÜLIKOOL Õigusteaduskond Õiguse ajaloo õppetool LADINA KEELE TÕLKIMINE Bakalaureuseõppe kodutöö Tartu 2008 Rühm 13 Harjutused ja ülesanded: Tõlkida eesti keelde: tekst 2 (laused 7, 8), tekst 4 (17, 19), tekst 5 (1), tekst 7 (1, 2, 3), tekst 9 (3, 4), tekst 14 (1), tekst 16 (7, 27), tekst 17 (23), tekst 20 (13, 24), tekst 21 (5, 12), tekst...

Keeleteadus - Tartu Ülikool
260 allalaadimist
4
doc

Rooma eraõigus

Rooma eraõigus Asjaõigus ja õigused võõrale asjale Asjaõigus (ius in rem) Valdus(posessio) Omandiõigus(dominium) Õigused võrale asjale(Iura in re aliena) Pant Servituudid Pärilik rent Hoonestusõigus Fiducia cum creditor Reaalservit...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
155 allalaadimist
4
docx

Õigusakt

Ainult legislatiivaktid on seadused (legislatuur ehk parlament). Kui on üldakt, siis pealkirjas on põhiseadus, seadus, seadlus(dekreet) või määrus. Üldaktid on õigustloovad aktid ehk ka normatiivaktid. Üksikaktid on individuaalaktid. Õigusakte iseloomustavad erinõuded nende vormistamisel: struktuur ja rekvisiidid. Õigusloome tulemusena...

Õiguse entsüklopeedia - Tartu Ülikool
238 allalaadimist
32
doc

Keskaja filosoofia

· Albert Suur · 354 - 430 Albertus Magnus · Üldiselt · u. 1206 -1280 · Augustinuse mõttetöös leiab tõusev kristlik kultuur · Üldist oma esimese kõrgfilosoofilise väljenduse. · Entsüklopeedilise harituse tõttu on ted...

Filosoofia - Keskkool
43 allalaadimist
16
doc

Rooma eraõiguse eksami konspekt

ROOMA Õigussuhe- Sisu on õigused ja kohustused,subjekt, objekt Subjektiivne õigus- isikule kuuluv konkreetne õigus, mis on ka realiseeritav. Subjektiivse õiguse liigid: Absoluutsed subjektiivsed õigused- kehtivad kõigi isikute suhtes. Relatiivsed subjektiivsed õigused- kehtivad konkreetsete isikute suhtes. ntks. Võlaõiguslikes suhetes Juriidilised kohustused...

Õigus - Tartu Ülikool
471 allalaadimist
20
docx

Filosoofia p?eriood

1 FILOSOOFIA AJALOO PÕHIPERIOODID JA PÕHIJOONED Filosoofia püüab väljendada väljendamatut; mis on teadmiste piiride taga. On vihje, et kusagil on tõde. Mõtteteadus - elu liigub mõtte jõul edasi. Kui mõte on loid, siis nii liigub ka elu. Filosoofias on erinevaid vaateviise ühele ja samale asjale. Filosoofia lätteks on kõrgem uudishimu, mis Vanas-Kreekas liikus kahes suunas: 1)Joonia koolkond (...

Filosoofia - Keskkool
26 allalaadimist
37
doc

Õiguse alused loengu põhjalik konspekt

Dotsent Norbert Peder Loenguteesid õppeaines "Õiguse alused" (kõik õppeliinid) Teema: Sotsiaalsed normid, õigus ja õigusnorm. Sissejuhatus §1 Sotsiaalsed normid 1.Sotsiaalsete normide mõiste, kohustused. 2. Sotsiaalsete normide põhitunnused 3. Sotsiaalsete normide funktsioonid 4. Sotsiaalsete normide liigid §2 Õiguse tunnused ja mõiste 1. Õiguse tunnused 2. Mõiste õigus tähendusi 3. Õi...

Politoloogia - Eesti Mereakadeemia
102 allalaadimist
24
docx

POLIITIKAFILOSOOFIA Loengukonspekt

Poliitikafilosoofia, selle seosed teiste filosoofia harudega ja poliitikateadusega. Esmasel kokkupuutel ja tutvumisel filosoofiaga on just kõige raskem mõista seda, mis see filosoofia õigupoolest on. Aga sellest, kuidas filosoofiat mõistetakse ja käsitletakse, sõltuvad paljude teiste filosoofiliste küsimuste vastused. Ena...

Filosoofia - Tallinna Pedagoogiline Seminar
48 allalaadimist
31
pptx

Bach ja Händel

S. BACH & G.F. HÄNDEL Heili Õiesaar 11B Johann Sebastian Bach Lapsepõlve ja õpingu aastad Lapsepõlv Eisenachis (1685­1695) Sündis 21.märts, Eisenachis. Bachi isa ja kõik onud olid proffesionaalsed muusikud. 8-aastaselt hakkas Bach õppima Eisenachi ladinakoolis. Bachi ema suri 1694. ja isa 1695. aastal. Pärast seda kolis Ohrdrufi. Lapsepõlv Ohrdruf (1695­1700) Johann C...

Muusika - Keskkool
7 allalaadimist
28
docx

Ladina juriidiline terminoloogia

Ladina juriidiline terminoloogia Ajalooline traditsioon · Latiumi maakond, latiinid (Latini) · Latiini maakonna keskus oli Rooma linn. · Ladina keel ­ lingua Latina · 753 eKr Rooma rajamine · 476 pKr Lääne-Rooma riigi lõpp · 3.sajandil algas Rooma riigi suurenemine · Hakkasid toimuma sõjakäigus väljapoole Itaalia piire peale 3.sajandit pKr · Kontin...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
81 allalaadimist
44
doc

Ladina juriidiline terminoloogia

Glossa ordinaria – harilik ääremärkus 13. Fructus civiles – tsiviiltulud; Fructus naturales – looduslikud tulud 14. Servi poenales – karistus- või pärisorjad; servi populi Romani – Rooma rahva orjad servi publici – avalikud, riiklikud orjad 15. Dominium directum – otsene omand; dominium divisum – jagatud omand dominium utile – kaudne omand 16. contractus unilaterales – ühekülgsed lepingud; contractus bilaterales – kahekülgsed lepingud 17. Contractus bonae fidei – hea usu lepingud contractus stricti iuris – rangelt õigusnormidel põhinevad lepingud 18. Imaginaria venditio – näiline müük 19. Dies fasti – kohtupäevad; dies nefasti – ametivabad päevad 20. Causa cognita- läbiuuritud lepingu alus; causa lucrativa – tasuta õiguse soetamine...

Õigusteaduskond - Tartu Ülikool
254 allalaadimist
94
docx

Õiguse entsüklopeedia eksam

Pretsedendiõiguse normid. Korporatiivsed normid normatiivaktid. 17. KONTINUITEET Õiguslik kontinuiteet tähendab teisisõnu: õiguslik järjepidevus. Iga objektiivse õiguse norm , iga õigussuhe , iga subjektiivne õigus ja juriidiline kohustus püsivad senikaua , kuni langeb ära nende alus või kuni neid muudetakse. Actus Contrarius printsiibi kohaselt võib igat õigusakti tühistada või muuta see organ või isik, kelle õiguskord sellise võimaluse esimesena ette näeb. 18. ÜLDAKT Üldakt- normatiivakt- õigustloov akt. On alati legislatiivaktid. Põhitunnused: Sisaldavad üldnorme, mis loovad käitumiseeskirja kõigiks järgnevateks juhtudeks. Üldnormi käitumiseeskiri on reeglina impesonaalne, hõlmab kõiki subjekte, kuid kõigi raames võib konkretise...

Õiguse entsüklopeedia - Tartu Ülikool
235 allalaadimist
190
pdf

Õiguse üldteooria

Haldusakt esineb juriidilise faktina, ta on üksikakt ja nõnda suunatud konkreetsele adressaadile. Tema eesmärgiks on haldus- või ka eraõigusliku tagajärje saavutamine. Tehingud on sellised õiguspärased teod, millega tekitatakse, muudetakse või lõpetatakse eraõigussuhteid. Actus contrarius printsiip — igat õigusakti võib esimesena tühistada või muuta see organ või isik, kellele õiguskord sellise võimaluse esimesena ette näeb. See võimalus võib haarata endasse nii vormi muutuse kui ka menetluse. Õiguslik kontinuiteet — õiguslik järjepidevus. Iga objektiivse õiguse norm, iga õigussuhe, iga subjektiivne õigus ja kohustus püsivad senikaua, kuni langeb ära nende alus või kuni neid muudetakse. Prerog...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
218 allalaadimist
94
doc

Rooma eraõiguse konspekt 2014

Selleks, et veega varustatus oleks neil maatükkidel tagatud pidevalt, pidi juurdepääsu võimaldama kõigile naabermaatüki omanikele, mitte ainult konkreetselt määratud isikule. Reaalsed servituudid jagunesid küla- ja linnaservituutideks. Külaservituudid on neist vanemad, kuuluvad res mancipi hulka ja need on a. iter – õigus jalgsi läbi käia võõrast maatükist b. actus – õigus ajada loomi läbi võõrast maatükist ja ühtlasi sealt jalgsi läbi käia c. via – õigus sõita, loomi läbi ajada ning jalgsi käia läbi võõra maatüki d. aqueductus – õigus teiste maast vett läbi juhtida Linnaservituute oli mitmeid ning tooksin neist välja mõned. Erinevad autorid toovad tähtsatena välja erinevaid, tegelikult võib pidada neid suhtel...

Õigus - Keskkool
65 allalaadimist
24
docx

Asjaõigus 6. peatükk

Vanimad on kolm teeservituuti:  Iter- õigus jalgsi läbi käia võõrast maatükist  Actus - õigus ajada loomi läbi võõra maatüki ja sealt ka läbi käia  Via- õigus sõita, loomi ajada ja jalgsi käia läbi võõra krundi Veeservituut:  Aquaeductus- õigus teise maast vett läbi juhtida  Isiklikud- ehk personaalsed servituudid-servitutes personarum- kus asi on koormatud teatud kindla isiku kasuks.Eesmärk on anada isikule mingi asja kasutamine. See kasutamin peab olema ulatuslik j...

Asjaõigus - Tallinna Majanduskool
14 allalaadimist
18
docx

Üksikud obligatsioonid-obligatsiooniõiguse eriosa

Vanas Roomas olid kõige lihtsamad tehingud, mis rahuldasid selle aja vajadusi. Vanimaks obligatsiooniõiguslikuks instituudiks Rooma õiguse ajaloos on käendus- pantvanguse instituut-praedes et vades. Omandamistehingutest vanim on vahetus. Lisanduvad algsed laenutehingud. mancipatio-vormiline võõrandamistehing...

Rooma eraõiguse alused - Tartu Ülikool
24 allalaadimist
122
docx

Rooma eraõigus

Vanimad on kolm teeservituuti:  Iter- õigus jalgsi läbi käia võõrast maatükist  Actus - õigus ajada loomi läbi võõra maatüki ja sealt ka läbi käia  Via- õigus sõita, loomi ajada ja jalgsi käia läbi võõra krundi Veeservituut:  Aquaeductus- õigus teise maast vett läbi juhtida  Isiklikud- ehk personaalsed servituudid-servitutes personarum- kus asi on koormatud teatud kindla isiku kasuks.Eesmärk on anada isikule mingi asja kasutamine. See kasutamin peab olema ulatuslik j...

Rooma eraõiguse alused - Tartu Ülikool
34 allalaadimist
Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun