Majandussotsioloogia eksami konspekt kordamisküsimused (0)

5 VÄGA HEA
 
Säutsu twitteris

Majandussotsioloogia kordamisteemad ja toetav kirjandus eksamiks

valmistumisel (kättesaadav raamatukogust ja olulisemad tekstid ka

Moodle’st).

LOENGUMATERJALIDE põhjal on eksamitöös testküsimused järgmistel teemadel :

2. Loeng – Majandus ühiskonnas

• Põhimõisted:

kultuur – ühiskonna liikmetele iseloomulik eluviis koos nende poolt loodud
materiaalsete väärtustega (edastatakse järgmistele põlvkondadele ja
teistele ühiskondadele; on muutuv sotsiaalses aeg-ruumis) majanduskultuur - veendumused, hoiakud ja väärtushinnangud , mis
kujundavad üksikisikute, organisatsioonide ja institutsioonide
majanduslikku tegevust. Erinevad tasandid : ühiskond, majandussüsteem ;
tööstusharu, turg ; organisatsioon ; leibkond , perekond; üksikisik. Väärtused - indiviidi või grupi arusaamad sellest, mis on ihaldusväärne,
sobiv, õige, vale. Tugevalt seotud kultuuriga , suhteliselt kestvad . Sotsialiseerumine - isiksuse kujunemise protsess, mille käigus
omandatakse ühiskonnale või grupile omaseid väärtusi, norme, hoiakuid,
käitumisstandardeid. Roll - käitumisnormide ja –praktikate kogum, mis seostub kindla sotsiaalse
positsiooniga. Rollikonflikt - kui inimese üks roll on vastuolus teis(t)ega, nii
rollidevahelised kui rollisisesed.
Identiteet ja selle erinevad vormid – indiviidi teadmine selle kohta, kes
on tema ise ja kes on teised indiviidid. Need on sotsiaalselt loodud ja
kujundatud läbi indiviidide vahelise interaktsiooniprotsessi, on
individuaalsed ja personaalsed, kollektiivsed ja sotsiaalsed, alati
üksteisega seotud.
Primaarsed / esmased identiteedi vormid – omandatakse varajases
elustaadiumis, nt sooline ja rahvuslik identiteet.
Sekundaarsed / teised identiteedi vormid – sotsiaalse staatuse ja
sotsiaalsete rollidega seotud identiteedid , mis on seotud indiviidi
sotsiaalsel staatusel põhineva positsiooniga ja ametialaste rollidega Võim - võime teatud sotsiaalses suhtes enda tahet läbi suruda Sotsiaalne struktuur - sotsiaalset tervikut moodustavate elementide
vahelised püsivad seosed ja vastastikune tegevus; võimaldab määratleda
indiviidi/grupi kohta (staatust) sotsiaalses süsteemis.
• Majanduskultuuri avaldumine erinevatel ühiskonna tasemetel
Pere/leibkond – tööjaotus ja soorollid , pere-eelarve kujunemine Organisatsioon - ettevõte ja selle erinevad rollid; ametiühingud jms;
formaalsed reeglid vs igapäevane tegevuspraktika
Tööstusharu, turg – interaktsiooni suunavad normid ja ootused, tegutsemis - ja kommunikatsioonitavad – nn ärikultuur (keelekasutus,
riietus, kontori sisustus ).
• Institutsiooni mõiste, nende funktsioon majanduselus, stabiilsus
ja muutumine
88% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Majandussotsioloogia eksami konspekt kordamisküsimused #1 Majandussotsioloogia eksami konspekt kordamisküsimused #2 Majandussotsioloogia eksami konspekt kordamisküsimused #3 Majandussotsioloogia eksami konspekt kordamisküsimused #4 Majandussotsioloogia eksami konspekt kordamisküsimused #5 Majandussotsioloogia eksami konspekt kordamisküsimused #6 Majandussotsioloogia eksami konspekt kordamisküsimused #7 Majandussotsioloogia eksami konspekt kordamisküsimused #8 Majandussotsioloogia eksami konspekt kordamisküsimused #9 Majandussotsioloogia eksami konspekt kordamisküsimused #10
50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
~ 10 lehte Lehekülgede arv dokumendis
2014-11-30 Kuupäev, millal dokument üles laeti
71 laadimist Kokku alla laetud
0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
klzo Õppematerjali autor

Lisainfo

Põhimõisted: kultuur ja majanduskultuur, väärtused, sotsialiseerumine, roll ja rollikonflikt,
identiteet ja selle erinevad vormid, võim, sotsiaalne struktuur
Majanduskultuuri avaldumine erinevatel ühiskonna tasemetel
Institutsiooni mõiste, nende funktsioon majanduselus, stabiilsus ja muutumine.
Riigi, ühiskonna ja majanduse arengu eeltingimused A.Smith’i järgi
K.Marx: kuidas mõistis sotsiaalse muutuse seaduspära ning ühiskonna struktuuri
põhiolemust; milles seisneb tööjõu võõrandumine; väärtuse käsitlus; kriitika
Durkheim: mehhaaniline ja orgaaniline solidaarsus, anoomia
Weber: sotsiaalse muutuse olemus; kapitalismi põhitüübid; domineerimistüübid; religiooni
(protestantismi) ja kapitalismi arengu omavaheline seos
Põhimõisted: globaliseerumine (sh sellega kaasenvad muutused majanduses ja poliitikas),
riksid, globaaldebattide koolkonnad, jätkusuutlikkus (sh jätkusuutlik ühiskond)
Giddens ja Beck: kaasaegse ühiskonna põhijooned: refleksiivsus, individualiseerumine, aja ja
ruumi lahutatus, riskiühiskonna mõiste Beck’i järgi

majandussotsioloogia , majandussotsioloogia eksam , majandussotsioloogia eksami konspekt , majandussotsioloogia eksami kordamisküsimused , globaliseerumine , riskiühiskond , jätkusuutlikkus , kapitalide käsitlused , sotsiaalne stratifikatsioon , klassid , klassimudel , klassimudelid , muutused tootmises ja tarbimises , stratifikatsioon , stratifikatsiooni mõiste , meritokraatia , habitus , habituse mõiste , kapitalide liigid , foucault organisatsioonikäsitlus , weberi organisatsiooni käsitlus , giddens , beck , giddens ja beck , refleksiivsus , aja ja ruumi lahutatus , marx

Dokumendis esitatud küsimused

 • Milles ilmneb töö paindlikkus, fragmentaarsus ja ebakindlus ?
 • Mis iseloomustab tööjõu liikumist tänapäeval ?
 • Kuidas võib ettevõtluskeskkond mõjutada firma jätkusuutlikkust ?
 • Milliseid nähtusi tarbimises on toonud kaasa globaliseerumine ?

Mõisted

Teemad

 • Loeng – Majandus ühiskonnas
 • kultuur
 • majanduskultuur
 • Väärtused
 • Sotsialiseerumine
 • Roll
 • Rollikonflikt
 • Identiteet ja selle erinevad vormid
 • Primaarsed / esmased identiteedi vormid
 • Sekundaarsed / teised identiteedi vormid
 • Võim
 • Sotsiaalne struktuur
 • Majanduskultuuri avaldumine erinevatel ühiskonna tasemetel
 • Pere/leibkond
 • Organisatsioon
 • Tööstusharu, turg
 • Institutsiooni mõiste, nende funktsioon majanduselus, stabiilsus
 • ja muutumine
 • Institutsioon
 • Institutsioon ≠ organisatsioon
 • Funktsioon
 • Loeng - Ühiskonna areng ja (majandus)sotsioloogia kujunemislugu
 • Riigi, ühiskonna ja majanduse arengu eeltingimused A.Smith’i
 • järgi
 • Arengu eeldus 1
 • vaba turukonkurents
 • Arengu eeldus 3 – kollektiivsed hüved tagatud riigi poolt
 • K.Marx: kuidas mõistis sotsiaalse muutuse seaduspära ning
 • ühiskonna struktuuri põhiolemust; milles seisneb tööjõu
 • võõrandumine; väärtuse käsitlus; kriitika
 • Võõrandumine
 • Kriitika
 • Durkheim: mehhaaniline ja orgaaniline solidaarsus, anoomia
 • Mehhaaniline solidaarsus
 • Orgaaniline solidaarsus
 • Anoomia
 • Weber: sotsiaalse muutuse olemus; kapitalismi põhitüübid;
 • domineerimistüübid; religiooni
 • protestantismi) ja kapitalismi arengu omavaheline seos
 • Sotsiaalse muutuse olemus – moderniseerumine
 • Kapitalismi põhitüübid – 1) Ratsionaalne kapitalism
 • Poliitiline kapitalism
 • Traditsiooniline kaubanduslik
 • Domineerimistüübid
 • Religiooni (protestantismi) ja kapitalismi arengu omavaheline
 • seos
 • Loeng – Globaliseerumine, riskiühiskond, jätkusuutlikkus
 • globaliseerumine
 • Majanduses
 • Poliitikas
 • Riskid
 • Eelindustriaalses (traditsioonilises) ühiskonnas
 • industriaal ühiskonnas
 • Riskiühiskond
 • Globaalne riskiühiskond
 • Globaaldebattide koolkonnad – skeptikud
 • Hüperglobalistid
 • transformatsionalistid“
 • Jätkusuutlikkus (sh jätkusuutlik ühiskond)
 • Refleksiivsus
 • Individualiseerimine
 • Aja ja ruumi lahutatus
 • Loeng – Töö muutumine, ettevõtlus ja firmad
 • Traditsiooniline töö käsitlus
 • Postmodernistlik töö käsitlus
 • Milles ilmneb töö paindlikkus, fragmentaarsus ja ebakindlus?
 • Paindlikkus
 • Fragmenteersus
 • Mis iseloomustab tööjõu liikumist tänapäeval?
 • Firma ja organisatsiooni erinevused
 • Foucault organisatsioonikäsitlus
 • Weberi organisatsiooni käsitlus
 • Kuidas võib ettevõtluskeskkond mõjutada firma jätkusuutlikkust?
 • Kapital
 • Inimkapital
 • Sotsiaalne kapital
 • Tihedad, tugevad sidemed, siduv kapital
 • Avatud, nõrgad sidemed, sildkapital
 • Habituse mõiste
 • Kapitalide liigid P.Bourdieu järgi (majanduslik, kultuuriline
 • sotsiaalne, sümboliline kapital)
 • Majanduslik kapital
 • Kultuuriline kapital
 • Sotsiaalne kapital
 • Sümboliline kapital
 • Habituse ja välja suhe
 • Kapitalide koostoime ja konverteerimine
 • Sotsiaalne ruum
 • Sümboliline kapital ja sümboliline võim
 • Stratifikatsiooni mõiste, seos ebavõrdsusega
 • Omistatud ja omandatud (saavutuslik) staatus
 • Omistatud
 • Omandatud
 • Sotsiaalse kihistumise taastootmine – seos suutlikkusega
 • habitus)
 • Meritokraatia ja selle kriitika
 • Meritokraatia
 • Kriitika
 • J. Goldthorp’i klassimudel
 • Teenistusklass
 • Vaheklass (keskklass)
 • Töölisklass
 • Kõrgklass
 • Keskklass
 • Töölisklass
 • Alamklass
 • Klasside olemuse muutumine (debatt: kas klassid on olemas?)
 • Põlvkondadesisene
 • Põlvkondadevaheline mobiilsus
 • Absoluutne vaesus
 • Suhteline vaesus
 • Absoluutne vaesuspiir
 • Suhteline vaesuspiir
 • Vaesuse riskigrupid Eestis
 • Sotsiaalne tõrjutus kui üldmõiste ja selle erinevad
 • väljendusvormid: sotsiaalne, majanduslik, kultuuriline, poliitiline
 • ruumiline/geograafiline tõrjutus
 • Sotsiaalne tõrjutus
 • Sotsiaalne
 • Majanduslik
 • Kultuuriline
 • Poliitiline
 • Ruumiline/geograafiline
 • Elustiili mõiste ja elustiili kujunemine
 • Elustiil
 • Elustiili kujunemine
 • Milliseid nähtusi tarbimises on toonud kaasa globaliseerumine?
 • Sümboliline majandus: mõiste, milles avaldub
 • Subkultuuride eristumine laiemast ühiskonnast ja
 • subkultuurisisene eristumine
 • subkultuuride eristumine laiemast ühiskonnast
 • Elitism
 • Hierarhiline
 • Alastiilide
 • Omavahel
 • Ökoloogilised hoiakud ja ühiskonna jätkusuutlikkus
 • Milliseid samme säästva arengu nimel saab teha ökoloogilise
 • moderniseerumise raames?
 • NB! Lisaks loengumaterjalile tuleb eksamile kaks küsimust
 • seminaritekstide põhjal. Palun vaadake üle tekstid, koos Moodle´is
 • olevate küsimustega tekstide kohta

Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

7
docx
42
docx
16
docx
16
doc
28
docx
24
docx
24
docx
10
docx

30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto