Kategoorias lapse areng leiti 25 faili

Pedagoogika >> Lapse areng
lapse areng on kordumatu protsess ja Montessori metoodika tugineb oskusele jälgida lapse arengut ning arvestada kasvatustöös iga lapse arengutasemega.
Mäng ja lapse areng
11
doc

Mäng ja lapse areng

Tallinna Ülikool Kasvatusteaduste Instituut Triin Kevade Mäng ja lapse areng Referaat Tallinn 2010 Mäng ja lapse areng Sisukord Sisukord...................................................................................................................................... 2 Sissejuhatus...

Lapse areng - Tallinna Ülikool
344 allalaadimist
Lapse areng
28
doc

Lapse areng

Tallinna Ülikool Kasvatusteaduste instituut Klassiõpetaja Külli Kelder ÕPIMAPP Tallinn 2011 J. I. Clarke; C. Dawson; D. Bredehoft ,,Millal saab küllalt?" On olemas kolme liiki järelandlikkust: · Mõistest liiga palju ja küllalt mittearusaamine · Ülehoolitsemine oVanemad hoolitsevad üle tehes liiga palju, hell...

Lapse areng - Tallinna Ülikool
211 allalaadimist
Laste motoorika areng
12
pdf

Laste motoorika areng

• Näitab kiindumust teiste inimeste ja 3 – 4 aastase lapse laste vastu. • Muudab mängu jooksul selle kulgu . sensomotoorne ja kõne areng • Muretseb nutva sõbra pärast. • Minu , tema oma tähendust ....

Lapse areng - Tallinna Ülikool
5 allalaadimist
Muinasjutt lapse elus
11
ppt

Muinasjutt lapse elus

MUINASJUTT LAPSE ELUS MIS ON MUINASJUTT? Pärismuinasjutt Ime ehk nõidusmuinasjutud, Novellilaadsed ehk olustikulised muinasjutud Legendilaadsed muinasjutud Muinasjutud rumalast kuradist Loomamuinasjutt Kunstmuinasjuttudeks nimetatakse kirjanike loodud muinasjutte. Tuntumad autorid on vennad Grimmid, Andersen, Kipling, Marsak, Hauff. MUINASJUTU KAUDU... Saab laps teadmisi inimestest,...

Lapse areng - Tallinna Ülikool
123 allalaadimist
Lapse arengu tundmaõppimine ja mõjutamine
7
docx

Lapse arengu tundmaõppimine ja mõjutamine

Arengu olemus, sh mõisted protsess, kvantitatiivne ja kvalitatiivne muutus Areng on kvalitatiivsete muutuste protsess ­ st. pidev uuenemine, teisekssaamine. See on sisuline muutus. Areng on isereguleeruv protsess, mis toimimiseks eeldab arengukeskkonda, tagasisidet, pärilikkust. Arenema peavad kõik ­ laps, õpe...

Lapse areng - Tallinna Ülikool
171 allalaadimist
Lapse kõne arengust
4
docx

Lapse kõne arengust.

Kõne on ka suhtlemisviisiks inimeste vahel. Lapse kõne arengu kohta on erinevaid teooriaid. Järgnevalt tulebki lähemalt juttu lapse kõne arengust ja kõne arengu teooriatest. LAPSE KÕNE ARENG Lapse esmaseks eneseväljenduse viisiks on Ray Cattelli meelest nutt. Nutt on ellujäämise seisukohalt vaga oluline selleparast, et vastsündinu ei suuda ennast ise aidata. Ca...

Lapse areng - Tallinna Ülikool
43 allalaadimist
FÜÜSILISE KESKKONNA MÕJU LAPSE ARENGULE
docx

FÜÜSILISE KESKKONNA MÕJU LAPSE ARENGULE

Lapse käitumise keskkonnapsühholoogilised iseärasused...

Lapse areng - Tallinna Ülikool
1 allalaadimist
Kognitiivne areng
5
doc

Kognitiivne areng

ARENGUPSÜHHOLOOGIA Areng - muutused põhjustatud bioloogiliste või/ja keskkonnategurite poolt. Õppimine -keskkonna poolt tingitud muutus. Kogemuse omandamine ja treenimine. Küpsemine - muutus, mis toimub geneetilise plaani järgi. Keskkonnast sõltub vähe.Vaimne areng on seotud küpsemisega. Sensitiivsed perioodid - mingi võime areneb eriti kiiresti. Kriitiline periood - väljaspool mingit vanusepiiri e...

Lapse areng - Tallinna Ülikool
273 allalaadimist
Lapse arengu iseloomustus
3
doc

Lapse arengu iseloomustus

klassis õppivat Juhanit. Analüüsimisel lähtusin A. Maslow püramiidist. Juhan on pärit linnast ja perest, kus peale tema kasvab ka õde. Õde on temast vanem ja elab perest eemal. Päris isast ei tea ta midagi. Teda kasvatavad ema ja kasuisa, kellel on probleeme alkoholiga. Juhan asus meie kooli õppima 2...

Lapse areng - Tallinna Ülikool
209 allalaadimist
lapse arengu referaat arenguõpetuses
18
docx

lapse arengu referaat arenguõpetuses

7 Kokkuvõte..............................................................................................................................8 Kasutatud kirjandus...............................................................................................................9 Sissejuhatus Selle referaadi teemaks valisin lapse arengu I kooliastmes. Sellega pean silmas eelkõige lapsi vanuses 67 kuni 1112 ehk n-ö eelpuberteediealisi. Kuna ma õpin algklasside õpetajaks, siis meeldib mulle see teema ja on minu edasises elus väga tähtis, sest pean teadma, mis sünnib lapsega sellel ajal. Käesolevas referaadis püüan anda ülevaate nii lapse füüsilisest arengust kui ka vaimsest arengust, sealhulgas kognitiivsusest, intelligentsusest, kõlblusest ja sotsiaalses...

Lapse areng -
18 allalaadimist
Emotsionaalne ja sotsiaalne areng koolieelses eas
docx

Emotsionaalne ja sotsiaalne areng koolieelses eas

...

Lapse areng - Tallinna Ülikool
9 allalaadimist
Lapse kasvamine ja areng-selle toetamine täiskasvanute poolt
17
pdf

Lapse kasvamine ja areng-selle toetamine täiskasvanute poolt

Lapse kasvamine ja areng, selle toetamine täiskasvanute poolt. Sotsiaalne areng Kehaline areng Emotsionaalne areng Vaimne areng MÄNGUOSKUSED SOTSIAALSED OSKUSED TUNNETUS- JA ÕPIOSKUSED ENESEKOHASED O...

Lapse areng - Tallinna Ülikool
1 allalaadimist
Kakskeelne laps
11
odt

Kakskeelne laps

TALLINNA ÜLIKOOL Kasvatusteaduste Instituut Eri- ja sotsiaalpedagoogika osakond KAKSKEELSUS Referaat Juhendaja: Ene Varik Tallinn 2008 Sissejuhatus Kõnetegevus on üks inimtegevuse liike, mille vahendiks on keel ja viisiks kõne, seda juhib ja reguleerib psühhofüsioloogiline mehhanism ­ k...

Lapse areng - Tallinna Ülikool
223 allalaadimist
Koolikiusamine
3
doc

Koolikiusamine

Koolikiusamine Meie koolis kiusamist ei sallita KOOLIKIUSAMINE on korduv pahatahtlik käitumine mõne kaasõpilase suhtes. See võib olla: kehaline (löömine, tõukamine, asjade ära võtmine, ruumi kinni panemine jne.) hingeline (ähvardamine, alandamine, narritamine, tõrjumine, jälitamine, kuulujuttude levitamine jne.) Sagedamini kiusatakse neid, kes: · ei löö vastu · on targemad kui teised ·...

Lapse areng - Tallinna Ülikool
71 allalaadimist
Arukas maimik
11
ppt

Arukas maimik

Richard C. Woolfson Ergutamise tähtsus · Ergutamine julgustab teda ennast ja ümbritsevat maailma avastama nii, et temast saab arukas maimik. Rivaalitsemisest. · Väldi maimiku võrdlemst uue titaga · Julgusta maimikut noorema õe või vennaga mängima · Ütle maimikule, et ta noorem õde või vend armastab teda · Kohtle lapsi kui erinevaid isiksusi · Kui tekib rivaalitsemine teg...

Lapse areng - Tallinna Ülikool
54 allalaadimist
Mina erivajadusega õpilase õpetajana
2
doc

Mina erivajadusega õpilase õpetajana

Mina erivajadusega õpilase õpetajana Erivajadusega lapsesse peaks igaüks meist suhtuma nii, et kõigepealt on inimene ja seejärel alles erivajadus või puue. Tänapäeval mõistetakse erivajadusena väga laia spetsiifiliste vajaduste ringi. Erivajadus on kõik see, mis tingib vajaduse muuta või kohandada keskkonda, et laps saaks oma arengupotensiaalile vastavalt tegutseda. Kui...

Lapse areng - Tallinna Ülikool
179 allalaadimist
Mida tähendab üldõpetus lasteaias ja kuidas seda rakendada
5
doc

Mida tähendab üldõpetus lasteaias ja kuidas seda rakendada?

TALLINNA ÜLIKOOL KASVATUSTEADUSTE TEADUSKOND Iseseisev töö "Mida tähendab üldõpetus lasteaias ja kuidas seda rakendada?" TALLINN 2009 Käisi pedagoogilised vaated. Johannes Käis rakendas kooliuuenduslikke põhimõtteid ja korraldas õpetajate koolitust uuenduspedagoogika alusel, ta oli viljakas k...

Lapse areng - Tallinna Ülikool
86 allalaadimist
Mänguoskused
5
docx

Mänguoskused

1 Mänguoskused Mäng on lapsele loomulik viis õppimiseks ja arenemiseks. Mängu võime vaadelda kahelt seisukohalt: mäng ­ laste elu organiseerimise vormina, täidab ülesannet pakkuda lastele eakohast meelepärast tegevust mäng ­ täidab kasvatuslikku funktsiooni, mille abil saab lahendada kõlbelise, sotsiaalse, vaimse, füüsilise ja esteetilise kasvatuse ülesandeid Lapse mäng ei kujune iseenesest, sellek...

Lapse areng - Tallinna Ülikool
23 allalaadimist
Täissõnameetodil lugema õpetamine
20
doc

Täissõnameetodil lugema õpetamine

TALLINNA ÜLIKOOL Õpetajakoolituse osakond TÄISSÕNAMEETODIL LUGEMA ÕPPIMINE Referaat Tallinn 2009 SISUKORD SISUKORD....................................................................................................................2 SISSEJUHATUS...

Lapse areng - Tallinna Ülikool
82 allalaadimist
Hüperaktiivne laps
4
doc

Hüperaktiivne laps

Hüperaktiivne laps- mis see on ja mis seda põhjustab? Hüperaktiivsus on üldlevinud nimetus, millega tähistatakse aktiivsus- ja tähelepanuhäiret. AJALUGU Esimest korda kirjeldati 1902.a (Still)- lapsed vähese tähelepanuvõimega ning väga püsimatud. Kuni 1960ndateni peeti h.akt. peamiselt ajukahjustustega laste probleemiks. Alates 1970 hakati suuremat tähelepanu hüperaktiivsusele panema ka Euroopas, varem ainu...

Lapse areng - Tallinna Ülikool
93 allalaadimist