Facebook Like
Küsitlus

Otsingule "üleilmastumine" leiti 207 faili

üleilmastumine - majanduslik (tekivad rv korporatsioonid, ettevõtted), kultuuriline (ühised kult sümbolid, ühtlustuvad kult tarbimine ja väärtused), poliitiline (tugevnevad rv org'd, mis kujundavad üleilmset valitsemist, vähendades rahvusriikide rolli)
6
docx

Globaliseerumine ehk üleilmastumine

Peamiseks tõukejõuks edusammud tehnika arengus. Globaliseerumine on muutnud maailma väiksemaks, globaalseks külaks. Peamiseks iseloomujooneks on turumajanduse üleilmne levik, üleilmne tööjaotus, migratsioon kogu planeedi ulatuses. Eeldused:  Uute tehnoloogiate kasutuselevõtt, transpordi ja telek...

Globaliseeruv maailm - Keskkool
32 allalaadimist
18
docx

Kommunikatsioon ja üleilmastumine

Kommunikatsioon ja üleilmastumine Referaat Õpetaja: 2016 Sisukord Sissejuhatus........................................................................................................... 2 1. Globaliseerumise iseloomustus..........................................................................3 2.L...

Ühiskond - Keskkool
4 allalaadimist
1
pdf

Majanduslik globaliseerumine ehk üleilmastumine

teema: Majanduslik globaliseerumine ehk üleilmastumine 1. Selgita lühidalt, mida tähendab majanduslik globaliseerumine? Vt. Õpilaste materjalid on üleval siin: http:1maailm.eegm ja CD lk. 126-130 Riikide majandused on aina rohkem teineteisega seotud ja mitmed firmad pakuvad tooteid ja teenuseid mitmes eri riigis. Majanduslik globaliseerumine hõlmab 4 valdkonda: 1) Kaupade ja teenuste vool üle piiride -tooteid,tooraineid,poolprodukte ja detaile ostetakse teistest riikidest sisse 2)...

Majandus - Keskkool
1 allalaadimist
1
odt

Kolooniad ja globaliseerumine

Globaliseerumine Globaliseerumine ehk üleilmastumine on maailmamajanduse järjest tihedam ja ulatuslikum seostumine üheks tervikuks. Globaliseerumiseks on vajalik: ·kolooniate iseseisvumine ·arenenud riikide vaheline majanduslik koostöö ·rahvusvahelise kaubanduse liberaliseerumine ·side, infotehnoloogia ja transpordi kiire areng Toote valmistamise etapid: ·uurimis- ja arendustegevus ·detailide valmi...

Geograafia - Keskkool
31 allalaadimist
2
doc

Üleilmastumise head ja vead.

Üleilmastumise head ja vead Maailma ühtlustub iga aastaga järjest rohkem. Planeet Maa on ühtne terviklik koht ja ükski riik ei saa eksisteerida ilma teiste riikidega koostööd tegemata. Kõik riigid sõltuvad üksteisest. Nii nagu kõigel siin maailmas on ka globaliseerumisel omad head ja vead. Millised on üleilmastumise negatiivsed ja millised positiivsed pooled?...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
103 allalaadimist
2
doc

Üleilmastumine_kolooniad

09.2004) Kaupluse ja restoranikettide pealetung on hävitamas kohalikku eripära ja muutmas maailma linnu üksteisele üha sarnasemateks kloonideks. Lisaks tähendab rahvusvahelise suuräri pealetung ­ ühed poed, ühed filmid, üks söök, üks muusika ­ ka eri rahvusest inimeste tarbimisharjumuste üha sarnasema...

Geograafia - Keskkool
9 allalaadimist
2
doc

Muutused Maailmamajanduses

· Toimub pidev teaduse tehnika areng.Tänu sellele tekivad uued tehnoloogiad ja üha vähem kasutatakse inimtööjõudu, masin teeb asjad odavalt ja paremini. Tootmist püütakse Automatiseerida , tootmine kolib kas arengumaadesse (odav tööjõud) või tarbijale lähemale ­ eesmärgiks tootmiskulude vähendamine. · Suured firmad (nokia) need kelle tootmine on mitmes...

Geograafia - Keskkool
34 allalaadimist
6
docx

GLOBALISEERUMINE JA SELLEGA KAASNEVAD PROBLEEMID

Tartu Täiskasvanute Gümnaasium GLOBALISEERUMINE JA SELLEGA KAASNEVAD PROBLEEMID Referaat Silver Muuga 12A Tartu 2012 1. Sissejuhatus XX saj esimesele poolele iseloomulikud rahvuslikud majandussüsteemid Põhja ja osas Lõuna...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
66 allalaadimist
34
pdf

Rahvusvaheline metsapoliitika ja säästev areng

Globaliseerumine, selle peamised tunnused, arenguetapid. Globaliseerumisega seotud riskid. Eesti rollid ja võimalused rahvusvahelises koostöös. Globaliseerumine ehk üleilmastumine on ühiskonnas ja maailma majanduses toimuvad muutused, mis on põhjustatud üha kasvavast rahvusvahelisest kaubandusest ja üha tihenevast üleilmsest kultuurivahetuse...

Rahvusvaheline metsapoliitika... - Eesti Maaülikool
141 allalaadimist
8
docx

Jätkusuutlik areng, referaat

Tartu Täiskasvanute Gümnaasium Eliis Viigimets JÄTKUSUUTLIK ARENG Lühireferaat Juhendaja: õpetaja Marika Kaasik Tartu 2012 Sisukord Jätkusuutlik areng ,,Jätkusuutlikkuse kontseptsioonile pandi alus juba 1960 -1970-ndatel aastatel, kui otsiti võimalusi ökoloogiliste probleemide lahendamis...

Ühiskond - Keskkool
60 allalaadimist
1
doc

Keele isikupära ja selle säilitamine

Mõned tunnused on riigile ainuomased, kuid osad võivad kattuda teiste ühiskondade omadega. Emakeelt kõnelevate riikide arv on vähenemas, riigikeel muutumises. Suurenenud on matkimine ja võõrkultuuri pärandite ülevõtmine. Aktuaalseks teemaks on inglise keele üleilmastumine ja ka meie, eestlased, võtame sellest agaralt osa...

Kirjandus - Keskkool
42 allalaadimist
20
ppt

Riigi arengutaseme näitajad: arenenud ja arengumaad

ARENENUD JA ARENGUMAAD I kursuse teema: ÜHISKONNA ARENG JA ÜLEILMASTUMINE MAAILMA JAOTUMINE ARENENUD RIIKIDEKS JA ARENGUMAADEKS EHK PÕHJAKS JA LÕUNAKS 2 RIIKIDE ARENGUTASET ISELOOMUSTAVAD NÄITAJAD SKT ­ riigis aasta jooksul toodetud kaupade ja osutatud teenuste koguväärtus rahalises väljenduses 1 elaniku kohta...

Geograafia - Põhikool
32 allalaadimist
10
doc

Rahvusvahelised suhted kordamisküsimused

Saksamaale, siis identifitseerib ennast eestlasena. Kui eestlane reisib väljaspool Euroopat, siis identifitseerib ennast eurooplaseks. 4.Millised on tänapäeva maailmas inimeste etnilise ja usulise kuuluvusega seotud probleemid? Rassipõhiline eristamine, religioonipõhiline eristamine, kultuuripõhiline eristamise probleem. 5.Selgita mõistet üleilmastumine ja too sellekohaseid näiteid. Üleilmastumine-protsess, mis koondab maailma ühtseks ja sotsiaalseks ruumiks. NT: eurooplaste maade avastamine, orjakaubandus ja koloniaalajastut. 6.Selgita mõistet regionalism ja too sellekohaseid Eestit puudutavaid näiteid. Regionalism- piirkonnapõhiste koostööühenduste loomine, rahvusvaheliste suhete kontekstis Eesti ja teiste maade ühtsed õppused, Balti Ministrite Nõukogu- kus Eesti, Läti ja L...

Ühiskond -
24 allalaadimist
14
docx

Poliitika ja valitsemise alused

loeng) Poliitika: Võimu näod: otsustamisena(ähvardus, kasu,seotustunne), teemaseadevõimena, mõttekontrollina. Depolitiseerimine - poliitiliste küsimuste piiritlemine, annab vaid 1 vastusevariandi. Ch. Mauffe: "Poliitika lõppeb seal, kus lõpeb võimalus eriarvamusteks." (2.loeng) Poliitiline sotsialiseerumine - indikaatoriks on ko...

Poliitika ja valitsemise... -
65 allalaadimist
6
odt

Maailm 20. sajandi algul

20. s algusele iseloomulikud jooned. • Tööstuse arengu kiire tempo • Tekkis juurde uusi tööstusharusid (autotööstus,elektrotehnika, raudtee...) • Teaduse ja tehnika saavutused (konveierlint jne) • Teaduse areng • Progress (pilvelõhkujad, linnastumine) • Globaliseerumine e üleilmastumine – riigid sõltusid üksteisest järjest rohkem > pinged, kriisid 2. Oska näidata vastuolusid 20. sajandi alguses. • Majanduse areng oli maailmas ebaühtlane, suured erinevused arenenud suurriikide ja nende koloniaalriikide vahel, nt Suurbritannia ja tema asumaad Aafrikas • Suurriikide vahelised vastuolud – võitlus turgude ja asumaade pärast, nt Inglismaa ja Prantsusmaa • Suurriikides vast...

Uusaeg - Keskkool
7 allalaadimist
12
doc

Geograafia eksami abi

Agraarajastu ­ jaguneb kolmeks: korilus, varaagraarne ja hilisagraarne. Koriluses korjati marju, seeni, juurikat ja muud taolist jura. Varaagraarses kas oldi paiksed ja hariti põldu või rännati ringi ja karjatati koduloomi. Hilisagraarses jäädi paikseks ja karjakasvatus ning põlluharimine koondusid kokku. Võeti kasutusele uued tehnoloogiad nagu veoloomade kasutus, põlispõllundus ja veol...

Geograafia - Keskkool
434 allalaadimist
4
doc

Lõpueksami sooritajale - kokkuvõtted

3 Infoajastu geograafia: globaliseerumine. Globaalse tööjaotuse põhijooned Globaliseerumine ehk üleilmastumine on maailmamajanduse järjest tihedam ja ulatuslikum seostumine üheks tervikuks. Globaliseerumiseks oli vaja kolooniate poliitilist iseseisvumist, arenenud riikide vahelist koostööd ja rahvusvahelise kaubanduse liberaliseerumist. See tuleneb uutest side ja infotehnoloogiatest, t...

Geograafia - Keskkool
164 allalaadimist
3
doc

Rahvastik

RIIGI ARENGUTASEME NÄITAJAD 1.SKT 2.Inimaerengu indeks 3.Majanduse struktuur 4.Elektri tootmine/tarbimine 1 inimese kohta 5.Elatustase 2.SKT-Sisemajanduse kogutoodang-riigi aasta kogutoodang ja teenused rahalises väljenduses. 1 inimese kohta USD-s INIMARENGU INDEKS-näitab haridustaset, keskmist eluiga ning SKT 1 in kohta MAJANDUSE STRUKTUUR-Majandus jaotatakse 3 sektoriks · Primaarne-hankivad majand...

Geograafia - Keskkool
135 allalaadimist
15
odt

Kordamine Geograafia eksamiks

Rahvastik ja poliitiline kaart Põhja ja Lõuna kujunemine: Põhjas domineeris hilisindustriaalne tootmisviis, Lõunas aga sõltuvindustrialiseerimine ja traditsioonilised tootmisviisid. Põhjus, miks mõned riigid on teistest arenenumad seisneb kolonialiseerimises ning sellest tulenevatest nähtustest nagu sundindustrialiseerimine ning orjandust jne. Põhjus seisnes selles, et kunagi ammu muudeti paljud m...

Geograafia - Keskkool
641 allalaadimist
5
doc

Geograafia riigieksami mõisted

GEOGRAAFIA RIIGIEKSAM 2007 MÕISTED: LITOSFÄÄR Litosfäär - Maa väline tahke kivimkest. Astenosfäär ­ Maa vahevöö ülemises osas vahetult litosfääri all paiknev poolvedel kiht. Astenosfääril ,,ujuvad" litosfääri laamad. Maa tuum ­ Maa sisemine, peamiselt rauast koosnev osa. Algab umbes 2900 km sügavuselt. Vahevöö ­ kiht maa sisemuses, asub allpool maakoort ja...

Geograafia - Keskkool
246 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun