Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Teeni kõndimisega krüptot! Sweatcoin on tasuta ja paneb sind rohkem liikuma TÕMBA ÄPP Sulge
Add link

Tõendi näidis - sarnased materjalid

liilia, lille, vilu, faks, politseiprefektuur, veljo
20
docx

Põhimõisted asjaajamises

Põhimõisted asjaajamises Asjaajamine- kõik tegevused, mis on seotud ettevõtte erinevate dokumentidega Dokument (,,arhiivi seadusest" võetud definitsioon) ­ mis tahes teabekandjale jäädvustatud teave, mis on loodud või saadud asutuse või isiku tegevuse käigus ning mille sisu, vorm ja struktuur on kül...

Sekretäritöö -
34 allalaadimist
2
doc

Teatis

AS LIILIA Kaja Kuljetaja Teie avaldus 10.03. 2013 Seebi 44 13522 Pärnu Meie 13.03.2013 nr 2-4/22 TEATIS AS-i Liilia arhivaalidest nähtub, et Kaja Kuljetaja (sünd..... ) töötas ettevõttes sekretäri...

Sekretäritöö - Kutsekool
21 allalaadimist
2
docx

Garantiikirja näidis

AS MEREKARU AS Liilia Eerika 4 23456 ELVA 10.12.2012 GARANTIIKIRI AS Merekaru palub kinnitada oma töötaja Kaie Kuusiku osavõttu juhtimistöö seminarist ajavahemikul 2.-5. juuni 2012, mille maksumuseks on 300 eurot. Kinn...

Sekretäritöö - Kutsekool
27 allalaadimist
100
doc

Äriõiguse ja võlaõiguse konspekt

...ne äriregistrile avalduse esitamist aktsiaseltsi äriregistrisse kandmiseks tuleb aktsiad eelnevalt registreerida Eesti Väärtpaberikeskuse poolt peetavas Eesti väärtpaberite keskregistris. Eesti Väärtpaberikeskus registreerib aktsiad ja väljastab aktsiaseltsile sellekohase tõendi. Väärtpaberite keskregistris tuleb registreerida kõik aktsiaseltsi aktsiad. Juhatus saab esitada äriregistrile avalduse seltsi kandmiseks äriregistrisse alles siis, kui aktsiate eest on täielikult tasutud ning kui aktsiad on registreeritud väärtpaberite keskregistris. Mitterahaliste sissemaks...

Õigus alused - Kutsekool
23 allalaadimist
25
docx

FIE RAAMATUPIDAMINE

LÄÄNE-VIRU RAKENDUSKÕRGKOOL Ettevõtluse- ja majandusarvestuse õppetool II R Alla Järv FIE RAAMATUPIDAMINE Aineõpetaja: Malle Kasearu Mõdriku 2010 SISUKORD SISSEJUHATUS Ettevõtl...

Raamatupidamise alused - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
98 allalaadimist
66
doc

Klienditeenindus

1 SISUKORD Teeninduse olemus.....................................................................................................4 4 1.2. Teeninduskanalid................................................................................................ 7 2.Klienditeenindaja isikuomadused ja teenindaja roll......................................

Kommunikatsioon - Kutsekool
549 allalaadimist
1
odt

Seletuskiri

Jana Kask Laiuse Jõgevam...

Asjaajamine - Kutsekool
278 allalaadimist
56
pdf

Lõputöö koostamise ja vormistamise juhend

... 4 1.2.1. Tööpraktikale esitatavad lisanõuded Praktikakoha leiab õppija ise ja ta peab lõputöö koostamise perioodil töötama töös käsitletaval praktikakohal (töökoha tõendis nimetatud organisatsioonis ja ametikohal). Tööpraktika kestus on vähemalt 20 tööpäeva. Tööpraktika käigus täidab õppija tööajatabelit, kuhu märgib praktikal viibitud kuupäevad ja sooritatud tööülesanded. Kui õppija tööülesanded on iga päev ühesugused, märgib ta tööaj...

Ainetöö - Keskkool
20 allalaadimist
192
pdf

NOORTELAAGRI KORRALDAJA KÄSIRAAMAT

EESTI NOORSOOTÖÖ KESKUS HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUM NOORTELAAGRI KORRALDAJA KÄSIRAAMAT Tallinn 2005 Koostanud: Elo Talvoja Viire Põder Helen Veebel Argo Bachfeldt Anne Luik Kadri Kurve K...

Amet - Keskkool
28 allalaadimist
55
doc

Geograafilise tähise ja kaubamärgi õiguslik analüüs ning võrdlus.

TALLINNA MAJANDUSKOOL Sekretäri-ja ametnikutöö osakond Kaja Pihla Geograafilise tähise ja kaubamärgi õiguslik analüüs ning võrdlus. Lõputöö Juhendaja: To...

Sekretäritöö - Kutsekool
15 allalaadimist
1
docx

Volikirja näidis

AS MEREKARU AS Piibeleht Veeriku 3 12345 VÕRU 10.12.2012 VOLIKIRI AS Merekaru, asukohaga Veeriku 5, tegutsedes oma seadusliku esindaja ­ juhatuse esimees Meeri Murakas isikus, volitab STELLA K...

Sekretäritöö - Kutsekool
28 allalaadimist
18
rtf

FIE- esitluse materjal wordis

... TSD koos vastava lisaga) esitamine. Tehtud väljamaksete, 1. veebruar** kinnipidamiste ning arvestatud sotsiaalmaksu tõendi vormi (TSM, TSM 1 või TM 1) väljastamine isiku nõudmisel. Isikliku sõiduauto hüvitise deklaratsiooni INF 14 10. aprill*** esitamine. T...

Ettevõtlus -
4 allalaadimist
50
doc

Õiguslik analüüs ja argumentatsioon 2014/2015 õppeaastal.

... Näide: E1: Mallet ja Kallet nähti käsikäes kinost väljumas. E2: Kalle on rääkinud, et Malle meeldib talle. JO: Malle käib Kallega. Järeldusotsused on tehtud aluste ehk eelduste põhjal. Ühes aluses võib sisalduda mitu eeldust. Näiteks ühest tõendist ei piisa kohtus reeglina süüdimõistmiseks. Kas see, et Malle käib Kallega, on tees või hüpotees? Järeldusseos on see, et kui inimesed käivad, siis nad käivad käsikäes ja meeldivad üksteisele. Järeldusseos on varjatud kujul, ei tulene otseselt tekstist. Argumendi mõte tu...

Õigus -
308 allalaadimist
384
pdf

TÖÖLEPINGU SEADUS

... ole võimalik töötajale tema terviseseisundile vastavat tööd anda, võib töötaja tööülesannete täitmisest ajutiselt keelduda. (3) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 sätestatud juhtudel peab töötaja tööand- jale esitama arsti või ämmaemanda tõendi, millest nähtuvad terviseseisundi tõttu töötamise piirangud ning võimaluse korral ettepanekud terviseseisundile vastavate tööülesannete ja -tingimuste kohta. (4) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud juhtudel makstakse töötajale hüvitist ravikin...

Õigus - Kutsekool
18 allalaadimist
35
pdf

Uurimustöö Lebrehti perekonnast

Võru Kreutzwaldi Gümnaasium Lebrehtide kolme põlvkonna lugu Uurimustöö Autor: Sander Lebreht 8A Juhendaja: Kaja Kenk Võru 2010 SISUKORD SISSEJUHATUS ...

Uurimustöö - Põhikool
105 allalaadimist
36
doc

Maksunduse loengumaterjal II 2014

...ute sooritamise vajaduse, toimingute liigi ja ulatuse ning kogub asja otsustamiseks vajalikke ning piisavaid tõendusmaterjale. Maksuhaldur ei ole maksustamise seisukohast tähendust omavate asjaolude väljaselgitamisel seotud ainult menetlusosalise esitatud taotluste ja tõenditega (ta võib infot saada juurde ka kolmandalt isikult). Maksuhaldur peab arvestama, et:  maksumenetlus peab olema võimalikult ökonoomne ja seetõttu on esmane infoallikas maksukohustuslane. Juhul kui vajalikku informatsiooni ei ole võimalik maksukohustuslaselt s...

Maksundus -
13 allalaadimist
5
docx

Tulevase ettevõtte asjaajamise kord

AS NUNNU Ettevõtte asjaajamise kord ÜLDEESKIRJAD 1. Asjaajamine on dokumentide loomine, registreerimine, edastamine, hoidmine ja kasutamine kuni nende üleandmiseni arhiivi. 2. Koostatud dokumendid peavad olema vastavuses haldusdokumentide vormistamise põhinõuetega 3. Asjaajami...

Asjaajamine - Kutsekool
137 allalaadimist
52
docx

Kriminaalmenetlus

...iigileiva peal, kes ebaõiglase kohtupidamisega ära rikutakse. - Et teha selgeks, mis juhtus; - Asjaosalistele anda võimalus seisukohti avaldada ja ennast maha rahustada; - Õigus võrdsetele võimalustele ja efektiivsele kaitsele, võimalus tutvuda tõenditega ja saada piisavat aega kaitse valmistamiseks; - Et näidata, et õigus toimib; - Anda avalikkusele võimalus õigusemõistmise toimimist kontrollida; - Vältida omakohut, veritasu jmt reaktsioone. Tartu prokurör Toomas Liiva – ta hakkas joobes juhtidele küs...

Õigus -
68 allalaadimist
27
doc

Tsiviilprotsess

Tsiviipotsess Eksam 28.04.2009 1. Tsiviilkohtu menetlus. Mõiste, põhimõtted, ülesanded. Tsiviilkohtumenetlus on rikutud või vaidlustatud materiaalõiguslike subjektiivsete õiguste, seadustega tagatud huvide kaitse eesmärgil toimuv kohtu ja protsessis osalevate isikute ts.protsessiõiguse normide...

Tsiviilõiguse üldosa - Tallinna Majanduskool
137 allalaadimist
32
docx

Notariaaltoimingud – arvestus 2017

... kui välisleping ei näe ette teisiti. Abielu loetakse sõlmituks jah-sõna ütlemise hetkest. Abieluandmed kantakse rahvastikuregistrisse. Kui abiellujad soovivad, väljastatakse neile abielutõend. Selle saab tellida riigiportaali teenusest Perekonnasündmuste tõendi väljastamine. Abielu lahutamine Perekonnaseisuasutus võib abielu lahutada, kui mõlema abikaasa elukoht on Eestis. Lahutamiseks esitavad abikaasad isiklikult ühise kirjaliku eestikeelse avalduse ning abielu sõlmimist tõendava dokumendi. Dokumendi või andmete esitamist ei nõuta, kui ...

Perekonna- ja pärimisõigus - Tallinna Majanduskool
15 allalaadimist
200
doc

Masina osadest ja kontroll

Mootor Mootoriks nimetatakse masinat, milles muundatakse mingi energia mehhaaniliseks energiaks. Traktorimootorites toimub kütuse põlemisel tekkiva soojusenergia muundamine mehhaaniliseks energiaks ja edasi generaatoris, mille käitab mootor, elektrienergiaks. Kuna kütuse põlemine toimub mootori...

Masinamehaanika - Kutsekool
30 allalaadimist
59
pdf

Veapunktisüsteemi mudeli rakendamine ja rehabilitatsioonisüsteemi väljatöötamine (jätku-uuring)

Veapunktisüsteemi mudeli rakendamine ja rehabilitatsioonisüsteemi väljatöötamine (jätku-uuring) Tallinn 2010 Sisukord Sissejuhatus.................................................................................................................................3 1. Mõisted ...........................................................................................................................

Auto õpetus -
15 allalaadimist
194
pdf

Tsiviilkohtumenetluse konspekt 2013

Tsiviilkohtumenetlus 1. ÜLDISED PÕHIMÕTTED Mõiste Tsiviilmenetlusõiguse reguleerimise objektiks (esemeks) on tsiviilkohtumenetlus ehk kohtu tegevus õigusemõistmisel, asjade lahendamisel. Õige menetlusõiguse valik on tähtis, kuna valede menetlusnormide rakendamine toob automaatselt kaasa kohtulahendi tühistamise. Tsivi...

Õigus -
128 allalaadimist
12
doc

TSIVIILPROTSESSI ÜLESANDED

MAINORI KÕRGKOOL Ärijuhtimise õppesuund Majandusõiguse eriala Kodune töö TSIVIILPROTSESSI ÜLESANDED ÄJ-05-P-E Koostaja: Teneli Onkel Pärnu 2008 1. Karl Kask lõhkus linnahaigla lukustatud garaaziukse ja ärand...

Äriplaan - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
46 allalaadimist
46
doc

Tsiviilkohtumenetluse seminarid

1. seminar I. Õigusemõistmine ja tsiviilkohtumenetlus II. Tsiviilkohtumenetluse ülesanne ja olulised põhimõtted III. Üldised nõuded kohtule ja muud üldküsimused 1. A on ostnud endale B-lt kinnistu suvemajaga endise suvilakooperatiivi territooriumil mets...

Õigus - Tartu Ülikool
525 allalaadimist
57
doc

Ühinguõigus

Eksam: Teooriaküsimused + kaasus (sarnane sellele, mis seminaris läbivõetud ja kodutööna lahendatud) 1. ÜHINGUÕIGUSE PÕHIMÕISTED 1.1. Ühinguõiguse mõiste ja koht õigussüsteemis Kuulub eraõiguse alla; üks kandvamaid osasid TsÜSi kõrval. Ühigus ei puuduta ainul ühinguid vaid ka...

Õiguse entsüklopeedia - Tartu Ülikool
413 allalaadimist
21
docx

Füüsilisest isikust ettevõtja

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Majandusteaduskond Avaliku sektori majanduse instituut Majandusõiguse õppetool FÜÜSILISEST ISIKUST ETTEVÕTJA Referaat õppeaines Äriõigus TTO0020 Juhendaja: dotsent Enno Oidermaa Üliõp...

Äriõigus -
93 allalaadimist
125
docx

Kriminaalmenetluse loengud ja seminarid

Kriminaalmenetlus Sotsioloogilises plaanis võib kriminaalmenetluse põhiolemuseks lugeda teatud napi sotsiaalse ressursi jagamist sel viisil, et jagamise tulem oleks legitiimne, st ühiskonnas siduvana aktsepteeritav. Kriminaalmenetluses jagata...

Kriminaalmenetlus - Tartu Ülikool
107 allalaadimist
10
doc

Maksundus II

Maksustamine ­ maksude kehtestamine vastavalt seadusele või nende määramine vastavalt omavalitsuse määrusele. Maksudeklaratsioon ­ võib olla tulu-, käibe- või kaubadeklaratsioonid või maksuaruanne või muu maksusuuruse arvutamiseks ettenähtud dokument, mille maksumaksja või ­kinnipidaja on kohustatud esitama maksuhalduri...

Maksundus - Tallinna Majanduskool
147 allalaadimist
0
docx

A.dumas Kolm musketäri terve raamat

Alexandre Dumas _ «Kolm musketäri» EESSÕNA, milles selgitatakse, et is- ja os-lõpuliste nimedega kangelastel, kelledest meil on au oma lugejatele jutustada, ei ole midagi ühist mütoloogiaga. Umbes aasta tagasi, kogudes kuninglikus raamatukogus materjali «Louis XIV ajaloo» jaoks, sattusin ma juhuslikult «Hä...

Kirjandus - Keskkool
98 allalaadimist
63
docx

Andmeturve konspekt / kokkuvõte

Andmeturve Meelis Roos Kursiivis tekst on Meelis Roosi loengukommentaaride põhjal lisatud. Kollasega märgitud osa kohta on Meelis Roos öelnud, et seda on ta tavaliselt eksamil küsinud. Kava · Turvaeesmärgid, ohud, riskianalüüs, turvapoliitika, turbestrateegiad, turvatasemed, turvastandardid · Mitmekas...

Andmeturbe alused - Tartu Ülikool
27 allalaadimist
70
docx

SOTS MÄÄRUSE KODUTÖÖ

...hast vabanenu toetust määratakse isiku vabanemisel kinnipidamiskohast, kelle viimaseks elukohaks enne kinnipidamisasutusse sattumist rahvastikuregistri andmetel oli ........ vald; 2) kinnipidamiskohast vabanenu toetuse saamiseks esitab vabanenu ........ Vallavalitsusele tõendi vabanemise kohta ja avalduse (lisa nr.1); (5)Tšernobõli katastroofis osalenu toetus 1)Tšernobõli katastroofis osalenu toetust makstakse Tšernobõli katastroofi likvideerimisel osalenud isikule, kelle alaliseks elukohaks rahvastikuregistri andmetel on ........ vald; 2) Tšernobõli katas...

Õigus - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
12 allalaadimist
22
odt

FIE raamatupidamine referaat

LÄÄNE-VIRU RAKENDUSKÕRGKOOL Ettevõtluse ja majandusarvestuse õppetool Ä09KÕ Nastasja Musienko FIE RAAMATUPIDAMINE referaat õppejõud: Malle Kasearu Mõdriku 2012 1. Ettevõt...

FIE raamatupidamine - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
146 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun