Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse

Teine Maailmasõda (3)

3 HALB
Punktid

Esitatud küsimused

 • Kuidas sai see võimalikuks?
 • Mis toimus 1933 a 30 jaanuar?
 • Mida tähendab ansluss?
 • Millal ühendati Austria Saksamaaga?
 • Kes olid sudeedisakslasd?
 • Kui suur osa Tsehhoslovakkia elanikkonnast olid enne 1945 a sakslased?
 • Mis toimus 1938 a 29-30 september Münchenis?
 • Millised riigid osalesid Müncheni konverentsil?
 • Kes neid riike Müncheni konverentsil esindas?
 • Miks tegid lääneriigid Hitleri Saksamaale 1933-1938 a sügiseni järeleandmisi?
 • Millised olid Saksamaa nõudmised Poolale?
 • Millal ühendati Memel ehk Klaipeda Saksamaaga?
 • Millal sõlmiti Molotovi-Ribbentropi pakt?
 • Mis oli kirjas MRP salajases lisaprotokollis?
 • Millised maad sai MRPga omale NSVL?
 • Millised maad sai MRPga omale Saksamaa?
 • Kuidas aitas MRP kaasa II maailmasõja puhkemisele?
 • Millised olid Teise maailmasõja puhkemise eeldused?
 • Millist kuupäeva peetakse II maailmasõja alguseks?
 • Millist sündmust peetakse II maailmasõja alguseks?
 • Mida tegi NSVL 17 septembril 1939 a?
 • Mida tegid Punaarmeelased Katõnis?
 • Kuidas käitus NSVL vallutatud Poola idaosa elanikega?
 • Kuidas reageerisid Saksamaa sissetungile Poola lääneriigid?
 • Mis oli nn kummaline sõda?
 • Miks ei kuulutanud lääneriigid sõda NSVLile?
 • Mis riike ründas Saksamaa 1940 a 9 aprillil?
 • Miks Saksamaa nimetatud maid ründas?
 • Mis riike ründas Saksamaa 1940 a 10 mail?
 • Millal sõlmiti Prantsusmaa-Saksamaa vaherahu?
 • Millised olid Prantsuse-Saksa vaherahu tingimused?
 • Kuidas alandasid sakslased seda vaherahu sõlmides prantslasi?
 • Mis oli Vichy Prantsusmaa?
 • Kes juhtis Vichy Prantsusmaad?
 • Kes oli de Gaulle?
 • Millal ründas Saksamaa NSVLi?
 • Mis oli Barbarossa plaan?
 • Mis oli plaani Overlord sisuks?
 • Miks ründas Saksamaa NSVLi?
 • Mis tõendab et NSVL valmistus ise Saksamaad ründama ja viimane vaid ennetas teda?
 • Mis toimus 1941 a 7 detsembril?
 • Mis oli Jaapani eesmärk Vaikse ookeani piirkonnas?
 • Miks oli Midway lahing murranguline?
 • Mis oli 1941 a augustis sõlmitud Atlandi harta?
 • Millal ja kuidas sai alguse ÜRO eelkäija Ühinenud Rahvad?
 • Millal algas ja millal lõppes Talvesõda?
 • Mis riikide vahel oli Talvesõda?
 • Miks Talvesõda puhkes?
 • Kes oli Mannerheim?
 • Mis oli Jätkusõda?
 • Millal oli Jätkusõda?
 • Mis tulemusega lõppes Soome jaoks Talvesõda?
 • Mis tulemusega lõppes Soome jaoks Jätkusõda?
 • Millal oli Stalingradi lahing?
 • Mis tulemusega see lõppes?
 • Millal oli Kurski lahing?
 • Mis tulemusega see lõppes?
 • Kes oli Eisenhower?
 • Kes oli Mac Arthur?
 • Millal oli Teherani konverents?
 • Mis otsustati Teherani konverentsil?
 • Millal oli Jalta konverents?
 • Mis otsustati Jalta konverentsil?
 • Millal oli Potsdami konverents?
 • Mis otsustati Potsdami konverentsil?
 • Mis toimus 1944 a 6 juunil ?
 • Millal lõppes II maailmasõda Euroopas?
 • Mis sündmuslinna vallutamine tähistab II maailmasõja lõppu Euroopas?
 • Millal viskas USA Jaapanis aatompommid?
 • Mis linnadele viskas USA Jaapanis aatompommid?
 • Mis kaalutlustel kasutas USA aatompomme Jaapani vastu?
 • Millal lõppes II maailmasõda Vaiksel ookeanil?
 • Mida tähendab holokaust?
 • Mis oli Auschwitz?
 • Mida tähendab koonduslaager?
 • Mida tähendab vastupanuliikumine?
 • Kui palju juute sakslased tapsid II maailmasõja ajal?
 • Mille läbi kannatas saksa rahvas II maailmasõja lõpukuudel ja sõja järel?
 • Mis toimus peale II maailmasõja lõppu Nürnbergis?

Lõik failist

Kontrolltöö nr 5.
11. Rahvusvaheline olukord Teise maailmasõja eel. Võitjad ja
kaotajad. 11a. Molotovi-Ribbentropi pakt: kuidas sai see võimalikuks?
12. Teise maailmasõja algusaastad (1939-1942). Euroopa sõjast
maailmasõjani. 12a. Talvesõda. 13. Teise maailmasõja käik aastail
1942-1945. Hitleri-vastase koalitsiooni võit. 13a. Teine
maailmasõda. Totaalne sõda.

 • Mis toimus 1933. a. 30. jaanuar?
  Hitler sai võimule.
 • Mida tähendab ``anšluss``?
  Austria ühendamist Saksamaaga.
 • Millal ühendati Austria Saksamaaga?
  1938 13.märts.
 • Kes olid sudeedisakslasd?
  Tšehhoslovakkia aladel elavad sakslased .
 • Kui suur osa Tšehhoslovakkia elanikkonnast olid enne 1945. a. sakslased ?
  1/4
 • Mis toimus 1938. a. 29.-30. september Münchenis?
  Müncheni konverents.
 • Millised riigid osalesid Müncheni konverentsil ?
  Inglismaa,Prantsusmaa,Saksamaa,Itaalia.
 • Kes neid riike Müncheni konverentsil esindas?
  Inglismaad Chamberlain ,Prantsusmaad Daladier,Saksamaad
  Hitler, Itaaliat Mussolini .

 • Miks tegid lääneriigid Hitleri Saksamaale 1933-1938 a. sügiseni järeleandmisi?
  Sooviti heastada Versailles lepinguga tehtud ülekohut.
 • Millised olid Saksamaa nõudmised Poolale?
  Poola koridori likvideerimine, Danzigi ühendamine Saksamaaga.
 • Millal ühendati Memel ehk Klaipeda Saksamaaga?
  22. märts 1939
 • Miks nurjusid NSVLi ja Suurbritannia -Prantsusmaa kolmepoolsed läbirääkimised Ida-Euroopa julgeoleku tagamise küsimuses 1939. a. suvel?
  NSVL tahtis garanteeritavate riikide pinnale viia
  punaarmee,millega ei oldud nõus.

 • Millal sõlmiti Molotovi-Ribbentropi pakt?
  23.august 1939
 • Mis oli kirjas MRP salajases lisaprotokollis?
  Ida-Euroopa jagamine.
 • Millised maad sai MRPga omale NSVL ?
  Eesti,Läti,Soome,pool Poolat ja Besaraabia.
 • Millised maad sai MRPga omale Saksamaa?
  Leedu ja pool Poolat.
 • Kuidas aitas MRP kaasa II maailmasõja puhkemisele?
  Sellega tehti võimalikuks isesesvate riikide vallutamine ,kuna
  nendel riikidel olid liitlased tõi see kaasa vastastikku sõdade
  kuulutamise ja uue maailmasõja puhkemise.

 • Millised olid Teise maailmasõja puhkemise eeldused?
  Poliitilised(Versailles lepinguga tehtud valearvestused),
  majanduslikud( majanduskriis ),ideoloogilised(natside ja punaste
  vastasseis)

 • Millist kuupäeva peetakse II maailmasõja alguseks?
  1.september 1939
 • Millist sündmust peetakse II maailmasõja alguseks?
  Saksamaa rünnet Poola vastu.
 • Mida tegi NSVL 17. septembril 1939. a.?
  Ründas Poolat.
 • Mida tegid Punaarmeelased Katõnis?
  Tapsid u. 20 000 Poola ohvitseri.
 • Kuidas käitus NSVL vallutatud Poola idaosa elanikega?
  Küüditas,vangistas ja hukkas neid.
 • Kuidas reageerisid Saksamaa sissetungile Poola lääneriigid?
  Kuulutasid sõja.
 • Mis oli nn ``kummaline sõda``?
  Puudus reaalne sõjategevus,lasti muusikat,lennutati lendlehti üle
  piiri.

 • Miks ei kuulutanud lääneriigid sõda NSVLile?
  Loodeti NSVLi toetusele võitluses Saksamaaga.
 • Mis muutus maadejaotuses 1939. a. 28. septembri Saksa-NSVLi ``sõprus- ja piirilepinguga``?
  NSVL sai Leedu,Saksamaa sai aga rohkem Poolat.
 • Mis riike ründas Saksamaa 1940. a. 9. aprillil ?
  Taanit,Norrat
 • Miks Saksamaa nimetatud maid ründas?
  Et garanteerida rauamaagi toomist rootsist.
 • Mis riike ründas Saksamaa 1940. a. 10. mail?
  Hollandit,Belgiat,Luksemburgi,Prantsusmaad.
 • Millal sõlmiti Prantsusmaa-Saksamaa vaherahu ?
  22 juuni 1940
 • Millised olid Prantsuse-Saksa vaherahu tingimused?
  2/3 Prantsusmaast saab Saksamaa endale.
 • Kuidas alandasid sakslased seda vaherahu sõlmides prantslasi?
  Prantslasi sunniti rahulepingule samas kohas alla kirjutama,kus
  Saksamaa oli seda teinud 1. maailmasõja ajal Antandile alistudes.

 • Mis oli Vichy Prantsusmaa?
  Peale vaherahu alles jäänud Prantsusmaa.
 • Kes juhtis Vichy Prantsusmaad?
  Petain .
 • Kes oli Petain?
  Vichy Prantsusmaa juht.
 • Kes oli de Gaulle ?
  Pranstuse riigitegelane ,kes alustas Londonist vastupanuliikumise
  organiseerimist.

 • Nimeta kolm riiki koos juhtidega, kes moodustasid Hitleri-vastase koalitsiooni tuumiku.
  NSVL ( Stalin ), Inglismaa ( Churchill ), USA ( Roosevelt )
 • Millal ründas Saksamaa NSVLi?
  22 juuni 1941
 • Mis oli Barbarossa plaan?
  Saksamaa NSVLi ründamise kava.
 • Mis oli plaani Overlord sisuks ?
  Liitlaste sissetung Normandiasse.
 • Miks ründas Saksamaa NSVLi?
  Saksamaa soovis saada eluruumi,toorainet/Ennetada NSVLi rünnakut.
 • Mis tõendab, et NSVL valmistus ise Saksamaad ründama ja viimane vaid ennetas teda?
  NSVL tõi oma väed,varustuse piiri äärde/Väljaprinditud plakatid .
 • Mis toimus 1941. a. 7. detsembril?
  Pearl Harbor ,Jaapan ründab ootamatult USA.
 • Mis oli Jaapani eesmärk Vaikse ookeani piirkonnas?
  Luua Jaapanist sõltuv ala,koloonia.
 • Miks oli Midway lahing murranguline?
  Algas Ameeriklaste pealetung , Jaapanlaste taganemine.Hävitati
 • Teine Maailmasõda #1 Teine Maailmasõda #2 Teine Maailmasõda #3 Teine Maailmasõda #4 Teine Maailmasõda #5
  Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
  Leheküljed ~ 5 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2008-12-05 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 213 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 3 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor bjustlikeme Õppematerjali autor
  86 küsimust koos vastustega

  Sarnased õppematerjalid

  thumbnail
  8
  docx

  II Maailmasõda 1933-1943

  1944. a. 25. august ­ Pariisi vabastamine. Rumeenia läheb üle Nõukogude Liidu poolele ja kuulutab sõja Saksamaale. 1944. a. sügis ­ Punaarmee okupeeris Rumeenia ja bulgaaria 2. Miks ründas Saksamaa NSVLi? NSVLis nähti ohtu endale ja konkurenti baltikumi peale 3. Kuidas said vahepealsetest liitlastest Saksamaast ja NSVList vaenlased? Mõlemad olid enda utoopiaunelmates ja siis avastasid, et segavad üksteist ja teine tuleb kõrvaldada. Lahkhelid. 4. Millistel tingimustel/juhuste kokkusattumisel oleks võinud Hitler NSVLi võita? · Kui saksa tööstusi poleks pommitatud · Kui oleks olnud rohkem varustust · Rohkem mehi · Suurem vastupanu NSVLile Baltikumist ja Soomest. · Kui... 5. Mis tõendab, et NSVL valmistus ise Saksamaad ründama ja viimane vaid ennetas teda?

  Ajalugu
  thumbnail
  6
  doc

  II Maailmasõda

  · Stalin Nõukogude Liidus arendas sõjatööstust · Hitler vajas vallutussõdu (sõjavägi vajas rakendust) Ideoloogilised eeldused · Hitleri põhiidee oli, et Saksa rahvas vajab eluruumi. Suur-Saksamaa loomine · Stalin tahtis kommunismi mõjuvõimu laiendada läände. Hitleri eesmärgiks oli Suur-Saksamaa loomine. Seda plaani hakkas ta jõudsasti rakendama. Esimeseks sammuks oli 1936. aastal Reini jõeäärse ala liitmine Saksamaaga. Teine samm toimus 1938. aastal, kui Austria liideti Saksamaaga (ansluss). Hitleri plaanid sellega aga ei piirdunud ning juba võttis ta eesmärgiks vallutada Tsehhoslovakkia ning Poola. Tsehhoslovakkia valmistus sõjaks Saksamaa vastu Prantsusmaa kutsus sõjaväkke reservväelased ja Suurbritannia seadis valmis sõjalaevastiku, ettevalmistusi saabuvaks sõjaks tehti ka Saksamaal. Lahenduse olukorrale leidis aga Suurbritannia peaminister Neville Chamberlain, kes pakkus

  20. sajand maailmas
  thumbnail
  5
  doc

  Ajaloo kordamisküsimuste vastused - Teine maailmasõda

  1941 august ­ Atlandi harta 1943 ­ Teherani konverents 6.06.1944 ­ D-Day: liitlasvägede saabumine Normandiasse (Lääne-Prantsusmaa rannik) 1945 ­ Jalta konverents 1945 ­ luuakse Ühinenud Rahvaste Organisatsioon 7.-8.05.1945 ­ Saksamaa esindajad allkirjastavad tingimusteta kapituleerumise akti 1945 juuli-aug ­ Potsdami konverents 1945 august ­ USA heidab Jaapani linnadele Hiroshimale ja Nagasakile tuumapommid 2.09.1945 ­ Jaapan kapituleerub USA-le, II maailmasõda on lõppenud Vajalikud isikud Charles de Gaulle ­ prantslasest kindral, lõi Suurbritannias liikumise Vaba Prantsusmaa, hilisem Prantsusmaa president Winston Churchill ­ Suurbritannia peaminister II maailmasõja ajal F.D. Roosevelt ­ USA president II maailmasõja ajal Joachim von Ribbentrop ­ Saksamaa välisminister, MRP allkirjastaja Vjatseslav Molotov ­ Nõukogude Liidu välisminister, MRP allkirjastaja Varasemast ajast: Mussolini - Itaalia valitseja Hitler - Saksamaa valitseja

  Ajalugu
  thumbnail
  8
  docx

  AJALOO KT II MS

  1945 aprillini- Königsbergi granison oli sunnitud kapituleeruma. Ameerika vägedel tekkis võimalus tungida Berliini peale, kuid poliitiline olukord keelas selle ära. Berliin oli lubanud Stalinile. 16.aprill 1945 Punaarmee pealetung Oderil. 24.aprill jõuti Berliini. Hitler käskis Berliini viimse võimaluseni kaitsta. Hitler tegi enesetapu 1945 30 aprill. 2.aprillil Berliin kapituleerus. Saksamaa alistumine 7.mail 1945 kirjutati alla Saksamaa täielikule kapituleerumise aktile. II maailmasõda oli sellega Euroopas lõppenud. See 40 punk kirjeldab siis natuke ka 42. Punkti ( saksamaa lüüasaamine Teises maailmasõjas) 42. Saksamaa lüüasaamine II MS's 1942-1944 kaotasid Sakslased järjest lahinguid- Aafrikas alistuti Suurbritanniale ja USAle, Venemaal kanti Punaarmee ees järjest suuri kaotusi. Saksa sõdurid olid väsinud ja sõjast kurnatud ning ei suutnud enam ''välksõda'' jätkata. 6.juunil 1944 algas Normandia

  Ajalugu
  thumbnail
  3
  docx

  Teine maailmasõda

  1. Rahvusvaheline olukord 20ndatel aastatel. Locarno konverents, Kelloggi pakt, Reini tagatispakt. Pärast l maailmasõda, aitas USA Saksamaal reparatsioone tasuda Dawes'i plaani kohaselt. Liitlased omakorda olid võilgu USAle ning said tasuda tänu Saksamaa reparatsioonide. Locarno konverents 1925.a leevendas Saksamaa suhtes poliitilisi nõudmisi. Konverentsist võtsid osa Inglismaa, Prantsusmaa, Itaalia, Belgia, Poola, Tsehhoslovakkia ja esimest korda võrdõigusliku partnerina ka Saksamaa. Konverentsil sõlmiti Reini tagatispakt ­ Saksamaa lubas hoida Reini

  Ajalugu
  thumbnail
  26
  docx

  II maailmasõda ja külm sõda

  1. Molotov-Ribbentropi pakt 1939 2. Teise Maailmasõja algus 1.september 1939 3. Nõukogude Liit tungin Poolale kallale 17. september 1939 4. Viiakse läbi esimene küüditamine Eestis 14. juuni 1941 5. Saksamaa tungib kallale NSV Liidule 22. juuni 1941 6. Põhja-Prantsusmaal avatakse Teine Rinne 6. juuni 1944 7. Saksamaa kapituleerus, lõppes sõda Euroopas 8. mai 1945 8. Jaapan alistus, lõppes Teine Maailmasõda 2. september 1945 ISIKUD:  STALIN- NSV Liidu partei- ja riigijuht, osales Teherani, Jalta ja Potsdami konverentsidel.  HITLER- Saksamaa füürer, raamatu ''Mein Kampf'' autor.  CHAMBERLAIN-Briti poliitik, Müncheni kokkuleppe sõlmija.

  Ajalugu
  thumbnail
  6
  odt

  Ajalugu V - II maailmasõda

  sanud Kreeka ja Jugoslaavia vastu hakkama. Selle tõttu pidi osa Saksa vägesid minema Balkanile appi. Saksamaa plaan Nõukogude Liidu vastu kandis nime Barbarossa. Kavas oli välksõda, mis tähendas seda, et 8-10 nädalaga taheti tõrjuda NL-i väed AA joone taha ehk Arhangelsk-Astrahan joone taha. Plaanis oli ette nähtud kolm suuremat pealetungisihti. Esimene väekoondis oli Nord, mille sihtpunkt oli Leningrad. Teine oli Mitte, mille eesmärk oli hõivata Moskva. Kolmas oli Süd, mis pidi läbi Ukraina alade jõudma Kaukaasiasse ja sealt Kaspia mereni. Esialgu edenes sakslaste pealetung väga kiirelt. Ei ole teada, kas Nõukogude Liit oli pealetungiks valmis või mitte, kuid on teada Vene luuraja Jaapanis Rudolf Sorge, kes teatas õige kuupäeva, millal Saksamaa kallale tungib, kuid Stalin jättis teate tähelepanuta. Nord väed jõudsid Leningradini, kuid seda ei suudetud vallutada

  Ajalugu
  thumbnail
  6
  doc

  Teine maailmasõda - 1. september 1939 – 2. september 1945

  kasuks. Murranguks loetakse üldiselt Stalingradi lahingut, mis toimus novembrist 1942 veebruarini 1943. Stalingradi lahinguga peatati sakslaste edasitung. Mõlemal poolel sõdis u. 1 miljon meest. Nõukogude Liidu territooriumil toimus samal ajal veel üks tähtis lahing ­ Kurski lahing 1943. aasta suvel. See oli II maailmasõja suurim tankilahing. Punaarmee (NSVL) võitis. Kestis järjest 50 päeva, osales kokku 2, 25 miljonit meest! NSVLi tähtsuselt teine linn, Leningrad (enne ja nüüd Peterburi), oli sakslaste poolt ümberpiiratud 1941. aasta sügisest 1944. aasta jaanuarini. See oli nn. Leningradi blokaad. 1943. aasta kevadeks oli ka Põhja-Aafrikas Saksamaa ja Itaalia vastupanu murtud. Kurski lahinguga samaaegselt tegid liitlased dessandi Sitsiiliasse. Itaalia fasistid tagandasid ise Mussolini. Septembris 1943 sõlmis Itaalia USAga ja Inglismaaga vaherahu. 6

  Ajalugu
  Kommentaarid (3)

  Peakestonia profiilipilt
  Peakestonia: mõtlesin et on midagi paremat
  18:33 01-04-2009
  Peakestonia profiilipilt
  Peakestonia: mõtlesin et on midagi paremat
  18:33 01-04-2009
  selfcontrol profiilipilt
  selfcontrol: suht jama
  22:28 02-03-2009  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun