Otsingule "rahvusvaheliselt" leiti 1215 faili

rahvusvaheliselt on tunnustatud kolm kohaliku omavalitsuse alusteooriat: “vaba kogukonna teooria”, “ühiskondliku omavalitsuse teooria” ja “riikliku omavalitsuse teooria”. Sõjaeelne kohalik omavalitsus Eestis oli üles ehitatud “riikliku omavalitsuse teooriale”, taasiseseisvumise järgne omavalitsuse mudel “vaba kogukonna teooriale”, mis on arenguliselt omandanud “ühiskondliku omavalitsuse” teooriale iseloomulikud jooned.
1
docx

"Jonestowni juhtum - massimõrv või massienesetapp?"

"Jonestowni juhtum - massimõrv või massienesetapp?" Jonestown oli mitteametlik nimi, mis anti Peoples Temple Agricultural Project'ile, ehk rahvaste põllumajandus templi projektile, Loode-Guyanas, mille eestvedaja oli Jim Jones. Jonestown sai rahvusvaheliselt kuulsaks, kui 18. Novembril 1978 hukkus asulas ja asula lähedal oleval lennujaamal 918 inimest. Asula nimi sai sünonüümiks juht...

Kultuur, kõne ja mõtlemine - Keskkool
5 allalaadimist
8
docx

Arvo Pärt

Ta on tuntud eelkõige isikupärase kompositsioonitehnika, nn tintinnabuli-tehnika poolest. Pärt on sündinud 1935. aastal Paides, üles kasvanud aga Rakveres, kus õppis muusikakoolis klaverit. Juba kooliaja tegeles ta heliloominguga. Aastatel 1954-1957 õppis Pärt Tallinna muusikakoolis muusikateooriat. Sel ajal oli tema kompositsiooniõppejõuks temast kõigest viis aastat vanem Veljo Tormis. 1963...

Muusika - Keskkool
12 allalaadimist
32
pptx

Haridus ja haridussĂĽsteem

Meie põhikooli õppekavas leidub teiste maadega võrreldes kõige enam sõnu loovusja innovatsioon. KOKKUVÕTTEKS o Haridus on aastatega muutunud üha mõjukamaks inimarengu hindamise instrumendiks. o Hariduse kvaliteedi mõõtmine on suhteliselt lühikese ajalooga, mistõttu pole rahvusvaheliselt veel välja kujunenud ühte suurt ja domineerivat indeksit. o Eesti haridus on ühtlaselt hea, lõhed koolide vahel väikesed ja nõrku õpilasi vähe. o Eesti eripäraks võib pidada ka nö tugeva keskmise fenomeni. See tähendab, et üldine saavutustase on hea ja väga nõrku, aga ka väga tarku lapsi on vähe. o Eesti hariduslikest riskikohtadest tuleb mainida meeste vähest osakaalu kõikide haridustasemete õppurite hulgas...

Ăśhiskond -
8 allalaadimist
4
docx

Rahvuslik liikumine

Rahvuslik liikumine on rahvuslikult mõtestatud tegevus , mis taotleb rahvuslikkuse kehtestamist Rahvusliku liikumise eeldused rahvusvaheliselt olid Prantsuse revolutsioon, demokraatia laienemine Euroopas, huvi teiste rahvaste kultuuri vastu, vabadusliikumised, rahvuste poliitiline ühendamine. Eeldused eesti tasandil : pärisorjuse kaotamine, talude päriseks ostmine, eestlastest haritlaskonna kujunemine, rahvuslikkuse teadvustamine, rahva haridustaseme kasv, kommunikatsiooni arenemine. Rahvusliku liikumise esmased eesmärgid olid: emakeelne haridus ning üleüldiselt riigi...

Ajalugu - Keskkool
5 allalaadimist
24
doc

ĂśRO ja Rwanda genotsiid 1994. aastal

….………………....………11 2 SISSEJUHATUS Peale Teist maailmasõda loodud ÜRO-l ehk Ühinenud Rahvaste Organisatsioonil on palju eesmärke, millest üks peamisi on tagada maailmas rahu ja stabiilsus ning hoida ära riikidevahelisi kriise. Oma üle poole sajandi kestnud eksistentsi jooksul on ÜRO pidanud palju rahvusvaheliselt teravaid olukordi lahendama ning paraku on ta mõnel korral selles ka ebaõnnestunud. Ühe suurima ebaõnnestumisena võib välja tuua ÜRO suutmatust hoida ära 1994. aasta Rwanda genotsiid. 1994. aasta genotsiidis kaotas kuskil saja päeva jooksul oma elu erinevate andmete põhjal kuni üks miljon elanikku. Seda võib pidada üheks lähiajaloo massiivsemaks genotsiidiks ning see näitas, et Aafrika riigid vajavad endiselt ülejäänud maa...

Ă•iguse kujunemine -
3 allalaadimist
25
rtf

Keskkonnakaitse konspekt TTĂś TK 2014

Keskkonnapoliitika Poliitika - ajalooliselt nimetatakse poliitikaks avalike asjade või kõiki kodanikke puudutavate linnriigi elu küsimustega tegelemist, sai alguse Vanas Kreekas. Alates IV sajandist tähistab poliitika riigivalitsemise kunsti riigielu korraldamisele ja juhtimisele suunatud tegevust. Poliitika tähistab tänapäeva ühiskonnas levinud väärtushinnangute kujunemise, analüüsimise ja otsuste langetam...

Loodus - Tartu Ăślikool
2 allalaadimist
4
pdf

20. sajandi muusikastiil Tintinnabul

 sajandi muusikastiil Tintinnabul      Tintinnabul  (ladina  keelest   tõlgituna  “kelluke”)  on  rahvusvaheliselt   tuntima Eesti helilooja Arvo  Pärdi  loodud  isikupärane  muusikastiil  ja kompositsioonitehnika.  Stiili muudab eriliseks  helilooja  oskus  sulandada  oma  teostes  meloodia  ja  kolmkõlahääl  üheks  tervikuks.  Terve  muusikateose  vältel  on  kuuldav  või  tajutav  üks  põhikolmkõla  ning  kõlatervik  meenutab  kellaheli.  Tegu  on  müstilise,  religioosse  ja  matemaatilise   mu...

Muusika - Keskkool
2 allalaadimist
4
docx

DAMIEN HIRST

juunil 1965 Bristolis. Ta on Inglismaa kunstnik ja ärimees, kuid huvitub ise samuti kunstiteoste kogumisest. YBAs ehk Young British Artists on grupp, kuhu kuulub ka kõige kuulsamaks grupiliikmeks saanud Damien Hirst. Grupp on kuulus selle poolest, et 1990ndatel oldi Suurbritannia kunstivaldkonna eestvedajateks. Rahvusvaheliselt tunnustatud Damien Hirst on andmete kohaselt tänapäeva Suurbritannia kunstnike hulgast kõige rikkam. Tema jõukust hinnati aastal 2010 Sunday Times Rich List’i järgi 215 miljoni kanti, mis on kunstniku kohta väga edukas. Nagu juba mainitud, siis sündinud on Damien Hirst Inglismaa linnakeses Bristol. Üles kasvas ta aga Leedsis. Isa oli mehaanik ning ema üldsegi nõustaja, seega ei osatud seoseid luua, miks Damien kunstivaldk...

Kunstiajalugu - Keskkool
9 allalaadimist
9
doc

Ajastud-Hilisromantism-Postmodernism

Hilisromantism. Tekkis Saksamaal,Austrias,(19.saj lõpp ­ 20.saj alg). Programmilisus, suur emotsionalism, tohutud orkestrikoosseisud ja ajaliselt pikad teosed. Loodi muinasjutulisi, fantastilisi, vabadusliikumisi kajastavaid, lüürilis-, psühholoogilisi teoseid. Esindajad: G. Mahler, Bruckner, Strauss, Sibelius. Eestist: Rudolf Tobias, Artur Kapp, Artur Lemba. Impressionism. (19.saj lõpp...

Muusikaajalugu - Keskkool
219 allalaadimist
1
doc

Eesti Vabariik 1920-30-ndatel

Venemaal puhkes Veebruarirevolutsioon, mille käigus kukutati 1917. a. tsaar ning võim läks Ajutisele Valitsusele, kes kuulutas Venemaa Vabariigiks. 30. märtsil 1917 avaldas Venemaa Ajutine Valitsus määruse Eestimaa valitsemise uue korra kohta, millega ühendati Eestimaa ja Põhja-Liivimaa ühtseks kubermanguks, mille etteotsa asus kubermangukomissarina Tallinna linnapea Jaan Posk...

Ajalugu - Keskkool
178 allalaadimist
8
doc

Daya Bay aatomielektrijaam

Tallinna Tehnikaülikool Automaatikainstituut Daya Bay aatomielektrijaam referaat õppeaines Insenerieetika LAV3740 Anneli Kaldamäe 991476 LAP-51 Tallinn 2001 Sisukord SISUKORD...

Insenerieetika - Tallinna TehnikaĂĽlikool
41 allalaadimist
15
doc

Sõda Balkanil

Keskkool Referaat Kerli Mandre 12B Tallinn, 1999 2 Alates 1991. aastast tänase päevani on Jugoslaavia konfliktiderohkeim piirkond Euroopas. Paljudele tundub ta ehk kauge, tu...

Ajalugu - Keskkool
95 allalaadimist
15
doc

Eesti psĂĽhholooge

Lisa 1 Eesti psĂĽhholooge PsĂĽhholoogia alused Talis Bachmann, Rait Maruste kirjastus ilo, 2003 EESTI PSĂśHHOLOOGE Eestikee...

Psühholoogia - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
138 allalaadimist
7
doc

PsĂĽhholoogia areng Eestis

Allik 2002 Psühholoogia Eestis Kokkuvõte Algus (1632-1918). Psühholoogia algus Eestis seondub Academia Gustaviana (1632- 1656) ja Gustavo-Carolina'ga (1690-1710), kus filosoofiliste disputatsioonide temaatikas esineb ajastule iseloomulikke psühholo...

Psühholoogia - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
118 allalaadimist
2
doc

Arvo Pärt

09.1935 Paide) Rahvusvaheliselt tuntuim eesti helilooja kogu maailmas. Alustanud 1960. aastatel väga edukalt avangardistlikus helikeeles, jõudis ta 1970. aastatel talle ainuomaste väljendusvahendite juurde. Eestis Arvo Pärt on sündinud 1935. aastal Paides, üles kasvanud aga Rakveres, kus õppis muusikakoolis klaverit. Juba kooliajal tegeles ta ka heliloominguga. Aastatel 19541957 õppis...

Muusika - Keskkool
216 allalaadimist
11
sxw

Liiv

Võru Kesklinna Gümnaasium Liiv Uurimistöö Koostaja: Oliver Kelder Klass: 9a Juhendaja: Ene Laane Võru 2007 Sisukord · Sissejuhatus..............................................................................................................3 · Altern...

Keemia - Põhikool
60 allalaadimist
3
doc

Eesti II maailmasõda

Selle tagajärjel kaotasime oma iseseisvuse pooleks sajandiks ja pidime vastu võtma ning langetama raskeid otsuseid. Maailma ajaloo suurim sõda ei jätnud Eestis puudutamata mitte kedagi. Ja kuigi sõjast on möödunud ligi kuuskümmend aastat, on selle mõju tunda tänapäevalgi. Eesti poliitikud on kartnud oma maa turvalisuse pärast kogu aeg. Eesti asuko...

Ajalugu - Keskkool
94 allalaadimist
7
doc

Eesti muusika

Margit Järvsaar 11 k 1 MUUSIKAAJALUGU XI KLASS III kursus : Eesti muusika 1. Rahvalaul, runolaul ja selle liigid 2. Rahvusliku ärkamisaja muusikaelu, I laulupidu, esimesed eesti heliloojad. 3. XX sajandi alguse muusikaelu. 4. Karl August Hermann 5. Miina Härma 6. Rudolf...

Muusika - Keskkool
122 allalaadimist
12
doc

Bulgaaria

Balkani poolsaarel paikneva Bulgaaria põhjanaaber on Rumeenia, lõunanaabrid on Türgi ja Kreeka, läänenaabrid aga Serbia ja Makedoonia vabariik. Bulgaaria idapiiri ääristab koguni 378 km ulatuses Musta mere liivane rand. Must meri on puhas, rahulik ja mitte kuigi sügav. Selle soolasisaldus on koguni kaks korda väiksem kui Vahemere oma. Mustas meres ei ela röövkalu. Enam kui pool Bulg...

Geograafia - Põhikool
60 allalaadimist
22
doc

Arvutivõrgud

Arvutivõrgud Arvutivõrgud 1. Arvutivõrgu ISO OSI mudeli füüsiline ja ühenduskihid. Füüsiline kiht (Physical Layer) ­ Raua ja elektri jms spetsifikatsioon: *pistikute standardid, signaali kuju, sagedus, amplituud *traadite arv, tüüp, funktsioon, max pikkus *kod...

Arvutiõpetus - Kutsekool
167 allalaadimist


Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !