Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Krüptoraha on tõusuteel. Nüüd on just õige aeg osta! Ära riski ja kauple turvalises keskonnas -> TEE KONTO Sulge
Facebook Like
Add link

Peamised ökoloogilised tegurid - sarnased materjalid

populatsioon, steem, konsumendid, ramiid, isend, bakterid, karpkala, steemis, soojuskiirgus, fotos, troofiline, soolestikus, koloogiline, hernel, toiduv, produtsendid, ringe, tippkiskja, kiskjad, konkurents, toiduahelas, kooslus, karpkalad, 2400, mbioosik, areaal, abiootilised, territoorium, siva, ussid, lijalgsed, rohttaimed, toitumisp, lehtpuud
1
docx

Bioloogilised tegurid

Ökoloogilised tegurid ­ kekkonnategurid, mis mõjutavad organismide elutegevust Abiootilised tegurid ­ on pärist organisme ümbritsevast eluta loodusest: 1)kliimategurid: temp, sademed, tuul; 2)elukeskkond: õhk, vesi, muld Biootilised tegurid ­ tegurid, mis tulenevad organismide kooselust; mõju võib olla kasulik, neutraa...

Bioloogia - Keskkool
23 allalaadimist
39
doc

12. klass (Bioloogia küsimused ja vastused)

... 1. klassikaline looduskaitse 2. maastikuhooldus, 3. loodusvarade kasutus ja kaitse 4. keskkonnakaitse 5. ökosüsteemide kaitse 6. koosluste 7. mitmekesisuse kaitse 8. liigikaitse 9. loodusobjektide kaitse 3. Mis on kekkonnakaitse peamised tegevusvaldkonnad? Heitmed ja nende klassifikatsioon; jäätmehooldus Keskkonnatervis(õhu- ja veekaitse, keskkonnamürgid, toidulisandid; virgestus) Loodusvarade säästlik kasutamine (taastumisvõimega loodusvarad, väga aeglase taastumisvõimega loodusvarad, taastumatud loodusvarad) . ...

Bioloogia - Keskkool
1982 allalaadimist
98
docx

Kogu keskkooli bioloogia konspekt

...ktus välja teesi, et kloostrites oli keelatud sooljavereliste neljajalgsete söömine, et mitte tekitada suguiha, hakkasid sööma limuseid, kus on palju tsinik. Allikas loomsed toiduained. Jood ­ kilpnäärme hormoonide süntees. Joodi puuduses kujuneb välja struuma. Joodi peamised allikad on merekalad ja merevetikad. Organism reguleerib joodi manustamist läbi naha. Paned joodilaigu nahale, kui laik hakkab minema paari päeva jooksul heledamaks, on joodi puudus, kui ei hakka siis on joodi piisavalt. Si- vastutab sidekoeliste struktuuride terviklikkuse eest, et nahk püsiks kaua si...

Bioloogia - Keskkool
107 allalaadimist
83
doc

Bioloogia õpik 8. kl 2. osa lk 44-110

...liikide levikut, tuleb tegutseda ühiselt. Seetõttu sõlmivadki riigid kokkuleppeid ja võtavad kohustusi eesmärgiga säilitada elurikkus. Näiteks 1992. aastal sõlmiti Rio de Janeiros bioloogilise mitmekesisuse konventsioon. See on rahvusvaheline lepe, mille peamised eesmärgid on kaitsta elurikkust, kasutada loodusvarasid säästlikult ja jaotada nendest saadav tulu õiglaselt ja erapooletult. Sellele leppele on alla kirjutanud üle 190 riigi, nende hulgas ka Eesti. KÜSIMUSED JA ÜLESANDED 1. Miks on elurikkuse kaitsmise seisukohalt oluline õppida tundma loom...

Bioloogia - Põhikool
59 allalaadimist
150
docx

Bioloogia gümnaasiumi materjal 2013

...selt muutumatu. Inimesel on 46 kromosoomi ehk 23 paari. Paarilisi kromosoome nimetatakse homoloogilisteks. Homoloogilised kromosoomid sisaldavad samu pärilikke tunnuseid määravaid geene. Eukarüootsete rakkude kromosoomides on DNA seotud valkudega. Peamised kromosoomivalgud on histoonid. Rakumembraan. Kõik rakud on ümbritsetud rakumembraaniga. Membraan eraldab raku sisekeskkonda väliskeskkonnast, kaitseb seda kahjulike mõjutuste eest ja ühendab rakke omavahel. Rakumembraani vahendusel toimub aine-, energia- ja infovahetus raku ja väliskeskk...

Bioloogia - Keskkool
130 allalaadimist
40
doc

Pärilikkus ja tunnuste kujunemine

...ardit ainuraksed a tagasi prokarüoodid 2 miljardit a esimesed eukarüoodid tagasi TAIMED LOOMAD 700 MAT hulkraksed vetikad pehmekehalised selgrootud 500 MAT kujunesid peamised ehitustüübid: ainuõõssed, ussid, molluskid, lülijalgsed, keelikloomad 410-440 MAT samblad, lülijalgsed veest maale sõnajalgtaimed 280-360 MAT hiidsõnajalgade metsad kahepaiksed ...

Bioloogia - Keskkool
384 allalaadimist
29
doc

Mõistete seletav sõnastik (pikk)

...ri maksimumi ja antud väärtuse vahega. M. r. on Liebigi r. täiendatud variant. Murphy reegel ­ Seaduspärasus, mille kohaselt saartel elavail lindudel on pikem nokk kui sama liiki lindudel mandril. Nomogeneesi teooria ­ Evolutsiooniteooria suund, mille kohaselt peamised evolutsioonitegurid on muutlikkus ja morfogenees (vormiteke ­ organismide vormi või kuju tekkelugu) ning neist tulenevad seaduspärasused. Evolutsiooniteed on pigem seaduspärased kui juhuslikud, looduslikul valikul on hälbeid elimineeriv, mitte uusi vorme loov roll. Renschi reeglid ­...

Bioloogia - Keskkool
80 allalaadimist
7
docx

Ökoloogia ja keskkonnakaitse I

Ökoloogia ja keskkonnakaitse I 1.1 Ökoloogilised tegurid 1. Selgitage ökoloogilise teguri mõistet. Ökoloogilised tegurid on organismide elutegevust mõjutavad keskkonnategurid, mis tulenevad ümbritsevast eluta ja elusast loodusest. 2. Milliseid ökoloogilisi tegureid nimetatakse abiootilisteks? Abiootilisteks teguriteks nimetatakse organismide elutegevust mõj...

Bioloogia - Keskkool
165 allalaadimist
20
docx

Bioloogia koolieksam 2013

...destruendid . Nad tagastavad atmosfääri taimede poolt omastatud süsihappegaasi ja suurendavad mullas huumuse osa. Bakterid tagavad looduses ainete ringluse. Osa bakteritest suudab kasutada õhulämmastikku. 2. Evolutsiooni geneetilise muutlikkuse peamised allikad Mutatsiooniline muutlikkus: Populatsioonis tekib mutatsiooniline muutlikkus (geen-, kromosoom- ja genoommutatsioonid) Enamik fenotüübis avalduvaid mutatsioone on kahjulikud. Mutatsiooniline muutlikkus on evolutsiooni peamine allikas. Kombinatiivne muutlikkus: Alleelide kombineerumine s...

Algoloogia - Keskkool
23 allalaadimist
32
docx

Keskkonna mõisted

...med on troofilised tasemed.  Biomass- (e. elusaine)- laiemas tähenduses organismide mass, kitsamas tähenduses veekogu või maismaa pinnaühikul (v. mahuühikus) leiduvate organismide elusainete hulk massi (g/m2; t/ha) või energiaühikus (kcal/m2). Peamised elemendid, millest kosneb on H, C, O, P, N, S (neid nimetatakse biogeenseteks elementideks). Biomassi muutumise järgi ajaühikuis hinnatakse eluskoosluse produktiivsust.  Füromass- taimne biomass  Zoomass- loomne biomass  Energia- skalaarne füüsikaline suurus, ...

Bioloogia - Keskkool
18 allalaadimist
31
pdf

Rakendusbioloogia õppematerjalid

...0 2000 350 375 420 2005 250 450 415 17 Ø Ökosüsteem Ökosüsteem on isereguleeriv süsteem, mis koosneb erinevate elusorganismide kooslustest ja ökotoobist. Elukoosluse peamised osad on seene-, taime- ja loomakooslus ning mikroorganismid. Ökotoop on ökosüsteemi eluta osa. Selleks võib olla veekeskond, õhkkeskkond ja muldkeskkond. Ökosüsteemi kuuluvad organismid on omavahel toitumissuhetes. Toitumissuhete alusel reastatud organismid moodustavad toiduahela. Toiduahel...

Bioloogia - Kutsekool
133 allalaadimist
18
doc

ÖKOLOOGIA kordamisküsimuste vastused 2012

...igiteket, immigratsiooni. Interaktsioonid ei mõjuta stabiilses koosluses mitmekesisust. Liigifond ­ nende taksonite (liikide) hulk, kes on kohastunud eluks vaadeldavas koosluses ja võimelised ka sinna immigreeruma. Potentsiaalsete asukate hulk. 42. Peamised hüpoteesid ökosüsteemide funktsioneerimise ja diversiteedi seoste kohta ­ päiskivi-liikide (keystone species) kontseptsioon, needi hüpotees; Kas diversiteet on koosluse ja teda ümbritseva ökosüsteemi funktsioneerimise seisukohalt oluline. Kas on vahet mitu bioloogilist liiki koos ela...

Ökoloogia - Tartu Ülikool
51 allalaadimist
24
docx

Ökoloogia eksami küsimused ja vastused

...tiliselt isemajandavad. Neil esineb nii hingamine kui ka fotosüntees. HETEROTROOFID on organismid, mis tarbivad energiat, mida taimed on talletanud. Neil on ainult hingamine. 2. ÖKOLOOGILISTEKS TEGURITEKS Õkoloogilised tegurid Biootilised tegurid Abiootilised tegurid Kliimategurid Elukeskkond Õhk, vesi, muld Abiootilised tegurid tulenevad organisme ümbritsevast anorgaanilisest maailmast. Nende ...

Ökoloogia - Tallinna Tehnikakõrgkool
23 allalaadimist
18
doc

Bioloogia eksami kordamiseks

...algusünteesi esimene regulatsioonitasand. Geenide avaldumine muutub valgu eluea jooksul. b) mRNA molekulide lagundamise kiirus ­ RNA-d lagundavad tsütoplasmas olevad ribonukleaasid. Polüsoom ORGANISMIDE KOOSEKSISTEERIMINE Ökoloogilised tegurid Organismidele mõju avaldavaid keskkonna tegureid nimetatakse ökoloogilisteks teguriteks. _________________________|_____________________ | | Abiootilised tegurid ...

Bioloogia - Keskkool
348 allalaadimist
15
docx

Ökoloogia eksami kordamisküsimused

...tud nii, et mingist hetkest läheb liigirikkus platoole (tekib küllastunud olek, kus nisiruum on liike täis ja kooslusse lihtsalt enam liike ei mahu) Liigifondi hüpotees (LF) ütleb, et asjad võiksid olla proportsionaalsed- mida suurem liigifond, seda rohkem liike. 53. Peamised hüpoteesid ökosüsteemide funktsiooneerimise ja diversiteedi seoste kohta- päiskivi-liikide hüpotees, needi hüpotees? Diversiteet on koosluse omadus, aga kokku pandud üksikutest liikidest. Kõik liigid on unikaalsed (liik kaob ära ­ funktsioon on kadunud) Mõned on unikaalsed Liigid on asendata...

Ökoloogia -
88 allalaadimist
24
odt

Bioloogia eksami valmistumine

...asvades, mis on toatemperatuuril tahked II. Mis on hüdrogeenimine? • Kaksiksideme asendamine vesinikuaatomiga III. Fosfolipiidide tähtsus organismis (hüdrofiilne ja hüdrofoobne osa) • Fosfolipiidid on rakumembraanide peamised koostisosad. Üks osa on hüdrofiilne ehk vee molekulidega seostuv, teine osa on hüdrofoobne ehk vett tõrjuv IV. Kolesterooli head ja halvad küljed (õp.nr. 1 lk. 39) • Kolesterool kuulub loomade rakumembraanide koostisesse. Kolesterooli on vaja ka mõnede hormoonide ja D-vitami...

Bioloogia - Keskkool
19 allalaadimist
40
docx

Eluslooduse eksami kordamine

...mi (ripsloomad, viburloomad, amööbid). Aktiivmuda osakestele on iseloomulikud niitjad bakterid, kuid kui nende arvukus suureneb üle teatud piiri, siis aktiivmuda ei setti enam, tekib vaht. Ammoniaaki oksüdeerivate bakterite liigiline mitmekesisus on aktiivmudas suur. Peamised nitriti oksüdeerijad on Nitrospira-sarnased bakterid, keda ei ole seni suudetud kultiveerida. Aktiivmuda vanus on 5 kuni 15 päeva (aeg, mis mikroobid viibivad puhastis). Tõvestavate mikroobide arv väheneb aktiivmuda protsessi käigus. Selle põhjuseks arvatakse olevat konkurents, adsorptsioon, ä...

Bioloogia - Keskkool
12 allalaadimist
84
docx

ELUSLOODUS

... - võimelised muutuma ja arenema - puudub iseseiv ainevahetus - puudub rakuline ehitus - pole võimelised iseseisvalt paljunema (selleks vajavad teiste organismide rakke, seetõttu nim neid ka rakusisesteks parasiitideks) Peamised nakatumise põhjused on: - piisknakkus (gripp, nohu, punetised, mumps) - viirushaigega otsene kontakt (tuulerõuged, leetrid, punetised) - saastunud toidu ja joogivesi (kõhulahtisus) - vere või teiste kehavedelike kaudu (HIV, hepatiit) - emalt lootele (HIV, ...

Bioloogia - Keskkool
10 allalaadimist
12
rtf

Ökoloogia kordamine

... kasvab iga populatsioon algul eksponentsiaalselt, kuni elukoha kandevõimeni. 24. Populatsiooni koostis ja struktuur. Vanuseline ja suguline koosseis. Populatsioonist ülevaate saamiseks on vaja tunda tema struktuuri ja seda kirjeldada. Peamised populatsiooni iseloomustavad näitajad (karakteristikud) on: · arvukus: isendite hulk populatsioonis; · tihedus: isendite hulk pinna- või ruumalaühiku kohta. Optimaalse tiheduse korral on kõigil isenditel piisavalt eluruumi, toitu, ja iive ...

Bioloogia - Keskkool
24 allalaadimist
13
doc

ÖKOLOOGIA eksami küsimuste vastused

...misvõimelisemaid karpe. Häiringu eemaldamisel hakkasid vastavad liigid domineerima, tõrjudes välja nõrgemad. 5) liigifond. Liikide arv on seotud liigifondi liikmetega, kes on kohastunud vastavale kliimale, keskkonnale ja kes on antud regioonis olemas. 43. Peamised hüpoteesid ökosüsteemide funktsioneerimise ja diversiteedi seoste kohta ­ päiskivi-liikide (keystone species) kontseptsioon, needi hüpotees; Päiskiviliigid on liigid, kelle eemaldamisel ökosüsteemist, võib süsteem täielikult muutuda (Pisaster). Kui ei teata, kes on päiskiviliik (kes hoiab...

Ökoloogia -
104 allalaadimist
17
doc

ökoloogia lühikonspekt

...aid muunduda ühest liigist teise ning kanduda ühelt kehalt teisele · Energia jäävuse seadusest järeldub, et energia, mille süsteem saab väljastpoolt, peab võrduma süsteemi sisemise energia muudu ja süsteemist väljuva energia summaga Potentsiaalse energia peamised ühikud: Dzaul (J) - energia, mis on vajalik tööks, kus 1 kg raskus tõstetakse 10 cm kõrgusele Kalor (cal) - soojushulk, mis on vajalik 1 grammi vee temperatuuri tõstmiseks 1°C võrra. 1 kcal = 1000 cal Keskkonna energeetiline iseloomustus: Solaarkonstant - päikesekiirguse hulk kalorites...

Ökoloogia - Eesti Maaülikool
91 allalaadimist
3
doc

Ökoloogia

Ökoloogilised tegurid Ökoloogilised tegurid-organismide elutegevust mõjutavad keskkonnategurid. Jaotuvad kolmeks: 1)abiootilise teg.(eluta loodus) *kliimateg.-temp,sademed,niiskus,valgus,tuul *elukeskkond-õhk,vesi,muld 2)biootilised teg.(elus loodus-org.kooselu)-mõju võib olla kasulik,kahjulik või neutraalne.Kõik teised org., ...

Bioloogia - Keskkool
234 allalaadimist
36
doc

Ökoloogaia lühikonspekt

...duda ühest liigist teise ning kanduda ühelt kehalt teisele • Energia jäävuse seadusest järeldub, et energia, mille süsteem saab väljastpoolt, peab võrduma süsteemi sisemise energia muudu ja süsteemist väljuva energia summaga Potentsiaalse energia peamised ühikud: Džaul (J) - energia, mis on vajalik tööks, kus 1 kg raskus tõstetakse 10 cm kõrgusele Kalor (cal) - soojushulk, mis on vajalik 1 grammi vee temperatuuri tõstmiseks 1°C võrra. 1 kcal = 1000 cal Keskkonna energeetiline iseloomustus: Solaarkonstant - päikesekiir...

Ökoloogia - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
16 allalaadimist
18
doc

Ökoloogia lühikonspekt

...aid muunduda ühest liigist teise ning kanduda ühelt kehalt teisele · Energia jäävuse seadusest järeldub, et energia, mille süsteem saab väljastpoolt, peab võrduma süsteemi sisemise energia muudu ja süsteemist väljuva energia summaga Potentsiaalse energia peamised ühikud: Dzaul (J) - energia, mis on vajalik tööks, kus 1 kg raskus tõstetakse 10 cm kõrgusele Kalor (cal) - soojushulk, mis on vajalik 1 grammi vee temperatuuri tõstmiseks 1°C võrra. 1 kcal = 1000 cal Keskkonna energeetiline iseloomustus: Solaarkonstant - päikesekiirguse hulk kalorites...

Ökoloogia -
6 allalaadimist
12
doc

Ökoloogia keskonnakaitse ja evolutsioon

Ökoloogilised tegurid: *biootilised-seotud elusorganismidega(liigikaaslased,vaenlased,parasiidid,toiduobjektid) *abiootilised-temperatuur,valgus,niiskus,kekkond,õhuliikumine(kõik eluta tegurid) *antropogeensed-seotud inimesega(saastus,soode kuivatamine,metsaraie,liikide häirimine,võõrliikide sissetoomine) *valguse mõju: *k...

Bioloogia - Keskkool
79 allalaadimist
11
doc

ÖKOLOOGIA kordamisküsimused 2013

...lised sinna immigreeruma. Potentsiaalsete asukate hulk. Realistlik abstraktsioon neist liikidest, kes on suutelised vaadeldavas koosluses elama. Liigifondi hüpotees ütleb, et asjad võiksid olla proportsionaalsed ­ mida suurem liigifond, seda rohkem liike. 40. Peamised hüpoteesid ökosüsteemide funktsioneerimise ja diversiteedi seoste kohta ­ päiskivi-liikide (keystone species) kontseptsioon, needi hüpotees; Diversiteet ­ koosluse omadus, aga kokku pandud üksikutest liikidest. Kõik liigid on unikaalsed, kui liik kaob, kaob ka funktsioon. Liigid on asenda...

Ökoloogia -
97 allalaadimist
528
doc

Keskkonnakaitse lõpueksami küsimused-vastused

... PM10-osakesed, eriti peened PM2,5-osakesed, plii, osoon, benseeni jpt.  Välisõhu probleemid Eestis on põhiliselt seotud põlevkivil põhineval energiatootmisel  CO2 emissioon Eestis kõrge, tekitab kasvuhoonegaase.  Peamised terviseprobleemid, mida saastunud õhk põhjustab, on seotud hingamisteedega (astma, bronhiit, kopsuvähk) ning südame ja veresoonkonnaga  Eestis põhjustab õhu saastatus umbes 600 surma haiguste näol.  Siseõhu saastatust tekitavad: hallitus, tolm, tubakasui...

Keskkonnakaitse ja säästev... -
144 allalaadimist
22
pdf

EVOLUTSIOON - Bioloogia kontroltööks kordamine

...​- organismide ellujäämist ja paljunemist soodustavate pärilike omaduste kujunemine põlvkondade vahetumisel. ränne, kaitsevärvus, kaameli küürud.nahkjad lehed Kohanemine ​– mittepärilik organismide sobitumine elukeskkonnaga. 15. Millised on liigitekke peamised etapid? 1. isolatsiooni kujunemine 2. mutatsioonide tagajärjel uue tunnuse kujunemine 3. keskkonna mõjul tunnuse kinnistumine8 4. ristumisbarjääri kujunemine 5. uue liigi arvukuse suurenemine 16. Mille poolest erineb samamaine ja erimaine liigiteke? Samamaisel liigitekkel ...

Arengubioloogia - Keskkool
20 allalaadimist
4
docx

Ökoloogia

· Ökoloogia uurib oranismide omavahelisi suhteid ja nende suhteid ümbritseva keskkonnaga. · Organismide elutegevust mõjutavaid keskkonnnategureid nimetatakse ökoloogilisteks teguriteks. · Ökoloogilised tegurid jagunevad: o Abiootilised ökoloogilised tegurid- tulenevad eluta loodusest, nt valgus, õhk, temp o Biootilised ökoloogilised tegurid- pärit elusloodusest, nt liigikaaslased · Abiootilised ja biootilised tegurid ka soodustavad või pidurdavad organismide elutegevust. · Nad mõ...

Bioloogia - Keskkool
2 allalaadimist
71
docx

Ökoloogia konspekt

...u maailmas moodustub lämmastikoksiide samas koguses kui antropogeenset lämmastikku. Kuid jällegi domineerivad tööstuspiirkondades inimtekkelised lämmastikuühendid. Ammoniaagisaaste vähendab sademete happesust, kuid suurendab mulla ja vee hapestumist. Ammoniaagi peamised allikad on loomasõnnik, kunstväetised, prügilad, kust NH3kergesti lendub. 1.2 Happelise depositsiooni mõjud Tihti on happelise depositsiooni mõjusid raske märgata. Seda segab looduslik varieeruvus ja vahelduvast ilmast tingitud stressimõjud. Metsale langev happeline depositsioon muudab mulla k...

Keskkonnakaitse ja säästev... - Tartu Ülikool
5 allalaadimist
90
pdf

Öko ja keskkonnakaitse konspekt

... vaadeldavas paigas asetleidvate omavahel seoses olevate protsesside ja nähtuste kogum. Süsteemi uurides pööratakse tähelepanu aineringele ja seda kujundavaile tegureile. Ökoloogia uurib peamiselt süsteeme, mis asuvad organismi tasemest kõrgemal. Ökoloogia peamised ülesanded 1) elu seaduspärasuste uurimine ja tundmaõppimine; 2) antropogeensete tegurite mõju väljaselgitamine looduslikele süsteemidele; 3) teadusliku baasi loomine bioloogiliste ressursside ratsionaalseks kasutamiseks; 4) inimtegevuse mõjul looduses toimuvate muutuste prognoosimine. Ökol...

Ökoloogia ja keskkonnakaitse1 - Eesti Maaülikool
743 allalaadimist
19
docx

Uurimustöö - Vihmametsad

...hastavad vett, neelavad süsihappegaasi, pidurdavad kasvuhooneefekti ja ühtlustavad veeringet. Vihmametsades elab üle poole kõigist taime-ja loomaliikidest. Palju liike on veel määramata, seda just väiksemate loomade ning eriti putukate seas. Peamised loomaliigid on: laisklased, gorillad, ahvid, tiigrid, jaaguarid, leopardid, erinevat liiki maod, sisalikud ja karihiired. [1] Vihmametsade loomad Loomadel on maapinnal vähe süüa, sellepärast elavad nad enamasti puude otsas. Selleks, et puudel liikuda, on nad tavaliselt hea ronimis- ja hüppevõimega v...

Bioloogia - Keskkool
166 allalaadimist
4
docx

ÖKOLOOGIA KONTROLLTÖÖ

1. Mõisted Ökoloogia – teadus organismide vahelistest suhetest ning organismide seostest eluta keskkonnaga Ökoloogiline tegur – kõik eluta ja eluslooduse tegurid Abiootiline tegur – organisme ümbritsevad ja mõjutavad eluta looduse tegurid Biootiline tegur – organismi mõjutavad liigikaaslased ja teiste liikide esindajad Antropogeenne tegur – inimese mõju elusale loodusele Populatsioon – rühm ühe liigi isendeid, kes elavad samal ajal sama...

Bioloogia - Keskkool
9 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun