Mis veebilehti külastad? Anna Teada Sulge
Facebook Like
Küsitlus

Otsingule "näidatud" leiti 1822 faili

näidatud on Meresuu Spa & Hotel’i ka mitmest küljest korraga, mis võib inimestele anda aimu puhkamiskoha variatsioonist ja inimene jääb tõepooles lähemalt jälgima, otsides, kas see pakkumine üleüldse teda huvitab.
2
doc

Lause tüübid

Liitsõnad ­ lõplik ­ lõppklass liide ­gi, -ki ­ seda sinki ­ see sinkki piklik ­ pikkpoiss ruljas ­ rullgi ülpikk s l-i, m-i, n-i ja r-i järel liide algab sama tähega, millega sõna marsib ­ marssis lõppeb pulsilöök ­ pulss lipkond ­...

Eesti keel - Põhikool
135 allalaadimist
2
xls

Korrutustabel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 3 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 4 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 6 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 7 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 8 8 16 24 32 40 48 56 64...

Arvutiõpetus - Kutsekool
55 allalaadimist
6
doc

Füüsika referaat

Elekter Elekter on nähtuste kompleks, mis põhineb elementaarosakeste teatud fundamentaalsel omadusel, mida nimetatakse elektrilaenguks. Positiivse või negatiivse elektrilaenguga osakesed tekitavad elektromagnetvälja ja alluvad selle toimele. Sõna "elekter" tuleneb vanakreeka sõnast lektron 'merevaik'. Nimetuse motiiviks on see, et merevaik hõõrdumisel elektriseerub ehk omandab elektrilaengu.Sõna "ele...

Füüsika - Keskkool
39 allalaadimist
8
ppt

Telefonide hinnavõrdlus

TELEFONIDE HINNAVÕRDLUS Allar Kadai Räpina 2009 POED Tartu Kaubamaja EMT esindus Semu Kaubamaja Elisa esindus Kagukeskuse Tele 2 esindus TOOTED Sony Ericsson k610i Samsung SGHG800 LG KP500 Nokia N70 Motorola V150 HINNATABEL Semu Kagukeskuse Tartu...

Arvuti õpetus - Põhikool
6 allalaadimist
3
xls

Mittetulundusühingu eelarve

kuluartikkel Päevad Ühik Ühiku hind Kokku Rahastajad 1. Töötasud Lapsed 265 Rühmajuhid 2. Rühmade huvitegevus 74 200 (transport, lektoritasud, loometegevuse 14 265 15 55 650 ENTK vahend...

Kehaline kasvatus ja sport - Tartu Ülikool
47 allalaadimist
1
doc

Vokaalivaheldus

Lühike mitmuse osastav Lühike mitmuse osastav moodustatakse vokaalivahelduse teel, näiteks Kala ­ kalu, koera ­ koeri, lauda ­ laudu Kõigepealt on vaja teada sõna tüvevokaali. Tüvevokaal on see vokaal, millega lõpeb ainsuse omastav (kelle? mille?), näiteks kalA, koerA, lauA, kassI, laulU Selle kohta, kuidas tüvevokaal mitmuse osastavas muutub, on o...

Eesti keel - Keskkool
34 allalaadimist
21
pdf

Teadustöö vormistamise juhend

KEILA KOOL Teadustöö vormistamise juhend Keila Koolis Koostaja: Ahti Noor Keila 2010 SISUKORD 1. UURIMISTÖÖ OLEMUS ..................................................................................................... 3 2. ÕPPEOTSTARBELISED TÖÖD .............................................................................................

Informaatika - Keskkool
30 allalaadimist
12
pptx

Roheline energia

Energiaallikad ja energiaprobleemid 2. Roheline energia aitab hädast välja 3. Tuuleenergia 4. Päikeseenergia 5. Hüdro ehk vee-energia 6. Kasutatud kirjandus 2 1. Energiaallikad ja energiaprobleemid Nagu me teame, jagatakse energiaallikad taastuvateks ja taastumatut...

Bioloogia - Keskkool
81 allalaadimist
2
docx

Elektriväli ja elektrilaengud.

5 ­ 24 9. klass Hindeline tunnitöö. Kasutades oma õpikut, vihikut, töövihikut leia vastused järgnevatele ülesannetele! Täida lüngad. Esimesena kirjeldas elektrinähtusi VI sajandil Thales, pannes tähele, et villaga hõõrutud merevaik tõmbab ligi kergeid esemeid. Elektriseeritud kehaks nimetatakse keha...

Füüsika - Põhikool
70 allalaadimist
2
doc

Yves Jamiaque „Härra Amilcar“ retsensioon

RETSENSIOON Yves Jamiaque ,,Härra Amilcar" Käisin 26. oktoobril Tartu Vanemuise teatris vaatamas näidendit ,,Härra Amilcar". Lavastajaks oli Heiti Pakk, kes on öelnud etenduse komöödia liigiks ,,halenaljakaks". Kuigi ,,Härra Amilcar" oli kirjutatud Yves Jamiaque poolt juba 1975. aastal tunduvad teemad üsna tänapäevased. Näidend räägib mehest ni...

Kirjandus - Keskkool
5 allalaadimist
8
docx

Metsa kasvukohatüübid ja joonis

Metsatüüpide rühmitamine Metsade kasvukohatingimusi on mitmesuguseid, sellepärast on ka metsatüüpe palju. Alati ei ole võimalik ega ka vajalik iseloomustada metsi kasvukohatüübi täpsusega. Seepärast on vajalikud ka üldisemad, suuremahulisemad klassifikatsiooniüksused. Arvestades ainult üht metsa olulisemalt mõjutavat faktorit - veereziimi ja sellega seotud soostumispro...

Eesti metsad - Eesti Maaülikool
121 allalaadimist
6
docx

Tubakas, suitsetamine

Kool Tubakas Suitsetamine Referaat ...... VII klass Veebruar 2012 Tubakatarvitamine Läbi aegade on tubakat peamiselt suitsetatud, kuid üha rohkem on hakatud tarbima suitsuvabasid tubakatooteid. Tubakatooted jagunevad kahte kategooriasse: ühed on need, mida suitsetatakse ja teised on tubakatooted, mis on nii-öelda suitsuvabad ning mida tarbitakse...

Inimeseõpetus - Põhikool
5 allalaadimist
3
xlsx

Rahvaarv

RV09: PROGNOOSITAV RAHVAARV --- Aasta, Vanus, Variant ning Sugu Variant 1 Mehed Naised 2012 8419 8023 Rahvaarv 8278 7889 8123 7741 8600 7923 7550 8400 2013 8534 8132 8411 8017 8200...

Arvutiõpetus - Kutsekool
12 allalaadimist
10
docx

Galvaanielementide elektromotoorjõu ja elektronpotentsiaalide määramine

03.2015 Tööülesanne Valmistada galvaanielement ja mõõta selle elektromotoorjõudu. Mõõta ka kummagi elektroodi potentsiaalid võrdluselektroodi, hõbe-hõbekloriidelektroodi, suhtes. Mõõdetud suurusi tuleb võrrelda Nernsti valemi põhjal arvutatud teoreetiliste väärtustega. Aparatuur Koostatakse vastavalt joonisel 17 näidatud skeemile. See koosneb järgmistest osadest: 1) uuritav galvaanielement, 2) võrdluselektrood (kas kalomel- või hõbe-hõbekloriidelektrood) 3) voltmeeter. Emj. mõõtmiseks kasutatakse suure sisetakistusega (108 — 109Ω ) numbrilise näiduga voltmeetrit, kuna seda läbib üliväike vool. Katse käik Valmistasin galvaanielemendi CdCdSO4KClCuCl2Cu .Selleks valasin elektroodinõudesse umbes 30 ml nõutava kontsentratsiooniga lahu...

Füüsikaline ja kolloidkeemia -
7 allalaadimist
30
pptx

Tööpingid

A 2015 Sisukord • Höövelpink • Paksuspink • Ketassaepink • Puidufreespink • Nurklihvija • Metallitreipink Höövelpink • Höövelpinki kasutatakse detaili pinna siledaks muutmisel ehk hööveldamisel. • Tavaliselt kasutatakse Höövelpinki puidu hööveldamisel. • Ohtutks töötamiseks kanna kaitse...

Tehnoloogia - Põhikool
23 allalaadimist
26
docx

Galvaanielemendi elektromootorjõu ja lahustuvuskorrutise määramine

Emj. mõõtmiseks kasutatakse suure sisetakistusega (10 8 — 109Ω ) numbrilise näiduga voltmeetrit, kuna seda läbib üliväike vool. Väike voolutugevus tagab täpsema tulemuse potentsiaalide mõõtmisel. Katse käik. Uuritav galvaanielement koostatakse vastavalt joonisel näidatud skeemile. Elektroodide valik ja elektrolüüdilahuste kontsentratsioonid kooskõlastada praktikumi juhendajaga. Joonis. Elektromotoorjõu mõõtmise skeem Galvaanielemendi koostamiseks valatakse elektroodinõudesse ~30 ml nõutava kontsentratsiooniga lahust, kuhu paigutatakse eelnevalt liivapaberiga hoolikalt puhastatud elektroodid. Elektroodinõude vahele asetatakse difusioonipotentsiaali vähendamiseks kas...

Füüsika -
2 allalaadimist
14
docx

Venni diagramm

1.2. Venni diagrammi olemus Venni diagrammiga on diagramm hulkade illustratiivseks graafiliseks esitamiseks. Venni diagramm on efektiivne moodus saada kiiret ja selget ülevaadet mingist avaldisest (Täht, 2016, lk 5). Samuti ka hea viis rühmitada erinevaid objekte (What are…, 2015). Diagrammil näidatakse hulki ringjoontena, mille sees võivad näidatud olla hulgaelemendid. Tavaliselt kasutatakse alates kahest ringist koosnevat Venni diagrammi ning osa, kus ringid omavahel kattuvad, moodustavad ühise osa. (Joonis 1) Hulki kujutatakse osaliselt kattuvate ringidena, kus kattuvad alad tähistavad elemente, mis kuuluvad mitmesse hulka. 3 Ühis-osa Joonis 1. Venni diagrammi ühisosa (autori koostatud). 1.3. Venni...

Pedagoogika -
2 allalaadimist
2
txt

ORACLE: SQL JA PLSQL 06

Lehekülje päisesse kirjutage õppeaine nimetus ja SQL> --jalusesse vastava õppejõu nimi, nagu näidatud allpool SQL> SELECT o.oppejoud AS oppejoud, 2 o.nimetus AS nimetus, 3 y.eesnimi || ' ' || y.perenimi AS nimi, 4 k.too_nr AS ulesanne, k.punktid AS punktid, to_char(k.kuupaev, 'dd.mm.yyyy') AS kuupaev 5 FROM koduylesanded k, yliopilased y, oppeained o 6 WHERE k.kursusekood = o.kood 7 AND k.yliopilase_id = y.id 8 AND lower(o.nimetus) LIKE lower('%&õppeaine_nimetus%') 9 ORDER BY nimi; Enter value for õppeaine_nimetus: IGI...

Oracle programmeerimiskeeled... - Eesti Infotehnoloogia Kolledzh
31 allalaadimist
32
doc

Rassid, rahvad ja usundid

Antropoloogia - [kreeka keelst - inimeseteadus] Eristatakse kahte külge. · Füüsiline antropoloogia - uurib inimese väliseid tunnuseid. · Kultuurikline antropoloogia - uurib inimeste ühtekuuluvust keele kasutuse, käitumise, usundi ja muu sarnase järgi. Rassid - nimetatakse väliste tunnuste poolest sarnaste inimeste piirkondlikke rühmi. Rassism ehk rass...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
471 allalaadimist
8
doc

Tsunami ehk hiidlaine

Loodusjõud on midagi, mille vastu inimene on täiesti võimetu. On seda olnud aegade alguses saadik ja on siiani. Inimesel on maailmas palju võimalusi surma saada. Enamusi varjante aga annaks head ja puhast elu elades vältida. Kui sa ei osale liikluskeeristes, ei sõdi, ei suitseta jne on võimalus surra just läbi loodusõnnetuste, mille alla kuuluvad ka...

Geograafia - Keskkool
199 allalaadimist


Logi sisse ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun