Grammarly Ei tea kuhu panna koma? Vead lauseehituses? Tõmba endale Grammarly Proovi tasuta Sulge
Facebook Like
Küsitlus
Add link

Metsandusliku andmetöötluse alused 2.osa - sarnased materjalid

diameetri, kvantiil, andmet, kiviste, geom, karakteristikud, variatsioonikordaja, jaotusfunktsioon, ekstsess, kuusk, haare, exceli, kandsin, tihedusfunktsioon, lameda, ruutkeskmine, graafikud, puuliik, likool, diameeter, pide, lektor, puuliikide, sammuga, kvartali, biks, tasane, metsad, 1478, osakond, tsenter, kuuske
3
docx

Andmetöötlus alused

Kordamine arvestustööks 1. Mis on üldkogum? Üldkogumehk populatsioon ­huvialuste objektide hulk (lõpmatu). on objektide (nähtuste, isendite, protsesside) hulk, mille kohta soovitakse teha teaduslikult põhjendatud järeldusi 2. Mis on valim? Esinduslik valim. Valim­mõõdetud objektide hulk (lõplik). on üldkogumist eraldatud objektide hulk, mille mõõtmise ja vaatlemise alusel tehakse järeldusi üldkogumi kohta. Igal üldkogumi elemendil peab olema võrdne võimalus valimisse sattumiseks Esinduslik valim -valimisse saGunud isiku...

Andmetöötlus alused - Eesti Maaülikool
9 allalaadimist
11
doc

ANDMETÖÖTLUSE ALUSED KODUTÖÖ NR. 5

EESTI MAAÜLIKOOL Metsandus- ja maaehitusinstituut osakond NIMI PRT 815 ANDMETÖÖTLUSE ALUSED KODUTÖÖ NR. 5 Juhendaja: lektor Tartu AASTA Sisukord Sisukord.............................................................................................................................2 Sissejuhatus................................................................................

Andmetöötlus alused -
37 allalaadimist
8
doc

Proovitükk 815

EESTI MAAÜLIKOOL Metsandus- ja maaehitusinstituut osakond Nimi Proovitükk 815 Andmetöötluse alused I kodune töö Tartu aasta Sisukord Sisukord.............................................................................................................................2 Sissejuhatus....................................................................................................................... 3 1. Üldiseloomustus.....................................................................

Andmetöötlus -
16 allalaadimist
12
doc

Proovitüki nr. 722 andmete analüüs

EESTI MAAÜLIKOOL Põllumajandus- ja keskkonnainstituut Proovitüki nr. 722 andmete analüüs Kodune töö nr. 2 õppeaines ,,Andmetöötluse alused" Juhendaja lektor Külliki Kiviste Tartu 2011 2 Sisukord Sissejuhatus.............................................................................................................................4 1. Proovitüki üldiseloomustus..............................................................

Andmetöötlus alused - Eesti Maaülikool
86 allalaadimist
13
docx

Nimetu

... Metsandus- ja maaehitusinstituut Metsakorralduse osakond Mikk Sülla Proovitükk nr 613. Hinnangud, hüpoteesid, regressioon Kodune töö nr. 5 õppeaines Metsandusliku andmetöötluse alused II Juhendaja Külliki Kiviste Tartu 2012 Sisukord Sisukord Sissejuhatus Käesoleva töö eesmärgiks on analüüsida, kas proovitükil mõõdetud diameetri jaotus on lähendatav mõne klassikalise...

Andmetöötlus alused -
62 allalaadimist
34
xls

Hinnangud, hüpoteesid, regressioon

Hinnangud, hüpoteesid, regressioon Proovitükk nr. 6 Kolmas kodutöö õppeaines Metsandusliku andmetöötluse alused Lähteandmeteks on Teie proovitüki 1. rinde enamuspuuliigi keskmine diameeter (rühmitamata andmed). Kopeerige see tulp sellele samale töölehele. Punkthinnangud, vahemikhinnangud, valimi maht Eeldame, et teie proovitükil mõõdetud andmete põhjal tahame teha järeldusi...

Andmetöötlus alused - Eesti Maaülikool
10 allalaadimist
50
xlsx

Andmete analüüs andmetöötlus

prt aasta puu rin pl asim kaug d1 164 2009 1 1 MA 4 2 8 164 2009 9 1 MA 11.5 12.4 12.8 164 2009 7 1 MA 12.5 10.5 7.9 164 2009 11 1 MA 17.5 ...

Andmetöötlus alused - Eesti Maaülikool
25 allalaadimist
39
xlsx

Pidevad jaotused

prt rin pl asim kaug d1 d2 D 100 1 KU 5 11.3 24.1 26.5 25.3 Külmuta tabeli päis. (Vaade -> Külmuta paanid -> Külm 100 1 KU 10 14 19.4 21 20.2 100 1 KU 14.5 10.7 24.6 24.9 24.75 Funktsioon IF võimaldab loogiliselt võrrelda 100 1 KU ...

Andmetöötlus alused - Eesti Maaülikool
3 allalaadimist
11
doc

Andmetöötluse alused kodune töö PRT 815- Kodutöö 2

EESTI MAAÜLIKOOL Metsandus- ja maaehitusinstituut osakond NIMI Proovitükk 815 Andmetöötluse alused II kodune töö Juhendaja: lektor juhendaja Tartu aasta Sisukord Sisukord.............................................................................................................................2 Sissejuhatus................................................................................

Andmetöötlus alused -
63 allalaadimist
11
xlsx

Andmetöötlus aluse kodunetöö proovitükk nr 701

d esmased karakteristikud 20,15 valimi maht 149 diameetrit 19,7 miinimum 4,85 cm 17,35 maksimum 25,2 cm 15,6 Haare 20,35 cm 11,75 1. klassi ülemine piir 7,6 cm 15...

Andmetöötlus alused - Eesti Maaülikool
76 allalaadimist
6
docx

Proovitüki nr. 711 andmete analüüs

Eesti Maaülikool Põllumajandus- ja keskkonnainstituut Maastikukaitse ja -hoolduse osakond Proovitüki nr. 711 andmete analüüs Kodune töö nr. 2 õppeaines Andmetöötluse alused Juh.Külliki Kiviste Tartu 2009 Sisukord 1. Proovitüki üldiseloomustus Proovitüki 711 kvartaliks on RO204, eralduse number on 4, kasvukohatüübiks on mustika. Peapuuligiks on mänd, peapuuliigi vanusek...

Informaatikainsenerile -
16 allalaadimist
42
xls

Regressioon, hinnang, hüpotees arvutused ja testid

...0,0 23,3 17,7 10,5 2,2 13,4 0,0 0,0 0,0 16,9 0,0 0,0 0,0 13,8 0,0 0,0 0,0 15,6 0,0 0,0 0,0 14,5 0,0 0,0 0,0 Hinnangud, hüpoteesid, regressioon Proovitükk nr. 1118 Kodune töö 4 õppeaines Andmetöötluse alused Punkthinnangud, vahemikhinnangud, valimi maht Eeldame, et teie proovitükil mõõdetud andmete põhjal tahame teha järeldusi samalaadse üldkogumi kohta Selleks arvuta järgmised statistikud oma proovitüki kohta 1) Leida 1. rinde enamuspuuliigi diameetri kohta (rühmitamata andmetest) järgmised suurused: ...

Andmetöötlus alused -
81 allalaadimist
5
docx

Andmetöötluse kordamine

Kordamine arvestustööks 1. Üldkogum (uurimisobjekt, populatsioon) on teatud nähtuste (objektide) hulk, mida soovitakse objektiivsete meetoditega tundma õppida. 2.. Valimiks nimetatakse teatud hulka üldkogumi elemente, mille mõõtmisandmed on uurija käsutuses. Esinduslik valim. 3. Valimi mõõtmisandmed moodustavad andmestiku. Rühmitamata ja rühmitatud andmestik. 4. Arvuline tunnus ­ pidev, diskreetne. Pidev ­ võib omada väärtusi mingil lõigul. Diskreetne ­ arvu...

Andmetöötlus - Eesti Maaülikool
2 allalaadimist
528
doc

Keskkonnakaitse lõpueksami küsimused-vastused

...ning moodustab kogu raiest umbes 1%; * metsade uuendamine on viimastel aastatel paranenud ning toimub vajalikust mahust tähtajaliselt üle 70% ulatuses, soodsad kasvutingimused loovad head eeltingimused ülejäänud metsade looduslikuks uuenemiseks; * metsandusliku informatsiooni kogumiseks ja analüüsimiseks on käivitunud Säästva Metsanduse Seire- ja Infosüsteem; * metsaregistri baasil on käivitunud e-metsateatise rakendus; * jahinduse stabiilne ruumiline ja organisatsiooniline struktuur on olnud eelduseks ulukiasurkondade liigilise mit...

Keskkonnakaitse ja säästev... -
71 allalaadimist
8
doc

Andmete analüüs

EESTI MAAÜLIKOOL Metsandus- ja maaehitusinstituut Veemajanduse osakond PROOVITÜKI NR. 710 ANDMETE ANALÜÜS Informaatika insenerierialadele Kodune töö nr. 2 Juhendaja lektor Külliki Kiviste Tartu 2009 Sisukord Sissejuhatus....................................................................................................................... 3 1. Proovitüki üldiseloomustus....................................................

Informaatikainsenerile - Eesti Maaülikool
46 allalaadimist
82
doc

Eksami kordamisküsimuste vastused

...kui okaspuud kuna vahetavad lehti igal aastal. 2. Puu füsioloogiline seisund - tingitud põuast, seenhaigustest. 3. Ilmastik - putukate levikuks soodne (suur sigivus). Ühed olulisemad metsakahjurid on üraskid. Üraskeid leidub Eestis 63 liiki, neist metsandusliku tähtsusega on 25 liiki. Kõige ohtlikum neist on kuuse-kooreürask (Ips typographus). Üraskid on puudega kogu elu jooksul tihedalt seotud, nad viibivad suurema osa ajast kas koore all või puidus. Kui eemaldada kahjustatud puult koor, võib leida üraskite haudepilte: emane ürask närib emakäigu, m...

Eesti metsad - Eesti Maaülikool
299 allalaadimist
17
doc

Materjalid metsanduseks

... 2. Põllumaale rajatud kuusikutes tuleks hoiduda Üraskeid leidub Eestis 63 liiki, neist Hinnanguliselt ulatub juurepessu poolt tekitatav hooldusraietest metsandusliku tähtsusega on ligikaudu 25 liiki. kahju ainuüksi Euroopas 790 milj. euroni aastas 3. Hooldusraieid okaspuupuistutes tuleks teha Kõige ohtlikum neist on kuuse-kooreürask (Ips (Drenkhan & Hanso 2005). Seda seeneliiki talveperioodil, mil maapind on ...

Eesti metsad - Eesti Maaülikool
184 allalaadimist
67
doc

Loengukonspekt metsanduse üldkursuse õppeaines

...gi puhtpuistuteks, kui nad koosnevad ühest liigist ning segapuistuteks, kui nad koosnevad mitmest liigist. Segapuistu koosseisus olevad puuliigid jagatakse majandusliku tähtsuse järgi peapuuliigiks ja kaaspuuliigiks või -liikideks. 4. Mõned olulisemad metsanduslikud terminid 6 Peapuuliik on selline puuliik, mis kõige paremini vastab antud kasvukohale, s.o. annab pinnaühikult suurema koguse kvaliteetset puitu või täidab antud kasvutingimustes metsa juhtfunktsiooni ...

Eesti metsad - Eesti Maaülikool
153 allalaadimist
85
pdf

Konspekt

...- või muude väärtuste omistamisel. Ainus reegel on: ühele ja samale omaduste klassile (liigile) ei tohi omistada erisuguseid väärtusi, erinevatele klassidele ei tohi omistada üht ja sama väärtust. Nominaaltunnuste analüüsi võimalused piirduvad väärtuste esinemissageduse loendamisega, väärtuste võrdlemisega. Neid analüüsimeetodeid, kus väärtustele tuleb rakendada aritmeetilisi tehteid, ei saa nominaaltunnuste puhul kasutada. o Järjestusskaala aluseks on väärtuste järjestamine. Järjestusskaalal mõõdetu...

Matemaatika ja statistika - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
519 allalaadimist
284
pdf

Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend: seiremeetodite arendamine ja rakendamine

...parkimisplatsile ei ole seetõttu arukas. Aktiivsete külastajate seiramiseks oleks parim koht kolme õpperada läbiv matkaraja osa (joonis 16). Matkaradade ühislõiku tuleks paigaldada survematid. Võimalusel võiks kaaluda suvemattide paigaldamist Luua metsanduslikule õpperajale. 4.3 Soovitused külastuse mõjusid leevendavate meetmete rakendamiseks 4.3.1 Korralduslikud meetmed Kaitseala väärtuste säilitamiseks vajalike tingimuste üldisem loomine toimub lähtuvalt kaitse eesmärkidest läbi ruumilise jaotuse - tsoneerimise. Tsoonid suunavad inten...

Loodus - Eesti Maaülikool
3 allalaadimist
12
doc

Uurimistöö Pärnumaa metskonnad

EESTI MAAÜLIKOOL Metsandus- ja maaehitusinstituut Metsamajanduse osakond Gabriel Kase PÄRNUMAA METSKONNAD Kodune töö nr. 2 Juhendaja Anton Kardakov Tartu 2011 SISUKORD Sissejuhatus.................................................................................................................................3 METSAUUENDUS......................................................................................

Andmetöötlus alused - Eesti Maaülikool
39 allalaadimist
44
docx

EESTI METSAD

...Juurekahjurid o Puude vastupanuvõime putukkahjuritele oleneb mitmest asjaolust  Puuliigist  Puu füsioloogilisest seisundist o Ühed olulisemad metsakahjurid on üraskid  Eestis 63 liiki, 25 liiki metsandusliku tähtsusega  Kuusekooreürask o Erinevad üraskliigid asustavad kas puu tüve- või võraosa, samuti on igal liigil enamasti kindel puuliik, mida ta kahjustab o Kuidas vähendada?  Üraskite puhul ei tohi jätta hukkunud või mahalan...

Eesti metsad - Eesti Maaülikool
17 allalaadimist
15
doc

Taimkatte kaugseire

...­ cluster, isoclust Õpetava valimiga Maxlike, neural net Pehme e ähmane ­ fuzzy Idrisi paketi klassifitseerimisalgoritmid ­ cluster, isodata, isoclust, kmeans (õpetava valimita) Maxlike ­ õpetava valimiga. Lisainfo kasutamine klassifitseerimisel ­ metsanduslikud andmebaasid, DEM, digitaalne mullakaart, muld määrab kasvukohatüübi. Lisaks spektraalsele infole saab kasutada ka tekstuuri infot. Kui kasutame õpetavat valimit, ei tohiks veahinnangutel kasut samu p-k, mis õpetamisel. Kappa iseloomustab kõikidest obj õigesti klassifitseeritud objektide suhtar...

Bioloogia - Tartu Ülikool
2 allalaadimist
46
odt

EESTI METSANDUS 2011

...le toimub läbi keskkonnategevuskava aruandluse. Metsanduslik seadusandlus Metsanduse arengud Eestis on sõltunud riigi poliitikatest ning erinevatel perioodidel valitsenud riigikordadest. Eestlastel on olnud suhteliselt tagasihoidlik roll metsandusliku seadusandluse kujundamisel viimastel sajanditel. Iseseisva majandusharuna algas metsamajanduse areng 18. sajandil, kui Eesti oli osa Vene impeeriumist. 1802. aastast pärit Venemaa metsaseadus keskendus peamiselt riigimetsadele, mida oli Eestis maaregistri kohaselt tollal 11-12% kõigist metsadest. Aastal 18...

Metsaressurss ja -klaster -
23 allalaadimist
41
pdf

Metsaökoloogia ja majandamine 3. KT

...i okaspuud, kuna vahetavad lehti igal aastal. ​2. Puu füsioloogilisest seisundist​ – (nõrgenenud vastupanuvõime võib olla tingitud põuast, seenhaigustest). Ühed olulisemad metsakahjurid on ​üraskid​. Üraskeid leidub Eestis 63 liiki, neist metsandusliku tähtsusega on ligikaudu 25 liiki. Kõige ohtlikum neist on ​kuuse- kooreürask (​Ips typographus​). ​Üraskid on puudega kogu elu jooksul tihedalt seotud, nad viibivad suurema osa ajast kas koore all või puidus. Kui eemaldada kahjustatud puult koor, võib leida üraskite haudep...

Eesti metsad - Eesti Maaülikool
2 allalaadimist
15
doc

Üldmetsakasvatus

...kkab haigestunud küljel kasv, vastaskülje jämeduskasv aga suureneb, tüvi muutub ekstsentriliseks. Koore pealispind muutub vaigu rohkuse tõttu mustaks. Kui seeneniidistik jõuab ümbritseda tüve, siis puu latv kuivab. Haigestunud puud tuleks raiuda. Üraskid - metsandusliku tähtsusega on ligikaudu 25 liiki. Kõige ohtlikum neist on kuuse-kooreürask (Ips typographus). Üraskid on puudega kogu elu jooksul tihedalt seotud, nad viibivad suurema osa ajast kas koore all või puidus. Kui eemaldada kahjustatud puult koor, võib leida üraskite haudepilte: emane ürask n...

Dendroloogia - Eesti Maaülikool
72 allalaadimist
15
xls

Filtri kasutamine

d Andmetöötluse alused 25,3 Kodune töö 4 20,2 Proovitükk nr. 24,75 Hinnangud, hüpoteesid, regressioon 23,45 22,25 Punkthinnangud, vahemikhinnangud, valimi maht 16,85 22,8 Eeldame, et teie proovitükil mõõdetud andmete põhjal tahame teha järeldusi samalaadse 18 üldkogumi ...

Informaatikainsenerile - Eesti Maaülikool
25 allalaadimist
32
doc

Metsaökoloogia ja majandamine III Test

...koorivad juuri, häirides vee- ja toitaineteringet. Puude vastupanuvõime putukkahjuritele oleneb: 1. Puuliigist - lehtpuud on vastupidavamad kui okaspuud kuna vahetavad lehti igal aastal. 2. Puu füsioloogilisest seisundist. Üraskid Eestis 63 liiki, metsandusliku tähtsusega on umbes 25 liiki. Eristatakse nn. monogaamseid (perekonna moodustavad üks emane ja üks isane) ja polügaamseid (ühe isasputuka kohta mitu emast) üraskeid. Reeglina esineb üks põlvkond aastas, erakordselt soodsatel aastatel kaks. Erinevad üraskiliigid asustavad kas puu t...

Metsandus - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
18 allalaadimist
28
doc

Statistika eksamiks kordamiseks küsimused

...ivse tunnuse osatähtsuse piirviga kordusteta valimi korral on järgmine: p1  p   n  p  t  1  n  N   Piirvea kasutamisvõimalused Piirvea iga arvutusvalem võimaldab lahendada kolme liiki ülesandeid:  võimaldab määrata keskväärtuse või alternatiivse tunnuse osatähtsuse piirvea, st näidata, kui palju võib valimi põhjal arvutatud näitaja hälbida vastavast näitajast üldkogumis. Tavaliselt on tegelik viga v...

Ettevõtluse alused - Tallinna Tehnikaülikool
63 allalaadimist
2
doc

METOODILINE JUHEND METSABIOLOOGILISE UURIMISTÖÖ KOOSTAMISEKS

METOODILINE JUHEND METSABIOLOOGILISE UURIMISTÖÖ KOOSTAMISEKS Metoodiline juhend on koostatud sessiooniõppe metsamajanduse eriala õppuritele abiks metsandusliku uurimistöö koostamisel. Igal õppijal tuleb koostada ja kaitsta esimese kursuse sügissemestri lõpuks metsabioloogiline uurimistöö teemal: "Puistu kasvukohatüübi kirjeldus kahes erinevas koosluses". Kusjuures üks kirjeldus tehakse arumetsas, teine soometsas. Puistute kirjeldamiseks vajalikud ...

Jäätmekäitlus - Kutsekool
9 allalaadimist
37
pdf

Sooteadus

... paiknes mitmeid õppe- ja teadusasutusi (näiteks Tartu Ülikool, Loodusuurijate Selts, Balti Metsaselts jt.). Sel ajal ilmunud trükistest enamus olid saksakeelsed. Esimene mahukam kokkuvõte turba ja soode kohta Tsaari-Venemaal oli Jelgavas asunud metsandusliku õppeasutuse õppejõu A. Bode 1837.a. ilmunud töö. Kuigi peamine tähelepanu oli selles pööratud kütteturbale, toodi andmeid ka soode põllu- ja metsamajandusliku kasutamise kohta, kirjeldati turba liike, turba juurdekasvu, klassifitseeriti soid ja turbaid jne. Alates 1860.aastatest hakkab ...

Geoloogia - Eesti Maaülikool
74 allalaadimist
34
pdf

Rahvusvaheline metsapoliitika ja säästev areng

... selge, miks nii ÜRO Kliimamuutuste raamkonventsioon (UNFCCC) kui ka Kyoto protokoll pööravad maakasutuse muutuste jälgimisele, suunamisele ning vastavale riikide poolsele aruandlusele sedavõrd olulist tähelepanu. Ilmselt pole kaugel aeg, mil lisaks metsandusliku tegevuse tulukusele otseselt puidust saadava majandusliku tulu kõrval muutub üliaktuaalseks tegevuse süsiniku sidumisega kaasnev komponent ning sellega kaasnev mahuline ning rahaline arvestus. Juhul kui raiutud puudest tehakse puidutooteid, suureneb süsiniku sidumine ja süsiniku talletumi...

Rahvusvaheline metsapoliitika... -
144 allalaadimist
69
doc

TURUNDUS

... G FIRMA H U V I G R U P I D Tootmis- Finant- Personal Asukoht R&D Maine võimalused seerimine SISEKESKKOND Joonis 2. Turunduskeskkond Makrokeskkonna moodustavad üldised, kogu riiki ja majandust mõjutavad tegurid, mida firma ei saa tavaliselt mõjutada, kuid mille muutumist ta saab jälgida, analüüsida, prognoosida ja enda huvides ära kasutada. Demograafiline keskkond (elanike arv,...

Turunduse alused - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
74 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun