Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

Masinamehhaanika kordamisküsimused 2010 - sarnased materjalid

ringjoon, mehhanism, joonestada, rata, moodul, koonus, rdsed, rrand, tigu, sidemeid, nurkkiirus, profiil, ikes, mber, ringjooned, lide, ntmehhanismi, normaal, naamiline, udude, energiad, lekanne, translatsioon, momentide, telgl, latt, ikeriista, puutuja, tsentrid, raadiused, imsused, mehhanismide, isted, kasuteguri, kaldenurk, mehhanismiks, moodulite
12
doc

Masinatehnika eksamiküsimuste vastused

MASINATEHNIKA MHE0061. EKSAMIKÜSIMUSED. 1. Mis on sideme- e. toereaktsioon? Sidemereaktsiooniks (toereaktsiooniks) nimetatakse jõudu, millega side takistab keha liikumist. 2. Milliste parameetritega iseloomustatakse jõudu? Jõud on vektoriaalne suurus, teda iseloomustatakse arvväärtuse, rakenduspunkti...

Masinatehnika - Tallinna Tehnikaülikool
265 allalaadimist
15
docx

Masinatehnika eksam 2010/2011

MASINATEHNIKA MHE0061. EKSAMIKÜSIMUSED. 1. Mis on sideme- e. toereaktsioon? Sidemeks nim kehi, mis kitsendavad vaadeldava keha liikumist. Sideme-ehk toereaktsioon jõud, ...

Masinatehnika - Tallinna Tehnikaülikool
204 allalaadimist
67
pdf

Õiguse Alused kordamisküsimused

...ristusseadustik: 2. jaguVäärteo eest kohaldatavad põhikaristused § 47. Rahatrahv (1) Kohus või kohtuväline menetleja võib väärteo eest kohaldada rahatrahvi kolm kuni kolmsada trahviühikut. Trahviühik on rahatrahvi baassumma, mille suurus on neli eurot. [RT I 2010, 22, 108 - jõust. 01.01.2011] (2) Juriidilisele isikule võib kohus või kohtuväline menetleja väärteo eest kohaldada rahatrahvi 32­32 000 eurot. [RT I 2010, 22, 108 - jõust. 01.01.2011] (3) [Kehtetu - RT I 2007, 13, 69 - jõust. 15.03.2007] 320. Kes lahendavad väärteoasju? Väärteoasju lahendavad...

Õigus alused -
246 allalaadimist
4
docx

Masinamehaanika kordamisküsimused vastatud.

1) Impulss ehk liikumishulk on füüsikaline suurus, mis on võrdne keha massi ning kiiruse korrutisega. Kehtib ka liikumishulga jäävuse seadus, mis ütleb: suletud süsteemi kuuluvate kehade liikumishulkade geomeetriline summa on nende kehade igasuguse vastastikmõju korral jääv. Suletud süsteem on s...

Masinamehaanika - Tallinna Tehnikaülikool
30 allalaadimist
10
doc

Ehitusmehaanika kordamisküsimused

1. Jõudude mõju sõltumatuse printsiip, millal seda võib rakendada, lk 30 Eeldused ja printsiibid: Ehitusmehaanika on teadus, mis uurib konstruktsioonide kandevõimet sõltuvalt ehitusmaterjalide füüsikalistest omadustest. Ehitusmehaanika lähtub eeldustest: · materjal on elastne, · materjal on hom...

Ehitusmehaanika -
155 allalaadimist
22
docx

Juhtimise kordamisküsimused 2010

KORDAMISKÜSIMUSED I 18. aprill 2010. a. 21:23 1. Mida võib nimetada organisatsiooniks? Organisatsioon on kindla inimrühma terviklik ühendus, kus juhitakse ja kooskõlastatakse konkreetseid tegevusi ühiste eesmärkide saavutamise nimel. 2. Millistest osadest koosneb organisatsioon H. Mintzbergi käsitluses?...

Juhtimine -
305 allalaadimist
38
docx

Ökonomeetria kordamisküsimused

... vastav arvväärtus on suur või väike; rahuldab see meid või ei rahulda; kas tulemused on head, keskpärased või halvad jne (näitaja kvalitatiivne külg). 2. Statistiline näitaja on oma olemuselt üldistav näitaja. Näiteks näitaja "teravilja saagikus Eestis 2010. aastal" on välja kujunenud üksikute põllumajandustootjate teravilja saagikuste alusel ning edasi üksikute põldude saagikuste baasil. 3. Statistiline näitaja on ajalooliselt konkreetne, st mistahes statistilisel näitajal on olemas nii aja kui koha koordinaadid. Mistahes näitaja iseloomustab alati mingi...

Ökonomeetria -
359 allalaadimist
7
doc

Matemaatika eksami kordamisküsimused

Mata eksami kordamisküsimused 1. Determenandi põhiomadused. Alam D ja minoor. Crameri meetodil võrrandsüsteemi lahendamine · Determinant ei muutu, kui tema read ja veerud ümber paigutada. See omadus väljendab determinantideridade ja veergude samavä...

Kõrgem matemaatika -
99 allalaadimist
67
docx

Füsioloogia kordamisküsimused 2014

Füsioloogia kordamisküsimused 1. Füsioloogia mõiste. Homöostaasi mõiste. Homöostaatilise kontrolli mehhanismid. Füsioloogia on teadus bioloogilise organismi ja tema osade talitlusest e. funktsioonist. Eksisteerib erinevaid viise füsioloogia jaotamiseks. Physis + logos, kr. physis tähendab loodus...

Füsioloogia -
8 allalaadimist
22
docx

Kõrgem matemaatika 1 kordamisküsimused 2017/2018

Kõrgem matemaatika 1 kordamisküsimused 2017/2018 1. Maatriksi definitsioon. Maatriksi elemendid. Maatriksi järk. Ruutmaatriks. Lineaarsed tehted maatriksitega (liitmine ja skalaariga korrutamine). Nullmaatriks. Vastandmaatriks. Lineaarsete tehete omadused....

Kõrgem matemaatika - Keskkool
5 allalaadimist
18
doc

Geneetika I kordamisküsimused

1. Kaasaegse geneetika rakendusalad meditsiinis ja kohtumeditsiinis. Kohtumeditsiinis kasutatakse (molekulaar)geneetikat isikute tuvastamisel - inimpopulatsioon on geneetiliselt heterogeenne, mis tähendab seda, et DNA nukleotiidses järjestuses on indiviiditi erinevusi. Neid erinevusi on võimalik tuvastada...

Geneetika - Tartu Ülikool
14 allalaadimist
92
docx

Autod-Traktorid I kordamisküsimused 2013-2014

AUTOD-TRAKTORID ­ I KORDAMIKÜSIMUSED 2013/2014.Õ.-A. 1. Sisepõlemismootorite tüübid Sisepõlemismootorid jagunevad: I. Kolbmootor , kogu tööprotsess toimub mootori silindris; II. Turbiinmootor, pidevatoimeline mootor, mis muundab...

Autod-traktorid i - Tallinna Tehnikaülikool
44 allalaadimist
36
doc

Geneetika I kordamisküsimused

1. kasutatakse geneetikat isikute tuvastamisel (DNA sõrmejäljed) – mittekodeerivas DNA järjestuses on erinevused (kordusjärjestused), mis on igal inimesel erineva pikkusega. Lisaks leiab geneetika kasutust geenmutatsioonide uurimisel, mis põhjustavad haigusi – tsüstiline fibroos (kahjustab...

Geneetika - Tartu Ülikool
1 allalaadimist
13
doc

Geneetika I kordamisküsimused

1. Kaasaegse geneetika rakendusalad. Geneetikaalased uuringud on väga suures ulatuses suunatud meditsiinile. Uuringud võimaldavad täpsemalt mõista päritavate haiguste biokeemilist olemust & isoleerida geneetilisi haigusi põhjustavaid geene (N: Alzheimeri tõbi, rinnavähk). Geeniteraapia ­ geenidefek...

Geneetika -
153 allalaadimist
31
doc

Maateaduse alused I kordamisküsimused

MAATEADUSE ALUSED I, KEVADSEMESTER 2012, ENDOGEENNE GEOLOOGIA - KORDAMISKÜSIMUSED 1. Mis on uniformism ja aktualismi printsiip? Uniformism on geoloogiline maailma tõlgendamise viis, mille jägi maailma täna mõjutavad loodusseadused on universaalsed eh...

Maateadus -
65 allalaadimist
11
doc

Seakasvatuse kordamisküsimused

...umusest, tapmise ja algtöötlemise tehnoloo-giast. Tapasaagis on rümba massi suhe tapaeelsesse kehamassi %-des. Sõltuvalt toitumusest ja kehamassist on see näitaja sigadel 75-85%. Raskematel ja parema toitumusega sigadel on tapasaagis suurem. 2009-2010. aastal Eesti Tõusigade aretusühistus läbiviidud katsetes kõikusid nuumsigade tapasaagised farmide lõikes 68 -72%. Rümba koostise määrab rümbas sisalduvate kudede vahekord: lihas-, side-, rasv-, luukoe hulk. Kaasajal hindab nii tarbija kui ka lihatööstus suuremat lihaskoe sisaldust rümbas, kuna sell...

Seakasvatus - Eesti Maaülikool
166 allalaadimist
11
doc

ÖKOLOOGIA kordamisküsimused 2013

ÖKOLOOGIA (LOOM .01.105) KORDAMISKÜSIMUSED, kevad 2013. a. 1. Ökoloogia ­ aine, alajaotused; Ökoloogia on teadus organismide ja keskkonna vahelistest suhetest. Ökoloogia alajaotused on : · Ökofüsioloogia (organell, rakk, organ) · Autökoloogia (isend) ­ organism ja keskkonna suhe i...

Ökoloogia -
86 allalaadimist
13
docx

Majandusteooria kordamisküsimused

Majandusteooria kordamisküsimused 1. Milleks on majandusteoorias vaja lihtsustavaid eeldusi? Millega tuleb lihtsustatud mudeli tõlgendamisel arvestada? Kuna meid ümbritsev ei ole kogu oma keerukuses inimmõistusega korraga haaratav, püütakse seda analüüsides uurimisobjektiks valida mingi vä...

Majandus -
221 allalaadimist
30
doc

Tuumareaktorid - kordamisküsimused

...skogemus on olemas neist nelja suhtes. Loodetavasti soodustab see asjaolu viimaste kiiremat väljatöötamist. Tööd on arendusjärgus ja pole selge, kas kõik valitud tüüpidest end praktikas õigustavad. Ehituskõlblikeks peaksid nad saama ajavahemikus 2010-2030. Muidugi peab GIF silmas ka teisi arenguid täiustatud reaktorikontseptsioonide väljatöötamisel. 19. Tuumareaktorite bioloogiline kaitse (kehvapoolne vastus) Arvatakse, et reaktori radioaktiivse töötamisel on 1018 – 1020 Bq. Reaktori seiskudes hakkab see kiiresti vähenema. Arvatakse, et 0,3 % ...

Tuumareaktorid - Tallinna Tehnikaülikool
9 allalaadimist
4
doc

Kujutava geomeetria kordamisküsimused

Kujutava geomeetria kordamisküsimused 1. Mis vahe on paralleel- ja tsentraalprojekteerimisel? Tsentraalprojekteerimisel lähtuvad kujutamiskiired kõik ühest punktist, paralleelprojekteerimisel on kujutamiskiired paralleelsed ja neil on ühine siht. 2. Kuidas jagune...

Kujutav geomeetria - Tallinna Tehnikaülikool
283 allalaadimist
8
pdf

Joonestamise kordamisküsimused 30-79

Joonestamise kordamisküsimused 30-79 30. Mis on tasapinna jälgjoon? Tasandi ja ekraani lõikejoon 31. Sõnastage sirge tasapinnal asetsemise tingimused. · Sirge on tasandil, kui tema kaks punkti on sellel tasandil. · Kui ta läbib tasandi punkti ning on paralleelne tasandil asetseva si...

Tehniline graafika - Tallinna Tehnikaülikool
8 allalaadimist
38
docx

Arvutid kordamisküsimused

1. Trigerid Triger on mäluelement, mis säilitab 1 biti informatsiooni. Triger on kahe stabiilse olekuga loogikalülitus (1 või 0). Trigeri olek vastab tema väljundsignaalile. Sõltuvalt sisendsignaalist säilitab triger endise oleku või muudab seda hüppeliselt (seega s...

Arvutid i - Tallinna Tehnikaülikool
96 allalaadimist
8
doc

Kõrgema matemaatika kordamisküsimused ja vastused

Kõrgem matemaatika 1. Maatriksi mõiste, järk, tähistused, liigid. Maatriks ­ ristkülikukujuline arvudega tabel, milles on m-rida ja n-veergu. Tähistused: (maatriksit tähistatakse suure tähega) a11 a12 ... a1n a 21 a 22 ... a2n ...

Matemaatika - Tartu Ülikool
172 allalaadimist
38
doc

Folkloristika kordamisküsimused

Folkloristika kordamisküsimused 1. Nimeta ja kommenteeri vähemalt kolme folkloori tähistavat terminit ja nende tausta. vanavara, ka vana vara – termini tõi kasutusele Fr. R. Kreutzwald 1861.a.; propageeris laialt Jakob Hurt (arusaam, et rahvaluule on midagi vana ja väärtuslikku); rahvamälestused – kä...

Kirjandus - Keskkool
12 allalaadimist
13
doc

Kordamisküsimused

PROJEKTEERIMINE 1. Mis on kujutava geomeetria esimeseks ja olulisimaks eesmärgiks Jooniste lugemiseks ja valmistamiseks vajalike teadmiste andmine. Rajada alus tehnilisele joonestamisele. 2. Mis vahe on tsentraal ja paralleelprojekteerimise vahel? Esimesel juhul lähtuvad projekteerimi...

Kujutav geomeetria - Tallinna Tehnikaülikool
576 allalaadimist
16
doc

Kordamisküsimused

1. Mis on mõõtmine? Mõõtmise võrrand. Mõõtmine on mingi füüsikalise suuruse võrdlemine sama liiki suurusega, mis on võetud mõõtühikuks. X Mõõtmistulemuseks on suhtarv, mis näitab, mitu kord...

Füüsika - Eesti Maaülikool
135 allalaadimist
15
doc

Raudbetooni kordamisküsimused

1. Raudbetooni olemus. Betoon- ja raudbetoontala töötamise erinevus Raudbetoon on komposiitmaterjal, kus koos töötavad kaks väga erinevate omadustega materjali: teras ja betoon. Betoon on suhteliselt odav kohalik materjal, mis töötab hästi survel, kuid üsna halvasti tõmbel (betooni tõmbetugevus on 10-...

Raudbetoon - Tallinna Tehnikaülikool
161 allalaadimist
14
doc

KEEMIA KORDAMISKÜSIMUSED

1. Keemia põhimõisteid ja põhiseadusi Keemia uurimisobjektiks on ained ja nende muundumised. Keemia on teadus ainete koostisest, ehitusest, omadustest, muundumisest ja sellega kaasnevatest nähtustest. Keemia põhiseaduste avastamiseni jõuti 18. saj lõpul, 19. saj alguses. 1.1 Massi jäävuse seadus Suletud...

Keemia -
98 allalaadimist
72
doc

KALAKASVATUSE eriala kordamisküsimused

...li teadlaste prognooside kohaselt suureneb linnuliha tarbimine aastaks 2020 151 miljoni tonnini ja linnuliha osatähtsus liha kogutarbimises 40%-ni. 1996. a suurenes linnuliha tarbimine maailmas sedavõrd, et see möödus veiseliha tarbimisest ning 2010. aasta paiku on oodata, et linnuliha saab maailmas sealiha ees kõige enam tarbitavaks lihaliigiks. 50 KALAKASVATUSE ERIALA Linnuliha tootmine Euroopa Liidu liikmesr iikides oli 2002...2006.a keskmiselt 10,9 miljonit tonni a...

Kalakaubandus -
34 allalaadimist
8
doc

Hüdrogaasimehaanika kordamisküsimused eksamiks vastustega

Hüdrogaasimehaanika Kordamisküsimused eksamiks 1. Mida uurib hüdromehaanika? Hüdromehaanika on teadus, mis käsitleb vedeliku tasakaalu ja liikumise seaduspärasusi ning vedelikku asetatud jäiga keha välispinnale mõjuvaid jõude. 2....

Hüdrogaasimehaanika - Tallinna Tehnikaülikool
153 allalaadimist
5
docx

Kujutav geomeetria kordamisküsimused

1.Mis vahe on tsentraal- ja paralleelprojekteerimisel? Tsentraalprojekteerimisel kasutatakse tsentraalseid kujutamiskiiri, st kujutamiskiired väljuvad projekteerimis- ehk kujutamistsentrist. Paralleelprojekteerimisel on kujutamiskiired omavahel paralleelsed. 2. Kuidas jaguneb paralleelprojektsioon ja mill...

Kujutav geomeetria -
454 allalaadimist
30
doc

Mikro- ja makroökonoomika kordamisküsimused

Märksõnad ja kordamisküsimused (MJRI.09.027) 1. Majandusteooria metodoloogilised alused Mikroökonoomikas eeldatakse, et majandussubkektid on sõltumatud ning nende individuaalsetest valikutest tulenevad üldised seaduspärasused. Majandusteooria, mikroökonoomika, makroökonoomika, ...

Mikro ja makroökonoomika -
75 allalaadimist
12
docx

Tehnoloogia kordamisküsimused ja vastused

...s, millel teostatakse ehitusprotsessi HAARDEALA - ehituse või kõrgusjärgu osa, mis on eraldatud teatava töödekompleksi teostamiseks. 5. Loetle dokumente, mis reguleerivad ehitamist. 1.Ehitus- ja planeerimisseadus 2. Standardid, määrused 3. RYL- Maa RYL 2010, Tarindi RYL 2010, Viimistlus RYL 2000, Maalritööde RYL 2012 6. Mida nimetatakse ehitamiseks, tooge naiteid. Ehitamine on hoone, rajatise vms ehitise püstitamine. Ehitamine hõlmab ehitustööd ja seadmete montaazi. Ehitamist ettevalmistavad etapid on projekteerimine, rahastamine ja ehitamiseks v...

Tehnoloogia -
63 allalaadimist


Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun