Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
✍🏽 Avalikusta oma sahtlis olevad luuletused! Luuletus.ee Sulge
Add link

"makro" - 484 õppematerjali

Õppeained

Makroökonoomika -Eesti Infotehnoloogia Kolledzh
Makroökonoomika -I Studium
Makroökonoomika -Eesti Maaülikool
Makroökonoomika -Eesti Hotelli ja Turismikõrgkool
Makroökonoomika -Eesti Hotelli ja Turismikõrgkool
makroevolutrioon -Eesti Hotelli ja Turismikõrgkool
Makroökonoomia -Eesti Hotelli ja Turismikõrgkool
makro

Kasutaja: makro

Faile: 0
5
docx

Mikro ja makro testide vastused 1-4 testile

Test1 Punktid: 1/1 Täiuslikus konkurentsis kasvab kogutulu lineaarselt Vastus: Õige Vale Monopol pakub unikaalset kaupa Vastus: Õige Vale Punktid: 1/1 Monopson on ainuostja Vastus: Õige Vale Konkurentsi vorme on neli: täiuslik konk., monopolistlik konk., oligopol ja monopol Vastus: Õige Vale Täiuslikus konkurentsis on N-kõver horisontaalne ja langeb kokku PT-kõveraga. Vastus: Õige Vale Oligopoolne turg tähendab, et turul on vaid suured ettevõtted Vastus: Õige Vale Täiuslikus konkurentsis pakuvad ettevõtted diferentseeritud kaupa Vastus: Õige Vale Punktid: 0/1 Monopolistlikult konkureeriv ettevõte omandab turujõu tänu oma asukohale Vastus: Õige Vale Väär Kartellilepe võimaldab oligopolidel käituda monopolina Vastus: Õige Vale Väär Täiuslikus konkurentsis asub optimaalne tootmismaht seal, kus kogutulu on maksimaalne. Vastus: Õige Vale Väär Test 2 Kartell võimaldab saada...

Majandus (mikro ja... - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
451 allalaadimist
40
pdf

Mikro makro ökonoomika eksam

...

Makroökonoomika - Eesti Maaülikool
384 allalaadimist
10
pdf

Mikro ja makro eksami kordamisküsimused

Kauba müüja saab aru, et nõudmine sõltub hinnast, aga lisaks tahab ta ka täpsemalt teada, kuidas ostjad reageerivad hinna muutustele. Seda aitab selgitada nõudmise hinnatundlikkus ehk -elastsus. Kui me teame elastsuse arvulist suurust, saame teha teha täpsemaid järeldusi nii pakutavate kaupade olemuse kui ka nende nõudmise kohta üldiselt. Majandusteooria jaguneb ettevõttemajandus ja rahvamajanduseõpetus, viimane omakorda jagatakse kaheks osaks [Vaske, K.]:  mikroökonoomika uurimisobjektiks on küsimus, kuidas majapidamised ja ettevõtted teevad majanduslikke valikuid nappide ressursside tingimustes, maksimeerimaks rahulolu ja kasumit. See käsitleb ettevõtete käitumist turu keskkonnas, tegeldes nii nõudluse kui pakkumisega;  makro ökonoomika tegeleb majanduse koondnäitajate analüüsiga, et jõuda parimate majanduspoliitiliste otsusteni ja, et kavandada ühiskonna arengusuundi;  Abraham Maslow’ väitel kasvavad inimese vajadused progresseeruvalt: kui madalama taseme vajadused on rahuldatud, püüavad inimesed saavutada järgmise astme vajaduste täitumist. Mida lähemale inimene jõuab mingi teatud vajaduse rahuldamisele, seda tähtsamaks muutub sellest kõrgemal seisev vajadus. Rahuldatud vajadus ei ole enam stiimul. [Mägi, J.]  Motiveerimaks kedagi, tuleb mõista, millisel tasandil ta asub (joonis) 1. Füsioloogilised vajadused: söömine, joomine, eluase, seksuaalne rahulolu ja teised füsioloogilised vajadused 2. Turvalisuse vajadused: füüsiline ja emotsionaalne kaitstus, samuti kindlustunne nende kestvuse suhtes 3. Sotsiaalsed vajadused: kiindumus, kuulumine kollekt...

Majandus -
16 allalaadimist
32
xls

Valemid - makro

Tallinna Tehnikaülikool Informaatikainstituut Tõõ Andmed ja valemid Üliõpilane Õppemärkmik Õppejõud Õpperühm Palun täitke tühjad lahtrid Ülesanded Arvvalemid Ruutvõrrandi lahendamine Rakendus "Detail" Detaili kujud Materjalid Värvid Ideaalne inimene Laenuintress Viktoriin Lisad Matemaatikafunktsioonid Tekstifunktsioonid Loogikafunktsioonid Ajafunktsioonid viimane nr eelviimane a b c y nr z nr Funktsioonide väärtused 3 7 0 3 2 Sisestage siia matrikli viimane (a) ja...

Informaatika - Eesti Infotehnoloogia Kolledzh
58 allalaadimist
1
doc

Mikro makro ökonoomika spikker

on rahvusvaheliselt ühliduv maxe). arvepidamise raamistik, mille abil kirjeldataxe süstemaatiliselt ja RKP- D = RPP detailselt kogu majandust. ­ Txi Eesmärgiks erinevatest allikatest ­ ärinduslikud ülekandemaxed pärinevate andmete kogumine ja + rahalised toetuded nende kordineerimine ühtsex +- statistilised hälbed komplexiks, peab andma võimalikult = RT objektiivse ülevaate riigi sise- ning -sotskindlustusmaxud rahvuslikumajanduse arengust - korprats kaumimax. ja jaotamata võimaldama teha makroanalyyse ja kasum koostada prognoose. -netointressid RKP e rahvamajanduse +valitsuse ülekandemaxed isikutele koguprodukt- kõigi antud riigi +ärinduslikud õlekanded rahvusliku majanduse poolt ( resident) +isiklikud tulud intressidest...

Micro_macro ökonoomika - Tallinna Tehnikaülikool
387 allalaadimist
30
pdf

Mikro makro

...

Mikro- ja makroökonoomika - Tallinna Tehnikakõrgkool
300 allalaadimist
3
doc

Mikro ja makro eksami jooniste vastused

Kokku 12 punkti X p P D q Y Y Joonista võimaliku tootmise piir Joonista 3 jäjestikust VTP'd Majapidamiste tulu kasvas. majanduskasvu puhul Mis juhtub? p U 6 TU 5...

Majandus (mikro ja... - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
489 allalaadimist
1
rtf

MIKRO JA MAKRO EVOLUTSIOONILISED PROTSESSID

eelduseks on muutuste toimumine populatsiooni geneetilistest struktuurides. oluliseks on sigimisajad jms. makroevolutsioon-liigist kõrgemate organismirühmade(perekondade,seltside,klasside) teke ja areng. Progresse Divergents Konvergents e.täiustumine e.mitmekesistumine e.sarnastumine uute eri elupaikade eri päritolu organismid keerukamate,täiuslikum algtüüpide lahknemine samastuvad sarnastes ate organismide teke. uuteks liikideks tingimustes -eukarioodid -vaalal ja kala lahknevad voolujooneline keha -tekkisid koed,organid seenteks,taimedeks,lo...

Bioloogia - Keskkool
26 allalaadimist
9
doc

Loengukontspekt 2.osa mikro- ja makro ökonoomika

Makro ökonoomika olemus Makroökonoomika uurib süsteemi kui tervikut. Üld- ehk agregaatnäitajad. Makroökonoomika mudel ­ kuidas säilitada tasakaal. Makroökonoomika isa ­ John Maynard Keynes ­ inglise majandusteadlane. SNA süsteem 2. Sisemajanduse koguprodukt ja rahvuslik koguprodukt SKP: * Kindel ajaperiood * Konkreetne territoorium * Lõpptarbimisega toodang ­ peab olema valmis toodang, mis läheb tarbimiseks (ei ole vahetoodang). Eksport läheb kõik valmistoodangu alla. * Turu- ehk jooksvad hinnad ­ arvestatakse just käesoleva aasta hindadest, millal toodet ostetakse/müüakse. RKP (rahvuslik koguprodukt): * Kindel ajaperiood * Antud riigile kuuluvad tootmistegurid ­ tootmistegurid, millega toodetakse, peaksid kuuluma konkreetselt sellele riigile, mille kohta RKP-d arvutatakse. * Lõpptarbimisega toodang * Turu- ehk jooksvad hinnad Üleminek SKP-lt RKP-le: SKP-le tuleb lisada välismaal teenitud netotulu a...

Micro_macro ökonoomika - Tallinna Tehnikaülikool
99 allalaadimist
4
docx

Mikro ja makro ülesanded

1 Tabelis on toodud algandmed erinevate turusituatsioonide kohta: Ühiku hind Nõudlus Pakkumine (mln purki aastas) (mln purki aastas) 8 70 10 16 60 30 24 50 50 32 40 70 40 30 90 1. Kujutaga graafiliselt nõudluse ja pakkumise kõverad 2. Kui Purgi hind on 8 kr, kas turul tekivad ülejäägid või puudujääk, kui suur ta on? Turul tekib puudujääk 60 mln purki aastas 3. Kui Purgi hind on 32 kr, kas turul tekivad ülejäägid või puudujääk, kui suur ta on? Turul tekib ülejääk 30 mln purki...

Mikro ja makroökonoomika - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
108 allalaadimist
5
doc

Mikro makro töö spikker

Ceteris paribus- eelduse peamine eesmärk on kindlaks teha muutujate X ja Y vastastikune seos, arvestamata seejuures muutuja Z mõju. Enamasti on kauba nõudlus elastsem, kui aeg hinnamuutustega kohanemiseks on pikem. Enamasti väljendavad lineaarsed nõudluskõverad elastsemat nõudlust kõrgemate hindade korral, kuna hind, mille protsentuaalset muutust arvestatakse, on kõrge, ja kauba kogus, mille protsentuaalset muutust arvestatakse, on väike. Ettevõtlikkuse all mõeldakse äriotsuste vastuvõtmist, uuenduste tegemist firmas, riski võtmist. Firma kaudseid kulusid kujutab endast näiteks firmale kuuluvate seadmete amortisatsioonieraldised. Firma minimaalne kogus suurtootmisel on minimaalne toodangukogus, mille pika perioodi keskmine kulu on minimaalne. Firma töötajatele makstud palk, pangalaenu intressid, saamata jäänud intressid ning makstud...

Mikro ja makroökonoomika -
514 allalaadimist
3
doc

Valemid MAKRO

Valemid MAKRO Ringkäigu mudel: Üldised tasakaalutingimused kulutused = tarbimine + investeering + valitsuse kulud I ­ investeering Isiklikult kasutatav tulu = Y + TR + Td C ­ tarbimine S = ( Y + TR ­ Td) - C S ­ säästud Y = C + S ­ TR - Td Ti, Td ­ maksud Y = C + I + G - Ti TR ­ tulusiirded, raha abivajajatele C + S ­ TR + Td = Y = C + I + G - Ti Y ­ tulu S + Td + Ti = I + G + TR G ­ välislaen X ­ eksport Avatud majanduses: Z ­ import S + (Td + Ti - TR) + Z = I + G + X NX ­ netoeksport, puhaseksport NX = X ­ Z...

Mikro ja makroökonoomika - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
122 allalaadimist
3
doc

Mikro ja makro jooniste vastused

Kokku 12 punkti Х X p P D q Y Y Joonista võimaliku tootmise piir Joonista 3 jäjestikust VTP’d Majapidamiste tulu kasvas. majanduskasvu puhul Mis juhtub? p U 6 Р TU 5...

Mikro- ja makroökonoomia -
58 allalaadimist
8
docx

Ülesanded: mikro ja makro

Ülesanded Teema: tootmine ja tootmiskulud OSA I 1) Selgitada mõisted: Alternatiivkulu – ühe tootmisel tarbimisel kasutatud ressurssi ei saa kasutada teise toote tootmisekstarbimiseks, st valides ühe toote tegemise tarbimise, tuleb loobuda teisest. Otsesed kulud – on kulud, mida saab otse arvestada kuluobjektile. Kaudsed kulud – on kulud, millel puudub vahetu seos kuluobjektiga ja nende otsene arvestamine kuluobjektile ei ole põhjendatud. Arvestuslik kasum – on firma kogutulu ja otseste kulude vahe. Majanduskasum – on arvestusliku kasumi normaalkasumit ületav osa. Kui firma saab majanduskasumit, jätkab ta tegutsemist tootmisharus; positiivne majanduskasum motiveerib ressursside juurdetoomist sellesse tootmisharru. Normaalkasum – on tootmistegevusest saadav tulu, mis võrdub nende ressursside alternatiivkuluga, mis kuuluvad firmale endale ja mida ta kasutab omaenese vajadusteks; on vajalik selleks, et neid ressursse kasut...

Mikro ja makroökonoomika - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
73 allalaadimist
20
docx

Mikro Makro eksam 2015 2016

...

Mikro- ja makroökonoomia - Tallinna Tehnikaülikool
123 allalaadimist
51
docx

Makro testid

aastal börsikrahhidega) 15. Kui SKP deflaator 2009. aastal oli 125 (1,25) ja nominaalne SKP oli 15 miljardit, siis 2009 aasta reaalne SKP on: 12 mljrd (151,25) 16. Rahvamajanduslikus arvepidamises loetakse investeeringuteks kõiki alljärgnevaid, välja arvatud: korporatsioonide akstsiade ostmine (LOETAKSE: ettevõtete kuulutused uuele sisseseadele ning uusehitustele; kodamajapidamiste kulutused uuselamuehitustele; muutused ettevõtete kaubavarudes) 17. SKP deflaator on Paasche hinnaindeks, mis kasutab muutuvat ostukorvi 18. Kui pagariäris küpsetatud kuivikud ladustatakse, et neid hiljem müüa, siis see on: varuinvesteeringud 19. Tööjõus osale,ise määr (LFPR) ehk aktiivsuse määr näitab: tööjõu protsentuaalset osakaalu tööealisest elanikkonnast Enesekontrolli test 1. Kõik alljärgnevad on olulised makro ökonoomilised muutujad, välja arvatud: asenduse piirmäär MRS (ON: reaalne SKP; töötuse määr; inflatsioonimäär ) 2. Võrreldes retsessiooniga reaalne SKP depressiooni ajal: kahaneb palju kiiremini 3. Eeldame, et koguprodukt koosneb ainult neljast ühikust õuntest ja kuuest ühikust apelsinidest, õunaühiku hind on 1 rahaühik ja apelsinide ühikuhind 0,5 rahaühikut. Eeldades, et tegemist on lõpptarbimise toodetega on SKP väärtus: 7 rahaühikut 4. Kui nominaalne SKP kasvab 5 protsenti ja SKP deflaator kasvab 3 protsenti, siis reaalne SKP deflaator ................... ligikaudu ........... protsenti: suureneb; 2 5. Rahvamajanduslikus arvepidamises loetakse investeeringuteks kõiki alljärgnevaid, välja arvatud: korporatsioonide aktsiate ostmine 6. Eeldame, et 2004 aastal maksis keskmise, tüüpilise leibkonna ostukorv 14000 rahaühikut selle aasta jooksvates hindades, seesama ostukorv maksis aga...

Makroökonoomika - Eesti Infotehnoloogia Kolledzh
12 allalaadimist
53
docx

Makro 2 KT- EKSAM

Kõik alljärgnevad on olulised makro ökonoomilised muutujad, välja arvatud reaalne SKP töötuse määr asenduse piirmäär MRS inflatsioonimäär 2. Võrreldes retsessiooniga reaalne SKP depressiooni ajal: kahaneb palju kiiremini 3. Eeldame, et koguprodukt koosneb ainult neljast ühikust õuntest ja kuuest ühikust apelsinidest, õunaühiku hind on 1 rahaühik ja apelsinide ühikuhind 0,5 rahaühikut. Eeldades, et tegemist on lõpptarbimise toodetega on SKP väärtus: 7 SKP = 4x1 + 6x0.5 4. Kui nominaalne SKP kasvab 5 protsenti ja SKP deflaator kasvab 3 protsenti, siis reaalne SKP deflaator ................... ligikaudu ........... protsenti: suureneb; 2 SKP deflaator = 5-2 5. Rahvamajanduslikus arvepidamises loetakse investeeringuteks kõiki alljärgnevaid, välja arvatud: ‘ korporatsioonide aktsiate ostmine ettevõtete kulutused uuele sissese...

Makroökonoomika - Eesti Infotehnoloogia Kolledzh
13 allalaadimist
2
xls

Esimene ül. exelis

Microsoft Excel ::-.Milline fantast rakendus.. Ülesanne nr 1 Esialgne maatriks Esialgne maatriks uuesti Maatriks, milles iga rea vähim element elimineeritud Uued algandmed ...

Informaatika 2 - Tallinna Tehnikaülikool
170 allalaadimist
15
doc

Mikro- ja makroökonoomika - kordamisküsimused

09.027) 1. Majandusteooria metodoloogilised alused Mikroökonoomikas eeldatakse, et majandussubkektid on sõltumatud ning nende individuaalsetest valikutest tulenevad üldised seaduspärasused. Majandusteooria, mikroökonoomika, makro ökonoomika, majandusmudel, homo oeconomicus, majandussubjektid, majandussektorid, valiku- ja jaotusprobleem, abstraktsioon, ceteris paribus printsiip, optimaalsusprintsiip, tasakaal majandusteoorias, tasakaalu stabiilsus, agregeerimine ­ ühelaadsed subjektid koondatakse: majapidamissektor, ettevõttesektor, valitsussektor, välismaa. 1. Mille poolest erinevad mikroökonoomiline ja makroökonoomiline lähenemisviis majandusteoorias? Üks vaatab üksikuid majandussubjekte (ettevõte, majapidamine), teine agregeerib üksikud subjektid sektoriteks ning tegeleb majanduse üldise (riigi) tasemelise käsitlemisega. 2. Mis iseloomustab struktuu...

Majandus - Tartu Ülikool
958 allalaadimist
7
doc

Mikroökonoomika

Mikro- ja makromajandus Majandus ­ ühiskonna toimimise alg süsteem mis tuleb valikustest mida me teeme tarbijate, töötajate, ettevõtjate, juhtude ja riigiametnikena. Nappus ­ tuleneb suutmatusest rahuldada kõiki soove kuna ressursid on piiratud Scarcity - because of scarcity a rationing device is needed ­ whatever the rationing device, people will compete for it. Scarcity and competition are linked. Scarcity ­ because of scarcity people must make choices. ­ When choices are made opportunity costs are incurred. ­ Changes in opportunity cost affect behavior. Alternatiiv kulud- ehk loobumiskulu parim alternatiiv võimaluse maksumus millest loobutakse valiku tegemisel. The variables...

Majandus - Keskkool
146 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun