Organisatsiooni juhtimise kordamisküsimused (0)

5 VÄGA HEA
 
Säutsu twitteris
TMO3170 Organisatsiooni ja juhtimise
teooriad ja meetodid kordamisküsimused
Organisatsiooni definitsioon +
Juhtimise definitsioon +
Organisatsiooni edukuse eeldused +
Organisatsiooni sise- ja väliskeskkonna tegurid +
Eesmärgi definitsioon, eesmärkide jaotus, SMART mudel +
Juhtimise funktsioonide definitsioonid +
Juhtide jaotus juhtimistasandite järgi +
Juhtide jaotus juhtimisvaldkondade järgi +
Juhi rollid H.Minzbergi järgi +
Juhile vajalikud oskused +
Klassikalised juhtimisteooriad +
Neoklassikalised juhtimisteooriad +
Kaasaegsed juhtimisteooriad +
Kavandamise mõiste. Kavandamise vajalikkus +
Kavade ja plaanide liigid +
Strateegia olemus, strateegilise juhtimise protsess +
Organiseerimise mõiste, olemus +
Organisatsiooni arengutsüklid -
Struktuuri tüübid, nende eelised ja puudused +
Orgaanilised, mehhaanilised organisatsioonid +
Juhtimisulatus, juhtimistasand, eelised ja puudused +
Rivi- ja staabiorganisatsiooni olemus. Konfliktide põhjused +
Eestvedamise mõiste. Liidri isiksuse omaduste teooria +
Eestvedamise käitumisteooriad +
Eestvedamise situatsiooniteooriad +
Selgitage D. McClellandi Saavutustevajaduse teooria olemust ning erinevust A. Maslow
Vajadustepüramiidi teooriast. -
Kirjeldage S. Adamsi Võrdsuse teooria põhimõtteid. +
Kirjeldage F. Hezbergi Kahe-faktori teooria seisukohti. +
Defineerige organisatsioonikultuuri olemust. +
Kirjeldage organisatsioonikultuuri tegureid. +
Kirjeldage organisatsioonikultuuri erinevaid tüüpe. +
Kirjeldage organisatsioonikultuuri avaldumise tasandeid ja elemente. +
Kontrolli mõiste. Kontrolli vajalikkus. +
Kontrolli erinevad liigid. +
Otsustamise mõiste. Otsustusprotsess. +
Mõjuvõim, mõjuvõimu allikad +
Siirmise /Delegeerimise mõiste. Siirmise /Delegeerimise sisu. +
Koordineerimise mõiste. Koordineerimise sisu. +
Mehitamise olemus. Isikkoosseisu plaanimine ja arvestus. +
Personali värbamine ja valik. +
Suhtlemise olemus. Suhtlemisstiilid. +
Suhtlemisbarjäärid. +
Konfliktide olemus, konfliktide tekkepõhjused, konfliktide lahendamine. +
Stressi olemus, stressi liigitus, stressist ülesaamine, konformsus. +
Enesejuhtimise olemus. Harjumused enesejuhtimises. +
Muutused organisatsioonis. Muudatuste elluviimise protsess. +
96% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Organisatsiooni juhtimise kordamisküsimused #1 Organisatsiooni juhtimise kordamisküsimused #2 Organisatsiooni juhtimise kordamisküsimused #3 Organisatsiooni juhtimise kordamisküsimused #4 Organisatsiooni juhtimise kordamisküsimused #5 Organisatsiooni juhtimise kordamisküsimused #6 Organisatsiooni juhtimise kordamisküsimused #7 Organisatsiooni juhtimise kordamisküsimused #8 Organisatsiooni juhtimise kordamisküsimused #9 Organisatsiooni juhtimise kordamisküsimused #10 Organisatsiooni juhtimise kordamisküsimused #11 Organisatsiooni juhtimise kordamisküsimused #12 Organisatsiooni juhtimise kordamisküsimused #13 Organisatsiooni juhtimise kordamisküsimused #14 Organisatsiooni juhtimise kordamisküsimused #15 Organisatsiooni juhtimise kordamisküsimused #16 Organisatsiooni juhtimise kordamisküsimused #17 Organisatsiooni juhtimise kordamisküsimused #18 Organisatsiooni juhtimise kordamisküsimused #19 Organisatsiooni juhtimise kordamisküsimused #20 Organisatsiooni juhtimise kordamisküsimused #21 Organisatsiooni juhtimise kordamisküsimused #22 Organisatsiooni juhtimise kordamisküsimused #23 Organisatsiooni juhtimise kordamisküsimused #24 Organisatsiooni juhtimise kordamisküsimused #25 Organisatsiooni juhtimise kordamisküsimused #26 Organisatsiooni juhtimise kordamisküsimused #27 Organisatsiooni juhtimise kordamisküsimused #28 Organisatsiooni juhtimise kordamisküsimused #29 Organisatsiooni juhtimise kordamisküsimused #30 Organisatsiooni juhtimise kordamisküsimused #31 Organisatsiooni juhtimise kordamisküsimused #32 Organisatsiooni juhtimise kordamisküsimused #33 Organisatsiooni juhtimise kordamisküsimused #34
10 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 10 punkti.
~ 34 lehte Lehekülgede arv dokumendis
2013-05-15 Kuupäev, millal dokument üles laeti
198 laadimist Kokku alla laetud
0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
zut Õppematerjali autor

Lisainfo

TTÜ aine TMO3170 - Organisatsiooni ja juhtimise teooriad ja meetodid - eksami kordamisküsimused ja vastused. Väga põhjalik materjal, puudu on vaid kaks vastust. Teeb silmad ette kõikidele 2013 kevadel Annaabi saidil sama aine jaoks olevatele konspektidele.
TMO3170 , juhtimine , juhtimise alused , organisatsioon , eesmärk , juhtimisteooria , kavandamine , kava , plaan , strateegia , organiseerimine , struktuur , juhtimisulatus , juhtimistasand , riviorganisatsioon , staabiorganisatsioon , eestvedamine , motivatsioonistrateegia , kontoll , kontrollimine , otsustamine , siirmine , delegeerimine , koordineerimine , mehitamine , personal , suhtlemine , organisatsioonikultuur , mõjuvõim , suhtlemisbarjäär

Mõisted

Sisukord

 • Organisatsioon
 • Juhtimine
 • Juhtimisalad
 • Juhi tegevuse mõjust olenevalt
 • Valdkonnad
 • Väliskeskkond
 • Sisekeskkond
 • Eesmärk
 • SMART mudel
 • SMART- mudel
 • Juhtimise osategevused (funktsioonid)
 • Kavandamine (plaanimine)
 • Organiseerimine
 • Eestvedamine
 • Kontrollimine
 • Otsustamine
 • Delegeerimine
 • Koordineerimine
 • Mehitamine
 • Suhtlemine
 • H.Minzbergi järgi
 • Sotsiaalne roll
 • Juhi rollid
 • Juhile
 • Juhile vajalikud traditsioonilised oskused (Daft´i järgi)
 • Entroopia
 • Sünergia
 • Kavandamise olemus
 • Kavandamise tähtsus
 • Strateegilised
 • Taktikalised
 • Operatiivsed
 • Spetsiifiline
 • Direktiivne
 • Ühekordne
 • Püsiva
 • Strateegia
 • Organisatsiooni strateegia kolm tasandit
 • Korporatsioonitasandi
 • Äritasandi
 • Funktsionaalse
 • Strateegilise juhtimise protsess koosneb
 • Organiseerimise olemus
 • FUNKTSIONAALNE STRUKTUUR
 • DIVISJONAALNE ehk ALAJAOTUSTEGA STRUKTUUR
 • Struktuur toodete järgi
 • Struktuur asukoha järgi
 • Struktuur tarbijate järgi
 • MAATRIKSSTRUKTUUR
 • VÕRKSTRUKTUUR
 • MEESKONDLIK STRUKTUUR
 • MULTIDIVISJONILINE STRUKTUUR
 • Juhtimisulatus
 • Juhtimisulatust
 • Juhtimistasand
 • Kitsa ja laia juhtimisulatuse eelised ja puudused
 • Riviorganisatsioon
 • Staabiorganisatsioon
 • Rivi- ja staabiorganisatsiooni erinevus
 • Konfliktide põhjused rivi ja staabi vahel
 • Liider
 • Võrdsus
 • Ebavõrdsus
 • Järeldused
 • R. Harrison – Organisatsioonikultuuri tüübid
 • Võimule orienteeritud
 • Rollikultuur
 • Sooritustele orienteeritud
 • Toetusele orienteeritud
 • Organisatsioonikultuuri elemendid
 • Füüsiliste vahendite kontroll
 • Inimressursside kontrol
 • Informatsiooni ressursi kontroll
 • Finantsressursside kontroll
 • Strateegiline kontroll
 • Taktikaline kontroll
 • Operatiivne kontroll
 • Tegevuste kontrolli
 • Eelnev kontroll
 • Paralleelne kontroll
 • Järelkontroll
 • Mõjuvõim
 • Mõjuvõimu allikad
 • Delegeerimisprotsess
 • Panuste liitmise korral
 • Järgnevuslik sõltuvus
 • Vastastikuse sõltuvus
 • Isikkooseisu arvestus
 • Personali värbamise allikad
 • Organisatsioonisisesed värbamise võimalused
 • Organisatsioonisisese värbamise meetodid
 • Organisatsioonivälised värbamise võimalused
 • Organisatsioonivälise värbamise meetodid
 • Personalivalik
 • Personalivaliku meetodid
 • Suhtlemisstiilid
 • Viis suhtlemisstiili
 • Personaalsed barjäärid
 • Füüsilised barjäärid
 • Semantilised barjäärid
 • Valikuline tajumine
 • Kultuurimõju
 • Tagasiside puudumine
 • Rolliootused ja staatus
 • Konflikti olemus
 • Konfliktitüübid
 • Konfliktide avaldumise tasandid
 • Isikusesisesed konfliktid
 • Organistasioonikonfliktid
 • Konfliktidega toimetulek organisatsioonis
 • Konfliktidega toimetuleku individuaalsed erinevused
 • Vältimine
 • Võitlus
 • Tasandamine
 • Kompromiss
 • Probleemi lahendamine
 • Stressist üle saamine on keeruline ja lahendusi väga pole
 • Konformsus
 • Konformism
 • Kuus enesejuhtimise kuldreeglit
 • Endel Hango
 • Direct
 • Muudatuste elluviimise protsess
 • Toetavad jõud
 • Takistavad jõud

Teemad

 • TMO3170 Organisatsiooni ja juhtimise
 • teooriad ja meetodid kordamisküsimused
 • Organisatsiooni definitsioon
 • Juhtimise definitsioon
 • Juhtimisalad
 • Asjade juhtimine
 • Inimeste juhtimine
 • Enesejuhtimine
 • Strateegiline juhtimine
 • Operatiivne juhtimine
 • Valdkonnad
 • Üldjuhtimine
 • Erialane ehk funktsionaalne juhtimine
 • Organisatsiooni edukuse eeldused
 • loovus
 • uuendused, muudatused
 • Organisatsiooni sise- ja väliskeskkonna tegurid
 • Väliskeskkond
 • Makrokeskkond
 • Mikrokeskkond
 • Sisekeskkond
 • Eesmärgi definitsioon, eesmärkide jaotus, SMART mudel
 • Üldine eesmärk
 • Spetsiifiline ehk eripärane eesmärk
 • Vahetud eesmärgid
 • Saavutatavad eesmärgid
 • Ettekujutuslikud eesmärgid
 • Juhtimise funktsioonide definitsioonid
 • Juhtimise osategevused (funktsioonid)
 • Juhtide jaotus juhtimistasandite järgi
 • Tippjuhid
 • Keskastme juhid
 • Esmatasandi juhid (esmasjuhid)
 • Juhtide jaotus juhtimisvaldkondade järgi
 • Juhi
 • rollid
 • Juhi rollid
 • vajalikud
 • oskused
 • Juhile vajalikud traditsioonilised oskused (Daft´i järgi)
 • Klassikalised juhtimisteooriad
 • scientific management)
 • administrative principles)
 • bureaucratic organization)
 • formal)
 • Neoklassikalised juhtimisteooriad
 • Kaasaegsed juhtimisteooriad
 • Churchman
 • Olukorrateooriad
 • Kavandamise mõiste. Kavandamise vajalikkus
 • Kavandamise olemus
 • Kavandamise tähtsus
 • Kavade ja plaanide liigid
 • programm
 • projekt
 • standardprotseduurid
 • reeglid ja regulaatorid
 • Strateegia olemus, strateegilise juhtimise protsess
 • Organisatsiooni strateegia kolm tasandit
 • Strateegilise juhtimise protsess koosneb
 • analüüsina
 • Organiseerimise mõiste, olemus
 • Organiseerimise olemus
 • organiseerimine
 • Organisatsiooni arengutsüklid
 • Struktuuri tüübid, nende eelised ja puudused
 • FUNKTSIONAALNE STRUKTUUR
 • DIVISJONAALNE ehk ALAJAOTUSTEGA STRUKTUUR
 • Struktuur toodete järgi
 • Struktuur asukoha järgi
 • Struktuur tarbijate järgi
 • MAATRIKSSTRUKTUUR
 • VÕRKSTRUKTUUR
 • MEESKONDLIK STRUKTUUR
 • MULTIDIVISJONILINE STRUKTUUR
 • Orgaanilised, mehhaanilised organisatsioonid
 • Juhtimisulatus, juhtimistasand, eelised ja puudused
 • Rivi- ja staabiorganisatsiooni olemus. Konfliktide põhjused
 • Eestvedamise mõiste. Liidri isiksuse omaduste teooria
 • Intelligentsus
 • Sotsiaalne küpsus
 • Sisemine motivatsioon
 • Hoiak inimsuhetele
 • Eestvedamise käitumisteooriad
 • Eestvedamise situatsiooniteooriad
 • Selgitage D. McClellandi Saavutustevajaduse teooria olemust ning erinevust A
 • Maslow Vajadustepüramiidi teooriast
 • Kirjeldage S. Adamsi Võrdsuse teooria põhimõtteid.
 • Võrdsus
 • Ebavõrdsus
 • Kirjeldage F. Hezbergi Kahe-faktori teooria seisukohti.
 • Defineerige organisatsioonikultuuri olemust.
 • Kirjeldage organisatsioonikultuuri tegureid.
 • Kirjeldage organisatsioonikultuuri erinevaid tüüpe.
 • Raudsete (tugevate) isiksuste kultuur
 • Raske töö – rasked lõbud” kultuur
 • Panga peale” kultuur
 • Protsessi” kultuur
 • Kirjeldage organisatsioonikultuuri avaldumise tasandeid ja elemente.
 • Kontrolli mõiste. Kontrolli vajalikkus.
 • Kontrolli erinevad liigid.
 • valdkondade järgi
 • juhtimitasandite järgi
 • Otsustamise mõiste. Otsustusprotsess.
 • Probleemi määratlemine
 • Olemasoleva olukorra analüüsimine
 • Alternatiivlahendusvariantide analüüs ja hinnang
 • Otsuse elluviimine
 • Tulemuste hindamine ja tagasiside
 • Mõjuvõim, mõjuvõimu allikad
 • Mõjuvõimu allikad
 • Siirmise /Delegeerimise mõiste. Siirmise /Delegeerimise sisu.
 • Koordineerimise mõiste. Koordineerimise sisu.
 • Mehitamise olemus. Isikkoosseisu plaanimine ja arvestus.
 • Personali värbamine ja valik.
 • Suhtlemise olemus. Suhtlemisstiilid.
 • Suhtlemisbarjäärid.
 • Personaalsed barjäärid
 • Füüsilised barjäärid
 • Semantilised barjäärid
 • Valikuline tajumine
 • Kultuurimõju
 • Tagasiside puudumine
 • Rolliootused ja staatus
 • Konfliktide olemus, konfliktide tekkepõhjused, konfliktide lahendamine.
 • Konflikti olemus
 • Konfliktitüübid
 • arvamuste
 • emotsionaalseteks
 • Konfliktide avaldumise tasandid
 • Isikusesisesed konfliktid
 • Organistasioonikonfliktid
 • Konfliktidega toimetulek organisatsioonis
 • Konfliktidega toimetuleku individuaalsed erinevused
 • Stressi olemus, stressi liigitus, stressist ülesaamine, konformsus.
 • Enesejuhtimise olemus. Harjumused enesejuhtimises.
 • Kuus enesejuhtimise kuldreeglit
 • Muutused organisatsioonis. Muudatuste elluviimise protsess.
 • Muutustele vastuseisu põhjused.
 • Õppiva organisatsiooni olemus. Organisatsiooni õppimisprofiili komponendid.
 • Organisatsioonis õppimist toetavad ja takistavad tegurid.
 • Toetavad jõud
 • Takistavad jõud

Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

40
docx
20
docx
29
docx
17
pdf
23
docx
161
pdf
22
pdf
23
docx

30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto