Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Ukraina abi Ukraina kaitse vajab abi. Tee annetus täna! Aita Ukrainat Sulge
Add link

Kategooria juhtimis alused ja organisatsiooni käitumine - 22 õppematerjali

Majandus >> Juhtimis alused ja organisatsiooni käitumine
4
docx

Juhtimis seadmed ja veermik

Põltsamaa Ametikool Materjali õpetus A2 Tarmo Prants Kaarlimõisa 2009 1.VEDRUSTUSSÜSTEEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................... . . 1 1.1. Vedrustussüsteem .......... . . . . . . . . . . . . . . ...................... . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 1 1.2. Vedrustuse osade põhifunktsioonid ............... . . . . . . . . ...................................... 1 1.3. Vedru .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................... 2 1.3.1. Vedru töö .............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................ 2 1...

Juhtimis alused ja... - Kutsekool
34 allalaadimist
5
docx

Organisatsiooni käitumine

12. Nimetage organisatsioonikultuuri allikad? Tooge näiteid nende poolt antavatest sisenditest?  Asutajad ja ajalugu- annavad edasi väärtused, hoiakud ja isikliku nägemuse organisatsioonist.  Väline keskkond- tunnustab toodete ja teenuste eest, mis viib hoiakute ja väärtuste arendamiseni.  Töötajad- toovad kaasa teatud hoiakud, ootused, väärtused. Töösuhtest peegelduvad põhitegevused ja selle kaudu muutuvad hoiakud ning väärtused. 13. Nimetage organisatsioonikultuuri tunnusjooned Trice-Beyer`i järgi. Iseloomustage neid.  Kollektiivne- emotsionaalne, ajalooliselt kujunenud.  Sümboolne- dünaamiline, loomult ebatäiuslik. 14. Nimetage klassikalised juhtimisteooriad ning iseloomustage neid.  Teaduslik juhtimine- Tööd tuleb teha teaduslikult uurida ja juhtida. Töötjaid tuleb teaduslikult põhjendatult valida ja arendada. Töötajate ja juhtkonna vahel peab olema koostöö. Tööjaotus tööliste ja juhtkonna vahel peab olema konkreetne.  Bürokraatlik juhtimine- Selge tööjaotus, hierarhia, formaalsed reeglid ja protseduurid. Reeglite sõltumatus isikust, kes sellel ametikohal töötab. Tulemuste hindamise alusel toimiv edutamissüsteem.  Administratiivne juhtimine- Tööjaotus, võim ja vastutus, distsipliin, käsuliini ühtsus, tegevussuuna ühtsus, üksikhuvide allutamine üldistele, personali õige töötasustamine, tsentraliseerimine, alluvusahel, kord organisatsiooni ülesehituses, õiglus alluvatega suhtlemisel, personali stabiil...

Juhtimis alused ja... -
39 allalaadimist
34
docx

Organisatsiooni juhtimise kordamisküsimused

TMO3170 Organisatsiooni ja juhtimise teooriad ja meetodid kordamisküsimused Organisatsiooni definitsioon + Juhtimise definitsioon + Organisatsiooni edukuse eeldused + Organisatsiooni sise- ja väliskeskkonna tegurid + Eesmärgi definitsioon, eesmärkide jaotus, SMART mudel + Juhtimise funktsioonide definitsioonid + Juhtide jaotus juhtimistasandite järgi + Juhtide jaotus juhtimisvaldkondade järgi + Juhi rollid H.Minzbergi järgi + Juhile vajalikud oskused + Klassikalised juhtimisteooriad + Neoklassikalised juhtimisteooriad + Kaasaegsed juhtimisteooriad + Kavandamise mõiste. Kavandamise vajalikkus + Kavade ja plaanide liigid + Strateegia olemus, strateegilise juhtimise protsess + Organiseerimise mõiste, olemus + Organisatsiooni arengutsüklid - Struktuuri tüübid, nende eelised ja puudused + Orgaanilised, mehhaanilised organisatsioonid + Juhtimisulatus, juhtimistasand, eelised ja puudused + Rivi- ja staabiorganisatsiooni olemu...

Juhtimis alused ja... -
250 allalaadimist
4
docx

Organisatsioon- juhtimine ja juhtimistiilid

Mina,kui suhtleja... Organisatsioonis saab esile tõsta kaks suhtlemisviisi. Ametlik ja mitteametlik suhtlemine. Mina isiklikult eelistan suhelda horisontaalsel viisil,vastavalt minu ametikohale kohaste ning samal joonel olevate kaaskolleegidega. Ametliku suhtlemise üks alaliike on ka vertikaalne suhtlemine,mida ma võimalikult palju pigem väldin. Minu kogemuste põhjal on see tekitanud pigem pingeid, millest räägin kokkuvõtvalt konfliktide alapunktis. Suhtlemine on väga vajalik organisatsioonile kuna selle kaudu kordineeritakse kogu tegevust. Väga tähtis on partnelussuhe organisatsioonis,mis tähendab kahepoolset võrdsust. Samuti on tavaelus väga tähtis oma teist poolt näha ning tähele panna. Seda suhet tahan iseloomustada järgmiste tunnuste kaudu ning seetõttu katsun need lahtikirjutada läbi oma nägemuse: Kumbki pool pole tähtsam- se...

Juhtimis alused ja... - Kutsekool
73 allalaadimist
16
doc

Juhtimise alused

Organisatsioon ­ organisatsioon on defineeritud kui inimrühma, kellel on kindlad strateegia, struktuur ja tehnoloogia ühise eesmärgi saavutamiseks. 2. Formaalne organisatsioon ­ Ehk ametlik organisatsioon. Ametliku organisatsiooni eesmärgid on ette kindlaks määratud ning sinna kuuluvaid inimesi seovad struktuur, tehnoloogia ja strateegia. 3. Mitteformaalne organisatsioon ­ ehk mitteametlik organisatsioon. *Struktuur puudub 4. Primaarne organisatsioon ­ Inimestele meeldib koos teatud tööd teha 5. Sekundaarne organisatsioon ­ tähtis on tulemus 6. Juht - Juht on amet, millega kaasneb õigus, kohustus ja vastutus tagada organisatsiooni ettenähtud toimimine. 7. Juhtimine ­ Juhtimine on teadus. Juhtimise eesmärk on kindlustada inimeste koostegevuse koordineeritus. Juhtimine on ka kunst. Optimaalne otsustamine. 8. Planeerimin...

Juhtimis alused ja... - Kutsekool
95 allalaadimist
6
docx

Juhtimise alused eksami küsimused/vastused

Milline neist on tänapäeva trendideks ..... ? laiem juhtimisalus 2. Jooksva kontrolli eesmärgiks on riskide maandamine enne protsessi Väär 3. Impersonaalne kirjalik suhtlus, nt brošüürid, teadetetahvlid jms on suhtluskanali rikkuse  mõttes nimekirja allotsas. Tõene 4. Milline neist iseloomustab kõige täpsemalt kommunikatsiooni võtmeelemente? e. kodeerimine, sõnum, tagasiside 5. Vali ainult tõesed väited. a. Organisatsioonikultuuri kohta kehtivad samad põhimõtted, mis rahvuskultuuri kohtagi. d. Organisatsioonikultuuris väljenduvad normid ja reeglid.   e. Rahvuskultuur ja organisatsioonikultuur on omavahel seotud. 6. Maatriksstruktuur võib olla tõhus keerulises, kiiresti muutuvad keskkonnas, kus  organisatsioon peab olema paindlik ja kohanev. Tõene 7. Kas järgnev lause on tõene või väär? Kolm isiksuse omadust mis on seotud eduka  eestvedajajuhiga on järgmised: vaimne võimekus (i...

Juhtimis alused ja... - Keskkool
3 allalaadimist
4
docx

JUHTIMISE ALUSED küsimused/vastused

Eestvedamine Jaan on ühe raudtee firma  otsustamise üle teoreetikpraktik õige c. Planeerimine president. Tema juhitav  organisatsioonide kontekstis koolkonnaga. d. Kontrollimine Õige organisatsioon seisab  (vähemalt 2-3 lauset), plussid M. Weber – bürokraatlik Milline neist ei ole H. silmitsi probleemiga, mis on  ja miinused (vähemalt 2-3 koolkond Õige Mintzbergi järgi juhi rollide lauset) ning lisage ka hinnang H. Ford – teaduslik juhtimine kategooriaks? seotud looduskeskkonna,  selle mudeli sobivuse kohta Õige a. informatsiooniga seotud valitsuse regulatsioonide ja ...

Juhtimis alused ja... -
5 allalaadimist
8
doc

Juhtimise alused eksami küsimused/ vastused

Palun kirjeldage oma sõnadega efektiivset kontrollisüsteemi. Millised võiksid olla  efektiivse kontrollsüsteemi tunnused? Ei piisa ainult loetelust, lisa ka põhjendused, miks? Et kontrollimissüsteem oleks efektiivne peab ta vastama organisatsiooni vajadustele.  Töötajate omaksvõtt (töötajad peavad olema nõus kehtestatud standarditega, mida rohkem seda edukam on kontrollisüsteem ja motiveeritumad on töötajad) Balanss objektiivsete ja subjektiivsete andmete vahel (juhid ei saa adekvaatset infot kui  kontrollisüsteem on ainult arvuline või ainult subjektiivne arvamus. Eesmärgiks on tasakaal  mõlema vahel, saavutamaks mitmekülgset pilti tegevustest) Täpsus (Vertikaalne kommunikatsioon alt üles – töötajad räägivad tihti seda, mida juhid tahavad  kuulda. Kontrollsüsteem peaks sellist kallutatust vältima) Paindlikus (kontrollisüsteem peab olema valmis muutuma, eriti reageerima välismõjudele.  Rõhumine ainult kontrollile, eri...

Juhtimis alused ja... -
13 allalaadimist
7
doc

ärietikett

Mis on ärietikett ? "Ärietikett" keskendub kõige olulisemale tööalases suhtlemises, andes nõuandeid ja näpunäiteid: · Kuidas jätta endast positiivne mulje · Kuidas luua positiivne imago(eraldi näpunäited meestele kui naistele) · Mida peab teadma bürooetiketist · Mis teeb ärivestlused ja läbirääkimised edukaks · Kuidas olla meeldejääv ja mõjuv telefonivestluses ja ärikirjas · Mida teada lauakommetest · Kuidas toimida teiste kultuuride esindajatega. Tervitamine ja esitlemine "Tervitus on komme või rituaal, millega inimesed annavad kohtumisel märku austavast või sõbralikust suhtumisest teineteisesse või ka oma suhte iseloomu säilimisest või muutumisest. Tervitusega võivad kaasneda ka mitmesugused füüsilised kontaktid, näiteks kätlemine, embamine, patsutamine, suudlemine." Kõige kindlam ja levinum tervitamisviis, mida ametlikus suhtlemises kasutatakse, on järgnev: tõuske püsti, vaadake silma, naeratage, öelge tutvustuseks om...

Juhtimis alused ja... - Kutsekool
82 allalaadimist
13
doc

Juhtimise alused, I KT

Juhtimine (management)- inimeste spetsiaalne intellektuaalne tegevusobjektsüsteemi viimine algseisundist soovitud seisundisse. Lihtsustatult on juhtimine subjekti ja objekti vaheline suhe ehk tegevus, mille tulemusena saavutatakse ressursside efektiivne ja edukas kasutamine. 2. Juhtimisfunktsioonid (management functions)- on üldised juhtimiskohustused, mis peavad olema täidetud kõigis tõeliselt tootlikes organisatsioonides. Juhtimisfunktsioonid jagunevad neljaks: planeerimine, organiseerimine, eestvedamine, kontrollimine,(valitsemine). Ent tänapäeval tuntakse 10-t juhtimisfunktsiooni. 3. Planeerimine (planning)- on keskkonna määramatusega toimetuleku protsess, mille käigus määratakse kindlaks organisatsiooni tegevussuunad ja eesmärgid tulevikuks. Planeerimine on protsess, mis hõlmab org...

Juhtimis alused ja... - Kutsekool
97 allalaadimist
6
doc

ADIDAS versus NIKE

Adidas valmistas ainult võistlussportlastele mõeldud varustust, mis on küllaldki väike osa kogu võimlikust turust. Üks suurim viga sellel ajal oligi liiga kitsalt mõtlemine. Näha oli, et inimesed tahtsid niisama spordijalanõudega käia ja samuti ka sörkjooksu harrastada. Adidas ei teinud inimeste soovidest absoluutselt välja. Eiras potentsiaalseid uusi kliente ja turuosa. Kindlasti Adidase juhtkond või juht pisut kartis ehk oli ebakindel uuest turuosast. Eks neid uinutas teadmine, et praegu on turuliidri positsioon ja teistel on raske läbi lüüa võistlusspordi varustuse tootmises. Kartus oli oma toote valikut mitmekesistada, sest alati jääb võimalus totaalselt läbi põruda. Samas suurem probleem oli inimeste soovide ja nõudluste mitte arvestamine ja ainuisikuliselt juhtimis otsuste vastuvõtmist. Kui Adidase juhtkond oleks kasutanud rühmaotsustamise meetodit, siis kindlasti oleks olnud erinevad seisukohad, kuidas edasi liikuda. Juhtkond oleks võinud kogu otsustusprotsessi jagada mitmeks osaks. Põhiline probleem murdepunktis oli Adidasel otsustada, et kas minna rahva soovide ja nõudlustega kaasa või mitte. Rühmaotsustamisel oleks kindlasti tulnud erinevaid arvamusi ja alternatiivseid variante. Sellisel juhul oleks pidanud kogu alternatiivsed variandid läbi analüüsima ja valima ühtselt kõige lähedasema probleemi lahendus võimaluse. Kui otsus tehtud, saab näha selle efektiivsus ehk mõju hinnata. Praegusel juhul Adidas kaotas suure osa turuosast konkurentidele. Nike-i läbimurre toimus tänu innovatiivsete ja uudsete lähenemiste leidmisel spordijalatsite tootmisel. Nike lõi oma kõiki konkurente kõrgtehnoloogiliste vahendite kasutamisel toote arendamisel. Tänu mitmekesisele stiili...

Juhtimis alused ja... -
3 allalaadimist
24
docx

Eestvedamine

12 2 SISSEJUHATUS Referaadi eesmärgiks on mõiste „eestvedamine“ määratlemine ning soovanda ülevaade mõistest kirjandusallikate põhjal. Me uurisime erinevate artiklide ja raamatute definitsioone teemal „eestvedamine“ ning meid huvitas, mida erinevad autorid tähtsaks pidasid defineerimisel. Meie materjal pärineb kolmest teadusartiklist – Alberto Silva „What do we really know about leadership?“, Antra Line ja Anita Lasmane „Leadership, communication and union commitment in Latvia: development perspectives of strategic management“ ning Robert J. Allio „Leaders and leadership – many theories, but what advice is reliable?“ Samuti on mõiste määratlemisel kasutatud aine juhtimise alused õppematerjale ja raamatut „Juhtimine“ Aino Siimoni ning Kulno Türgi poolt. Lisaks sellele kasutasime oma töös ka õpikut „Organisatsioon ja juhtimine“, mille on kirjutanud Raoul Üksvärv. Töö on jagatud kaheks peatükiks: esimeseks peatükiks on eestvedamise mõisteanalüüs, teine kirjandusallikate uurimismeetodid. Nendele peatükkidele lisandub sissejuhatus, kokkuvõte ning kasutatud kirjanduse loetelu. 3 1. EESTVEDAMISE MÕISTE ANALÜÜS 1.1. Autorite vaatenurkade sarnasused ja erinevused Mõistet „eestvedamine“ võib defineerida mitmeti olenevalt definitsiooni fookusest. Alljärgnevas tabelis on välja toodud referaadis kasutatud kirjandusest mõiste „eestvedamine“ erinevad definitsioonid ning nende fookus. Tabel 1. Eestvedamise mõiste definitsooini maatriks Autorid Definitsioon Ühine eesmärk...

Juhtimis alused ja... -
15 allalaadimist
2
doc

Situatsiooni ülesanne - Keskhaigla

Probleemi määratlemine: Kellel? Probleem on firma omanikul ja juhil Riho Kullasseppal. Kaudselt on probleem ka firma aksionääridel, töötajatel ja klientidel, sest firma läks pankrotti ­ aksinäärid jäid osast oma rahast ilma, ajakirjanikud kaotasid töö, kliendid jäid oma rahast ilma - kui olid teinud aasta tellimuse. seda ju polnud Mõju? Probleemi ulatus oli suur ja haaras kogu organisatsiooni pluss ka kliente, sest lõpuks läks firma pankrotti kestvate kehvade majandustulemuste tõttu. Probleemid olid ajalehe väljaandmise algusest peale, kuigi teisel aastal läksid päris hulluks ja firma kuulutas välja pankroti. Probleemi tunnused? Firmal läks halvasti, ,,raha pesu" ei õnnstunud nii hästi kui oodati, ,,esimesel tegevusaastal jäid müük ja reklaamist saadav tulu oodatust märksa väiksemateks" ja klientuur jäi väikeseks, sest ,,ilmnes, et Eestis pole piisavalt spordifanaatikuid, kes loeksid oma päevaleht...

Juhtimis alused ja... - Kutsekool
157 allalaadimist
2
doc

Situatsiooni ülesanne - Adidas vs Nike

xxxxx Adidas versus Nike situatsiooniülesanne 1. Probleem Probleem on organisatsioonil ehk firmal Adidas, mis on tulnud juhtimisveast tõenäoliselt. Turuosa langus on kestev, tõsine ja sellega tuleb tegeleda, sest see on kestnud juba ligikaudu 20a. Probleem on suur, kuna 1972 . a oli Adidasel 82% turuosast, aga juhtimisvigade tõttu langes see 20 aastaga 4%-ni. Adidase turuosa langus mõjutas teisi firmasid, andes neile võimaluse turule tulla uute toodetega ja kasvatada oma turuosa. Tunnuseks on see, et turuosa langes väga palju ja teised firmad said võimule. Adidase firma läks peaaegu pankrotti. Adidase turuosa languse põhjuseks oli ilmselt juhtimisviga ­ ei suudetud kaasa minna 1970- ndatel aastatel alanud kehakultuuribuumiga. Adidas tegi võistlussportlastele kergeid ja vastupidavaid jooksukingi, aga buumi aeg hakkasid tavaini...

Juhtimis alused ja... - Kutsekool
137 allalaadimist
14
doc

JUHTIMISALUSTE II KT

Organiseerimine( ingl k. organizing) Organiseerimine on töö korraldamise ja struktuuri loomise protsess organisatsiooni eesmärkide saavutamiseks. Organiseerimise käigus määratakse kindlaks planeerimise käigus fikseeritud eesmärkide saavutamise teed. Organiseerimise eesmärgid: · jaotada töö spetsiifilistesse ametikohtadesse ja osakondadesse; · määrata ülesanded ja vastutused, mis on seotud iga ametikohaga; · koordineerida erinevad organisatsiooni ülesanded; · koondada ametikohad üksusteks; · kehtestada seosed üksikisikute, rühmade ja osakondade vahel; · kehtestada ametlikud võimuliinid; · paigutada organisatsiooni ressursid. · Juhtidel tuleb organisatsiooni struktuur kujundada nii, et see võimaldab töötajatel efektiivselt ja säästlikult teha oma tööd organisatsiooni eesmärkide saavutamise ni...

Juhtimis alused ja... - Kutsekool
36 allalaadimist
2
doc

Essee : Kui mina oleksin juht

Kui mina oleksin juht Lugedes pealkirja ,, Kui mina oleksin juht ,, tekib kindlasti küsimus, kas ma sobiksin üldse juhiks ja kas ma oleksin hea juht. Me teame, et juhtimine seisneb organiseerimises ja motiveerimises, üheskoos teatud eesmärkide saavutamise nimel tööd tehes. Et kujuneda tõhusateks liidriteks, kes suudavad meeskonnaliikmeid inspireerida ja arendada, peab juht inimese vajadusi ja käitumisi tundma. Ei ole olemas juhtimises õigeid ja valeid meetodeid, kuid on olemas üldised tehnikad, mida kasutades, saab üles ehitada sobiva juhtimissüsteemi. Ennem kui ma saaksin edukaks juhiks, peaksin ma ennast põhjalikult tundma. Pean tundma oma käitumist ja seda, kuidas ma teistega suhtlen. Kindlati peaksin ka arendama endas välja oskuse tundlikult kaasinimestega suhelda ja õppima selle toel inimeste isiklikke raskusi ja konfliktiolukordi lahendama. Me teame, et ükski juht ei ole täiuslik.Kuid edu saavutamiseks peab...

Juhtimis alused ja... - Kutsekool
107 allalaadimist
5
doc

Kui mina oleksin juht

Kõik juhid ei sünni üleöö, juhiks saadakse pikka mööda palju pingutades, loomulikult on ka n.ö pärandijuhid ja tavaliselt ei ole nemad just mitte õppinud heaks juhiks. Kui firmal on hea juht, siis firma töötab õlitatult. Sõna juht on väga tähtis sõna ja tundub väga kõrge ametikohana ja kindlasti on see ihaldusväärne ametikoht kõigile. Kõik me tahame elus juhtida . Kuid kahjuks kõik inimesed ei sobi juhiks. Me kõik oleme erinevad ja on olemas inimtüüpe, kes sobivad töötama erialal, kus nad täidavad käske mitte ei käsi ise. Kes on üldse juht ? Minu jaoks on juht inimene, kes juhib inimeste gruppi. Juht on inimene, keda on usaldatud ennast juhtima. Lugedes artiklit "Kes on hea juht ?" on väidetud, et igaühest võib saada juht. Autor ise ei ole selle väitega nõus ning mina pean autoriga nõustuma. Hea juht asetab enda ego tahaplaanile ja arvestab teistega ning koh...

Juhtimis alused ja... - Kutsekool
75 allalaadimist
5
docx

Mark Elliot Zuckerberg

Tallinna Ülikool Essee Mark Elliot Zuckerberg Autorid: Maarja-Liis Tahk Triin Toomsalu Juhendaja: Ott Alemaa 2013 Elulugu Mark Elliot Zuckerberg on sündinud 14. mail 1984. a. New Yorgis. Mark on psühhiaater Karen Zuckerberg'i ning hambaarst Edward Zuckerbergi ainus poeg. Nende peres on veel 3 tütart. Olles Ardsley Keskkoolis esmakursuslane, Zuckerberg viidi üle Phillips Exeter Akadeemiasse. Seal võitis ta erinevaid auhindu teaduses (matemaatikas, astronoomias ja füüsikas) ning keeltes (Zuckerberg väitis enda kolledzi avalduses, et oskab lugeda ja kirjutada prantsuse, heebrea, ladina ja kreeka keeles). Kolledzis oli Zuckerberg väga osav vehklemises, tänu millele sai temast ka vehklemise meeskonna kapten. Samuti oli ta ka kolledzis tuntud etlejana,...

Juhtimis alused ja... -
11 allalaadimist
6
docx

Juhtimise alused. Juhtumi analüüs 3

3 Piret Kala Juhendaja: Antek Kasemaa Tallinn 2016 Juhtum V: HILINEJAST ÜLEMUS Küsimused: 1. Mida Hendrik peaks tegema? Pakkuge välja omapoolne lahendus ja põhjendage seda. 2. Kuidas iseloomustada selle ettevõtte organisatsioonikultuuri? Vastused: 1-2. Mina arvan, et Hendrik peaks esmalt oma probleemist rääkima ikkagi firma juhiga isiklikult ja juhtima tähelepanu, et ka teised töötajad on häiritud sellest (kuigi otseselt seda keegi välja ei julgenud pakkuda, aga ilmselt seda oli tundanäha), kui koosolekud ja muud kokkulepitud kohtumised hilinevadjäävad ära jne. Hendrik peaks põhjendama oma seisukohta läbi töötajate üldise suhtumise – et täpselt nii suhtuvad ka firma töötajad oma töösse ja firma arengusse, nagu suhtub firma juht oma töösse. Ja nii see täpselt selles organisatsiooni...

Juhtimis alused ja... -
6 allalaadimist
10
docx

Juhtimise eksami küsimused/vastused

motivatsioon on kordades tugevam, kui inimene ise sellist tagajärge soovib ning seda väärtustab. Kommentaar: Kasutamine? 4. Milline neist ei ole ettevõtte Estonian Airi jaoks tarnija? Vali üks: a. Statoil b. Nordea Bank c. Boeing d. Finair Õige e. kõik nimetatud on Estonian Airi tarnijateks 5. Peetril on võime veenda teisi töötamaks organisatsiooni eesmärkide nimel. See võime on tuntud kui ........ Vali üks: a. eestvedamine Õige b. kontseptuaalsed oskused c. isiklik karjäär d. motivatsioon e. pühendumine 6. Maatriksstruktuur võib olla tõhus keerulises, kiiresti muutuvad keskkonnas, kus organisatsioon peab olema paindlik ja kohanev. Vali üks: Tõene Õige Väär 7. Milline neist ei ole juhtimisfunktsioon? Vali üks: a. sooritus Õige b. eestvedamine c. koordineerimine d. organiseerimine e. planeerimine 8. Hertzbergi kahe faktori teooria on juhtidele heaks lähenemiseks. Hügieenifaktorite ellimineerimine vähendab töötajate rahulolematust, aga ei motiveeri töötajaid maksimaalselt pingutama. Vali üks: Tõene Õige Väär 9. Milline neist ei ole H. Mintzbergi järgi juhi rollide kategooriaks? Vali üks: a. informatsiooniga seotud rollid b. otsustamisega seotud rollid c. suhtlemisega seotud rollid d. isikute vahelised rollid Õige e. kõik eelnimetatud on Mintzbergi juhi rollid 10. Impersonaalne kirjalik suhtlus, nt brošüürid, teadetetahvlid jms on suhtluskanali rikkuse mõttes nimekirja allotsas. Vali üks: Tõene Õige Väär 11. Palun kirjeldage, millised on üksi otsustamise eelised ja puudused (mida rohkem, seda parem)? Miinused: vastustust ei saa jagada, väga...

Juhtimis alused ja... -
5 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun