Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Add link

Kategooria juhtimis alused ja organisatsiooni käitumine - 22 õppematerjali

Majandus >> Juhtimis alused ja organisatsiooni käitumine
4
docx

Juhtimis seadmed ja veermik

Põltsamaa Ametikool Materjali õpetus A2 Tarmo Prants Kaarlimõisa 2009 1.VEDRUSTUSSÜSTEEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....

Juhtimis alused ja... - Kutsekool
34 allalaadimist
5
docx

Organisatsiooni käitumine

Töösuhtest peegelduvad põhitegevused ja selle kaudu muutuvad hoiakud ning väärtused. 13. Nimetage organisatsioonikultuuri tunnusjooned Trice-Beyer`i järgi. Iseloomustage neid.  Kollektiivne- emotsionaalne, ajalooliselt kujunenud.  Sümboolne- dünaamiline, loomult ebatäiuslik. 14. Nimetage klassikalised juhtimisteooriad ning iseloomustage neid.  Teaduslik juhtimine- Tööd tuleb teha teaduslikult uurida ja juhtida. Töötjaid tuleb teaduslikult põhjendatult valida ja arendada. Töötajate ja juhtkonna vahel peab olema koostöö. Tööjaotus tööliste ja juhtkonna vahel peab olema konkreetne.  Bürokraatlik juhtimine- Selge tööjaotus, hierarhia, formaalsed reeglid ja...

Juhtimis alused ja... -
33 allalaadimist
34
docx

Organisatsiooni juhtimise kordamisküsimused

TMO3170 Organisatsiooni ja juhtimise teooriad ja meetodid kordamisküsimused Organisatsiooni definitsioon + Juhtimise definitsioon + Organisatsiooni edukuse eeldused + Organisatsiooni sise- ja väliskeskkonna tegurid + Eesmärgi definitsioon, eesmärkide jaotus, SMART mudel + Juhtimise funktsioonide definitsioonid + Juhtide jaotus juhtimistasandite järgi + Juhtide jaotus juhtimisvaldkondade järg...

Juhtimis alused ja... -
228 allalaadimist
4
docx

Organisatsioon- juhtimine ja juhtimistiilid

Mina,kui suhtleja... Organisatsioonis saab esile tõsta kaks suhtlemisviisi. Ametlik ja mitteametlik suhtlemine. Mina isiklikult eelistan suhelda horisontaalsel viisil,vastavalt minu ametikohale kohaste ning samal joonel olevate kaaskolleegidega. Ametliku suhtlemise ü...

Juhtimis alused ja... - Kutsekool
73 allalaadimist
16
doc

Juhtimise alused

Organisatsioon ­ organisatsioon on defineeritud kui inimrühma, kellel on kindlad strateegia, struktuur ja tehnoloogia ühise eesmärgi saavutamiseks. 2. Formaalne organisatsioon ­ Ehk ametlik organisatsioon. Ametliku organisatsiooni eesmärgid on ette kindlaks määratud ning sinna kuuluvaid inimesi seovad struktuur, t...

Juhtimis alused ja... - Kutsekool
94 allalaadimist
6
docx

Juhtimise alused eksami küsimused/vastused

Milline neist on tänapäeva trendideks ..... ? laiem juhtimisalus 2. Jooksva kontrolli eesmärgiks on riskide maandamine enne protsessi Väär 3. Impersonaalne kirjalik suhtlus, nt brošüürid, teadetetahvlid jms on suhtluskanali rikkuse  mõttes nimekirja allotsas. Tõene 4. Milline neist iseloomustab kõige täpsemalt kommunikatsiooni võtmeelemente? e. kodeerimine, sõnum, tagasiside 5. Vali ainult tõesed väited. a. Organisatsioo...

Juhtimis alused ja... - Keskkool
3 allalaadimist
4
docx

JUHTIMISE ALUSED küsimused/vastused

Eestvedamine Jaan on ühe raudtee firma  otsustamise üle teoreetikpraktik õige c. Planeerimine president. Tema juhitav  organisatsioonide kontekstis koolkonnaga. d. Kontrollimine Õige organisatsioon seisab  (vähemalt 2-3 lauset), plussid M. Weber – bürokraatlik Milline neist ei ole H....

Juhtimis alused ja... -
5 allalaadimist
8
doc

Juhtimise alused eksami küsimused/ vastused

 Mintzbergi järgi juhi rollide kategooriaks? d. isikute vahelised rollid  4. Milline järgnevatest motivatsiooniteooriatest põhineb töötaja pingutuse, töö soorituse ja  töö tulemuse vahelisel seosel?  d. ootuste teooria  5. Milline neist on tänapäeva trendideks ..... ? b. laiem juhtimisulatus  6. Peeter on ühe ettevõtte tegevjuht. Ta viib sisse igakuise vastuvõtu parematele töötajatele. Peetri tegevust kirjeldab kõige paremini järgmine juhtimisfunktsioon ..... d. eestvedamine  7. Triinule ei meeldi tema töö. Ta teeb seda ainult seepärast, et lisaks palgale pakub  ettevõte Triinule sobivaid organisatsioonilisi hüviseid. Triinu on motiveeri...

Juhtimis alused ja... -
12 allalaadimist
7
doc

ärietikett

Mis on ärietikett ? "Ärietikett" keskendub kõige olulisemale tööalases suhtlemises, andes nõuandeid ja näpunäiteid: · Kuidas jätta endast positiivne mulje · Kuidas luua positiivne imago(eraldi näpunäited meestele kui naistele) · Mida peab teadma bürooetiketist · Mis teeb ärivestlused ja läbirääkimised edukaks · Kuidas olla meeldejääv ja mõjuv telefonivestluses ja ärikirjas · Mida tea...

Juhtimis alused ja... - Kutsekool
81 allalaadimist
13
doc

Juhtimise alused, I KT

JUHTIMISE ALUSED Arvestustöö nr 1 MÕISTED 1. Juhtimine (management)- inimeste spetsiaalne intellektuaalne tegevusobjektsüsteemi viimine algseisundist soovitud seisundisse. Lihtsustatult on juhtimine subjekti ja objekti vaheline suhe ehk tegevus, mille tulemusena saavutatakse ressursside efektiivne ja edukas kasutamine....

Juhtimis alused ja... - Kutsekool
97 allalaadimist
6
doc

ADIDAS versus NIKE

Eks neid uinutas teadmine, et praegu on turuliidri positsioon ja teistel on raske läbi lüüa võistlusspordi varustuse tootmises. Kartus oli oma toote valikut mitmekesistada, sest alati jääb võimalus totaalselt läbi põruda. Samas suurem probleem oli inimeste soovide ja nõudluste mitte arvestamine ja ainuisikuliselt juhtimis otsuste vastuvõtmist. Kui Adidase juhtkond oleks kasutanud rühmaotsustamise meetodit, siis kindlasti oleks olnud erinevad seisukohad, kuidas edasi liikuda. Juhtkond oleks võinud kogu otsustusprotsessi jagada mitmeks osaks. Põhiline probleem murdepunktis oli Adidasel otsustada, et kas minna rahva soovide ja nõudlustega kaasa või mitte. Rühmaotsustamisel oleks kindlasti tulnud erinevaid arvamusi ja alternatiivseid variante. Sellisel juhu...

Juhtimis alused ja... -
2 allalaadimist
24
docx

Eestvedamine

Allio „Leaders and leadership – many theories, but what advice is reliable?“ Samuti on mõiste määratlemisel kasutatud aine juhtimise alused õppematerjale ja raamatut „Juhtimine“ Aino Siimoni ning Kulno Türgi poolt. Lisaks sellele kasutasime oma töös ka õpikut „Organisatsioon ja juhtimine“, mille on kirjutanud Raoul Üksvärv. Töö on jagatud kaheks peatükiks: esimeseks peatükiks on eestvedamise mõisteanalüüs, teine kirjandusallikate uurimismeetodid. Nendele peatükkidele lisandub sissejuhatus, kokkuvõte ning kasutatud kirjanduse loetelu....

Juhtimis alused ja... -
14 allalaadimist
2
doc

Situatsiooni ülesanne - Keskhaigla

Probleemi määratlemine: Kellel? Probleem on firma omanikul ja juhil Riho Kullasseppal. Kaudselt on probleem ka firma aksionääridel, töötajatel ja klientidel, sest firma läks pankrotti ­ aksinäärid jäid osast oma rahast ilma, ajakirjanikud kaotasid töö, kliendid jäid oma rahast ilma - kui olid teinud aasta tellimuse. seda ju polnud M...

Juhtimis alused ja... - Kutsekool
156 allalaadimist
2
doc

Situatsiooni ülesanne - Adidas vs Nike

xxxxx Adidas versus Nike situatsiooniülesanne 1. Probleem Probleem on organisatsioonil ehk firmal Adidas, mis on tulnud juhtimisveast tõenäoliselt. Turuosa langus on kestev, tõsine ja sellega tuleb tegeleda, sest see on kestnud juba ligikaudu 20a. Probleem on suur, kuna 1972 . a oli...

Juhtimis alused ja... - Kutsekool
137 allalaadimist
14
doc

JUHTIMISALUSTE II KT

Organiseerimine( ingl k. organizing) Organiseerimine on töö korraldamise ja struktuuri loomise protsess organisatsiooni eesmärkide saavutamiseks. Organiseerimise käigus määratakse kindlaks planeerimise käigus fikseeritud eesmärkide saavutamise teed. Organiseerimise eesmärgid...

Juhtimis alused ja... - Kutsekool
36 allalaadimist
2
doc

Essee : Kui mina oleksin juht

Kui mina oleksin juht Lugedes pealkirja ,, Kui mina oleksin juht ,, tekib kindlasti küsimus, kas ma sobiksin üldse juhiks ja kas ma oleksin hea juht. Me teame, et juhtimine seisneb organiseerimises ja motiveerimises, üheskoos teatud eesmärkide saavutamise nimel tööd tehes. Et kujuneda tõhusateks liidriteks, kes suudavad meeskonnaliikmeid inspireerida ja arendada, pe...

Juhtimis alused ja... - Kutsekool
104 allalaadimist
5
doc

Kui mina oleksin juht

Kõik juhid ei sünni üleöö, juhiks saadakse pikka mööda palju pingutades, loomulikult on ka n.ö pärandijuhid ja tavaliselt ei ole nemad just mitte õppinud heaks juhiks. Kui firmal on hea juht, siis firma töötab õlitatult. Sõna juht on väga tähtis sõna ja tundub väga kõrge ametikohana ja kindlasti on see ihal...

Juhtimis alused ja... - Kutsekool
74 allalaadimist
5
docx

Mark Elliot Zuckerberg

Tallinna Ülikool Essee Mark Elliot Zuckerberg Autorid: Maarja-Liis Tahk Triin Toomsalu Juhendaja: Ott Alemaa 2013 Elulugu Mark Elliot Zuckerberg on sündinud 14. mail 1984. a. New Yorgis. Mark on psühhi...

Juhtimis alused ja... -
11 allalaadimist
6
docx

Juhtimise alused. Juhtumi analüüs 3

3 Piret Kala Juhendaja: Antek Kasemaa Tallinn 2016 Juhtum V: HILINEJAST ÜLEMUS Küsimused: 1. Mida Hendrik peaks tegema? Pakkuge välja omapoolne lahendus ja põhjendage seda. 2. Kuidas iseloomustada selle ettevõtte organisatsioonikultuuri? Vastused: 1-2. Mina arvan, et Hendrik peaks esmalt oma probleemist rääkima ikkagi fir...

Juhtimis alused ja... -
5 allalaadimist
10
docx

Juhtimise eksami küsimused/vastused

See võime on tuntud kui ........ Vali üks: a. eestvedamine Õige b. kontseptuaalsed oskused c. isiklik karjäär d. motivatsioon e. pühendumine 6. Maatriksstruktuur võib olla tõhus keerulises, kiiresti muutuvad keskkonnas, kus organisatsioon peab olema paindlik ja kohanev. Vali üks: Tõene Õige Väär 7. Milline neist ei ole juhtimisfunktsioon? Vali üks: a. sooritus Õige b. eestvedamine c. koordineerimine d. organiseerimine e. planeerimine 8. Hertzbergi kahe faktori teooria on juhtidele heaks lähenemiseks. Hügieenifaktorite ellimineerimine vähendab töötajate rahulolematust, aga ei motiveeri töötajaid maksimaalselt pingutama. Vali üks: Tõene Õige Väär 9. Milline neist ei ole H. Mintzbergi järgi juhi rollide kategooriaks? Vali üks: a. inf...

Juhtimis alused ja... -
3 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun