Facebook Like

ONOMASTIKA ARVESTUS - sarnased materjalid

nimesid, kohanime, sõn, perekonnanime, kohanimed, perekonnanimed, kohanimede, nimetu, eesnime, nimedest, isikunimed, isanimi, sufiks, kohanimi, eesnimi, endidaviis, malli, lisanimed, perekonnanimi, uulits, setu, nimele, lisanimi, eesnimed, eisen, häälik, nimedele, tuletatud, väljend, sten, jõgi, viitab, etümoloogia, sepp, determinant, nomen
58
rtf

Onomastika, nimekorraldus

...se kohta, samuti eri õigusaktide mõistekasutuse ühtlustamine sel alal; koostöö Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni nimekorraldussüsteemiga; 2) teaduslik nimekorraldus -- eriuuringud nimede ja muude nimetuste teooria ning funktsioneerimise alal; koostöö rahvusvahelise onomastikateaduse võrguga; nimede korrastamise põhimõtete väljatöötamine, nimede ja muude nimetuste kasutamise ekspertiis. Riikliku nimekorralduse eest vastutavad eeskätt riigiasutused (Siseministeerium, Haridusministeerium, keeleinspektsioon, riiklikud registrid jt), teadusliku nimekorra...

onomastika -
18 allalaadimist
21
doc

NIMEKORRALDUS koondkonspekt

...st ja reeglitest, mitte niivõrd teooria alusest. Sellest hoolimata tuleb seda tunda. Mis on nimi? Esmalt silme ette tüüpilised nimed: isikunimed, kohanimed, planeetide nimed, edasi ilmastikunähtuste nimed, kalliskivide, ordenite nimed, ka raamatutel on nimed (pealkirjad). Onomastika on leksikoloogia haru, oma uurimisobjekti järgi määratletud. Kooliõpikute seletus: nimisõnad jagunevad üldnimedeks ja pärisnimedeks. Üldnimed märgivad olendeid, esemeid, liigi järgi: inimene, klass, olend, mees, puu jne. Pärisnimed on üheainsa olendi nimed ­ Kalevipoeg, Moskva, Kohtla-Järve, ,,T...

Nimekorraldus - Tartu Ülikool
13 allalaadimist
59
doc

Kordamine eesti keele eksamiks

KORDAMINE EESTI KEELE EKSAMIKS Silp koosneb ühest või mitmest häälikust. Eesti sõnade silbitamisel kehtivad järgmised reeglid: 1. üksik kaashäälik täishäälikute vahel kuulub järgmisse silpi: ka-la, lu-ge-mi-ne, e-la- gu; 2. kui täishäälikute vahel on mitu ka...

Eesti keel - Keskkool
140 allalaadimist
88
docx

Eesti keele reeglid

...õustus arendus projekti kaasama ainult mõne usaldusväärse parteiliikme. 5. Kui soovid internetiteel kas või näiteks selle konverentsi T-särgi osta, tuleb ülekande tarbeks ikkagi oma panga IBAN-koodi teada. 6. Finants- ja administratsioonijuhi ametikohustuste hulka kuulub juhtimisarvestus, riski juhtimine, ettevõtte finantsanalüüs ja IT-osakonna juhtimine. 7. Eesmärgi saavutamiseks on läbi töötatud eesti, inglise ja rootsi keelseid erialaseid teadusartikleid, raamatuid, dokumente. 8. Tegevusterapeudid, kes kasutavad loomi teraapias, võivad saavutada mitmeid füsioloogilisi ja ...

Eesti keel - Keskkool
8 allalaadimist
291
doc

Tõde ja Õigus II Terve tekst

I. Esimest korda elus Indrek tundis end tõesti üksikuna, mahajäetuna ja nagu maailmast eraldatuna, niipea kui vagunirattad hakkasid põrisema, tagudes mingisugust tundmatut takti. Kogu minevik tõmbus millegi pärast Vargamäele kägarasse kokku ja muutus nagu unenäoks, muinasjutuks, peaaegu olematuks. Mis...

Eesti keel -
3 allalaadimist
174
doc

Kirjanduse mõisted A-Z

A abstraktsionism ­ 20. sajandi alguses tekkinud kunstivool, mis jaguneb geomeetriliseks ja ekspressiivseks abstraktsionismiks. Esimesel juhul moodustub pilt geomeetrilistest kujunditest, teisel juhul kasutab kunstnik oma tunnete väljendamiseks värvilaikude vaba paigutust. Näiteks Piet Mondriani (187...

Eesti keel - Keskkool
20 allalaadimist
132
doc

Massikommunikatsiooni ja Eesti ajakirjanduse ajalugu

Ajalugu kui konstruktsioon Ajalootekstid ei ole midagi enesestmõistetavat ega ka objektiivset. Millest tuleneb väide, et ajalugu on konstruktsioon, kellegi poolt ülesehitatud käsitlusviis? Allpool on mõned mõtlemisainet pakkuvad märksõnad. 1. uurija distantseeritus, kogemuse erinevus 2. konteksti muu...

Sotsiaalteadused - Tartu Ülikool
48 allalaadimist
56
doc

Semiootika konspekt ja küsimused

1 Loeng Märgi ja märgisüsteemi mõiste, erinevad määratlused ja kontseptsioonid. 2 Loeng Märk ja keel. Informatsioon. 3 Loeng Semioosi mõiste ja selle dimensioonid. 4 Loeng Semiootika kui teadus. Kujunemislugu. 5 Loeng Semiootika ja strukturalism. 6 Loeng Semantika, signifikaat ja referaat. 7 Loeng Re...

Semiootika -
149 allalaadimist
54
doc

Eesti kirjanduse ajalugu I eksam

1. Eestlase ja Eestimaa kuvand vanemates kirjalikes allikates nt Tacitus „Germaanlaste päritolust ja paiknemises”; Henriku „Liivimaa kroonika” jt) Tacituse “Germanias” (98 pKr) esineb nimetus Aestii, mille kohta on arvatud, et see ei tähista eestlasi, vaid Ida-Preisi rahvaid või baltlasi. Hi...

Eesti kirjandus - Tartu Ülikool
25 allalaadimist
414
pdf

Tiit Lauk humanitaar

...etatud kirjastuste kaudu jõudiski 1930. aastate algupoolel meie orkestriteni enamik tolle- aegseid uudispalu. Need olid orkestreeritud kommertsmuusika põhimõttel nn ortofoonilise orkestratsioonina, mis on seatud küll suurele orkestrikoosseisule, kuid hääled jagatud sellise arvestusega, et kõlaksid hästi ka väiksema koosseisuga, nii et puuduv(ad) hääl(ed) ei ohustanud oluliselt orkestri mängu kvaliteeti. 245 Võimalik, et esimese eestimaise moodsamas stiilis fokstroti “Chocolate Babies” kirjutas tuntud pianist Vladimir Padva koostöös teise tuntud mu...

Muusika ajalugu - Tallinna Ülikool
6 allalaadimist
28
docx

Eesti keele sõnavara ja keelekontaktid

4–5 lausega. Ta küsib neist küsimustest ühe. 1. Mis on ja millega tegeleb kontaktlingvistika? Keeleteadusharu, mis uurib keelekontakte. Ajaloolisest lingvistikast eristab kontaktlingvistikat see, et uuritakse seda, mis keelekontaktide tulemusena hetkel toimub, mitte minevikku. Kontaktlingvistika tegeleb k...

Eesti keele sõnavara ja... -
39 allalaadimist
180
doc

Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010

LOENGUD MAASTIKUARHITEKTUURI AJALOOST 2010 Õppematerjal maastikuarhitektuuri ning maastikukaitse ja ­hoolduse üliõpilastele Koostanud Kadi Karro AEGADE ALGUS NING VARAJANE MAASTIKUKUJUNDUS. Esimesed maastikud, nende areng. Varajased tsivilisatsioonid: Egiptuse ning Mesopotaamia (Babüloonia, Assüüria j...

Maastikuarhitektuuri ajalugu -
29 allalaadimist
1072
pdf

Logistika õpik

...susega ja see mõjutab konkurentsi pingestudes üha enam klientide arvu ning ettevõtte majandustegevuse tulemuslikkust – sellest on pikemalt juttu kuueteistkümnendas peatükis. Kuluarvestus on oluline kõikide logistikatoimingute puhul, kuna ilma logistikatoimingute ja kogu logistikaprotsessi kulude taset teadmata on ettevõttes võimatu mistahes parendustegevus logistika ja tarneahel...

Logistika alused - Kutsekool
101 allalaadimist
82
doc

KIRJANDUSE LÕPUEKSAM kevad 2017

PS KIRJANDUSE LÕPUEKSAM kevad 2017 Pilet 1 1. KIRJANDUSE PÕHILIIGID- EEPIKA, LÜÜRIKA, DRAMAATIKA LÜÜRIKA: (kreeka lyra- keelpill, mille saatel kanti ette laule-luuletusi) peegeldab elu inimese elamuste, mõtete, tunnete kaudu, tema sisemaailma kaudu. Lüürika iseloomulikuks jooneks on värsivor...

Kirjandus - Keskkool
22 allalaadimist
990
pdf

Maailmataju ehk maailmapilt 2015

...imkonna teatud arengutasemele jõudmiseks peavad tulnukad ootama sajandeid või isegi tuhandeid aastaid, nii nagu seda teeme meie. Ja ükski eksperiment ei saa kesta nii kaua – oodates ja jälgides sadu tuhandeid aastaid. Kogu tulnukate tegevus inimsooga algas nende aja arvestuse järgi alles tegelikult suhteliselt lähedases minevikus ja on praegugi ka veel tegevuse faasis. Mis meile eksisteeris ajaloos mingisugune sündmus kaua aega tagasi, on nende jaoks toimunud see alles näiteks mõni hetk tagasi. See on sellepärast nii, et seda võimaldab ajamasina tehnoloogia...

Üldpsühholoogia -
36 allalaadimist
528
doc

Keskkonnakaitse lõpueksami küsimused-vastused

... 4) keskkonda mõjutava või mõjutada võiva ehitise, tehnovõrgu või seadme kasutamise või tehnoloogilise protsessi seaduslikkuse kontrollimine ning ebaseadusliku tegevuse peatamine; 5) planeeringu-, maakasutuse, maakorralduse ja maa-arvestuse nõuetest kinnipidamise kontrollimine ning seaduses sätestatud abinõude rakendamine nõuetest kinnipidamise tagamiseks; 6) kohustuslike keskkonnakaitseabinõude rakendamise kontrollimine ning kohustuste täitmata jätmisel seaduses sätestatud abinõud...

Keskkonnakaitse ja säästev... -
45 allalaadimist
21
docx

Kultuurigeograafia konspekt

...ol Liivimaa kubermangus. Setumaa-Setumaa kihelkonda pole olemas, on kultuuriliselt teistsugun kant. Õigem on rääkida nulgadest-eristab setu piirkondi. Saarde asub Kilingi- Nõmme juures. Tallinna kihelkonda pole ka olemas. Sageli on looduslike piiridega. 5 loeng- nimeteadus ehk onomastika Nimeteadus- vaadeldatakse tihti küll omaette teadusvaldkonnana keeleteaduse all, kuid siiski on tal tihedad kokkupuuted geograafia, eelkõige kultuurigeograafiaga. Nimelt tegeleb kultuurigeograafia kohanimedega ehk toponüümidega, isikunimedega tegeletakse vähem. Lisaks isiku- ja kohanimedel on nimed ...

Kultuurigeograafia - Tartu Ülikool
29 allalaadimist
37
docx

Kirjanduse lõpueksam 2011

SISUKORD 1. PILET KIRJANDUSE PÕHILIIGID ­ EEPIKA, LÜÜRIKA, DRAMAATIKA, ÜHE XX SAJANDI VÄLISKIRJANDUSE TEOSE ANALÜÜS S. OKSANEN ,,PUHASTUS" Eepika (kr epikos e jutustav) kuulub ilukirjanduse põhiliikide hulka. Ainestiku ja selle ulatuse ning kujutamislaadi põhjal jaguneb eepika zanrideks: eepos, romaan (suurvormid)...

Kirjandus - Keskkool
16 allalaadimist
290
pdf

Holokaust

HOLOKAUST Õ P P E MAT E R J A L 2007 Selle publikatsiooni autoriõigused kuuluvad Eesti Ajalooõpetajate Seltsile Õppematerjali koostamist ja väljaandmist rahastasid Eesti Vabariigi Valitsus ja International Task Force Holokaust Õppematerjal: allikad, õppeülesanded, mälestused, te...

Euroopa tsivilisatsiooni... - Tartu Ülikool
9 allalaadimist
575
docx

Nimetu

Sisukord Eessõna Hea õpilane! Microsofti arenduspartnerid ja kliendid otsivad pidevalt noori ja andekaid koodimeistreid, kes oskavad arendada tarkvara laialt levinud .NET platvormil. Kui Sulle meeldib programmeerida, siis usun, et saame Sulle pakkuda vajalikku ja huvitavat õppematerjali. Järgneva pra...

Informaatika -
16 allalaadimist
343
pdf

Maailmataju uusversioon

UNIVISIOON Maailmataju Autor: Marek-Lars Kruusen Tallinn Detsember 2013 Leonardo da Vinci joonistus Esimese väljaande teine eelväljaanne. NB! Antud teose väljaandes ei ole avaldatud ajas rändamise tehnilist lahendust ega ka ülitsivi...

Teadus - Tallinna Ülikool
5 allalaadimist
0
docx

V. Hugo Jumalaema kirik Pariisis terve raamat

e-raamat

Kirjandus - Keskkool
34 allalaadimist
477
pdf

Maailmataju

UNIVISIOON Maailmataju Autor: Marek-Lars Kruusen Tallinn Detsember 2012 Esimese väljaande eelväljaanne. Kõik õigused kaitstud. 2 ,,Inimese enda olemasolu on suurim õnn, mida tuleb tajuda." Foto allikas: ,,Inimese füsioloogia", lk. 145, R. F. S...

Karjäärinõustamine -
22 allalaadimist
161
pdf

Juhtimise alused

...naraamat 1 annab inglisekeelsele sõna management eestikeelseks tähenduseks: juhtimine, administreerimine, haldamine; juhatamine, juhtkond, juhatus, direktsioon, administratsioon; mõjustamine; valik, valiku tegemine; organiseerimine, korraldamine; poliitika; harimine, viljelemine; arvestus; jälgimine, seire, monitooring; revideerimine, kontrollimine, revisjon; käitismajanduslik, ettevõtteökonoomiline. Käesoleva kursuse raames kasutame sõnu juhtimine ja mänedzment sünonüümidena, olenemata sellest, millist konkreetset, kitsamat mõistet nendega parajasti väljendatakse. Juhtimi...

Juhtimine -
149 allalaadimist
51
doc

Eesti ajalugu - konspekt

...kaudu veerand miljonit muukeelset ning kohalikke olusid mittetundvat inimest. Migratsioon kasvatas jätkuvalt Kirde- ja Põhja-Eesti linnu, mille venekeelne elanikkond saavutas üha suuremat ülekaalu eestlaste üle. Rahva elujärg paranes sulaperioodil kõigile möödalaskmistele ja valearvestustele vaatamata tunduvalt -- inimesed hakkasid ehitama eramaju ja suvilaid, ostma sõiduautosid, külmkappe ja telereid. Samal ajal taaselustusid kontaktid läänega, eriti Soomega, mille kaudu puutusid eestlased kokku lääneliku elulaadi ja tarbimiskultuuriga. ...

Ajalugu - Kutsekool
1300 allalaadimist
112
doc

12. klassi kirjanduse lõpueksami/koolieksami piletite põhjalikud vastused

...i poeesiakäsitlusele, mütoloogiale, kirjanduskriitikale ning bibliograafiale. Rosenplänteri suhtumine eesti keelesse oli sügavalt lugupidav. Sellega ühenduses väärib märkimist „Beiträge“ XI vihik (1818), mis oli kavandatud eesti keele õpperaamatuks gümnaasiumile, arvestusega, et maakeel võetakse seal õppekavasse. Rosenplänteri arvates pidid kõik maarahvaga suhtlevad sakslased – arstid, mõisnikud, kaupmehed, kohtunikud ja igasugused muud ametimehed – oskama eesti keelt. „Beiträge“ kaastööliste ring oli lai. Lisaks saksa haritlastele (J. W. L. v. Luce, A...

Kirjandus - Keskkool
56 allalaadimist
72
doc

Eesti uusaeg (1710-1900)

...s. 1731 taastatakse tema omaette provintsi õigused. Tuleb omaette maavalitsus ja sealsed võimustruktuurid. Kubermang ­ kreisid ­ kihelkond. Kihelkond oli ainult kiriklik termin ja otseselt sellist administratiivst tähtsust kihelkonnal ei ole, aga kirikul on sealse elanikkonna arvestuse kohustus. 1783. aasta järel ametnikkond plahvatuslikult kasvab. Eesti- ja Liivimaa eesotsas on kõrgeima riigivõimu teostajaks (kindral)kuberner. On kaks residentslinna ­ Riia ja Tallinn, kus kindralkubernerid elasid. Kahetine suhe: kindralkuberner oli tsaari kõrgeimaks esindajaks provint...

Ajalugu - Tartu Ülikool
302 allalaadimist
544
pdf

Mitmekeelne oskussuhtlus

ARVI TAVAST MARJU TAUKAR Mitmekeelne oskussuhtlus Tallinn 2013 Raamatu valmimist on finantseeritud riikliku programmi „Eesti keel ja kultuurimälu 2010” projektist EKKM09-134 „Eesti kirjakeel üld- ja erialasuhtluses” ja Euroopa Liidu Sotsiaalfondist. Kaane kujundanud Ke...

Inimeseõpetus -
9 allalaadimist
937
pdf

Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat

...alat ehk 10 lunaarkuud. Rasedust saab arvestada Naegele reegli järgi – viimase menstruatsiooni esimesest päevast järgmise aastani pluss 7 päeva miinus 3 kuud. Veel on tänapäeval olemas nn raseduse arvestamise kettad ning unustada ei tohiks ka ultraheli. Kuid kõigi nende arvestusviiside aluseks on täpselt 28-päevane tsükkel, mille 14. päeval enne uue menstruatsiooni algust toimub viljastumine. Kui tsükkel on pikem, tulevad lisapäevad valemile juurde arvestada. Reeglina on patsiendil eelnevatest uuringutest ette näidata eriarsti poolt väljaarvestatud sünnikuu...

Esmaabi -
76 allalaadimist
62
docx

Kirjanduse lõppueksami materjalid

KIRJANDUSE LÕPUEKSAM KLAARIKA LAUR Pilet 1 1. Kirjanduse põhiliigid ­ eepika, lüürika, dramaatika ILUKIRJANDUSE PÕHILIIGID Kultuuri varasemas arengujärgus eksisteerinud suulise rahvaluule asemele tuli kirjaoskuse levides iluk...

Kirjandus - Keskkool
21 allalaadimist
204
pdf

Eesti uusima aja ajalugu

Sisukord Eesti XX sajandi algul..............................................................................................................................................1 Ühiskonna politiseerumise algus.....................................................................................................................

Ajalugu - Tartu Ülikool
15 allalaadimist
22
docx

EESTI KESKAEG

EESTI KESKAEG 06.02.12 Keskajal ei olnud Eestit ja see periood mida me räägime, ei ole keskaeg. Suurel määral see Eesti piiride loomine on aset leidnud keskajal. Kui me räägime sellest, et sellises rahvusriikide ajaloo ettekujutuses vastab üks riik ühe rahva asualale, siis tegelikult ühe poliitilise ü...

Ajalugu -
86 allalaadimist
193
docx

Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt

...ed. Lisaks peab reisibürootöötaja omama teadmisi majandusest, seadusandlusest, töökeskkonna ohutusest, organisatsioonikäitumise ja psühholoogia alustest. Ta peab oskama kasutada laeva ja lennupiletite broneerimissüsteeme ning arvutiprogrammidest tekstitöötlust, tabelarvestust ja internetti. Nõuete hulka kuulub ka kõrgtasemel eesti keele ja vähemalt kahe võõrkeele valdamine. Klienditeenindajana peab reisibürootöötaja olema kõrgetasemeline suhtleja ning kohanemis ja otsustusvõimeline. Klientide näol on tegu erinevate inimestega ja sellest johtuvalt ka erinevat...

Turismiettevõtlus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
86 allalaadimist
Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun