Kategoorias keemia leiti 557 faili

Keemia >> Keemia
Keemia tähtsamad happed
1
txt

Keemia tähtsamad happed

HAPPED JAOTATAKSE: 1)hapnikku sisaldavad 2)hapnikku mittesisalduvad. *Indikaator-aine, mis muudab oma vrvust erinevates keskkondades erinevalt. *Ph-nitab vesinikioonide sisaldust lahuses. happelises PH<7 aluselises PH>7 neutraalses PH=7 *Universaalindikaator-erinevate indikaatorite segu, mis erinevas keskkonnas vrvub erinevalt. VVELHAPE: SAADAKSE: SO3+H20= H2SO4 FSIK...

Keemia - Põhikool
46 allalaadimist
Esitlus-Keemia ja eluskeskond
7
ppt

Esitlus: Keemia ja eluskeskond

CO2 sisaldus on 20. sajandi jooksul järjepidevalt tõusnud. · Mõju Maa kliimale: suur osa Maa pinnalt kiirguvast soojusenergiast süsihappegaasirikkas atmosfääris ega pääese maailmaruumi. · Maaketra soojuslik tasakaal on rikutud, maapind ja atmosfäär hakkavad soojenema. · Tekib kasvuhooneeffekt...

Keemia - Põhikool
20 allalaadimist
Keemia kordamine
3
doc

Keemia kordamine

Aatom koosneb aineosakestest.(elektronid, prootonid, neutronid) Elektron skeem: Mg: +12| 2)8)2 12-on prootonite arv, väike number vasakul üleval. 2,8,2-on elektronide arv 2. lahus-on ühtlane segu, mis koosneb lahustunud ainest ja lahustist. lahustuvus-näitab aine massi mis saab lahustuda kindlas koguses lahustis...

Keemia - Põhikool
62 allalaadimist
Keemia ülesannete lahendamine
3
rtf

Keemia ülesannete lahendamine

Keemia Ülesannete töö! Näide1: Mitu grammi 2% Na2SO4 reageerib 30 grammi 5% BaCl2-ga? 1. Kirjutad välja võrrandi.(Ma ei tea, kas ta järeltöös annab need ette) 2. Kirjuta valemite peale teadaolevad andmed. 3. Kirjuta alla teadaolev moolide arv. 4. Kuna BaCl2 on antud kaks asja (protsent kui ka mass), siis saab sellest alustada. Seega arvuta BaCl2 uus mass. 5. Lei...

Keemia - Põhikool
101 allalaadimist
Põhikooli keemia üldine kordamine
14
doc

Põhikooli keemia üldine kordamine

Ainete segu ­ Aine, mis koosneb erinevate ainete osakestest. Puhaste ainete omadused · Agregaatolek · Iseloomulik lõhn, värv, maitse · Tihedus, ühik: · Sulamis- ja keemistemperatuur · Kõvadus ­ Vastupidavus lõikamisele, kriimustamisele · Tugevus ­ Vastupidavus painut...

Keemia - Põhikool
135 allalaadimist
Keemia ainelahustuvus
1
docx

Keemia ainelahustuvus

Setitamine ja nõrutamine ­ Vedeliku eraldamine tahkest, mittelahustuvast ainest. Tahke aine eraldamiseks vedelikust tuleb seega last tal kõigepealt settida (setitamine). Seejärel valatakse ettevaatlikult sademe peale ära (nõrutamine). 2. Filtrimine ­ peeneteraliste hõljuva tahke aine eraldamiseks vedelikust. On vaja filterpaberit, kolbi, lehtrit,...

Keemia - Põhikool
8 allalaadimist
Keemia konspekt KTks
2
doc

Keemia konspekt KTks

KT KEEMIA aatomi ehitus, perioodilisussüsteem, elektron- ja ioonskeem, oksüdatsiooniaste, tiheduse ülesanded AATOM Aatom on aine kõige väiksem osake. Elektronkate = negatiivse laenguga Tuum = positiivse laenguga Prooton = positiivne Neutron = neutraalne Elektron = negatiivne 1.kiht max 2 elektroni; 2.kiht max 8 elektroni; 3.kiht max 18 elektroni; 4. kiht max. 22 elektroni, VIIMANE KIHT ALATI max. 8...

Keemia - Põhikool
48 allalaadimist
Keemia referaat Graniit
6
pptx

Keemia referaat Graniit

Graniit Kätliin Linnamägi Gerda-Liis Vanatua 9B Graniit Graniit on tardkivim ,mis on tekkinud magma tardumisel sügaval maapõues. Graniit on Eestimaa pinnale jõudnud viimase jääaja jooksul . Omadused Graniit on teralise ehitusega ,suurekõvaduse ja külmakindlusega ning seda loetakse üheks maailma vastupidavamaks kivimiks. Graniite leidub erinevates värvitoonides ja mustrites Graniit sulab umbes 1215C...

Keemia - Põhikool
15 allalaadimist
Keemia esimene KT- 8-klass
2
doc

Keemia esimene KT! (8. klass)

klass) Keemia teadus, mis käsitleb ainete koostist, ehitust ja omadusi ning nende muundumise seaduspärasusi Aine N: vesinik, lämmastik, õli jne. Materjal N: puit, klaas, kivi jne. Looduslik materjal: N: puit, paekivi, puuvill, kuld, marmor Tehismaterjal: N: paber, portselan, teras, tsement, tellis Puhas aine koosneb ainult ühe aine osakestest, selle on alati kinde...

Keemia - Põhikool
32 allalaadimist
Keemia KT kordamine
1
docx

Keemia KT kordamine

Oksüdeerija ­aine, mille osakesed liidavad elektrone Redutseerija ­aine, mille osakesed loovutavad elektrone Redutseerumine ­elektronide liitmine redoksreaktsioonis , oksüdatsiooniaste väheneb Oksüdeerimine ­elektronide loovutamine redoksreaktsioonides, oksüdatsiooniaste kasvab Redoksreaktsioon ­keemiline reaktsioon, millega kaasneb elektronide ülemine...

Keemia - Põhikool
14 allalaadimist
Põhikooli keemia lõpueksamiks
10
doc

Põhikooli keemia lõpueksamiks

1 I MÕISTED................................................................................................................................2 II TÄHTSAD AINED...

Keemia - Põhikool
74 allalaadimist
KEEMIA - OKSIIDID JA HAPPED
2
doc

KEEMIA - OKSIIDID JA HAPPED

03.2012 OKSIIDID Tähtsamad ühendid: SiO2 ­ ränidioksiid NO2 ­ lämmastikdioksiid SO2 ­ vääveldioksiid H2O ­ vesi Fe2O3 ­ raud(III)oksiid CO2 ­ süsinikdioksiid CO ­ süsinikoksiid CaO ­ kaltsiumoksiid Valemi koostamine Valemi koostamiseks kasutan alati elementide oksüdatsiooniastet. Tean alati o.a's ­ A-rühma metallid I-III, Vesinik H +I, Hapnik O ­II O.a näitab rühmanumber 1) ele...

Keemia - Põhikool
48 allalaadimist
Kasulikud keemia mõisted
2
doc

Kasulikud keemia mõisted

ELEKTRONKATE ­ tuuma ümbritsevad elektronid. ELEKTRONIDE VÄLISKIHT ­ elektronide arv väliskihil ehk elemendi rühmanumber, välisel elektronkihil võib olla kuni 8 elektroni. KEEMILINE ELEMENT ­ kindla ühesuguse tuumalaenguga aatomite liik. IOON ­ laenguga aatom või aatomite rühmitus. KATIOON ­ positiivse laenguga ioon. ANIO...

Keemia - Põhikool
21 allalaadimist
Keemia tunnikontroll - alused
0
jpg

Keemia tunnikontroll - alused

Keemia tunnikontrollHinne 4...

Keemia - Põhikool
25 allalaadimist
Keemia minu argielus
1
doc

Keemia minu argielus

Keemia minu argielus Autohooldusvahendid on kasulikud või kahjulikud? Autohooldusvahendeid on mitmesuguseid, shampoonid, poleerimisvahad, putukaeemaldusvahendid, velje- puhastusvahendid, klaasi-pesuvahendid jne. Iga auto omanik kasutab mõnda neist või isegi kõiki, mõni rohkem ning mõni vähem. Autot pestes kasutatakse shampooni,. Kui see auto pealt maha pestakse imbub see maa sisse, lõpetades põhja...

Keemia - Põhikool
13 allalaadimist
Keemia mõisted
5
odt

Keemia mõisted

Keemia mõisted Aatom ­ aineosake, mis koosneb aatomituumast ja elektronidest; molekuli koostisosa. Tuumalaeng ­ Elektronkate ­ aatomi tuuma ümbritsev elektronide pilv. See jaguneb elektronkihtideks ja need omakorda alamelektronkihtideks ja orbitaalideks. Elektronide väliskiht ­ ehk valentselektronkiht on suurima peakvantarvuga elektronkiht. Keemiline eleme...

Keemia - Keskkool
29 allalaadimist
Keemia ja füüsika põhiteema
1
docx

Keemia ja füüsika põhiteema

Keemiline nähtus ­ Ühtedest ainetest tekivad teised kulgeb keemiline reaktsioon. tunnus ­ värvuse muutus , lõhna teke , sademe teke gaasimullide teeke , soojuse eraldumine ja valguseefekt tingimused ­ kuumutamine , süütamine,valgustamine,elektri läbijuhtimine lahus on ühtlane segu Ainet kus oskaesed om ühtlaselt jaotatud nim-...

Keemia - Põhikool
51 allalaadimist
Keemia poeskäik
1
xlsx

Keemia poeskäik

Toiduaine 1kg hind kogus summa liha 84,00 110g 9,24 kala 54,50 119g 5,995 piim 12,90 0,5l 6,45 juust 105,00 30g 3,15 või 15,50 20g 0,31 õli 25,90 20g 0,518 kartulid 4,50 250g 1,125 sai 29,70 6...

Keemia - Põhikool
11 allalaadimist
Keemia kordamine
3
doc

Keemia kordamine

Alkoholide üldvalem on ROH (metanool CH3OH , etanool CH3CH2OH, propaantriool ehk glütserool HOCH2CH(OH)CH2OH) ja karboksüülhapete üldvalem on RCOOH (Metaanhape HCOOH, etaanhape CH3COOH) 2) Millised on metanooli ja etanooli omadused? Metaan on gaas, mis lahustub vees vähe ning ei ole m...

Keemia - Põhikool
65 allalaadimist
Keemia Eksami konspekt 8 klass
5
docx

Keemia Eksami konspekt 8 klass.

Klasside eksami konspekt 1. A) Puhtad ained, b) ainete segud, c) ainete füüsilised omadused. a) Koosneb ainult ühe aine osakestest. b) Koosneb mitme aine osakestest. c) Tahke, vedel ja gaasiline. 2. Keemialaboris kasutatavad anumad, 2b. ohutusnõuded. a) Katseklaas- katsete tegemiseks. b) Keeduklaas- lahuste valmistamine ja keetmine. c)...

Keemia - Põhikool
166 allalaadimist