Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Add link

Kategooria 12. klassi ühiskond - 32 õppematerjali

Ühiskond >> 12. klassi ühiskond
thumbnail
2
docx

Eesti ühiskond 2011

aastal 2011. aasta on meie riigi jaoks olnud teguderohke. Presidendivalimised, külalisvisiidid, valuutavahetus jne. Valisin välja enda arust neli kõige enam kõneainet pakkuvat teemat, mis on samuti kõige suurema mõjuga meie ühiskonnale. Nagu ikka, iga 5 aasta tagant valib riigikogu riigi eesotsa meie esindaja – presidendi. 2011. aasta 29. augustis võitis ligi 50 hääleenamusega Indrek Tarandit Toomas Hendrik Ilves. Rootsis sündinud ja USAs elanud, seal ka kodakondsuse saanud, millest ta hiljem loobus, mees, keda usaldati riigi eesotsa juba teist korda. T. H. Ilvese kanditatuuri toetasid Reformierakond, Isamaa ja RP Liit ning Sotsiaaldemokraadid. Ainukene teine presidendikandidaat oli Indrek Tarand, keda toetasid Keskerakondlased. Indrek Tarand lubas oma teesides, et viib presidendivalimised rahvani. Mis minu arust on vä...

12. klassi ühiskond
12 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Kontrolltöö nr 2-küsimused Kursus 2 Ühiskond

Tulude ümberjagamine (3.10) Kui turg ei toimi, raisatakse ressursse ja konkurents ei ole piisav siis on riigil põhjust sekkuda ja majandust reguleerida läbi seadusandluse ja hüvede ümber jagamisega. 2) Riigi majanduspoliitika eesmärgid. Eelarvepoliitika ja rahapoliitika: eesmärgid ja elluviijad (3.10) Eelarve poliitika: Ellu viib poliitika ja eesmärk on majanduse mõjutamine maksudega, tulu teenimise ja ka kulude kaudu. Rahapoliitika: Ellu viib Keskpank, kes jälgib valuuta stabiilsust ja tarbijahinde inflatsiooni. Eesmärk on majanduse mõjutamine nõudluse ja pakkumise läbi. 3) Maksud kui riigieelarve tuluallikas. Maksukoormus ja selle seos elanike heaoluga (3.11) Maksukoormus: On riigi põhiline tuluallikas, seos elanike heaoluga, kui kodanikud maksavad makse vastavalt seadusele on võimalik riigil rohkem tulusid jaotada, tagada erinevaid...

12. klassi ühiskond
9 allalaadimist
thumbnail
1
docx

Demokraatia: levik, etapid

saj keskel peeti parimaks lääne ühiskonnamudelit. Dem aluseks on majanduslik progress. Arvati, et vaeses ühiskonnas pole dem võimalik, et ainult heaolu ja haridus loovad eeldused dem väärtuste ja käitumisnormide kujunemiseks. Püüti juurutada dem Aasias ja Aafrikas arvestamata nende riikide eripära. Selle põhjuks oli optimism maj ja tehnoloogilise arengu suhtes ­ maj jõukus lahendab kõik ühiskonnaprobleemid. Tehnoloogia ja kaupade tarnimine vähearenenud riikidesse tõi positiivse kõrval korruptsiooni, suurenes välisvõlg, muutus elustiil, kujunesid uued väärtushinnangud, oluliseks sai raha. Ei kujunenud laia dem keskklassi, ei laienenud kodanikuõigused ja vabadused. 1980.-90. aastail lõpetati lääneühiskonna matkimine, ümberkorraldusi hakati läbi viima kohalikke olusid arvestades. Sotsioloogid kinnitasid, et kultuur mõjutab demokraatiat rohkem kui majandus. Rikastes riikides (Kuveit, Singapur, Saudi Araabia) on autokraatia ja puuduvad i...

12. klassi ühiskond
9 allalaadimist
thumbnail
6
docx

Ühiskond, KT 3

Põhiseaduse teine peatükk sisaldab mitmeid olulisi inimõigusi. Lisaks põhiseadusega tagatud õigustele on inimõigused tagatud ka teiste seadustega, nagu näiteks soolise võrdõiguslikkuse seadusega, võrdse kohtlemise seadusega ja isikuandmete kaitse seadusega. On veel palju teisi seaduseid, mis ei ole iseenesest inimõiguste dokumendid, kuid mis kaitsevad inimõiguste erinevaid tahke. NÄIDE Kriminaalmenetlusõigus sisaldab sätteid, mis tagavad inimõigused kriminaalmenetluses. https:www.inimoigustegiid.eeeeteemadmis-on-inimoigusedmis-on-peamised- inimoigustealased-dokumendid Inimõigused peaksid olema universaalsed ja kehtima kõikidele inimestele. Siiski ei ole see olukord nii üheselt mõistetav. Osad leiavad, et inimõigusi ei saa kelleltki ära võtta kultuuriliste või ühiskondlike eripärade tõttu. Teised, kes aga toetavad kultuurilisi eripärasid, leiavad, et inimõigusi tuleb vaadata kohalikust kultuurilisest kontekstist lähtudes. Ühegi riigi välispoliitika ei kuulu täielikult ühte või teise suunda. Näiteks Euroopa Liit, kes on oma põhiväärtuseks seadnud inimõiguste kaitse, rakendab väärtustepõhist välispoliitikat Valgevene suhtes, rakendades sanktsioone, aga Venemaa puhul lähtutakse pigem pragmaatilisest suunast, piirdudes üksnes mõningate kriitiliste märkustega. Just inimõiguste kaitse vajadus on tänases maailmas seadnud küsimärgi alla riikide suveräänsuspõhimõtte. Varasemalt ei olnud riikidel eriti palju võimalusi inimõiguste kaitsega tegeleda, piirduti seisukohavõtuga, äärmuslikel juhtudel kehtestati sanktsioone. Viimase paarikümne aasta jooksul on toimunud oluline nihe suhtumises, mis võimaldab aktiivsemalt inimõigusi kaitsta. 4.14 Rahvusvaheline õigus R...

12. klassi ühiskond
9 allalaadimist
thumbnail
11
pdf

Sotsiaalne tõrjutus

2 Tallinn 2020 Sissejuhatus - Mis on sotsiaalne tõrjutus? ● ...olukord, kus sotsiaalne sidusus on katkenud. ● 18 indikaatorit Mis tegurite järgi seda mõõdetakse? ● Suhteline ja absoluutne vaesus ● Ilmajäetus ● Kaasatus tööturul ja töö intensiivsus leibkonnas ● Haridustase ● Terviseseisund Tõrjutuse põhjused ● Majanduslikud ● Sotsiaalsed ● Poliitilised ● Kultuurilised Majanduslikud ● Seotud tihedalt sotsiaalsete põhjustega ● Tõrjutus tööturul ● Palgaline ebavõrdsus ● Raha annab vabaduse ● Vaesus Sotsiaalsed ● Erivajadus ● Puudulik haridus ● Sõltuvusprobleemid ● Eelarvamused (usk, rass, etniline päritolu jms.) ● Sotsiaalsed suhtedsotsiaalne isoleeritus ● Piiratud ligipääs avalikele hüvitistele ja tööturule ● Sugu, vanus, välimus Poliitilised ● Ebavõrdne juurdepääs õigustele ● Kodaniku õiguste keelamine: ○ Po...

12. klassi ühiskond
0 allalaadimist
thumbnail
2
pdf

Ühiskonna sektorid ja nende tegevusalad.

​Ühiskonna sektorid ja nende tegevusalad. Sektorid: 1) Avalik sektor, sinna alla kuulub riigivalitsemine, riigikaitse, avaliku korra tagamine, riigi rahvuslik esindamine jne. 2) Erasekotor, sinna alla kuuluvad eraettevõtted. 3) Mittetulundussektor, sinna alla kuuluvad kodanikuorganisatsioonid. 2. Sotsiaalsed lõhed. Erisused inimgruppide vahel. Nt: usulised, ideoloogilised, piirkondlikud, etnilised lōhed. (Eestis: etniline lōhe- pronkssōdur, eestlaste ja venelaste vahel) 3. Võimude lahususe põhimõtted. Põhimõtte võttis kasutusele Prantsuse filosoof Charles Montesquieu. Täidesaatev võim - Vabariigi valitsus Seadusandlik võim - Parlament Kohtuvõim - Kohtuotsused 4. Iseloomusta postindustriaalühiskonda​. Rasketööstusel põhinenud​ i​ ndustriaalühiskonna arengu tulemusena 20. sajandi lõpus kujunenud​ ​ühiskonnavorm, millele on iseloomulik teabe ja teadusmahukas tootmine ja​ ​infovahetusest tulenev integratsioon ja üleilmastumine. 5. Iseloomusta modernismi​. Kirjanduse liikumine, mis toimus 19. ja 20. sajandi lõpus peamiselt Põhja-Ameerikas ja Euroopas. Modernism tähistab tugevat ja tahtlikku puhkust traditsioonilise proosa ja luule stiilist. Esimese maailmasõja õudused ja silmapaistvate inimeste, nagu Charles Darwin, Sigmund Freud, Karl Marx jt poolt välja töötatud muutuvad ideed tegelikkusest näitasid, et ühiskonna üle valitsevaid eeldusi tuleb uuesti hinnata. Modernistid katsetasid uusi vorme ja stiile. 6. Iseloomusta postmodernismi​. Postmodernism oli reaktsioon modernismi vastu, mis oli põhjustatud II maailmasõja pettumusest. Postmodernismi iseloomustab varasemate stiilide ja konventsioonide...

12. klassi ühiskond
1 allalaadimist
thumbnail
1
odt

Mis on moraal?

Kuid see ei ole kindlasti kõigile selge ja arusaadav, mida tähendavad need käitumisnormid, tavad ja seadused. Mis see moraal siis ikkagi on? See on lihtsamalt õeldes see kuidas me oma igapäeva elus käitume ning milliseid seaduseid me järgime. Olgu nendeks siis kas viisakusreeglid või liiklusreeglid, kõike neid võib nimetada moraaliks. Moraal on seotud kultuuri ja eluviisiga. Suuremal osal meie ühiskonnast on olemas omad viisakus- ja käitumisreeglid, mille järgi iga päev talitatakse. Meie kultuuris on enamasti kahte liiki reegleid ja norme, ühed on lihtsamad põhimõtted ning tunnustatud reeglid, teised aga kirja pandud seadustes. Esimest liiki reeglid moodustavadki moraali. Nii Eestis kui ka ülejäänud maailmas on igalpool olemas omad seadused, normid ja käitumistavad. Kõige lihtsam ja selgem asi mida moraa...

12. klassi ühiskond
31 allalaadimist
thumbnail
4
docx

Heaoluriikide võrdlev analüüs

Heaoluriik ehk sotsiaalriik on riik, mis garanteerib kodanike poliitilisi ja sotsiaalseid õigusi. Riik otseselt ei sekku turumajandusse, kuid vähendab ühiskonna liikmete vahelist sotsiaal-majanduslikku ebavõrdsust maksu-, majandus- ja sotsiaalpoliitikaga. Heaoluriigis ühendub turumajandus sotsiaalse õiglusega. Riigil tuleb tagada inimese loomupärastest eeldustest ja rahakoti paksusest sõltumata võrdne võimalus osa võtta ühiskonna üldisest heaolust. Esimene tuntud heaoluriik oli Suurbritannia (Beveridge'i plaan) 1945. aastal. Heaoluriigi tekkega on kaasnenud ka üldise elatustaseme tõus, suurenenud ühiskonnas keskklass. Üldised heaoluriiki iseloomustavad tunnused: Vaesuse leevendamine Sotsiaalse tõrjutuse vähendamine Aktiivne kodanikuühiskond Ametiühingute rolli palga- ja töötingimuste läbirääkimistel Igale indiiviidile tasuta võimetekohase hariduse tagamine Inimõ...

12. klassi ühiskond
47 allalaadimist
thumbnail
3
docx

Vabatahtlik tegevus rikastab nii minu kui ka ühiskonna elu

Me elame maailmas, kus kõigil on kiire ja teiste inimeste tähelepanemiseks ei jätku meil tihti aega. On väga tore, et meie ümber leidub siiski inimesi, kes soovivad organiseerida vabatahtlikku tegevust ning aidata abivajavaid inimesi ning ühiskonda meie ümber. Vabatahtlik tegevus on oma aja, energia või oskuste pakkumine vabast tahtest ja tasu saamata. Vabatahtlikud aitavad teisi või tegutsevad peamiselt avalikes huvides ja ühiskonna heaks. Oma pereliikmete abistamist ei loeta vabatahtlikuks tegevuseks. Vabatahtlik tegevus on kodanikualgatuse ja vabatahtlikkuse põhimõttel kasumit mittetaotlevate ühenduste ja huvigruppide vormis toimiv üks ühiskonna kesksematest osadest, ühskonna kolmas sektor. See on omakorda jagunenud kaheks: professionaalne mittetulundussfäär, kus inimesed palgatööd tehes tegelevad peamiselt avaliku huvi esindamisega, eestkostega, teenuste pakkumisega jne, ning pu...

12. klassi ühiskond
90 allalaadimist
thumbnail
1
docx

Arutlus teemal 7 miljardit inimest

oktoobril 7 miljardiliseks. Seda pole võimalik kindlaks määrata, ligikaudsus on miljonites. Pooltel inimestel Maal ei ole isikukoodi, neid pole arvele võetud. Võib öelda aga, et meid on umbes 7 miljardit, kindlasti mitte vähem. See ei ole tähistamist väärt sündmus, sest see toob endaga kaasa väga suured üleilmsed probleemid, mille kannatajaks oleme lõppude lõpuks just meie. Maa suudab ära toita umbes 11 miljardit inimest. Kui meid praegu on juba 7 miljardit ja ennustuste järgi järgmine miljard täitub natukene rohkem kui 15 aasta pärast. Sama jada jätkates on umbes 2090. aastaks Maal 11 miljardit inimest. See on suur probleem. Praeguse rahvaarvuga on surma nälgimas üle miljardi inimese, neist sada tuhat sureb päevas nälga. Inimkonnal on praegugi raske toiduressursse raske jagada ja toota inimeste vahel, mis saab siis, kui numbrid aina suurenevad. Enamus inimestest tänapäeval sünnib arengumaades, st vaestes rii...

12. klassi ühiskond
17 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Heaoluriikide võrdlev analüüs

Heaoluriikide kujunemine algaski Saksamaast ning Saksamaast kui heaoluriigist võib rääkida juba 1880.aastatest, Ameerika Ühendriigid hakkasid heaoluriigiks kujunema 1930.aastatel. Saksamaa vastab konservatiivse riigi mudelile, seetõttu soositakse staatuslike erisuste säilimist ja sotsiaalsed kindlustused ning toetused on enamjaolt seotud töökoha ja sissetulekuga. USA vastab liberaalse riigi mudelile, seega on põhiväärtuseks indiviidi vabadus ning majanduses kehtib põhimõte, et konkurentsiturg kaotab ebavõrdsuse. Esiteks võtan luubi alla ressursside ümberjagamise kummaski riigis: 1) Saksamaal kehtib astmeline tulumaks, mis võimaldab rikkamatelt ühiskonnaliikmetelt vaesematele rahalisi ressursse üle kanda. Maksude suurus sõltub mitmetest erinevatest faktoritest: perekonnaseis, laste arv perekonnas, elukoht, töökohtade arv...

12. klassi ühiskond
19 allalaadimist
thumbnail
7
ppt

Demokraatlikud valimised

Demokraatlikud valimised Vabade valimiste funktsioonid ja põhimõtted Valimiste funktsioonid • võimu regulaarse ja seaduspärase vahetumise tagamine; • võimudele kodanike nõudmiste vahendamine; • rahva usalduse tagamine võimude vastu; • inimeste poliitikast informeerituse tagamine. • Valimistel osalemine on iga täiskasvanud inimese õigus ja kohustus osaleda riigi valitsemises. • Valimistel osalemisest loobumine tähendab loobumist sind ümbritseva ühiskonna ja sulle kohustuslike reeglite kujundamisest. Vabade valimiste põhimõtted 1. Üldine valimisõigus – kõigil inimestel on aktiivne ja passiivne valimisõigus. Erandiks: - vanusepiirang; - kodakondsuspiirang; - piiratud teovõimega isikud; - kriminaalkaristust kandvad vangid. 2. Vaba konkurents:  igaühel on õigus kandideerida ja hääletada oma isiklike veendumuste järgi – hääletajat ei tohi valimissedeli täitmisel mõjutada;  igale saadik...

12. klassi ühiskond
8 allalaadimist
thumbnail
5
doc

Ühiskonna valitsemine

11. Kas teie arvates on need piirangud vajalikud? Võtke seisukoht ja põhjendage seda. Jah _X_ Ei ______ Põhjendus: Riigi juhtimisega peaksid minu arust tegelema ainult selle riigi kodanikud. Kui puuduks kodakondsuspiirang tähendaks see, et sisuliselt iga inimene, kes Eestisse elama asubreisib võiks kandideerida riigikokku ja seeläbi mõjutada meie riigi juhtimist. Olenemata sellest, kas teda tegelikult huvitab Eesti riigi olukord ja selle arendamine. Vanusepiiragu osas leian, et varasemas eas ei ole tavaliselt kindlad seisukohad välja kujunenud või ei osata neid piisavalt hästi väljendada. Ei arva, et kõik kodanikud, kes on nooremad kui 21 ei ole piisavalt targad, et riigikogulase mõõtu välja anda, kuid leian, et bioloogilist arengutaset arvestades ei ole riigi huvides parim idee nooremaid pulti lasta. 12. Kirjutage lahtrisse sobiv vastus põhiseadusele tuginedes. Ülesannete kirjeldus Ametiisikametkond Sõltumatut majanduskontrolli teostav riigiorgan Riigikontrolörriigikontroll Riigikaitse kõrgeim juht Vabariigi president Teostab järelvalvet õigustloovate aktide Õiguskantsler põhiseadusele ja seadustele vastavuse üle Esindab Vabariigi valitsust ja juhib selle Peaminister tegevust 3 13. Märkige tabelis ristikesega, kelle pädevusse kuulub järgmiste otsuste vastuvõtmine: Riigikogu Vabariigi valitsus X Piirilepingu ratifitseerimine X Käibemaksumäära kehtestamine X Karistusseadustiku muutmine X Umbusalduse avaldamin...

12. klassi ühiskond
6 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Arutlus-Laenuvõtmise poolt ja vastu

Laenuvõtmise poolt ja vastu Arutlus Laen on finantsteenus ehk tehing, kus üks osapool annab teisele kasutamiseks raha. Seejuures on lepingus kindlaks määratud erinevad tingimused, mida mõlemad osapooled peavad täitma. Lepingu tingimustes on lisaks muudele punktidele kindlasti kirjas laenuperiood ning laenuga kaasnevad lisatasud. Enne laenu võtmist tuleb hoolikalt oma otsus läbi mõelda. Arvestada tuleb, kui suur on sissetulek ja väljaminek. Esmapilgul võiks arvata, et laenu võtmine polegi nii hull, kui seda kirjeldatakse. Kui laenatakse pangalt raha, peab selle tagasi maksma koos intressiga ja mõnikord on need intressid väga kõrged. Kuid, millised on laenu positiivsed ja negatiivsed küljed. Laenu võtmise üheks positiivseks küljeks on näiteks see, kui võtad pangalt laenu korteri ostmiseks, saab korterit kohe kasutada ja samal ajal laenu tagastada. Swed...

12. klassi ühiskond
1 allalaadimist
thumbnail
11
docx

Mille järgi valivad inimesed energiajooke?

Tallinna Nõmme Gümaanium Uku Luhari Mille järgi valivad inimesed energiajooke? Uurimistöö Juhendaja: Andero Vaarik Tallinn 2015 Sisukord Sisukord........................................................................................................................2 Sissejuhatus.................................................................................................................3 Kirjanduse ülevaade.....................................................................................................4 Metoodika.....................................................................................................................6 Tulemused....................................................................................................................7 Kokkuvõte...

12. klassi ühiskond
2 allalaadimist
thumbnail
1
odt

Parempoolsed ja vasakpoolsed ideoloogiad

Parempoolsed ideoloogiad - liberalism *indiviidi vabadus *majanduses – vabaturumajandus, konkurents,avatud turud, minimaalne riigi sekkumine *pole õiglane karistada rikkaid kõrgete maksudega *igaühe õigus otsustada, kida oma eluga teeb - konservatism *liberalismi vastand *kollektiiv on tähtsam, kui üksikisik(ei tähenda võrdsuse ülistamist) *õhiskond tugineb traditsioonidele, rahvuslusele, ja kristlikule moraalile *konservatiivid pooldavad sotsiaalsete erisuste säilitamist *mõõdukad maksub, riik sekkub vähe *kaitsevad ettevõtjate huve (suhtuvad tõrjuvalt avatud majandusruumi) *Sotsiaalse heaolu tagamisel peavad konservatiivid esmatähtsaks traditsiooniliste koosluste – suguvõsa, naaberkonna, kirikukoguduse, seltside ja tööandja rolli Vasakpoolsed ideoloogiad *sotsiaaldemokraatia *võrdsus ehk võrdsed võimalused kõigile *majanduses – segamajandus, kus erasektori kõrval eksisteerib kaalukad riiklik sektor...

12. klassi ühiskond
4 allalaadimist
thumbnail
2
pdf

Nüüdisühiskond - kas ühiskonna arengu lõpp?

Nüüdisühiskond - kas ühiskonna arengu lõpp? Nüüdisühiskond ehk tänapäeva arenenud ühiskond, mida iseloomustab kõrgtehnoloogia massiline kasutamine, väärtushinnangud ning inimõiguste tunnustamine. Igal põlvkonnal on omamoodi kohustuseks tagada oma järeltulijatele jätkusuutlik ühiskond, et toimuks edasine areng. Ühiskond on arenenud väga palju viimase 50 aasta jooksul, kas oleks võimalik enam üldse edasi areneda? Igapäevaselt tegelevad tuhanded inimesed ühiskonna arendamise ja paremaks muutmisega. Neil kõigil on oma eriala ja ülesanne ning peavad oma ideed ja nägemused kooskõlastama ka teistega. See võib esmapilgul tunduda ju lihtne, kuid tegelikult on igal ühel oma arvamus ja nägemus asjadest ning kompromisside loomine võib olla keerulisem kui arvata võib. Igal aastal peaks lisanduma inimesi, kes tahavad oma uusi huvitavaid ideid ellu viia, et ei tekiks puudust inimestest, kes tegelevad ühiskonna ar...

12. klassi ühiskond
14 allalaadimist
thumbnail
3
docx

Laagri korraldamise kohta küsimused-vastused

Leia vastused Noortelaagri korraldamise põhimõistetele ja seaduse nõuete järgmistele küsimustele (abiks Laagrikasvataja käsiraamat, 2005): 1) Millised on erinevused ja sarnasused noorte projekti- ja püsilaagritel? Projekti laager on laager, mida peetakse valla- või linnavalitsuse loal ning mille ühe vahetuse pikkus on vähemalt kuus ööpäeva ja mis tegutseb aastas kuni 60 päeva. Püsilaager laager, mida peetakse noortelaagri põhimääruse ning valdkonna eest vastutava ministri antud noortelaagri tegevusloa alusel ning mille ühe vahetuse pikkus on vähemalt kuus ööpäeva ja mis tegutseb aastas üle 60 päeva. Sarnasus on et äriregistrisse, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse või usuliste ühenduste registrisse kantud isiku, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikkusse registrisse kantud asutuse või avalik-õigusliku juriidilise isiku. 2) Kui “vana” on füüsiline isik - NOOR? Noor on sei...

12. klassi ühiskond
4 allalaadimist
thumbnail
docx

Essee Tehisintellekt - oht või võimalus

Analüüsib tehisintellekti arengut ja ksautusi tänapäevases maailmas. Alates ajast, kui loodi esimesed arvutid ja robotid on inimesed fantaseerinud täieliku tehisintellekti loomisest. Sama palju on ka spekuleeritud erinevate tsenaariumite üle, kus arvutid saavutavad iseseisvalt või inimese abil täieliku teadvuse ja autonoomsuse, ning otsustavad maailma vallutada. Kui tõenäoline on aga selline tsenaarium ja kas tehisintellekti arendus võib maailmale tuua rohkem kahju kui kasu?...

12. klassi ühiskond
6 allalaadimist
thumbnail
docx

Demokraatia kolm sammast kordamisküsimused

Demokraatia 3 sammast kordamisküsimused ja vastused...

12. klassi ühiskond
20 allalaadimist


Uutele kasutajatele e-mailiga aktiveerimisel
10 punkti TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun