Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse

Tööriistade ohutsnõuded (1)

3 HALB
Punktid

Esitatud küsimused

  • Mida saab ette võtta ohu vähendamiseks?
  • Mis on töövahend?
  • Mida peab ette võtma?
  • Mida saad ette võtta ohu vähendamiseks?
  • Mida saab töötaja teha?

Lõik failist

TÖÖVAHENDI OHUTU KASUTAMINE
Mida saab ette võtta ohu vähendamiseks?
· - kasuta tööks õigeid töövahendeid; · - veendu masinate ja seadmete turvalisuses; · - kontrolli, kas käsitööriistad on turvalised; · - taga masinate ja seadmete nõuetekohane hooldus ; · - vii hooldustöö läbi turvaliselt; · - juhenda ja koolita seadmete kasutajaid.
Sissejuhatus
Igal aastal põhjustab töövahendite, sealhulgas masinate ja seadmete kasutamine arvukalt
õnnetusi, millest paljud on tõsised või lõppevad surmaga.
Käesolev voldik annab lihtsat ja praktilist nõu, kuidas ohtusid kõrvaldada või vähendada.
Voldikus sisalduv teave on suunatud peamiselt väikeettevõtete omanikule ja juhile. Soovime juhtida ettevõtja tähelepanu sellele, mida on vaja silmas pidada töövahendite kasutamisel, et
vähendada tööõnnetuse tõenäosust. Tööõnnetustega kaasnevad ettevõtte jaoks
märkimisväärsed lisakulutused - seetõttu on firmale igati kasulik rakendada tööõnnetuste
vältimiseks ettevaatusabinõusid.
Käesolevas voldikus ongi põhitähelepanu pööratud praktilistele ettevaatusabinõudele.
Mis on töövahend?
Töövahendid on peaaegu kõik, mida kasutatakse töö tegemiseks:
· masinad ja seadmed (ketassaed, puurmasinad, kopeermasinad, muruniidukid, jne.); · käsitööriistad (kruvikeerajad, noad , käsisaed, liharaiumiskirved, jne.); · tõsteseadmed (tõstukid, tõstetavad tööplatvormid, vintsid , tropid, jne.); · muud vahendid ( redelid , survepesurid , jne.).
Mida peab ette võtma?
· Selgita välja, millised sinu poolt kasutatavad töövahendid võivad tekitada ohtu ja kuidas. · Mõtle, mida sa saaksid teha ohu vältimiseks ja kontrolli, kas seda on võimalik teha. · Otsusta, kas on vaja rakendada veel mingeid täiendavaid ohutusabinõusid. · Tegutse! Allpool toodud informatsioon aitab sul ohtusid aegsasti hinnata ja ennetada.
Töövahendi kasutamisega seotud ohud
Tööõnnetusi võivad põhjustada paljud tegurid, näiteks:
· ebaõige töövahendi kasutamine (nt. redeli kasutamine tõstetava tööplatvormi asemel); · puuduvad või ebapiisavad ohutusseadised seadmetel, millede puhul on võimalik näiteks töölise riiete takerdumine masinasse vms; · seadme ebasobivad või valet liiki juhtimisseadised, mis ei võimalda seadet kiiresti ja turvaliselt välja lülitada või mis võimaldavad selle iseeneseslikku käivitumist; · masina turvaseadmete, ohutusvahendite, juhtimissüsteemide vms. hooldamiskohustuse eiramine, mille tõttu seade muutub ohtlikuks; · seadme kasutaja puudulik informeerimine, juhendamine ja koolitamine . Riskide väljaselgitamisel võta arvesse:
· töövõtteid seadme ja muu töövahendiga töötamisel ning ka töövõtteid seadme paigaldamisel, hooldamisel, remondil, rikete ja takistuste kõrvaldamisel; · töövahendi ja seadme kasutajat, tema kogemust ja koolitustaset ning uuele töötajale toimunud väljaõpet, töötaja kogemust antud tööülesande täitmiseks ja seda, kas töötajal võib olla teatud probleeme, nt. piiratud liikumisvõime; · töötajat, kes on hoolimatu ning võib tegutseda etteaimamatult; · turvapiirete või ohutusabinõude konstruktsiooni ja kasutusmugavust või võimalust neid välja lülitada (see võib õhutada töötajat asjatult riskeerima); · seadme ajami liiki (elektriline, hüdrauliline või pneumaatiline) - igaühel neist on oma erinevad riskid.
Mida saad ette võtta ohu vähendamiseks?
Kasuta töö tegemiseks õigeid töövahendeid
Paljud õnnetused toimuvad seetõttu, et töö tegemiseks ei kasutata õigeid töövahendeid.
Riskide ennetamine eeldab põhjalikku planeerimist ja sobivate töövahendite olemasolu.
Veendu, et masinad ja seadmed on turvalised
Masinad ja seadmed, nende osad ja töövahendid on ohtlikud. Seepärast veendu alati, et
seadmed ja töövahendid on töökorras ja kõrvalda kõik võimalikud ohutegurid. Oluline on
seejuures riskide hindamine.
Pööra tähelepanu järgnevale:
· kui võimalik, kasutata statsionaarseid kaitsepiirdeid, mis peavad olema nõuetekohaselt kinnitatud kruvide või poltide ja mutritega ning mida saab eemaldada ainult tööriistade abil; · kui töötaja peab omama pidevat juurdepääsu masinale ja statsionaarse piirde kasutamine ei ole võimalik, kasuta seadme ohtlike osade puhul blokeerivat kaitsepiiret. Selline piire välistab masina käivitumise enne piirde sulgemist. Samuti seiskub masin piirde avamisel automaatselt ka masina liikumise ajal; · mõnedel juhtudel, nt giljotiinkääride puhul, võib statsionaarse või blokeeritud kaitsepiirde asemel kasutada fotoelektrilist süsteemi või automaatpiiret; · veendu, et kaitsepiirete kasutamine on mugav ja et seadme seiskamine on lihtne; · mõtle, millisest materjalist peaksid kaitsepiirded olema: plastik võib küll olla läbipaistev, kuid seda saab ka lihtsalt kriimustada või vigastada; · kui kasutad traatvõrku või sellega sarnaseid materjale, veendu, et võrguavad on piisavalt väikesed. Lisaks juurdepääsu tõkestamisele võib kaitsepiiret kasutada ka kahjulike vedelike, tolmu, jne. eemalepaiskumise vältimiseks. · veendu, et kaitsepiirded võimaldavad masina turvalist puhastamist.
Mõningaid riske on võimalik vähendada masinate ja töövahendite juhtimisseadiste hoolika
valiku ja paigaldamisega, näiteks:
· paiguta vajutuslülitiga ja/või kahe-käe juhtimisseadis ohutsoonist turvalisse kaugusesse; · veendu, et kontroll-lülitite funktsioon on selgelt näidatud; · veendu, et juhtimisseadis on projekteeritud ja paigaldatud nii, et see väldib seadme juhukäivitamist, nt. paigaldades käivitusnuppudele või pedaalidele kaitseümbrise; · omavahel ühendatud või integreeritud ohutusseadised takistavad töötajal ja hoolduspersonalil sisenemast ohutsooni enne seadme seiskumist; · hädaseiskamislülitile peab olema kerge juurdepääs (eriti suuremate masinatel), et neid saaks ohu korral kiiresti kasutada. Märkus: enne kui paigaldad hädaseiskamislüliti masinale, millel seda enne ei olnud, on vaja
kontrollida, et lüliti ise on turvaline. Mõne masina puhul saab näiteks pidureid kasutada ainult
sisselülitatud toite juures. Masina seiskamisel hädaseiskamislülitiga võib toide välja lülituda.
Kontrolli, kas käsitööriistad on turvalised
Mitmeid ohtusid on võimalik kontrollida käsitööriistade nõuetekohase kasutamise ja
hooldusega, näiteks:
· haamer: kontrolli, et haamri vars oleks terve, haamripea kindlalt kinni ja terve; · viil: viilil olgu korralik käepide. Viili ei tohi kunagi kasutada kangina! · peitel: teritamisel anna peitliterale õige nurk. Ära lase peitli peal muutuda seenekujuliseks, vaid freesi servad regulaarselt siledaks! · kruvikeeraja: ära kunagi kasuta seda peitli või haamrina. Ohtlik on lõhenenud käepide! · tellitav mutrivõti: kontrolli, et mutrivõtme tööpind on korras. Alati kasuta õige suurusega mutrivõtit!
Taga masinate ja seadmete nõuetekohane hooldus
Ohtude kontrolli alla võtmine tähendab ennetavat kontrollimist ja hooldust . Muuhulgas:
· kontrolli, millised on valmistaja nõuded hooldusele; · vajalikuks võib osutuda rutiinne igapäevane ja iganädalane kontrollimine, nt. vedeliku taseme, rõhu, pidurite töö kontrollimine. Kui on tegemist masina pikaajalise liisimise või rentimisega, tuleb eriti hoolega välja selgitada hooldusnõuded ja hoolduse teostaja (mõned seadmed, nagu näiteks kraanad, vajavad rikete ennetamiseks hooldust). · selliseid seadmeid, nagu lifte, kraanasid, survesüsteeme ja presse peab perioodiliselt kontrollima selleks pädev isik; · kontrolli pidevalt ohutusvahendeid ja muid ohutusseadiseid (nt fotoelektrilist süsteemi) ja hoia need töökorras. Neid peab ka kontrollima pärast remonti või tehtud muudatusi.
Juhenda ja koolita seadme kasutajat
Paljud õnnetused juhtuvad hooldustöö ajal. Riski kontrollimine tähendab turvaliste
töömeetodite kasutamist, näiteks:
· enne hooldustöid tuleb võimaluse korral seadme toide välja lülitada ja seade vooluvõrgust lahutada (eriti juhul, kui on vaja juurde pääseda seadme ohtlikele osadele); · eralda seadmed torustikust, milles on rõhu all olev vedelik, gaas , aur või mõni muu ohtlik aine. Võimaluse korral sulge klapid ja vabasta süsteem rõhu alt, eriti juhul, kui on vaja juurde pääseda seadme ohtlikele osadele; · toesta seadme osad, mis võivad kukkuda; · lase liikuvatel masinaosadel seiskuda; · anna kõrgel temperatuuril töötavatele seadmeosadele aega jahtuda; · liikurvahenditel lülita välja mootor, aseta käigukang neutraalsesse asendisse, tõmba peale pidur ja võimaluse korral tõkesta rataste liikumine; · tulekahju või plahvatuse vältimiseks puhasta hoolikalt mahutid, milles on hoitud süttivaid tahkeid või vedelaid aineid, gaase või tolmu ja kontrolli neid enne töö alustamist. Isegi süttivate ainete väikesed kogused eraldavad piisavalt auru, tekitamaks õhuga plahvatusohtliku segu, mis võib süttida ka kantavast lambist või keevitusaparaadi sädemest.
Töötajate juhendamine ja koolitamine Anna töötajatele kõik vajalikud teadmised seadme turvaliseks hoolduseks, näiteks:
· anna neile valmistajatehase juhised ja kasutusjuhendid ; · õpeta töötajaid ohte vältima, nt. kontrollima, et käik ei oleks sees enne masina käivitamist ning mitte kasutama masinat kaldpinnal; · kogenematut töötajat on vaja juhendada käsitööriistade turvalises kasutamises; · lisaks juhendamisele on sageli vaja ka sobivat koolitust, eriti kui riski kontrollimine sõltub sellest, kui hästi töötaja kasutab töövahendeid.
Koolitust võib vajada nii töötav personal kui ka kogemusteta või uued töötajad (ära unusta ka
ajutist tööjõudu), eriti kui nad peavad kasutama elektrilisi töövahendeid. Mida suurem on
seadme kasutamisega kaasnev oht, seda põhjalikumat koolitust vajatakse. Mõnede eriti
ohtlike tööde korral, nagu elektritõstuki juhtimine, ketassae kasutamine ja kraana juhtimine,
viivad koolituse läbi spetsialistidest koolitajad. Pea meeles, et ehkki noored inimesed võivad

Tööriistade ohutsnõuded #1 Tööriistade ohutsnõuded #2 Tööriistade ohutsnõuded #3 Tööriistade ohutsnõuded #4 Tööriistade ohutsnõuded #5 Tööriistade ohutsnõuded #6
Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
Leheküljed ~ 6 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2008-05-22 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 88 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 1 arvamus Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor ets007 Õppematerjali autor

Sarnased õppematerjalid

thumbnail
9
doc

Tööohutuse referaat

töövahendite olemasolu.Tuleb veenduda, et masinad ja seadmed oleks turvalised. Masinad ja seadmed, nende osad ja töövahendid on ohtlikud. Seepärast veendu alati, et seadmed ja töövahendid on töökorras ja kõrvalda kõik võimalikud ohutegurid. Oluline on seejuures riskide hindamine. Veel tähtsaid riskifaktoreid * Kui võimalik, kasutata statsionaarseid kaitsepiirdeid, mis peavad olema nõuetekohaselt kinnitatud kruvide või poltide ja mutritega ning mida saab eemaldada ainult tööriistade abil. * Kui töötaja peab omama pidevat juurdepääsu masinale ja statsionaarse piirde kasutamine ei ole võimalik, kasuta seadme ohtlike osade puhul blokeerivat kaitsepiiret. Selline piire välistab masina käivitumise enne piirde sulgemist. Samuti seiskub masin piirde avamisel automaatselt ka masina liikumise ajal. * Mõnedel juhtudel, nt giljotiinkääride puhul, võib statsionaarse või blokeeritud kaitsepiirde asemel kasutada fotoelektrilist süsteemi või automaatpiiret.

Ohuõpetus
thumbnail
5
doc

Riski ja ohutusõpetus iseseisev töö

Iseseisev töö nr1. Kodulehekülg http://www.staff.ttu.ee/hiljat Õppetöö Linke internetitööks http://osh.sm.ee/ - Euroopa töötervishoiu ja tööohutuse agentuur Töötervishoiu ja ohutuse seadus Ohutegurid töökeskkonnas on: füüsikalised, keemilised, bioloogilised, füsioloogilised ja psühholoogilised- mis ei tohi ohustada töötaja ega muu töökeskkonnas viibiva isiku elu ega tervist. Füüsikalised ohutegurid: 1) müra, vibratsioon, ioniseeriv kiirgus, mitteioniseeriv kiirgus (ultraviolettkiirgus, laserkiirgus, infrapunane kiirgus) ja elektromagnetväli; 2) õhu liikumise kiirus, õhutemperatuur ja -niiskus, kõrge või madal õhurõhk; 3) masinate ja seadmete liikuvad või teravad osad, valgustuse puudused, kukkumis- ja elektrilöögioht ning muud samalaadsed tegurid. Keemilised ohutegurid: Ohtlikud kemikaalid ja neid sisaldavad materjalid. Bioloogilised ohutegurid: mikroorganismid (bakterid, viirused, seened jm), sealhulgas geneetil

Riski- ja ohuõpetus
thumbnail
34
doc

KAUBANDUSLIKUD SEADMED

Järvamaa Kutsehariduskeskus Müüja TM13 Referaat KAUBANDUSLIKUD SEADMED Marjana Kuusmaa Juhendaja: Aili Kendaru Paide 2014 SISUKORD SISSEJUHATUS...................................................................................................................3 1 KÜLMSEADMED..............................................................................................................4 1.1 Külmseadme täitmine...................................................................................................5 1.2 Ohutus..........................................................................................................................6 1.3 Puhastamine..................................................................................................................6 2 KASSASÜSTEEM......................................................................................

Kaubandus
thumbnail
29
doc

Kaugõppe materjal

5) töötaja kohustusi ja õigusi vastavalt õigusaktides sätestatule; 6) töökeskkonnavoliniku, esmaabiandja ja tööinspektsiooni kohaliku asutuse kontaktandmete tutvustamist. Esmajuhendamine Töötaja esmajuhendamise töötamiskohal, kus töötaja hakkab oma tööülesandeid täitma, viib läbi tööandja poolt määratud pädev isik. Esmajuhendamisel tutvustatakse töötajale: 1) tööandja poolt koostatud ja kinnitatud ohutusjuhendeid tehtava töö või kasutatavate seadmete, masinate, tööriistade, veokite ja muude töövahendite kohta; 2) töökeskkonna ohutegureid ja vajalike isikukaitsevahendite kasutamist; 3) ergonoomiliselt õigeid tööasendeid ja -võtteid; 4) töötajale ettenähtud töökorraldust; 5) tule- ja elektriohutusnõudeid; 6) hädaabitelefoni, esmaabivahendite ja tulekustutusvahendite asukohta; 7) töökohal kasutatavaid ohumärguandeid ning evakuatsioonipääsude ja -teede asukohta. Täiendjuhendamine Töötaja täiendjuhendamine korraldatakse:

Töötervishoid ja -ohutus
thumbnail
32
pdf

Töökoha riskide hindamine ja kontroll

TÖÖKESKKONNA SISEKONTROLLI KORRALDAMINE JA RISKIANALÜÜSI LÄBIVIIMINE Ülevaade töökeskkonna sisekontrolli korraldamisest ning ohtude kindlakstegemise, riskianalüüsi läbiviimise ja tegevuskava koostamise põhimõtetest. MÕISTED OHT on võimalike vigastuste ja muude tervisekahjustuste põhjustaja. Ohu all mõistetakse kõike, mis võib tekitada kahju. RISK on võimalike vigastuste ja muude tervisekahjustuste tekkimise tõenäosus ohtlikus olukorras. See võib tähendada suuremat või väiksemat võimalust, et keegi saab ohu tõttu kannatada. SISEKONTROLL on süstemaatiline tegevus, mis on kavandatud tagamaks ettevõtte igakülgse tegevuse planeerimist, organiseerimist, korraldamist ja ülevaatamist vastavalt töökeskkonda reguleerivatele õigusaktidele. RISKIANALÜÜS on protsess, mis hõlmab piirväärtuste ja piirnormide määramist, ohtude väljaselgitamist ja riski suuruse hindamist. Riski suurust hinnatakse tagajärje raskuse ja kahju tekkimise tõenäosuse suhtes. Risk

Riski- ja ohutusõpetus
thumbnail
22
pdf

OHUTUSJUHEND

KINNITATUD SÜG Sihtasutuse juhatuse esimehe „ 17.“ märts 2010 käskkirjaga nr 1-3/15 p.1.5 OHUTUSJUHEND TOITLUSTUSJUHILE, KOKALE, KÖÖGITÖÖLISELE, SÖÖKLA MÜÜJALE 1 1. SISSEJUHATUS Käesoleva ohutusjuhendi tutvustamine (esmajuhendamine) töötajale toimub pärast töötaja tööle vormistamist ja sissejuhatava juhendamise läbiviimist tööandja määratud pädeva isiku poolt. Töötaja täiendjuhendamine korraldatakse alljärgnevatelt juhtudel: - uute töötervishoiu ja tööohutuse juhendite või õigusaktide kehtestamisel või kehtivate nõuete muutumisel; - töökorralduse muutmisel või kui tema töös on olnud kolmest kuust pikem vaheaeg; - tehnoloogia või töövahendite vahetamisel või uuendamisel; - töötaja ümberpaigutamisel teisele tööle või tema tööülesannete olulisel muutumisel; - kui töötaja rikkus tööohutusnõudeid, mis põhjustas

Riski- ja ohutusõpetus
thumbnail
8
docx

Tellingute paigaldamine-seadusandlus

Koolitus: Tellingud, töölavad TELLINGUD, TÖÖLAVAD. Tartu, 2010 Sisukord. 1. Koolituse eesmärk ja sisu 2. Ohutusnõuded tellingute ja töölavade paigaldamisel 3. Tööandja õigused ja kohustused 4. Tellingute kasutamine ja paigaldamine Koolitus: Tellingud, töölavad 1. KOOLITUSE EESMÄRK JA SISU. Eesmärk Õpetusega taotletakse, et õppija: · saab ülevaate ehitusel kasutatavatest abikonstruktsioonidest (töölavad, redelid, tellingud); · omandab teadmised ja oskused ehitustöödel vajalike abikonstruktsioonide valmistamiseks; · omandab oskuse paigaldada puidust ja alumiiniumist tellinguid ja töölavasid. Õppesisu TELLINGUD JA TÖÖLAVAD Tellingute tüübid, redelid, tööpukk, pukktelling, tellingute tõusuteed, kaitsepiirded. Tellingute ja töölavade konstruktsioon, ehitamise nõuded ja kasutusala.

Tööohutus ja tervishoid
thumbnail
7
docx

Tööohutusjuhend

1. Töökeskkonna korraldus Tööohutusalane tegevus on reglementeeritud Eesti Vabariigi töötervishoiu ja tööohutuseseadusega. Peamisteks õigusaktideks on töötervishoiu- ja tööohutuse seadus ja selle lisad, teised töötervishoidu ja tööohutust käsitlevad seadused, normatiivaktid, eeskirjad ja lepingud. Töö ja tööohutusalaste õigusaktide järgimise kontrollimine on Eesti Vabariigi Tööinspektsiooni pädevuses. Töökeskkonnastruktuur: Töökeskkonnaspetsialist on Nils Suhov, firma MATI POST juhataja. Töökeskkonnaspetsialisti ülesanneteks on: · tunda töötervishoidu ja tööohutust reguleerivaid õigusakte ja ettevõtte töötingimusi, neid jälgida ja kontrollida ning võtta tarvitusele abinõud töökeskkonna ohutegurite mõju vähendamiseks. · peatada ajutiselt töö ohtlikus töölõigus või keelata ohtliku töövahendi kasutamise, kui on tekkinud otsene oht töötaja elule või tervisele ja kui ohtu ei ole võimalik muul vii

Tööohutus ja tervishoid
Kommentaarid (1)

radison profiilipilt
radison: väga kasulik materjal
21:04 16-09-2010Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun