Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse

Tabelid (8)

3 KEHV
Punktid
Varia - Need luuletused on nii erilised, et neid ei saa kuidagi kategoriseerida

Lõik failist

Overview

Tiitel
Sisukord
Palgid_ÜP
P_Variandid
Töötajad
P_hinnad
M_Töötajad
Diagramm
P_myygid
Koondid
Palgad_ÜP
RIngdia...
Diargamm
Jaanuar
Veebruar
Tariifid
Detail_ÜP
D-diagramm
d_tootmine
Detail
Sheet5
tellijad
DPCache_Sheet4

Sheet 1: Tiitel


Tallinna Tehnikaülikool

Informaatikainstituut
Tõõ Tabelid
Üliõpilane Kaimo Gutmann Õppemärkmik 072200
Õppejõud Kersti Antoi Õpperühm EAEI-14
Palun täitke tühjad lahtrid

Sheet 2: Sisukord


Sisukord
Rakendus "PaIkide müük". Ülesande püstitus ja analüüs
Puidu müük. Variandid
Töötajad. Uldine nimekiri
Rakendus "Puidu müük". Puidu hinnad
Rakendus "PaIga arvestus". Ülesande püstitus ja analüüs
Tariifid (tunnitasud) sõltuvalt palgaastest
Rakendus "Detail II". Ülesande püstitus ja analüüs

Sheet 3: Palgid_ÜP


Variandid Hinnad Tööötajad

Sheet 4: P_Variandid


Puidu müük. Variandid
a -õppemärkmiku viimanenumber, b -eelviimane, c - a+b viimane number
Koondid
Valdade valik
a risttabel 1 SUMIF ,
kogus ja maksumus
c risttabel 2
c Vald 1 Vald 2 Vald 3
0 maksumus kuupäevade lõikes müüjate lõikes 0 maksumus liikide - sortide lõikes
0 Asuja Võiste Massiaru
1 maksumus müüjate lõikes liikide lõikes 1 kogus liikide - sortide lõikes
1 Kabli Uulu Laiksaare
2 kogus valdade lõikes sortide lõikes 2 kogus kuupäede - liikide lõikes
2 Laiksaare Tali Kabli
3 kogus sortide lõikes valdade lõikes 3 kogus liikide - müüjate lõikes
3 Massiaru Surju Tali
4 kogus liikide lõikes kuupäevade lõikes 4 maksumus sortide - müüjate lõikes
4 Surju Tori Asuja
5 maksumus liikide lõikes müüjate lõikes 5 kogus sortide - valdade lõikes
5 Tali Abja Tori
6 maksumus valdade lõikes liikide lõikes 6 maksumus kuupäevade - valdade lõikes
6 Uulu Laiksaare Abja
7 maksumus sortide lõikes sortide lõikes 7 kogus küüpäevade -sortide lõikes
7 Võiste Kabli Uulu
8 kogus kuupäevad lõikes valdade lõikes 8 maksumus kuupäevade - müüjate lõikes
8 Abja Asuja Võiste
9 kogus müüjate lõikes kuupäevade lõikes 9 maksumus liikide - müüjate lõikes
9 Tori Massiaru Surju

Sheet 5: Töötajad


Töötajad
Isikukood Nimi Vald Palga aste Telefon
44002110722 Hunt Ene Kabli 12 5413354
37110240441 Hunt Heiki Kabli 13 5120371
47704250911 Ilves Annika Laiksaare 6 5057838
37302150417 Ilves Tom Surju 3 5491681
36405130719 Jänes Ahto Uulu 7 5538140
36605150941 Kaasik Reijo Abja 4 -
35404050446 Kadak Priit Tali 12 5774191
34103030178 Kana Kalju Tori 9 5167468
34708140585 Karu Karl Uulu 4 5265690
48305030944 Karu Salme Tali 7 5436197
46404170054 Kesa Katy Tali 9 5378397
44311270496 Kukk Krista Laiksaare 4 5349248
36110070151 Kuusik Kaivo Võiste 8 5213901
45711080030 Kuusk Maria Tori 10 5777718
38104220473 Känd Aare Kabli 13 5742433
34408020335 Marmor Aare Tori 13 -
34506190557 Meigas Reijo Abja 7 5172207
34112180084 Meister Anton Surju 3 5744042
35408240148 Merilaid Arnold Asuja 9 5056572
36203030988 Mets Kaivo Asuja 5 5410935
37303030624 Mikson Aarne Abja 3 5197749
48109130038 Miller Kersti Laiksaare 9 5086108
37003260243 Muld Reijo Abja 11 5319856
45903030319 Mäesalu Valve Laiksaare 10 5219908
34203130136 Mäger Karl Surju 9 5095125
48208230166 Mäger Tiina Kabli 8 5356094
37906080465 Mägi Kristjan Võiste 5 5344649
33904050217 Mänd Olav Tori 7 5555866
47110060467 Männik Elvi Massiaru 11 -
34404190222 Männik Erki Võiste 6 5015458
36709040675 Müller Tarmo Tori 9 5685829
45104120460 Müürsepp Raili Asuja 13 5010964
36512210549 Naaber Paul Abja 15 5168395
38303010526 Noormets Jaan Kabli 9 5041124
36406070555 Norak Aarne Kabli 10 5187660
38008200347 Norak Arnold Võiste 13 5755394
37708220891 Nõmmik Ando Võiste 12 5264197
35001130124 Oks Aarne Surju 11 5111918
45809140289 Oks Kristiina Surju 8 5064516
38206070961 Okspuu Reijo Surju 4 -
35302070214 Paju Ants Massiaru 3 5127657
38005180669 Pajusaar Hanno Tali 9 5472626
46709190988 Parre Selma Asuja 2 5096644
37612170754 Parts Eevald Uulu 7 5224148
37308230939 Paulus Madis Tori 11 5431825
38211130833 Petrov Meelis Asuja 9 5192173
47508150058 Piirsalu Irma Võiste 13 5185485
34204170615 Pulk Aadu Asuja 7 5194784
44801180808 Põder Mirja Laiksaare 12 5176495
45710100356 Põld Airi Uulu 4 5252053
45902200391 Põld Evelin Kabli 9 5045920
46307080393 Põldmaa Malle Uulu 15 5442057
47605040659 Raid Hilja Laiksaare 14 5428585
47111150090 Raja Tiina Tali 9 5176319
44012150956 Randla Aasa Asuja 11 5654344
46809210954 Rebane Helen Uulu 3 -
36110090988 Rebane Rein Tali 7 5514547
37111200348 Roos Margus Massiaru 8 5023543
38105090295 Saar Erki Kabli 4 5282149
34811280456 Salu Argo Abja 8 5465910
34810190405 Salu Karl Uulu 5 5552595
37105220288 Salu Kustav Laiksaare 9 5159337
37006180544 Salumets Erno Võiste 11 5493863
44607080463 Sarapik Evi Tori 13 5618468
46802240722 Siil Aigi Tali 3 5539093
48007150516 Sirel Kristel Massiaru 7 5775169
44601210234 Toomsalu Tiina Massiaru 14 5784941
35901050084 Tubin Ahti Tali 12 5113772
45209010485 Tubin Juulia Massiaru 7 5534903
35312110930 Vesi Kaspar Abja 5 5669191
36504060863 Väljas Arvi Abja 10 5396117

Sheet 6: P_hinnad


Puidu hinnad
Sort
Liik 1 2 3 4 5
haab 1000 950 900 850 800
kask 1400 1330 1260 1190 1120
kuusk 1600 1520 1440 1360 1280
lepp 1300 1240 1170 1110 1040
mänd 1500 1430 1350 1280 1200
saar 1700 1620 1530 1450 1360
tamm 2200 2090 1980 1870 1760
vaher 1900 1810 1710 1620 1520

Sheet 7: M_Töötajad


Vald
Asuja
Võiste
Massiaru
Isikukood Nimi Vald Palga aste Telefon 36110070151 Kuusik Kaivo Võiste 8 5213901 35408240148 Merilaid Arnold Asuja 9 5056572 36203030988 Mets Kaivo Asuja 5 5410935 37906080465 Mägi Kristjan Võiste 5 5344649 47110060467 Männik Elvi Massiaru 11 - 34404190222 Männik Erki Võiste 6 5015458 45104120460 Müürsepp Raili Asuja 13 5010964 38008200347 Norak Arnold Võiste 13 5755394 37708220891 Nõmmik Ando Võiste 12 5264197 35302070214 Paju Ants Massiaru 3 5127657 46709190988 Parre Selma Asuja 2 5096644 38211130833 Petrov Meelis Asuja 9 5192173 47508150058 Piirsalu Irma Võiste 13 5185485 34204170615 Pulk Aadu Asuja 7 5194784 44012150956 Randla Aasa Asuja 11 5654344 37111200348 Roos Margus Massiaru 8 5023543 37006180544 Salumets Erno Võiste 11 5493863 48007150516 Sirel Kristel Massiaru 7 5775169 44601210234 Toomsalu Tiina Massiaru 14 5784941 45209010485 Tubin Juulia Massiaru 7 5534903

Sheet 8: Diagramm


Sheet 9: P_myygid


Kuupäev Müüjad Vald Liik Sort Kogus Hind Maskumus 11/1/2007 Kuusik Kaivo Võiste haab 3 12 900 10800 11/2/2007 Männik Elvi Massiaru kuusk 4 14 1360 19040 11/3/2007 Mets Kaivo Asuja kuusk 2 15 1520 22800 11/4/2007 Mägi Kristjan Võiste mänd 5 17 1200 20400 11/5/2007 Männik Elvi Massiaru haab 3 16 900 14400 11/6/2007 Männik Erki Võiste tamm 2 19 2090 39710 11/7/2007 Müürsepp Raili Asuja kask 3 30 1260 37800 11/8/2007 Norak Arnold Võiste lepp 2 23 1240 28520 11/9/2007 Nõmmik Ando Võiste vaher 1 22 1900 41800 11/10/2007 Paju Ants Massiaru kask 5 11 1120 12320 11/11/2007 Parre Selma Asuja kuusk 3 12 1440 17280 11/12/2007 Petrov Meelis Asuja tamm 3 16 1980 31680 11/13/2007 Piirsalu Irma Võiste mänd 4 17 1280 21760 11/14/2007 Tubin Juulia Massiaru vaher 5 18 1520 27360 11/15/2007 Randla Aasa Asuja haab 4 12 850 10200 11/16/2007 Roos Margus Massiaru lepp 5 12 1040 12480 11/17/2007 Salumets Erno Võiste kuusk 3 10 1440 14400 11/18/2007 Sirel Kristel Massiaru saar 1 19 1700 32300 11/19/2007 Toomsalu Tiina Massiaru vaher 2 24 1810 43440 11/20/2007 Tubin Juulia Massiaru tamm 1 27 2200 59400 Total346
517890

Sheet 10: Koondid


SUMIF,
kogus ja maksumus
Müüjad Kogus Maksumus
Kuusik Kaivo 12 900
Merilaid Arnold 0 0
Sum of Maskumus
Mets Kaivo 15 1520
Kuupäev Total
Mägi Kristjan 17 1200
Total 521250
Männik Elvi 30 2260
11/1/2007 10800
Männik Erki 19 2090
11/2/2007 22400
Müürsepp Raili 30 1260
11/3/2007 22800
Norak Arnold 23 1240
11/4/2007 20400
Nõmmik Ando 22 1900
11/5/2007 14400
Paju Ants 11 1120
11/6/2007 39710
Parre Selma 12 1440
11/7/2007 37800
Petrov Meelis 16 1980
11/8/2007 28520
Piirsalu Irma 17 1280
11/9/2007 41800
Pulk Aadu 0 0
11/10/2007 12320
Randla Aasa 12 850
11/11/2007 17280
Roos Margus 12 1040
11/12/2007 31680
Salumets Erno 10 1440
11/13/2007 21760
Sirel Kristel 19 1700
11/14/2007 27360
Toomsalu Tiina 24 1810
11/15/2007 10200
Tubin Juulia 45 3720
11/16/2007 12480
11/17/2007 14400
11/18/2007 32300
11/19/2007 43440
11/20/2007 59400
Grand Total 1042500
Sum of Maskumus Sort
Liik 1 2 3 4 5 (blank) Grand Total
haab
25200 10200
35400
kask
37800
12320
50120
kuusk 22400 22800 31680
76880
lepp
28520
12480
41000
mänd
21760 20400
42160
saar 32300
32300
tamm 59400 39710 31680
130790
vaher 41800 43440
27360
112600
(blank)
521250 521250
Grand Total 155900 134470 126360 31960 72560 521250 1042500

Sheet 11: Palgad_ÜP


Sheet 12: RIngdia...


Sheet 13: Diargamm


Sheet 14: Jaanuar


Norm tunde 180
Konf 1.50
Tulumaks 22
maksuvaba 3000
tulumaks = 0, kui summa

Sheet 16: Tariifid


Tariifid (tunnitasud) sõltuvalt palgaastest
Astmed Tariifid
1 23
2 32
3 41
4 48
5 54
6 60
7 68
8 78
9 90
10 101
11 105
12 117
13 143
14 158
15 180

Sheet 17: Detail_ÜP


Sheet 18: D-diagramm


Sheet 19: d_tootmine


Muud kulud 0.15
Kuupäev Tellija Asula a b c d e f r S V Arv M_mark V_mark M_hind V_hind M_kogus V_kogus M_maks V_maks Muud kulud Kokku 11/1/2007 Mari Mustikas Tapa 6 4 3 1 2 1 3 81.07 44.79 2 Pla02 V215 3000 61.3 44.79 34.86 134382.75 2136.89 20477.95 313995.161779968 11/2/2007 Peeter Murakas Pärnu 5 4 8 0.5 2 3 2 150.85 86.8672587713 3 Pla05 V110 3200 64.8 86.87 67.88 277975.23 4398.77 42356.10 974190.303859768 11/3/2007 Malle Kuri Polli 7 4 9 1.5 2 1 4 220.96 120.9026644708 3 Pla08 V204 1500 55 120.90 143.63 181354.00 7899.48 28388.02 652924.509285761 11/4/2007 Malle Kuri Polli 4 4 7 1 1 2 2 99.71 76.0088514249 4 Pla12 V107 2900 44 76.01 44.87 220425.67 1974.22 33359.98 1023039.47930223 11/5/2007 Köögi Mõõk Kadrina 5 4 8 0.5 2 3 3 166.41 55.4513322354 5 Pla19 V107 2600 44 55.45 74.89 144173.46 3294.95 22120.26 847943.366287738 11/6/2007 Kalle Kusti Tapa 6 4 6 1 3 2 4 158.27 32.6017763138 3 Pla36 V102 2100 65.2 32.60 74.38 68463.73 4849.89 10997.04 252931.981077075 11/7/2007 Kalle Kusti Tapa 6 4 7 0.5 4 3 3 178.34 34.519915706 2 Pla10 V204 2700 55 34.52 115.92 93203.77 6375.76 14936.93 229032.922913357 11/8/2007 Valve Naaber Vohnja 7 4 5 1.5 2 1 4 134.70 67.1681469282 1 Pla05 V215 3200 61.3 67.17 57.92 214938.07 3550.53 32773.29 251261.894668224 11/9/2007 Paul King Tallinn 6 4 7 1 2 2 3 152.34 90.519915706 3 Pla51 V215 2800 61.3 90.52 65.51 253455.76 4015.61 38620.71 888276.229726422 11/10/2007 Mari Mustikas Tapa 6 4 8 1.5 3 1 4 197.40 67.4690350851 3 Pla08 V215 1500 61.3 67.47 84.88 101203.55 5203.22 15961.02 367103.364800125 11/11/2007 Peeter Murakas Pärnu 6 4 8 1 2 2 3 170.41 103.4513322354 4 Pla61 V317 1800 52.3 103.45 88.61 186212.40 4634.51 28627.04 877895.782320394 11/12/2007 Silver Julm Kadrina 6 4 9 0.5 3 3 2 195.99 106.7256661177 5 Pla43 V302 2300 56.7 106.73 101.92 245469.03 5778.60 37687.15 1444673.90179786 11/13/2007 Karla Meos Rakvere 6 4 9 1 2 2 3 188.48 116.3827487648 3 Pla07 V409 2400 53 116.38 103.66 279318.60 5494.19 42721.92 982604.13064984 11/14/2007 Köögi Mõõk Kadrina 8 4 7 1.5 3 1 3 184.34 153.519915706 2 Pla07 V215 2400 61.3 153.52 79.27 368447.80 4859.09 55996.03 858605.853101464 11/15/2007 Valve Naaber Vohnja 7 4 6 1.5 2 1 2 130.57 137.1504440785 3 Pla03 V110 3000 64.8 137.15 58.75 411451.33 3807.32 62288.80 1432642.33422862 11/16/2007 Kalle Kusti Tapa 6 4 8 1 2 2 3 170.41 103.4513322354 1 Pla10 V204 2700 55 103.45 110.77 279318.60 6092.21 42811.62 328222.429418471 11/17/2007 Paul King Tallinn 5 4 9 0.5 1 3 4 202.96 39.9026644708 1 Pla36 V215 2100 61.3 39.90 87.27 83795.60 5349.94 13371.83 102517.369999246 11/18/2007 Karla Meos Rakvere 4 4 7 1 1 2 4 132.83 10.0354056995 4 Pla19 V110 2600 64.8 10.04 59.77 26092.05 3873.38 4494.81 137840.985609489
Kokku 1446.92 1454.77 3569681.40 83588.57 547990.50 11965702.00

Sheet 20: Detail


Plastik 4
Õlivärvid
1
Mark Kulu L/m2 Hind Kr/L
Mark Hind Kr/m3
V102 0.47 65.20
Pla02 3000
V105 0.48 62.85
Pla03 3000
V107 0.45 44.00
Pla05 3200
V110 0.45 64.80
Pla07 2400
V204 0.65 55.00
Pla08 1500
V215 0.43 61.30
Pla10 2700
V302 0.52 56.70
Pla12 2900
V317 0.52 52.30
Pla19 2600
V405 0.35 45.80
Pla22 1900
V409 0.55 53.00
Pla36 2100
Pla43 2300
a b c d e f r
Pla51 2800
6 4 7 1 3 2 3
Pla61 1800

Sheet 21: Sheet5


Sum of Arv

Sum of Kokku
Tellija Total

Tellija Total Kalle Kusti 6

Kalle Kusti 537192.23 Karla Meos 7

Karla Meos 369019.40 Köögi Mõõk 7

Köögi Mõõk 610681.89 Malle Kuri 7

Malle Kuri 482642.31 Mari Mustikas 5

Mari Mustikas 284783.85 Paul King 4

Paul King 406366.23 Peeter Murakas 7

Peeter Murakas 554880.36 Silver Julm 5

Silver Julm 294580.57 Valve Naaber 4

Valve Naaber 743216.30 Grand Total 52

Grand Total 4283363.13515621

Sheet 22: tellijad


Nimi Asula Paul King Tallinn Mari Mustikas Tapa Peeter Murakas Pärnu Malle Kuri Polli Silver Julm Kadrina Karla Meos Rakvere Köögi Mõõk Kadrina Valve Naaber Vohnja Kalle Kusti Tapa

Sheet 23: DPCache_Sheet4


Tellija Arv Mari Mustikas 2 Peeter Murakas 3 Malle Kuri 3 Malle Kuri 4 Köögi Mõõk 5 Kalle Kusti 3 Kalle Kusti 2 Valve Naaber 1 Paul King 3 Mari Mustikas 3 Peeter Murakas 4 Silver Julm 5 Karla Meos 3 Köögi Mõõk 2 Valve Naaber 3 Kalle Kusti 1 Paul King 1 Karla Meos 4
Vasakule Paremale
Tabelid #1 Tabelid #2 Tabelid #3 Tabelid #4 Tabelid #5 Tabelid #6 Tabelid #7 Tabelid #8 Tabelid #9 Tabelid #10 Tabelid #11 Tabelid #12 Tabelid #13 Tabelid #14 Tabelid #15 Tabelid #16 Tabelid #17 Tabelid #18 Tabelid #19 Tabelid #20 Tabelid #21 Tabelid #22 Tabelid #23 Tabelid #24 Tabelid #25 Tabelid #26 Tabelid #27 Tabelid #28 Tabelid #29 Tabelid #30 Tabelid #31 Tabelid #32 Tabelid #33 Tabelid #34 Tabelid #35 Tabelid #36 Tabelid #37 Tabelid #38 Tabelid #39 Tabelid #40 Tabelid #41 Tabelid #42 Tabelid #43 Tabelid #44 Tabelid #45 Tabelid #46 Tabelid #47
Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
Leheküljed ~ 47 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2008-04-01 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 212 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 8 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor tcc Õppematerjali autor
Tehtud variandile kelle viimased matrikli nr-id on ...00

Sarnased õppematerjalid

thumbnail
33
xls

Tabelid, funktsiooni uurimine.

Rakendus "Arvutite müük" Ülesanne 3 Tabelid vutite müük" Sisukord Rakendus "Puidu müük". Ülesande püstitus Puidu müük. Variandid Töötajad. Uldine nimekiri Rakendus "Puidu müük". Puidu hinnad Rakendus "Funktsiooni uurimine".Ülesande püstitus Funktsioonide variandid Karakteristikute variandid Variandid Hinnad Tööötajad Rakendus "Puidu müük". Ülesande püstitus Koostada rakendus, mis võimaldab teha puidu müümise arvestust. Rakenduse andmemudel on toodud skeemil. Rakenduses kasutada nimesid!!! Müüjate andmed eraldada eraldi töölehele tabelisse M_töötajad vastavalt variandile (kolm valda) tabelist Töötajad, kasutades arendatud filtrit. Eraldada skeemil näidatud väljad toodud järjekorras. Sorteerida tabel kahe tunnuse: vald ja nimi, järgi. Tabel P_müügid luua Table-objektina (List-objekt 2003-s) Müüjate nimede ning puidu liikide ja sortide valimiseks kasutada valideerimist. Vald leida müü

Informaatika
thumbnail
35
xls

3. töö - Tabelid

Rakendus "Puidu müük" Ülesanne 3 Tallinna Tehnikaülikool Informaatikainstituut Töö Tabelid Õpilane Õppemär 1...41 kmik Õppejõu Ahti Lohk Õpperüh d m uidu müük" Sisukord Rakendus "Puidu müük". Ülesande püstitus Puidu müük. Variandid Töötajad. Uldine nimekiri Rakendus "Puidu müük". Puidu hinnad Rakendus "Funktsiooni uurimine".Ülesande püstitus Funktsioonide variandid Karakteristikute variandid Variandid Hinnad Tööötajad Rakendus "Puidu müük". Ülesande püstitus

Informaatika
thumbnail
40
xlsm

Informaatika I kolmas kodutöö Valemid

Korras!!! Tallinna Tehnikaüliko Informaatikainstituut Töö Tabelid Üliõpilane Õppejõud Jüri Vilipõld Korras!!! nna Tehnikaülikool formaatikainstituut Õppemärkmik Õpperühm Sisukord Rakendus "Puidu müük". Ülesande püstitus Puidu müük. Variandid Töötajad. Üldine nimekiri Rakendus "Puidu müük". Puidu hinnad Rakendus "Funktsiooni uurimine".Ülesande püstitus Funktsioonide variandid Karakteristikute variandid Variandid Hinnad Tööötajad Rakendus "Puidu müük"

Informaatika
thumbnail
47
xls

Arvestustöö nr2

Tallinna Tehnikaülikool Informaatikainstituut Tõõ Tabelid Üliõpilane KS Õppemärkmik Õppejõud Ahti Lohk Õpperühm Palun täitke tühjad lahtrid 07xx86 EAEI-13 Sisukord Rakendus "PaIkide müük". Ülesande püstitus ja analüüs Puidu müük. Variandid Töötajad. Uldine nimekiri Rakendus "Puidu müük". Puidu hinnad Rakendus "PaIga arvestus". Ülesande püstitus ja analüüs Tariifid (tunnitasud) sõltuvalt palgaastest Rakendus "Detail II". Ülesande püstitus ja analüüs

Informaatika
thumbnail
40
xlsm

Excel tabelid

Rakendus "Arvutite müük" Ülesanne 3 Tabelid Tallinna Te Informaa Töö Üliõpilane Õppejõud vutite müük" Tallinna Tehnikaülikool Informaatikainstituut Tabelid Õppemärkmik Õpperühm Sisukord Rakendus "Puidu müük". Ülesande püstitus Puidu müük. Variandid Töötajad. Üldine nimekiri Rakendus "Puidu müük". Puidu hinnad Rakendus "Funktsiooni uurimine".Ülesande püstitus Funktsioonide variandid Karakteristikute variandid Variandid Hinnad Tööötajad Rakendus "Puidu müük". Ülesande püstitus

Informaatika
thumbnail
63
xls

Kodutöö - Tabelid

Ülesanne 3 Tabelid Tallinna Tehnikaülikool Informaatikainstituut Töö: Tabelid Üliõpilane: Õppemärkmik: Õppejõud:Jüri Vilipõld Õpperühm: 82800 Sisukord Rakendus "Puidu müük". Ülesande püstitus Puidu müük. Variandid Töötajad. Uldine nimekiri Rakendus "Puidu müük". Puidu hinnad Rakendus "Funktsiooni uurimine".Ülesande püstitus Funktsioonide variandid Karakteristikute variandid Rakendus "Detail III". Ülesande püstitus Variandid Hinnad Tööötajad Rakendus "Puidu müük"

Informaatika
thumbnail
58
xls

Tabelid excel

Ülesanne 3 Tallinna Tehnikaülikool Informaatikainstituut Töö Tabelid Üliõpilane õppemärkmik Õppejõud Ahti Lohk õpperühm aülikool stituut Tabelid õppemärkmik õpperühm Sisukord Rakendus "Puidu müük". Ülesande püstitus Puidu müük. Variandid Töötajad. Uldine nimekiri Rakendus "Puidu müük". Puidu hinnad Rakendus "Funktsiooni uurimine".Ülesande püstitus Funktsioonide variandid Karakteristikute variandid Rakendus "Detail III". Ülesande püstitus

Informaatika
thumbnail
60
xls

3. kodune töö Tabelid

odeid ja valemeid odi korral, asendatakse b. Rakendus "Detail III". Ülesande püstitus Koostada rakendus, mis võimaldab teha detailide tootmise arvestust. Tabelis D_tootmine fikseeritakse detailide valmistamiseks esitatavad tellimused ning tootmiseks vajalkud materjalide ja värvide kogused ja maksumused Rakendus kujutab eelmises ülesandes olnud rakenduse Detail edasiarendust. Vajalikud lähteanded, mis on seotud variandiga: detaile skeem ja valemid, materjali ja värvi tabelid, tuua üle (kopeerida) eelmisest ülesandest. Üldandmetes muu_pr on muude kulutuste protsent materjali ja värvi summaarsest maksunusest muud kulud = muu_pr*(materjali maks + värvi maks) Tabeli D_tootmine iga rida (kirje) sisaldab ühe partii andmeid (vt skeem). Mõõtmetega seotud andmed sõltuvad variandist. Lisaks võivad olla ka veerud abiandmetega, mis on soovitav paigutada tabeli lõppu. Valemites kasutada nimesid! Tabel luua Table-objektina (List-objekt 2003-s)

Informaatika
Meedia

Kommentaarid (8)

bountykilla profiilipilt
bountykilla: Mul Excel 2007 kustutab osa sisust ja vormingust ära, kui seda avada tahan. Ülesanded ka praeguseks natuke muutunud.
06:21 19-01-2009
TM89 profiilipilt
TM89: 1. osa on teisel aastal muudetud, kuid kasu oli väga palju... tänud
22:14 22-11-2008
eesel89 profiilipilt
eesel89: tänan kasulik kraam
12:58 07-01-2009Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun