Facebook Like
Küsitlus
Add link

Sissejuhatus majandusteadusesse - sarnased materjalid

steem, konoomika, eraomand, majanduss, turumajandus, majandusteadus, valikuid, tervikuna, vabaettev, jahindus, llumajandus, vahetusprotsess, turg, seadmed, loobumiskulu, teguritulu
13
pdf

Sissejuhatus majandusteadusesse

E-seminar 01

Majandusteaduse alused - Eesti Maaülikool
261 allalaadimist
13
docx

Sissejuhatus majandusteadusesse eksam

EKSAM MAJANDUSES PEATÜKK 1 analüüs · Definitsioon Ökonoomika tegeleb vastastikku kasuliku ühiskondliku koostegevuse võimaluste ja probleemidega Ökonoomika ei uuri teadusena mitte niivõrd üksikisiku või ettevõtte kasusid, vaid eelkõige vastastikuseid (rahvamajanduslikke, ühisko...

Majandusteadus -
106 allalaadimist
10
docx

Sissejuhatus majandusteadustesse

Majandus Teadused 1) investeeringute käsitlus ökonoomikas 2) ökonoomika kaheastmelisus 3) institutsioonide juhtimise (kujundamise) põhimõtted, sh nirvaana-lähenemise vältimine 4) koostöökasude allikad ja vormid Ökonoomika · ökonoomika on teadus, m...

Majandus - Tartu Ülikool
204 allalaadimist
46
pdf

Test 01 - Sissejuhatus majandusteadusesse

TLM116 / TLM310 MIKRO- JA MAKROÖKONOOMIKA (PÄEVAÕPE) Alustatud neljapäev, 14 september 2017, 16:52 Olek Lõpetatud Lõpetatud neljapäev, 14 september 2017, 18:26 Aega kulus 1 tund 34 min Hindepunktid 24.3/27.0 ...

Majandus - Tallinna Tehnikaülikool
18 allalaadimist
116
pdf

Sissejuhatus majandusteooriasse

TARTU ÜLIKOOLI ÕIGUSTEADUSKOND TALLINNAS ( ÕIGUSINSTITUUT) ÕPPEMATERJAL ÕPPEAINES SISSEJUHATUS MAJANDUSTEOORIASSE külalisõppejõud Raissa Kokkota MAJANDUSE JA MAJANDUSTEADUSE OLEMUS, ANALÜÜSIMISE MEETODID JA VAHENDID 1.Majandusteaduse olemus 1.1.Majandusteadus 1.2.Mikroökonoomika ja makroökonoomika 2.Majanduse põhiküsimused ja majandussüsteemid 3.Turg ja majandus 3.1.Majandusagendi...

Majandusõpe -
97 allalaadimist
15
doc

Sissejuhatus majandusteooriasse

SISSEJUHATUS MAJANDUSTEOORIASSE PÕHIMÕISTED 1.LOENG 6.09.2010 Majandusteooriaks nimetatakse majandusteaduse osa, mis tegeleb rahvamajanduse kui terviku toimimise üldiste seaduspärasuste uurimisega. Teadus on inimetegevuse sptsii...

Majandus - Tartu Ülikool
3 allalaadimist
24
docx

SISSEJUHATUS MAJANDUSTEOORIASSE

SISSEJUHATUS MAJANDUSTEOORIASS E 5. september 2011 KT'd: 17.10 5.12 Eamets "Sissejuhatus majandusteooriasse" Teadus annab inimestele tõeseid teadmisi. Tõesed on kõik väited, millel pole mõistlikke põhjendatud vastuväiteid. Absoluutsed tõed ­ Päike paistab. majanduses absoluutseid tõdesid pm ei ole....

Majandus - Tartu Ülikool
351 allalaadimist
2
odt

Sissejuhatus: majandus ja majandusteaduse olemus

Sissejuhatus: majandus ja majandusteaduse olemus Majandusega puutume kokku iga päev. Majanduslik käitumine on ostmine kauplusest, eluaseme valik, üüri maksmine, sõit ühissõidukis ja pere majandamine. Iga päev teeme me kümneid majanduslikke otsuseid ehk valikuid. Asju, mille vahel valida, on palju, kui...

Majandus -
7 allalaadimist
5
docx

Sissejuhatus majandusteooriasse

Sissejuhatus majandusteooriasse Teadus ­ annab tõelisi teadmisi, suhtelised tõed. 1. Hüpotees (mingitel tingimustel tõene, kui pole enam mõistlikke vastuväiteid) 2. Tõestamine - Mudel ­ tuleb leida kõige olulisem, mille mõju on suurem - Andmete kättesaadavus, võte : must kast...

Majandus - Tartu Ülikool
199 allalaadimist
4
odt

Sissejuhatus majandusteooriasse

08.09.14 Eamets „Sissejuhatus majandusteooriasse“- elektrooniliselt olemas Seminaridesse registreerimine KT-dele registreerimine KT- paberkandjal materjal lubatud Eksam materjalideta 15.09.14 Mikroökonoomika tegeleb konkreetsete subjektidega Mudeli eeldused : üksik majandussubjekt, subjekt on homo economicus, tege...

Majandusteooria alused -
33 allalaadimist
30
docx

Sissejuhatus majandusteooriasse konspekt

SISSEJUHATUS MAJANDUSTEOORIASSE 09.09.2013 · Paberkandjal materjalid kontrolltöödes lubatud · Eamets ­ ,,Sissejuhatus majandusteooriasse" · Kontrolltööle registreerumine kohustuslik · Tõde on see, millel...

Majandusteadus -
70 allalaadimist
3
sxw

Sissejuhatus majandusse

SISSEJUHATUS Esimesed kirjalikud andmed majanduse kohta pärinevad (VARROL´lt) 116-27 a.e.m.a. Majanduse probleemidest käsitleti üksikuid ­tootmisvõimet, majapidamise suurust, selle valitsemist, saaduste tootmist). Majanduselus toimuvatest protsessisdest oli neil veel puudulik ülevaade. Kapitalistlike tootmi...

Majandus - Kutsekool
56 allalaadimist
32
pdf

Majandusteaduse alused

1. Sissejuhatus majandusteadusesse. Võimaliku tootmise piir. 1. Majandusteadus on sotsiaalteadus, mille eesmärk on majandusagentide käitumise ja üldisemas mõttes majandusnähtuste kirjeldamine, mõõtmine, ennustamine ja seletamine. Majandusteadus erineb teistest sotsiaalteadustest sellega, et suuremat rõh...

Majandusteaduse alused - Eesti Maaülikool
9 allalaadimist
52
ppt

Mis on majandusteadus?

Majanduse alused õppeaine kood 73B 6070/I3B 6070 Mis on majandusteadus? MSc Inna Mazing Euroakadeemia Otsime vastused järgmistele küsimustele: • Miks on majandusteadus tähtis? • Inimeste vajadused • Ressursid: esimene samm vajaduste rahuldamiseks • Nappus â...

Majandusteadus -
10 allalaadimist
42
ppt

Mis on majandusteadus?

Mis on majandusteadus? I peatükk 2.12.15 © Tõnu Erin 1 Küsimused mis ootavad vastust  Mis on majandusteadus?  Kuidas aitavad turud ja vabatahtliku vahetuse põhimõte organiseerida tootmist ning toodete ja teenuste jaotamist?  Miks nappuse ja loobumiskulu mõisted majanduse...

Majandus - Keskkool
4 allalaadimist
18
pptx

Sissejuhatus majandusse I osa Majanduse alused

Sissejuhatus majandusse I osa Majanduse alused Viimsi Kool 10ml 2018 Majanduse alused. Majandusteadus • Majandusteadus on sotsiaalteadus, mis uurib seda kuidas INIMESED, tegutsedes üksi või rühmiti, otsustavad, kuidas kasutada nappe ressursse oma vajadu...

Majandus alused - Keskkool
2 allalaadimist
1
doc

Mis on majandusteadus

Majandus: Tund 1 10.klass I. OSA. MIS ON MAJANDUSTEADUS? 1.Mis on majandusteadus? Seda defineeritakse ka tootmisressursside ja inimeste vajaduste kaudu. Sellest lähtekohast vaadatuna võime majandusteadust käsitleda kui sotsiaalte...

Majandus - Keskkool
33 allalaadimist
2
doc

Majandusteadus

Mis on majandusteadus? · Mis on majandusteadus? · Kuidas aitavad turud ja vabatahtliku vahetuse põhimõte organiseerida tootmist ning toodete ja teenuste jaotamist? · Miks nappuse ja loobumiskulu mõisted majanduses ja meie elus on olulised? · Millised on tootmisressursside nel...

Majandus - Kutsekool
65 allalaadimist
10
odt

Majandusteaduse konspekt

...s. 4. Mida mõistab W. Eucken majandustasakaalu all? Vaatleb tasakaalu kui võimalust valida kõige ratsionaalsem majandussüsteem. Tasakaal tähendab majandusliku efektiivsuse ja õigluse ühendamist. Kindlustada funktsioneerimisvõimeline ja õiglane kord. 5. Mida uut tõi majandusteadusesse Hayek? (,,Rahateooria ja majandustsükkel", ,,Kasum, protsent ja investeeringud", ,,Kapitali puhasteooria") Oli seisukohal, et turg on majanduselu reguleerimise universaalne instrument. Hinda pidas ta signaaliks turuosalistele, mille alusel tehakse turul otsused. Samas juhtis F. Hayek tähelep...

Majandus -
27 allalaadimist
28
pdf

Test 01 - Sissejuhatus majandusteadusesse

BCU3610 Mikroökonoomika (kaugõpe) Alustatud pühapäev, 11. oktoober 2015, 13:45 Olek Valmis Lõpetatud pühapäev, 11. oktoober 2015, 14:16 Aega kulus 31 minutit 9 sekundit Punktid 25,7/27,0 Hinne 9,5, maksimaa...

Mikroökonoomika - Tallinna Tehnikaülikool
124 allalaadimist
13
pdf

Test 01 - Sissejuhatus majandusteadusesse

Õppeaine Mikro- ja makroökonoomika valikvastustega tests Moodle keskkonnas. Test on sooritatud maksimumpunktidele.

Mikro- ja makroökonoomia - Tallinna Tehnikakõrgkool
6 allalaadimist
10
pptx

Test 01 - Sissejuhatus majandusteadusesse

3.Mis alljärgnevast on õige? Valige üks: Tegevuse alternatiivkulu sisaldab seda loodetud tulu, millest jäädi ilma parimast alternatiivsest tegevusest loobumise tõttu. Alternatiivkulu on alati objektiivne. Alternatiivkulu tähendab, et inimesed on alati rahul oma otsustega. Valikut tehes arvutavad inimesed põhjalikult välja kõigi võimalike alternatiivide tulud ja kulud. Küsimus 4. Ceteris paribus eelduse peamine eesmärk on Valige üks: uurida muutujate X ja Y vastastikust mõju, arvestamata seejuures muutuja Z mõju uurida mikroökonoomilisi muutujaid, uurimata seejuures makromajanduslikke muutujaid kindlaks teha, kas muutuja X on muutuja Y-i põhjus või vastupidi uurida makromajanduslikke muutujaid, pööramata tähelepanu mikroökonoomilistele muutujatele Küsimus 5. Ettevõtlikkuse all mõistetakse Valige üks: uuenduste tegemist firmas äriotsuste vastuvõtmist riski võtmist majandustegevuses

Mikro- ja makroökonoomia - Tallinna Tehnikakõrgkool
8 allalaadimist
46
docx

Sissejuhatus sotsioloogiasse

Sissejuhatus sotsioloogiasse Õpik ­ Hess, B.B., Markson, E.W. & Stein, P.J Sotsioloogia. Tallinn: Külim, 2001. Eksam: 6.jaanuar või 13.jaanuar (korduseksam 27.jaanuar). Valikvastustega enamjaolt. Referaat. Tähtaeg 18.detsember. Teaduslikust artiklist I loeng 2.09.14 (ptk 1) ...

Sissejuhatus sotsioloogiasse - Tartu Ülikool
2 allalaadimist
6
docx

Test 1.2 (Sissejuhatus majandusteooriasse)

ARVESTUSTEST 1.2 (Sissejuhatus majandusteooriasse) 1. Kapital on: a. Hüvitis, mida saab kasutada teiste hüviste tootmisel b. Raha, mida on võimalik kasutada c. Spetsiaalne ressurss, mis organiseerib teisi ressursse d. Pika elueaga hüvis 2. Ühes tunnis võib Andi valmistada 6 p...

Mikro- ja makroökonoomika - Tallinna Tehnikakõrgkool
107 allalaadimist
4
docx

Test 1.1 (Sissejuhatus majandusteooriasse)

ARVESTUSTEST 1.1 (Sissejuhatus majandusteooriasse) 1. Käies koolis, teil tekivad alternatiivkulud, mis koosnevad: a. Rahast, mille te kulutatae ostes riideid b. Rahast, mille te oleks võinud teenida tööd tehes c. Rahast, mida kulutate CD-de ostmiseks d. Rahast...

Mikro- ja makroökonoomika - Tallinna Tehnikakõrgkool
88 allalaadimist
2
doc

Majandusteaduse sisu

04.09.2012 MAJANDUSTEADUSE SISU - Majandusteadus on uurimine inimestest, kes toodavad ja vahetavad, et saada kaupu ja teenuseid, mida soovivad. - Kaubad on füüsilised tooted, mida ettevõtted valmistavad, nt. Arvutid, jalatsid. - Teenused on tooted, mida me ei saa katsuda, nt. Autoparandus, juu...

Ettevõttlus - Keskkool
13 allalaadimist
40
doc

Majanduse alused

1.Mikroökonoomika . Sissejuhatus. Majandusteadus on majandussubjektide käitumise seletamise viis, mis lähtub eeldustest, et inimestel on eesmärgid ning nad otsivad õigeid teid nende eesmärkide saavutamiseks. Majandusteadus jaguneb kolmeks majandusharuks. 1)Majandusprotsesside ja neid protsesse mõjutavate seaduste tundmaõppimis...

Majandus - Kutsekool
240 allalaadimist
12
doc

MAJANDUSLIK KÄITUMINE JA MAJANDUSTEADUS

MAJANDUSLIK KÄITUMINE JA MAJANDUSTEADUS Üksikisiku edukus oleneb suurel määral tema majanduslikust edukusest. Majandusega puutume kokku iga päev. Me teeme iga päev majanduslikke otsuseid. Me teeme valikuid. Kõik peavad tegema valikuid...

Majandus - Keskkool
4 allalaadimist
6
pdf

Majandusteaduse alused konspekt

Majandusteaduse​ ​alused Sissejuhatus​ ​majandusteadusesse.​ ​võimaliku​ ​tootmise​ ​piir. majandusteadus ● TEADUS​ ​on​ ​teadmiste​ ​kogum,​ ​mis​ ​on​ ​süsteemne​ ​ja​ ​mis​ ​võimaldab​ ​genereerida​ ​uusi täiuslikumaid​ ​teadmisi. ● MAJANDUSTEADUS​ ...

Majandus - Eesti Maaülikool
1 allalaadimist
35
doc

Majanduse alused

Mikro- ja makroökonoomika Sissejuhatus SISSEJUHATUS MAJANDUSSE Käsitletakse: · Majandusteadust ja majandusteooriat ja selle alustalasid · Majanduse põhiprobleemi · Majandusmõtte arengut · Majandusteaduse meetodit ja analüüsi vahendeid · Majandusliku ringvoo mudelit 1.1. Majandusteooria olemus Tänapäeva inimest ...

Majanduse alused - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
161 allalaadimist
50
pdf

Majandus majandusteooria maja

Sissejuhatus majandusteoriasse, majandussüsteemid Rain Arro Majanduse alused Haapsalu Kutsehariduskeskus 2013 Majandusteooria põhimõisted: ● Majandusteadus on sotsiaalteadus, mis uurib kuidas inimesed, tegutsedes üksi või rühmiti, otsustavad, kuidas kasutada nappe ressursse om...

Majandusteooria alused - Kutsekool
5 allalaadimist
132
pdf

Etnoloogia üldkursus

‘ Tartu Ulikool ‘ Etnoloogia Uldkursus Konspekt tundmatu tudengi laualt Tartu 1999 Sissejuhatus Lugu Konspekti koostamisel on arvestatud põhistruktuuri osas Ajaloo esimesel kursusel loe- tava sissejuhatava teema ”Etnoloogia üldkursus” kavaga. Antud on etnoloogia üldine sissejuhatus ja teaduse erinevad nimetused Euroopas ning Ameerikas. Räägitakse pea- mistest teoreetilistest ja met...

Ajalugu - Tartu Ülikool
9 allalaadimist
64
pdf

Majandusteooria

MIKROÖKONOOMIKA 1 1. Sissejuhatus majandusteooriasse Majandusteadus püüab vastata mitmetele meie igapäevaelu puudutavatele küsimustele. Need küsimused on seotud kaupade ja teenuste tootmise ja tarbimisega, palkade ja kapitalituludega, tööpuuduse ja inflatsiooniga, valitsuse kulutuste ja maksustamisega, rahvusvahelise kauba...

Majandus -
160 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun