Facebook Like
Add link

"samu" - 1793 õppematerjali

1
docx

Kuidas samu inimesi ja olukordi tajutakse erinevalt

Kuidas samu inimesi ja olukordi tajutakse erinevalt Kõik inimesed on erinevad ja tajuvad teisi inimesi ja olukordi enda ümber oma moodi. Väga palju mõjutavad inimeste vahelised suhted seda kuidas nad teineteist tajuvad. Kui keegi on kellegiga sõber siis tema näeb teist inimest hoopis teis...

Psühholoogia - Keskkool
4 allalaadimist
6
doc

Eksami küsimused ja vastused

rida 1) Planetaarne aatommudel Peaaegu kogu aat. mass koondunud väga väiksesse posit laetud tuuma. Elektronide arv = tuuma posit laeng Elektronid liiguvad ringorbiidil ümber tuuma Aatomi läbimõõt ligikaudu 10^10 m Tuuma ja elektroni vaheline tõmbejõud peab olema tasakaal...

Üldkeemia - Tallinna Ülikool
239 allalaadimist
12
doc

Keskaeg

Ajaloo tunni shaiss Ma sain töö kolme whoooooohooooooooooooooooooooooooo Now i can die happy Kysimused Weeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!!!!!!!!!!!!! 1)Millest tuleb nimetus Foiniikia? 2)Mille poolest on sarnased ja mille poolest erinevad Sumeri ja Foiniikia riigid? 3)Miks sai foiniiklaste tähtsamaks tegevusalaks kaubandus? 4)Mis tingis foiniikia tähestiku kiire leviku ja mis see omakorda kaa...

Ajalugu - Keskkool
82 allalaadimist
14
ppt

Machu Picchu

KADUNUD LINN MACHU MACHU PICCHU Katriin Altement, Andry Silla Machu Picchu on endine linn, mille ehitasid inkad umbes 1450 a. Ehitati inkade kuninga Pachacuti elupaigaks. Hüljati umbes 100 aastat hiljem, seoses hispaanlaste vallutustega Lõuna- Ameerikas. Suurem osa elanikest surid rõugetesse. Peruu kaguosas, Lõuna-Ameerika mandril Andide mäestikus...

Geograafia - Keskkool
7 allalaadimist
19
pptx

Haiku esitlus

Taavi Aromäe IS10 VKHK Mis on Haiku? Haiku on kiire, effektiivne, kerge kasutada ja kasutama õpitav operatsiooni süsteem, mille inspiratsioon on tulnud BeOS-st, mis kongreetselt keskendub personaalsele arvuti kasutamisele. Haiku ei ole Linuxi jagunemine ega kasuta Linuxi kernelit. Ta ei ole Linux kuna Linux kuhjab tarkvara mis ei oma samu juhiseid ega eesmärke. Seega...

Operatsioonisüsteemide alused - Kutsekool
15 allalaadimist
2
doc

Parlikkuse ja muutlikkuse konspekt

Mis on pärilikkus? Pärilikkus on organismide omadus omandada oma eelaste tunnuseid ja anda edasi oma järglastele. Pärilikkuse kandjateks on kromosoomid 1. Kuidas kujunevad organismide tunnused? Pärilikkuse kandjateks on kromosoomid mis koosnevad DNA-st. Teatud kromosoomi lõigud on geenid, mis määravad teatud kindlaid tunnuseid 2. Kuidas tagatakse raku jagunemisel see, et mõlemad tütarrakud saavad samasuguse...

Bioloogia - Põhikool
31 allalaadimist
1
docx

Kas iga inimene peab olema moodne?

Kui kõik oleksid sarnased, näeksid välja kõik ühesugused. Nad ostaksid samu asju ja käituksid ühtmoodi. Uid maailmas ei saa olla kõik sarnased, sest vanemad inimesed riietuvad ühtmoodi ja noored teisiti. Igaüks mõtleb erinevalt ja samuti on tema jaoks mood erinev. Sõna moodne tähendab: stii...

Kirjandus - Põhikool
5 allalaadimist
3
docx

Audiit Eestis

Ida-Virumaa Kutseharidusekeskus Audiitortegevus Eestis Referaat Jõhvi 2012 Audiitortegevus Eestis Audiitorkogu on Eesti audiitorite kutseühendus audiitorite kutsetegevuse korraldamiseks ja audiitorite õiguste ka...

Raamatupidamine - Kutsekool
30 allalaadimist
17
docx

Lihatõud

Eesti maaülikool Loomakasvatusinstituut Kursusetöö veisekasvatuses Lihatõud Koostaja: Kaja Tuisk Juhendaja: Heli Kiiman Tartu 2012 Sisukord 2 Sissejuhatus Sõna ,,cattle" tuleb vanast prantsuse sõnast, mis tähendab omamist. Arvatakse, et esimesed veise kodustamised olid Euroopas ja Aasias kiviajal. Tänapäeva veised said algus...

Veisekasvatus - Eesti Maaülikool
44 allalaadimist
6
doc

Referaat amiinide praktilisest tähtsusest

TALLINNA ÜLIKOOL Matemaatika ja Loodusteaduste instituut Amiinide praktilisest tähtsusest Referaat Koostaja: Minu Nimi Eriala Õppejõud: Õppejõu nimi Tallinn 2012 Sisukord Sisukord...

Orgaaniline keemia - Tallinna Ülikool
12 allalaadimist
3
docx

Rahvalooming ja rahvalaul

Selle alla kuuluvad rahvatants, rahvalaul jne. Rahvaloomingut hakati koguma 19.saj keskpaigas. Algselt oli igal rahvalaulul ka autor, aga ajapikku ta nimi ununes, laul muutus, sisu säilis ja ülesehitus ka. Rahvalaulud on ajalooallikaks. Eesti rahvalaul jaguneb: 1) Vanem ehk regivärsiline ehk regilaul...

Muusika - Keskkool
13 allalaadimist
9
odt

Praktikaaruanne Üldehitus 2015

Põltsamaa Ametikool Nimi E1 ­ E2 esimene praktika PRAKTIKA ARUANNE Õpetaja/Juhendaja: Nimi Kaarlimõisa 2013 Sisukord 1. Leping.................................................................................................................................3 2. Pra...

Üldehitus - Kutsekool
37 allalaadimist
5
docx

Liiv ja kruus

LIIV JA KRUUS Referaat Juhendaja: Pärnu 2013 Liiv ja kruus Liiv ja kruus on laialt kasutatavad maavarad ja neid on Eestis peaaegu kõikjal. Nende klassifitseerimise aluseks on terasuuruse jaotus (lõi...

Ehitusmaterjalid -
12 allalaadimist
18
docx

Looduskaitsebioloogia eksami küsimused/vastused

10. Millest moodustub gild? Samal troofilisel tasemel asuvaid liike, mis kasutavad enam-vähem samu ressursse enam-vähem ühesugusel moel, nimetatakse kokkuvõtvalt gildiks. 11. Nimeta maakera biogeograafilised riikkonnad! - Palearktis - Afrotroopis - Indo-Malai - Australaasia - Okeaania rk - Nearktis - Neotroopis - Antarktis 12. Millest sõltub liigrikkus? Juurde tekkimine sõltub: ● žSündmustest, mis tekitavad takistusi geeni liikumisele ● žLiikide arvust Liikide kadumine sõltub...

Looduskaitsebioloogia - Tallinna Ülikool
11 allalaadimist
7
docx

Andmebaaside küsimused JA vastused

3) Mis on andmebaas? a) sõjaväebaas. b) infotabel. c) omavahel seotud ja süstematiseeritud andmete kogum. 4) Mis aastal publitseeriti SQL-keele esialgne standard keel? a) 1980 b) 1985 c) 2000 5) Mida nimetatakse andmeliiasuseks? a) olukorda, kus andmebaasi tabelis on samu andmeid korduvalt. b) kui andmeid on liiga palju. c) andmed kahjustatud. 6) Mis on andmete käideldavus? a) teabe õigeaegne ning mugav kättesaadavus ning kasutatavus selleks volitatud isikutele ning subjektidele. b) andmed käivad mitme inimese vahel edasi-tagasi c) kui andmeid on liiga palju kasutatud 7) Mida nimetatakse andmete kooskõlalisuseks? a) kõik on andmetega nõus. b) andmed sobivad kokku. c) kompleksset mõistet, mis hõlmab and...

andmeanals - Kutsekool
4 allalaadimist
54
docx

Arvutivõrgud ja andmeside

OSI 7-kihilise arhitektuuriga baasmudel annab loogilise struktuuri konkreetsetele andmesidevõrkude standarditele. Tegelikus elus on andmesidevõrkudes kasutusel terve rida erinevaid protokollistikke (TCPIP, NetWare, AppleTalk, DECnet, ATM, SNA ja SS7 jne.), mis ei vasta täpselt OSI mudelile (näit. on paar OSI kihti ühendatud üheks kihiks vms), kuid põhimõtteliselt täidavad need kõik ühtesid ja samu funktsioone ning OSI mudel on heaks õppevahendiks ka teiste protokollistike tundmaõppimisel. 1982.a. said ISO ja ITU-T valmis ka OSI protokollistandardid, kuid esiteks oleks nende kasutuselevõtt nõudnud täielikku loobumist kõigist teistest protokollidest ja teiseks olid vahepeal tekkinud ja jõudsalt arenenud Internet oma TCPIP protokollistikuga ning Ethernet ja Token Ring kohtvõrgud, siis 1996.a. lõpetati jõupingutused OSI protokollis...

Arvutivõrgud - Kutsekool
28 allalaadimist
4
rtf

Detsembrikuumus

Olenemata filmi lihtsusest saab sellest uusi teadmisi ning teeb mõnegi asja selgemaks, kui seda oli varasemalt. Näiteks eelnevalt olid minu arvates punased vaid venelased, kuid tänu filmile sain teada, et nende alla kuuluvad ka muud rahvused, kes samu väljavaateid pooldavad. Detsembrikuus toimunud riigipöördekatsest olin eelnevalt kuulnud, kuid ei teadnud täpsemalt selle tagamaid ning lahenduskäiku. Filmist sain aga teada, et kommunistid plaanisid kõike salaja ning ründasid ootamatult, püüdmata eelnevalt asja lahendada demokraatlikul teel. Alguses paistsi kommuniste saatvat edu kuid ajapikku said armee ning kommunismivastased neist võitu. Lõplikult lahenes asi kommunistide kaotusega s...

Kultuur - Keskkool
7 allalaadimist
2
docx

Täiskasvanu ja lapse vahelise usaldussuhte olulised eeldused

Keegi meist ei soovi olla koheldud võimu abil ja ähvardustele tuginedes – miks eeldame, et see lastele sobida võiks? Lastes äratab seesugune käitumine täpselt samu tundeid mis täiskasvanuteski. Niisiis on oluline, et lapse ja täiskasvanu vahel tekiks usaldussuhe. Hea ja tõhusa usaldussuhte eelduseks on aga selline kasvatusstiil, kus austatakse nii lapse kui täiskasvanu õigusi ning oluliseks peetakse lapse ja vanema vahelist kokkulepetel põhinevat suhet. Vanema ülesandeks on seada lapsele piire, mis arvestavad lapse vajaduste, huvide, arvamuste ja isikupäraga. Lapsel on kergem nõudmistest ja käitumisreegli...

Arengupsühholoogia - Eesti Kunstiakadeemia
10 allalaadimist
49
doc

Robert Houdin - uurimustöö

Keskkool ROBERT-HOUDIN Uurimustöö Andres Jakovlev 12c Juhendaja: Naima Klitsner Tallinn 2006 2 SISUKORD SISUKORD...

Ajalugu - Keskkool
107 allalaadimist
1
doc

Loomarakk

Ande Andekas Bioloogia ­ Loomarakk Kuna valdav osa rakkudest on mikroskoopiliste mõõtmetega loetakse rakuteaduse e. tsütoloogia (uurib rakkude ehitust ja talitlust) alguseks XVII saj. keskpaika, mil leiutati valgusmikroskoop...

Bioloogia - Keskkool
113 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun