Facebook Like
Add link

"rassilisi" - 23 õppematerjali

1
doc

Maal ja skulptuur Mesopotaamias

Maal ja skulptuur Mesopotaamias Põhiliseks probleemiks skulptuuride tegemisel oli kivi puudumine. Seda toodi sisse enamasti põhjast. Tehti kujusid, kui ka reljeefi. Mesopotaamia reljeef oli madal ja ulatus kivipinnast mõned sentimeetrid kõrgemale. Mesopotaamia kunstnikud asetasid eespoolse õla külgvaatesse. Juukseid ja habet nad teha ei osanud ning need mõjusid pige...

Ajalugu - Keskkool
37 allalaadimist
14
doc

Egiptus, Mesopotaamia (konspekt)

Tsivilisatsioon ­ hästi korraldatud ja kõrge tasemega ühiskond. · Primaarne tsivilisatsioon ­ Esmane tsivilisatsioon kujunes teistest sõltumatult ja iseseisvalt. · Sekundaarne tsivilisatsioon ­ teisene tsivilisatsioon, kujunes teiste tsivilisatsioon...

Ajalugu - Keskkool
359 allalaadimist
5
doc

Egiptuse ja Mesopotaamia kultuuriline pärand

,,Egiptuse ja Mesopotaamia kultuuriline pärand" Üheks varasemaks kultuuri hälliks oli Tigrise ja Eufrati org ­ Mesopotaamia ehk"jõgedevaheline maa". Suurimat imetlust pälvivad kindlasti sumerid, kes olid üle tuhande aasta teerajajad ajaloo näitelaval. Kui nad sinna astusid, polnud Egiptuse püramiide veel olemas, ja kui nad sealt lahkusid, puudus meie ajaarvamise algusest ­ Jeesus Kristuse sünni...

Ajalugu - Keskkool
69 allalaadimist
5
doc

Riste Keskpaiga II poolaasta Loeng

Kordamisküsimused II (Enamikul on vaja lõpp-arvestuseks uuesti üle vaadata ka vahearvestuse kordamisküsimused) Arvestuste ajad: 08.12.08. kl. 8.15 19.01.09. kl.10.15 Väärtuse küsimus 1. Miks on väärtuse küsimus keskkonnaeetikas oluline? Sest väärtuse mõiste abil eristatakse head halvast ning soovitut mittesoovitust ning väärtuse mõiste on ka keskkonnaeetikas kesksel kohal, kuna sel...

Filosoofia - Eesti Maaülikool
66 allalaadimist
9
doc

Vana-Egiptuse skulptuur

Vastseliina Gümnaasium Vana- Egiptuse skulptuur Referaat 10 b Klass Vana riigi skulptuur Egiptus oli oma asendi tõttu paremini kaitstud rändrahvaste eest ja kannatas nende rüüsteretkede all vähem kui Mesopotaamia. Egiptus oli suhteliselt suletud, samuti oli tema etniline koosseis püsi...

Kunstiajalugu - Põhikool
27 allalaadimist
12
doc

10. klassi konspekt

Kunstiliigid, kirjeldus,näited Arhitektuur/ehituskunst ­ sakraal (kirikud,kabelid,kloostrid,moseed,templid-jumalaga seotud); profaan ( ilmalikud ehitised - lossid, paleed, linnused, reakojad, elamud, kindlus- tused, müürid) Skulptuur ­ (kõvast materjalist loodud mahulised kujundid) reljeefid(vaadeldavad ainult ühest küljest) ­ kõrgreljeef, madalreljeef, süvendreljeef Ümarplastik...

Kunstiajalugu - Keskkool
137 allalaadimist
110
pdf

Sinise planeedi projekt

Ainult teadmine, kuidas asjad tegelikult on, annab meile tõelise valikuvabaduse Aigar Säde 2 SINISE PLANEEDI PROJEKT Faktipõhine uurimustöö tulnukatest ­ 25 Westchester Camp Keskse Uurimistöö Amet # 3 TULNUKATEST ELUVORMID KOOD: ARAMIS III ­ ADR3-24SM 3 ...

Filosoofia - Keskkool
36 allalaadimist
5
doc

10klassi kunstiajalugu

Millal valmistati esimesed kujutised, mida võib nimetada kunstiks ? U 40 000 aastat tagasi. 2.Millisteks perioodideks jaotub kiviaeg? Paleoliitikum, Mesoliitikum ja Neoliitikum. 3.Kus leiduvad Euroopa kuulsamaid koopamaalingud? Edela - Prantsusmaal 4. Milliseid uskumusi peetakse koopamaalide ja kaljujoonistuste loomise põhjuseks? Enamasti kujutati loomi kuna loomapüük oli elu alus ning ar...

Kunstiajalugu - Keskkool
170 allalaadimist
11
doc

Üldine kunstiajalugu eksamiküsimuste vastused

Egiptuse vana riik: ARHITEKTUUR: Arhitektuuris märksõnadeks püramiid, tempel ja mastaba. Egiptlaste jaoks oli tähtsal kohal ka, inimese kaitsevaim, kes saatis inimese keha maises elus aga avaldas ennast alles pärast inimese surma. Maine elu seega ajutine ja valmistati ette end eluks pärast surma ­ igavikuks. Seega suure tähtsusega olid haudehitised: vaaraode hauad püramiidid on Egiptuse ehituskunsti kuu...

Kunstiajalugu - Tartu Ülikool
80 allalaadimist
7
doc

Kunstiajalugu 10.klassile - Kunstiliigid

teema ­ Kunstiliigid Kunstiliigid 1. ARHITEKTUUR · Sakraalarhitektuur ­ ehitised, mis on seotud religiooniga. Nt kirikud, moseed, templid, kabelid, kloostrid. · Profaanarhitektuur ­ ilmaliku funktsiooniga ehitised. Tähtsad sõjalised ehitised nt kindlused, linnused linnakindlustused. Lisaks lossid, raekojad, aga ka elamud ja tööstus...

Kunstiajalugu - Keskkool
46 allalaadimist
7
doc

Mesopotaamia ajalugu

Mesopotaamia ajalugu (võrreldes Egiptusega) Egiptus Mesopotaamia Asukoht Niiluse keskja alamjooksul Eufrati ja Tigrise jõe keskja alamjooksul Geograafiline asend Muust maailmast eraldatud Põhja...

Ajalugu - Keskkool
18 allalaadimist
1
docx

9.rajoon - Inimeste suhtumine endast erinevatesse

rajoon Inimeste suhtumine endast erinevatesse 9. rajoon räägib tulnukatest, kes maanduvad Lõuna- Aafrikas, kuid inimesed ei nõustu nende viibimisega endi hulgas ja sellepärast pannakse nad kindlale alale, kus nad peavad töötama. Neid kutsutakse ,,krevettideks". Kuna tulnukad erinesid inimestest täielikult ja ei rääkinud nendega ühist keelt, siis i...

Filosoofia - Keskkool
7 allalaadimist
11
doc

Religioon (usuõpetus) - Referaat Juutlusest.

REFERAAT JUUTLUS Nimi : Merili Kallaste Kool : Halliste Põhikool Klass : 8 Sisukord Sissejuhatus Juutlus: *Judaismi rajajad * Judaismi alused * Õpetuse alused * Judaismi koolkond * Juutide rass * Hingelised tunnused Juutlus Eestis * Ajaloost * Mõju poliitikas * Sümbolid Kokkuvõte Kasutatud kirj...

Usuõpetus - Põhikool
11 allalaadimist
7
doc

Õppevara analüüs

Tartu Ülikool Õppevara analüüs Õppevara analüüsiks valisin Margit Kagadze, Inger Kraavi, Katrin Kullasepa ,,Perekonnaõpetus: inimeseõpetuse õpik gümnaasiumile" (Tallinn, Koolibri, 2007) Täpsemalt analüüsin õpiku kolmandat peatükki ,,Armastus ja armumine", mille alapeatükkideks on 3.1...

Pedagoogika alused - Tartu Ülikool
16 allalaadimist
2
docx

Geograafia tööleht

NIMI ________________________ Tööleht 3 Tööleht 1) Tööta iseseisvalt õpikust läbi materjal lk. 78-84 2) Kontrolli, kas tead järgmiste mõistete sisulist tähendust: a) Loomulik iive- mingis piirkonnas aasta jooksul sündinute ja surnute vahe absoluutarvudes või sündimus- ja suremuskordaja vahe promillides. b) Positiivne iive- mingis piirkonnas...

Geograafia - Keskkool
17 allalaadimist
477
pdf

Maailmataju

UNIVISIOON Maailmataju Autor: Marek-Lars Kruusen Tallinn Detsember 2012 Esimese väljaande eelväljaanne. Kõik õigused kaitstud. 2 ,,Inimese enda olemasolu on suurim õnn, mida tuleb tajuda." Foto allikas: ,,Inimese füsioloogia", lk. 145, R. F. Schmidt ja G. Thews, Tartu 1997. 3 Maailmataju olemus, s...

Karjäärinõustamine - Tartu Ülikool
27 allalaadimist
343
pdf

Maailmataju uusversioon

UNIVISIOON Maailmataju Autor: Marek-Lars Kruusen Tallinn Detsember 2013 Leonardo da Vinci joonistus Esimese väljaande teine eelväljaanne. NB! Antud teose väljaandes ei ole avaldatud ajas rändamise tehnilist lahendust ega ka ülitsivilisatsiooniteoorias oleva elektromagnetlaineteooria edasiarendust. Kõik õigused kaitstud. Ühtki...

Teadus -
14 allalaadimist
990
pdf

Maailmataju ehk maailmapilt 2015

Kultuur etendas kõike loomingut, kuid tsivilisatsioon aga piirdus tehnitsismi- ga. Tänapäeval on olemas veel üks vorm – nimelt maailmas on palju ja mitmekesiseid omaette eksisteerivaid tsivilisatsioone. See on aga vastupidine ülemaailmse ( üha ainsa ) tsivilisatsiooni tekkele. Tsivilisatsioonid ei piirdu rahvuse, riigi ega ka mingisuguse kindla sotsiaalse grupiga ületades rassilisi ja geograafilisi piire. Need etendavad kui sotsiaalseid ja kultuurseid “supersüsteeme”. Tsivilisatsioon on nagu mingisugune suur terviklik ühiskondlik moodustis milleta ei saa me tänapäeval mõista ajaloos toimunud suuri arenguid ega prognoosida tuleviku nägemusi. Tsivilisatsiooni mõiste on küllalt hägune. Selle mõistega seletatakse ajaloos esinevaid ühiskonna arenguid. Selline ideaalne tüüp ei pea ainult põhinema mingile...

Üldpsühholoogia - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
63 allalaadimist
12
docx

Rahvusvaheline koostöö tsiviil- ja kriminaalasjades

Riik, kellele taotlus esitati, ei või sellest keelduda, v.a juhul, kui ta peab süütegu poliitiliseks või leiab, et taotlus on esitatud rassilisi , usulisi või rahvuslikke kaalutlusi silmas pidades. Rahapesu ning kriminaaltulu avastamise, arestimise ja konfiskeerimise konventsioon - konventsiooni eesmärk on soodustada rahvusvahelist koostööd ja vastastikust abi kuritegude ja kuriteotulude avastamisel, arestimisel ja konfiskeerimisel. Konventsiooni abil peaksid osalisriigid saavutama ühtlase efektiivsuse isegi siis, kui nende õigusaktid ei ole täielikult ühtlustatud. Osalisriigid k...

Euroopa liidu õigus - Tallinna Tehnikaülikool
9 allalaadimist
414
pdf

Tiit Lauk humanitaar

Põhiargumendiks paremassekuulsamasse orkestrisse pääsemisel oli mängutase, mitte seisuslik või rahvuslik kuuluvus. ƒ Küsimusele kaubastumise ja tööstustumise mõjust on eestimaise džässi algaastatel lihtne vastata – 1920. aastail võis džässi elavas esituses kuulda vaid Tallinnas, siinmail oli siis aga nii vähe raadi...

Muusika ajalugu -
7 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun