Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Add link

Kategooria majandus (mikro ja makroökonoomika) - 41 õppematerjali

Majandus >> Majandus (mikro ja makroökonoomika)
32
doc

Mikro- ja Makroökonoomika mõisteid

2 1. Mikroökonoomika................................................................................................2 1. Majandusteaduse olemus............................................................................... 2 2. Majanduse põhiküsimused, majandusprobleem...

Majandus (mikro ja... - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
566 allalaadimist
5
docx

Mikro ja makro testide vastused 1-4 testile

Test1 Punktid: 1/1 Täiuslikus konkurentsis kasvab kogutulu lineaarselt Vastus: Õige Vale Monopol pakub unikaalset kaupa Vastus: Õige Vale Punktid: 1/1 Monopson on ainuostja Vastus: Õige Vale Konkurentsi vorme on neli: täiuslik konk., monopolistlik konk., oligopol ja monopol Vastus: Õige Vale Täiuslikus konkurentsis on N-kõver horisontaalne ja langeb kokku PT-kõveraga...

Majandus (mikro ja... - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
444 allalaadimist
16
docx

Mikro- ja Makroökonoomika Test 1.1

maksud on liiga madalad b. maksudel ei ole olulist mõju c. Üüri piirmäär (lagi) vähendab elamispinna kättesaadavust d. maksud on liiga kõrged Küsimus 2 Õige Hinne 1,00 1,00 Märgista küsimus Küsimuse tekst Käies koolis, teil tekivad alternatiivkulud, mis koosnevad: Vali üks: a. Rahast, mida te kulutate söögile ja joogile b. Rahast, mille te kulu...

Majandus (mikro ja... - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
116 allalaadimist
12
xls

Mikro- ja makroökonoomika

1 Kokku on võimalik saada 62 punkti Ülesanne 1 6 punkti Täieliku konkurentsi turul tegutsev teravilja kasvatav ettevõte Leivavili teenib ühe aasta jooksul kasumit 7000 € Selleks müüb ta 120 tonni teravilja. Andmed koguste ja kogukulude kohta on toodud tabelis Q 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 TC 3000 3900 4700 5400 6200 7200 8400 9800...

Majandus (mikro ja... - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
138 allalaadimist
16
docx

Turg ja konkurentsiliigid

1 1. SISSEJUHATUS..............................................................................................................................2 2. TURG...

Majandus (mikro ja... - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
12 allalaadimist
60
docx

Mikro- ja makroökonoomika kontrolltöö nr 2

Küsimus 6 Õige Hindepunkte 1.01.0 Märgi küsimus lipuga Küsimuse tekst Piirmaksumäära ning maksutulu vahelist seost väljendab Laffer'i kõver. Valige üks: Tõene Väär Tagasiside Õige vastus on „Tõene“. Küsimus 7 Vale Hindepunkte 0.01.0 Märgi küsimus lipuga Küsimuse tekst Kuznets’i hüpoteesi kohaselt tähendab turumajandus automaatselt ebavõrdsuse jätkuvat kasvu. Valige üks: Tõene Väär Tagasiside Õige vastus on „Tõene“. Küsimus 8 Õige Hindepunkte 1.01.0 Märgi küsimus lipuga Küsimuse tekst A. Lafferi arvates on valitsuse maksutulusid maksimeeriv maksumäär ühtlasi optimaalseks maksumääraks. Valige üks: Tõene Väär Tagasiside Õige vastus on „Väär“. Küsimus 9 Õige Hindepunkte 1.01...

Majandus (mikro ja... - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
493 allalaadimist
2
docx

Mikro- Ja Makroökonoomika

, monopolistlik konk., oligopol ja monopol Vastus: Õige Vale Esita Õige Selle esituse hinded 1/1. Question 2 Punktid: 1/1 Monopson on ainuostja Vastus: Õige Vale Esita Õige Selle esituse hinded 1/1. Question 3 Punktid: 1/1 Monopol pakub unikaalset kaupa Vastus: Õige Vale Esita Õige...

Majandus (mikro ja... - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
164 allalaadimist
3
doc

Mikro ja makro eksami jooniste vastused

Kokku 12 punkti X p P D...

Majandus (mikro ja... - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
488 allalaadimist
80
pdf

Sissejuhatus mikro- ja makroökonoomikasse

EESTI MAAÜLIKOOL Sissejuhatus mikro- ja makroökonoomikasse Loengukonspekt (I osa) Raul Omel Mikroökonoomika loengukonspekt varustab üliõpilase teadmiste pagasiga mikroökonoomika probleemistiku mõistmiseks. Mikroökonoomika raames omandatavad teadmise...

Majandus (mikro ja... - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
124 allalaadimist
7
docx

Mis on rahapesu ja miks selle vastu võideldakse

Eesti infotehnoloogia kolledz IT süsteemide arenduse õppekava Tanel Pääro Mis on rahapesu ja miks selle vastu võideldakse essee Juhendaja: Lembit Viilup Tallinn 2013 Rahapesu on meie ümber eksisteerinud juba mõnda aega. Kõik ikka sellepärast, et legaliseerida krimi...

Majandus (mikro ja... - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
54 allalaadimist
18
docx

Test 2 T.Karm, Mikro- ja makro, 18 küsimust, TURUMEHHANISM. NÕUDLUS JA PAKKUMINE. ELASTSUS

Kui kalkulaatorite hind tõuseb, väheneb pakutavate kalkulaatorite arv, ceteris paribus c. Kui kalkulaatorite hind langeb, suureneb kalkulaatorite pakkumine, ceteris paribus d. Kui kalkulaatorite hind tõuseb, suureneb pakutavate kalkulaatorite arv, ceteris paribus Küsimus 8 Õige Hinne 1,00 1,00 Märgista küsimus Küsimuse tekst Alljärgnevast kehtib turumajanduse kohta Vali üks: a. Inimestele makstakse palka vastavalt sellele, mida nad teevad b. Tegemist on täishõivega c. Valitsus fikseerib miinimumpalga d. See kõlab kui „laissez faire“ majandus Küsimus 9 Õige Hinne 1,00 1,00 Märgista küsimus Küsimuse tekst Oletame, hüvise Z nõud lus kasvab, hüvise Y hinnna alanedes. Võib väita, et hüvised Z ja Y on: Vali üks: a. Täiendkaubad b. Asenduskau...

Majandus (mikro ja... - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
160 allalaadimist
12
docx

Test 6: TOOTMISFAKTORITE TURUD. TÖÖ-,KAPITALI- JA MAATURG

kujuneb juhtudel, kui ressursi pakkumine on absoluutselt elastne VALE b. kujuneb juhtudel, kui ressursi pakkumine ei ole absoluutselt elastne ÕIGE c. puudub täieliku konkurentsi korral VALE d. on võrdne intressimääraga, kui kõik turud on täiusliku konkurentsiga VALE Küsimus 2 Tööturul, mida iseloomustab kahepoolne monopol, töötasumäär: Vali üks: a. kehtestatakse tasemel, mis iseloomulik täieliku...

Majandus (mikro ja... - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
79 allalaadimist
8
docx

TARBIMINE JA SÄÄSTMINE TKTK-MOODLE TEST

Millised alljärgnevaist on olulised eratarbimist ja säästmist mõjutavad tegurid: Vali üks või enam: tulevased hinnaootused majapidamise suurus ning pereliikmete vanuseline jaotus valitsuse poolt kehtestatud maksumäärad oodatav sissetulek ja intressimäär Tagasiside Kõik loetletud tegurid on majapidamiste tarbimis- ja säästmisotsuste tegemisel olulisteks mõjuriteks. Küsimus 2 Õige Hinne 1,0 / 1,0...

Majandus (mikro ja... - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
73 allalaadimist
11
docx

Mikro- ja makroökonoomika konspekt

I LOENG Majandusteadus on majandussubjektide käitumise seletamise viis, mis lähtub eeldusest, et inimestel on eesmärgid ja nad otsivad õigeid teid nende eesmärkide saavutamiseks. Majandusteadus jaotub: a) majanduspoliitika; b) rakenduslik majandusteadus; c) majandusteooria. Uurimisobjektilt jaguneb majandusteadus: a)rahvamajandusõpetus; b)ettevõttemajandusõpetus. Majanduse põhiküsimused: Milliseid? Kuidas...

Majandus (mikro ja... - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
14 allalaadimist
2
docx

Makromajanduse test 1 ja 2

Ex post analüüs kirjeldab minevikus toimunud sündmusi (raamatupidamis- bilanss); Ex ante analüüs kirjeldab seoseid tulevikus toimuvate sündmuste vahel (ootuste mõju jne.); Ceteris paribus ­ eeldus, mida kasutatakse mudelite koostamisel (muudel võrdsetel tingimustel). Voomuutujad iseloomustavad mingi ajaperioodi jooksul toimunud protsesse (aastas valmistatud toodang või tehtud investeeringud)...

Majandus (mikro ja... - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
3 allalaadimist
3
docx

Testid

Monopol pakub unikaalset kaupa ÕIGE 2. Täiuslikus konkurentsis on N-kõver horisontaalne ja langeb kokku PT-kõveraga. ÕIGE 3. Konkurentsi vorme on neli: täiuslik konk., monopolistlik konk., oligopol ja monopol VALE 4. Täiuslikus konkurentsis asub optimaalne tootmismaht seal, kus kogutulu on maksimaalne. VALE 5. Täiuslikus konkurentsis kasvab kogutulu lineaarselt ÕIGE...

Majandus (mikro ja... - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
308 allalaadimist
5
pdf

Euroopa-mis edasi?

Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor Ettevõtluse Instituut Turunduse eriala Mait Adoma Euroopa- mis edasi? Essee Juhendaja Andres Arrak Tartu 2011 Euroopa- mis edasi? Praegune olukord Euroopas on huvitav ja annab mõtlemisainet- mis e...

Majandus (mikro ja... - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
29 allalaadimist
30
docx

Test 3 T.Karm, 44 küsimust,TARBIJA KÄITUMINE

Küsimus 1 Valmis Küsimuse tekst Tarbija ratsionaalse käitumise teooria kohaselt püüab tarbija maksimeerida: Vali üks: a. kogukasulikkust b. piirkasulikkust c. kõike nimetatut d. erinevust kogu ja piirkasulikkuse vahel Küsimus 2 Küsimuse tekst B.´5 ühikut kaupa A, 2 ühikut kaupa B ja 3 ühikut kaupa C Vali üks: a. 3 ühikut kaupa A, 2 ühikut kaupa B ja 4 ühikut kaupa C b. kõiki kaupu 3 ühik...

Majandus (mikro ja... - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
200 allalaadimist
36
docx

Enesekontrolli testid

Kaks kaupa X ja Y on täiendkaubad kui kauba X hinna langus toob kaasa kauba Y nõudluse vähenemise. a) Õige b) Vale 2. Muude tingimuste samaks jäädes, mida kõrgem on toote hind, seda suurem on pakutav kogus. a) Õige b) Vale 3. Pakkumisfunktsioon iseloomustab seost pakutava koguse ja hinna vahel. a) Õige b) Vale 4. Normaalhüvise nõudluskõvera tõ...

Majandus (mikro ja... - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
71 allalaadimist
69
ppt

Turumehanism

Nõudlus ja pakkumine. Elastsus 1 Eesmärk: Selgitada: · kuidas toimib konkurentsiturg · nõudluse ja pakkumise seadust ja funktsiooni · nõudlust ja pakkumist mõjutavaid mittehinnafaktoreid · tasakaaluhinna ja - koguse kujunemist · defiitsiidi ja ülepakkumise mehhanismi · nõudluse ja pakkumise...

Majandus (mikro ja... - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
212 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun