Otsingule "kolgata" leiti 136 faili

Formaat: Tase:
kolgata - stseeni ja püha õhtusöömaaega kujutavad altarimaalid pärinevad 19. sajandi teisest poolest, neist viimane on loodud Leonardo da Vinci kuulsa maali
Piibli mõisted
5
doc

Piibli mõisted

Vana Testamendi raamatud on kirjutatud enne Jeesuse sündi, Uus Testament aga esimesel sajandil peale Jeesuse sündi. Mis keeles on kirjutatud? Vana Testament kirjutati vana-juudi keeles. Uus Testament aga kreeka keeles, mis oli tolle aja kultuurikeeleks. Mis keeles kõneles Kristus? Aramea. Messias - j...

Religioon - Keskkool
71 allalaadimist
10-klassi kunstiajaloo kokkuvõtva KT küsimused ja vastused
3
doc

10. klassi kunstiajaloo kokkuvõtva KT küsimused ja vastused

Arhitektuuris vertikaalne suunitlus, üles tarva poole pürgivus. Skulptuuris ümarplastika ja vabafiguurid. Looduslähedus, ornamentikas, plastikas ja maalis maalilisem ja ruumilisem laad. Inimeste keha proportsioonid muutusid loomulikumaks, liigutused ja poosid õigemaks. Peatähelepanu keskendus inimese kujutamisel näole ja kätele 12.Skulptuuris levinud motiivid olid:krutsifiks, Pieta(näide), Maarja kuulutus(näide), Kolgata reljeef(Eestis Karja kirikus). Keda nimetatuis kujutatakse? Ristiusuga seotud motiivid, kujutatakse Jeesus Kristust. 13.Kirjelda eesti keskaegset kirikut. Millised kirikutüübid olid 13-14.saj levinud? Nimeta 2 tuntumat maakirikut ja 2 linnakirikut Eestis. Milliseid kujutava kunsti teoseid on Karja kirikus Saaremaal? ühelöövilised kirikud, Lääne-Eestis, Saaremaal ja Põhja-Eesti lääneosas. Samasugused 3või 2 võlvikuga pikihoone ja...

Kunstiajalugu - Keskkool
24 allalaadimist
KOLGATA-PIETA-NOLI ME TANGERE
10
doc

KOLGATA, PIETA, NOLI ME TANGERE

Siin on Jeesuse ülakeha üleni paljastatud, piinaja hoiab käes riiet, mille ta kohe Kristuse õlgadele asetab. Tema huulilt võib välja lugeda pilget: "Kohe saab sinust juutide kuningas!" Ainsaks segavaks elemendiks on paremal liialt domineeriv donaatori2 portree. _____ 1 ecce – loe: ´ektse 2 donaator – kunstiteose annetaja või tellija; inimene, kes on andnud raha kunstiteose tellimiseks 4. KOLGATA Jeesuse hukkamine toimus Kolgata-nimelisel künkal, mis asus Jeruusalemmast väljas linnamüüri taga. Nimetus Kolgata tähendab "pealuu" ning viitab sellele, et kõrgendik oli ümar ja taimestikust paljas. Johannes väidab, et Jeesus pidi ise oma risti kandma. Matteus mäletab seda episoodi hoopis teisiti. Tema evangeeliumis ei kanna Jeesus risti ise, seda teeb hoopis maalt Jeruusalemma tulnud mees nimega Siimon Küreneest. Loeme: Välja...

ajalugu - Keskkool
5 allalaadimist
Religioonid ja ehitised
8
doc

Religioonid ja ehitised

34. Kadrioru lagi Artemis on neitsijumalanna. Jahijumalanna. Aktaion oli mees, kes nägi teda alasti suplemas. Artemis moondas ta põdraks või hirveks ja ta enda koerad rebisid ta lõhki. Laemaalil on sümboolika Aktaion – Eesti, Aremis Venemaa. Artemis, Selene (kuu), Hekate (must maagia). 35. Chartres Labürindid. Keskaegne pikkusmõõt ljöö – 4 tundi käimist. Kui Kristus reede hommikul risti löödi, võttis Kolgata tee aega 4h ehk selle pikkus oli 1 ljöö. 261,5 meetrit on seda ühe ribana. Kokkukeeratuna maas on selle diameeter 12,8 m. Vanasti läbiti seda käpuli või palvehelmeid sõrmitsedes. Uusajal selline fanatism kaob, kaob ka tava. Üldiselt on need hävitatud, kirikumehed ei viitsinud enam keksu mängivate lastega võidelda. Charters'is on alles. Labürindi keskel oli Minotauruse kuju. 36. Gooti pikad figuurid Chartres'i fassaadil. Pikaks ven...

Kunstiajalugu - Keskkool
66 allalaadimist
Meister ja Margarita-Mihhail Bulgakov
12
doc

Meister ja Margarita (Mihhail Bulgakov)

Seejärel sai RI aru, et tegemist pole V-ga, vaid hoopis W abilisega. Hirmunud RI põgenes ja sõitis Leningradi. XV B toimetati samuti närvikliinikusse. Ta oli rääkinud, et korteris 50 on saatan. Tema väidet mindi kontrollima ja eest leiti tühjus ning puutumata pitserid. Sellepeale toimetatigi B ravile. XVI Kolgata mäel hakati korraldama hukkamist. J ja veel kaks kurjategijat jäeti ristidele surema. L tahtis J surma kergendada ja ta noaga tappa, kuid see ei õnnestunud. Lõpuks jäi ta ootama, kuna J lõpuks sureb. Ristil olevale J-le pakuti juua, kuid ta keeldus. Seejärel hukkas timukas kõik kolm surmamõistetut. Pärast hukkamist läks L ristide juurde ja võttis hukatud ristidelt maha. J keha viis ta minema. XVII Teatris oli suur segadus, ku...

Kirjandus - Keskkool
2008 allalaadimist
mõisted
1
doc

mõisted

Sümboliseeris algselt looduse nelja algelementi vene rist - kolme põikpuuga rist, mille kõige ülemine põikpuu on lühem (Kristuse süüplaat) ja kõige alumine (jalgade tugipuu, Kolgata tee) asetseb kallakuga vasakult (halb röövel-põrgusse) paremale (hea röövel-taevasse) basiilika - antiikne kaubahall ja kohtukoda, varakristlikust ajast püstkülikukujuline kirikuhoone, mille pikisuunas jooksvad kolonnaadid jagavad kolmeks või enamaks lööviks kõrgema pealööviga keskel. Viimasel on iseseisev katus ja ehitus saab valguse valgmikus asuvate akende kaudu. katedraal - pii...

Kunstiajalugu - Keskkool
58 allalaadimist
Vana-Rooma-konspekt
13
doc

Vana-Rooma (konspekt)

2. Kristluse tekkimine ja levik: a. Jeesus: • 1. sajandil Palestiinas tegutsenud rändjutlustaja, kes kuulutas peatselt saabuvat jumalariiki. • Jumalariiki pääsemise tingimuseks oli siiras usk ning jumala- ja ligemesearmastus. • Preestrite nõudel lasi Juuda provintsi asevalitseja Pontius Pilatus Jeesuse Kolgata mäel risti lüüa. • Jeesuse pooldajad uskusid, et Jeesus oligi kauaoodatud messias (kr.k. christos – salvitu). • Jumal saatis oma poja Maa peale, et oma kannatustega inimeste patte lunastada. • Jeesus tulevat tagasi viimsepäeval, mõistmaks kohut elavate ja surnute üle. b. Kristalsed ja nende tagakiusamine: • Kristlased – Jeesus Kristuse õpetuse austajad. • Kristlus (ri...

Ajalugu - Keskkool
152 allalaadimist
Kristluse tekke ja areng Rooma riigis
2
doc

Kristluse tekke ja areng Rooma riigis

Jeesus pööras vähem tähelepanu juudi usutavade ja seaduste järgimisele. Tema õpetus leidis pooldajaid vaeste hulgas ja põhjustas juudi preestrite ja ülikute rahulolematust. Preestrid nägid Jeesuse õpetuses taganemist Moosese seadustest ja messiat ootavate juutide eksitamist. Juudi ülemkihi tungival nõudel laskis Juuda prokuraator Pontius Pilatus umbes aastal 30 Jeesuse Jeruusalemma lähedal Kolgata mäel hukata ristilöömise läbi. Tema õpetus levis pärast surma veelgi. Jeesuse pooldajate meelest oli just tema oodatud messias – Kristus. Jeesuse elu on kirja pandud Piibli teises osas, mille nimeks on Uus Testament, selles olevas neljas evangeeliumis. Evangeeliumide järgi sündis Jeesus ajal, mil keiser Augustus käskis esimest korda üles kirjutada kõik impeeriumi elanikud. Igaüks pidi end kirja panema oma sünnilinnas. Joosep Ga...

Ajalugu - Keskkool
61 allalaadimist
Konrad Mägi
5
docx

Konrad Mägi

Aastast 1918 võib märgata ekspressionismi mõju, mille vastuvõttu soodustas Mäe ülitundlikkus ja emotsionaalne reageering ärevatele aegadele: "Pühajärv" (1918–1920), "Otepää maastik" (1918–1920). Ekspressionismist mõjutatud on ka suured figuurikompositsioonid Pietà (1919), "Kolgata" (1921). Itaalia-reisiga alanud uus loomejärk tõi rahunemise: "Varemed Capril" (1922–1923). Itaalias valmisid Mägi võluvaimad maalid. Kõrvuti looduspiltidega maalis ta lilli ja portreid. Enamasti kauni välimusega naisemodellid kajastavad juugendlikku iluideaali: Holsti (1916). Hilistes portreedes väljendub 1920. aastatel tõsinenud meeleolu: "Madonna" (1923–1924). Esimene teadaolev portree on norra tütarlapsest. Ta jättis nor...

Kunst - Keskkool
53 allalaadimist
Kristus kui eriline inimene
3
doc

Kristus kui eriline inimene

Ta rippus kuus tundi palava päikese käes joogijanus ja hingamisraskustes ning kirjeldamatus piinas aeglaselt surres. Jeesus suri reedel. Järgmine päev oli juutide puhkepäev. Juutide kombel ei tohtinud ristilööduid selleks päevaks ristile jätta. Rahvaülemad andsid käsu murda ristilöödute sääreluud, kahel mehel löödigi aga kui nad tulid Jeesuse juurde, märkasid nad, et ta on surnud. Jeesus pandi ühte Kolgata lähedal asuvasse aeda kus oli haud, mille Jeesus oli lasknud raiuda, ning veeretati sinna kivi ette. Kui nad nädala esimesel päeval läksid naised lõhnarohtudega hauale Jeesuse keha määrima, kui nad aga sinna jõudsid oli kivi haua eest ära veeretatud ning Jeesus kadunud. Naised ruttasid linna seda teadet edasi andma. Teel linna ilmutas Jeesus neile ja palus, et nad ei lähe linna vaid läheks tema jüngrite juurde ja teata...

Kirjandus - Keskkool
16 allalaadimist
Ajalooreferaat-Vana-Rooma
12
odt

Ajalooreferaat: Vana-Rooma

Juudi aristokraatia ja preesterkonna tungival nõudmisel lasi Juuda prokuraator Pontius Pilatus umbes 30. aastal pKr Jeesuse vahistada ja seejärel Jeruusalemma lähedal Kolgata mäel ristilöömise läbi hukata. Jeesuse surm ei peatanud aga tema õpetuse levikut. Tema pooldajad olid veendunud, et pärast ristilt mahavõtmist oli Jeesuse keha hauast koos hingega teavasse tõusnud, ja see üksnes kinnitas nende usku tema sõnumi õigsu...

Ajalugu - Keskkool
390 allalaadimist
Vana-Rooma ühiskond-kultuur ja teadus
4
doc

Vana-Rooma ühiskond, kultuur ja teadus

Juudid uskusid, et peagi tuleb Taaveti soost messias, kes teeb lõpu iisraeli rahva hädadele, taastab muistse hiilguse ja kehtestab maapealse jumalariigi. 1.saj pKr tegutses Palestiinas juudi soost rändur Jeesus, kes kuulutas peatselt saabuvat jumalariiki. Tal oli alamkihtides palju pooldajaid, kuid tema õpetuses nähti Moosese õpetusest taganemist ja tõelist messiat ootavate juutide eksitamist. Ta lasti hukata Kolgata mäel ristilöömise läbi. Tema surm ei peatanud tema õpetuse levikut. T eda peeti messiaseks ehk Kristus. T eda hakati nimetama Jumala Pojaks. 4. Mõisted Constantinus- Vana-Rooma keiser, kes legaliseeris ristiusu ja lasi rajada uue pealinna Konstantinoopoli. Maecenas- rikas kultuurisoosija, kes võttis enda hoole alla andekaid kirjamehi Titus Livius- Ajaloolane, kes tõi oma teostes esile õpetlikku sõnumit. Ta kirjutas “Linna asutamisest ala...

Ajalugu - Keskkool
243 allalaadimist
Kalju Lepik
18
doc

Kalju Lepik

Lehtede kabuhirm. Paatjad rohulibled lõdisevad. Ainult üksik lammas,valge vill tal. Kõnnib musta ja madala taeva all. Kus on mu kodumaa ? Kus on kodukülade Nukrad kaevuvinnad ? Kus on Kolgata mägi ja kadunud linnad ? Kus on supelsaksad? ja puhtad veed ? Kus on kõik need, kes on käinud Siberi teed ? 11 Kus on punaste pohlade, punaste pihlamarjade maa ? Kus on surma...

Kirjandus - Põhikool
91 allalaadimist
Kristlus
5
doc

Kristlus

Õpetus tekitas ka teravat pahameelt juudi preesterkonnas ja ülemkihis. Selles nähti Moosese seadusest taganemist ja tõelist messiat ootavate juutide eksitamist, mistõttu peeti Jeesust valemessiaks. Rooma võimud kahtlustasid, et Jeesus valmistab ette juutide ülestõusu. Et seda takistada, laskis Juuda prokuraator ehk asevalitseja Pontius Pilatus umbes 30. aastal pKr Jeesuse vahistada ja seejärel Jeruusalemma lähedal Kolgata mäel ristilöömise läbi hukata. Jeesuse surm ei peatanud aga tema õpetuse levikut. Pühapäeval, kui sabat oli möödas, tulid mõned Jeesust järginud naised tema surnukeha võidma. Nad avastasid, et kivi oli haua ukse eest ära lükatud ning haud oli tühi. Seejärel olevat naistele ilmunud ingel, kes ütles, et Jeesus elab. Nad jõudsid järeldusele, et mees on surnust üles tõusnud ning seetõttu on uut moodi messias: mitte maine ku...

Ajalugu - Keskkool
55 allalaadimist
11 kl kokkuvõte
1
doc

11.kl kokkuvõte

Paekivi, tellis, põllukivi. Ühelöövilised nt Valjala kirik. Kolmelööviline kodakirik. Linnades basiilika nt. Toomkirik, Niguliste, Oleviste. Tähtvõlvid, teravkaar. Puudusid transept, kabelite pärg ja tugikaared. 16.EESTI KUJUT K: Seinamaalikunst. Valjala-ümarkaareline lääneportaal, romaanilik lame ja abstraktne raidkivist ornamentika. Karja kirik-maagilised märgid, kolgata reljeef(ristiusu põhisõnumi kokkuvõtmine, kristuse ülestõusmine) paikneb lõuna eeskoja seinal, 14sj. 17.LÜBECK: Herman Rode, Bernt Notke. Tähtsaim toodang tiibaltarid. Surmatants-Notke, 7.5m pikk, elu kalduvust ja kõige surelikkust rõhutav teema,surma ees on kõik võrdsed, peenmaalitehnika.15.saj lõpp.Tallinnas Niguliste kiriku Antoniuse kabelis. 18.ITAALIA MAAL 15.SAJ: Õpitakse tundma inimese keha ja seda loomulikult kujutama, j...

Kunstiajalugu - Keskkool
308 allalaadimist
Gooti kujutav kunst
1
doc

Gooti kujutav kunst

Tegelased ja sündmused valiti piiblist. Teemadeks olid: KRUTSIFIKS (ristilöödud Jeesuse kujutamine), MADONNA (ema Maarja koos oma poja Jeesusega), PIETA (Maarja, kes leinab oma ristilt võetud poega), KOLGATA GRUPP (laiendatud krutsifiks, kus ristilöödud Jeesus on oma jüngritega), MAARJA KUULUTUS ja KÜLASTUSGRUPP, PÜHA ÕHTUSÖÖMAAEG. Katkueelset aega peeti gooti ajastu kõrghetkeks, sest siis hakkasid üle pika aja tekkima portreeskulptuurid. Esialgu olid need suurtest annetajatest kirikutele (Uta ja Ekkehard). Erandiks oli ka ratsamonument väejuhist Bamburgis. Suursugune ja rahulik kunst muutus aga järsult pärast katku, kui kunst...

Kunstiajalugu - Keskkool
31 allalaadimist
Madalmaade kunst
1
doc

Madalmaade kunst

Jan lõpetas selle ja tema teised tööd. „MADONNA KANTSLER ROLIN’GA“ “ARNOLFINI ABIELUPAAR” – abielu pühadus, kujutab ennast väga väikesel peeglil kui abielu tunnistajana. • R. VAN DER WEYDEN – vähem detailsust ja ruumilisust, rohkem tundelisust. Tegutsenud Burgundias maalikunstnikuna õukonnas. “KRISTUSE RISTILT VÕTMINE” – dünaamiline ja emotsionaalne Kolgata grupp, jalge ees ema Maarja, Punases rüüs toetab Maarjat Johannes, Kristus on surnud. • HUGO VAN DER GOES – “PORTINANI ALTAR” – peenmaalitehnikas ja väga detailitäpne. Tekitas Firenzes sensatsiooni. Keskmine tahvel kujutab karjaste kummardamist. • H. BOSCH – kõige populaarsem Madalmaades. Fantastilised ja olustikulised maalid. 3-osalised altarimaalid, vasakul pattu langemine ja Paradiisist väljahe...

Kunstiajalugu - Keskkool
53 allalaadimist
Eesti kunsti ajalugu
12
odt

Eesti kunsti ajalugu

Esemed, kujud ja pildid, mida tänapäeval tajutakse esmajoones või ainult esteetiliste objektidena või nn. nagu puhta kunstina, olid vanasti tihedalt seotud igapäevase olmega, aga ka inimeste mütoloogilise maailmapildi ja maagiliste toimingutega. Näiteks eesti talurahva ornament, mida kasutati vöök...

Kunst - Keskkool
291 allalaadimist
Hispaania ja kunst
21
rtf

Hispaania ja kunst

Püha Õhtusöömaaja ülistamise tipphetk saabub õhtuse rongkäiguga. Rongkäigu lõppedes tantsivad pidulised lömastatud õitel. Pühal nädalal (8 päeva, alates palmipuudepühast ja lõpetades lihavõtetega) kolmapäeval lähevad läbi Madridi tänavate jalgade ümber kette lohistades patukahetsejad. Sedasi meenutatakse Jeesuse viimseid katsumusi (Kolgata teekond). Öösel valgustavad patukahetsejate teekonda küünlad. Vaikne rongkäik.’’: paljajalu sammuvad vaikivad inimesed vaid ühe trummi helide saatel. Valgus tuleb vaid küünaldest, mida inimesed käes hoiavad. Neljapäeva keskööl liigub suur rongkäik kahe orkestri saatel ja küünalde valguses mööda tänavat üles mäkke. Madridi suur areen. Pamplonas toimuvad igal aastal juulis kaitsepühaku San Fermini auks kaheksapäevased pid...

Kunstiajalugu - Keskkool
32 allalaadimist
Varakristlik Kunst
12
doc

Varakristlik Kunst

Rist - Kristluse üks kesksemaid sümboleid – rist – on samuti väga pika ajalooga kujutis: Ristilöömine oli antiikmaailmas kõige häbiväärsem surmanuhtluse vorm. Kristluses sai rist võidu märgiks, Kristuse surnust ülestõusmise sümboliks. Risti ajalugu jaguneb selgepiiriliselt kaheks: tähendus enne ja pärast Kristuse ristisurma Kolgatal . Kuigi rist oli tavaliseks märgiks nii nii Muinas- Idas kui esiajaloolises Ameerikas, õpiti seda kohutava hukkamisviisi tunnusena tundma pärast seda, kui pärslased hakkasid hukatavaid risti lööma. Risti mõistetakse käemärgina või seostatakse piltide ja amulettidega, mis tõrjuvad kurja ja kaitsevad musta maagia eest. Sellisena tunti [ristimärki] ka juutide juures. Risti neli haru viitavad neljale ilmakaarele, teadmise neljale teele...

Kunstiajalugu - Keskkool
47 allalaadimist
T e a t a   v e a s t