Otsingule "kaugia" leiti 23 faili

83
doc

Ă•iguse sotsioloogia

Loengukonspekt + seminarid 2009 SISSEJUHATUS Sotsioloogia tegeleb inimeste sotsiaalsete koosluste ja ühiskonna teadusliku uurimisega. Ühiskonna kohta on palju seisukohti: K.Marx: Ühiskond on inimeste kooslus ja nende kogum M. Weber : ühiskond on mõtleva inimese tegutsemise resultaat Sotsioloogia kui teadus lähtub põhimõttest, et kõik nähtused, m...

Ă•iguse sotsioloogia - Tartu Ăślikool
230 allalaadimist
16
docx

Tubakaseadus

TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND VÕRDLEVA ÕIGUSTEADUSE ÕPPETOOL UURIMISTÖÖ ÕIGUSE ENTSÜKLOPEEDIAS TUBAKASEADUS Koostaja: Liisi Pajula; A83695; BA I aasta Juhendaja: prof. Raul Narits TARTU 2008 Sissejuhatus Peamine põhju...

Ă•iguse entsĂĽklopeedia - Tartu Ăślikool
315 allalaadimist
32
doc

Loengute konspekt

("Õigus- see on õigluse ja headuse kunst") Tutvustus · Lektor: · R. Narits raul.narits@ut.ee 7375977 ­ sekretär; 7375978 Iuridicum I, 303 (Näituse 20-303) 2.09.08 Miks valisin juristi elukutse? hea küsimus. Defeat your enemies with success. "Õiguse entsüklopeedia" - baasõpik, mille peab endale sebima samuti tutvu ainekavaga...

Ă•iguse entsĂĽklopeedia - Tartu Ăślikool
518 allalaadimist
22
doc

Uurimustöö pakendi seadusest

Matrikli nr E-post: .... PAKENDISEADUSÂą UURIMUSTĂ–Ă– Ă•IGUSE ENTSĂśKLOPEEDIAS Juhendaja Prof. Raul Narits Lektor Silvia Kaugia Tartu 2007 SISU...

Ă•iguse entsĂĽklopeedia - Tartu Ăślikool
283 allalaadimist
36
doc

Ă•IGUSE SOTSIOLOOGIA

02.2006 Eksmil 3 osa: · Referaat (10 %) ­ ruum 322 (kriminaalõiguse õppetool) teemad. Paksult ajakirja nimi, siis artikli autor ja pealkiri. Maht 10-15 lk. Esitamine ­ tuua ruumi 322 või meili teel silvia.kaugja@ut.ee. Esitada hiljemalt 1. maiks; soovitavalt 1.aprilliks. · Seminarid (15 %) · Eksamitöö kirjalik (75 %) Eksamile pääsemiseks referaadi esitamine ja seminarid...

Ă•igus - Tartu Ăślikool
89 allalaadimist
80
doc

Ă•iguse sotsioloogia

Õiguse sotsioloogia kui sotsioloogia osa. Sotsioloogia on teadus , mis uurib ühiskonda, inimese käitumist ühiskonnas ulatuses mil see puudutab inimestevahelisi suhteid sotsiaalses keskkonnas. Termin õiguse sotsioloogia koosneb kahest osast: õigusest ja sotsioloogiast. Seetõttu me saame seda distsipliini...

Ă•igus - Tartu Ăślikool
147 allalaadimist
25
doc

Uurimistöö ÕE-s (Perekonnaseadus)

TARTU ĂśLIKOOL Ă•IGUSTEADUSKOND VĂ•RDLEVA Ă•IGUSTEADUSE Ă•PPETOOL UURIMISTĂ–Ă– Ă•IGUSE ENTSĂśKLOPEEDIAS PEREKONNASEADUS Koostaja: ... Juhendajad: professor Raul Narits, lektor Silvia Kaugia Tartu 2010...

Ă•iguse entsĂĽklopeedia - Tartu Ăślikool
382 allalaadimist
5
doc

Emil Durkheim

Durkheim Struktuurfunktsionalismi olemus Struktuur-funktsionalismi rajajaks peetakse Prantsuse sotsioloogi Emilié Durkheimi (1858 ­ 1917). Raamatuga The Rules of Sociological Method tõi Durkheim välja sotsioloogilise subjekti olemuse ja sotsioloogilise uurimuse sammud. Sotsioloogilise subjekti all mõtles Durkheim indiviidist väljaspool paiknevaid olusid, mis mõjutavad üldiste käitumisreeglitena indivii...

Sotsioloogia - Tartu Ăślikool
65 allalaadimist
17
doc

Õiguse entsüklopeedia seminaritöö, reklaamiseadus

E-post: .................................... REKLAAMISEADUS ÕIGUSE ENTSÜKLOPEEDIA Uurimistöö Juhendajad: Professor Raul Narits...

Ă•igusteadus - Tartu Ăślikool
298 allalaadimist
2
doc

Essee õigusperekondadest

Sissejuhatus Käesolevas essees käsitlen maailmas levinud erinevaid õigussüsteeme. Tõuke selle teema käsitlemiseks sain lugedes Tartu Ülikooli õiguse sotsioloogia ja võrdleva õigusteaduse õppejõu Silvia Kaugia vastavasisulist artiklit. Me eskime, kui arvame, et mujal maailmas käsitletakse õigust sarnaselt meile ja sellest tulenevalt võiks inimesed mööda ilma reisides endale vähemalt sihtkoha maa õigusn...

Ă•igus -
78 allalaadimist
2
docx

Ă•igusnorm ja tavanorm

Õigusnorm ja tavanorm Tavanormid tekkisid juba ammu enne riigi ja õiguse tekkimist, selleks, et reguleerida ühiskondlikke suhteid. Tava- ja moraalinormid on olenevalt kultuurikontekstist ja aegruumist väärtustatud käitumistavad. Õigusnormid aga tekkisid koos riigiga ning on formaalselt määratletud käitumisreeglid, kehtestatud selleks pädeva institutsiooni poolt. Nii tavanormid...

Asjaõigus - Tallinna Majanduskool
11 allalaadimist
108
pdf

Juhtimine ja õigus I

osa Sissejuhatus õigusesse Urmas Arumäe Äriõiguse loengukonspekt Juhtimine ja õigus I. osa Sissejuhatus õigusesse Loengukonspekt Toimetaja Urmas Arumäe Autor Urmas Arumäe © Urmas Arumäe, 2012 ISBN 978-9949-30-611-4 (I. osa) Trükk EBS Print OÜ Kõik õigused käesolevale väljaandele on kaitstud. Ilma autoriõiguse omaniku eelneva kirjaliku loata pole lub...

Tsiviilõiguse üldosa - Tallinna Majanduskool
22 allalaadimist
8
doc

VĂ•RDLEVA Ă•IGUSTEADUSE ALUSED

VÕRDLEVA ÕIGUSTEADUSE ALUSED SEMINARID SEMINARIDE LÄBIMINE ON KOHUSTUSLIK EKSAMILE PÄÄSEMISE EELDUS 2013/2014 õa kevadsemester (Avatud ülikool) I SEMINAR 21. märts 2014 kl 8.30-10.00 1. Kontinentaal-Euroopa õiguse ajalooline kujunemine. a. Euroopa ülikoolide ü...

Ă•igusteadus -
29 allalaadimist
24
docx

Ă•iguse entsĂĽklopeedia I

Õiguse eelastmed ja õiguse mõiste 1. Õiguse eelastmed (arhailine õigus). 2. Kirjutatud ja kirjutamata õigus (ius scriptum, ius non scriptum). 3. Õiguse tähistamine. 4. Õiguse idee (õiglus, õiguskindlus, eesmärgipärasus). 5. Positiivne õigus. 6. Subjektiivne õigus. 7. Õigus kui normatiivne kommunikatsioon. 8. Positiivne õigus ja õiglus. 9. Mandri-euroopalikul õiguskultuuril põhinevad õigus...

Ă•igus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
65 allalaadimist
21
docx

Ă•iguse entsĂĽklopeedia III: Eesti omariiklus (olemus, arengud)

Eesti omariiklus (olemus, arengud). IseseisvusManifest- 24.veebruar 1918. (PäästeKomitee) kõigile Eestimaa rahvastele (peeti silmas rahvusi) - Eesti kuulutati iseseisvaks demokraatlikuks vabariigiks tema ajaloolistes ja etnograafilistes piirides koos riigi piiridesse kuuluvate Eestimaa osade loetlemisega. Selles deklareeriti teiste riikide suhtes erapooletus. Eesti lõpliku valitsemiskorra peab ki...

Ă•igus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
5 allalaadimist
214
docx

Ă•iguse alused kordamiskĂĽsimused vastustega

Mis on riiki kui organisatsiooni iseloomustavad tunnused?  avalik võim; territoorium, millel see avalik võim kehtib; rahvas, kes elab sellel territooriumil ja on riigivõimuga õiguslikult seotud: Seega on riik erilisel viisil organiseerunud rahvas, kes teostab teataval territooriumil suveräänset võimu. Millised on riigivalitsemise vormid? Mis eristab parlamentaarset ja presidentaalset vabar...

Ă•iguse alused - Tallinna TehnikaĂĽlikool
47 allalaadimist
269
docx

Ă•iguse alused eksami kordamiskĂĽsimused

TALLINNA ÜLIKOOL ÜHISKONNATEADUSTE INSTITUUT ÕIGUSE ALUSED Loengukonspekti alus Lektor Aare Kruuser Tallinn, 2015 SISUKORD PROGRAMMI KORDAMISKÜSIMUSED ÕIGUSE ALUSED. ÕIGUSTEADUSE PÕHIMÕISTED SISSEJUHATUS ÕIGUSTEADUSESSE 01 SISSEJUHATUS 02 ÕIGUSE ROLL ÜHISKONNAS. Miks peab õigust tundma 03 ÕIGUSLIK REGULEERIMINE 03.1. RIIK JA ÕIGUS. PÕHIMÕISTED...

Ă•iguse alused - Tallinna TehnikaĂĽlikool
20 allalaadimist
21
docx

Seminaritöö: Sõjahaudade kaitse seadus

TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND Võrdleva õigusteaduse õppetool Triinu Hordo triinu.hordo@gmail.com ÕIGUSTLOOVA AKTI ANALÜÜS: SÕJAHAUDADE KAITSE SEADUS Seminaritöö Juhendajad...

Ă•iguse entsĂĽklopeedia - Tartu Ăślikool
11 allalaadimist
32
docx

PEREKONNA JA NAISE Ă•IGUSLIK KĂ„SITLUS KORAANIS

Koraan koosneb 114 Suurast ehk peatükist ning iga peatükk on jagatud värssideks, mille arv varieerub alates 6000 kuni 6255.7 Suurad on Koraanis pikkuse järjekorras, alguses on kõige pikemad ja lõpus kõige lühemad Suurad. Erandiks on vaid üks Suura- Fatiha, ehk “Algus”, Koraani kõige esimene Suura.8 Koraan sisaldab inimeste suhteid üldiselt reguleerivaid norme ning konkreetse iseloomuga 1 Kaugia , S., Õigusnormide kohast eri kultuuriruumides. Riigikogu Toimetised 2002, 6, lk 70 2 Partridge, C., Maailma usundid. Eesti Entsüklopeediakirjastus 2005, lk 368-371 3 Corak-Sosnowska, K., Kubarek, M., Islamimaailmas. Mondo 2012, lk 11 4 Koraan. – Arvutivõrgus: http:www.islam.pri.eeindex.php?id=105 5 Corak-Sosnowska, K., Kubarek, M., lk 18 6 Partridge, C., lk 368 7 Corak-Sosnowska, K., Kubarek, M., lk 18 8 Koraan. – Arvutivõrgus: http:www.islam.pri.eeindex.php?i...

Ă•igus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
1 allalaadimist
18
docx

Õiguse entsüklopeedia seminaritöö

Raul Narits Lektor Silvia Kaugia Tartu 2017 Sisukord Sissejuhatus...............................................................................................................................3 1. Aktide kuulumine objektiivsesse õigusesse ning Eesti õiguskorda kuuluvad olulisemad õigustloovad aktid, mis sätestavad õigustloovate aktide sünniks vajaliku formaalse tee…….3 2. Õigustloovate aktide jaotumine mandri-euroopaliku õiguskultuuri õigusvaldkondadesse...

Ă•iguse entsĂĽklopeedia - Tartu Ăślikool
33 allalaadimist


Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !