Otsingule "katsetamine" leiti 351 faili

katsetamine - üritatakse suhtluse käigus teise kohta teavet saada.
4
docx

Ehitusmaterjalid praktikum nr 2 - kipsi katsetamine

Töö eesmärk Kipsi normaalkonsistentsi, tardumisaegade ning painde- ja survetugevuse määramine. 2. Katsetatud ehitusmaterjalid Katses kasutati kipsi. 3. Töökäik 3.1 Kipsitaigna normaalkonsistentsi määramine Eelnevalt niisutatud nõusse valati vajalik hulk vett, 50-70% kipsi massist. Vette valati 2-5 sekundiga 300 g kipsi ning segati see 30 sekundi jooksul...

Ehitusmaterjalid - Tallinna TehnikaĂĽlikool
282 allalaadimist
6
doc

Kipssideainete katsetamine - praktika nr 2

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Ehitusmaterjalid Laboratoorne nr 2 Õppeaasta 06/07 Töö nimetus: Kipssideainete katsetamine Üliõpilane: Toomas Rand Matrikkel: 051463 Rühm: EAEI 32 Juhendaja: T.Tuisk Töö tehtud: Esitatud: Kaitstud: 1. Töö eesmärk: Kipsi jahvatuspeensuse, normaalkonsistentsi, tardumisaegade, survetugevuse ja paindetugevuse määr...

Ehitusmaterjalid - Tallinna TehnikaĂĽlikool
185 allalaadimist
7
doc

Tehiskivide katsetamine

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Ehitusmaterjalid Laboratoorne nr 3 Õppeaasta 06/07 Töö nimetus: Tehiskivide katsetamine Üliõpilane: Toomas Rand Matrikkel: 051463 Rühm: EAEI 32 Juhendaja: T.Tuisk Töö tehtud: Esitatud: Kaitstud: 1. Töö eesmärk Silikaat telliskivi tiheduse, veeimavuse ja surve- ning paindetugevuse määramine. 2. Materjalide kir...

Ehitusmaterjalid - Tallinna TehnikaĂĽlikool
75 allalaadimist
6
doc

Tehiskivi katsetamine

Töö eesmärk Silikaat telliskivi tiheduse, veeimavuse ja surve- ning paindetugevuse määramine. 2. Materjalide kirljeldus AS Silikaat ,,Reakivi'' nominaalmõõtmetega 250 x 120 x 88 mm. Reakivid on täiendavat viimistlust (nt krohvimine) vajavate sise- ja välisseinte ladumiseks. Kulunorm ­ 40 tk/m²; kuiva mördi kulu ­ 40 kg/m². 3.Töö käik 3.1. Tiheduse määramine Proovikehi oli kuus. Kõik proovikehad kaalut...

Elektrimaterjalid - Tallinna TehnikaĂĽlikool
63 allalaadimist
3
doc

Betooni täitematerjalide katsetamine

9 BETOONI TÄITEMATERJALIDE KATSETAMINE Liiva erimassi määramine Mõõdetakse ~1 liiter liiva ja kuivatatakse kuivatuskapis püsiva kaaluni 105±5 0C juures. Liiv kaalutakse G [g]. Võetakse erimassi määramise anum ning täidetakse toruni veega. Toru alla paigaldatakse tühi mõõtklaas ning valatakse liiv vette. Liiv settib ning vesi hakkab mõõtklaa...

Ehitusmaterjalid - Tallinna Tehnikakõrgkool
57 allalaadimist
6
doc

Madalrõhu-keskküttekatla soojustehniline katsetamine

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL SOOJUSTEHNIKA INSTITUUT Praktilised tööd aines Töö nr. 9 Töö nimetus: Madalrõhu-keskküttekatla soojustehniline katsetamine Üliõpilane: Matr. nr. Rühm: MATB34 Õppejõud: Allan Vrager Töö tehtud: 6.11.2009 Aruanne esitatud: 27.11.2009...

Soojustehnika - Tallinna TehnikaĂĽlikool
183 allalaadimist
4
docx

Ehitusmaterjalid praktikum nr 3 - liiva katsetamine

Töö eesmärk Liiva puistetiheduse, terade tiheduse, tühiklikkuse, niiskusesisalduse ja terastikulise koostise määramine. 2. Katsetatud ehitusmaterjalid Katses kasutati liiva. 3. Looduslike liivade tekkimine ja koostis Liiv on peentäitematerjal, mis on tekkinud mehaanilise settekivimina. Liivas on põhiline silikaatne komponent SiO2 ­ 90%, peale selle R2O2 ­ 3,5%,...

Ehitusmaterjalid - Tallinna TehnikaĂĽlikool
255 allalaadimist
4
docx

Ehitusmaterjalid praktikum nr 4 - killustiku katsetamine

Töö eesmärk Killustiku puistetiheduse määramine, terade tiheduse määramine, tühiklikkuse arvutamine, terastikulise koostise, plaatjate ja nõeljate terade hulga ning killustiku tugevusmargi määramine. 2. Katsetatud ehitusmaterjalid Katse sooritati killustikuga. 3. Killustiku lähtematerjalid ja saamine Killustikku saadakse purustamise teel paekivist. 4. Killustiku kasutusalad Kill...

Ehitusmaterjalid - Tallinna TehnikaĂĽlikool
202 allalaadimist
3
docx

Ehitusmaterjalid praktikum nr 5 - betooni katsetamine

Töö eesmärk Selgitada erinevate kekkonna tingimuste mõju kivistunud betooni tihedusele ja survetugevusele. 2. Katsetatavad materjalid Tsement CEM I 42,5; liiv; killustik. 3. Töökäik 3.1 Betoonisegu valmistamine Betoonisegu valmistati käsitsi segades. Kaalutud kogused võeti tabelist 5.1. Segu tehti 8 liit...

Ehitusmaterjalid - Tallinna TehnikaĂĽlikool
243 allalaadimist
4
docx

Ehitusmaterjalid praktikum nr 6 - tehiskivi katsetamine

Töö eesmärk Tehiskivide tiheduse, veeimavuse, survetugevuse ja paindetugevuse ning margi määramine. 2. Katsetatud ehitusmaterjalid Katses katsetati silikaattelliseid. 3. Töökäik 3.1 Tiheduse määramine Katsetuseks võeti 6 proovikeha. Proovikeha mass määratakse veaga mitte üle 5 g ja mõõtmed veaga alla 1 mm. iga proovikeha mõõde arvutatakse kui aritmeetiline...

Ehitusmaterjalid - Tallinna TehnikaĂĽlikool
251 allalaadimist
4
docx

Ehitusmaterjalid praktikum nr 7 - puidu katsetamine

Töö eesmärk Puidu niiskusesisalduse, tiheduse ja survetugevuse määramine piki kiudu. 2. Katsetatud materjalid Katses kasutati kuivatatud, õhu käes kuivanud ja vees immutatud ning tihedat ja hõredat mändi. 3. Töökäik 3.1 Niisukusessisalduse määramine Puidust niiske proovikeha kaaluti ning asetati nädalaks kuivatuskappi. Pärast kuivatuskapist väljavõtmist kaaluti proov...

Ehitusmaterjalid - Tallinna TehnikaĂĽlikool
262 allalaadimist
5
docx

Ehitusmaterjalid praktikum nr 8 - soojusisolatsiooni katsetamine

Töö eesmärk Vahtpolüstüreentoodete (EPS) tähistuse määramine lähtuvalt mõõtmetest, mõõtmete tolerantsidest, survepingest 10% deformatsioonist, paindetugevusest ja soojuserijuhtivusest. 2. Katsetatud materjalid Katses katsetati kahte erinevat vahtpolüstureentoodet: EPS 60 ja EPS 120. 3. Töökäik 3.1 Mõõtmete määramine 3.1.1 Nimimõõtmetega toote pik...

Ehitusmaterjalid - Tallinna TehnikaĂĽlikool
184 allalaadimist
8
docx

Kipssideainete katsetamine

Töö eesmärk Kipssideainete katsetamine ­ jahvatuspeenuse määramine, kipsitaigna normaalkonsistentsi määramine, kipsitaigna tardumisaegade määramine, painde- ja survetugevuse määramine 2.Katsetatud ehitusmaterjalid Ehituskips ­ valge pulbritaoline õhksideaine, mis koosneb kahe veemolekuliga kipskivi kuumutamisel saadud -poolhüdraadist 2.1 Kasutatud töövahendid Sõel ­ vajalik kipsi jahvatuspeenuse määramis...

Ehitusmaterjalid - Tallinna TehnikaĂĽlikool
40 allalaadimist
9
pdf

Ehitusmaterjalid praktikum 2 - kipsi katsetamine

TALLThINA TEI{NIKAULIKOOL {;1 , iij:." Kipsi katsetamine Liis Vfiheiaus Tallinn 2510912012 1. Eesmiirk Kipssideaine jahvatuspeensuse m?iiiramine; kipsitaigna normaalkonsistentsi m66ramine; kipsitaigna tardumisaegade mdiiramine; painde ja survetugevuse miiaramine. Survetugewse m?iiiramine kuivatuskapis kuivatatud ja toakuivadel proovikehadel; niiskussisalduse miiiiramine. 2. Katsetatavad materjalid Ehituskips 3. Kasutatud tii...

Ehitusmaterjalid - Tallinna TehnikaĂĽlikool
290 allalaadimist
8
pdf

Ehitusmaterjalid praktikum 3 - liiva katsetamine

TALLINNA TEHNIKAULIKO OL 2012t2013 'Liiva katsetamine Liis Viihejaus Tanel Tuisk Tallinn 17ll0l20l2 1. Eesmfirk Liiva puistetiheduse, niiiva tiheduse, tiihiklikkuse, terastikulise koostise ning huumusesisalduse miiiiramine. 2. Katsetatavad ehitusmaterjalid Liiv 3. Kasutatudtiidvahendid - l-liitrine silindriline ndu - Elektriline kaal - tiipsus 0,1 g - Sdelad - avaga 5 mm; 8 ja 4 mm; 4,0;2,0;1,0;0,5...

Ehitusmaterjalid - Tallinna TehnikaĂĽlikool
253 allalaadimist
9
pdf

Ehitusmaterjalid praktikum 4 - killustiku katsetamine

Millised on betoonisegudes kasutatsvad killustikufrahsioonid? Kirjandusest on vdimalik leida, et betoonisegudes kasutatakse killustikku fraktsioonidega 4-16, 16-32 ja 0-45 mm. K6ige enam kasutatakse killustikku fraktsioonidega 4 - 16 mm ja 16 - 32 mm. 10. Kasutatud kirj andus - Loengukonspekt. Ehitusmaterjalid, L.-M. Raado - Ehitusmaterjalid praktikum. fOO Nn 4 ,,Killustiku katsetamine " juhend - http:www.ottson.eelestlavalehtkataloosalias-61 103 .fi .2A n1 11.LISA Tabel 1. EVS-EN 12620:2002 ,,Betooni tciitemoterjalid" nduded Tabel 2. Killustiku tugevusmargid r400 kuni 12 1200 kuni ll...

Ehitusmaterjalid - Tallinna TehnikaĂĽlikool
233 allalaadimist
10
pdf

Ehitusmaterjalid praktikum nr 3 - liiva katsetamine

Töö eesmärk Liiva puistetiheduse, näivtiheduse, tühiklikkuse, terastikulise koostise, ja huumuse sisalduse määramine. 2. Katsetatud ehitusmaterjalid Katses kasutati liiva. 3. Looduslike liivade tekkimine ja koostis Liiv - peenepurruline sete, mis koosneb põhiliselt mineraalide (kvarts, päevakivi, vilk, glaukoniit jne) osakestest. Liiv on peentäitematerjal, mis o...

Ehitusmaterjalid - Tallinna TehnikaĂĽlikool
41 allalaadimist
6
doc

Kipssideainete katsetamine

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Ehitusmaterjalid Laboratoorne nr 2 Õppeaasta 06/07 Töö nimetus: Kipssideainete katsetamine Üliõpilane: Toomas Rand Matrikkel: 051463 Rühm: EAEI 32 Juhendaja: T.Tuisk Töö tehtud: Esitatud: Kaitstud: Töö eesmärk: Kipsi jahvatuspeensuse, normaalkonsistentsi, tardumisaegade, survetugevuse ja paindetugevuse määr...

Ehitusmaterjalid -
12 allalaadimist
10
docx

Kipsi katsetamine

2 20142015 Kipsi katsetamine Õpperühm Tallinn 101014 1. Eesmärk Kipsi jahvatuspeenuse, normaalkonsistentsi, tardumisaja, paindetugevuse, survetugevuse ja tiheduse määramine. 2. Katsetavad ehitusmaterjalid Kips on õhksideaine. Ta küll tardub vees, kuid lõpliku tugevuse saavutab kuivanult. Kipsi tooraineks on looduslik kips (CaSO4.2H2O). Puhas looduslik kips on poolläbipaistev valkjas pehme mineraal, mis või...

Ehitus -
12 allalaadimist
14
docx

Killustiku katsetamine

4 2014/2015 Killustiku katsetamine Tallinn 10/10/14 1. Eesmärk Liiva puistetiheduse, terade tiheduse, tühiklikkuse, terastilikuse koostise ja huumusesisalduse määramine. 2. Katsetavad ehitusmaterjalid Liiv - purdsete, mis koosneb mineraalide osakestest. Terasu...

Ehitus -
7 allalaadimist


Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !