Vajad kellegiga rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Krüptoraha on tõusuteel. Nüüd on just õige aeg osta! Ära riski ja kauple turvalises keskonnas -> TEE KONTO Sulge
Facebook Like
Add link

Iseseisev töö - Müüja-klienditeenindaja ametijuhendi koostamine MKt16-Selje Kund - sarnased materjalid

kaupluses, müügisaali, töötaja, väljapanek, kaubakategooria, kaubad, töötamist, edastatud, tüübile, tutvustatud, ettepanekuid, ametinimetus, haridus, täitja, allkiri, organiseerimine, järgimine, ladustamine, asjalik, vahetuse, korraldused, müügitöö, tööandja, kauplusele, kohanemisvõime, keskeri, ohutud, innovaatilisus, saavutusvajadus
1072
pdf

Logistika õpik

...linnadesse (urbaniseerumine), linnade kiire kasv ja teaduslik-tehniline progress. Transpordi objektiks on muude majandusharude toodang. Samal ajal on transport iseseisev majandusharu. Euroopa Liidus annab transport keskmiselt 7% SKT-st. USA-s moodustab transport isegi 16% SKT-st. Transport on tõusnud sedavõ...

Logistika alused - Kutsekool
399 allalaadimist
6
docx

Sekretäri ametiprofiil

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond . AMETIPROFIIL JA AMETIJUHEND Iseseisev töö Juhendaja Tartu 2012 SISUKORD SISSEJUHATUS Antud iseseisva töö eesmärgiks oli koostada ametijuhend ja profiil. Töö ülesanne oli lihtsuse poolest keskmine, tuli vaeva näha ja uurida erinevaid ametip...

Ametijuhend - Kutsekool
73 allalaadimist
113
doc

TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ

...ne kompetentsus (Türk 2001:97). Liider peab kasutama kogu oma mina, sh. nii intellektuaalset, emotsionaalset, vaimset kui ka professionaalset mina, et olla edukas. Seepärast peab liider omama viit peamist oskust: · iseseisev mõtlemine, · süsteemne mõtlemine, · avatus, · vaimsus, · meisterlikkus. Liidriks olemine eeldab teatud isikupära ja tööalaseid eelistusi, mida võib nimetada ka karjääriankruteks. Karjääriankrud on olulised töökoha valikut ja töösobivust mõjutavad tegurid, mille kindlaksmääramine aitab paremini töötajat...

Turismi -ja hotelli... - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
133 allalaadimist
161
pdf

Juhtimise alused

...uringute ja praktikaga Praktika on juhtimisalaste teadmiste omandamise peamine allikas ning teoreetiliste seisukohtade ning teoreetiliste seisukohtade paikapidavuse lõplik kontroll. Juhtimisõpetus on aga suhteliselt iseseisev mõiste, mis kujutab endast juhtimispraktikast lähtuva kogemuse ning sellel baseeruvate juhtimisteaduslike käsitluste esitamist õppuritele vastuvõetavas vormis. Juhtimisõpetust võib iseloomustada ka tema sisu ja seoste kaudu teiste õppeainetega. Juhtimisõpetuse sisu määrab kindlaks see, mida tah...

Juhtimine -
216 allalaadimist
193
docx

Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt

...a valuuta esitähest. Rahvusvaheline valuutasüsteem koosneb üksikute riikide (rahvuslikest) valuutasüsteemidest ja rahvusvahelistest institutsioonidest ja organisatsioonidest. Iga osa on suhteliselt iseseisev, samal ajal vastastikku seotud, põimunud ja vastasmõjuga. Majanduslike protsesside rahvusvahelistumine tugevdab seotust. Valuutasüsteemi põhiülesanded: · vahendada välismajandustehingute makseid (kaupade, teenuste, kapitali eest) · tagada vaba ettevõtluse pidev funktsioneerimine · luua ...

Turismiettevõtlus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
101 allalaadimist
3
docx

müügijuhi ametijuhend

...peratiivselt vajaliku info. Koostöö peab sujuma ning probleemid peavad saama lahenduse. 3.1.15 Oma töö iseseisev Personali sujuv koostöö on eduka organiseerimine ning olema võimeline kaupluse toimimiseks väga oluline. meeskonnatööks. 4. VASTUTUS 4.1 Käesolevas ametijuhendis etteantud ülesannete korrektne ja õigeaegne täitmine. 4.2 Materiaalne vastutus kauba säilimise eest. 4.3 Klientidele ...

Ametijuhend - Kutsekool
68 allalaadimist
176
pdf

E-kursuse „Koristustööde planeerimine ja arendamine“ materjalid

... I korruse puhastusteenindja 2. AMETIKOHA PÕHIEESMÄRK Tagada II korruse puhtus ja kord 3. TÖÖ SISU TULEMUS 3.1. ISESEISEV VASTUTUS San- tehnilistele ja tervisekaitsenõuetele vastav puhtus ja kord 3.1.1 II korruse koristamine II korrusel. Tööpäeva alguseks ruumid töökorras: Banaani ja Virsiku rühmaruumid, füsioteraapia ja ma...

Puhastusõpetus -
76 allalaadimist
192
pdf

NOORTELAAGRI KORRALDAJA KÄSIRAAMAT

EESTI NOORSOOTÖÖ KESKUS HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUM NOORTELAAGRI KORRALDAJA KÄSIRAAMAT Tallinn 2005 Koostanud: Elo Talvoja Viire Põder Helen Veebel Argo Bachfeldt Anne Luik Kadri Kurve Kujundaja: Tiina Niin Keeletoimetaja: Anne Karu...

Amet - Keskkool
21 allalaadimist
46
doc

Konspekt Personalijuhtimine 2013

... Millised neist Teil on olemas? Iseloomustage, tooge näiteid, kuidas need on avaldunud Teie varasemas töös? (millised olid Teie tööülesanded ja vastutus eelmisel töökohal? Milline oli ametijuhendi järgi Teie iseseisev vastutus? (iseseisva vastutuse ala) Kellega ning mis osas pidite kooskõlastama oma tööd ja otsuseid? Milliseid tööülesandeid täitsite te koostöös? Olete Te hea meeskonnamängija? Iseloomustage ennast meeskonnatöös kas liidri või liikmena. On Teid millegi poolest tööalaselt esile tõste...

Personalijuhtimine - Eesti Hotelli ja Turismikõrgkool
103 allalaadimist
937
pdf

Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat

...larisatsioon – erutuse taasteke, esialgse erutusseisundi taastamise etapp Filamendid – vaheldumisi paiknevad (kokkutõmbeks vajalikud) lihasraku osad 760 Erutusjuhte süsteem Südamelihase tegevusel on iseseisev juhtimine (südame autonoomia). Erutustekke ja -juhte süsteemi rakkudeks on südamelihase spetsialiseerunud rakud, mille puhkepotentsiaal kasvab aeglaselt ilma välise mõjutuseta, kuni see saavutab läviväärtuse ja vabaneb aktsioonipotentsiaal (rütmiregulaator-kude). Südame parema koja sei...

Esmaabi -
179 allalaadimist
528
doc

Keskkonnakaitse lõpueksami küsimused-vastused

...on mõeldud ettevõtjat, äriühingut, kontserni, ettevõtet, asutust või institutsiooni, selle osa või nende ühendusi, avalikke või eraõiguslikke, millel on oma tegevusvaldkond ja iseseisev juhtimine, olenemata sellest, kas ta on iseseisev juriidiline isik või mitte.  ISO 14000- on keskkonnakvaliteedijuhtimissüsteem, millega määratakse ära kvaliteedi standardid ja nende järgimine (pole arvestatud riski)  OHSAS 18000- töötervishoiu j...

Keskkonnakaitse ja säästev... -
130 allalaadimist
108
doc

Organisatsioon ja juhtimine

...gmistele küsimustele: Kus, missugusel organisatsioonitasandil tehakse tähtsaid otsuseid? Kui palju neid igal ametikohal tehakse? 92 Kui vaba, iseseisev ollakse nende tegemisel? Mil määral võtavad organisatsiooni tavaliikmed osa otsustamisest tippjuhtimise tasandil? Kui tähtsaid otsuseid teeb üks juht või kitsas ring juhte ettevõtte tipus, on otsustamisõigus keskendatud. Kui neid teevad ka teised juhid, samuti inimesed täitmist...

Majandus - Keskkool
252 allalaadimist
75
doc

Kohaliku omavalitsuse õigus

...nne õigus eraisikute suhtes- siin on eelkõige tegu KOV üksuste ülesannete täitmise vahendite ja teguviisidega suhetes nende elanikega. Kohalik omavalitsus rajaneb järgmistel põhimõtetel: 1) kohaliku elu küsimuste iseseisev ja lõplik otsustamine ja korraldamine; 2) igaühe seaduslike õiguste ja vabaduste kohustuslik tagamine vallas ja linnas; 3) seaduste järgimine oma ülesannete ja kohustuste täitmisel; 4) valla- ja linnaelanike õigus osaleda kohaliku omavalitsuse teostamisel; 5) vastutus oma ülesannete täitmise ees...

Õigus - Tartu Ülikool
684 allalaadimist
117
docx

Haldusõiguseõpik

... asjaolu, et selle kvaliteetne realiseerimine sõltub suurel määral riigi majandusliku arengu tasemest. 3. Demokraatia printsiip Demokraatia printsiip on sätestatud ka põhiseaduse §s 1, mille kohaselt Eesti on iseseisev ja sõltumatu demokraatlik vabariik, kus kõrgeima riigivõimu kandja on rahvas. Seega on riigivõim ja riigifunktsioonide teostamine rahva käes. Demokraatiat kui printsiipi võib konkretiseerida teatud oluliste momentide kaudu: demokraatia kui printsiip väljendub legitimatsioonis, mis on kogu d...

Haldusõigus - Tartu Ülikool
165 allalaadimist
202
rtf

LEPINGUTE KOGUMIK

...ssekandmiseks. 9.3. Pooled käsitlevad ülaltoodud deklaratsiooni asjaõiguslepinguna Asjaõigusseaduse § 120 tähenduses ja paluvad avada Tallinna Linnakohtu Kinnistusameti Tallinna Kinnistusjaoskonna kinnistusraamatu iseseisev registriosa ja teha järgmised kanded: I jakku kinnistu koosseis: katastritunnus . . . . : . . . . : . . . . . , asukohaga Harjumaa Tallinna 2 linn . . . . . . . . . . . . . . , sihtotstarbelt tootmismaa...

Õigus -
115 allalaadimist
198
doc

SOTSIOLOOGIA LOENGUKONSPEKTID

...ja iseloom Emile Durkheim · Durkheimi sotsiologism ­ sotsioloogia teoreetilised printsiibid ja metodoloogia. Kaks aspekti: ­ Ontoloogiline: sotsiaalne reaalsus on üleüldises universaalses korras, samas iseseisev ­ Metodoloogiline: sotsioloogia on iseseisev teadus omaenda metodoloogiliste vahenditega ja sõltumatu teistest teadustest Emile Durkheim Durkheim jagab ühiskonnad kaheks: · 1) traditsioonilised ühiskonnad ­ individuaalsed erinevused on väikesed, ühised ideed on intensiivsemad j...

Sotsioloogia - Tartu Ülikool
151 allalaadimist
269
docx

Õiguse alused eksami kordamisküsimused

... sisulised ja vormilised nõuded ja tingimused, millele peab vastama ühenduse liikmeks olev riik. EL-i liikmesriikide põhiline õiguslik regulatsioon peab olema omavahel kooskõlastatud. EL-il on oma iseseisev õigussüsteem, mis koosneb: 1) EL-i esmane õigus ­ Moodustub asutamislepingutest ja neid täiendavatest lepingutest. Need õigusaktid on ühenduse õiguslikuks aluseks. Esmase õiguse aktidega määratakse kindlaks liidu eesmärgid, territoriaalsed piirid, institutsioonid, nende p...

Õiguse alused - Tallinna Ülikool
67 allalaadimist
477
pdf

Maailmataju

...äda. Paljud heroiini tarbijad sageli ütlevad: ,,Heroii- ni tarvitamisel ei ole sul kedagi teist vajagi. Heroiiniga tunned ennast täiusliku ja kõikvõimsa inimesena. Sa ei tunne üksindust, kuid tunne on olla äärmiselt iseseisev ja omaette. Alguses hakkab seljas, kaelas ja ajus tundma tuhinat. Esineb meeletu rahulolu- ja õnnetunne. See on absoluutselt täiuslik kogemus." ,,Meeletud tunded algavad nagu plahvatusena. Kõik nagu sumiseb. Aju läheb nagu ülimalt suureks. Kõik, mida sa tunned, lähevad äärmiselt kirevaks ja v...

Karjäärinõustamine -
29 allalaadimist
990
pdf

Maailmataju ehk maailmapilt 2015

...ud heroiini tarbijad sageli ütlevad: „Heroii- ni tarvitamisel ei ole sul kedagi teist vajagi. Heroiiniga tunned ennast täiusliku ja kõikvõimsa inimesena. Sa ei tunne üksindust, kuid tunne on olla äärmiselt iseseisev ja omaette. Alguses hakkab seljas, kaelas ja ajus tundma tuhinat. Esineb meeletu rahulolu- ja õnnetunne. See on absoluutselt täiuslik kogemus.“ „Meeletud tunded algavad nagu plahvatusena. Kõik nagu sumiseb. Aju läheb nagu ülimalt suureks. Kõik, mida sa tunned, lähevad äärmiselt ki...

Üldpsühholoogia -
71 allalaadimist
72
doc

Eesti uusaeg (1710-1900)

...kkond (kõik inimesed), sellest on eraldatav priviligeeritud elanikud ­ kodanikkond. Kodanikuks olemine eeldab teatud normidele vastamist. Aja kulgedes olid need normid leebemaks muutunud. Pidid olema majanduslikult iseseisev, oma majapidamine (oma suits). Kodanikuks saavad ainult väärika päritoluga inimesed. Väärikad saavad olla ainult sakslased ja nendega võrdustatud inimesed. Neile vastandusid mittesakslased, kes ei olnud väärikad. Hea päritolu oli väga oluline. Pidid olema sündinud õigeaegselt. Ei tohtinud ...

Ajalugu - Tartu Ülikool
328 allalaadimist
71
docx

Reklaaamipsühholoogia konspekt

...da, mida edastatakse auditooriumile, samas kui märgi konnotatsiooni all mõeldakse seda, kuidas/millises kontekstis seda. Edastatakse ja millise kaastähenduse märk seega omandab. · Märk on iseseisev tähendusühik olles kas denotatiivne v konnotatiivne. Märgiks pole vaid sõna, vaid ka zest, kujund, lõhn, tekstuur, heli ­ st kogu valik võimalikke info kodeerimise ja edastamise võimalusi. · Denotatsioon ­ märgi otsene tähendus · Konnotatsioon ­ kaastähendus Kõik ...

Reklaamipsühholoogia -
17 allalaadimist
80
doc

Haldusõigus

...iskonna arengut nii olevikku kui tulevikku silmas pidades. Sotsiaalriigi põhimõtete realiseerimine sõltub riigi majandusliku arengu tasemest. C. DEMOKRAATIA PRINTSIIP PS § 1. Eesti on iseseisev ja sõltumatu demokraatlik vabariik, kus kõrgeima riigivõimu kandja on rahvas. Printsiip sisaldab (konkretiseerimise momendid): 1. see väljendub eelkõige legitimatsioonis, mis on kogu demokraatlikku riiki läbivaks põhimõtteks. PS §56 ­ kõrgeimat võimu teostab r...

Haldusõigus - Tartu Ülikool
39 allalaadimist
152
docx

KASVATUSE KLASSIKA

...arjade asetamine laste huulte kõrgusele, selle asemel et nad nüüd saavad kultuurimahlu sajakordselt lahjendatuna. Ellen Key hinnangul ei tohiks koolis domineerida õpetajapoolne materjalide esitamine, vaid laste iseseisev töö. Igal lapsel peaks olema oma tempo materjali iseseisval läbitöötamisel ja õppima peaksid nad vaid seda, mis neid huvitab. Koduseid ülesandeid ei tohi olla ja suulist ülesütlemist koolis samuti mitte. Ka eksamid ja tunnistused tuleb kaotada. Laps on püha, keskne olend kogu kasvatusprotse...

Sotsiaalpedagoogika teooria ja... - Tallinna Tehnikaülikool
24 allalaadimist
147
docx

Eesti XX sajandi algul

...sti iseseisvumise kohta. Esseeride Eesti Töövabariik: Eesti Sotsialistide-Revolutsionääride Partei oli 1917. aasta suvel Venemaa Sotsialistide-Revolutsionääride (esseeride) Parteist eraldunud eesti sotsialistide iseseisev partei. Ülevenemaalise sotsialistide-revolutsionääride (esseeride) partei loosungiks oli "maa ja vabadus", samas oli aga esseeride partei oli väheseid Vene poliitilisi jõude, kes vähemalt sõnades tunnustas rahvaste enesemääramisõigust ja föderatsiooniprintsiipi riigi ülesehituses. Poliitiline suund: ...

Ajalugu - Keskkool
31 allalaadimist
4
docx

Klienditeenindaja ametijuhend

...õuded Haridus: Põhiharidus Töökogemus: Kogemused puuduvad Keeleoskus: Eesti keel B1 tasemel, üks võõrkeel A2 tasemel Arvutioskus: Kontoritarkvara Isiksuse omadused: algatusvõime, kohanemisvõime, ausus, iseseisev, tasakaalukus, tolerantsus, kohuse-ja vastutustundlikkus, süsteemsus, korrektsus, avatus ja loogilisus, võime lülituda ühelt tegevuselt teisele, tolerantsus, kannatlikkus, viisakus, hea suhtlemis- ja väljendusoskus, füüsiline- ja vaimne vastupidavus. Töökorralduse muutumisel vaadatakse am...

Klienditeenindus - Kutsekool
33 allalaadimist
116
pdf

Sissejuhatus majandusteooriasse

...¶konoomika annab erinevaid majanduspoliitilisi soovitusi, kuidas vähendada majanduse tsüklilist arengut. Makroökonoomiliste mudelite eesmärgiks on näidata, kuidas saavutada tasakaal. Makroökonoomika kui iseseisev majandusteaduse osa tekkis 20.saj., kujunemisel olid oluliseks mitmed sündmused, eriti aga 1929-1933 aastate majanduskriis, mida nimetatakse Suureks Depressiooniks. Esimene kriisi analüüsinud majandusteadlane oli kuulus inglane JOHN MAYNARD KEYNES. 1936.a. ilmus tema teos “Hõive, intre...

Majandusõpe -
118 allalaadimist
12
docx

Ettevõtluse alused kordamiseks

...da suurt kasumit, et saaks seda kulutada. 9. Ettevõtja on tegutseja, mitte mõtleja. Ettevõtja võtab suuri riske. 10. Ettevõtte rajamise järel saab oma ärist kohe ära elada ETTEVÕTLUS on tulu saamisele suunatud iseseisev (majandus)tegevus (mis on kooskõlas seaduse ja moraalinormidega) · peale ettevõtjate võivad ettevõtlusega tegeleda (ehk tulu saada) ka muud subjektid (isikud) nagu mittetulundusühingud, avaliku sektori asutused jm; · igasugune ettevõtjate tegevus ei pruugi olla ettevõtlus. Ettevõtluse eeldused 1. E...

Ettevõtlus alused - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
8 allalaadimist
128
docx

Poliitika keskkond ja sotsialiseerimine

...tähendusnüanssides, neid võidakse samastada või tunduvalt eristada. „Rahvuslus on eelkõige poliitiline printsiip, mille kohaselt poliitiline ja rahvuslik ühik peavad kokku langema.“ (Ernst Gellner) 3) iseseisev (suveräänne) riigivõim ehk valitsus + võime astuda suhetesse teiste riikidega Kolmas riigi tunnustatud element on suveräänsus. Suveräänsuse all mõistetakse riigi õigust otsustada oma territooriumi piires küsimusi nii, nagu riik ise seda vajalikuks peab. Rahvusvaheliste suhete raami...

Politoloogia - Keskkool
11 allalaadimist
323
doc

Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED

...meste suhtes. Ma tunnen ennast teiste inimestega üsna pingevabalt. Ma võin vajadusel enda eest üsna jõuliselt seista. Ma oskan hinnata ilusaid ja kunstiväärtusega nipsasju. Ma olen oma olemuselt iseseisev ja teistest vähe mõjutatav. Ma olen valmis seadma teiste huvid enda omadest ettepoole. Ma olen suhtlemisel diplomaatiline. Ma olen valmis võtma riske. Ma olen rahul enda silmaringi ja lugemusega. Ma olen teiste inimestega aus ja otsekohene. Ma olen suuteline aru saama...

Isiksusepsühholoogia -
13 allalaadimist
43
pdf

Eesti uusima aja ajalugu

...id noor haritlaskond, nt Gustav Suits, Johannes Semper, Jaan Kärner, Hugo Raudsepp, Hans Kruus. Pärast veebruarirev hakkasid välja andma eestikeelset ajalehte Eesti lipp? Oktoobris kutsuti välja Iseseisev Eesti Rev-Sotsialistide Partei. Orienteerida maarahvale. Esseeride partei ei olnud ühtne, kujunes vasak- ja parempoolseks tiivaks. Neljas vasakmeelne erakond: Eesti Radikaal-Sotsialistlik Partei - ei olnud tegemist puhtsotsialistliku parteiga. Nägid inimkonna tulevikku sotsialismis. Radikaal...

20. sajandi euroopa ajalugu -
27 allalaadimist
30
doc

Raamatukogunduse lõpueksam

...ogukonna info valdamine ­ Akadeemiline nõustamine · Teenused lähtuvalt erinevatest kasutajagruppidest ­ lapsed ja noored (rohkem mängulisi elemente, noorte arengut stimuleerivad materjalid) ­ iseseisev õppija (elukestev õpe, Avatud Ülikoolid, töötus) · äriklient (peamiselt psetsiifiline info) ­ etnilised ja kultuurilised vähemused (sotsiaalsed vajadused, fakti ja kultuuriinfo) ­ puuetega inimesed (sõltuvalt puudest vajavad spetsiaalset lähenemist) ­ töötud (tööpakkumised, ü...

Raamatukogundus ja... - Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia
115 allalaadimist
110
docx

Turunduse alused konspekt

...dsama hinnaga. Pakkumine põhineb konkurentide oletatavatel hindadel. Siingi on alampiiriks kulud. Hinnapoliitika kokkupanemisel arvestatakse kõigi kolme meetodiga, sest ükski neist ei ole täiesti iseseisev ja seega on neid raske üksikult rakendada. Hinnakujunduse juures tuleb arvestada toote elutsüklit. Hinnapoliitikast oleneb, kas tarbijad võtavad hea toote vastu või jääb see nende poolt aktsepteerimata (nt liiga kõrge või liiga madala hinna tõttu). Põhimõtteliselt võib kasutada Ã...

Turundus - Kutsekool
26 allalaadimist
80
doc

Õiguse sotsioloogia

...mast vormi, mis on alalises võitluses. o Riigiidee ja ühiskonna elav vastuolu on edasiviiv element (ajaloolises mõttes). o Riik on selle liikmete organisatsiooniline ühtsus, mis on ,,isikute elu iseseisev vorm" ja iseseisev tahe ja mis täidab tahte kujunemise ja tegevuse kaudu oma otstarvet o Riigi printsiip on hoolitsus kõigi eest, ühiskonna printsiibiks on erahuvide jälgimine. Georg Jellinek (1851-1911) o Liigitab üldise riigiõpetuse: 1)riigi sotsiaalõpetu...

Õigus - Tartu Ülikool
163 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun