Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

Otsingule "integratsioonipoliitika" leiti 23 faili

4
docx

Tolerantsuse problemaatika Eesti ühiskonnas

Samas on esinenud ka omaalgatuslikke positiivseid aktsioone, näitamaks üles tolerantsust üldise sallimatuse foonil. Näiteks korraldas paar aastat tagasi seltskond vene noori Tallinnas Tammsaare pargis aktsiooni „Kallista eestlast“, näitamaks eesti rahvale, et venelased soovivad sõbralikke suhteid. Eesti integratsioonipoliitika olemuses esineb tõsiseid puudusi, seetõttu tuleks tegeleda eelkõige noortega, et välja selgitada ebatolerantsust soodustavad faktorid juba kasvavas põlvkonnas. Palju diskussioone tekitav teema on negatiivsete nähtuste tolereerimine Eesti ühiskonnas. Esmapilgul võib tunduda, et meil valitseb üldine nulltolerants prostitutsiooni, narkootikumide, alkoholi tarvitamise ja vägivalla suhtes, ku...

Kirjandus - Keskkool
20 allalaadimist
35
doc

Keskerakond

Suur osa meist tuli poliitikasse Eestimaa Rahvarinde kaudu. Me koondusime ühtseks erakonnaks 1991. aastal. Oleme kaitsnud ja ellu viinud oma seisukohti, otsinud ja leidnud selliseid poliitilisi lahendusi, mis on aidanud Eesti ühiskonnal astuda demokraatlike riikide perre inimkaotusteta ja verd valamata. Oleme humani...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
55 allalaadimist
25
doc

NATO referaat

Nato North Atlantic Treaty Organization Tallinn 2008 Sisukord 2 1. Riigikaitse struktuur ja juhtimine 3 2. Eesti Kaitsejõud Kaitsejõud on riigi sõjaväeliselt korraldatud relvastatud struktuurid. Kaitsejõudude ülesanne on tagada pidev sõjaline valmisolek ja kaitse. Kaitsejõudude komplekteerimise isikkoo...

<b>Ajalugu - Kutsekool
219 allalaadimist
7
doc

Maailma rahvastik ja linnastumine

MAAILMA RAHVASTIK Mõisted: Aglomeratsioon ­ inimeste ja ettevõtete koondumine väikesele maa-alale, enamasti linna või linnastusse. Demograafiline plahvatus ­ kujundlik nimetus kiirele rahvaarvu kasvule, mis toimub enamasti demograafilise ülemineku ajal. On tingitud eelkõige inimeste eluea pikenemisest ning suremuse vähenemisest. Demograafiline siire e. üleminek ­ rahvastiku demograafilise arengu et...

Geograafia - Põhikool
58 allalaadimist
2
doc

Kas Eesti on jätkusuutlik?

Anna Agu 12.C klass Arutlus Kas Eesti on jätkusuutlik? Eesti on väike täpp maailmakaardil.Öeldakse, et suuremat riiki on raskem valitseda. Iga r...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
182 allalaadimist
34
doc

Keelekümblus kui kasvatusfilosoofiline probleem

TALLINNA ÜLIKOOL Kasvatusteaduste teaduskod Kasvatusteaduste osakond KOOPERATIIVNE PROJEKT KEELEKÜMBLUS KUI KASVATUSFILOSOOFILINE PROBLEEM KOOSTAJAD: JUHENDAJA: ENE-SILVIA SARV TALLINN...

Sissejuhatus... - Tallinna Ülikool
96 allalaadimist
10
doc

Essee: Mitte-eestlastest

Tallinna Ülikool Riigiteaduste Instituut Mitte-eestlased Eesti rahvastikus ja kodanikkonnas NSVL lagunemisest tänaseni Eesti Ühiskond ja Poliitika Ingmar Hääl 2009 Sissejuhatus Käesolevas Essees sooviksin analüüsida mitte-eestlaste hu...

Eesti ühiskond ja poliitika - Tallinna Ülikool
92 allalaadimist
20
doc

Erakonna õpimapp; KESKERAKOND

3.Meediaomanduse seaduse rakendumiseks tuleb tagada meedias osalemise läbi paistvus. Selleks tuleb meediaettevõtetele kehtestada nõue avaldada äriühingu aktsia te või osakute omanikud ja osaluse suurus, avalikustada bilanss, meedia sissetuleku allikad ja teavitada pädevaid ametivõime olulistest muutustest äriühingute osaluses. INTEGRATSIOONIPOLIITIKA 1.Välja töötada riiklik programm, tagamaks tõrjutuse ja ahistamise juhtumite ennetamine ning professionaalne abi vajajatele. 2.Käivitada sotsiaalmajanduslikud programmid, mis loovad uusi töökohti, vähen davad tööpuudust, parandavad kvaliteetse venekeelse hariduse kättesaadavust ning kujundavad soodsa keskkonna, tagamaks rahvusvähemustele eestlastega võrd väärse positsiooni Eesti ühiskonnas. 3.Kindlustada vä...

Ühiskonnaõpetus - Põhikool
33 allalaadimist
13
docx

Oma piirkonna (linna) demograafiline analüüs

LÄÄNE-VIRU RAKENDUSKÕRGKOOL Sotsiaaltöö õppetool I ST 2 KÕ Tatjana Zelenjajeva Oma piirkonna (linna) demograafiline analüüs Referaat Õppejõud: Reino Veielainen Mõdriku 2010 SISUKORD Sissejuhatus...

Demograafia - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
49 allalaadimist
2
doc

Ühiskonna sidusus

*Tulundussektor: Riigiettevõtted ­ Eesti Post, Eesti Energia. *Mittetulundussektor: riiklikud, avalik-õiguslikud ja munitsipaalasutused ning -ametid, nt. Politsei- ja piirivalveamet, Tarbjakaitseamet, Viljandi Maavalitsus, Tartu Ülikool, ERR. *Avalik õiguslikud asutused ei allu otseselt riigile vaid korraldavad oma tööd ises...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
33 allalaadimist
67
doc

Ühiskonna konspekt riigieksamiks

NÜÜDISÜHISKOND Ühiskond Ühiskond on inimeste omavaheliste suhete kogum. Ühiskonna mõiste hõlmab inimrühmi, keda ühendavad eriomased ja süstemaatilised normatiivsed suhted, s.t et ühte ühiskonda kuulujatel on ühesugused arusaamad asjaajamisest ja koostööst. Inimühiskond on konkreetsest ühiskonna mõiste tarvitusest abstraktsem mõiste, millega ühelt poolt märgitakse inimkonda tervikuna, eeldusel, et ini...

Ühiskond - Keskkool
137 allalaadimist
53
docx

Töötervishoiu ja tööohutuse seadus

06.1999 RT I 1999, 60, 616 jõustumine 26.07.1999 Muudetud järgmiste aktidega (näita) 1. peatükkÜLDSÄTTED § 1. Seaduse reguleerimisala (1) Käesolev seadus sätestab töölepingu alusel töötav...

?iguskaitseasutuste s?steem -
14 allalaadimist
56
doc

ÜHISKONNAÕPETUSE RAUDVARA

NÜÜDISÜHISKOND Nüüdisühiskonna kujunemine. Tööstusrevolutsioon ja kapitalismi kujunemine. Poliitökonoomilised teooriad kapitalismi arengust. Demokraatia printsiibid ja väärtused. XX sajandi ühiskonna poliitilise arengu tendentse. Moderne elustiil. Kaasaegsed majanduse- ja sotsioloogilised teooriad. Ühiskonna mõiste. Ühiskonnaelu peamised valdkonnad, ühiskonna jaotus sektor...

Ühiskond -
15 allalaadimist
20
pptx

Nimetu

Mutlikultuuri teostamise võimatust tõestatakse teatud rahvagruppide vabatahtliku suletud koondumise ja rahvusgruppidel põhinevate kampade tekkega suure sisserändega riikides (näiteks Ameerika Ühendriigid). Kriitika  Mitmed lääneriikide juhid on seisukohal, et liberaalne integratsioonipoliitika pole end õigustanud. Mullu teatasid Saksamaa kantsler Angela Merkel, Prantsusmaa president Nicolas Sarkozy ja Inglismaa peaminister David Cameron, et multikulturalism on kahjustanud nende riikide rahvuslikke huve. Kriitika  Viimase aja globaalsed poliitilised tormid on märgatavalt suurendanud immigrantide voolu lääneriikidesse, kus on niigi palju probleeme. See on juba viinud sotsiaalsete kon...

-
2 allalaadimist
5
docx

VAATA, KES SAID RIIGIKOGUSSE

Tallinna Tõnismae Reaalkool VAATA, KES SAID RIIGIKOGUSSE Artiikel Alina Serova Tallinn 2015 VÄRSKELT SELGUNUD VALIMISTULEMUSTE PÕHJAL TÄIDAVAD ENIM TOOLE RIIGIKOGUS REFORMIERAKONDLASED. Reformierakonna nimekirjast valitud: Taavi Rõivas, Urmas Paet, Toomas Kivimägi, Jürgen Ligi, Urmas Kruuse, Ants Laaneots, Keit Pentus-Ro...

Ühiskond - Keskkool
2 allalaadimist
90
docx

Tänapäeva sotsiaalprobleemid

Kõrge palk iseenesest ei põhjusta kapitali äravoolu  Legaalse ja illegaalse rände mõju tööjõuturule on erinev.  Legaalne ränne surub palkasid alla. Illegaalse rände mõju palkadele on tühine, sest illegaale rakendatakse sekundaarsel tööturul olevatel kohtadel Integratsioonipoliitika: Eesti integratsioonipoliitika toetub 3 vaalale  Poliitiline integratsioon (kodakondsus)  Kultuuriline integratsioon (haridus ja keel)  Sotsiaalmajanduslik integratsioon (sotsiaalmajanduslik keskkond) Tööhõive ja töötus Tootmistegurite käsitulus: Kolm tähtsaimat tootmistegurit: maa, kapital, töö 1,5-2 sajandi jooksul on nende tootmistegurite tähtsus muutunud o maa – oli tähtsaim tootmistegur traditsi...

Sotsioloogia - Tallinna Tehnikaülikool
96 allalaadimist
78
docx

Euroopa Liidu eksamikonspekt

Anett-M. Rebane Finants ja majanduskriisi tagajärjel on Euroopa Liit pidanud läbima mitmeid juba kehtivaid kui ka tulevasi muudatusi. See illusioon ja lootus, et Euroopa integratsioon on hästi konstrueeritud ning kõigi suhtes võrdselt toimiv mehhanism, mis taotleb heaolu ja poliitilist harmooniat on aga aasta-aastalt hääbunud. Integratsioonipoliitika kvaliteet on samuti pälvinud rohkelt kriitikat nii majandusteadlaste, avalikkuse, meedia ning akadeemikute poolt, mis näitab ühtlasi ka ulatuslikku lõhet ühiskonna ootuste, legaalse kompetentsi ja institutsionaalse otsustamise tasandi vahel. Keskseks teemaks on reeglina suurriigid, kuid millised probleemid vajavad väikeriikide nagu selleks on Eesti ja Läti puhul ületamist, on sageli teisejärguline....

Ühiskond -
17 allalaadimist
320
doc

Majanduspoliitika

Maailma väärtuste uuringu kohaselt usub 60% ameeriklastest, et vaesed on laisad. Eurooplastest arvab seda aga vaid 26%. Kui Prantsusmaa „rassiliselt mitmekesine“ meeskond tuli 1998. aastal jalgpalli maailmameistriks, kuulutasid poliitikud selle oma immigratsiooni- ja integratsioonipoliitika võiduks. Aga 2010. aasta jalgpalli MM-l soovis väidetavalt kolmveerand prantslastest oma meeskonnale kaotust. Selles ärapöördumises oli midagi enamat kui lihtsalt pettumus sportlastes. Paljude prantslaste arvates sümboliseeris Prantsuse koondis ühiskonna kollapsit. Meedias küsiti otse: milliseid väärtusi, millist identiteeti see meeskond esindab? Isegi koondise väheseid valgeid mängijaid Frank Ribery oli astunud islam...

Akadeemiline kirjutamine -
25 allalaadimist
19
docx

Diskursusanalüüs

Diskursusanalüüs pole konkreetne meetod, vaid eklektiline meetodite kogum, kuhu kuuluvad erinevad analüüsistiilid, -tüübid ja -koolkonnad. Sellest tulenevalt on diskursusanalüüsi ja ka diskursuse mõistet võimalik määratleda mitmeti. Selles käsitluses lähtume kriitilise diskursusanalüüsi suurkujude Teun A. van Dijki (2005) ja Norman...

Meedia ja kommunikatsioon -
2 allalaadimist
3
docx

RIIK, POLIITIKA JA VALITSEMINE – SEMINARIÜLESANDED 2 (LOENGUTEEMAD 5-6)

NIMI: RIIK, POLIITIKA JA VALITSEMINE ­ SEMINARIÜLESANDED 2 (LOENGUTEEMAD 5-6) 1. Too iga parteisüsteemi kohta 2 näidet riikidest, kus see on kasutusel ning selgita, mis on sellise parteisüsteemi eelised ja nõrkused Üheparteisüsteem Näited Eelised ja nõrkused...

Ühiskond -
4 allalaadimist
Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun