UUS kiire ja vahendustasuta krüptoraha NANO Teeni tasuta NANO Sulge
Facebook Like
Add link

"ettevõtlus" - 884 õppematerjali

ettevõtlus on kui igapäevaste tegevuste ja toimingute kogum, mis on tihedalt seotud püstitatud eesmärkidega ning nende saavutamiseks vajalike teadmiste, oskuste, kogemuste ja isikuomadustega, sh valmidusega võtta riske kõikidel tasanditel (ettevõtlus, n.d.) Teadlased on seisukohal, et ettevõtluse põhitunnus on ettevõtlusprotsess, millega luuakse uut väärtust kliendile ja ühiskonnale.
30
doc

Ettevõtlus alused eksami küsimused

 1978 Jõudis Eestisse, sõnatüvi ANTREPRENÖÖR – Eraettevõtja, teatritsirkusevms pidaja.  1985 R.Hisrich – Ettevütja on isik, kes kulutaboma aja ja jõu oma ettevõtmisele, võttes enda kanda finants-, psühholoogilise ja sotsiaalse riski, saades tasuks rahulolu saavutatuga ja edu korral ka kasumi.  1990 Stevenson ja Jarillo – Ettevõtlus on protsess, mille abil indiviidid, kas omal käel või organisatsioonnide sees püüdlevad võimaluste poole ja kasutavad neid ära, sõltumata ressurssidest, mis sel hetkel nende käsutuses on.  2001 P.Burns - Ettevõtjad kasutavad innovatsioone selleks, et ära kasutada muutusi või luua võimalusi kasumi teenimiseks. Ettevõtlus  1934 Schumpeter- Ettevõtlus on loominguline toiming.  1990 Stevenson...

Ettevõtlus alused - Tallinna Majanduskool
88 allalaadimist
15
docx

Ettevõtlus ja äri planeerimine

"Ettevõtlus ja äri planeerimine" kordamisküsimused Eksamiküsimused toetuvad nii loengutele kui harjutustundides käsitletud teemadele, sh materjalidele Moodles. Üldised teemad on toodud järgnevalt. 1. Ettevõtluse definitsioonid, ettevõtjate iseloomustus ja ettevõtte määratlus äriseadustikus ja klassifikatsioonid. Ettevõtluse definitsioonid ETTEVÕTLUST on defineeritud kui protsessi, kus vajalik...

Ettevõtlus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
49 allalaadimist
22
doc

Ettevõtlus

a., Tallinn 1. Ettevõtluse olemus ja ettevõtjaks kujunemine 1.1. Ettevõtja mõiste Ettevõtja on füüsiline isik, kes pakub oma nimel tasu eest kaupu või teenuseid ning kaupade ja teenuste müük on talle püsivaks tegevuseks, ning seaduses sätestatud äriühing. Äriühinguks on täisühing, usaldusühing, osaühing, aktsiaselts ja tulundusüh...

Ettevõtlus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
340 allalaadimist
2
doc

Ettevõtlus

Ettevõtluse eksami küsimused pildistatuna...

Ettevõtlus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
289 allalaadimist
2
xlsx

Ettevõtlus vormide tabel

Minimaalne nõutav Äriühingu tegevuses osaleja Vastutus asutajate arv Füüsilisest isikust FIE vastutab kohustuste eest...

Ettevõtlus - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
147 allalaadimist
13
doc

ETTEVÕTLUS - JA MAJANDUSUURINGUTE VAJALIKKUS JA PÕHIMÕTTED

LÄÄNE-VIRU RAKENDUSKÕRGKOOL Ettevõtluse- ja majandusarvestuse õppetool IÄ Eesnimi Perekonnanimi ETTEVÕTLUS- JA MAJANDUSUURINGUTE VAJALIKKUS NING NENDE LÄBIVIIMISE PÕHIMÕTTED Referaat Juhendaja: Eesnimi Perekonnanimi Mõdriku ...

Ettevõtlus - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
83 allalaadimist
2
docx

ETTEVÕTLUS

Ettevõtja on... ...füüsiline isik, kes pakub oma nimel tasu eest kaupu või teenuseid ning see on talle püsivaks tegevuseks. 2.Frantsiis on... ...leping frantsiisiandja ja frantsiisiõtja vahel ...õigus kasutada kellegi 3.Äriidee on idee, mille realiseerimine (ellu rakendamine) võimaldab teenida idee autorile ...raha ...kasumit ...kuulsust ...uusi väärtusi 4.Ettevõtte missioon on...

Ettevõtlus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
77 allalaadimist
6
docx

Ettevõtlus II KT mõisted

Konkurentsiseadus Ettevõtja - äriühing, füüsilisest isikust ettevõtja või muu majandus- või kutsetegevuses osalev isik või juriidiliseks isikuks mitteolev ühendus või ettevõtja huvides tegutsev isik. Kaubaturg - hinna, kvaliteedi, tehniliste omaduste, realiseerimis- ja kasutustingimuste ning tarbimis- ja muude omaduste poolest ostja seisukohalt omavahel vahetat...

Ettevõtlus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
56 allalaadimist
50
doc

ETTEVÕTLUS ÄRIPLAANI KOOSTAMISE ALUSED

Ettevõtluse olemus ja ettevõtjaks kujunemine 1.1. Ettevõtja mõiste Ettevõtja on füüsiline isik, kes pakub oma nimel tasu eest kaupu või teenuseid ning kaupade ja teenuste müük on talle püsivaks tegevuseks, ning seaduses sätestatud äriühing. Äriühinguks on täisühing, usaldusühing, osaühing, aktsiaselts ja tulundusühistu. (Sellest tulenevalt käsitlevad Eesti statistilised väljaanded ettevõtjatena nt osaühinguid ja aktsiase...

Ettevõtlus -
47 allalaadimist
3
pdf

Ettevõtlus Eestis

Ettevõtluse areng ja seisund Eestis Ettevõtjaliku orientatsiooni ning (kui siirderiigis) tegeliku ettevõtl(ikk)use mõõtmine Perioodid, aastad Tunnussõnad Perioodid, aastad Tunnussõnad I 1988 ­ 1992 Teke (taastumine) Varane 1988 ­ (Taas)teke ja...

Ettevõtlus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
30 allalaadimist
3
docx

Ettevõtlus ja projektijuhtimine

1. Karlikova Esfir, Ettevõtlus ja projektijuhtimine - 1 Esitada 07.11.2013 mailile Varje.Kodasma@ut.ee Palun faili nimeks: perekonnanimi, eesnimi, koduse töö number Küsimuste korral ­ Varje.Kodasma@ut.ee 1. Varade (aktivad) ja allikate (passivad) rhmitamine Määratle varade ja allikate koosseis antud andmete põhjal. Leia tasakaal varade ja allikate vahel rahalistes ühikutes. Tee ko...

Ettevõtlus -
73 allalaadimist
31
ppt

Ettevõtlus

Ettevõte on iseseisev majandusüksus, mida iseloomustab varade lahusus, oma bilanss, raamatupidamine ja juhtimine Ettevõtja on isik, kes riskib selleks, et luua uut toodet või töötada välja paremaid viise ettevõtte tegutsemiseks. Miks alustatakse ettevõtlusega : järgivad ja...

Ettevõtlus alused - Kutsekool
15 allalaadimist
2
docx

Ettevõtlus

Idee Ettevõtluses on olulisel kohal idee, mille kallal hakkab ettevõtte edaspidi töötama. Ettevõttel peab olema kindel plaan kuidas seda ideet realiseerida. Plaan peab olema köitev, et inimeste huvi äratada uudse ja innovaatilise toote või teenuse loomisel, klmmerdumata raha ja tulu küsimusele. Töö idee kallal peab looma kollektiivis hubase meeleol...

Ettevõtlus - Keskkool
1 allalaadimist
2
docx

Eksami kordamisküsimused õppeaines Ettevõtlus ja majandus

Eksami kordamisküsimused õppeaines Ettevõtlus ja majandus (ettevõtluse suund)  Ettevõtluse   olemus,   ettevõtlusprotsess,   selle   erinevad   definitsioonid, kes on ettevõtja, mis on tema isepärased tunnused?  Ettevõtlusprotsessi areng, ettevõtlus kaasajal, selle eripärad, kaasaja väljakutsed ettevõtluses ja ettevõtjatele?  Ettevõtete   klassifikatsioon   (mikroettevõtted,   väikeettevõtted, suurettevõtted) nende eri...

Ettevõtlus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
41 allalaadimist
1
docx

Ettevõtlus

Täida lüngad! Ettevõtte sünonüümid Eestis on näiteks 1.organisatsioon ja 2.firma. Ettevõtte kui iseseisva majandusüksuse tunnused on juhtimine,3. raamatupidamine, 4.varade lahusus ja 5.bilanss. Äritegevust reguleerivad riigis mitmed seadused, millest olulisemad on 6.äriseadustik, võlaõigusseadus, töölepinguseadus ja mitmed maksuseadused. Ettevõtjal on äris...

Ettevõtlus - Keskkool
2 allalaadimist
9
pdf

Ettevõtlus mikrotasandil

Ettevõtja ja juhi tüüpiliste omaduste ning käitumise võrdlus ETTEVÕTLUS MIKROTASANDIL Ettevõtja Tegur Juht Makrokäsitluses räägitakse v...

Ettevõtlus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
61 allalaadimist
4
doc

Ettevõtlus turumajanduses

PEATÜKK. Ettevõtlus turumajanduses Sobiv vaste: Leia igale A-veeru mõistele B-veerust sobiv vaste A B J 1. Nõukogu A. Näeb uusi ärivõimalusi ja riskib nende elluviimisel. E 2. Dividendid B. Litsents, mis lubab firmal tegutseda ühe suurema keti osana. A 3. Ettevõtja C. Need inimesed on aktsiaseltsi omanikud. G 4. Hääletamisvolitus D. Akt...

Ettevõtlus - Keskkool
17 allalaadimist
29
odt

Ettevõtlus

ETTEVÕTTE ÜLDANDMED......................................................................................................... 3 2. ÄRIIDEE, VISIOON, MISSIOON JA EESMÄRGID.....................................................................4 2.1. Ettevõtte visioon........................................................................................................................4 2...

Ettevõtlus -
63 allalaadimist
6
doc

Ettevõtlus kontrolltöö nr 1

Kirjelda ettevõtlikku inimest (4punkti) Mõistab probleemi olemust ja suudab püstitada eesmärgi. Saab aru, kuidas probleemi lahendada/eesmärki saavutada. Leiab ressursid probleemi lahendamiseks/eesmärgi saavutamiseks. Lahendab probleemi/saavutab eesmärgi. (Ta teeb kõike ise, keegi ei tee talle neid ette ära.) 2. Nimetage...

Ettevõtlus - Keskkool
89 allalaadimist
8
pdf

Ettevõtlus - planeerimine ettevõttes

Planeerimine ettevõttes Plaanide väljatöötamise suuna alusel eristuvad planeerimise MEETODID: Ettevõtja (kui organisaator ja juht) peaks tegelema ka planeerimisega. A) retrograadne plaanimine - toimub "ülalt alla": tippjuhtkonna (või eemalseisva Planeerimine (ehk plaanimine, kavandamine) ei ole (sotsialistlik) igand!...

Ettevõtlus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
81 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun