Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

Otsingule "alateemade" leiti 28 faili

2
docx

Geograafia mõisted maailma rahvastiku ja selle alateemade peale

Geograafia Demograafia- ehk rahvastikuteadus uurib rahvastiku koostise ja rahvastikurühmadevaheliste proportsioonide kujunemist ja muutumist ning muid rahvastikuga seonduvaid nähtusi. )uurib rahvaarvu, rahvastiku koostist, rahvastiku muutumist ning muid rahvastikuga seonduvaid küsimusi) Demograafiline üleminek- rahvastikuprotsess, mille käigus asenduvad kõrge sündimus ja suremus madalatega ning tõuseb inimeste keskmine eluiga. Inimarengu in...

Geograafia - Keskkool
5 allalaadimist
9
doc

Arutluse kirjutamine - juhend

HINDAMISKRITEERIUMID HINDAMISJUHEND (25 punkti) 9 punkti 2p töö struktuur vastab arutluse nõuetele: 0p esitatud on ainult teemaarendus, töö ei ole struktureeritud; 1p töö on struktureeritud, kuid ülesehituses puudub tervik ja loogika (puudub kas sissejuhatus või kokkuvõte); 2p ülesehitus on üldnõuetele vastav (sissejuhatus, teemaarendus, kokkuvõte) 7p töö vastab üldise...

Kirjandus - Keskkool
354 allalaadimist
2
doc

Kuidas kirjutada arutlust?

KUIDAS KIRJUTADA ARUTLUST? Arutluse kirjutamine ajaloos (aga ka ühiskonnaõpetuses) ei nõua mitte ainult sügavaid teadmisi, vaid ka teema avamise, kavastamise ja materjali organiseerimise oskust, võimet analüüsida ja seostada teemat puudutavaid küsimusi, oskust sõnastada põhjendatud hinnanguid ja järeldusi ning valida sobivaid näiteid, oskust oma mõtteid selgelt väljendada ja kõige tähtsam ­ head kõige olu...

Ajalugu - Keskkool
286 allalaadimist
19
odt

Suurbritannia majandus

Pärnu Ühisgümnaasium SUURBRITANNIA MAJANDUS Referaat Liis Massa G1C Juhendaja õp. Marge Kurm Pärnu 2008 Sisukord 2 Sisukord 2 Sissejuhatus...

Geograafia - Keskkool
264 allalaadimist
2
doc

Mõistekaart

"ämblik", tähenduskaart, mõisteskeem, ideedeskeem- on verbaalse teksti visuaalse esitamise viis. Mõistekaart annab infot õppija mõtlemisest, selle abil on võimalik hinnata asjast arusaamist. Mõtlemise põhiühikuks on mõiste. Mõiste on mõte, mis üldistab teatud klassi elemente nende tunnuste järgi, mis eristavad mingit eset teistest esemetest. Mõistmine on seoste loomine erinevate mõistete...

Informaatika - Keskkool
51 allalaadimist
14
doc

Ülevaade psühholoogiast - konspekt

AINEPROGRAMM Õppeaasta: 2008/09 Semester: sügis Aine kood: PSP6001 Aine nimetus eesti keeles: Ülevaade psühholoogiast Aine nimetus inglise Overview of Psychology keeles: Ainepunkte: 3.0 Auditoor...

Psüholoogia - Tallinna Ülikool
678 allalaadimist
28
doc

Kõne koostamine ja esitamine

KÕNE KOOSTAMINE JA ESITAMINE On ju teadupärast sootuks kaks iseasja - esiteks omada mingisuguseid mõtteid ja teiseks väljendada neid nii, et teised neid mõtteid mõistaksid. Jaan Rummo Kõnelemine on suhtlus kahe või enama inimese vahel sõnalise, aga ka sõnatu keele (nt kehakeele) vahendusel. Infot saab edastada ka kir...

Väitlus - Keskkool
255 allalaadimist
2
txt

Kuidas hinnata ja kirjutada arutlust

Vastust kavandades on mistlik alustada mustandiga. Kigepealt mtesta teema lahti ja koosta mrksnade abil oma arutluse loogiline kava, kus on esile toodud ka alateemade jrjekord. Ava teema mrksnadega. Alateemade juurde tasuks kirja panna ka phiseisukohad ja konkreetsed nited. Kava struktuur: Sissejuhatus: ajaline mratlus, ajalooline taust . Alateema (nitedfaktid) Alateema Alateema jne Kokkuvte: jreldused ja hinnang Selline struktuur peaks olema lhike kokkuvte vastuse (arutluse puhtandi) peamistest mrk-snadest koos mningate lesthendatud faktidega iga punkti juures, mis toetaksid esitatud ph-jendusi. Mustandi k...

Ajalugu - Keskkool
23 allalaadimist
16
docx

Väljendusoskuse kontrolltöö - inimkommunikatsioon

Mis on inimkommunikatsioon? Inimkommunikatsioon on ühise arusaamise loomine inimeste vahel. See on võime luua ja kasutada sümboleid, millest inimkommunikatsioon koosnebki. 2. Milline on inimkommunikatsiooni tähtsus? Inimene vajab inimkommunikatsiooni füüsilise heaolu jaoks. Selle läbi toimub ka enesemääratlus ­ st iga inimene peab tundma, et ta kuulub kuhugi sotsiaalse...

Väljendusoskus - Tallinna Tehnikaülikool
166 allalaadimist
64
doc

Uurimistööde korraldamine

Juhendmaterjalid koolidele 2 SISSEJUHATUS Maie Soll Õppekava talitus Haridus- ja Teadusministeerium 2010.a. jõustunud Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus ja Gümnaasiumi riiklik õppekava toovad muudatused gümnaasiumi...

Uurimistöö - Keskkool
25 allalaadimist
11
pptx

11. klass inimene ja õigus arutluse juhend

klass Mihkel Miller Arutlus Mis on arutlus? Küsimuse või teema avamine Veenduge, et te mõistsite teemat või küsimust õigesti ning saite aru, missugust käsitluslaadi see teema või küsimus eeldab. Kujunda oma seisukoht, vastus teemas tõstatatud küsimusele ning sellest lähtuvalt alustada teema avamist ja oma seisukoha põhjendamist. Kui on eeldatud võrdlevat analüüsi, peaks vas...

Inimõigused - Keskkool
5 allalaadimist
55
doc

Juhendmaterjal loovtöö korraldamisest põhikooli III kooliastmes

Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus Soovitusi ja näiteid loovtööde läbiviimiseks põhikooli III kooliastmes Tallinn 2011 SISUKORD SAATEKS ........................................................................................ 3 SOOVITUSI JA NÄITEID LOOVTÖÖDE LÄBIVIIMISEST PÕHIKOOLI III KOOLIASTMES ­ Anne Ermast, Gled-Airiin Saarso, Kristi Teder Loo...

Eesti keel - Põhikool
49 allalaadimist
38
pdf

Koolipedagoogika

TALLINNA PEDAGOOGIKAÜLIKOOL TÄISKASVANUTE HARIDUSE KESKUS Tiit Marrandi V Õ I M A L U S T E S T M U UTA TÖÖ -- JA TEHNOLOOGIAÕPET ÕPILASEKESKSEMAKS NING DEDUKTIIVSEMAKS Täienduskursuse lõputöö (Koolipedagoogika 21.03. ... 29.08.2002.a.) Juhendas: Mag Kalle Vana Haimres,...

Pedagoogika -
11 allalaadimist
2
doc

Juhend õpilastele: KUIDAS KIRJUTADA ARUTLUST?

Tihtipeale mõjutab õpilast ka mõni lähedane teema, mille kirjutamist on harjutatud. See tõestab veel kord, et eksamiärevuses tuleb lugeda küsimusi ja tööülesandeid äärmise tähelepanuga ning vältida kiirustamist. 2. Vastuse kavandamine Mõtestage teema lahti ja koostage märksõnade abil oma arutluse (3) loogiline kava, kus on esile toodud ka alateemade järjekord. Ei ole mõttekas vormistada mustandit kirjandi vormis ja kulutada hulga väärtuslikku aega, vaid tuleks teema avada märksõnadega, jälgides töö kavandamise loogilist struktuuri. Alateemade juurde tasuks kirja panna ka põhiseisukohad ja konkreetsed näited. Näiteks: Sissejuhatus Ajaline määratlus Ajalooline taust...

Kirjandus - Keskkool
1 allalaadimist
42
doc

Õpetaja koolis ja ühiskonnas

RÕK ja arengukava on kaks täiesti erinevat dokumenti, arengukava on suunatud eraldi sellele koolile kui institutsioonile. Aineraamatus esitatakse:  Õppesisu valiku ja õpetamise printsiibid  Õppesisu käsitlus teemade ja alateemade lõikes  Õpitulemused (ainestandard)  Õpikeskkonna ainespetsiifiline kirjeldus (seotud uue RÕKiga)  Ainespetsiifilised õpioskused  Soovitused õppemetoodika valikuks ja hindamiseks  Soovitused diferentseeritud õpetamiseks  Võimalused ainetevaheliseks lõiminguks  Läbivate teemade käsitlusvõimalused  Soovitused ainega seotud klassivälilseks tööks Üldpädevus  Väärt...

Pedagoogika -
36 allalaadimist
46
doc

Juhiabi ja sekretäri tööjuhis

Õpetatakse kasutama meiliprogrammis elektronkirjade organiseerimist ja haldamist. Interneti lehel saab valida kahe lehe vahel: 1. IE 7.0 MS Outlook 2007, otselingina vajuta SIIA . 2. IE 6.0 MS Outlook 2003, otselingina vajuta SIIA . Avanevas aknas vali kasutaja „Kasutaja“ ning kliki valikut „Sisene“. Koolitusülesanded on eestikeelse tekstiga. 2.3.4.1 Veebi kasutamine Veebi kasutamise alateemade menüüst saate selgeks, kuidas leida Internetist vajalikku infot, seda kopeerida oma tekstitöösse ning kuidas luua endale e-posti aadress ja kuidas seda kasutada. (Marandi, 2008) 17 3 ASJAAJAMISÕPE Iga asutus ja ettevõte on kohustatud jäädvustama oma tegevuse käigus tekkinud teabe, mis oleks piisav nii praeguste, kui ka tulevikuvajaduste jaoks. Dokumendid peavad säiluma nii kaua...

Ametijuhend -
20 allalaadimist
29
pptx

KÕNE

 TIHEDUS – kõne pikkuse ja sisu vastavus. Halb pikk ja laialivalguv kõne. Paremini jälgitav ühe põhi- ja kolme kõrvalteemaga kõne. TEEMAARENDUS   Tekst ei tohi olla liiga inforohke ega kõik laused kanda olulist tähendust.  Liigendada ettekanne. Kuulajatel lihtsam struktureeritud kõnet jälgida.  Kõne eri osi saab välja tuua  pausidega  alateemade nummerdamisega („esiteks“, „teiseks“, „kolmandaks“, aga ka „ühelt poolt“, „teiselt poolt“  teksti tutvustamisega projektori abil. TEEMAARENDUSE PEAMISED OSAD  Seisukohtade,  Oma seisukoha väidete esitamine, toetuseks esitan pooltargumentide kolm argumenti. järjestamine Esiteks väidan, et …  Poolt- ja  Ühelt poolt tähendab vastuargum...

Kirjandus - Keskkool
2 allalaadimist
10
ppt

Tekstiliigid

ndmine) • Standardväljendid (tunnistada kehtetuks; annab vastutuse üle kolmandale isikule) • Täpne ja neutraalne sõnavara, kujundlikkuse, emotsioonide ja isikupärase sõnakasutuse vältimine • Kirjakeele normide kõrvalekaldumatu järgimine Teadusstiil • Võõrsõnarohkus • Terminite rohkus • Definitsioonide rohkus • Sünonüümide vältimine terminite asemel ja sellest tulenevad sõnakordused • Teemade ja alateemade nummerdamine • Liigituste esitamine puntki kaupa ja nummerdatuna • Arvandmete, skeemide ja graafikute esitamine teksti sees või teksti lisana • Keerulised lausekonstruktsioonid • Tsitaatide ja refereeringute selge eristamine • Kirjakeele normide kõrvalekaldumatu järgmine • Ranged vormistusnõuded ja kindel struktuur teadusliku uurimuse puhul Ajakirjandusstiil • Ilmekas ja kujundlik keelekasutus, palju metafoore pealki...

Eesti keel - Kutsekool
7 allalaadimist
22
doc

Sotsioloogia konspekt

Peregrupp: vesteldakse koos kogu perega. Ettevalmistus: NB- mis on eermärk - alateemade fikseerimine + maht - põhi- ja abiküsimused igas liinis - projektiivtehnika: palun kirjelda oma esimest koolipäeva; emotsioone seoses millegagi - valige mõned pildid, mis iseloomustavad... - lõpetage lause oma sõnadega - rühmitage... sarnaste tunnuste alusel - rollimängud reaalsusefantaasia põhjal - valikud ja järjestamised Teostus: Soojendus. NB. Alusta alles siis kui kõik saavad oma ülesandest aru. Ta...

Sotsioloogia - Tallinna Tehnikaülikool
5 allalaadimist
38
pdf

Võimalustest muuta töö- ja tehnoloogiaõpet õpilasekesksemaks ning deduktiivsemaks

Töö – ja tehnoloogiaõpetuse õppesisu on avatud alateemade loeteluna, (RÕK:1076). Kui alates uuest õppeaastast on kasutada uuenenud õppesisule vastav, õpilasekesksemat õpet toetav, õppevara (vt 2.1.1), võib nentida, et seadus on tagatud. Ülaltoodut silmas pidades tõdetakse selles töös, et Riiklikus Õppekavas on loodud eeldusi õ p i l a s e k e s k s e m a õ p p e v i i s i valimiseks. Otsustav osa on õpikutel, tööjuhenditel, töövihikutel, projektitööde juhenditel. Ja õpetajal. Ste...

Tehnoloogia - Keskkool
1 allalaadimist


Faili allalaadimiseks, pead sisse logima

Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun