Kategoorias majanduspoliitika leiti 23 faili

Majandus >> Majanduspoliitika
majanduspoliitika - NEP • Toiduainete riigile andmise kohustus asendati kindla suurusega maksuga – ülejäägid võis talupoeg realiseerida turul • Viidi läbi rahareform – taastati raha väärtus • Ennistati kauplemisvabadus ning ettevõtted said õiguse taastegutseda • Enamik majandusest jäi riigi kontrolli alla Majandus
Majanduspoliitika KT 1 valikvastused
doc

Majanduspoliitika KT 1 valikvastused

KONTROLLTÖÖ ÕPPEAINES «MAJANDUSPOLIITIKA" 1. Majanduspoliitika alternatiivid tulenevad põhiliselt a) erinevatest majanduskoolkondadest; b) ressursside piiratusest; c) erinevatest grupihuvidest. 2. Kõige halvem on (majanduspoliitika, kus rasked, ebameeldivad ja poliitiliselt ohtlikud otsused a) tegemata jäetakse; b) tehakse vahetult peale parlamendivalimisi; c) tehakse vahetult enne parlamendivalimisi. 3. Majanduspraktikas valitsus a) stabiliseerib majanduslikku konjun...

Majanduspoliitika - Tallinna Tehnikaülikool
23 allalaadimist
Majanduspoliitika kordamisküsimused eksamiks 2014
38
docx

Majanduspoliitika kordamisküsimused eksamiks 2014

õppeaastal 1. Millest tulenevad põhiliselt (majandus)poliitika alternatiivid? Põhiliselt erinevatest (grupi)huvidest. 2. Mis piiravad majanduspoliitika väljatöötajate ja elluviijate võimalusi?  Nende endi pädevus;  Kehtiv poliitiline kord;  Huvigrupid....

Majanduspoliitika - Tallinna Tehnikaülikool
102 allalaadimist
Majanduspoliitika 1-Kontroltöö
26
doc

Majanduspoliitika 1. Kontroltöö

KONTROLLTÖÖ ÕPPEAINES «MAJANDUSPOLIITIKA" A 11. Administreerimine on a) põhimõtteliste otsuste langetamise protsess; b)poliitiliste otsuste elluviimine; c) väärtushinnangute kujunemise ja analüüsimise protsess. 22. Avalikus sektoris a)püüeldakse efektiivsuse ja kasumi poole; b)püütakse konkureerida erasektoriga; c)on poliitikute eesmärgiks häälte arvu malcsimeerirnine valimistel. 44.Ajalooliselt olid Euraasias teistest mandritest paremad tingimused taimede ja loomade geograafiliseks levik...

Majanduspoliitika - Tallinna Tehnikaülikool
36 allalaadimist
Majanduspoliitika eksam kordamisküsimused eksamiks
40
doc

Majanduspoliitika eksam kordamisküsimused eksamiks

Majanduspoliitika teooria ja koht sotsiaalteaduste süsteemis MP kuulub majandusteaduste hulka ja on sarnaselt teiste valdkondadega tihedalt seotud ühiskonnateadustega. MP teooria uurimisobjektiks on praktiline MP st. suure hulga institutsioonide (valitsus, keskpank, parlament, rahvusvah. org ja huvigrupid) tegevus, et mõjutada majanduslikke protsesse ühiskonnas. MP teooria põhieesmärgiks on kirjeldada nende institutsioonide tegevust, hinnata...

Majanduspoliitika - Tallinna Tehnikaülikool
121 allalaadimist
Majanduspoliitika
28
docx

Majanduspoliitika

3 1. ELi ÜHTNE KALANDUSPOLIITIKA........................................................................4 1.1. ELi kalavarude majandamine...

Majanduspoliitika - Tallinna Tehnikaülikool
15 allalaadimist
Majanduspoliitika eksamiküsimused
docx

Majanduspoliitika eksamiküsimused

...

Majanduspoliitika - Tallinna Tehnikaülikool
12 allalaadimist
II Kontrolltöö majanduspoliitikas
docx

II Kontrolltöö majanduspoliitikas

s 1994 c. aprilliks 1993 4. Riigi seisukohast on põllumajanduse põhiprobleemiks a. põllumajandustoodangu vähenemi...

Majanduspoliitika - Tallinna Tehnikaülikool
11 allalaadimist
Kas toiduainete defitsiit on reaalne
14
doc

Kas toiduainete defitsiit on reaalne?

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL MAJANDUSTEADUSKOND MAJANDUSPOLIITIKA ÕPPETOOL REFERAAT ÕPPEAINES "MAJANDUSPOLIITIKA" KAS TOIDUAINETE DEFITSIIT ON REAALNE? Koostaja: Juhendaja: Anneli Kommer TALLINN 2010 Sisu Sisu...

Majanduspoliitika - Tallinna Tehnikaülikool
51 allalaadimist
Eesti Energiastrateegia ja poliitika
13
docx

Eesti Energiastrateegia ja poliitika

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Majandusteaduskond Avaliku sektori majanduse instituut Majanduspoliitika õppetool Tõnis Teinemaa EESTI ENERGIASTRATEEGIA JA -POLIITIKA Referaat õppeaines majanduspoliitika Õppejõud: lektor Anneli Kommer Tallinn 2012 SISUKORD SISSEJUHATUS...

Majanduspoliitika - Tallinna Tehnikaülikool
72 allalaadimist
Globaliseerumine
5
doc

Globaliseerumine

GLOBALISEERUMINE MAJANDUSES Globaliseerumine majanduses Globaliseerumine ehk üleilmastumine on ühiskonnas ja maailma majanduses toimuvad muutused, mis on põhjustatud üha kasvavast rahvusvahelisest kaubandusest ja üha tihenevast üleilmsest kultuurivahetusest ning mis seisneb kultuuride, ökosüsteemide ja väärtuste ühtlustumises (segunemises), ruumilise mitmekesisuse kahanemises, kaugkommunikatsiooni...

Majanduspoliitika - Tallinna Tehnikaülikool
223 allalaadimist
Välisturule sisenemine
1
doc

Välisturule sisenemine

- piirangud rahvusvahelise oht kaotada...

Majanduspoliitika - Tallinna Tehnikaülikool
51 allalaadimist
Majandusterminid
11
doc

Majandusterminid

MAJANDUSES KASUTATAVATE PÕHILISTE MÕISTETE SELETUS Aazio ­ positiivne kursivahe, aktsiate müügikasum absoluutne hind ­ hind, mis on kirjutatud hinnasiltidele ja mida seda hüvist ostes peab maksma adekvaatsus ­ täielik vastavus, sisult kattumine. akreditiiv - maksekäsund, mille kohaselt pank sooritab makseid kliendi kontolt ettenähtud tingimustel; importööri korraldus importööri pangale reserveerida raha...

Majanduspoliitika - Tallinna Tehnikaülikool
194 allalaadimist
II kontrolltöö mõned küsimused
3
doc

II kontrolltöö mõned küsimused

Aastatel 1991- 1992 koosatud majandusprognoosid eksisid põhiliselt järgnevas a. tööstuse osa SKP-s langes prognoositust tunduvalt vähem b. uue tselluloosikombinaadi ehitus Kehras ei saanud teoks c. tööpuudus ja suurte liiduliste ettevõtete likvideerimine kujunes prognoositust kergemaks proble...

Majanduspoliitika - Tallinna Tehnikaülikool
151 allalaadimist
Kas Eesti ühineb euroga 2011 aastaks
5
doc

Kas Eesti ühineb euroga 2011.aastaks?

jaanuaril 2011? Eesti ühines Euroopa Liiduga 1. mail 2004. Sellest on juba mõõdas viis ja pool aastat. Kuigi Vabariigi Valitsus ja Eesti Pank on seadnud eesmärgiks võtta euro vastu esimesel võimalusel, siis sellele vaatamata pole me endiselt liitunud eurotsooniga. Praeguse seisuga on Valitsus seadnud eesmärgiks eurole üle minna 1. jaanuaril 2011....

Majanduspoliitika - Tallinna Tehnikaülikool
26 allalaadimist
Mercosur-referaat
3
doc

Mercosur (referaat)

aastal, et saavutada EL-i eeskujul regioonisisene integreerumine. 2006. aastal liitus Mercosuriga varasem Andide Ühenduse liige Venezuela. Need riigid on tegutsenud edukalt, kusjuures valdavale osale kaupadest omavahelises kaubavahetuses on tollid kaotatud. Seega on tekkinud kaubandusliit. Loodud on tolliliit ja kehtestatud üht...

Majanduspoliitika - Tallinna Tehnikaülikool
21 allalaadimist
Avaliku sektori ja äriühingu juhtimise erinevused
9
docx

Avaliku sektori ja äriühingu juhtimise erinevused

SISSEJUHATUS Era- ja avalik sektor täidavad ühiskonnas erinevaid funktsioone ja omavad seega erinevaid eesmärke. Avalik sektor on see osa majandusest, mis on seotud valitsuse rahaliste ülekannetega. Institutsionaalsest aspektist lähtudes kuuluvad avalikku sektorisse riigi- ja munitsipaalasutused, -fondid ja ­ettevõtted. Avaliku sektori funktsioonideks on riigivalitsemise ja omavalitsuse korraldamine, s...

Majanduspoliitika - Tallinna Tehnikaülikool
85 allalaadimist
Sotsiaalsed võrgustikud
14
pptx

Sotsiaalsed võrgustikud

12.2010 Mikk Mäesepp 1 Kava Ø Sotsiaalne võrgustik Ø Sotsiaalvõrgu põhiobjektid Ø Kuus eraldavat sammu Ø Sotsiaalse kapitali väärtus Ø Funktsioonipõhine jaotus Ø Klassikaline interneti sotsiaalvõrgu platvorm Ø Mida sotsiaalvõrgu...

Majanduspoliitika - Tallinna Tehnikaülikool
28 allalaadimist
Majanduskriiside põhjused
docx

Majanduskriiside põhjused

sajandi lõpus dikteerisid inimkonnale majandusliku heaolu tsüklilisust paljuski ilmastik ja looduskatastroofid. Alates tööstusrevolutsioonist on majandusliku tsüklilisuse põhjused üha enam inimese ja tema loodud ühiskonna kätetöö. Majanduskriis on kogu majanduse või mõne selle sektori järsk perioodiline häirumine. Üldiselt jagatakse majanduskriisid kaheks: pankade kokkuvarisemine ja majandusmullide kokk...

Majanduspoliitika - Tallinna Tehnikaülikool
10 allalaadimist
Eesti energiastrateegia ja -poliitika
15
pptx

Eesti energiastrateegia ja -poliitika

Eesti energiastrateegia ja -poliitika Tõnis Teinemaa TABB31 Millest täna räägin Mõned definitsioonid Energialiike Millest Eesti otsused sõltuvad Eesmärgid Tulemused Poliitika ja strateegia erinevus Strateegia tegeleb lõppeesmärkide valiku ja põhjendamisega (kuhu liikuda?). Poliitika tegeleb tee valikuga praegusest situatsioonist strateegilise lõppeesmärgini (mi...

Majanduspoliitika - Tallinna Tehnikaülikool
19 allalaadimist
Tööpoliitika Eestis ja Euroopa Liidus
11
docx

Tööpoliitika Eestis ja Euroopa Liidus

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Majandusteaduskond Avaliku sektori majanduse instituut Majandupoliitika õppetool TÖÖPOLIITIKA EESTIS JA EUROOPA LIIDUS Referaat Majanduspoliitikas Tallinn 2011 Sisukord Sisukord.....................................................................................................................................2...

Majanduspoliitika - Tallinna Tehnikaülikool
87 allalaadimist