Kategoorias keskkonna kaitse leiti 33 faili

Loodus >> Keskkonna kaitse
KESKKONNA STRATEEGIA JA SÄÄSTEV ARENG
14
docx

KESKKONNA STRATEEGIA JA SÄÄSTEV ARENG

Eesti Esimene Erakosmeetikakool Rahvusvaheline CIDESCO-kool Marian Ilves KESKKONNA STRATEEGIA JA SÄÄSTEV ARENG Referaat Tallinn 2014 Sissejuhatus. Keskkonnaprobleemid on osa meie igapäevaelust: iga inimene on kuulnud kliimamuutustest, naftareostustest, vihmametsade ning üldse metsade hävimistest, üleujutustest ja n...

Keskkonna kaitse - Kutsekool
7 allalaadimist
Keskkonnakaitse vastused EMU
doc

Keskkonnakaitse vastused EMU

Keskkonnakaitse vastused, märksõnade lahtiseletused ning muu, mis võib olla keskkonna kaitse arvestuses. Üldiselt pole midagi hullu, paar korda loed läbi, siis peaks meelde jääma küll. Materjal sisaldab endas 23 lk-d...

Keskkonna kaitse - Eesti Maaülikool
65 allalaadimist
KK üldkursuse eksami materialid
20
pdf

KK üldkursuse eksami materialid

AASTA SÜGISSEMESTER Loodus- ja keskkonnakaitse mõiste käsitlused. "Looduskaitse all mõistetakse abinõude süsteemi, mis on rakendatud majanduslikku, teaduslikku, üldkultuurilist või esteetilist tähtsust omavate maa-alade või looduslike objektide säilitamiseks, taastamiseks ja ratsionaalseks kasutamiseks praeguste ja tulevaste inimpõlvkondade hüvanguks". Keskkonnakaitse on...

Keskkonna kaitse - Eesti Maaülikool
281 allalaadimist
Kordamisteemade vastused eksamiks
7
doc

Kordamisteemade vastused eksamiks

LK SEADUS (2004) LK seaduse eesmärk ­ loodusvarade säästlik kasutamine, loomastiku ja taimestiku kaitse, looduslike elupaikade säilitamine ja kultuuriväärtuste. LK põhimõtted ­ looduslike alade säilitamine, piirates nende kasutamist. Loomastiku, taimestiku, seenestiku, mineraalide ja kivimitega tehtavate toimingute reguleerimine. Loodushariduse ja teadustöö soodustamine. Alternatiivsete lahenduste kasutam...

Keskkonna kaitse - Eesti Maaülikool
210 allalaadimist
Jahindus
35
doc

Jahindus

EESTI MAAÜLIKOOL Metsandus- ja maaehitusinstituut Metsakasvatuse osakond Marika Kallemaa JAHIMEESTE STAATUS ÜHISKONNAS JA SEDA MÕJUTAVAD FAKTORID Bakalaureusetöö loodusvarade kasutamise ja kaitse erialal Juhendaja dotsent Tiit Randveer Tartu 2009 Olen koostanud töö ises...

Keskkonna kaitse - Eesti Maaülikool
84 allalaadimist
Ramsari konventsioon
17
doc

Ramsari konventsioon

2 RAMSARI KONVENTSIOON EESTIS................................................................................................... 3 MILLEKS KAITSTA MÄRGALASID?...

Keskkonna kaitse - Eesti Maaülikool
34 allalaadimist
Minu keskkonnakaitsealased harjumused
3
doc

"Minu keskkonnakaitsealased harjumused“

Keskkonnakaitse iseseisev töö ,,Minu keskkonnakaitsealased harjumused" Hindamiskriteeriumid: Iseseisev töö sisaldab ühte konkreetset küsimust (st kõigi tudengite jaoks on 1 õige vastus) ning individuaalseid küsimusi (sõltuvad konkreetsest tudengist, tema elukohast ja käitumisharjumustest). Kõik töö esitanud saavad 3 punkti, sõltumata (fakti- ja põhimõtteliste) vigade esin...

Keskkonna kaitse - Eesti Maaülikool
46 allalaadimist
Eesti looduskaitse fond
10
ppt

Eesti looduskaitse fond

EESTIMAA LOODUSE FOND ELF Autor: Helen Kikkamägi Milleks loodi? Eestimaa Looduse Fondi (ELF) eesmärgiks on kogu Eesti looduse ja mitmekesisuse hoidmine. ELFi algatusel ja toel on loodud rahvusparke, looduskaitsealasid ja viidud läbi ulatuslikke inventuure Eesti loodusväärtuste kaardistamiseks. Eesmärk: Ohustatud liikide ja n...

Keskkonna kaitse - Eesti Maaülikool
10 allalaadimist
Saastumine
2
docx

Saastumine

Saastumine Saastumine ­ reostumine, mis tahes tahke, vedela või gaasilise aine, energia (soojus-, heli-, radioaktiivse energia) või mikroobide inimese põhjustatud sattumine keskkonda (õhku, vette, mulda), toiduaineisse või organismidesse hulgal, mis ületab nende pikaajalise keskmise loodusliku sisalduse. Saasteaine ­ reoaine, pollutant, soovimatu tahke, vedel või gaasiline aine vees, õhus, mullas,...

Keskkonna kaitse - Eesti Maaülikool
15 allalaadimist
Keskkonnakaitse iseseisev töö-Minu keskkonnakaitsealased harjumused
2
docx

Keskkonnakaitse iseseisev töö „Minu keskkonnakaitsealased harjumused“

Keskkonnakaitse iseseisev töö ,,Minu keskkonnakaitsealased harjumused" Maastikukaitse ja ­hooldus I OSTMINE 1.Toit: Leib, merevaik, juust, sink, kurk, pitsa, makaronid, kraanivesi, gaseeritud vesi Isiklikud hügieenivahendid: Sampoon, palsam, dussigeel, kehakreem, kehasprei, deodorant, lõhnaõli, hambapasta Kodukeemia: Nõudepesuvahend 2. Otstarbekas olek...

Keskkonna kaitse - Eesti Maaülikool
18 allalaadimist
Piiumetsa maastikukaitseala
12
doc

Piiumetsa maastikukaitseala

Põllumajandus- ja keskkonnainstituut Piiumetsa maastikukaitseala Rühmatöö aines keskkonnakaitse üldkursus Tartu 2011 Sisukord Sissejuhatus.................................................................................................................................3 Kaitseala üldine kirjeldus...

Keskkonna kaitse - Eesti Maaülikool
10 allalaadimist
Eksami daatumid
1
doc

Eksami daatumid

1642-toimus sõmerpalus talupoegade ülestõus, protestiti pühajärve voolu tõkestamise vastu. 1664-laienes eesti alale Rootsi metsaseadus. 1853-asutati eesti loodusuurijate selts ELUS 1859- anti välja Karl Ernst von Baeri ja Carl Aleksander Shultzi koostatud ,,Määrused kalapüügi piiramiseks Peipsi ja...

Keskkonna kaitse - Eesti Maaülikool
21 allalaadimist
Linnastumine ehk urbaniseerumine
1
docx

Linnastumine ehk urbaniseerumine

Linnastumine ehk urbaniseerumine on linnade arvu ja suuruse kasv, linnaelanikkude osatähtsuse suurenemine maa rahvastikus ja linnalise eluviisi levimine. Igal aastal kolib maapiirkondadest linnadesse elama üle 50 miljoni inimese ­ see on sama palju, kui on Prantsusmaal elanikke. Eelmisel aastal elas üle poole maailma rahvastikust linnades. Linnastumine on muutunud arengu ja inimõiguste jaoks suureks...

Keskkonna kaitse - Eesti Maaülikool
25 allalaadimist
Vanaõlide teke ja käitluse esimesed etapid
4
docx

Vanaõlide teke ja käitluse esimesed etapid

Vanaõlide teke ja käitluse esimesed etapid Vanaõli on mis tahes mineraal-, taimsel või sünteetilisel õlil põhinev määrdeaine, kütte-, tööstus- või muu õli, emulsioonid kaasa arvatud, mis on muutunud kõlbmatuks sellele algselt määratud otstarbe jaoks ning mille valdaja on ära visanud, kavatseb seda teha või on [1] kohustatud seda tegema. Vanaõli kuulub ohtlike jäätmete hulka...

Keskkonna kaitse - Eesti Maaülikool
5 allalaadimist
Tupenurme pank
24
doc

Tupenurme pank

Eesti Maaülikool Põllumajandus- ja keskkonnainstituut Tupenurme panga kaitsekorralduslikud probleemid ja võimalikud lahendused (Rühmatöö keskkonnakaitse üldkursus) Koostajad: Triinu Aru, Evelyn Landing, Geidi Siidra Juhendaja: Eva-Liis Tuvi Tartu 2013 1 Sisukord Sissejuhatus...

Keskkonna kaitse - Eesti Maaülikool
2 allalaadimist
EESTI KESKKONNANÄITAJAD
2
odt

EESTI KESKKONNANÄITAJAD

EESTI KESKKONNANÄITAJAD MAAVARAD On loodud keskkonnastrateegia, mille kohaselt tuleb maavarasid kasutada keskkonnasõbralikult, sealjuures säästes ümbritsevat keskkonda (vesi, pinnas, õhk jne). PÕLEVKIVI Põlevkivi on Eestis kõige hinnatum energeetiline maavara (80-90% kaevandatud põlevkivist kulub energiaks). Viimastel aastatel on põlevkivi osakaal e...

Keskkonna kaitse - Eesti Maaülikool
6 allalaadimist
Keskkonnakaitse kordamine kontrolltööks
28
docx

Keskkonnakaitse kordamine kontrolltööks

Keskkonda puudutav seadusandlus Keskkonnaõigus ­normide kogum, mille eesmärgiks on kaitsta meid ümbritsevat keskkonda. Rahvusvaheline keskkonnaõigus- naabrite vaheliste probleemide lahendamine, koskkond osa õigusest kui tegib kahju inimesele, loodusvarade jagamine riikide vahel....

Keskkonna kaitse -
35 allalaadimist
Sooteadus
5
doc

Sooteadus

selline maastik, kus alalise veerohkuse ja hapniku vaeguse tõttu mullas jääb osa orgaanilist ainet lagundamata ning see ladestub sobivate akumuleerumistingimuste korral ajapikku soomulla ehk turbana. SOODE TEKET MÕJUTAVAD TEGURID. Kliima: soodne jahe ja niiske, sademete hulk ületab aurumise. Pinnamood: madala reljeefiga pind,kus pinnavesi ligemal, veeäravool väga väike või puudub. Suur osa soid tekib...

Keskkonna kaitse - Eesti Maaülikool
11 allalaadimist
EMÜ Keskkonnakaitse üldkursuse 2014 eksamiks kordamine
doc

EMÜ Keskkonnakaitse üldkursuse 2014 eksamiks kordamine

Märksõnad lähtiseletatud...

Keskkonna kaitse - Eesti Maaülikool
17 allalaadimist
Keskkonnakaitse
26
pptx

Keskkonnakaitse

Ressursid. Keskkonnaprobleemid. Tallinna Tehnikaülikool HÜDROENERGIA ehk VEE- ENERGIA  Energia vabaneb vee vabal langemisel raskusjõu toimel.  Hüdroenergia muundatakse otse mehaaniliseks energiaks (vesiveskid) või elektrienergiaks hüdroelektrijaamades.  Taastuvenergia.  Hea asukoht vee-energia kasutamiseks on paisjärv, looduslik juga või kosk.  Hüdroenergeetika on...

Keskkonna kaitse - Eesti Maaülikool
1 allalaadimist