Äriõiguse eksami kordamisküsimused (0)

1 Hindamata
Punktid
 
Säutsu twitteris
ÄRIÕIGUSE KONTROLLKÜSIMUSED
 • Füüsilisest isikust ettevõtja. Õigused, kohustused, vastutus
  FIE-ks võib olla iga füüsiline isik. FIE peab enne tegevuse alustamist esitama avalduse enda kandmiseks äriregistrisse. FIE võib äriregistri pidajale teatada oma ettevõtte tegevuse peatamisest ette, märkides ajavahemiku, millal ettevõte ei tegutse. FIE on isik, kes teenib majanduslikku tulu ja tegeleb enda nimel ettevõtlusega. FIE registreeritakse äriregistris ning nimeks on selle asutaja ees ja perekonnanimi .
  FIE plussid: puudub omakapitali sissemaksu nõue, puudub põhikirja koostamise vajadus, lihtne raamatupidamine, suur otsustamisvabadus ja lihtne juhtimine
  FIE miinused: vastutab kogu oma varaga, suurem maksukoorem, soetab vajalikud seadmed teenuse / toodete osutamiseks/ tootmiseks oma kuludega , ei saa olla omaenda tööandja, ega maksta endale palka
 • Juriidiline ja eraisik õiguskäibes
  Füüsilise isiku (inimese) õigusvõime on võime omada tsiviilõigusi ja kanda tsiviilkohustusi. Igal füüsilisel isikul on ühetaoline ja piiramatu õigusvõime. Õigusvõime algab inimese elusalt sündimisega ja lõpeb surmaga.
  Juriidilise isiku mõiste. Juriidiline isik on seaduse alusel loodud õigussubjekt. Juriidiline isik on kas eraõiguslik või avalik-õiguslik.
  Eraõiguslik ja avalik-õiguslik juriidiline isik. Eraõiguslik juriidiline isik on erahuvides ja selle juriidilise isiku liigi kohta käiva seaduse alusel loodud juriidiline isik. Eraõiguslik juriidiline isik on täisühing, usaldusühing, osaühing, aktsiaselts , tulundusühistu, sihtasutus ja mittetulundusühing.
  Avalik-õiguslik juriidiline isik on riik, kohaliku omavalitsuse üksus ja muu juriidiline isik, mis on loodud avalikes huvides ja selle juriidilise isiku kohta käiva seaduse alusel.
  Juriidilise isiku õigusvõime. Juriidilise isiku õigusvõime on võime omada tsiviilõigusi ja kanda tsiviilkohustusi. Juriidiline isik võib omada kõiki tsiviilõigusi ja -kohustusi, välja arvatud neid, mis on omased üksnes inimesele.
  Eraõigusliku juriidilise isiku õigusvõime tekib seadusega ettenähtud registrisse kandmisest.
  Avalik-õigusliku juriidilise isiku õigusvõime tekib seaduses sätestatud ajast.
 • Ärieetika kui õigusliku reguleerimise põhialus
  Ärieetika on rakenduseetika haru, mis analüüsib äripraktikas ette tulevaid eetilisi ja moraalseid probleeme.
  Eetika küsimused kerkivad üles nii juhtimise, turunduse, tootmise, uurimistöö, inimkapitali , finantsjuhtimise, äritegevuse strateegia kui ka ettevõtte valitsemisega seoses. Eetika ja vastutustundlikkus tegevuses aitab suuresti kaasa nii organisatsiooni kui ka ühiskonna jätkusuutlikkuse tagamisele. Ärieetikas on erinevaid lähenemisi, kuid oluline on ära märkida tähtsad mõisted, milleks on vastutus, õigused, õiglus, õigus ja ühiskond. Majandustegevuses keskendutakse pigem põhjustele ja mõjule (toimele). Organisatsiooni käitumise puhul vaatame inimesi kui otsustajaid, kusjuures oluliseks saavad inimeste motivatsioonid, väärtused ja tõekspidamised. 
  Üldiselt tegeleb ärieetika valdkond küsimustega, kas kindlad äripraktikad on vastuvõetavad ja vastutus tähendab ettevõtte tegevuse tulemuste ning mõju eest vastutuse võtmist. 
 • Ettevõtlusalane vabadus.
  Ettevõtlus on isiku iseseisev majandus või kutsetegevus , mille eesmärgiks on tulu saamine kauba tootmisest, müümisest, vahendamisest, teenuse osutamisest või muust tegevusest. Äriseadustiku kohaselt on ettevõtja füüsiline isik, kes pakub oma nimel tasu eest kaupu või teenuseid ning nende osutamine on talle püsivaks tegevuseks.
  Negatiivsed vabadused võib jaotada õiguslikeks ja faktilisteks.
 • Äriühingute liigid ja liigituse alused.
  Äriühing on täisühing, usaldusühing, osaühing, aktsiaselts ja tulundusühistu. Seaduses võib ette näha ka teisi äriühinguid. Äriühing kantakse äriregistrisse. Äriühingu õigusvõime tekib äriregistrisse kandmisest ja lõpeb äriregistrist kustutamisega. Äriühingud võivad ühineda ja jaguneda ning äriühingu võib teist liiki äriühinguks ümber kujundada ainult seaduses sätestatud juhtudel ja korras.
  Seaduses sätestatud juhtudel on ühinemiseks, jagunemiseks ja ümberkujundamiseks nõutav pädeva asutuse luba.
 • Avalik-õiguslikud ettevõtted.
  Liigid: Avalik õiguslikud korporatsioonid (ühendused), avalik-õiguslikud asutused, avalik-õiguslikud sihtasutused (fondid)
  Õigusvõime tekib seaduses sätestatud ajast. Neil on põhikiri, kui see on ette nähtud juriidilise isiku kohta käiva seadusega. Juhtimisorganid ja nende pädevus sätestatakse vastava seadusega.
 • Riik ja kohalikud omavalitsused ettevõtluses
  Riigi võimalused ettevõtluse soodustamiseks ja toetamiseks on mitmesugused:
  1) kvaliteetne haridussüsteem (ettevõtlikkust kasvatav kooliharidus, elukestva õppe soodustamine, kutseharidussüsteemi vastavus majanduse tänastele ja tulevikuvajadustele jne.);
  2) optimaalne maksusüsteem (stabiilsus, lihtsus, soodsad maksumäärad jne.);
  3) füüsiline keskkond (tehnilise infrastruktuuri – teed, energiavarustus, välisühendused jmt. - tagamine);
  4) lihtne regulatiivkeskkond (bürokraatia vähesus, optimaalsed piirangud äritegevusele);
  5) info ja nõustamine (infokanalite mitmekesisus , info arusaadavus jne.);
  6) uute turgude avamine (head kaubandussuhted välisriikidega, missioonid , majandusesindused välisriikides, ukseavamisvisiidid jne.);
  7) otsetoetused (nt. stardikapital, tootearendustoetus, koolitustoetus);
  8) riskide jagamine (riskikapitalide loomine, riiklikud garantiid ja tagatised); 
  9) suhtumise kujundamine ja partnerlus (avaliku sektori avatus , ettevõtjate tunnustamine jne.)
  10) jne.
  Ettevõtluspoliitika elluviimise põhiküsimus on see, kuidas eelpool loetletud valdkondadest ja nende arvukatest rakendamise võimalustest ja eri rakendusulatusest kokku panna pakett, mis ettevõtjaid toetades Eesti majandust kõige efektiivsemalt mõjutaks. Samas toimivad piirajatena alatine ressursside ebapiisavus, erinevad seisukohad riigi rolli osas jm.
  Ettevõtetele soodsa tegevuskeskkonna kujundamine (füüsiline infrastruktuur, efektiivne hariduskorraldus, optimaalsed maksumäärad jne) on riigi kõige olulisem roll ettevõtluse arendamisel, millega tuleb tegeleda pidevalt. See on roll, mille edukast täitmisest saab kasu kogu Eesti ettevõtjaskond. Soodsast keskkonnast aga alati ei piisa, see ei lahenda kõiki ettevõtluse arenguga seotud probleeme ega aita piisavalt mõjutada ettevõtteid tegema otsuseid, mis  tagaksid pikas perspektiivis Eesti majanduse konkurentsivõime kasvu. Seepärast sekkub riik teatud probleemsetes valdkondades kindlate sihtgruppide puhul suuremal määral. See, kui kaugele sekkumisega minna, on majanduspoliitiline valik.
  Riik annab ettevõtjatele rahalisi otsetoetusi ja finantseerib ettevõtjaid toetavaid ja arendavaid programmilisi tegevusi (infoportaalid, inkubatsioonikeskused, teadlikkuse tõstmise programmid jne).
  See, milliseid valdkondi riik toetab, on sätestatud mitmete poliitikadokumentidega, näiteks Eesti ettevõtluspoliitika “Ettevõtlik Eesti? ja Eesti riiklik arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks jt.
  Raha toetusteks tuleb nii Euroopa Liidult kui Eesti riigi eelarvest.
 • Avalik-õiguslikud asutused ja pädevus
  Avalik-õiguslik on juriidiline isik, mis on loodud seaduse alusel avalikes huvides (ühiskonna huvides). Avalik-õigusliku juriidilise isiku õigusvõime tekkimine, organid ja nendepädevus, põhikirja olemasolu jne nähakse
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
  Vasakule Paremale
  Äriõiguse eksami kordamisküsimused #1 Äriõiguse eksami kordamisküsimused #2 Äriõiguse eksami kordamisküsimused #3 Äriõiguse eksami kordamisküsimused #4 Äriõiguse eksami kordamisküsimused #5 Äriõiguse eksami kordamisküsimused #6 Äriõiguse eksami kordamisküsimused #7 Äriõiguse eksami kordamisküsimused #8 Äriõiguse eksami kordamisküsimused #9 Äriõiguse eksami kordamisküsimused #10 Äriõiguse eksami kordamisküsimused #11 Äriõiguse eksami kordamisküsimused #12
  Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
  Leheküljed ~ 12 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2014-05-30 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 84 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor helenzi Õppematerjali autor

  Mõisted

  Sisukord

  • Tartu Ülikooli seadus
  • Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatorit

  Teemad

  • ÄRIÕIGUSE KONTROLLKÜSIMUSED
  • Füüsilisest isikust ettevõtja. Õigused, kohustused, vastutus
  • Juriidiline ja eraisik õiguskäibes
  • Ärieetika kui õigusliku reguleerimise põhialus
  • Ettevõtlusalane vabadus
  • Äriühingute liigid ja liigituse alused
  • Avalik-õiguslikud ettevõtted
  • Riik ja kohalikud omavalitsused ettevõtluses
  • Avalik-õiguslikud asutused ja pädevus
  • Ärinimi
  • Prokuura
  • Füüsilisest isikust ettevõtja
  • Äriregister, registritoimingud . Äriregistri õiguslik tähendus
  • Täisühing ja usaldusühing
  • Osaühing ja aktsiaselts
  • Tulundusühistu, asutamine ja selle erinevus teistest äriühingutest
  • Äriühingu asutamine. Tegevusalad
  • Äriühingu juhtimine. Äriühingute juhtorganid, nende moodustamise kord
  • Juhtorganite liikmete õigused ja kohustused
  • Üldkoosoleku pädevus ettevõtte juhtimisel
  • Juhtorganite otsuste vastuvõtmine ja vormistamine ning vaidlustamine
  • Juhtorganite liikmete hoolsuskohustus, lojaalsuskohustus, konfidentsiaalsuskohustus
  • Juhtorgani liikme vastutus. Vastustuse liigid
  • Juhtorgani liikme vastutus maksuõigusrikkumise eest
  • Osalus osaühingus ja aktisaseltsis. Osakute ja aktsiate õiguslik režiim
  • Võlakirjad ja laenud
  • Emissiooni mõiste ja liigid
  • Äriühingute kapitalinõuded. Kapitali suurendamine ja vähendamine
  • Kasumi jaotamine
  • Tehingute tegemine, keelatud ja erinõudega tehingud
  • Maksejõuetusega seonduvad probleemid. Maksejõuetuse mõiste
  • Pankrot, pankrotimenetluse eesmärk
  • Saneerimine
  • Äriühingute ühinemine, jagunemine ja ümberkorraldamine
  • Äriühingute lõpetamine ,likvideerimismenetlus
  • Äriühingute ülevõtmine

  Kommentaarid (0)

  Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


  Sarnased materjalid

  67
  pdf
  Õiguse Alused kordamisküsimused
  52
  docx
  Ühinguõiguse loengumaterjal ja kordamisküsimused vastustega
  13
  docx
  Lepinguõiguse eksami kordamisküsimused ja vastused
  24
  pdf
  ÄRIÕIGUSE KONTROLLKÜSIMUSED
  28
  docx
  ÄRIÕIGUSE KORDAMISKÜSIMUSED II
  10
  docx
  Äriõiguse vastused
  269
  docx
  Õiguse alused eksami kordamisküsimused
  4
  docx
  Äriõiguse eksami kordamisküsimused

  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !