Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse
✍🏽 Avalikusta oma sahtlis olevad luuletused! Luuletus.ee Sulge

"wto" - 522 õppematerjali

wto - Genfis Asutatud: 1. jaanuaril 1995. a. Liikmed: 153 (2008 seisuga) WTO asutasid GATTi osalised riigid 1995. a. WTO ülesanded on kaasa aidata WTO raames sõlmitud lepingute rakendamisele ning korraldada liikmetevahelisi läbirääkimisi, riikidevaheliste WTO lepingutest kinnipidamisega seotud vaidluste lahendamist, liikmesriikide kaubanduspoliitika korrapärast läbivaatamist.
thumbnail
6
odt

WTO

KOOL NIMI KLASS WTO Maailma Kaubandusorganisatsioon Juhendaja : Pärnu 2012 SISUKORD · Sissejuhatus · Eesti ja WTO · WTO tegutsemispõhimõtted · Kokkuvõte · Kasutatud kirjandus · SISSEJUHATUS WTO (eesti keeles Maailma Kaubandusorganisatsioon, inglise keeles World Trade Organization) on rahvusvaheline organisatsioon, mis reguleerib riikide omavahelist kaubandust. Maailma Kaubandusorganisatsioon loodi 1995.aastal Üldise Tolli- ja Kaubanduskokkuleppega (General Agreement on Tariffs and Trade, GATT) ühinenud riikide baasil. WTO alustas tegevust 1. jaanuaril 1995. aastal reguleerides maailmakaubandust

Geograafia → Geograafia
10 allalaadimist
thumbnail
12
pptx

WTO

Aastal 15,04 miljardit litti, mida on võrreldes 2011. Aasta tulemusega 30,4 protsenti rohkem. ärileht.ee 18. oktoober 2013 17:05 Eksport Venemaale moodustab peaaegu 19 http://arileht.delfi.ee/news/uudised/leedu- ettevotjad-venemaa-wto-sse-kaebamine- protsenti kogu Leedu ekspordist. teeb-asja-hullemaks.d?id=66934220 Kas väide on õige või vale? (glob. vihik) WTO peakorter asub Genfis (Sveits) Eesti ühines WTO ­ ga 1998.aastal Hetkel WTO ­ s on 159 liiget WTO oli asutatud 1.01.1995 Venemaa liitumisläbirääkimised WTO ­ ga kestsid 18 aastat Karikatuur Kes on kujutatud karikatuuril? Mis te arvate, milline on karikatuuri pealkiri? Video http://uudised.err.ee/v/majandus/ec9e856 d-d933-4953-b4ea-b2db91e6e102 Kes on WTO peadirektor?

Ühiskond → Ühiskond
4 allalaadimist
thumbnail
21
ppt

WTO, IMF, G8

WTO, IMF, G8 WTO Mis on? World Trade Organization (Maailma Kaubandusorganisatsioon), Organisatsiooni kuulub 158 riiki. Kuidas tekkis ? 1948. aastal sõlmiti Tolli ja kaubanduskokkulepe (GATT), GATT reorganiseeriti 1994. aastal ja selle asemel moodustati Maailma Kaubandusorganisatsioon Millega tegeleb ? elavdada rahvusvahelist kaubandust soodustada vaba konkurentsi rahvusvahelises kaubanduses soodustada rahvusvahelise kaubanduse stabiilset arengut. Seos Eestiga ? Eesti liitus Maailma Kaubandusorganisatsiooniga 13. november 1999. aastal IMF Mis on ? The International Monetary Fund (Rahvusvaheline Valuutafond) Organisatsiooni kuulub 186 riiki. Tekkis 1994. aastal pärast teist maailmasõda Millega tegeleb ? Kooskõlastab rahvusvahelist majandust. Kindlus...

Geograafia → Geograafia
22 allalaadimist
thumbnail
11
ppt

WTO, IMF, NATO

WTO, IMF, NATO Annette Kirotar Marilyn Võsu GAG 2010 WTO Maailma Kaubandusorganisatsioon Rahvusvaheline organisatsioon, mis reguleerib riikide omavahelist kaubandust; loodud 1995. aastal; Eesti liitus 13. novembril 1999. aastal; peadirektor alates 2005. aastast Pascal Lamy. WTO töö juhindub WTO lepingutest; Lepingutel on kolm peamist sihti: 1) aidata kaubandusel toimida nii vabalt kui võimalik 2) liberaliseerida kaubandust täiendavalt uutes läbirääkimiste voorudes 3) panna paika vaidluste lahendamise kord, kompensatsioonide nõuded kokkulepete rikkumise eest jne. Liikmesriigid IMF Rahvusvaheline Valuutafond Rahvusvahelise rahasüsteemi stabiilsuse tagamisega tegelev organisatsioon; kokku 184 liikmesriiki; Eesti1992. aastast;

Geograafia → Geograafia
34 allalaadimist
thumbnail
6
doc

Merendus, WTO, NAFO

EMA MEREAKADEEMIA MEREKOOL Maksim Andrejev Eesti Meremajandus, WTO ja NAFO Referaat Juhendaja:Kaspar Kaugija Tallinn 2009 Eesti Merendus Meri on äärmiselt mitmekesine ning seda mõjutavad paljud tegevusvaldkonnad, huvid ja poliitikasuunad. Eesti asukoha tõttu on merenduse otsene osatähtsus majanduses suur. Kaudselt on merendusega seotud paljud muud Eestile olulised tegevusalad. Merendus kui majandusharu annab 15­20% SKPst.

Majandus → Majandus
41 allalaadimist
thumbnail
16
doc

Maailma Kaubandusorganisatsioon WTO

SISUKORD SISUKORD.................................................................................................................................1 SISSEJUHATUS.........................................................................................................................2 1.MAAILMA KAUBANDUSORGANISATSIOON (WTO).....................................................3 1.1. WTO tegevusvaldkond haarab kolme lepinguga sätestatud reguleeringuid. 4 1.2. Maailma Kaubandusorganisatsiooni liikmed.................................................4 1.3. Maailma Kaubandusorganisatsiooni struktuur..............................................4 1.4. WTO tegutsemispõhimõtted.........................................................................6 1.5. WTO funktsioonid......................................................................................... 6 1

Majandus → Turundus
24 allalaadimist
thumbnail
12
doc

WTO, Venemaa ja Eesti iseloomustus

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI TALLINNA KOLLEDZ Rahvusvaheline majandus ja ärikorraldus WTO, Venemaa ja Eesti iseloomustus Kodutöö Õppejõud: TALLINN 2011 1 Sissejuhatus 1. Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) iseloomustus 3 2. Ajalugu 3 3. WTO tegutsemispõhimõtted 5 4. WTO funktsioonid 5 5. WTO eesmärgid 6 6. Eesti ja WTO 7 7. WTO ja Venemaa 8 8. Venemaa liitumise WTO-ga eesmärgid ja ülesanded 10 9. Venemaa kui WTO liikme mõju Eestile 10 10. WTO tähtsus Eestile 11

Õigus → Rahvusvaheline majandusõigus
44 allalaadimist
thumbnail
10
doc

WTO World Trade Organisation

rahvusvaheline organisatsioon, mis on mõeldud riikidevahelise kaubanduse reguleerimiseks ja liberaliseerimiseks. See loodi 1. jaanuaril 1995 ja on Üldise Tolli- ja Kaubanduskokkuleppe (GATT) järeltulija, mis loodi 1947 ja jätkas oma tegevust peaaegu 5 dekaadi rahvusvaheline organisatsioonina. WTO tegeleb kaubandusreeglitega rahvusvahelisel pinnal; on vastutav läbirääkimiste ja uute kaubandusseaduste kasutusele võtmisega ja on vastutav liikmesriikide kinnipidamisest seoses WTO lepingutega, mis on allakirjutatud enamus maailma kaubandusriikide poolt ja oma valitsustes rafineeritud. Enamus teemasid, millele WTO keskendub, on pärit eelmistest kaubandusläbirääkimistest, eriti Uruguay Round ´st. Organisatsioon töötab hetkel uue läbirääkimiste kallal, mida kutsutakse Doha Arendusprotokolliks (Doha Round), mis alustas 2001. aastal. WTO koosneb 153 liikmesriigist, kes esindavad rohkem kui 95% maailma kaubandusest

Geograafia → Geograafia
65 allalaadimist
thumbnail
1
docx

Tarbimisühiskond

Tarbimisühiskond-ühiskond,kus elatustase ei piira elanikkonna tarbimist ja kaubavalikul lähtutakse hinnast Reklaamiroll- 1.müüa kaupa 2.anda ostjale infot 3.teenida kasumit Tarbijakaitse eesmärk-tutvustada inimesele tarbija põhiõigusi ja teadvustada tarbijakohustusi Tarbijakaitse ülesanded- 1.Levitada tarbijaõigustealast teavet 2.Jälgida et müüjad täidaks kehtivaid reegeleid Tarbija õigused-1.nõuda ja saada kaupa ja teenust, mis vastab nõuetele 2.saada kaupade kohta vajalikku infot 3.saada tarbimisõigusalast teavet 4.saada abi kui õigusi on rikutud Tarbija kohustused-1.lugeda läbi kasutusjuhend 2.jälgida hoolikalt hooldustingmärke 3.säilitada ostutsekk 4.enne ostulepingu allkirjastamist lugema läbi ja tutvuma tingimustega Müüja kohustused-1.vastutada müüdava kauba eest 2. Anda tõest infot müüdava kauba kohta 3. Andma tseki koos kaubaga ÜRO(1945)-1.tagada rahvusvaheline rahu ja julgeolek,2. arendada riikidevahelisi sõbralikke suhteid Ees...

Ühiskond → Ühiskonnaõpetus
19 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Organisatsioonid, eksamiks

riikidevahelisi vaidlusküsimusi ja muid ÜRO organite poolt tõstatatud õiguslikke küsimusi. Hooldusnõukogu (Trusteeship Council) kontrollib ÜRO halduse alla kuuluvaid territooriume. Sekretariaat (Secretariat) on ÜRO haldusorgan, mille eesotsas on peasekretär, kes valitakse viieks aastaks. Alates 1. jaanuarist 2007 on ÜRO peasekretär Ban Ki-moon Lõuna-Koreast. ÜRO kui katusorganisatsiooni juurde kuulub rida spetsialiseeritud valitsustevahelisi organisatsioone (sealhulgas FAO, IBRD, WTO, Maailma Terviseorganisatsioon, UNESCO ja teised) ning ÜRO abiorganisatsioone (UNICEF, UNDP, UNEP, UNCHR, UNCTAD, UNDCP jt.). ÜRO peakorter Praegune ÜRO peakorter ehitati New Yorki aastatel 1948-1952 East Riveri jõe kaldale. John D. Rockefeller, Jr. ostis selle krundi 8,5 miljoni USA dollari eest ja detsembris 1946 annetas maa ÜRO-le.Hoone projekteerimisega tegeles rahvusvaheline arhitektide rühm, mida juhtis Wallace K. Harrison USA-st. Rühma kuulusid mitmed tuntud arhitektid

Ühiskond → Ühiskond
12 allalaadimist
thumbnail
7
pptx

WTO (The World Trade Organization)

kaotamise riikide vahel mitmepoolsete läbirääkimiste teel. Kolmas reegel: kohustab riike kauplemisel mitte vahet tegema riikidel, kust imporditakse või kuhu eksporditakse. Neljas reegel: võrdne kohtlemine. Ei luba riikidel kehtestada importkaupadele, mis on pärast piiril tollimaksude tasumist jõudnud siseturule, siseriiklike makse nagu müügi või käibemaksu ,mis on kõrgem samasuguste kodumaiste roodete suhtes kehtestatust. Funktsioonid Funktsioone suunavad WTO enda aluspõhimõtted. See juhindub lepingutest, mis on õiguslikuks aluseks rahvusvahelisele kaubandusele ja kaubanduspoliitikale. Kolm peamist sihti : - Aidata kaubandusel toimida võimalikult vabalt - Liberaliseerida kaubandus täiendavalt uutes läbirääkimiste voorudes - Panna paika vaidluste lahendamise kord, kompensatsioonide nõuded kokkulepete rikkumise eest. Eesmärgid Lepingute rakendamine ja jälgmine

Ühiskond → Ühiskond
10 allalaadimist
thumbnail
4
doc

Kas vabakaubandus rikastab riiki?

1 Mari Süda BBA-I selgitamata" (Evart 2001). Ka NAFTA on olnud kasulik Kanadale ja USA-le. Kõigis 3 liikmesriikides kasvas omavaheline import ja eksport. Teiseks suureks organisatsiooniks, mis tegeleb vabakaubandusega, on WTO. Sinna kuulub 153 liikmesriiki üle kogu maailma, kaasa arvatud Eesti (13.11.1999). Eesmärgiks on elavdada riikide vahelist kaubandust, soodustada vaba konkurentsi ja rahvusvahelise kaubanduse stabiilset arengut. Enne WTO-d eksisteeris sarnane organisatsioon nimega General Agreement on Tariffs and Trade ­ GATT. Maailma Kaubandusorganisatsioon on eriti kasulik väike- ja suurriikidele. Väikesed riigid nagu Eesti impordivad rohkem kui ekspordivad, kuna

Majandus → Majandusõpetuse alused
87 allalaadimist
thumbnail
4
doc

ÜRO, WTO, IMF, NATO - Rahvusvahelised organisatsioonid

ÜRO ­ Ühinenud Rahvaste Organisatsioon ÜRO on globaalne organisatsioon, mis asutati 1945.a ja sinna kuulub 200 maailma riigist 191. ÜRO tegevuse eesmärgid on väga laialdased, selle tegevusvaldkonda kuuluvad nii rahu- ja julgeoleku-, arengu- kui ka inimõigusküsimused. * Peaassamblee (General Assembly) koosneb liikmesriikide delegatsioonidest. Korralised istungjärgud toimuvad igal aastal septembrist detsembrini. Suure töömahu tõttu suunab Peaassamblee enamiku arutusele tulevatest küsimustest oma kuuele peakomiteele. * Julgeolekunõukogu (Security Council) on tähtsaim püsivalt tegutsev organ. Koosneb 15 liikmest, kellest viis ­ Ameerika Ühendriigid, Suurbritannia, Prantsusmaa, Venemaa ja Hiina RV ­ on alalised ja omavad vetoõigust. Ülejäänud Julgeolekunõukogu liikmed valib Peaassamblee neljaks aastaks, valides iga kahe aasta järel 5 uut Julgeolekunõukogu liiget. Julgeolekunõukogu vastutab rahvusvahelise rahu ja julgeoleku eest. * ÜRO a...

Ühiskond → Ühiskonnaõpetus
57 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Tähtsamad rahvusvahelised organisatsioonid

Julgeolekunõukogu - on tähtsaim püsivalt tegutsev organ. Koosneb 15 liikmest, kellest viis - Ameerika Ühendriigid, Suurbritannia, Prantsusmaa, Venemaa ja Hiina RV - on alalised ja omavad vetoõigust. Ülejäänud Julgeolekunõukogu liikmed valib Peaassamblee neljaks aastaks, valides iga kahe aasta järel 5 uut Julgeolekunõukogu liiget. Julgeolekunõukogu vastutab rahvusvahelise rahu ja julgeoleku eest, ennetab ja surub maha agressioone, tagab rahu. Allorganisatsioonid - FAO, IBRD, WTO, Maailma Terviseorganisatsioon, UNESCO, ÜRO abiorganisatsioone: UNICEF, UNDP, UNEP, UNCHR, UNCTAD, UNIDO, UNDCP 2) Euroopa Nõukogu- Regionaalne, rahvusvaheline organisatsioon, millesse kuulub 47 liikmesriiki Euroopast ja Aasiast. Euroopa Nõukogu põhilised tegevusvaldkonnad on inimõigused, sotsiaalõigused, keelelised õigused, haridus ja kultuur. 3) Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioon (OSCE)

Ühiskond → Ühiskonnaõpetus
112 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Rahvusvahelised firmad

RAHVUSVAHELISED FIRMAD  Globaliseerumine  Rahvusvaheline koostöö 1.majandusliidud 2.organisatsioonid,mis tegelevad rahusvahelise kaubanduse ja rahaga 3.kartellid ASEAN-  Kagu-Aasia rahvaste ühendus  1967  Indoneesia,Malaisia,Singapur,Filipiinid,Tai  Soodsad tingimused liikmesriikidele NAFTA-  Põhja-Ameerika Vabakaubanduse Assotsiatsioon  1989  Kanada,USA,Mehhiko  See on üks maailma suuremaid kaubandusühendusi  esmärk on kaotada aja jooksul liikmesriikide vahelised tollimaksud ning mitmesugused kvoodid MERCOSUR-  Lõuna ühisturg  1991  Urugai,Paraguai,Brasiilia,Argentina  Kandidaat-Venetsueela  Ühisturg ühise valuutaga WTO-  Maailma kaubandusorganisatsioon  1995. aastal Üldise Tolli- ja Kaubanduskokkuleppega (GATT) ühinenud riik...

Geograafia → Geograafia
40 allalaadimist
thumbnail
4
doc

Maailma organisatsioonid

NATO-Põhja atlandi lepingu organisatsioon ehk Washingtoni leping.Asutati 4.aprillil 1949a.Kõrgeim organ on Põhja Atlandi Nõukogu, mida juhib NATO peasekretär Anders Fogh Rasmerssin eelmine oli Jaap De Hoop Scheffer. 2010 toimus tallinnas Nato mitteametlik välisministrite kohtumine. Sinna kuulub 28 riiki. Peakorter Brüsselis. Tegevus alad: sõjaline-poliitiline liit, rahastab kultuuripärandi kaitse programme ja teadusuuringuid,kriiside ohjamine,rahuvalve väljaspool oma liikmes maade territooriumil.Rahumisioonid: Iraak,Kosovo,Afganistan,Bosnia ja Hertsegovinas. Hoidub jõuga ähvardamast.Ei ole oma sõjaväge, väeüksused moodustavad liikmesriikide relvaüksustest. Kollektiivne enesekaitse põhimõte-relvastatud kallaletung ühele liikmele käsitatakse kallaletungina kõigile lepinguosalistele, lubatud relvajõu kasutamine.Oluline treeningu juures psühholoogiline ettevalmistamine. üleeuroopaline,oluliseks funktsiooniks on ühendada Euroopat, suhteid ho...

Ühiskond → Avalik haldus
8 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Organisatsioonid

Organisatsioonid  WTO – Maailma Kaubandusorganisatsioon; reguleerib riikide omavahelist kaubandust (157 riiki).  IMF – Rahvusvaheline Valuutafond; tagab stabiilse rahvusvahelise rahasüsteemi (188 riiki).  EL – Euroopa Liit; majandus- ja poliitilineorg. Mis ühendab liikmesriike. ( Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Holland, Horvaatia, Itaalia, Iirimaa, Kreeka, Küpros, L eedu,Luksemburg, Läti, Malta, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slova

Ühiskond → Ühiskond
2 allalaadimist
thumbnail
3
rtf

Majandusorganisatsioonid

kolme samba struktuur. Ministrite nõukogu nimetati Euroopa Liidu Nõukoguks. 1999.a võeti euro arveldusühikuna kasutusele, Rahandusliit hakkas toimima. 2002. a asendab EURO 12 liikmesriigis rahvusvaluuta (v.a. Sbr, Taani, Rootsi). 2004. a 1.mail toimus laienemine, 10 uut liikmesmaad-- Eesti, Läti, Leedu, Poola, Tsehhi, Slovakkia, Sloveenia jne. EL-i juhtinstitutsioonid: Euroopa Komisjon, Euroopa Parlament, Euroopa Liidu Nõukogu, Euroopa Kohus. 5) WTO - Maailma Kaubandusorganisatsioon Selle nime all alates 1994. a; peakorter Genfis. 140 liiget, Eesti - 1999.a. Eelkäija GATT (Üldine Tolli- ja Kubanduskokkulepe, 1948.a) Eesmärk: elavdada rahvusvahelist kaubandust, selleks kõrvaldada barjäärid ning alandada tollitariife, mis omakorda aitaks suurendada investeeringuid ja luua uusi töökohti. Paraneb liikmesriikide vaheline kaubavahetus, alanevad tollimaksud, võrdsed

Geograafia → Geograafia
13 allalaadimist
thumbnail
1
odt

Mõnede rahvusvaheliste organisatsioonide riigid ja pealinnad

Mõnede rahvusvaheliste organisatsioonide riigid ja pealinnad MERCOSUR (Lõuna Ühisturg) Leedu Vilnius Argentina Buenos Aires Luksemburg Luxemburg Brasiilia Brasilia Läti Riia Uruguay Montevideo Malta Valletta Paraguay Asunción Poola Varssavi Portugal Lissabon Prantsusmaa Pariis Rootsi Stockholm G7 Rumeenia Bukarest Am. Üh. Washington Saksamaa Berliin Kanada Ottawa Slovakkia Bratislava Itaalia Rooma Sloveenia Ljubljana Jaa...

Geograafia → Geograafia
23 allalaadimist
thumbnail
3
docx

Tähtsamad rahvusvahelised organisatsioonid - ÜRO, WTO, IMF, NATo

Tegemist on lokaalse organisatsiooniga. 4. Majanduskoostöö ja Arengu organisatsioon Majanduskoostöö ja Arengu organisastioon on arenenud tööstusriike koondav rahvusvaheline organisatsioon. OECD tegeleb peamiselt majanduspoliitikaga: üldise teabevahetuse, andmete kogumise, statistika avaldamise, majanduse analüüsi, prognooside ja muu sellisega. On globaalne organisatsioon. 5. WTO ­ Maailma kaubandusorganisatsioon WTO on rahvusvaheline organisatsioon, mis reguleerib riikide omavahelist kaubandust. On ülemaailmne organisatsioon. 6. IMF ­ Rahvusvaheline valuutafond IMF ­ on rahvusvahelise rahasüsteemi stabiilsuse tagamisega tegelev organisatsioon. Rahvusvahelise Valuutafondi peamiste tegevusvaldkondadeks on majanduspoliitika seire, finantsabi ja tehniline abi: IMF-i seiretegevuse eesmärgiks on julgustada riike rakendama sellist

Ühiskond → Kodanikuõpetus
36 allalaadimist
thumbnail
39
pptx

Globaliseerumine

· Toodete kõrgem kvaliteet, madalamad hinnad · Tarbimise kasv · Suurenenud nõudmine kaupadele ja teenustele loob uusi töökohti ja suurema heaolu Rahvusvahelised majandusorganisatsioonid · Liidud, mis on asutatud ühiste eesmärkide saavutamiseks majanduse valdkonnas · Suunavad riikidevaheliste majandussidemete arendamist · Suunavad rahvusvaheliste firmade tegevust Rahvusvahelised majandusorganisatsioonid 1 Maailma kaubandusorganisatsioon WTO · Asutati 1948.a riikidevahelise kaubanduse lihtsustamiseks,liikmeid 153(23.07.2008 seisuga) · Eesti on WTO liige alates 1999.a · WTO peakorter: Sveitsis , Genfis Rahvusvaheline Valuutafond IMF · Asutati 1944.a, liikmeid üle 180 riigi WTO liikmesriigid Rahvusvahelised majandusorganisatsioonid 2 NAFTA-Põhja-Ameerika Vabakaubanduse Assotsiatsioon · Asutati 1994.a , kuuluvad Kanada, USA, Mehhiko · Peakorter asub Ottawas / Kanada/ ASEAN ­ Kagu-Aasia maade assotsiatsioon

Majandus → Rahvusvaheline majandus
45 allalaadimist
thumbnail
6
docx

Rahvusvaheline majandus. Mõisted eesti ja vene keeles

Majandusõpetus Teema 15.Mõisted Rahvusvaheline kaubandus ja valuutakurss 1. Rahvusvaheline majandus, international economics - majandusteooria osa, mis 1. uurib erinevate riikide majandussubjektide koostöö seaduspärasusi rahvusvahelise kaubanduse, tootmisfaktorite liikumise, finantside ja rahvusvahelise majanduspoliitika valdkonnas. 2. Rahvusvaheline tööjaotus, international division of labor - riikide 2. spetsialiseerumine mingile kindlale tootmisalale ja selle toodangu vahetamine teiste - riikide toodangu vastu, territoriaalse tööjaotuse kõrgeim vorm. - 3. 3. Rahvusvaheline kaub...

Majandus → Majandus
6 allalaadimist
thumbnail
4
doc

Agraarpoliitika

FAO ­ tegevuse eesmärk on suunatud eelkõige inimkonna toiduga varustamisele: kindlustada stabiilne poliitiline, majanduslik ja sotsiaalne keskkond maailmas; luua tingimused näljahäda likvideerimisele; tagada pidev toiduga kindlustatus kõigile; vaesuse ja ebavõrdsuse likvideerimine; toidupoliitika parem teostumine. WTO ­ maailmakaubandus organisatsioon. Ajalooliselt eelnes WTOle multilateraalne leping GATT, mis on alates 1995 WTO üks alaosa. WTO sisaldab nelja osa: GATT, teenindus, intellektuaalse omandi kaitse, WTO teised instrumendid. Eesti WTOs 13.november 1999. GATTi eesmärgid ­ tagada mitmepoolsete reeglitega liberaalne ja avatud kaubandussüsteem, tagada liikmesriikide aus ja õiglane konkurents. WTO põllumajandusleping ­ programmi eesmärk on üles ehitada ,,õiglane ja erapooletu turule orienteeritud põllumajanduse kaubandussüsteem", mis seisneb õiguses kasutada impordi kontrollimiseks

Põllumajandus → Agraarpoliitika
48 allalaadimist
thumbnail
3
docx

Muutused ühiskonnas - mõisted

WTO- Maailma Kaubandusorganisatsioon Eesmärk: riikidevahelise kaubanduse reguleerimine N: aladatakse tolle. EL- Euroopa Liit- Euroopa Majandusühendus, mis peaks tagama ühisturu, s.o. kaupade, teenust, kapitali ja tööjõu vaba liikumise ühenduse piires. Kasutusele on võetud ühisraha euro, loodud ühised Euroopa valitsemisorganid; kooskõlastatud majandus-, keskkonna- ja sisserändepoliitikat. NAFTA- Põhja Ameerika Vabakaubandus Assotsiatsioon Eesmärk: Kaotada liikmesriikide vahelised tollimaksud, kvoodid jne ASEAN- Kagu-Aasia maade assotsiatsioon Eesmärk: liikmesmaade majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise koostöö arendamine ja arengu kiirendamine. OPEC- Naftat Eksportivate Riikide Organisatsioon Eesmärk: reguleerida hinda maailmaturul, määrata kindalks liikmesmaade naftatoodang ja ekspordi kvoodid Maailmapank- annab laene riikidele Majanduse struktuur- Raamistik, mille alla kuuluvad transpordi- ja kommunikatsioonivõrgud, tööstused, hari...

Geograafia → Geograafia
15 allalaadimist
thumbnail
7
docx

Euroopa Liidu liikmesriigid koos pealinnadega liitumisaasta järgi

Asutajaliikmed: Belgia ­ Brüssel Prantsusmaa - Pariis Saksamaa - Berliin Itaalia - Rooma Luksemburg - Luksemburg Madalmaad - Amsterdam 1973: Taani - Kopenhaagen Iirimaa - Dubliin Ühendkuningriik - London 1981: Kreeka - Ateena 1986: Portugal - Lissabon Hispaania - Madrid 1995: Austria - Viin Soome - Helsingi Rootsi - Stockholm 2004: Küpros - Nikosia Tsehhi Vabariik - Praha Eesti - Tallinn Ungari - Budapest Läti - Riia Leedu - Vilnius Malta - Valletta Poola - Varssavi Slovakkia - Bratislava Sloveenia - Ljubljana 2007: Bulgaaria - Sofia Rumeenia ­ Bukarest 2013: Horvaatia ­ Zagreb Riigid, kus on kasutusel euro. Austria Belgia Eesti Hispaania Holland Iirimaa Itaalia Kreeka Küpros Leedu Luksem...

Geograafia → Maailma majandus- ja...
1 allalaadimist
thumbnail
6
doc

Euroopa Liidu väliskaubandus

alandada tollimakse ja kõrvaldada muud tõkked maailmakaubanduselt. Varasemate läbiräälimisvoorude tulemusena on Euroopa Liidu keskmine tööstustoode imporditollimaks langenud 4%-ni, mis on üks madalamaid maailmas. Doha voorus on edasiliikumine olnud aeglane. Rikaste ja vaeste riikide vahel on ilmnenud suured püsivad erimeelsused küsimustes, nagu vastastikune turgude avamine ning pikka aga päevakorras olnud põllumajandustoetused. Läbirääkimised ei ole veel lõpetatud. Mis on WTO? WTO( World Trade Organization) ehk Maailma Kaubandusorganisatsioon on rahvusvaheline organisatsioon, mis reguleerib riikide omavahelist kaubandust. Maailma Kaubandusorganisatsioonis on napilt 150 liikmesriiki, nende ülesanne on edendada ja kontrollida maailmakaubandust. See loodi 1995. aastal Üldise Tolli- ja Kaubandus- kokkuleppega( GATT- General Agreement on Tariffs and Trade) ühinenud riikide baasil. Alates 2002. aastast täidab peadirektori ülesandeid tailane Supachai Parichpakdi

Majandus → Majandus
48 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Riikide majandussüsteem

RIIKIDE MAJANDUSSÜSTEEM. … on väljakujunenud, et midagi toota või teenuseid pakkuda. 1. Naturaalmajandus e. tavamajandus – toodetakse endale , ise. Arengumaadele, vähesäilinud. 2. Käsumajandus e. plaanimaja. – riik määrab palju toodetakse ja mida. Ise. Venemaa , Kuuba, Põhja –Koera. 3. Turumajandus- ise. Arenenud riikidele ,kus turg määrab tooted ja teenused, tähtis konkurents. ( parem hind ja kvaliteet) Esinevad kartellid kus firmad omavahel sõlmivad lepinguid, et saavutada kontroll turu üle. RAHVUSVAHELISED ORGANISATSIOONID  Riikide vaheline koostöö mingi eesmärgi saavutamiseks.  Maailmas on loodud ligi 45000 organisatsiooni. (hetkel u. 17500)  1 loodi 1815a, 1 arvestatav 1919a Rahvasteliit LIIGITAMINE:  Piirkonnaalusel (ülemaailmsed, regionaalsed, subregionaalsed)  Valitsustevahelised või valitsustevälised  Tegevusvaldkonna alusel....

Geograafia → Geograafia
13 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Ühiskond, rahvusvaheline suhtlemine (organisatsioonid)

ÜHISKOND ­ RAHVUSVAHELINE SUHTLEMINE ÜRO ­ Ühinenud rahvaste Organisatsioon on 51 riigi poolt moodustatud rahvusvaheline organisatsioon. Eesmärk on internatsionaalse rahu ja julgeoleku, inimõiguste ning rahvusvahelise koostöö tagamine, majandusliku, sotsiaalse, kultuurilise ja humaanse iseloomuga ülemaailmsete probleemide lahendamine. ÜRO-s hetkel 192 liikmesriiki, Eesti ühines 17.sept 1991 Peakorter asub New Yorgis Põhikiri jõustus 24.okt.1945 (seda kuupäeva tähistatakse ÜRO päevana) Peasekretär on Ban Ki-moon (Lõuna-Korea) NATO ­ Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon on sõjaväeline liite, millele pandi alus 4.aprill 1949. aastal Põhja- Atlangi lepinguga (Washingtoni leping). NATO liikmeid on 28, Eesti liitus NATO-ga 2004. aastal Eesmärgiks on tagada (eelkõige liikmesriikide) inimestele turvalisus ja vabadus. NATO soovib kriise ja probleeme lahendada diplomaatilisel teel, kui see ei õnnestu, on NATO-l olemas väed sõjaliseks sekkumisek...

Ühiskond → Ühiskonnaõpetus
59 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Majandus-organisatsioonid

Asutamine · 1948 tolliliit Belgia, Holland, Luxemburg · 1951 Euroopa Söe-ja Terasekoondis · 1957 Euroopa Majandusühendus · 1967 Euroopa Ühendus · 1992 Euroopa Ühendus reorganiseerimine Euroopa Liiduks (Maastrichti leping) · 1993 jõustub Maastrichti leping Liikmesriigid: Soome, Rootsi, Taani, Suurbritannia, Iirimaa, Saksamaa, Holland, Belgia, Luxemburg, Prantsusmaa, Austria, Portugal, Hispaania, Itaalia, Kreeka WTO Maailma Kaubandusorganisatsioon Tegevus: Reguleerib maailmakaubandust vastavate lepetega selle liberaliseerimise suunas Loomine: 1947 Liikmed: 135 riiki OPEC Tegevus: Nafta tootmismahtude reguleerimine ning toornafta hinna kujundamine Asutati: 1960 Liikmed: Alzeeria, Indoneesia, Iraan, Iraak, Kuveit, Liibüa,Nigeeria, Katar, Saudi Araabia, Araabia Ühendemiraadid, Gabon,Venezuela, Ecuador

Geograafia → Geograafia
55 allalaadimist
thumbnail
2
sxw

Geograafia kontrolltöö

1. Millised demograafilisi, sotsiaalseid ja majanduslikke probleeme tekitab rahvastiku vananemine? 1)DEMOGRAAFILISED: keskmise eluea pikenemine, tõuseb vanurite osatähtsus. 2)SOTSIAALSED: palju pensionääre, sündide arvu vähenemine. 3)MAJANDUSLIKUD: vähe maksumaksjaid, riigikassa ei täitu nii kiirelt. 2. Majandusorganisatsioonid 1) GATT: 1948. a loodud tolli-ja kaubanduskokkulepe, mille eesmärk oli välja töötada maailmakaubanduse reeglid ja korraldada läbirääkimisi. 2) WTO: 1994.a loodud Maailma Kaubandusorganisatsioon, mille eesmärk on elavdada rahvusvahelist kaubandus. 3) IMF: 1944.a loodud Rahvusvaheline Valuutafond, püüab vältida ülemäära järske, maailmamajandust ohustavaid valuutakursside kõikumisi ning leevendada eri riikide finantskriise. 4) Vabakaubanduspiirkond: ühendus, mille liikmesmaade vahel on kaotatud kõik kaubandustõkked. Samas säilitakse individuaalne kaubanduspoliitika väljaspool liitu olevate riikidega (nt NAFTA ja EFTA)

Geograafia → Geograafia
104 allalaadimist
thumbnail
6
docx

Rahvusvahelise majanduse KT küsimused-vastused

toomisvõimsustest Masstootmine Saavutada mastaabisäästu efekti realiseerumine täies ulatuses Turu loomise Saavutada kompaniile dumping turuliidri positsioon uue toote osas Röövellik dumping Saavutada monopoolne positsioon välisturul "Laubad-kokku" Rünnata turuliidrit eksportturul 10. Mitmepoolne kaubavahetuse reguleerimine. GATT ja WTO. Algselt (1944) oli olemas plaan, et maailma-kaubanduse liberaliseerimist peab hakkama administreerima suur, efektiivne organisatsioon ­ Rahvusvaheline Kaubandusorganisatsioon[1]. USA Senat ja mõnede teiste riikide valitsused aga polnud valmis aktsepteerima selle väga ambitsioonika organisatsiooni plaane. Selle asemel sai sõjajärgse rahvusvahelise kaubanduse liberaliseerimise tööriistaks GATT'i leping, mis kirjutati alla 23 riigi poolt 1947. aastal

Majandus → Rahvusvaheline majandus
150 allalaadimist
thumbnail
3
doc

Kuidas suhtutakse Eesti osalemisse rahvusvahelistes organisatsioonides?

Lühiuuring teemal "Kuidas suhtutakse Eesti osalemisse rahvusvahelistes organisatsioonides?" Lühiuuringus osales kokku seitse inimest. Neist neli olid poisid ja kolm tüdrukud. Vastanute vanus jäi 18. kuni 22. eluaasta vahele. Lühiuuringu eesmärgiks oli välja selgitada, mida arvavad noored Eesti kuulumisest rahvusvahelistesse organisatsioonidesse. Esiteks küsisin lühiuuringus osalejatelt milliseid rahvusvahelisi organisatsioone nad teavad kellega Eesti on liitunud.Kõige pareminin teati Euroopa Liiduga ja NATO-ga liitumist.Seda oskasid kõik osavõtjad välja pakkuda.70% vastanutest teadis nimetada ka ÜRO-d.Peale nende kolme teati nimetada ka selliseid organisatsioone nagu ROK,WHO,Unesco ja WTO-d.ROK oli ka üks tuntumaid organisatsioone,seda ehk sellepärast et Hiina korraldab järgmised olümpiamängud.Hetkel on Tiibeti küsimus palju üleval olnud meedias ja see on juhtinud tähelepanu ROK-ile.Üldiselt noored teavad ka teisi rahv...

Kategooriata → Uurimistöö
41 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Globaliseerumine

Global. e. üleilmast.on ühisk.ja maailma majanduse muutused, mis on põhjust. kasvavast rahvusvahelisest kaubandusest ja tihenevast üleilmsest kultuurivahetusest. vabakaubandusest muutused tehnoloogias, transpordi ja kommunikatsiooni areng, majanduses, rahvusvahelise kaubanduse kasv, kapitali liikumise kasv ülemaailma, otseinvesteer. kasv,riikide suveräänsuse ning riigipiiride tähtsuse vähenemine rahvusvaheliste kokkulepete tõttu mis on viinud organ.nagu WTO(maailma kaubandusorganisatsioon, elavdada rahvus. kauband.) ja OPEC(Naftat transportivate riikide vaheline org. Põhit. toornafta hinna regul. maailmaturul, liikmete naftatoodangu ja ekspordikvootide kindlaksmäär. venetsueela, Iraak iraan Ecuador liibüa)tekkeni,rahvusvaheliste finantsorganistsioonide (IMF(rahvusvaheline valuutafond, rahvus. vahel. rahasüsteemi stabiilsuse tagamine) ja Maailmapank) loomine,hargmaiste ettevõtete järjest suurenev osatäht. maailma majanduses, mi...

Geograafia → Geograafia
78 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Majandusgeograafia

Majandus Geograafia KT Vastused. Euroopa riigid ja pealinnad (- kuulub Euroopa Liitu ) Andorra-Andorra la Vella Albaania-Tirana Austria-Viin Belgia-Brüssel Bosnia ja Hertsegoviina-Sarajevo Bulgaaria-Sofia Eesti-Tallinn Hispaania-Madrid Holland-Amsterdam Horvaatia-Zagreb Iirimaa-Dublin Island-Reykjavík Itaalia-Rooma Kreeka-Ateena Küpros-Nikosia Leedu-Vilnius Liechtenstein-Vaduz Luksemburg-Luxembourg Läti-Riia Makedoonia-Skopje Malta-Valletta Moldova-Chiþinu Montenegro-Podgorica Norra-Oslo Poola-Varssavi Portugal-Lissabon Prantsusmaa-Pariis Rootsi-Stockholm Rumeenia-Bukarest Saksamaa-Berliin Serbia-Belgrad Slovakkia-Bratislava Sloveenia-Ljubljana Soome-Helsingi Suurbritannia-London Sveits-Bern Taani-Kopenhaagen Tsehhi-Praha Türgi-Ankara Ukraina-Kiiev Ungari-Budapest Valgevene-Minsk Venemaa-Moskva Põhja riigid on: USA, Jaapan, Saksamaa, Prantsusmaa, Suurbritannia, Itaalia, Kanada, portugal, Hispaania, iirimaa, Korea vabariik, Iisrael, ...

Geograafia → Geograafia
27 allalaadimist
thumbnail
6
doc

Tähtsamad rahvusvahelised organisatsioonid - ÜRO

täisliige ja sellest ajast tuntakse seda G8 nime all. Grupp on pälvinud sageli kriitikat globaliseerumisvastastelt jõududelt. Samuti on vastuolusid tekitanud Venemaa liikmestaatus, sest paljude poliitikute ja ekspertide hinnangul ei ole tegu tõeliselt demokraatliku riigiga. Tuntumad kriitikud on olnud USA senaatorid John McCain ja Joseph Lieberman, kes esitasid 2005. aastal üleskutse Venemaa osalus ühenduses ajutiselt peatada. 5. WTO Maailma Kaubandusorganisatsioon (inglise keeles World Trade Organization, WTO) on rahvusvaheline organisatsioon, mis reguleerib riikide omavahelist kaubandust. Maailma Kaubandusorganisatsioon loodi 1995. aastal Üldise Tolli- ja Kaubanduskokkuleppega (General Agreement on Tariffs and Trade, GATT) ühinenud riikide baasil. Maailma Kaubandusorganisatsioonil on 153 liikmesriiki ja 30 vaatlejaliiget, kellest enamik taotleb liikmestaatust

Ühiskond → Ühiskonnaõpetus
48 allalaadimist
thumbnail
3
doc

Geograafia: Rahvusvahelised põhjused

Tänapäevaks on kasutusele võetud EURO. Loodud ühised euroopa valitsemisorganid, kooskõlastatud majandus-, keskkonna-, ja siserändepoliitikad · NAFTA - P-Ameerika vabakaubandus assotsiatsioon. Siia kuuluvad USA, Kanada ja Mehhiko. Ülesandeks on kontrollida ja korraldada erinevate firmade tegevust maa eri piirkondades ( kaotada liikmesriikide vahelised tollimaksud ja kvoodid) · WTO ­ Maailmakaubandusorganisatsioon. Siia kuulub ligi 140 riiki, kes kõik on omavahel väga tihedas koostöös. Oma töö hõlbustamiseks on võtnud kasutusele ja hõlbustanud teatud piire nt tolle, mis aitaks suurendada investeeringuid ja luua uusi töökohti. · IMF ­ rahvusvaheline valuutafond. Peamiseks ülesandeks on kapitali muutuste jälgimine turul. · OPEC ­ naftat eksportivad riigid. Siia kuulub ligi 13 riiki, kes turul kiirelt arendavad. PÜSTIRIKKAD

Geograafia → Geograafia
10 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Rahvuslikud organisatsioonid

Organisatsioon Nimi ingl.k. Nimi eesti k. Tegevusala Liikmed WTO World Trade Maailma Reguleerib Põhja- ja Lõuna-Ameerika, Organisation Kaubandusorganisatsioon riikide vahelist Edela-Aafrika, Kagu-Aasia, kaubandust Austraalia, Euroopa; IMF Internarional Rahvusvaheline Tegeleb 184 liikmesriiki, peaaegu Monetary Fund valuutafond rahasüsteemi kogu maailm stabiilsese tagamisega ja finantstehnilise abi ning ...

Geograafia → Geograafia
26 allalaadimist
thumbnail
3
doc

Rahvusvahelised organisatsioonid

OPEC ­ Naftat Eksportivate Riikide Organisatsioon Asutati 1960. aastal Eesmärk naftahinna kujundamine ja kõrgel hoidmine Liikmesriikide heaolu tagamine 11 liiget: Iraan, Iraak, Kuveit, Saudi-Araabia, Katar, Araabia ÜE, Liibüa, Nigeeria, Alzeeria, Venezuela, Indoneesia. 1 barrel = 158,92 liitrit (praegu ~ 50 USD) Organisation of Petroleum Exporting Countries Toorainekartell EFTA ­ Euroopa Vabakaubandus Piirkond (Assotsiatsioon) Loodi 1960. aastal Eesmärk vabakaubandus Euroopa piirkonnas Ajalooline tähtsus EL-iga kauplemisreeglid samad Praegu 4 liiget: Norra, Island, Sveits, Liechtenstein. NAFTA ­ Põhja-Ameerika Vabakaubanduse Assotsiatsioon Loodi 1994. aastal Liikmed: USA, Kanada, Mehhiko. Eesmärk rahvusvaheliste firmade töö hõlbustamine ja vabakaubandus, samuti tahab saada tolliliiduks. ASEAN ­ Kagu-Aasia Maade Organisatsioon Loodi 1967. aastal 10 liikmesriik...

Ühiskond → Ühiskonnaõpetus
109 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Eksami abi

Ajastu Agraarajastu Industriaalajastu Infoajastu Peamised Põllumajandus, metsandus, Töötlev tööstus, Teenindus, info töötlemineja mahandusharud Kalandus, jahindus Tekstiili,masinatööstus edastamine, transport Peamine tootmisüksus Mõis, talu Ettevõte, tehas Uurimis või teenindusüksus Töö iseloom Käsiitsitöö Masinatöö Vaimne töö Peamised kasutatavad Maa, mets, vesi Maavarad Informatsioon ressursid Hõive Valdav osa töötajaist Valdav osa töötajatest Valdav osa teeninduses põllumajanduses tööstuses Peamine Maakond Riik Kogu maailm tegevuspiirkond Osalemine ...

Geograafia → Geograafia
391 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Rahvusvahelised majandusorganisatsioonid

grupist. Alustas tööd 1945. Ülesanne on anda riikidele arenguabi laenude näol ja teha ülevaateid riikide arengutasemest. Aastakoosolek koos IMF-ga. Liikemeid üle 180 Maailma Kaubandusorganisatsioon (WTO) - 1948 sõlmiti Üldine Tolli- ja Kaubanduskokkulepe (GATT), mille ülesandeks oli alandada riikidevahelisi kaubanduspiiranguid. Hakati korraldama läbirääkimisi ja välja töötama ühiseid reegleid kaubavahetuseks.1994 reorganiseeriti, alates 1995-st WTO. Seisab hea selle eest, et kõikidel riikidel oleks ühesugused võimalused kaubavahetuseks ja püüab vältida kaubandusbarjääre. 2008 aasta juuli seisuga 153 liiget. Eesti liige aastast 1999. Kõigi kolme maailma majandust juhtiva organisatsiooni ühine ülesanne on aidata kaasa kõikide maailma riikide arengutaseme parandamisele. Euroopa Liit Kõige tuntum ja edukam majandusliit. Eesmärk on riikide konvergents.Hetkel 27 liiget. Rahaliidus 14 liiget

Geograafia → Geograafia
37 allalaadimist
thumbnail
5
doc

Tähtsamad rahvusvahelised organisatsioonid

õiguslikke küsimusi. Y Hooldusnõukogu (Trusteeship Council) kontrollib ÜRO halduse alla kuuluvaid territooriume. Y Sekretariaat (Secretariat) on ÜRO haldusorgan, mille eesotsas on peasekretär, kes valitakse viieks aastaks. Alates 1. jaanuarist 2007 on ÜRO peasekretär Pan Ki-moon Lõuna-Koreast. ÜRO kui katusorganisatsiooni juurde kuulub rida spetsialiseeritud valitsustevahelisi organisatsioone (sealhulgas FAO, IBRD, WTO, Maailma Terviseorganisatsioon, UNESCO ja teised) ning ÜRO abiorganisatsioone (UNICEF, UNDP, UNEP, UNCHR, UNCTAD, UNDCP jt.). Eesti ühines ÜRO-ga 17. septembril 1991. 2) Euroopa Nõukogu Euroopa Nõukogu on rahvusvaheline poliitiline organisatsioon, mis käsitleb kõiki Euroopa ühiskonna ees seisvaid peamisi probleeme, välja arvatud kaitseküsimused. Euroopa Nõukogu tegevuskavva kuuluvad järgmised valdkonnad: inimõigused, meedia, õigusalane

Ühiskond → Ühiskonnaõpetus
143 allalaadimist
thumbnail
1
docx

Rahvusvahelised organisatsioonid

Rahvusvahelised organisatsioonid Euroopa liit- 27 riiki, poliitline majandusliit, prioriteet religioonse ebavõrdsuse vähendamine, toimib liikme maksudest WTO- world trade organisatsion- e maailma majandus org, eesmärgiks elatada maailma kaubandust, alandada tollijakaupade tariife NAFTA- north american free trade agreement- e põhja ameerika vabakaubandus leping, liikmesriigid on usa,kanada,mehhiko, kaubandus org- kaotatud pmst kõik kaubandus tõkked ASEAN- assocation of south east asian nations- e kagu aasia riikide ühendus, kaubanduslik org G20- lobal twenty- maailma juhtivad tööstusriigid, toimub igaastane tippkohtumine( maailma poliitika põhisuundade paika panekuks) MERCOSUR- south common market- e lõuna ühisturg, brasiilia,baraquai,uruqai,argentiina, vabakaubandus liit ÜRO- e ülemaailmne rahu, julgeoleku org., eesti alates 1991 NATO- north atlantic thesty org- e põhja atlandi lepingu org, 24 liikmesriiki(eesti 2003), sõjalispoliitilin...

Geograafia → Geograafia
14 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Maailmamajandus

http://www.abiks.pri.ee Tootmisviisi moodustavad majanduses kasutatavad tehnoloogiad ja neile vastavad inimeste vahelised suhted ja töökorraldus. 1) traditsioonilised TV ­ levinud väikestes inimgruppides, oma tarbeks, ei osale maailmamaj. 1.1 korilus, 1.2varaagraarne ­ tekkis seoses loomade kodustamise ja põlluharimise tekkimisega 1.3 hilisagraarne ­ tekkis looma ja taimekasvatuse ühendamise tulemusena 2) Industriaalsed TV ­ tekivad industrialiseerimisega, levinud suurtes inimgruppides, toodetakse turule, osaleb maailmamaj. 2.1 iseseisev industrialiseerimine ­ järkjärgult mindi üle järgmisele TVle 2.2 sõltuv industrialiseerimine ­ toimus industriaalriikide poolt, mitmeid maid kolooniateks muutes Varaindustriaalne ­ alates 15.saj ­ tehnoloogia kiire areng, turumaj levik kõigis maj.harudes, suurettevõtluse teatav levik, säilib käsitöö ja väikeettev...

Geograafia → Geograafia
119 allalaadimist
thumbnail
30
doc

Maailma Kaubandusorganisatsioon

.....................................................................................6 1.1 Lühiülevaade intellektuaalomandi õiguskaitsega seotud rahvusvaheliste lepingute ajaloost................................................................................................6 1.2 Üldise Tolli- ja Kaubanduskokkuleppe põhiolemus......................................7 1.3 GATT-ist Maailma Kaubandusorganisatsioonini. Arengud .........................8 2. Ülevaade WTO olemusest...................................................................................10 2.1Mis on Maailma Kaubandusorganisatsioon?.............................................. 10 2.2Maailma Kaubandusorganisatsiooni struktuur............................................ 11 2.3Maailma Kaubandusorganisatsiooni tegevuse peaeesmärgid intellektuaalomandi õiguskaitse vallas............................................................. 13 3

Õigus → Intellektuaalse omandi...
162 allalaadimist
thumbnail
3
docx

Rahvusvahelised organisatsioonid

6.Sekretariaat on ÜRO haldusorgan, eesotsas peasekretär, kes valitakse 5 aastaks Etteheiteid ÜRO-le: liigne bürokraatia; asjaajamise aeglus; vähene efektiivsus; puudub sunnimehhanism, millega kohustada liikmesriike vastuvõetud otsuseid ellu viima ÜRO juurde kuuluvad valitsustevahelised organisatsioonid: WTO ­ Maailma Kaubandusorganisatsioon ­ reguleerib riikidevahelisi kaubandussuhteid. Loodi 1995.a.Peadirektor Pascal Lamy (2011), peakorter Genfis (Sveits). Eesti WTO liige 13.11.1999 WHO ­ Maailma Terviseorganisatsioon. Loodi 7.04.1948.a. (7.aprill tähistatakse maailma tervisepäeva). Eesti WHO liige 1993.a. UNICEF ­ United Nationts International Children's Fund ­ ÜRO lasteorganisatsioon. Loodud 1946.a., Eesti 1994.a. Rahvusvaheline UNICEFi päev 31.10. Eesmärk: läbi heategevuse toetada laste sotsiaalsete vajaduste paremat rahuldamist ning kodanikuühiskonna arengut FAO ­ Toidu- ja Põllumajandusorganisatsioon

Ühiskond → Ühiskonnaõpetus
18 allalaadimist
thumbnail
12
doc

G.A.T.S

(nt raamatupidajad, arstid, õpetajad) [2] 6 5. GATS´I TEKE WTO multilateraalse regulatsioon põhineb asutamislepingul ja kolmel aluslepingul: GATT ja selle siduslepingud, teenustekaubanduse üldleping (GATS ­ General Agreement on Trade in Services) ja intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide leping (TRIPS ­ Trade Related Intellectual Property Rights). Lisaks on WTO all nn. mõnepoolsed kaubanduslepinguid, mille osalisteks on vaid mõned WTO liikmed, näit. tsiviilõhusõidukikaubanduse leping (Agreement on Trade in Civil Aircraft) ja riigihankeleping (GPA - Government Procurement Agreement). WTO lepingutega seondub ka tugev ühine vaidluste lahendamise mehhanism, mille kaudu organisatsiooni liikmed kehtestavad oma õigusi ning lahendavad lepingute täitmisel tekkivaid erimeelsusi

Majandus → Rahvusvaheline majandus
18 allalaadimist
thumbnail
20
odt

TÄHTSAMAD RAHVUSVAHELISED ORGANISATSIOONID

........................................................................................5 3 Euroopa Nõukogu..............................................................................................................................6 3.1 Euroopa Nõukogu põhiorganid ja eesmärgid............................................................................6 4 WTO- maailma kaubandus organisatsioon........................................................................................6 4.1 WTO eesmärgid ja põhimõtted..................................................................................................6 4.2 Eesti ja WTO..............................................................................................................................7 5 G7- Jõukate tööstusriikide ühendus...................................................................................................7 5.1 Riikide koostöö põhimõtted.................................................

Ühiskond → Ühiskond
18 allalaadimist
thumbnail
2
odt

Lühike ülevaade rahvusvahelistest organisatsioonidest

WTO (Maailma Kaubanduse Organisatsioon) Eesmärk: elavdada rahvusvahelist kaubandust, püüab vähendada kaubanduse barjääre. Loodi: 1995 Liikmeid: 2008 seisuga 153 (Eesti 1999) ÜRO (Ühinenud Rahvaste Organisatsioon) Eesmärk: rahvusvahelise rahu ja julgeoleku, inimõiguste ning rahvusvahelise koostöö tagamine ja majandusliku, sotsiaalse, kultuurilise IMF (Rahvusvaheline Valuuta Fond) ja humaanse iseloomuga rahvusvaheliste Eesmärk: vältida ülemäära järske probleemide lahendamine. maailmamajandust ohustavaud valuutakursside Loodi: 1945 kõikumisi. Leevendada eripiirkondade Liikmed: 192 finantskriise. Annab riikidele laenu. ÜRO töökeelteks on inglise, prantsuse, hispaania, Loodi: 1944 ...

Geograafia → Geograafia
47 allalaadimist
thumbnail
36
ppt

Rahvusvaheline kaubandus

· KULTUURILISED PIIRANGUD TOO NÄITEID KAUDSETE PIIRANGUTE KOHTA. MIKS ON KAUDSED PIIRANGUD KOHATI SUUREMA MÕJUGA? TOO NÄITEID. Riigi ekspordipoliitika ...ÜLESANNE ON SOODUSTADA TOOTMIST EKSPORDIKS, SEST · TAGAB KODUMAISTE ETTEVÕTETE TOOTMISMAHUD · TAGAB TÖÖHÕIVE, ELATUSTASEME TÕUSU VAHENDID: · MAKSUTOETUSED · EKSPORDIKREDIIDID · EKSPORDIGARANTIID · EKSPORDI VABATSOONID · VÕIMALIKELE KONKURENTIDELE PIIRANGUD Maailma suuremad kauplejad, 2000, % Allikas: WTO, International Trade Statistics EKSPORTIJAD IMPORTIJAD EU USA 17% 24% Muud Muud USA 42% 46% EU 16%

Geograafia → Geograafia
82 allalaadimist
thumbnail
83
ppt

NATO ja rahvusvahelised organisatsioonid

Inimõiguste Konventsioon, allkirjastatud Roomas 04.11.1950 Euroopa Inimõiguste Konventsioon · Tagab õiguse: *elule, isikuvabadusele *õiglasele kohtulikule arutamisele tsiviil- ja kriminaalasjades *valida ja olla valitud *südametunnistuse- ja usuvabadusele *sõnavabadusele *omandile Eesti Vabariik ühines Euroopa Nõukoguga 14.05 1993 ÜRO juurde kuuluvad valitsustevahelised organisatsioonid · WTO ­ Maailma Kaubandusorganisatsioon · Reguleerib riikidevahelisi kaubandussuhteid · Loodi 1995 · Peadirektor 2011 PASCAL LAMY · Peakorter Genfis (Sveits) WTO EMBLEEM WTO peakorter Genfis WTO peadirektor Pascal Lamy Venemaa WTO liige 2012. a. FAO ­ Toidu- ja Põllumajandusorganisatsioon UNESCO · Ühinenud Rahvaste Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsioon · Allkirjastati Londonis 16.11.1945, jõustus 04.11.1946

Ühiskond → Ühiskond
18 allalaadimist


Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun