Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Krüptoraha on tõusuteel. Nüüd on just õige aeg osta! Ära riski ja kauple turvalises keskonnas -> TEE KONTO Sulge
Facebook Like
Add link

"vastandav" - 22 õppematerjali

3
doc

Kas eksisteerib objektiivne teadmine, objektiivne tõde?

Kas eksisteerib objektiivne teadmine, objektiivne tõde? Eero Ringmäe LAP22 010636 1. Valisin teemaks ülaltoodu, kuna olen sõprade-üliõpilastega mõni aeg tagasi pidanud üsna tu...

Filosoofia - Tallinna Tehnikaülikool
80 allalaadimist
10
doc

Eesti õigekeel

Häälikud jagunevad kaheks: täishäälikud ehk vokaalid ja kaashäälikud ehk konsonandid. Helitud häälikud: k, p, t. g, b, d, s, h, f, s + ki Helilised: a, e, i, o, u, õ, ä, ö, ü, l, m, n, r, z, z, v + gi Sõna keskel kirjutatakes helitu hääliku kõrvale k, p, t: ohtlik, uhkelt Helitu hääliku kõrvale võib jääda g, b, d: 1. liitsõna liitumiskohas:...

Eesti keel - Keskkool
225 allalaadimist
1
docx

Eno Raud

11 1928 --9. VII 1996) lastekirjanik ja prosaist RAUD, Eno (15. II 1928 -- 9. VII 1996), lastekirjanik ja prosaist. Sünd. Tartus kirjanik Mart R. ja pedagoog Lea R. (hiljem Nurkse) pojana, õppis Tartu 6. ja Tallinna 10. gümn-s, seejärel Tallinna Õp. Sem-s ning 1947--52 TRÜ aj.- keeleteadusk-s eesti filoloogiat. Töötas Tallinnas Riiki. Raamatukogus instruktorina, Eesti Riiki. Kirj...

Kirjandus - Tartu Ülikool
74 allalaadimist
76
ppt

Õppimine

Õppimine Õppimine ­ mis see on? Meie käsitluses on õppimine eesmärgistatud tegevus teadmiste omandamiseks. Õppida saab tekste Õppimisest kui tegevusest, nähtusest ja protsessist aru saamiseks on vaja käsitleda esmalt tegevussüsteemi, mille üheks elemendiks on ÕPPIMINE. UURIMINE MATKIMINE KATSETAMINE ÕPPIMINE...

Erinevad koolitused - Keskkool
74 allalaadimist
22
doc

Eesti keele lauseõpetus 2010/2011

Mille poolest erinesid 19. sajandi eesti keele grammatikad ja nende süntaksikäsitlused varasematest? Esimesed grammatikad (17.-18. saj.) olid rakenduslikud. Saksa ja ladina malli järgi, kontrastiivne vaatenurk. 19. saj. keeleuurimine, võrdlev-ajalooline keeleteadus, keelesugulus, soome grammatikate eeskuju. Ajakirjas "Beiträge..." (181...

Eesti keel - Tartu Ülikool
246 allalaadimist
4
odt

Spirituaalsus

See eeldab, et spirituaalsel asjal on vähemalt sama suured vaimsed võimed nagu inimesel. Mitmed briti idealismi esindajad, näiteks Francis Herbert Bradley, väitsid, et reaalsuses on kõik asjad spirituaalsed (reaalsuse vaimsus) ja õigupoolest on olemas ainult üks asi. Sellist seisukohta nimetatakseabsoluutseks idealismiks. Ökokülade liikumi...

Psühholoogia - Keskkool
12 allalaadimist
7
docx

Kunstiajaloo Ajatelg

Aeg Stiil Piirkond Tunnusjooned Kunstnikud Skulptuur: värksus, rõõmus põhitoon, pühakute ja piiblitegelaste kujutamine Lorenzo Ghiberti, Donatello, Andrea del...

Kunstiajalugu - Tallinna Tehnikaülikool
118 allalaadimist
42
docx

Sissejuhatus kirjandusteadusesse

05.155 Kirjandus- ja teatriteaduse alused I FLKU.05.063 Sissejuhatus kirjandusteadusesse Sügis 2012, Kurvet-Käosaar KOHUSTUSLIK KIRJANDUS Kohustusliku kirjanduse ja loengumaterjalide läbitöötamisel pidage silmas, et eksam eeldab ka praktilisi teadmisi: 1) värsimõõdu, riimiskeemi või stroofitüübi määramine luuleteoses, kõnekujundi määramine luuleteoses ja 2) jutustajatüübi (näit. kõiketeadev jutustaja,...

Kirjandus- ja teatriteaduse... - Tartu Ülikool
200 allalaadimist
24
docx

POLIITIKAFILOSOOFIA Loengukonspekt

Poliitikafilosoofia, selle seosed teiste filosoofia harudega ja poliitikateadusega. Esmasel kokkupuutel ja tutvumisel filosoofiaga on just kõige raskem mõista seda, mis see filosoofia õigupoolest on. Aga sellest, kuidas filosoofiat mõistetakse ja käsitletakse, sõltuvad paljude teiste filosoofiliste küsimuste vastused. Ena...

Filosoofia - Tallinna Pedagoogiline Seminar
52 allalaadimist
14
doc

Kirjandusteaduse alused (konspekt)

Millised on kirjandusteadlase/kriitiku kompetentsid? kirjanduskaanoni tundmine süvateadmised kaanoni autorite loomingust, bio- ja kultuuritaustast keelteoskus (lugeda teoseid originaalkeeles) süvateadmised erinevatest kirjandustraditsioonidest, -praktikatest ja -zanritest võime tajuda intertekstuaalsust analüüsimeetodite tundmine võime tajuda tekstide süntaktilisi ja semantilisi eripärasid Mis on ki...

Kirjandus -
104 allalaadimist
6
doc

Tekstianalüüs

Kasik) abil. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I OSA Ülesanne 1. Mis on tekst? Ülesanne 2. Mis on kohesioon? Ülesanne 3. Võrrelge järgmisi tekstivariante grammatilisuse, vastuvõetavuse ja sobivuse seisukohast. A. Juulis riigikontrolli avalduse põhjal...

Eesti keel -
16 allalaadimist
11
docx

Nõustamise põhialused

Nõustamise põhialused 2013 Nõustamine on nõustaja ja kliendi vahel kooskõlastatud interaktiivne õppimis-protsess. Nõustamise peamine eesmärk on aidata leida võimalusi tegutsemiseks nende endi valitud viisidel, et elada enam rahulduspakkuval ja rikkamal viisil nii indiviidi kui ühiskonna liikmena....

-
79 allalaadimist
31
docx

Sissejuhatus kirjandusteadusesse kordamisküsimused eksamiks - Tartu ülikool

saame aru, et oleme armunud, kuna oleme lugenud romaane v tarbinud teise meediumi abil vahend. lugusid. Lugude abil saab kultuuri reguleerida, lood panevad inimesed teatud viisil käituma > lugude vahendamise dünaamika (suul. kultuurilt trükikunstile, raamatult kinole ja televisioonile) > üldise kultuuridünaamika oluline osa Korrastav vs vastandav .  Lugudes saab läbi mängida alternatiivse valitsevale kultuurile ja ühiskonnakorraldusele, kultuuri & ühiskonda kritiseerida  Väljamõeldud maailma turvalised raamid, kus ‘ei juhtu tegelikult midagi’  Lood nii kinnistavad kultuuri dom. Vorme kui problematiseerivad neid  Kas lood (nt romaanid) võivad olla suurte ühiskondlik-kultuuriliste murrangute vallandajaks? (Walter Scott & Ameerika kodusõda) Lood ja kordu...

Keeleteadus - Tartu Ülikool
35 allalaadimist
28
docx

Kirjandusteaduse kordamisküsimused

Hea kirjanduse mõõdupuuks on see, kui kvaliteetne jäljendusprotsess on. LUGU LOOB - arusaam maailmast luuakse lugude kaudu, kirjandus loob performatiivselt teatud mudeleid, millest lähtume ka päriselus. Nt ma tean, et olen armunud, sest olen lugenud romaane ja tean, kuidas seda tunnet nimetada. Lugude abil saab kultuuri reguleerida, lood panevad inimesed teatud viisil käituma. Korrastav v. vastandav : lugudes saab läbi mängida mistahes stsenaariumi, kritiseerida ühiskonda ja kultuuri, sellele midagi vastandada. Kuid nii toimides kirjandus kinnitab kultuuri vorme neid kirja pannes. Seega lood nii kinnistavad kultuuri kui problematiseerivad selle üle. Lood ja kordus: millest tuleb vajadus samade lugude järele üha uuesti ja uuesti? nt. lapsed tahavad, et neile loetaks üha uuesti ja uuesti sama muinasjuttu. See tuleneb lugude kor...

Kirjandusteadus - Tallinna Ülikool
55 allalaadimist
48
pdf

Eesti asjaajamiskeel ja selle kasutust reguleerivad nõuded

Kasiku sõnul on vastavalt kirjutise eesmärgile hea kasutada järgnevaid teema käsitlusviise: – kirjeldav ja seletav, kui soovitakse lugejale avada teemaks oleva nähtuse olemust; – hindav ja kritiseeriv, kui töö eesmärk on analüüsida teemaks oleva nähtuse väärtust ja kvaliteeti; – võrdlev ja vastandav , kui töö eesmärk on kõrvutada nähtusi või probleeme ning tuuakse välja nende sarnasusi ja erinevusi; – suhetele ja seostele keskenduv, kui teemaks olev nähtus moodustab osa tervikust ning töös tuuakse välja seosed terviku, tausta või teiste nähtustega; – suhtumist väljendav, kui väljendatakse oma suhtumist mingi nähtuse kohta. (Kasik 2007: 66) Tarbetekstis on otstarbekas kasutada ka info järjes...

Eesti keele õppetaterjal -
14 allalaadimist
20
doc

Sissejuhatus kirjandusteadusesse

Lugu ilmutab - maailm on korrastatud süsteem, lood imiteerivad seda teatud viisil. Hea kirjanduse mõõdupuuks on see, kui kvaliteetne jäljendusprotsess on. Lugu loob - arusaam maailmast luuakse lugude kaudu, kirjandus loob performatiivselt teatud mudeleid, millest lähtume ka päriselus. Lugude abil saab kultuuri reguleerida, lood panevad inimesed teatud viisil käituma. Korrastav v. vastandav : lugudes saab läbi mängida mistahes stsenaariumi, kritiseerida ühiskonda ja kultuuri, sellele midagi vastandada. Kuid nii toimides kirjandus kinnitab kultuuri vorme neid kirja pannes. Seega lood nii kinnistavad kultuuri kui problematiseerivad selle üle. Lood ja kordus: millest tuleb vajadus samade lugude järele üha uuesti ja uuesti? nt. lapsed tahavad, et neile loetaks üha uuesti ja uuesti sama muinasjuttu. See tuleneb lugude kor...

Kirjandusteadus - Tallinna Ülikool
27 allalaadimist
46
pdf

Maaja Vadi "Organisatsioonikäitumine"

19 Omavahelise suhtlemise alused: 1) Konventsionaalne-viisakas - aksepteeritakse üldisi ja väljakujunenud käitumisnõuded. 2) Teoreetiline-katseline - seisneb kõige hoolikas küsitlemises kõige kohta, hindamises, sooviga asju peremini tundma õppima. 3) Agressiivne-argumenteeriv - fikseerub isik mingil positsioonil ja ta on veendunud oma argumendi õiguses. 4) Ekspressiivne-vastandav - väljendab avalikult ja vahetult tundeid, mõtteid olukordadest ja inimestest. Protsesside analüüsimise etapid: 1) moodustumine, kujunemine 2) tormemine, ründamine 3) normaliseerumine 4) toimimine, talitlemine 5) edasisiirdumine, küpsemine Teabe levik: - Tsentraliseeritud - saadakse ja jagatakse infot kesksest punktist. - Detsentraliseeritud - kõik grupi liikmed võivad üksteisega suhelda võrdselt positsioonilt. - Grupimõ...

Psühholoogia -
48 allalaadimist
132
pdf

Sidusa kõne arendamine SKAP lapsel

Laps moodustab suunatud keeleülesannetes rindlauseid (vastandav seos), kasutades lausete ühendamiseks sidendit aga. Eelnevalt käsitletud kirjanduse seisukohtadele ja lapse uuringu tulemustele toetudes koostas magistritöö autor spetsiaalse metoodika SKAP-ga 8-aastase alakõne III astmel oleva tüdruku tekstiloomeoskuse arendamiseks (vt plaadilt lisa 8). 4.2. Õpetamise etappide kirjeldus Sissejuhatavas tegevuses ning töös...

Erivajadustega laste... -
38 allalaadimist
244
pdf

Tarkvara õiguskaitse slaidid

6 5.05.2016 Selgus Teksti ülesehitus: - loogiline ja järjekindel - kirjeldav ja seletav - hindav ja kritiseeriv - võrdlev ja vastandav - keskendub suhetele ja seostele - väljendab suhtumist Selgus Loetavaus on raske: - palju arusaamatuid sõnu - keerulised laused - sõna, lause või fraasi mitmetähenduslikkus Konkreetsus Konkreetse tähendusega sõna – hea Abstraktne sõna – paha 7 5.05.2016 Tihedus Jä...

Tarkvara -
20 allalaadimist
74
docx

Ärilogistika konspekt

Pidev ratsionaliseerimine, et parandada efektiivsust – vältida raiskamist, tagada lühim läbimisaeg, väiksed varud ja kogukulud. AGILE ehk nobeda logistika märksõnad: pakkuda parimat igas olukorras, kliendi fookus, vajaduste ja rahulolu monitooring, kerge firmaga kontakteeruda, suhete arendamine, paindlikum struktuur. “Kerge või nobe” vastandav kokkuvõte Aeg logistikas, just-in-time, LEAN Logistika üheks põhiteguriks rahaliste kulude ja klienditeeninduse kõrval on aeg. Viimane mõjutab märkimisväärselt nii ettevõttetarneahela kulusid , klienditeenindust kui ka konkurentsivõimet tervikuna. Erinevatel hinnangutel moodustab aeg, mille jooksul kaupa töödeldakse ehk neile väärtust lisatakse, 0,2-10% ajast, mil kaup tarneahelas põhitoorain...

Ärilogistika - Tallinna Tehnikaülikool
60 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun