Facebook Like
Add link

Suhtumine endast erinevasse filmis "9.rajoon" - sarnased materjalid

tulnukate, rajoon, tulnukad, meelel, tehnoloogias, limuse, taja, rvis, kontrollis, filmist
1
docx

9.rajoon - Inimeste suhtumine endast erinevatesse

9. rajoon Inimeste suhtumine endast erinevatesse 9. rajoon räägib tulnukatest, kes maanduvad Lõuna- Aafrikas, kuid inimesed ei nõustu nende viibimisega endi hulgas ja sellepärast pannakse nad kindlale alale, kus nad peavad töötama. Neid kutsutakse ,,krevettideks". Kuna tulnukad erinesid inimestest täielikult ja ei rääkinud...

Filosoofia - Keskkool
7 allalaadimist
3
docx

Oscar Wilde „Dorian Gray portree“ Filmi teemaline tööleht

...käiku. Kogu film oli minu meelest üsna kiretult kujutatud, oli küll palju alastust ja erinevaid vahekordi erinevate inimestega, aga selles kõiges ei olnud kirge. See jättis mulje, et nii peabki olema, mitte mingisuguseid sügavamaid tundeid ja Doriani suhtumine muutus filmi kestel pidevalt. Samuti ei olnud rezissööri jaoks probleem kujutada kõike väga realistlikult, alastistseenides ei jäänud midagi varjatuks ja selgelt oli näha Doriani allakäik. Filmi lõpus oli kõigile selgelt näha erinevus Londonisse saabuva noore mehe ja temast saava koletise vahel. Nat...

Kirjandus - Keskkool
38 allalaadimist
81
docx

Võrdleva Poliitika kodutööd

...ata traditsiooni, milles sisserändajad on toonud Ameerika Ühendriikide majandusse innovatsiooni ja uusi arengusuundi. (G. C. Edwards et.al., 2014, p. 271; Democrats, 2014e). Võib öelda, et Demokraatliku partei sisserännet pooldav suhtumine väljendab ühtlasi nende poliitilist ideoloogiat, milles vähemuste kaitsmisel on üsna oluline roll. Läbi sisserändajate toetamise püüavad nad tagada piisavalt laiaulatusliku ühiskondliku kaasatuse ning osaluse. Suhtumine aborti: Demokraatlik partei toetab tugevalt ja ühemõtteliselt naiste õigust i...

Politoloogia -
15 allalaadimist
20
docx

Filosoofia p?eriood

...t on. Me võtame vastu vaid seda, kuidas asjad meile näivad olevat. Skepsis on side otsusest loobumise ja hingerahu vahel. Õnnelikuks eluks on vaja jõuda selgusele kolmes küsimuses: 1)millised on asjade omadused; 2)kuidas asjadesse suhtuda; 3)mis kasu see suhtumine toob. Õnneliku elu jaoks on vajalikud apaatia (meelekindlus) ja ataraksia (hingerahu). Keskmine periood ehk akadeemiline skeptitsismkeskuseks Platoni akadeemia. ARKESILAOS (u.315-241 e.Kr.) & KARNEADES (u.213-128 e.Kr.) - kõik on arvamus, kuid ühed arvamused on tõenäolisemad kui teised. Hilin...

Filosoofia - Keskkool
30 allalaadimist
128
docx

Poliitika keskkond ja sotsialiseerimine

...st eraldiseisvad) 4) poliitilise võimu allikad ning piirid 5) ühiskonna majanduse eesmärgid ja vahendid (kas on vaja majanduslikku võrdsust või piisab juriidilisest ning poliitilisest võrdsusest). Poliitiline spektrum. Siin on kaks mõõdet: 1) suhtumine muutustesse – radikaalid, mõõdukad, konservatiivid, reaktsionäärid. 2) väärtused – kommunism, sotsialism, sotsiaaldemokraatia, liberalism, libertalism. Samas on võimalik panna parem-vasakpoolsuse kontiinumile erakondi üksnes majanduslike tõekspidamiste järgi. Lijphart eristab sii...

Politoloogia - Keskkool
11 allalaadimist
126
doc

Politoloogia konspekt

...ahvuslike majandustega, vaid laienes ka riikidevahelisele suhtlusele. Põhimõtteks sai vabakaubandus- idee, et kõik riigid peavad kauplema omavahel ilma tollide ja muude takistusteta. Veel üheks klassikalise liberalismi omapäraks on sotsiaaldarvimism- suhtumine vaesusesse ja sotsiaalsesse võrdsusesse. Selle järgi garanteerib sotsiaalse õigluse vaba turg, mis laseb inimesel tegutseda nii nagu ta soovib- igaühele tema võimete järgi (Heaven helps those who help themselves- aita ennast ise ja siis aitab sind ka Jumal). Inimesed ise on vastutavad oma heaolu e...

Politoloogia - Keskkool
22 allalaadimist
21
doc

Filosoofia eksami kordamisküsimused

...inimesed arvavad, et see on kaugeim. Heidegger:"Olemise unustus" Olemine ­ saamine = paariskategooria (Herakleitos). Millest inimene erineb loomast (masinast)? Inimene on mõtisklev olend. Mõtisklemine ­ mitteobjektiveeriv mõtlemisviis. 29. Heideggeri suhtumine traditsioonilisse filosoofiasse (enne ja pärast Sokratest). Heideggeri järgi on Herakleitose tähtsus: "Et olla tähelepanelik tänase maailma olemuse suhtes, tähendab mõtiskleda Sokratese eelsete filosoofide Herakleitose, Parmenidese mõtteterade üle. Sellega tahab Heidegger öelda, et tänapäevase...

Filosoofia - Tallinna Tehnikaülikool
293 allalaadimist
343
pdf

Maailmataju uusversioon

...k on ka religioossne tunne. Usklikud inimesed suhtuvad Jumalasse enamasti emotsionaalselt ­ see tähendab, et armastuse, hirmu, lootuse, süütunde ja kahetsusega. Selleks aga eeldab inimene seda, et Jumalal on olemas emotsioonid, tunded. Just emotsionaalne suhtumine Jumalaga loob inimesel erilise vaimse kogemuse. Selles nähtuvad inimese usklikud veendumused ja teod. Igal religioonil on olemas mingisugune oma pühakiri. Selline pühakiri koosneb pühadest tekstidest ja nendes avaldatakse vastava usundi ( ehk religiooni ) tõekspidamisi. Pühakiri on näit...

Teadus - Tallinna Ülikool
16 allalaadimist
477
pdf

Maailmataju

...k on ka religioossne tunne. Usklikud inimesed suhtuvad Jumalasse enamasti emotsionaalselt ­ see tähendab, et armastuse, hirmu, lootuse, süütunde ja kahetsusega. Selleks aga eeldab inimene seda, et Jumalal on olemas emotsioonid, tunded. Just emotsionaalne suhtumine Jumalaga loob inimesel erilise vaimse kogemuse. Selles nähtuvad inimese usklikud veendumused ja teod. Igal religioonil on olemas mingisugune oma pühakiri. Selline pühakiri koosneb pühadest tekstidest ja nendes avaldatakse vastava usundi ( ehk religiooni ) tõekspidamisi. Pühakiri on näit...

Karjäärinõustamine -
28 allalaadimist
990
pdf

Maailmataju ehk maailmapilt 2015

...r. Eben Alexander inimeste surmalähedasi kogemusi sureva aju illusioonideks ja kristlasena ei uskunud mitte midagi üleloomulikku. Kuid kohe pärast enda surmalähedast kogemust muutis ta oma seniseid arusaamasid täielikult. Tema endine tugev skeptiline suhtumine surmajärgsesse ellu muutus praktiliselt hetke pealt absoluutselt kindlaks veendumuseks, mida ta püüab ka teistele selgeks teha, kes on sama skeptilised, kui oli alguses ka tema. On täiesti selge, et surmalähedased kogemused mõjutavad enamasti inimeste elu. Kuna kogetakse väga võim...

Üldpsühholoogia -
69 allalaadimist
62
docx

Kirjanduse lõppueksami materjalid

...ire ja Freidrich II ühendavad jõud(valgustus). Aga liiga omakasupüüdlikud, Voltaire pettub valitsejas, kirjutab ka teose, mis põletati. Pöördub tagasi Prantsusmaale. Ta pole seal teretulnud ja tal õnnestub osta maad, Pr. ja Sveitsi vahel. Voltaire´i suhtumine jumalasse: kui jumalat ei ole, tuleks ta välja mõelda. On vaja midagi, millesse uskuda. Lihtinimestel vaja, et miski paneks nad vastavalt käituma, muidu tekiks kaos, kui keegi midagi ei karda/austa vms. Loomulik religioon: Tee teistele seda, mida sa tahad, et sulle tehakse. Näitemängud vajalikud et ...

Kirjandus - Keskkool
36 allalaadimist
320
doc

Majanduspoliitika

...riigi väiksemat aktiivsust esimeses sfääris üldse, kuid samal ajal soosivad valitsuse tegevuse laienemist teises valdkonnas (sekkumises majandussüsteemide toimimisse). Meie aja mõnede peamiste ideoloogiate erinev suhtumine riigi sekkumise nendesse kahte aspekti oleks järgmine (joonis 2): UUS - PAREMPOOLSUS SEKKUMINE MAJANDUSSÜSTEEMI TOIMIMISSE ANARHISM KONSERVATISM KOMMUNISM SOTSIAALDEMOKRAATIA Joonis 2. Peamiste ideoloogiate erinev suhtumine ühiskonna õigusliku süsteemi loomisse ja majandussüstee...

Akadeemiline kirjutamine -
36 allalaadimist
105
doc

Lõpueksam: 2008 õppekava alusel Majanduse alused

...oma käitumist. 33 7. Hoiakud, hoiakute formeerumine, veenmine, efektiivset veenmist mõjutavad tegurid Hoiak on positiivne vi negatiivne hinnanguline suhtumine kellegi vi millegi suhtes, mis väljendub uskumustes, tunnetes vi kalduvuses käituda mingil kindlal viisil. Erinevatel teoreetikutel on hoiakutest erinevad arusaamad. Nt Bem (1970) peab hoiakuteks lihtsalt individuaalseid tundeid (meeldib - ei meeldi) objekti suhtes. Sellisele hoiakute ühe komponen...

Majanduse alused - Tartu Ülikool
126 allalaadimist
78
docx

Kultuuriteooria kõik materjalid

... alles 1960,70ndatel. Elias keskendub selles teoses eeskätt söömisega seotud kommetele ja reeglitele, ajaloolisele argikultuurile. Kehalistele tegevustele söömise ajal ja pärast söömist. Samuti sellele, kuidas on tsivilisatsiooniprotsessi käigus muutunud suhtumine vägivalda. Vrdl Lotman. Protsessi sotsioloogia ­ millised on seosed inimeste mõtlemis- ja käitumisviiside vahel, kuidas sünnib nendevaheline ühtsus mingil ajahetkel ühes sotsiaalses grupis v ühiskonnas. Eliase teoorias on keskse tähtsusega ,,vastastikuse sõltuvuse" (Interdependenz) mõiste. Jus...

Kultuur - Tartu Ülikool
61 allalaadimist
23
odt

Folkloristika alused

...e valikulisuse on minevik mälu tõttu. Osad dokumendid on ladinakeelsed, saksakeelsed lisaks sellele on see gooti kirjas ja siis veel käekirjade desifreerimine. 19. saj gooti kiri on veel eriti isikupärane. Usund - inimeste rühma pärimuslik ja ühelaadne suhtumine üleloomulikku maailma, mis korraldab ja seab inimeste käekäiku. Midagi mis on üldisem, kui see elu, millega me igapäevaselt kokku puutume. · Sümbolite süsteem, millel on omad tähendused · mis tekitab inimestes tugevaid, hõmavaid ja kauakestvaid meeleolusid ja ...

Folkloori ?anrisüsteem - Tartu Ülikool
40 allalaadimist
290
pdf

Holokaust

...austi käsitlemisel tuleb arvestada eri kontekste Holokausti teemat tuleb käsitleda nii Euroopa kontekstis tervikuna kui ka kohalikku ajalugu, sealhulgas Eesti ajaloo traagilisi sündmusi arvestades. Tähtis on arusaamine ja eetiline suhtumine Ei ole olemas ainuõiget teed ühegi aine õpetamiseks ega ideaalset metoodikat, mis oleks sobiv kõigile õpetajatele ja õpilastele. Kindlasti peab teemat käsitledes silmas pidama, et mõisted tuleb lahti seletada ja paigutada toimunu konteksti. Eetiliste küsimuste käsitlemisel on olul...

Euroopa tsivilisatsiooni... - Tartu Ülikool
23 allalaadimist
33
docx

Visuaalne antropoloogia loengud

...ropoloogia kohta pole, see on ajas muutunud. Algselt mõeldi vis.antropoloogia all filmi eksootilistest rahvastest. Fotograafia osakaal oli algselt minimaalne. Paljud olid uurimusfilmid, nt uuriti näoilmeid või kuidas inimesed kasutavad ruumi jne. Suhtumine vis.antropoloogiasse on tänapäeval väga palju muutnud, samas ka antropoloogia ise. Üks verstapost on kogumiku ümbersõnastades visuaalse antropoloogia ilmutamine. Nüüd antakse, sellele palju laem sisu kui senini oli olnud, sest maailm oli eelmise raamatuga võrreldes palju muutunud. Liikuma hak...

Visuaalne antropoloogia - Tartu Ülikool
2 allalaadimist
117
docx

Magistritöö Hea ja kurja küsimus Carl Gustav Jungi käsitluses

...nimesena nende sisu ,,müstilisteks absurdsusteks" ning oli hirmul, et ta on hulluks minemas. Mineviku inimene oleks selliseid unenägusid tervitanud kui märki üleloomulikkusest. 27 ,,Kuid meie modernistlik suhtumine vaatab kõrkusega tagasi ebausu udule ning keskaegsele primitiivsele soovmõtlemisele, unustades täielikult, et me kanname kogu elavat minevikku oma ratsionaalse teadvuse pilvelõhkuja alumistel korrustel kaasas. Ilma alumiste korrusteta ripub meie meel õhus. Pole ime, et ta närviliseks muutub. Mee...

Maailma religioonide võrdlev... - Usuteaduse Instituut
24 allalaadimist
9
docx

Popkultuur konspekt

..., kuid eeldusel, et hegemoonia säilib. Hegemoonia loogika on see, et võimusuhted ja majanduslik baas peavad paika jääma. Oli Althusserile eeskujuks. Althusseri eesmärk oli teha marksismist teadus, Gramscil aga sellist huvi polnud. Temal oli praktiline suhtumine marksismi. Baas ja pealisehitus on läbipõimunud, mõlemad on tähtsad. Althusser: teadvus/võltsteadvus. Inimestel polnud aimugi nende represseerimise tegelikust sügavusest. Gramsci järgi see nii lihtne polnud, tema meelest oli vaja veenmist. Gramsci sõnul võimuhaaramisest ei piisa, otsest rünna...

Kultuur -
35 allalaadimist
132
doc

Massikommunikatsiooni ja Eesti ajakirjanduse ajalugu

...välja andma keelatud raamatute nimestikke. Paavst Sixtus IV kehtestas juba 1471 kõigi trükiste eeltsensuuri nõude. Saja aasta jooksul loodi peaaegu kõikides Euroopa riikides vastav institutsioon. Kui kirik hakkas riigist eralduma, hakkas muutuma ka suhtumine tsensuuri ­ tsensuuri rakendasid enda huvides võimukandjad. Tsensuur on füüsilise ülemvõimu tungimine mõistuse ja vaimu valda. Alati on valitsejail korda läinud teatud riigielu valdkondades avalikku kriitikat piirata. Ametlik tsensuur kaotati kõigepealt Inglismaal 1695, mis ei välistanud mõ...

Sotsiaalteadused - Tartu Ülikool
54 allalaadimist
46
docx

Keskkonnakorraldus vastatud

...oloogia (puhtamad tehnoloogiad). Pehmetehnoloogia - kohalikul tööjõul ja toormel põhinev keskkonnahoidlik tootmistehnoloogia väikeettevõtetes. Keskkonnapoliitika - Keskkonnapõhimõtted, üks lüli organisatsiooni juhtimisest; Organisatsiooni suhtumine keskkonda, taotlused , eesmärgid. 1.1 Säästev areng ja tarbimine Jätkusuutlik areng on arengutee, mis rahuldab praeguse põlvkonna vajadused ja püüdlused, seadmata ohtu tulevaste põlvkondade samasuguseid huve. Inimkeskne jätkusuutlik areng tagab inimeste elukvaliteedi paranemise...

Keskkonnakorraldus -
89 allalaadimist
90
docx

Tänapäeva sotsiaalprobleemid

...iline ja dünaamiline käsitlus Staatiline – noorsootöö ongi noorsopoliitika Dünaamiline – “tänane” noorsootöö on “eilse” noorsoopoliitika tulemus (noorsootöö kui muutumise protsess) --- Noorsootöö lähtekoht - suhtumine  Laissez faire ja patriarhaalne suhtumine perekonda  Riiklik paternalism ja lastekaitse tähtsustamine  Sünniperekonna ja vanemate õiguste kaitse  Laste õigus enesemääramisele (Fox Harding, 1991) ---- Noorsootöö sihtgrupid: Noored EL-s 15-24 a. (Eestis 7-26.a.) Sünnist-25/30 a. (a...

Sotsioloogia -
149 allalaadimist
190
pdf

Kriminaalse käitumise vallandaja: keskkond või geneetika

...givaldseks teinud.“ Need inimesed, kes ei süüdista massimeediat vägivaldseks muutumisel, ütlesid järjepidevalt, et kui inimesel endal ei ole kalduvust ning mõtlemine on „korras“, siis ei puuduta see meid üldse. Kõige olulisem on inimese suhtumine. Öeldi, et meedial ei ole võimu kujundada inimest, kui ta seda ise ei soovi. Võib olla saab ta sealt „hoogu“ juurde, kuid see on kaudne. Küsitletud, kes pakkusid vastusevariandiks „kindlasti mitte“ ilmselgelt keskendusid juba vanematele inimestele ning mitte lastele. 7. Kas usute, ...

Käitumine ja etikett - Keskkool
18 allalaadimist
126
doc

Lõpueksami küsimused ja vastused(2008)

...iste tarbimisotsustest ei sõltu ettevõtete investeerimissoov otseselt jooksvatest tuludest ja tootmismahust. Nõudmine põhikapitalile, mis oma olemuselt on kauakestev, baseerub suures osas tulevaste müügivõimaluste hinnangutel. Samasugune on ettevõtjate suhtumine kaubavarudesse. Tavaliselt suurendatakse varusid majanduse kriisijärgse toibumisfaasi alguses. Vastupidiselt investeerimisele sõltub nõudlus töö ja materjalide järele põhiliselt jooksvast tootmis- ja müügimahust. Investeeringud on sõltumatu iseloom ilmneb ka nende võrdlemisel RKT-ga. Inves...

Finantsjuhtimine ja... - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
580 allalaadimist
55
docx

Populaarkultuuri teooriad

...kbarid (USA muusika kuulamine), teatav USA kirjandus: toorevõitu kriminaalromaanid, seksuaalsust rõhutavad teosed *nooretest sai turul teatav tarbijate grupp *tarbija objekstiks oli USA isa: inimesed, elustiil *Euroopasse tuli Ameerikalik mentaliteet, suhtumine *USAl puudus ajalugu, kultuur riik, mis ülesehitatud kurjategijate pool *teised väärtused tarbimiskirg G. Gallup 1930ndad *hakkas uurima Suurbritannia elanikkonna tarbimisskaalat (turu uuring) selle ostis ära USA *valmis juba noorte grupid, kellele oli võimalik kõike seda hiljem maha ...

Populaarkultuuri teooriad -
92 allalaadimist
66
doc

Kriminoloogia konspekt

...lledes on püütud seletada kuritegevust läbi kurjategija isiku. Selleks, et anda nendest süstemaatilisem ülevaade, püüame grupeerida neid vastavalt sellele, milliseid vastuseid nad pakuvad alljärgnevatele küsimustele: 1. milline on antud lähenemisviisi suhtumine inimesse? 2. kust tulevad normid, mis reguleerivad käitumist? 3. mida kujutavad endast hälbed nendest normidest? 4. mida antud lähenemisviis peab hälvete põhjusteks? 5. kuidas suhtub antud lähenemisviis hälvikusse? 6. millised vahendid pakub antud lähenemisviis välja hälvikute käitumise ...

Sissejuhatus õigusteadusesse - Tartu Ülikool
73 allalaadimist
35
doc

Üldine Teatriajalugu II

...a näidendites võis olla brutaalsust, vägivalda. Eepilise teatri arengus üks juhtfiguure. Noorusaastatel lõi luulet, teemaks romantiline maailmavalu, loodus, pessimism, erootika; esimesi teoseid kujutas satiiri ja irooniaga. Alguses teostes kriitiline suhtumine naturalismi, algusteosed ei löönud läbi, kolmanda teosega läbimurre "Kevade ärkamine" ­ 1891; TOETUB koolimälestustele, tõestisündinud lugu. Kirjeldab grupi noorte probleeme, konflikte vanemate, õpetajatega, noored jäävad küsimuste ja fantaasiatega üksi, ka seksuaalne pind oluline. Tärkav ...

Üldine teatriajalugu - Tartu Ülikool
161 allalaadimist
82
doc

KIRJANDUSE LÕPUEKSAM kevad 2017

...ntilisele "Jumalaema kirikule". Realismi lemmikzanr on romaan. Prantsusmaa 1830nda aasta juulirevolutsioon tõi ühiskonda vabameelse ja demokraatliku õhkkonna. Sellega seoses muutus keskmine prantslane huvitatuks isiklikust heaolust, levis materialism.See suhtumine mõjutas ka kunsti, nõuti, et see oleks kasulik. Teoreetilise baasi lõi Auguste Comte'i positivistlik filosoofia. Temal oli nn kolme astme seadus: iga meie peas tekkinud põhimõiste või käsitlus peab läbima need 3 astet ­ 1)teoloogiline e müüte loov aste, 2)metafüüsiline e abstraktne mõiste j...

Kirjandus - Keskkool
40 allalaadimist
32
docx

Visuaalne antropoloogia

...t on fiktsiooniga, loodetakse, et vaatajad pannakse ikka mõtlema selle üle. Näitas seda, et maailma on mitmekesine, on erinevaid kultuure, tol ajal see ei olnud nii iseenesestmõistetav (eksootilised inimesed on võimelised armastama ja kurvastama). Suhtumine rahasse: paljud pärismaalased/eksootilised inimesed ei oska nt raha väärtustada, see on abstraktne mõiste (filmis on raha mõistmine probleemiks). See film on näide sellest, kuidas kultuure eksploteeritakse. Jean Rouch (1917-2004) Tegemist on ühe tuntuma inimesega, kes on kombineerinud an...

Visuaalne antropoloogia - Tartu Ülikool
19 allalaadimist
110
doc

Õigusfilosoofia ajalugu

...anii oli oma õigusi ületanud ning kuritarvitanud talle riigi poolt antud usaldust ja privileege. Burke püüdis tuua kompanii juhi parlamendi ette vastutust kandma, sest kompanii oli oma lepingut riigiga rikkunud. See on väga Locke'ilik suhtumine, et kui üks lepingupool on usaldust eiranud, võib teine osapool lepingu tühistada... Lisaks neile seisukohtadele, mis tolle aja kontekstis olid selgelt liberaalsed, pooldas Burke ka majanduses kapitali ja eraomandi piiramatut kasvu ning kapitalistide õigusi. Elu viimased kaheksa aastat ...

Õigus - Tartu Ülikool
513 allalaadimist
62
pdf

Kirjandus- ja teatriteaduse alused

...le või kataloogikapiga. Keel koosneb erinevustest. Vaatamata ajalooliste meetodite arengule valitses Saussure'i ajal psühholoogiline keele loomuse mõistmine. Reaalne maailm on olemas ja keel peegeldab seda adekvaatselt. Saussure: keelekandja suhtumine reaalsusesse on vahendatud. Malenupu tähendus sõltub tema väärtusest, mitte tema kujust, ja konkreetsest asendist teiste malendite suhtes. Keelemärkide suhted maailmaga näivad loomulikud, kuid tegelikult ei ole. Tõnjanov laiendas Saussure'i mõisteid kirjanduses. Formalistid. J. Tõnjanov Kirjanduslik fakt, ...

Kirjandus- ja teatriteaduse... - Tartu Ülikool
488 allalaadimist
937
pdf

Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat

...uaalsel tasandil usaldusväärseid töösuhteid hoida. Seetõttu on kiirabitöötaja ülesandeks püüda saavutada ja alal hoida head koostööd kõigiga, kes on kiirabi väljakutsega on seotud , et tagada nii patsiendi heaolu kui positiivne avalikuse suhtumine kiirabisse. Tegelikus elus tuleb ette igasugust suhete kvaliteeti, alates väga heast koostööst ning lõpetades kadeduse ja konkurentsivõitlusega. koostöö – omavahel seotud inimeste ja inimgruppide vastastikune mõjutamine. Kiirabitöötaja tegutseb erinevatel territooriumidel Erakorral...

Esmaabi -
157 allalaadimist
60
pdf

Eesti keel ja kirjandus

...nangu andmine nii kirjalikult kui ka suuliselt. Lühiettekande esitamine. Kirjeldamine: sõnavalik, oluliste ja iseloomulike tunnuste esitamine. Kirjelduse ülesehitus: üldmulje, detailid, hinnang. Eseme, olendi, inimese kirjeldamine. Autori suhtumine kirjeldatavasse ja selle väljendamine. Jutustamine. Oma elamustest ja juhtumustest jutustamine ning kirjutamine. Jutustuse ülesehitus. Õigekeelsus ja keelehoole Ajalis-põhjuslik järgnevus tekstis. Sidus lausestus. Otsekõne jutustuses. Minavormis jutustamine. tunneb ...

Kirjandus - Keskkool
10 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun