Vajad kellegiga rääkida?
Küsi julgelt abi
Krüpto hinnad on madalad. Nüüd on just õige aeg osta! Ära riski! Kauple turvalises keskonnas -> Osta krüptot Sulge
Facebook Like
Add link

"rekvisiidi" - 22 õppematerjali

3
doc

Klassitsism

Isa oli vastu muusikaõpingutele ning poiss asus õppima Halle ülikooli õigusteadust, samal ajal töötades ka kohalikus kirikus organistina. 1703.a jättis õpingud ja suundus Hamburgi, kus hakkas õppima muusikat. 2 aastat hiljem saavutas ta Hamburgis tohutu menu oma ooperitega ning sama juhtus ka paar aastat hiljem Itaalias. 1...

Muusikaajalugu - Keskkool
46 allalaadimist
88
doc

Õiguse alused konspekt

RIIGI JA ÕiGUSE TEKKIMINE. RIIGI PÕHIMÕISTED Ürgkogukondliku korra ajal oli võimu organisatsioon suhteliselt lihtne. Sugukonnas teostas võimu pealik, kes oli valitud juhiks isikliku autoriteedi ja austuse tõttu. Eriaparaati võimu teostamiseks pealikul polnud, sellele vaatamata oli pealiku võim täiesti reaalne, sest pealik väljendas kogu sugukonna huve, oli sugukonna võimu kehast...

Õiguse alused - Tallinna Tehnikaülikool
547 allalaadimist
5
docx

Tulevase ettevõtte asjaajamise kord

Asjaajamine on dokumentide loomine, registreerimine, edastamine, hoidmine ja kasutamine kuni nende üleandmiseni arhiivi. 2. Koostatud dokumendid peavad olema vastavuses haldusdokumentide vormistamise põhinõuetega 3. Asjaajamise korraldajaks on sekretär, kelle põhiülesandeks on: - dokumentide vastuvõtmine - dokumentide regi...

Asjaajamine - Kutsekool
135 allalaadimist
20
rtf

Teatriteaduste alused

05.155 Kirjandus- ja teatriteaduse alused Kordamisküsimused. 1. MILLEGA TEGELAVAD DRAAMAUURINGUD, TEATRITEADUS JA ETENDUSUURINGUD? MIS ON ÜHIST, MIS ERINEVAT? Draamauuringud (dramatic studies) Teatriteadus (theatre studies, Theaterwissenschaft) Etendusuuringud (performance studies) 2. Millised on teatriteaduse peami...

Kirjandus- ja teatriteaduse... - Tartu Ülikool
149 allalaadimist
11
doc

Teatriteaduse alused

Teatriteaduse alused Tarkust jagas Anneli Saro Draama on verbaalne dialogiseeritud tekst, mis on sobiv etendamiseks teatris. "Draama" kasutamisel "dramaatika" sünonüümina tuleb siiski tähele panna, et esimene käibib ka kitsamas tähenduses, märkides üht näitekirjanduse kolmest klassikalisest anrist (tragöödia - komöödia - draama). Dramatiseering ­ eepilise teose ümbertöötlus näidendiks. Dramaturgiline tekst ­...

Teatriteaduse alused - Tartu Ülikool
106 allalaadimist
107
doc

Õiguse alused põhjalik konspekt

RIIGI JA ÕIGUSE TEKKIMINE RIIGI PÕHIMÕISTED 1.1. RIIGI JA ÕIGUSE TEKKIMINE Ürgkogukondliku korra ajal teostas sugukonnas võimu pealik, kes oli valitud juhiks isikliku autoriteedi ja austuse tõttu. Eriaparaati võimu teostamiseks pealikul polnud, pealik väljendas kogu suguko...

Õiguse alused - Tallinna Tehnikaülikool
388 allalaadimist
16
doc

Õiguse alused kordamisküsimused

Riigi ja õiguse tekkimine. Riigi tekkimise vajadus- territooriumil elav rahvahulk vajas juhtimist. Tootmisvahendite ja tootmise arenedes hakkas tekkima toodangu ülejääk ja võimalus seda teiselt sugukonnalt vägivaldselt omandada. Selle funktsiooni täitmiseks tekkis sugukonnapealiku ümber malev, mille l...

Õigus -
110 allalaadimist
13
doc

Õiguse entsüklopeedia eksami vastused

Õigusriigi tunnused ­ Riigi allutatus õigusele, kodanik ja riik on võrdsed õigusobjektid, seaduse ülimuslikkus, õigusloome demokraatlik iseloom, seadusloome parlamendi kaudu, seaduslikkuse austamine, kõik täidavad täpselt ja kõrvalekaldumatult õigusnorme ,kindel õiguskord kord mis vastab seaduslikkusele. 1.1 Võimude lahu...

Õigusõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
475 allalaadimist
6
docx

õiguse entsüklopeedia vaheeksami küsimused

Õiguse tunnused ­ 1) Õigus on käitumisreeglite kogum 2) Õigus on riigipoolt kehtestatud või sanktsioneeritud normide kogum 3) Õiguses väljendub riigi tahe 4) Õigus on üldkohustuslike normide kogum 5) Õiguse täitmist tagatakse riigi sunniga 6) Õigus peab vastama ühiskonna õiglustundele 2. Positiivne õigus ja ülipositiivne õigus ­...

Õigusõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
106 allalaadimist
35
docx

Riigi ja õiguse tekkimine. Riigi mõiste ja tunnused.

Riigi mõiste ja tunnused. Tava- käitumisreegel, mille täitmine on muutunud harjumuseks pikaajalise ja korduva kasutamise tõttu. Kui ürgühiskonnas hõlmas pealiku võim veresuguluse alusel sugukonda kuuluvaid isikuid, siis riigivõimule oli allutatud kindlal territooriumil asuv elanikkond: 1)rahvas, 2)riikkondlased. Riigi tekkimist iseloomustas: 1) ühiskonnast eraldunud ja tema...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
28 allalaadimist
6
docx

Müügitehingute arvestus

Müügitehingute arvestus Sisukord 1 Teadmised ja oskused 2 Tulu kajastamine 3 Debitoorse lühivõla arvestus 4 Dokumenteerimine 5 Ebatõenäolise laekumise arvestus 6 Müügiettemaksete arvestus 7 Inventeerimine 1 Teadmised ja oskused Selle peatüki läbimisel: ·tead kuidas mõõdetakse ja kajastatakse tulu; ·tead millistele vormistusnõuetele peab vastama arve, mis on lihtsustatud arve ja m...

Majandusarvestus - Kutsekool
27 allalaadimist
6
doc

Õiguse rakendamine

5) Temas peavad olema selgelt väljendatud järgmised andmed: 1. Milline organ on välja andnud 2. Millal on välja antud 3. Millise konkreetse isiku kohta 4. Milles seisneb asja lahendamise olemus 5. Millistele faktilistele asjaoludele vastuvõetud otsus tugineb 6. Millise seaduse või muu normatiivakti alusel see akt on vastu võetud 7. Kus on välja antud Rekvisiidid ja struktuur peab vastama järgmistele nõuetele  sissejuhatavas osas tuuakse ära rekvisiidi tähendusega andmed(akti välja andnud organ, akti nimetus, aeg ja koht, adressaat jms.)  kirjeldavas osas esitatakse õiguse rakendamise faktiline alus, kõik need faktilised asjaolud, mis põhjustavad õiguse rakendamise, õigusliku vaidluse korral aga vaidluse sisu  põhjendavas osas esitatakse õiguse rakendamise j...

Õigusõpetus - Eesti Maaülikool
9 allalaadimist
68
docx

Õiguse alused. Eksami kordamisküsimuste vastused.

ärgmistele küsimustele: 1) Milline organ on akti välja andnud 2) Millal akt on välja antud 3) Kus akt on välja antud 4) Millise konkreetse isiku kohta on see akt antud 5) Millistele faktilistele asjaoludele akt toetub 6) Millise seaduse või muu normatiivakti alusel on see akt vastu võetud 7) Milles seisneb asja lahendamise olemus Õiguse rakendamise akti struktuur  Sissejuhatav osa – tuuakse ära rekvisiidi tähendusega andmed (organ, nimetus, aeg,koht, adressaat jms)  Kirjeldav osa – esitatakse õiguse rakendamise faktiline alus, kõik need faktilised asjaolud, mis põhjustasid õiguse rakendamisevaidluse sisu  Põhjendav osa – eritatakse õiguse rakendamise juriidiline alus, st õigusnormid, millele toetub õiguse rakendamise akt  Resolutiivosa – sõnastatakse vastuvõetud otsus Reg...

Õiguse alused - Tallinna Tehnikaülikool
93 allalaadimist
8
docx

Õiguse entsüklopeedia - "Õigusõpetus"

36. "Ühiskond, riik ja õigus": 1.Mille poolest erineb riigieelse ühiskonna sotsiaalse võimu korraldus riigivõimust? Riigieelses ühiskonnas oli võim korraldatud suhteliselt lihtsalt. Sugukonnas teostas võimu pealik, kes oli valitud juhiks isikliku autoriteedi tõttu. Eriaparaati võimu teostamiseks pealikul, erine...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
5 allalaadimist
26
doc

iÕguse entsüklopeedia sissejuhatav kursus

3. Õigusnormi rakendamine, kui see on seaduses ettenähtud on kohustuslik igaljuhul ega sõltu õigustrakendava organi suvast. 4. Senikaua kui antud asjas on olemas kehtiv otsus, ei tohi samas asjas vastu võtta uut otsust, et mitte tekitada kollisiooni. 14 Õiguse rakendamise akti struktuur 1) Sissejuhatavas osas- tuuakse ära rekvisiidi tähendusega andmed (akti välja andnud organ, akti nimetus, akti väljaandmise aeg ja koht, adressaat jms) 2) Kirjeldavas osas- esitatakse õiguse rakendamise faktiline alus, kõik need faktilised asjaolud, mis põhjustasid õiguse rakendamise, õigusliku vaidluse korral aga vaidluse sisu 3) Põhjendavas osas- esitatakse õiguse rakendamise juriidiline alus, st õigusnormid, millele toetub õiguse rakend...

Õiguse entsüklopeedia - Tartu Ülikool
25 allalaadimist
82
docx

ÕIGUSE ALUSED KT1

tud? 5) millistele faktilistele asjaoludele akt toetub (õiguse rakendamise faktiline alus)? 33 6) millise seaduse või muu normatiivakti alusel on see akt vastu võetud (õiguse rakendamise juriidiline alus)? 7) milles seisneb asja lahendamise olemus? Õiguse rakendamise akti struktuur teenib nimetatud andmete võimalikult täieliku esitamise eesmärki: sissejuhatavas osas tuuakse ära rekvisiidi tähendusega andmed (akti välja andnud organ, akti nimetus, akti väljaandmise aeg ja koht, adressaat jms); konstateerivas osas esitatakse õiguse rakendamise faktiline alus, kõik need faktilised asjaolud, mis põhjustasid õiguse rakendamise, õigusliku vaidluse korral aga vaidluse sisu; motiveerivas osas esitatakse õiguse rakendamise juriidiline alus, st õigusnormid, millele toetub õiguse rakendamise akt; resolutiivosas sõnastatakse va...

Õigus alused -
15 allalaadimist
32
docx

ÕIGUSE ALUSED KT 1

millise konkreetse isiku kohta see akt on antud 5. millistele faktilistele asjaoludele akt toetub 6. millise seaduse või muu normatiivakti alusel on see akt vastu võetud 7. milles seisneb asja lahendamise olemus. Õiguse rakendamise akti struktuur teenib nimetatud andmete võimalikult täieliku esitamise eesmärki: 1.sissejuhatavas osas tuuakse ära rekvisiidi tähendusega andmed 2.kirjeldavas osas esitatakse õiguse rakendamise faktiline alus, kõik need faktilised asjaolud, mis põhjustasid õiguse rakendamise, õigusliku vaidluse korral aga vaidluse sisu 3.põhjendavas osas esitatakse õiguse rakendamise juriidiline alus, st õigusnormid, millele toetub õiguse rakendamise akt. 4. resolatiivosas sõnastatakse vastuvõetud otsus. Reguleeritav...

Õigus alused -
16 allalaadimist
48
docx

Finantsraamatupidamise põhimõisted

2. Dokumenteerimine. Ostutehingud registreerimise aluseks on tarnijatelt saadud arve. Arve peab olema vormistatud vastavalt Raamatupidamise seaduses ja Käibemaksuseaduses toodud nõuetele. Arve saamisel tuleb kontrollida, et tarnija oleks märkinud sellele kõik nõutavad rekvisiidid. Arvele ei tohi käibemaksusummat näidata tarnija, kes ei ole käibemaksukohuslane. Kui ostjal tekib kahtlus tarnija käibemaksukohusluse osas, saab ta pöörduda teabe saamiseks Maksu-ja Tolliameti poole. Ostutehingutega tegelemisel võib ettevõte kokku puutuda mitmesuguste dokumentidega:  Ostutellimus – käsund kauba hankimiseks.  Kaubaarve saateleht – dokument, mis sisaldab saadetisse kuuluvate esemete nimekirja j...

Raamatupidamine - Kutsekool
14 allalaadimist
38
docx

Õiguse aluste kontrolltöö kordamisküsimused vastustega

n akt välja antud  kus akt on välja antud  millise konkreetse isiku kohta see akt on antud  millistele faktilistele asjaoludele akt toetub  millise seaduse või muu normatiivakti alusel on see akt vastu võetud  milles seisneb asja lahendamise olemus Õiguse rakendamise akti struktuur teenib nimetatud andmete võimalikult täieliku esitamise eesmärki:  sissejuhatavas osas tuuakse ära rekvisiidi tähendusega andmed  kirjeldavas osas esitatakse õiguse rakendamise faktiline alus, kõik need faktilised asjaolud, mis põhjustasid õiguse rakendamise, õigusliku vaidluse korral aga vaidluse sisu  põhjendavas osas esitatakse õiguse rakendamise juriidiline alus, s.t õigusnormid, millele toetub õiguse rakendamise akt  resolutiivosas sõnastatakse vastuvõetud otsus Õiguse rakendamise akte li...

Õigus alused -
13 allalaadimist
3
doc

Inglise renessansiteater

Inglise renessansiteater Inglise renessansiteater baseerus Londonis aastatel 1567, millal avati esimene Inglismaa teater The Red Lion ehk Punane lõvi, kuni aastani 1642 mil võimule tulnud puritaanid sulgesid kõik teatrid, sest nende arust oli meelelahutus patt. Selle aja teater oli sarnane eelnevate perioodidega ning erinevate riikidega. Teatrit v...

Draama õpetus - Keskkool
10 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun