Tahad USA Amazonist või mõnes muust online poest osta, kuid nad ei saada Eestisse? Osta läbi Shipito! Tee tasuta konto Sulge
Facebook Like
Küsitlus
Add link

Potensiaalne energia - slaidshow - sarnased materjalid

raskusj, kehadel, nast, lastes, tehtav, raskuskiirendus, rgus, kristel
42
docx

TTÜ Eesti Mereakadeemia FÜÜSIKA EKSAM

...ning on maksimaalne hetkel, kui kaks pinda hakkavad teineteise suhtes libisema (suurim seisuhõõrdejõud on võrdne selle jõu suurusega, mis keha paigalolekust välja viib). 3.Absoluutselt elastne põrge on selline, mille käigus kehade summaarne kineetiline energia ja impulss ei muutu: kogu kineetiline energia muutub deformatsiooni potentsiaalseks energiaks ja see omakorda muutub täielikult kineetiliseks energiaks. Pärast põrget kehad eemalduvad teineteisest. 4.Tsentripetaalkiirendus on kiirendus ühtlasel ringliikumisel, suunatud ringjoone keskpunkti poo...

Füüsika - Tallinna Tehnikaülikool
19 allalaadimist
23
doc

Füüsika arvestus 2011 teooria

...Elektrivoolu võimsus on füüsikaline suurus, mis võrdub elektrivoolu tööga ajaühikus. Elektrivoolu võimsus: P= Võimsuse ühik SI süsteemis on W (vatt) 20.Energia (ka liigid) Energia E on keha või jõu võime teha tööd. Kineetiline energia, potensiaalne energia, soojusenergia, tuumaenergia, elektrodünaamiline energia, elektrostaatiline energia, keemilise sädeme energia ja hüdrauliline energia. 21.Kineetiline energia. Põõrlemise kineetiline energia Kineetiline energia on tingitud keha liikumisest (teiste kehade suhtes). Keha ki...

Füüsika täiendusõpe - Eesti Mereakadeemia
6 allalaadimist
9
docx

Elektroni kiirguse lainepikkus

...n punkt? 0 Millisel füüsikaseadusel põhineb ridva tasakaalustav omadus? Jõud on impulsi muutumise kiirus. Lisamassi m tasakaalust välja viimiseks on vaja rakendada lisajõudu. F=pm mdv=fdt Milline/millest tingitud jõud põhjustab pendliliikumist tasakaaluasendi poole? Potensiaalne energia maa suhtes, gravitatsioonijõud. Miks on raske järsul kaldteel püsida? Ei oleks kui hõõrdejõud on suurem kui raskusjõud. Jõud mõjub alati suunas, mis viib potensiaali vähenemisele. Vastujõud on sellele hõõrdejõud (- märgiga) Kaalsõltub: keha toetuspunkti kiirendusest, sh asukohast ...

Füüsika -
20 allalaadimist
31
doc

Füüsika eksam.

...tentsiaalseks energiaks nimetatakse niisugust energiat, mida keha omab oma asendi tõttu teiste kehade suhtes (näit. ülestõstetud raskus, pingutatud vedru jne.). Võrdub arvuliselt tööga, mis kulub keha viimiseks sellisesse asendisse. Elastselt deformeeritud keha potensiaalne energia: . Mitteelastsel def. muutub deformeerimiseks kulutatud töö soojusenergiaks. Energia jäävuse seadus- Energia ei teki ega kao. Ta võib muunduda ühest liigist teise või kanduda üle ühelt kehalt teisele. Mehhaanilise energia jäävuse seadus. Suletud süsteemis, kus puuduv...

Füüsika - Tallinna Tehnikaülikool
726 allalaadimist
27
doc

Füüsika

...tehtavat tööd arvutada tavavalemiga ja peab kasutama valemit A = Fs/2 = ks2/2. * Võimsus on töö tegemise kiirus. * N = A/t * Tähis = N; ühik ­ [1W] (watt) * N = A/t = Fs/t = Fv * Energia on keha võime teha tööd. * Energiat on kahte liiki: kineetiline ja potensiaalne. * Liikumisenergia on kineetiline. * Kineetiline energia sõltub kiirusest ja massist. * Ek = mv2/2 * Potensiaalne ehk vastastikmõju energia sõltub kehade vastastikusest asendist. * A = Fs = mgh; Ep = mgh * Potentsiaalne energia sõltub nullnivoo valikust. * Potentsiaalne en...

Füüsika -
16 allalaadimist
3
doc

Liikumise valemid

...tud h ­ jõud 2g keha liikumine) P ­ keha kaal N ­ toereaktsioon E ­ energia A ­ mehaaniline töö nurkkiirus t W ­ võimsus M ­ jõumoment m V ...

Füüsika - Keskkool
125 allalaadimist
4
pdf

Küsimused YFR0011 kordamiseks ja eksamiks

... Raskusjõu potensiaalne energia on tähtis igapäevases elus. Potensiaalne energia on määratud taustsüsteemi ...

Füüsika -
131 allalaadimist
16
doc

Kordamisküsimused

... toimuda ainult ühes suunas. Soojus ei lähe iseenesest üle külmemalt kehalt soojemale. 77. Mõisted: siseenergia, soojusmahtuvus, erisoojus, entroopia ja nende ühikud siseenergia (U) on üks termodünaamika olekufunktsioonidest. Siseenergia on molekulide kineetiline ja potensiaalne energia. Kineetiline energia ja temperatuur on omavahel seotud. Siseenergiat saab muuta soojuse üleandmisega või töö tegemisega. (deltaQ = deltaU + A) soojusmahtuvus on soojushulk, mida on vaja anda gaasile, et tõsta tema temperatuuri 1K võrra. (C= deltaQ/ delta T) erisoojus on soojusmahtuvus mas...

Füüsika - Eesti Maaülikool
135 allalaadimist
26
docx

Mehaanika kordamine

...ur on suusataja impulss kui suusataja mass on 90 kg? Mehaaniline energia Meha mehhaaniliseks energiaks nimetatakse suurust mis võrdub maksimaalse tööga mida keha antud tingimustes võib teha tööt tehakse energia arvelt Mehhaanilise energia põhivormideks on potensiaalne ja kineetiline energia Potensiaalseks energiaks nimetatakse energiat mis kehadel on nendevahelisevastastikkuse mõju tõttu. Näiteks maapinnalt ülestõstetud kehad, deformeerunud elastsed kehad E p  mgh Maapinnalt ...

Füüsika - Kutsekool
2 allalaadimist
2
doc

Mehaanika

... F · p ­ rõhk, (Pa) · Rõhk ­ p · E ­ energia, (J) S · Ep ­ potensiaalne energia · Vedeliku rõhu sõltuvus vedelikusamba kõrgusest ­ p = gh · Ek ­ kineetiline energia · N ­ võimsus, (W) · Archimedese ehk üleslük...

Füüsika - Keskkool
135 allalaadimist
38
docx

Mehaanika spikker

...takse suurust,mis näitab kui palju tööd tehti ajaühiku kestel. N = ∆A/∆t = F v Võimsuse ühikuks on vatt (W ). 1W = 1J/s ; 1hj = 736 W Energia - nimetatakse füüsikalist suurust , mis iseloomustab keha võimet tõõd teha. Energia ühikuks on dzaul (J ). Potensiaalne energia. Maapinnast kõrgusel h asuva keha , mille mass on m , potensiaalne energia Ep= mgh . Kineetiline energia ( Ek) võrdub tööga,mida tuleb teha,et panna keha massiga (m) liikuma kiirusega (v). A = ʃmvdv = mv2/2 = Ek 3.2.Pöördliikumise dünaamika Jõu F momendiks antud punkti ...

Füüsika - Tallinna Tehnikakõrgkool
12 allalaadimist
4
doc

Füüsika eksami piletid.

...ga perioodilisuse tabelis. Tähis Z. Massidefekt- tuuma mass on alati teda moodustavate prootonite ja neutronite masside summast väiksem. Mt

Füüsika - Kutsekool
94 allalaadimist
2
doc

Füüsika mõisteid ja tähiseid ühikutega

...d aga kehale endale. Elastsusjõud ­ keha kuju muutmisel ehk deformeerimisel tekkiv jõud. Impulss - liikumishulk Impulsi jäävuse seadus ­ Suletud süsteemi koguimpulss on sinna kuuluvate kehade igasugusel vastastikmõjul jääv. Kineetiline energi ­ liikumisenergia Potensiaalne energia ­ vastastikmõju energia Energia jäävuse seadus ­ energia ei saa tekkida ega kaduda. Ta võib vaid muunduda ühelt kehalt teisele. Impulsimomendi jäävuse seadus ­ kui kehale jõumomenti ei mõju, st võrduse parem pool on null, peab nulliga võrduma ka vasak pool ja impulsimomendi muutus on null. Võ...

Füüsika - Keskkool
246 allalaadimist
2
docx

Võimsus, energia, mehaanika

...tegemise kiirust kusjuures tööd tehake ainult keha liikumisel järelikult peavad võimsus ja liikumiskiirus omavahel seotud olema. A=Fs,N=A/t > N=Fs/t > F s/t aga v=s/t ongi keha liikumise kiirus nii saamegi seose võimsuse ja kiiruse vahel N=Fv 8) mis on energia ja kuidas jaguneb mehaaniline energia keha või kehade süsteemi võimet teha tööd nimetatakse energiaks. Tööd tehakse alati energia arvel.eristatakse kaht kineetiline ja potentsiaalne. 9) milliset energiat nimetatakse kineetiliseks ja kuidas seda arvutada liikuva keha energiat nimetatakse...

Füüsika - Keskkool
23 allalaadimist
2
doc

Töö ja võimsus

... 1 vatt(W). 1 vatt on võimsus, mille korral ühes sekundis tehakse 1 dzaul tööd. 6. Teisaldada dzaulideks 1 kWh ja 1 MWh. 1 kWh = 1000W · 3600s = 3,6 · 10 J 6 1 MWh = 1 000 000W · 3600s = 3,6 · 10 J 9 7. Kuidas arvutada raskusjõu tööd (valem)? A = mgh ­ potensiaalne energia 8. Defineerida kasutegur (valem). Kasutegur näitab, kui suur osa kogutööst moodustatakse kasulikuks tööks 9. Mida nim. energiaks? Energiaks nim. keha võimet teha tööd. 10. Millist energiat nim. kineetiliseks energiaks (valem)? Kineetiline energia on energia, mis on tingitu...

Füüsika - Keskkool
172 allalaadimist
4
odt

Jäävusseadused mehhaanikas

...stastikmõju energiat nimetatakse potentsiaalseks energiaks. Potentsiaalset energiat omavad näiteks ülestõstetud sangpomm, vinnastatud vedru ja tõukuvad magnetid. 5. Kineetiline energia on siis kui see pendel liigub edasi- tagasi.potensiaalne energia on siis kui pendel seisab paigal. 6. Mehaanilise energia jäävuse seadus on jäävusseadus, mille kohaselt isoleeritud süsteemis, mille kehade vahel mõjuvad ainult konservatiivsed jõud, on süsteemi mehaaniline koguenergia muutumatu.Konserva...

Füüsika - Põhikool
4 allalaadimist
4
docx

Skalaarid ja vektorid

...Energia - nimetatakse füüsikalist suurust , mis iseloomustab keha võimet tõõd teha. Energia ühikuks on dzaul Tähistatakse: vektori A projektsiooni suunal n tähistatakse An. (J ). Potensiaalne energia Maapinnast kõrgusel h asuva keha, mille mass on m, potentsiaalne energia Ühikvektor. Igale vektorile A võib seada vastavusse ühikvektori A ühik , mille suund ühtib vektori A suunaga ning Ep=mgh. Kineetiline energia ( Ek) võrdub tööga, mida tuleb teha, et...

Füüsika - Tallinna Tehnikakõrgkool
2 allalaadimist
12
doc

üldiselt füüsikast

...ntrit liugles vabalt alla 15 meetri kõrguselt. Kui palju mehaanilist energiat muutus siseenergiaks? 3. Äikese ajal tuli 10 hektarilise suurusele põllule 10 milliliitrit sademeid, äikese pilv oli 2 kilomeetri kõrgusel. Kui suur oli põllule langenud vihmapiiskade potensiaalne energia enne vihma? Kas energia muutus täielikult piiskade kineetiliseks energiaks? 4. Keha mass on 1 kg ja ruumala 400 cm3. 5. Väidetakse, et tütarlaps teravate kontsadega kingades lõhub rohkem põrandat kui elevant. Kas see on tõsi, kui elevandi mass on 3 t. 1 jalajälje pindala ...

Füüsika - Keskkool
146 allalaadimist
1
doc

Mehaanika kokkuvõtte

...algebraliste summaga. Jõud võib teha positiivset või negatiivset tööd. VÕIMSUS :Võimsus iseloomustab töö tegemise kiirust. Võimsus võrdub töö ja selle tegemiseks kulunud aja suhtega. N=A/t Võimsus on 1W, kui töö on 1J tehakse 1s jooksul . A=Nt 1Ws=1J KINEETILINE JA POTENSIAALNE: Keha või kehade süsteemi võimet teha tööd nim. energiaks. Energiat, mis on kehal liikumise tõttu, nim. kineetiliseks energiaks. E k=mv2/2 Energiat, mida omavad kehad vastasmõju tõttu nim. potentsiaalseks energiaks. Keha potentsiaalset energiat, mis on tingitud raskusjõu mõjust, arvutatak...

Füüsika - Keskkool
30 allalaadimist
21
doc

Kordmisküsimused eksamiks

...seenergia on osakeste kaootilise liikumise kineetilise energia ja osakeste vastastikmõju potentsiaalse energia summa 158. Kas veeklaasi tõstmisel kõrgemale riiulile vee siseenergia kasvab, kahaneb või jääb samaks? Siseenergia jääb samaks, kuid klaasi potensiaalne energia kasvab (kineetiline energia väheneb) 159. Mis on aine erisoojus? Erisoojuseks c nim soojushulka, mis kulub ühikulise massiga keha temp muutmiseks 1°C võrra. 160. Mis on soojushulk? Soojushulk on energia, mis Q =mcT kantakse üle ühest kohast teise...

Füüsika - Eesti Infotehnoloogia Kolledzh
159 allalaadimist
46
pdf

Biofüüsika eksami küsimused vastuse valikvariantidega

...i. Ühik m2/s. 15. Millest on tingitud raskuskiirendus? Ühik. Raskuskiirendus on tingitud gravitatsioonilisest vastastikmõjust maa ja keha vahel, seda mõõdetakse m/s2. 16. Elektriväljas oleva keha energia avaldub ...... . kas kineetiline või potensiaalne energia? Kas see energia kauguse suurenedes kasvab või kahaneb? Joonis. 17. Molekulidevaheline kaugus jääs on suurem kui vees. Seetõttu on jää veest kergem. Kui jää oleks veest raskem ja vajuks põhja, külmuksid veekogud põhjani ja talvine vee-elu oleks võimatu v...

Bioloogiline füüsika - Tartu Ülikool
24 allalaadimist
8
docx

MEHHAANILINE ENERGIA

(LABOR)

Füüsika - Tallinna Tehnikaülikool
38 allalaadimist
2
doc

Elektromagnetiline induktsioon- kodune kontrolltöö

...( henri). Valem : = L* l:t = elektromotoorjõud L = juhi induktiivsus l = voolu muutus t = selleks kulunud aeg. 2) Pööriselektrivälja omadused : · Töö laengu liikumisel mööda suletud kõverat võib olla 0-st erinev · Ei ole potensiaalne · Jõujooned on alguse ja lõputa kinnised jooned ehk pöörised. 3) Faraday katsed: 1. Liikuv püsimagnet tekitab voolu lähedal asuvas juhtmes. 2. vooluga juhtme liikumine tekitab magnetvälja vahendusel voolu naaberjuhtmes. ...

Füüsika - Keskkool
59 allalaadimist
10
docx

KINEMAATIKA ALUSED

...etatakse suurust,mis näitab kui palju tööd tehti ajaühiku kestel. N = ∆A/∆t = F v Võimsuse ühikuks on vatt (W ). 1W = 1J/s ; 1hj = 736 W Energia - nimetatakse füüsikalist suurust , mis iseloomustab keha võimet tõõd teha. Energia ühikuks on dzaul (J ). Potensiaalne energia. Maapinnast kõrgusel h asuva keha , mille mass on m , potensiaalne energia Ep= mgh . Kineetiline energia ( Ek) võrdub tööga,mida tuleb teha,et panna keha massiga (m) liikuma kiirusega (v). A = ʃmvdv = mv2/2 = Ek JÕUD MEHAANIKAS Raskusjõud.Gravitatsiooniseadus: Raskusjõu...

Füüsika - Tallinna Tehnikakõrgkool
2 allalaadimist
3
docx

Füüsika essee mõistete põhjal

...le võime tööd teha. Energia on füüsikaline suurus, mis iseloomustab keha võimet teha tööd. Tööd tehes energia muutub. Energia muutuse suurus on võrdeline tehtava tööga. On kahte liiki energiat: liikumisenergia ehk kineetiline energia ja vastastikmõju energia ehk potensiaalne energia. Kineetilist energiat omab näiteks visatud pall, lendav vibunool ja visatud lendav taldrik. Potensiaalset energiat omab näiteks vinnastatud vibu ja ülestõstetud kohver. Igal muutumisel on mingi põhjus ja kutsub esile midagi uut. Põhjuslikult seotud nähtused on näiteks see, kui Ma...

Füüsika - Keskkool
9 allalaadimist
2
docx

Füüsika valemid

Füüsika - Põhikool
5 allalaadimist
10
odt

Füüsika 10. klassi teemad

...e temperatuuriga (T) ja soojusmahtuvusega (C). Q=C*T ; U=C*T, kus C on soojusmahtuvus (J/K) ; C=c*m, kus c on erisoojus (J/kg*K) Miks omavad keha või aine molekulid kineetilist ja potensiaalset energiat? Kineetiline energia ­ molekulide soojusliikumise energia, Potensiaalne energia ­ molekulide vastastikmõju energia Millal süsteemi siseenergia suureneb, millal väheneb? Siseenergia suureneb ­ kui välisjõud teevad tööd süsteemi kallal, kui keha temeperatuur suureneb Siseenergia väheneb ­ kui süsteem teeb tööd välisjõudude vastu, kui keha temperatuur väheneb....

Füüsika - Keskkool
46 allalaadimist
2
odt

Kokkuvõte Mehaanikast

...l läbitud teepikkuse korrutisega. A=F*s. Kui keha ei liigu otse A=F*cos*s Töö on vektoriaalne suurus. Võimsus näitab töö tegemise kiirust N=A/t ühik on w (vatt) N=F*v Kehade võimet teha tööd nimetatakse energiaks. Kineetiline energia on liikuva keha energia Ek=mv2/2 Potensiaalne energia ehk vastastikmõju energia aõltub kehade vastastikusest asendist. A=F*s=mgh Ep=mgh Kineetilise ja potensiaalse energia summat nimetatakse mehaaniliseks koguenergiaks. Perioodilised liikumised Nurka, mille võrra pöördub ringjooneliselt liikuvat keha ja trajesktoori kõveruspunkti ühendav ra...

Füüsika - Keskkool
26 allalaadimist
6
doc

Füüsika mõisted kutsekoolile

...suurus, mis iseloomustab keha või jõu võimet teha tööd 5 mehhaaniline energia-suurus, mis võrdub maksimaalse tööga, mida keha antud tingimustes võib teha, tööd tehakse alati energia arvelt 6 kineetiline energia-energia, mis kehal on tema liikumise tõttu 7 potensiaalne energia-energia, mis kehadel on nende vahelise vastastikuse mõju tõttu 8 siseenergia-keha kõikide molekulide keskmise kineetilise energia ja kõikide molekulide omavahelise jõu keskmise potensiaalse energia summa 9 energia jäävuse seadus-isoleeritud süsteemis võib energia minna ü...

Füüsika - Kutsekool
2 allalaadimist
10
docx

Staatika ja kinemaatika

... siseenergiamuut on võrdne gaasile antud soojushulgaga ja gaasi poolt sooritatud töö vahega. Gaasienergia kujutab endast summat, mille liidetavateks on 1) molekulide soojusliikumise geneetiline energia (kõik liikumised) ja 2) molekulide vastasmõju potensiaalne energia (üld juhul molekulide siseenergia. Gaasi siseenergiat saab muuta 1) töö kaudu, 2) soojusülekande teel ja 3) kiiruse kaudu. 8. Isoprotsessid gaasides, seosed olekuparameetrite vahel isoprotsessidel. On tasakaaluline protsess, mille käigus gaasi mass ja üks oleku pa...

Füüsika -
7 allalaadimist
2
doc

Kordamine füüsika eksamiks

...ravitatsiooniseadus F=G m1 m2/r2 G- 6,67#10 -11 6. Raskusjõud Fr=gm[N] g- 9,81 m/s 7. Kehakaal Q=gm+-am 8. Hõõrdejõud F hõõrde=Mfristi M-hõõrdetegur 9.Keha impulss e. Liikumishulk P=vm [m#Kg/s] 10. Mehaaniline töö A=FS [j] , A=Pt , P=ui 11. Võimsus N=a/t [w] 12.Potensiaalne energia Ep=mgh[j] mg-raskusjõud 13. Kineetiline energia Ek=mV2/2 [j] 14. Nurkkiirus w=fii/t [rad/s] 15. Joonkiirus ringliikumisel v=2 pii rn [m/s] n-pöörete arv 16.Võnkeperiood T=1/n [s] 17. Sagedus n=f=1/T [p/s] [Hz] 18. Rõhk P=F/s [Pa] 1 N/m2 = 1 Pa 19. Ideaalse gaasi olekuvõrrand 20....

Füüsika - Kutsekool
42 allalaadimist
5
rtf

Füüsika konspekt 11kl

...iselt objektilt teisele kanduva energia hulka. Töö tähis on A ning ühik on [J]- dzaul. Nr 16. Kineetiline energia. Kineetilise energia teoreem. Kineetiline energia on kehal tema liikumise tõttu. Kineetilise energia teoreem: Ek=mv2/2 Nr 17. Raskusjõu töö. Keha potensiaalne energia. Raskusjõu töö ei sõltu keha liikumise trajektoorist, ta võrdub alati raskusjõu mooduli ja kõrguse muudu vastandväärtuse korrutisega. Potensiaalne energia on kehal tema vastastikmõju tõttu. Ep=mgh. Nr 18. Mehaanilise koguenergia jäävuse seadus. Mehaaniline võimsus. Kasutegur. Keha...

Füüsika - Keskkool
71 allalaadimist
2
docx

Füüsika valemid tabelis

Ühtlane sirgjooneline liikumine Kiirendus Teepikkus ühtlaselt muutuval liikumisel Newtoni II seadus Gravitatsiooniseadus Raskusjõud Keha kaal (-) Hõõrdejõud Keha impulss e. liikumishulk Mehaaniline töö Võimsus (W) Potensiaalne energia (jaulides) Kineetiline energia (Jaulides) Nurkkiirus , kus (fii) on pöördenurk ja t on aeg (rad/s) Joonkiirus ringliikumisel (m/s) Võnkeperiood (1 s) Sagedus (Hz) Rõhk, p - on rõhk, F ­ jõud ning S ­ pindala (Pa) Ideaalse gaasi...

Füüsika -
151 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun