Facebook Like
Küsitlus
Add link

Otsingule "organum" leiti 153 faili

organum – mitmehääln kirikumuusikavorm, kus gregoriuse koraalile lisandub saatehääl, ainus teadaolev mitmehääle tüüp  paralleelorganum – põhimeloodia oli gregoriuse koraal, dubleeritakse intervalli kvardi või kvindi võrra madalamalt  vabaorganum – võib kasutada ükskõik millist intervalli, subleeritakse kõrgemalt  melismaatiline organum – ühele peanoodile on lisatud palju noote
1
docx

Motett ja organum

sajandist, mil soti päritolu filosoof Scotus Eriugena kirjeldas oma traktaadis paralleelsetes kvartides ja kvintides kõlanud laulu ja nimetas sea organumiks . Selle nimetuse päritolu pole päris selge, ilmselt kasutati seda algselt intstrumentaalmuusika tähenduses, sest kreeka keeles tähendab ,,organon" muusikainstrumenti (aga mitte orelit, nagu mõnikor...

Muusika - Põhikool
18 allalaadimist
4
docx

Bacon. Novum Organum

10.2012 / 10:00 BACON. NOVUM ORGANUM Põhiidee: Bacon oma Uue Organoni sissejuhatuses seab kahtluse alla, kas aristotellik loogika on ikka see, mis aitab rohkendada teadmisi ning arvab, et inimõistuse arendamiseks tuleks kasutusele võtta uus meetod. Suurt tähelepanu pöör...

Filosoofia - Tallinna Tehnikaülikool
55 allalaadimist
1
docx

Bacon: „Novum Organum“

Bacon: ,,Novum Organum " 1) Loogika kui tunnetustööriist ei ole õige vahend looduse tunnetamiseks, see ei anna looduse tõeliselt olemusest õiget arusaama. Samas ei saa eitada sellise tööriista vajadust, kuid kuna endine tunnetustööriist( loogika) on olnud kõlbmatu, siis pakub see põhjuseid tööriista mittevajalikkuseks. Baconi arvates võib uueks tunnetustööri...

Filosoofia -
4 allalaadimist
1
doc

Žanr ja vorm muusikas (mõisted, 9. klass)

klass) Zanr ­ muusikateose liik Vorm ­ muusikateose ülesehitus Ambrosiuse hümn ­ värsstekst, vabaltvoolav, kaunistustega meloodia Gregoriuse koraal ­ korrapärane meetrum puudub, proosatekst, ühehäälne, saateta, ladinakeelne Organum ­ mitmehäälne (põhihääleks Gregooriuse laul, teine hääl laulab kõrgemalt/madalamalt) Motett ­ mitmehäälne, pillid saatsid,...

Muusika - Põhikool
67 allalaadimist
2
doc

10 klass

klass Muusikastiilid: Gooti 13-16 saj. Renessanss 14-17 saj. Barrokk 17-18 saj. Klassitsism 18 saj. II pool - 19 saj. Romantism 19 saj. Modernism praegune aeg Vanaaja muusika: Väga kõrge arengutaseme saavutas muusikakultuur juba muistsetes orjanduslikes riikides nagu Egiptus, Babüloonia, Hiina, India,...

Muusikaajalugu - Keskkool
110 allalaadimist
1
odt

Muusikalised mõisted 10.klass

Aaria ­ vokaalsoolo ooperis Libreto ­ Ooperi, opereti või muusikali A cappella ­ instrumentaalsaateta täielik tekst vokaalmuusika Madrigal ­ 14.saj. Ilmalik lauluvorm Aktsent ­ rõhk Menuett ­ 3.-osalises taktimõõdus vana Allegro ­ elavalt Prantsuse tants Alt ­ madal naishääl...

Muusika - Keskkool
70 allalaadimist
3
doc

Muusika mõisted

Ühendab mitu kunstiliiki: tants, muusika, kirjanduslik MÕISTED süzee, kujutav kunst. Aaria ­ Blues ­ jazzmuusika vorm, algselt Põhja-Ameerika neegrite kaeblik, aeglase tempoga laul. iseseisev orkestri Concerto grosso ­ mitmeosaline teos, mis põhineb soolopillide rühma ja orkestri vastan...

Muusika - Keskkool
73 allalaadimist
11
ppt

Keskaeg

 Näiteks: Notre-Dame la Grande. Muusika Keskaja muusika Gregooriuse koraalid:  Meloodiaid hakati Gregorius 1 auks kutsuma Gregooriuse koraalideks.  Lauldi ladina keeles.  Koraalidel puudus kindel taktimõõt ja nad allusid tekstile.  Tekstideks palved ja ülistused Jumalale. Mitmehäälne muusika Keskajal  Organum – esimene kahehäälne laul keskajal  Kuni 12. sajandini olid organumid kahehäälsed ja mille ülemiseks hääleks oli Gregooriuse koraal  12.-13. sajand sa Gregooriuse koraalist alumine hääl. Alumised hääled olid lihtsamad  Ülemine hääl liikuvam ja keerukam  Alumist häält lauldi aeglaselt, venitades  15.-16. sajandil lisandusid palju hääli Lääne kirikumuusika tegelased:  Püha Am...

Muusikaajalugu - Keskkool
34 allalaadimist
1
txt

Mõisted

Keskaeg: TUNNIPALVUS - lihtne, tavaliselt ilma eriliste rituaalideta palvus, peetakse 8 korda pevas kloostrites MISSA - igapevane peamine jumalateenistus, ldehitus keerulisem, seotud paljude rituaalidega. 1) Eelmissa, kuhu kuuluvad sissejuhatavad palved ja snaliturdia, mis on seotud phakirja tekstide lugemise ja kommenteerimisega jutluses. 2) Peamissa, mille keskpunktiks on altarirituaal ja armul...

Muusikaajalugu - Keskkool
40 allalaadimist
1
docx

Keskaja muusika

Periood: 5 saj ­ 14 saj 5-7 saj ­ Rahvaste rändamine- Vana-Rooma kultuuri lagunemine Varakeskaeg ­ kujunes Lääne-kristlik kloostrikultuur 8-9 saj ­ hariduse ja vaimuelu tõus 10-11 saj ­ romaanistiilis kirikuarhitektuuri ja vaimuliku luule-ning laulu kõrgaeg 12-13 saj ­ linnade kasvamine, gooti arhitektuuri esimene hiilgeaeg Muusikakultuur põhiosas suuline! 8-9 saj ­ tekkis vajadus noodikirja järele, mil...

Muusika - Keskkool
48 allalaadimist
25
xml

Muusika alased mõisted

0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>

Muusika - Keskkool
69 allalaadimist
1
doc

Keskaja muusika

Lähtub loomuliku kõne rütmist,peamine tekst ja sõnum.Tavaliselt lad.keelne. Missakatoliku kiriku igapäevane tähtsaim liturgia,toiminguid hakati 45.saj lauludega saatma.Lauldavad liturgilised laulud jagunevad:1.laulud,kõlavad kõikidel teenistustel nn.missa ordinaariumi laulud.2.laulud,vahelduvad igapäev vastava...

Muusikaajalugu - Keskkool
24 allalaadimist
1
doc

Muusikaajaloo Kordamine 1

2) Millal tekkis mitmehäälsus. Zanrid,kirjelda. 3) Kuidas nimetati rüütlilaulikuid ja millest nad laulsid? Vastused: 1). Vanaaja muusikas peeti muusikat imeliseks ja pühaks, kuna paljude rahvaste legendid rääkisid, et muusika on Jumalate keel. Sellega olid seotud paljud toimingud ja rituaalid. Erinevate rahvaste muusika oli erinev ja omapärane. Näiteks...

Muusikaajalugu - Keskkool
99 allalaadimist
2
doc

9. klassi Muusika teoste kokkuvõte

Motett Motett kujunes 13ndal sajandis Geugoriuse laulubaasil. Motett on selline laul ,mille alumine hääl on gregoriuse laul (ladina keelne) , millele liasti uute tekstidega ülemised hääled. Need tekstid olid erikeeltes ja võisid olla ilmaliku sisuga (armastusteema) . Motetti esitati pillide saatel , motette hakati laulma väljaspool kirikuid , nendest kujunesid...

Muusika - Põhikool
15 allalaadimist
1
doc

Žanr ja vorm muusikas

Zanr-Muusikaliik Vorm- muusikateose ülesehitus Homofoonia- Mitmehäälne heliteos, kus üks hääl on juhtiv ja teised sellele allutatud saatehääled Polüfoonia- mitmehäälne heliteos, kus kõik hääled on võrdse tähtsusega Ambrosiuse hümn- vabalt voolav, kaunistustega meloodia Gregoriuse koraal- seda iseloomustab korrapärase meetrumi puudumist tekstis Organum- Mitmehäälne kirikumuusika Motett- Alumine hääl Gregoriuse laul...

Muusikaõpetus - Põhikool
17 allalaadimist
2
rtf

Žanr ja vorm muusikas

Vorm - Teose ülesehitus ( muusikateose, kunstiteose jne ). Ambrosiuse hümn - vabalt voolav, kaunistustega meloodia, värsstekst. Gregoriuse koraal - proosatekst. Sarnasused: Laulavad mehed, ladina keeles, lauldakse saateta ( a'capella ), kindla meetrumitta, ühehäälne, ( vaimulikud ). Organum - on üks vanema...

Muusikaajalugu - Põhikool
17 allalaadimist
3
docx

Muusika

Mis on muusika? Muusikalised väljendusvahendid: * Rütm- helivältuste organiseeritud järgnevus. Rütm näitab ühe noodi ajalist pikkust teise noodi suhtes. * Meloodia- helide kaunikõlaline järjestus, mis moodustab terviku. See on ühehäälselt väljendatud muusikaline mõte. * Harmoonia- õpetus homofoonilise muusika funktsionaalsetest järgnevustest. * Dünaamik...

Muusika - Keskkool
36 allalaadimist
3
doc

Keskaeg ja renessanss muusika

Keskaja muusika (zanrid, noodikiri, pillid) Mõistega ,,keskaeg" tähistatakse pikka ajajärku, mis jäi Rooma impeeriumi lagunemise (395. a) ja renessansiajastu vahele (14.-16. sajand). Selle ajastu muusikat tunneme lünklikult, kuna tolleaegne muusikakultuur oli suures osas suuline. Zanrid: · Gregooriuse laul ­ Sai nime Rooma paavst Gregorius I järgi, kes ühtlustas liturgilised tekstid, mis said...

Muusika - Keskkool
37 allalaadimist
1
docx

Muusikaajaloo eksami mõisted

Kordamisküsimused Avamäng - muusikalist lavateost sissejuhatav helitöö Fuuga - mitmehäälne vokaal- või instrumentaalteos Prelüüd - muusikaline eelmäng, sissejuhatus muusikalisele teosele Nokturn ­ ööpala, mis on täis elamusi Aaria ­ saatega vokaalmuusika zanr Libreto - vokaalmuusikalise lavateose kirjanduslik alus Polonees ­ ¾ taktimõõdus ballitants Ooper ­ muusikaline lava...

Muusikaajalugu - Põhikool
15 allalaadimist
1
doc

Keskaja muusika

-16. sajand Missa ­ traditsioonilise kristliku kiriku kaks põhilist jumalateenistuse liiki on tunnipalvus ja missa. Missa on igapäevane peamine jumalateenistus, mille ülesehitus on keerulisem ja mis on seotud mitmete rituaalidega. Missa jaguneb sõnaliturgiaks ja armulaualiturgiaks. Missal laulda...

Muusikaajalugu - Keskkool
8 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun