Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

Otsingule "naritsa" leiti 20 faili

17
doc

Õiguse allikad ehk kohad, kust leida õigust - Naritsa konspekt

Õiguse allikad ehk kohad, kust leida õigust Õiguskultuurid Mandri-Euroopalik Common Law Islami õigus Aafrika konstitutsioon Üks osa kultuurist on kindlasti õigus. Common Law: · Üldine õigus e. Pretsedendiõigus · 11.saj ­ 18 saj seotud ainult Inglismaaga; hiljem levis kolonisatsiooniprotsessi tõttu. · Wilhelm Vallutaja · Normide juurde...

Õiguse entsüklopeedia - Tartu Ülikool
606 allalaadimist
2
docx

Raul Naritsa "Õiguse entsüklopeedia" lühikokkuvõte

peatüki 4. alapeatükist "Õigusriik" Lühikokkuvõte Peatükk algab Ludwig I Vaga (778-840) , kes oli Frangi kuningas ja Rooma keiser vestlusest oma ihuarstiga. Ludwig I Vaga kurtis oma ihuarstile sellest, kui raske ja väsitav on juhtida riiki. Selle peale vastas talle arst, et tema kuninga rollis ei teeks mitte m...

Õigusõpetus - Kutsekool
4 allalaadimist
4
odt

Kokkuvõte Raul Naritsa artiklist

Selle artikli teema ,mida R. Narits arutas on Eesti põhiseaduse aluspõhimõtted .Artikli esimene osa räägib Eesti tahtest liituda Euroopa liiduga. Eesti Vabariigi jaoks ühinemine Euroopa Liiduga oli ülitähtis. Selleks, et ühineda Euroopa Liiduga juriidiliselt korrektselt oli vaja muuta põhiseadus .Riigikogu otsustas, et põhiseadus...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
14 allalaadimist
45
docx

Õiguse entsüklopeedia

Õiguse olemus ja mõiste. Õigus on headuse ja õigluse kunst. Õigus on loomupoolest sotsiaalne kord, kuna ta reguleerib inimeste vahelisi suhteid. Headus ja õiglus on õiguse ideaalid, ehk siis mõõdupuu millele peab vastama õigus. Kirjutamata ja kirjutatud õigustele (tavad) lisas riik normid ning tekkis õigus. Enne õiguse tekkimist o...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
293 allalaadimist
190
pdf

Õiguse üldteooria

Tegemist pole pelgalt uue teabe kogumisega ja selle analüüsi-sünteesiga, vaid see kuulub mõistmise probleemi juurde tervikuna. See pakub tuge juriidiliste otsustuste langetajatele, tähendab õiguse edasiarendamist. Tegemist on kvantitaviiselt kõige mahukama uurimisviisiga (Naritsa arvates kõige keerukam). Uurija peab olema kodus teaduslike uurimismeetoditega, tundma süstemaatiliselt õigust, olema võimeline tegema põhimõttelisi ja suuri üldistusi; oskama näha ja hinnata sidet möödaniku ja oleviku vahel tõmbamaks minevikust olevikku ratsionaalseid „sildu“. 2.4 Interdistsiplinaarse lähenemise olemus õigusteaduses Ilma üldfilosoofiliste teadmisteta pole võimalik tegutsea tõeliselt eesmärgipäraselt mitte...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
218 allalaadimist
32
pdf

Raul Narits Õiguse Entsüklopeedia

1. Õiguse eelastmed Õigus on loomu poolest sotsiaalne kord, kuna ta reguleerib inimeste omavahelisi suhteid. Moraal ja tava olid sotsiaalseteks harjumusteks/ sotsiaalseks korraks, mis korrastasid inimkäitumist. Olemas juba enne õigust. Moraal ja tava vastavad ühiskondlikule tahtele ja reguleerivad ühiskonnas sotsiaalset käitumist, on üldise iseloomuga ja ü...

Õiguse entsüklopeedia - Tartu Ülikool
27 allalaadimist
125
pdf

Konspekt 2

ÕIGUS LOENGUMAPP ÕIGUSINSTITUUDI ÜLIÕPILASTELE TALLINN 1998 2 RETSENSEERIS: prof. EERIK - JUHAN TRUUVÄLI 3 SISUKORD Õppeainest...

Õiguse entsüklopeedia - Tartu Ülikool
502 allalaadimist
14
doc

Õiguse entsüklopeedia

02.149 4AP (lisainfo ÕE oma veebilehel) Õiguse entsüklopeedia on teadmiste ring õiguse ja riigiga seotud valdkondades. (ÕE lk 11-13, LM I lk 10 ja 12) TEEMA IX. Õigusteadus ja õigusteaduse õppimine Taska: põhimõisted: aeg ja ruum, ese, kausaliteet Põhimõisted Instituudid- õiguse instituut on kogum õigu...

Õiguse entsüklopeedia - Tartu Ülikool
513 allalaadimist
22
doc

Uurimustöö pakendi seadusest

TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND ÕIGUSTEADUS AVATUD ÜLIKOOL ... Matrikli nr E-post: .... PAKENDISEADUS¹ UURIMUSTÖÖ ÕIGUSE ENTSÜKLOPEEDIAS Juhendaja Prof. Raul Narits Lektor Silvia Kaugia Tartu 2007 SISU...

Õiguse entsüklopeedia - Tartu Ülikool
284 allalaadimist
25
doc

Uurimistöö ÕE-s (Perekonnaseadus)

TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND VÕRDLEVA ÕIGUSTEADUSE ÕPPETOOL UURIMISTÖÖ ÕIGUSE ENTSÜKLOPEEDIAS PEREKONNASEADUS Koostaja: ... Juhendajad: professor Raul Narits, lektor Silvia Kaugia Tartu 2010...

Õiguse entsüklopeedia - Tartu Ülikool
382 allalaadimist
17
doc

Õiguse entsüklopeedia seminaritöö, reklaamiseadus

E-post: .................................... REKLAAMISEADUS ÕIGUSE ENTSÜKLOPEEDIA Uurimistöö Juhendajad: Professor Raul Narits...

Õigusteadus - Tartu Ülikool
299 allalaadimist
17
odt

Õiguse entsüklopeedia - soolise võrdõiguslikkuse seadusest

TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND Võrdleva õigusteaduse õppetool Lily Sandel SOOLISE VÕRDÕIGUSLIKKUSE SEADUS Seminaritöö Juhendaja Võrdleva õigusteaduse professor Raul Narits Tartu 2012 SISUKORD TIITELLEHT...

Õiguse entsüklopeedia - Tartu Ülikool
102 allalaadimist
25
doc

Õiguslik analüüs ja argumentatsioon

7 Õigusliku otsuse ja tõlgenduse argumenteerimise nõue.........................................9 Õiguse realiseerumise kolm vormi. ÕIGUSE JÄRGIMINE ­ s.t et õigussuhte subjektid allutavad oma käitumise kohustavate või ke...

Õiguse entsüklopeedia - Tartu Ülikool
178 allalaadimist
46
odt

Õiguse üldteooria õppematerjal eksamiks

Kolmanda erisusena printsiibi ja normide vahel: mida kõrgem on mittetäitmise tase, seda kõrgem peab olema printsiibi täitmise tähtsus. Printsiipe saab leida nii Õnormidest kui ka Õteooriast. Se Õprintsiipe aitab kujundada Õteadus. Mandrieuroopalikus Õkultuuris on lausa kirja pandud rida Õe printsiipe ja see on a priori meie jaoks ratio decidendi. Printsiipide kujunemisel aitab Euroopas kaasa kohtupraktika. Naritsa seisukoht on, et kohtute roll printsiipide kujunemisel on oluline ja vajalik. Printsiipide fnid: Printsiibi abil on võimalik korrastada valitsevat õ tegelikkust, kooskõlas poliitilise tahtega. Printsiipide Heuristilises tähenduses prints mõistmine ja kasutamine tuli õ korda 19 saj. Nimelt oli tegu olukorraga, kus generaalsete ideede realiseerimine muutis kiirustades tehtud Õkorra mitteülevaatlikuks – sisaldas palju vastuolusid....

Õiguse alused - Tallinna Tehnikaülikool
85 allalaadimist
94
docx

Õiguse entsüklopeedia eksam

Formaalse määratluse aspektist isel õigusnormi: loogiline struktuur ja eriline normikeel. 6. ÕIGUSNORMI MÕISTE Õigusnorm on üldise iseloomuga, üldkohustuslik ja formaalselt määratletud käitumisreegel, mis kehtestatakse riigi poolt kindlas korras ning selleks pädeva institutsiooni poolt ja tagatakse riigi sunniga. 7. ÕIGUSNORMI LIIGID 1. R. Naritsa liigitus 1) Regulatiivne ehk käitumisnorm 2) Õigustkaitsev Regulatiivne: 1) Õigustav 2) Kohustav 3) Keelav 4) Ergutusnorm 1) Täielik 2) Mittetäielik: - Seletav - Viitav - Kitsendav 2. R.Naritsa ja A.Aarnio kokkulangev liigitus 1) Regulatiivne 2) Konstitutiivne, seejuures: - Seaduskeele määratlus - Kompetentsinorm - menetlusnorm 3. A.Aarnio liigitus 1) Prima...

Õiguse entsüklopeedia - Tartu Ülikool
235 allalaadimist
30
doc

Õiguse entsüklopeedia eksami küsimused

Tehniline ja abipersonal seda õigust ei kasuta. Sellise inimese vastutuse küsimus lahendatakse diplomaatiliste kanalite kaudu - kuulutatakse persona non grata'ks ja antakse tähtaeg riigist lahkumiseks. 45. Kolm peamist õigusnormide kollisiooni lahendamise reeglit 46. Era- ja avaliku õiguse jaotuse kaks alusteooriat Raul Naritsa käsitluses vanimaks õiguslikuks kriteeriumiks, mille alusel õigus jaotati era- ja avalikuks õiguseks oli nn. Materiaalne e. huviteooria. Huviteooria põhineb vana-rooma õigusteadusel. Rooma eraõiguse defineerimisel võtame aluseks Rooma juristi Ulpianuse määratluse avalik õigus on see, mis on seotud riigiga, eraõigus on see, mis on seotud üksiku isikuga. Nagu juba eelpooltodudt nähtub, et kui ülekaalus on avalikud (riigi) huvi...

Õiguse entsüklopeedia - Tartu Ülikool
180 allalaadimist
10
docx

Õigusnormi liigitus

ÕN struktuuri alusel: H-D, H-D-S või H-S. 2. ÕN eesmärgi alusel: regulatiivne või õigust kaitsev. 3. ÕN ettekirjutuse sisu alusel: õigustav (lubav); kohustav; keelav või ergutusnorm. 4. ÕN ettekirjutuse kohustuslikkuse alusel: dispositiivne või imperatiivne (kohustavad ja keelavad) või juhendavad. 5. ÕN adressaadi alusel: üldsubjektne või erisubjektne (e spetsiaalsubjektne). 6. Naritsa eriliigitus: täielik või mittetäielik (seletav, viitav või kitsendav). 7. Aarnio järgi: konstitutiivne või mitte. Konstitutiivsed normid on seejuures menetlusnorm, kompetentsinorm või definitsiooninorm e legaaldefinitsioon (seaduskeele määratlus). 8. Aarnio järgi: primaarnorm või sekundaarnorm (reaktsiooninorm või reageerimisnorm). 9. Õiguse valdkondade järgi: avalikuõiguse norm või eraõiguse norm. 10. Lihtnorm või liitnorm. ÕIG...

Õiguse alused - Kutsekool
49 allalaadimist
36
pdf

Õigusnormid ja õigussüsteem

16 KOKKUVÕTE.........................................................................................................................17 KASUTATUD KIRJANDUS....................................................................................................18 SISSEJUHATUS Selle referaadi aluseks võtan Raul Naritsa „Õiguse Entsüklopeedia“ ja Advig Kirise, Poigo Nuuma, Ants Kukruse ning Enno Oidermaa „Õigusõpetuse“ õpiku. Peamiselt koostangi selle referaadi nende vaatenurgast lähtudes. Selles referaadis on põhiteemadeks küll õigusnormid ja õigussüsteem, aga käsitlen üsnagi põhjalikult ka sotsiaalseid norme, kuna õigusnormid kuuluvad ka sotsiaalsete normide hulka. Pööran tähelepanu ka erinevate sotsiaalsete normide liikidele, õig...

Õigus alused -
5 allalaadimist
236
pdf

J-Liventaal sissejuhatus õigusesse - I osa

Loengumapi läbiv käsitusviis on kontseptuaalne, kuid kohati ka ontologistlik ning sotsioloogiline. Loengumapp ei sisalda õigusteaduse metodoloogiat ning meetodeid (selle kohta on Tartu Ülikooli võrdleva õigusteaduse professori Raul Naritsa monograafia - vt kirjandus: Narits, 54., lk 9-32) - nt Multi Level Approach, samuti nt jurisprudentsi põhijoonte teemat (vt kirjandus: Narits, 50., 51., 52., 53.), kuid aineprogramm hõlmab ka neid. Seega ei ole käesolev loengumapp hõlmav õpik või käsiraamat. Lisaks juhime tähelepanu, et õigusteaduse, õigusteooria ning praktilise jurisprudentsi põhimõisted on antud vastavuses põhiliselt käesoleval sajandil kinnistunud ning püsivate paradigmaa...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
16 allalaadimist
13
docx

ÕIGUSE ENTSÜKLOPEEDIA

  Selle   põhjal   on   tegemist   isiklikus   plaanis õigusaktide   pingereaga.   Põnevamad   on   eespool   ning   vähem   emotsioone   tekitanud aktid lõpus. Seminaritöö   koostamisel   kasutasin   õiguse   entsüklopeedia   õppeaine   2018.   aasta sügissemestri   Raul   Naritsa   loengutes   koostatud   konspekti   ja   Silvia   Kaugia seminarides kirjutatud konspekte. Samuti kasutasin R. Narits. Õiguse entsüklopeedia. 2.   Tr.   Tallinn:   Juura   2002.   Vormistamisel   olen   aluseks   võtnud   Üliõpilastöö kirjutamine ja vormistamine. Juhend õigusteaduskonna üliõpilastele 2., täiendatud ja parandatud väljaanne. Koostanud Jaan Sootak. Tallinn, 2016. 1. Kolmandal töön...

Õiguse entsüklopeedia - Tartu Ülikool
4 allalaadimist
Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun