Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Ukraina abi Ukraina kaitse vajab abi. Tee annetus täna! Aita Ukrainat Sulge
Add link

"kavand" - 213 õppematerjali

Õppeained

Kavandamine -Tallinna Majanduskool
Kavand

Kasutaja: Kavand

Faile: 0
1
doc

Epidemioloogia kavand

Epidemioloogia ja biostatistika 2008 Projekti kavandi juhend Juhend uuringukavandi koostamiseks Kavand peaks sisaldama järgmisi osi: Teema Projekti teema Autorid Autorite nimed Töö eesmärk Uuringu eesmärk, tööhüpoteesid (väited, mida loodate uuringuga tõestada või ümber lükata). Millised on teie eelteadmised antud probleemi kohta ja kust need pärinevad (lühidalt)? Materjal ja meetodid Kes on uuringualused? Kuidas leiate valimi ja kui suur see on? Milliseid andmeid kogute, millistel meetoditel? Eristada nn tagapõhjaandmeid (nt sugu, vanus) ja esmaseid ning teiseseid väljundtunnuseid ­ põhilistele uuringuküsimustele vastust andvaid andmeid. Kuidas organiseerite andmed ­ kas sisestate arvutifaili, millist tarkvara kasutate? Kirjeldav statistika ­ millised kirjeldavad statistikud (arvulised näitajad) plaanite leida ja...

Epidemioloogia - Tartu Ülikool
18 allalaadimist
1
odt

Kavand

KAVAND Seelik Nimi Klass Kuupäev 1) Töövahendid: käärid, õmbluskriit, riie, lukk, nööp, niit, nõel, riidelõige, nööpnõelad, mõõdulint, õmblusmasin, joonlaud 2)Riie: puuvillane Riide värvus: ruuduline 3)Seeliku mõõdud: vööümbermõõt: 67cm puusaümbermõõt: 88cm seeliku üldpikkus: 43cm 4) Joonis Lõige ...

Käsitöö - Keskkool
9 allalaadimist
8
docx

Draamatöö läbiviimise kavand

Kunderi jutustuse Vaeslaps ja Talutütar ainetel. Eesmärk: ühise draamatöö kogemus ja selles oma rolli täitmine: töökuse ja laiskuse mõisted; peenmotoorika arendamine; erinevate emotsioonide väljendamine miimika abil. Mina ja keskkond  Talu tööd ja tegemised  Elu-olu vanasti  Hügieen: pesemine, selle tähtsus ja vajalikkus  Emotsioonid Keel ja kõne  Jutu tutvustamine lastele ettelugemise teel  Lapsed jutustavad kuuldud loo põhjal  Dramatiseringu lavastamine  Dramatiseeringu läbimängimine lastega  Sõnavara rikastamine uute sõnadega (vanapagan, vaeslaps, talutütar, riided ... jne)  Mõisted: lahkus, sõprus, abivalmidus, kavalus, ihnus, töökus, ahnus.  Kiidusõnad: AITÄH, PALUN Matemaatika  Võrdlemine (kõrgem – madalam, suurem – väiksem ...)  Öö ja päev ...

Draama õpetus -
5 allalaadimist
1
txt

Idee kavand

viadukti all asub betoon sammastega t�idetud ruum-ala, kus kunagi enne Tehnika tn. pikendust asus parkla, mis t�na seisab t�hja kruusaplatsina, mille elutegevus j��b ainult selle k�rvale j��va nafta putka piiridesse. V�ibolla m�nikord harva tikub sinna parkima m�ni sahk v�i s�iduauto. Just seesama tehismaastik vajaks ellu�ratust nagu paljud teisedki paigad suure linnaruumi keskel, kus aina rohkem v�tavad pinda parkla�ritegevused ja s�steemsed eluvormid ja kus �ha v�hem j��b ruumi linlastel oma igap�eva tegemiste k�rvalt ka urbanistlike subkultuuride loomiseks ja nende arendamiseks, mis oma v�iksusegi poolest muudaks kirjumaks suures pildis k�ll natuke, aga siiski muudaks. Sihi all olev ala on ideaalne paik, mis vajaks oma ulatuses asfalteerimist, kuhu saaks astuda iga �ks, iga kell, iga ilmaga sooviga midagi luua. Olgu see siis kunstik, kes...

Ühiskond -
6 allalaadimist
5
pdf

Kursusetöö Kavand

LÄÄNE-VIRU RAKENDUSKÕRGKOOL MA17 KÕ1 Birgit Rool KURSUSETÖÖ KAVAND Uurimistöö kavand Juhendaja Kaidi Kallas Mõdriku 2019 Uurimisprobleemi kirjeldus Uurimisprobleemiks on ettevõtte sõiduautode ja töötajate transportimisega seotud kulud. Konkreetne kirjeldus probleemist maksu ja tolliameti poolt. Alates 1. jaanuarist 2018 tekib erisoodustus tööandja sõiduauto erasõitudeks kasutamise võimaldamisel. See tähendab, et enam ei ole oluline tööandja sõiduauto kasutamine erasõitudeks, vaid sõiduauto kasutamise võimaldamine. Samuti ei ole enam oluline tööandja sõiduauto kasutamisel erasõitude hüvitamine, sest see ei muuda erisoodustuse maksustamist. (Tolliamet, 2019) Töötajate transport tööle ja koju tulumaksuseaduse § 48 lõikest 5¹ tulenevalt Erisoodustuseks ei loeta kulutusi töötajate transpordile tööle ja koju, kui: 1. ühistransporti kasutades ei...

Ainetöö - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
49 allalaadimist
13
doc

Uurimistöö vormistamine

Uurimistöö köidetakse kiirköitjasse. Töö peab olema trükitud arvutil. Töö tuleb trükkida kirjatüübis Times New Roman tähesuurusega 12 punkti ja reavahega 1,5. Lehe vaba äär peab üleval ja all olema 2,5 cm, paremal 1,5cm ja vasakul 3 cm. Tekstilõigud joondatakse mõlema serva järgi, seejuures ei tohi tekstis tekkida põhjendamatuid sõrendusi ja lünki, vajadusel tuleb kasutada poolitamist. Kõik töö leheküljed alates tiitellehest kuni lisade lõpuni saavad järjekorranumbri. Numbri kirjutamisel arvestatakse, et number trükitakse lehekülje alumisse serva keskele või paremasse nurka. Lehekülgede nummerdamist alustatakse alates teisest lehest (lehekülje number puudub vaid tiitellehel), arvestades numbrilisse arvestusse ka tiitellehe. Tekstilõigud eraldatakse taandrea (1,25 cm) või tühja reavahega. Tekstis esi...

Uurimistöö alused - Keskkool
241 allalaadimist
3
doc

"Vaesed inimesed" Dostojevski

Vaesed inimesed (ideeline kavand ) Dostojevski ,,Vaesed inimesed". Sisu ja taust Jutustuse alapealkirjas on täpsustus pealkirjale ­ ,,Romaan kirjades". Ta vihjab konkreetsele kirjanduslikule zanrile Lääne-Euroopas. Juba XVIII saj tuntud sentimentalistliku suuna raames. Vihjed tuntumatele teostele: Goethe ,,Noore Wertheri kannatused", Russeau ,,Julie ehk uus Jeloise". Goethe ja Russeau teoste peategelasteks on armunud aristokraadid, kes peavad kirjavahetust. Kirjade rafineeritud stilistika, kõrgestiharitud tegelased, kõrgstiil. Dostojevski püüab muuta seda olemasolevat kirjanduse traditsiooni ­ jätab vana zanri tähistuse pealkirjas, kuid muudab tegelaskujude sotsiaalset staatust. Dostojevskil on tegelasteks tavalised inimesed ­ meestegelane väike ametnik, naistegelane ­ vaene neiu. Seoses sellega muutub kirjade stiil. Intellektuaalne tase on suhteliselt madal. Selle seisneb zanri uuendus. Paljukõnelevad on ka tegelas...

Kultuurilood - Tartu Ülikool
39 allalaadimist
1
doc

Kunsti mõisted

Akropol ­ Vana-Kreeka kõrgendikul asuv kindlus Arkaad ­ sammastele toetuv kaarestik Atlant ­ meesfiguurina kujutatud sammas Kaeüantiid ­ naisfiguurina kujutatud sammas Dekoor ­ ehituse- või eseme pinnakaunistus Diptur ­ Kreeka templi tüüp Empoor ­ kirikurõdu, kus asub orel ja koor Epifaat ­ kiriku seinale kinnitatav surnu mälestusmärk Eskiis ­ algne visand, kavand Fassaad ­ hoone esinduslik väliskülg Ikoon ­ pühakut kujutav tahvelmaal Kampaniil ­ kirikust eraldi ehitatud kirikutorn Kontuur ­ piirjoon Kore/kuros /­ V-Kreeka pühakutest ehitatud naise/mehe figuur Sfinks ­ inimese peaga lõvi kuju Minusteel ­ väike algustäht Majuskel ­ suur algustäht Mastaba ­ V-Egiptuse H-nurkse põhiplaaniga kaldus seintega hauaehitus Mosaiik ­ Erinevatest värvilistest tükikestest kokku pandud kujutis Pannoco ­ ehisraamistuses seinapinel Portaal ­ ehitise lustiliselt kujundatud peasissepääs Propileed ­ V-Kreeka monumentaalne värava ehitis Püloor ­ V-Egiptuse templites olevad...

Kunstiajalugu - Keskkool
131 allalaadimist
8
doc

Baroki lühikokkuvõte

sajandi ja 18. sajandi esimesel poolel ei tekkinud ühtset, kogu Euroopat haaravat kunstivoolu. 19. sajandil hakati seda perioodi kunstis tähistama üldnimetusega "barokk" (it k-s eriskummaline). Barokk arenes eelkõige feodaalkatoliiklikes maades, kus kodanlus polnud veel suuteline võimu haarama (Itaalia, Austria, Lõuna-Madalmaad (Belgia), Hispaania ja Lõuna Saksamaa). Barokk tekkis Itaalias 16. sajandi lõpul, levis sealt üle kogu Euroopa ja kustus 18. sajandi keskel. Kunstnikele anti suuri tellimusi. Kirik ja õukond soovisid, et kunst oleks esinduslik ja tore ning sümboliseeriks usu ülevust ja jõudu. Seetõttu ei tekkinud ka mingit täiesti uut kunstivoolu, vaid täiustati renessansis õpitud võtteid. Noored kunstnikud olid üles kasvanud renessansi vaimus ja olid vanadest meistritest paratamatult sõltuvad. Kunstnikud lähtusid elust ja püüdsid seda võimalikult tõ...

Kunstiajalugu - Keskkool
334 allalaadimist
1
doc

Olulisemad mõisted, lõpueksam

Alla prima ­ ühekihiline kiirelt teostatud maal Akromaatiline ­ värvusetu. Akromaatilised värvid on must, valge ja hallid. Animalist ­ kunstnik, kes kujutab loomi Draperii ­ kunstipärases voldistikus kangad või riided. Ekspressionism ­ kunstivool, mis seab esiplaanile kunstniku enda mõtete, tunnete ja elamuste kujutamise. Eskiis ­ vabakäeline joonis, kavand , visand. Faktuur ­ kunstiteose pinnastruktuur, töötluse omapära. Fookus ­ tähelepanu keskpunkt kompositsioonis Formaat ­ kunstiteose mõõde, kõrguse ja laiuse vahekord, selle väline kuju. Futurism ­ 20. sajandi alguse kunstivool, mis eitas agressiivselt mineviku kultuuritraditsioone ja esteetilisi norme ning ülistas uut, tehnikaühiskonda, suurlinna, kiirust jne. Illustratsioon ­ teksti toetav ja selgitav pilt Illustraator ­ raamatukunstnik Impressionism ­ 1870. aastatel Prantsusmaal tekkinud kunstivool, mis asetas pearõhu kunstniku va...

Kunstiajalugu - Keskkool
96 allalaadimist
76
doc

Üliõpilastööde koostamine ja vormistamine

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool ÜLIÕPILASTÖÖDE KOOSTAMINE JA VORMISTAMINE Metoodiline juhend 2005/2006 Tallinn 2005 2 Koostajad: Ulvi Jõgi, Tiina Juhansoo Keeletoimetajad: Helgi Ummus, Helju Remmel, Tiina Müürsepp, Siret Piirsalu Vormindaja: Riina Orumaa Konsultandid: Marika Asberg, Riina Orumaa, Karin Lilienberg, Ülle Ernits, Elina Reva, Tiina Klettenberg ­ Sepp, Lilian Ruuben, Mare Tupits, Ulvi Kõrgemaa, Silja Mets, Kristi Voll, Vootele Tamme, Reine Kadastik, Reet Tammes Väljaandja: Tallinna Tervishoiu Kõrgkool 3 4 SISUKORD 1 SISSEJUHATUS........................................................................................................................ 9 9...

Eesti keel - Kutsekool
218 allalaadimist
10
doc

Kirjandi abi

Kirjandikirjutaja meelespea. Koostanud Anu Kell; 2008 KIRJANDIKIRJUTAJA MEELESPEA nr 1 · Tekstiloomet pole võimalik selgeks õpetada näiteks poole aastaga; saab hoiatada vigade eest, pöörata neile tähelepanu, püüda neid parandada. · Õpetajal pole võlukepikest J; kogu eelnev elu koos talletatud muljete, teadmiste, kogemuste ja lugemusega on eelduseks nõuetekohase (küpsus)kirjandi loomiseks. Riigieksami kirjand kontrollib gümnaasiumilõpetaja... · ...silmaringi · ...maailmanähtuste mõistmist · ...arutlemisoskust, loogikat · ...lugemust · ...nähtuste seostamise võimet · ...üldpädevusi (sotsiaalsed, ajaloo- vm alased teadmised) · ...teadmisi ja kirjutamisoskust Hea kirjandi eeldused: · Ajalehtede lugemine / uudiste vaatamine · Eestis/maailmas toimuvaga kursis olemine · Nähtuste...

Eesti keel - Keskkool
922 allalaadimist
5
doc

Romaani ja gooti kunst, renessanss

-12. saj) Ajastu ülevaade: feodalismi kõrgaeg (inimesed olid seisuste piiridega rahul). Valitses seisuslik ühiskond: vaimulikud (hoolitsesid hinge eest), aadlikud (kaitsesid), talupojad (toitsid). Euroopa oli killustunud väikesteks riikideks ja olid pidevad sõjad. Rüütlikultuuri (rüütli voorused: ausõna, truudus) õitseaeg. Naturaalmajandus. Domineeris maaühiskond, kuna linnaühiskond hakkas alles tekkima. Euroopat ühendas ristiusk. Ristisõdade kõrgperiood (1096-1270). Arhitektuur: Domineeris sakraalarhitektuur, profaanarhitektuur oli teisejärguline. Basiilika ­ piklik hoone, mis sammastega jaguneb löövideks. Sissepääs läänes, altar idas. Sissepääsu juures oli tähtis portaal. Apsiidi (vaimulike jaoks, asus altar) ümbritses koori ümbriskäik. Sageli oli põikihoone. Ristumiskoht moodustas nelitise, mille kohal oli sageli võimas nelitistorn. Sageli apsiidi ja nelitise vahel moodustus eraldi kooriruum (mõne astme võrra kõrgem), mille all...

Kunstiajalugu - Keskkool
136 allalaadimist
4
doc

Lähteülesanne

peatükk LÄHTEÜLESANNE Selles peatükis tutvustatakse projekti lähteülesande olemust ja eesmärke. Samuti saate teada, kuidas lähteülesanne koostatakse ja missugune on selle struktuur. Oleme läbinud strateegilise planeerimise faasi. Programmi/projekti kavand on koostatud ja finantseerimine tagatud. Alanud on projekti teostamine, mis algab käivitamise etapist. Juhul kui projekti teostamiseks ei piisa kasusaava organisatsiooni teadmistest ja oskustest, tuleb teostaja leida väljastpoolt. Selleks on vajalik lähteülesande täpsustamine. Lähteülesanne on dokument, milles on esitatud täielik kirjeldus projekti eesmärkidest, oodatavatest väljunditest, tingimustest ja ressurssidest. Lähteülesanne on projekti lepingulisele teostajale kohustuslikuks alusdokumendiks. Lähteülesande otstarve Lähteülesanne on vajalik eelkõige siis, kui projekti teostab kolmas osapool, kes ei ole osalenud pr...

Projektijuhtimine - Kutsekool
60 allalaadimist
15
doc

Organisatsiooni metafoor: organisatsioon kui organism

MAINORI KÕRGKOOL Rakenduspsühholoogia õppesuund Personalijuhtimise eriala ORGANISATSIOONI METAFOOR: ORGANISATSIOON KUI ORGANISM Juhendaja: Eneken Titov PS-2-E-P-tal Organisatsioon kui organism 2 Tallinn 2008 Organisatsioon kui organism 3 SISUKORD SISSEJUHATUS...................................................................................................................4 1. ORGANISATSIOON KUI ORGANISM.......................................................................... 5 2. UURINGUD.......................................................................................................................6 3. ORGANISATSIOON...

Organisatsioonikäitumine - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
126 allalaadimist
6
docx

Gian Lorenzo Bernini

Tartu Karlova Gümnaasium referaat Gian Lorenzo Bernini Koostaja: Kristi käesel Juhendaja: Sirje Vasmann Tartu 2009 Sisukord 1. Sissejuhatus 3 2. Sisu 4 3. Kokkuvõte 5 4. Kirjandus 6 5. Lisa 7-8 Sissejuhatus Bernini ületas paljusid oma ajastu portreekunstnikke, ja lõi büstitüübi 1, mida tema järeltulijad pidasid üldkehtivaks. Temast sai julge eluliste karakterite ja veidi liialdatud tunnete väljendusrikas kujutaja. Ta tajus hästi irooniat ning see võimaldas tal vormida modelli inetus kunstiliselt mõjuvaks kujundiks. Bernini võ...

Muusikaajalugu - Keskkool
33 allalaadimist
1
doc

Renesanssi

saj. saavutasid paljud linnad autonoomia*tekkisid linnriigid mille kultuur hakkar erinema euroopast.*vastandus keskajale*gootika ja renessanssi piir hägune*hakati hindama kreeka ja rooma kultuuri*õpiti tundma antiikaega(kunst kirjandus..jne) *humanism *renessanslikmoraal-saavutati eesmark vahendeid valimata*hakati ka tegelema ilmalikusega*platon *tunnustati ehitusmeistreid,teadureid ja maalijaid kes tundsid matemaatilisi reegleid antiikkunsti,kirjandust,filosoofiat ja mütoloogiat.ARHIDEKTUUR:*15.saj-profaanarhidektuur-palazzo (medice- 4kandiline,3korrust,sisehooviga,1korrus rustikaalne)*brunellezchi-1.suurmeister ,tsentraalperspektiivi õpetus.*16.saj-michelangelo-peetri kiriku kupli kavand *palladio-villa rotonda .*eluasemed tähtsad * viimne kohtupäev-baroki algus MAALIKUNST: *vararenesans-*õlimaal*mosaccio-,,paradiisist väljaajamine" *andrea montegna-,,surnud kristus"*sandro botticelli-kõrg eliidi maitse-tegi töid medicitele. *kõr...

Kunstiajalugu - Keskkool
31 allalaadimist
14
doc

Eesti kirjanduse ajalugu II

03.129 EESTI KIRJANDUSE AJALUGU II Sügissemester 2008: kordamisküsimused arvestuseks 1. Siuru tegevus ja looming. Siuru (1917 ­ 1920) Marie Under, Friedebert Tuglas, Artur Adson, August Gailit, Henrik Visnapuu, Johannes Semper (+ August Alle, Johannes Barbarus; kaudselt seotud Nikolai Triik, Konrad Mägi, Ado Vabbe, Peet Aren, Otto Krusten, Jaan Oks jt. Ja Arthur Valdes.) Esimeheks Under. Tuglas pani nime "Kalevipoja" järgi. Avalikud kirjandusõhtudRahakirjastus. Juba 1917 lõpul vallutas raamatuturu. Alates 1918 kirjastas "Odamees". Kolm "Siuru" albumit ja koguteos "Sõna", siurulaste luule- ja novellikogud, esseed, följetonid, üks romaan (A.Gailit "Muinasmaa" 1918) ja üks reisikiri (F.Tuglas "Teekond Hispaania" 1918). "Noor-Eesti" traditsioonide jätkaja, oma loominguga eelkäijatele kõige lähemal Johannes Semper, kes oli mõjutatud FRA-RU sümbolismist. "Siuru" ­ individualismi ja isikuvabadust rõhutav maailmavaa...

Kirjandus - Tartu Ülikool
713 allalaadimist
14
doc

Riski ja ohutusõpetus keemias ja biotehnoloogias

Kui suureks loetakse inimkeha takistus elektriohutusalastes arvutustes? 1000 oomi. 2. Millised on elektrilise ohu allikad (loetle ja kirjelda vähemalt 8 tükki)? Lahtised elektriseadmete osad, elektriõhuliinid, halva isolatsiooniga juhtmed, elektrisüsteemid ja tööriistad, mis ei ole maandatud või on topeltisolatsiooniga, ülekoormatud vooluahelad, vigastatud tööriistad ja seadmed, valede kaitsevahendite kasutamine, elektriseadmete ja liinide läheduses metallredelite ja platvormidega töötamine. Elektrilised ohud suurenevad oluliselt, kui töötaja, töökoht või seadmed on märjad. 3. Millised füsioloogilised nähud tekivad elektrilöögi puhul (alates nõrgemast elektrilöögist kuni tugeva sokini) ja millest on need tingitud? Torked ja värinad, nõrgad lihaste kokkutõmbed; põletused(elektrivoolu sisenemise ja väljumise kohtades); tahtmatud lihaste...

Keemia - Tallinna Tehnikaülikool
167 allalaadimist
1
doc

Eksamiküsimused 111-129

Väljundid kavandi koosseisus et kontrollida - tellija kontrollib muudatusteks ja lisatoodeks ehituse maksumust. vajalikku hinnareservi ja ehitaja peab tegema Ehitustööde kirjeldused, plaanid, kontrolleelarve, kulutusi arbitree-rimiseks ilma kindluseta, et see töömahtude loend (liigendatud), kasutus- ja tulu toob, hoolduskirjad, kohustus järelevalve osas, vastutus - toovotja riskib ilmastikuga, streikidega jne ehitusmaksumuse eest, kiirendatud teadmata, kas talle selle eest tasutakse. töövõtukorralduse korral pakkumisdokumentide 119. Iseloomusta võistupakkumise ja väljastamisajad enne kavandi valmimist. "partnerluse" vahekorda ehitustulul. 112.Loetle ehituse kalenderplaani parameetrid. Võistupakkumine on kohustuslik riigihan...

Ehituskorraldus - Tallinna Tehnikaülikool
99 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun