Mis veebilehti külastad? Anna Teada Sulge
Facebook Like
Küsitlus

Kategoorias globaliseeruv maailm leiti 35 faili

Geograafia >> Globaliseeruv maailm
2
docx

Elu globaliseeruvas maailmas

Elu globaliseeruvas maailmas Oleme harjunud tänapäeva tipptasemel arenenud ühiskonnaga, kus suurem osa suhtlust toimub internetis ja info jõuab meieni vaid mõne sekundiga. On harjumatu mõelda, et maailmas on veel riike, kus taoline süsteem on vaid helesinine unenägu ja kelle areng on meie omega võrreldes jäänud aastakümneid tahapoole. Elame infoajastus, kus kõik püüdlevad...

Globaliseeruv maailm - Keskkool
1 allalaadimist
2
odt

Elektrienergia tootmise tulevik Eestis

Elektrienergia tootmise tulevik Eestis Ühtset, tervet maailmajagu ja isegi naaberpiirkondi hõlmavad energiasüsteemid, kus kõik energiamajanduse harud töötavad heas kooskõlas, on kujunenud vaid Põhja-Ameerikas ja Euroopas. Varsti võiks selline kujuneda ka Ida-Aasias. Mujal on tegemist üksikute riikide või koguni riigiosade omavahel seostamata energiasüsteemidega, mõnikord ag...

Globaliseeruv maailm - Keskkool
4 allalaadimist
4
docx

10.klassi geograafia KT konspekt

Geograafia kontrolltööks I Arengutaseme näitajad ning riikide rühmitamine nende alusel. 1. ° Riigi arengutase on näitaja, mille alusel saab riikide pingerida koostada, riike omavahel võrrelda ja arengutaseme järgi rühmadeks jaotada. Üks enamkasutatavaid näitajaid riikide arengutaseme võrdlemiseks on SKT ühe elaniku kohta. SKT ehk sisemajanduse kogutoodang ­ aasta jooksu...

Globaliseeruv maailm - Keskkool
18 allalaadimist
8
ppt

Holland

Ta piirneb idast Saksamaaga ja lõunast Belgiaga ning läänest Põhjamerega. Pindala: 41 526 km² Elanikke: 16 725 900 (2012) Drenthe Drenthe (keskus Assen) Flevoland Flevoland (Lelystad) Friisimaa provints Friisimaa provints (Leeuwarden) Gelderland Gelderland (Arnhem)...

Globaliseeruv maailm - Keskkool
2 allalaadimist
6
docx

Globaliseerumine

Globaliseerumine Seostatakse: · Rahu · Õitsengu · Majanduskasvuga · Protsessiga, mis pühib ära riigipiirid ja kukutab despootlikud valitsused; vähendab makse; annab suurema vabaduse üksisikule Kuid on ka neid kes vaatlevad ülemaailmastumist kui : · Uut imperialismi vormi · Kolonialismi kordusetendust-võimaldab lääne suurkorporatsioonidel ära kasutada töölisi, vaeseid maid, etnil...

Globaliseeruv maailm - Keskkool
9 allalaadimist
10
pptx

Starbucks esitlus

Starbucks Coffee Click to edit Master text styles Second level Birgit Järvi Third level Fourth level Rakvere Gümnaasium...

Globaliseeruv maailm - Keskkool
4 allalaadimist
9
pptx

Loodusressursid konfliktide allikana

Loodusressursid konfliktide allikana NIMI Sisejuhatus Pärast külma sõja lõppu on tavalisemaks muutunud nn. ressursisõjad, millede rõhuasetus on rahvusvahelistel või siseriikliku majanduse intressidel. ÜRO Keskkonnaprogrammi (UNEP) andmetel on viimase 60 aasta relvakonfliktidest 60% olnud seotud loodusressursside kasutamisega. Sõdade ja konfliktide põhjuseks on haruldased ja väärtuslikud loodu...

Globaliseeruv maailm - Keskkool
15 allalaadimist
0
pptm

Internetimüük - Ebay

Powerpointi esitlus Ebay-st....

Globaliseeruv maailm - Keskkool
2 allalaadimist
6
docx

Kontrolltöö globaliseerumine

Kontrolltöö 10 kl Globaliseerumine Kalle Jõevere 10.e 1. Nim. Vähemalt 5 tänapäeva globaliseerumis tunnust? Tranpordi kiire areng ja hindade odavnemine Digi...

Globaliseeruv maailm - Keskkool
47 allalaadimist
12
docx

India riigi rahvastik

Ainult Hiinas elab natuke rohkem inimesi. Kolmas koht jääb juba oma rahvaarvult kaugele maha. Tegemist on rahvaarvult väga suure riigiga. (India) India rahvastiku muutus miljardites 1.8 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0 Joonis 1 India rahvaarv on 1950 ja 2050 aasta vahel palju tõusnud (vaata ka Joonis1)...

Globaliseeruv maailm - Keskkool
4 allalaadimist
4
docx

Rahvusvaheline kaubandus ja globaalne ebaõiglus

Enamiku osa maailma tööstustoodangust annavad arenenud riikide ettevõtted. Suurimad eksportijad ja ka importijad on USA, Saksamaa, Jaapan, Prantsusmaa ja Suurbritannia. Põhiosa maailmakaubandusest toimub Põhja riikide vahel. Viimasel ajal on kiiremini kasvama hakanud ka arengumaade, eriti Hiina ja teiste Aasia riikide tööstuslik toodang ja nende osalemine rahvusvahelis...

Globaliseeruv maailm - Keskkool
23 allalaadimist
6
docx

Globaliseerumise erinevad tahud. Globaliseerumise plussid ja miinused

S 2015 Globaliseerumise erinevad tahud. Globaliseerumise plussid ja miinused Globaliseerumine tähendab üleilmastumist. Üleilmastumine on protsess, mille käigus areneb rahvusvaheline kaubandus ja tiheneb kultuurivahetus, mis muudavad maailma majandust ja ühiskonda. Globaliseerumisel on erinevad tahud. Selle juures on nii plusse kui ka miinuseid. Üks väga suur pluss globaliseerumisel on rahvusvahelise kaubanduse arenemine. Rahvusvahelise kaubanduse teeb lihtsaks eelkõige tolliliit, mis tagab Euroopa Liidu sisese kaubanduse vaba liikumise. Tänu rahvusvahelise kaubanduse suurenemisele ja arenemisele, on Eestis väga palju erinevaid välismaa kaupu, tooteid ja ettevõtteid. Näi...

Globaliseeruv maailm - Keskkool
77 allalaadimist
2
odt

Globaliseerumise eri tahud. Globaliseerumise plussid ja miinused.

Globaliseerumise plussid ja miinused. Globaliseerumine ehk üleilmastumine on protsess, mida iseloomustavad kasvav rahvusvaheline kaubandus ja tihenev kultuurivahetus, mis omakorda muudavad maailma majandust ja ühiskonda. Arutluses toon välja minu arvamuse globaliseerumisest ning selle plussidest ja miinustest. Negatiivseteks külgedeks globaliseerumisel on fakt, et see mõjutab väga suurelt väikeseid rahvuseid. Väikestel rahvustel on oma vähese rahvaarvu pärast väga raske hoida oma kultuuri, kui enamus sellest rahvast võtavad üle maailmas levinud kombed. Loomulikult on hea, kui kultuurid segunevad, kuid ainult teatud piiri...

Globaliseeruv maailm - Keskkool
31 allalaadimist
6
docx

Pagulasprobleemid maailmas

Pagulasprobleemid maailmas Pagulane on isik, kes on sunnitud oma kodumaalt lahkuma, sest teda kiusatakse taga kas tema rassi, usu, rahvuse sotsiaalsesse gruppi kuulumise või poliitiliste veendumuste tõttu. Pagulane ei saa oma kodumaale pöörduda enne, kui sealsed tingimused ei ole parenenud. Pagulane ei ole kindlasti immigrant, sest immigrant on vabalt lahkunud oma kodumaalt ja hakanud otsima paremaid elutingimusi. Immigrant saab igal hetkel oma kodumaale tagasi...

Globaliseeruv maailm - Keskkool
22 allalaadimist
4
docx

Haiguste levik ja sellega seotud probleemid maailmas

Haiguste liik ja levik sõltub paljuski piirkonnast ja sealsest elukeskkonnast. Üldiselt saab haiguseid jagada pärilikeks ja mittepärilikeks haigusteks. Pärilikud ehk geenidega edasi kanduvad haigused esinevad rohkem Põhjamaades, kuid mittepärilikud ehk nakkushaigused levivad enamasti Lõunariikides. Arengumaades levivad peamiselt nakkushaigused,...

Globaliseeruv maailm - Keskkool
8 allalaadimist
10
docx

Relvakonfliktid ja sellega seotud probleemid

Suurte tööstuste rünnakud, mida tehakse, et vastastel ei oleks võimalik hankida vajalikku varustus või muud eluks vajalikku, võivad viia ka põlenguteni, mille tagajärjel hävib ümbritseb keskkond ning tekivad suured suitsupilved, mis on täis mürgiseid aineid nii loodusele kui inimestele. Suur keskkonnaprobleem on puhta joogivee kättesaadavus. Maailma mageveevarud on piiratud ja jagunevad ebaühtlaselt, nii et paljudes piirkondades on puhta vee puudus. Veeressursside puudumisele on lisaks hulgaliselt arutelusid tekitanud paljudes arengumaades toimunud veevõtukohtade erastamine. Erastamise tulemusena on puhta vee hind tõusnud nii kõrgele, et kõige vaesemad elanikud ei saa seda endale lubada, ning see on suurendanud puhastamata vee tarvitamist, mis omakorda põhjustab haiguste leviku sagenemi...

Globaliseeruv maailm - Keskkool
15 allalaadimist
16
pptx

Keskkonnaprobleemid suurlinnades

KESKKONNA- PROBLEEMID SUURLINNADES 12 klass Peamised probleemid Tihe asustus Tehased Õhu saastumine Osoonikihi hõrenemine Kliima soojenemine Veekogude reostus Ehitustegevus Reostus https://www.youtube.com/watch ?v=WfGMYdalClU TÄNAN KUULAMAST! ...

Globaliseeruv maailm - Keskkool
9 allalaadimist
2
docx

Globaalsed probleemid

Mõned neist on rohkem aktuaalsed, mõned vähem, aga kindel on see, et kõige suuremaks probleemiks on nälg, toidupuudus. Sellega on seotud ka mullaviljakuse vähenemine ning vähesemal määral ülekarjatamine. Mida saaks nende probleemide vältimiseksparandamiseks teha? Kõige levinum näljahädade piirkond on Aafrika, sellele järgneb Lõuna- ja Ida-Aasia, Ladina ameerik...

Globaliseeruv maailm - Keskkool
17 allalaadimist
19
ppt

Muutused majanduse struktuuris ja hõives.

Õpik lk.10-17 Valve Meesak Põllumajandusühiskonnast ( ehk agraarühiskonnast) tööstusühiskonda 1.Lugeda lk. 10-14 2.Agraar-, industriaal- ja infoühiskonna lühiiseloomustus (Tabel: Ühiskonna arengu peamised jooned) ja muutused rahvastiku hõives (Joonis: Rahvastiku hõive muutus) Hõive erinevates majandussektorit...

Globaliseeruv maailm - Keskkool
1 allalaadimist
6
docx

Globaliseerumine ehk üleilmastumine

Peamiseks tõukejõuks edusammud tehnika arengus. Globaliseerumine on muutnud maailma väiksemaks, globaalseks külaks. Peamiseks iseloomujooneks on turumajanduse üleilmne levik, üleilmne tööjaotus, migratsioon kogu planeedi ulatuses. Eeldused:  Uute tehnoloogiate kasutuselevõtt, transpordi ja telekommunika...

Globaliseeruv maailm - Keskkool
32 allalaadimist


Logi sisse ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun