Facebook Like
Hotjar Feedback

Otsingule "genet" leiti 29 faili

genet – kirjeldamaks geneetilisi indiviide, sügoodi produkte – populatsiooni organismide või känniste kogum, mis on tekkinud vegetatiivselt ühest sügoodist ja mil on seepärast ühine genotüüp.
genet

Kasutaja: genet

Faile: 0
13
doc

Ökoloogia konspekt

Aine, alajaotused (allpool) , areng. Ökoloogia - teadus, mis uurib elusa ja eluta looduse omavahelist suhet, ei keskendu ühele objektile, vaatleb tervikut. E. Haeckel 1869 ­ ökoloogia on teadus organismide ja kk suhetest. E. Odum ­ teadus looduse struktuurist ja funktsoonist. 2. Ökoloogia põhimõisted. Ökoloogia valdkonnad: 1) Organelli tase 2) Raku tase (ainurakse puhul isend) 3) Koe tase 4) Orga...

Ökoloogia - Tartu Ülikool
108 allalaadimist
15
docx

Ökoloogia eksami kordamisküsimused

Ökoloogia ­ aine, alajaotused (konspekt); Ökoloogia ei uuri keskkonnakaitset. Ökoloogia on teaduslik õpetus organismide ja nende keskkonna vahelisest seostest ja mõjudest. Keskkonna alla kuulub nii biootiline kui ka abiootiline keskkond. Ökoloogiat võib defineeida ka kui organismide "kodu elu". Ökoloogia alajaotused: * molekulaarne ökoloogia (molekuli, organi ja isenfi tasandil) ; (ökofüsioloogia- u...

Ökoloogia - Tartu Ülikool
73 allalaadimist
2
doc

Realism ja modernism

(kindlapiiriline kirjandusvool)/V.Hugo "Jumalaema..."; Stendhal "Punane ja must"; Dickens, Balzac, Flaubert;/ kriitiline realism- kristieerib ühiskonda ja kihte, enda kogemused C.Dickens- Ing realismi esindaja, tõi realismi emotsionaalsust, puudus haridus, elus õpetusi saanud Cervanteselt ja Londoni aguliseltskonnast // "Oliver Twisti seiklused", "David Copperfiled", 13 roma...

Kirjandus - Keskkool
103 allalaadimist
13
ppt

Ettekanne Mati Unt

Sündis Tartumaal ametniku pojana. Ta õppis 1951-1958 Leedimäe koolis, lõpetas 1962. aastal Tartu 8. Keskkooli ning 1967. aastal TRÜ eesti filoloogia eriala. Unt töötas aastatel 1966-1972 Vanemuise teatris ning 1975-1981 Noorsooteatri kirjandusala juhatajana; 1981­1991 Noorsooteat...

Kirjandus - Keskkool
118 allalaadimist
4
doc

Küsimustik

047 Maailmakirjandus V (20. sajand) KÜSIMUSTIK variant I 1. Nimetage kolm Willa Catheri teost. ,,Minu Antonia", ,,Kadunud daam", ,,Varjud kivil" 2. Nimetage vähemalt kaks 20. sajandi proosakirjanikku, kes ühendasid oma teostes avangardistlikud modernismi meetodid rahvalike jutustuslaadidega. Knut Hamsun, F. Scott Fitzgerald 3. Mida kujutab...

Kirjandus - Tartu Ülikool
123 allalaadimist
96
pdf

Tarbimissotsioloogia

Sissejuhatus Meie väike Eesti asub Lääne kultuuriruumis ja siin elades puutume me kokku meeletu hulga tarbekaupade ja äriteenustega ja tekstide või siis peenemalt öeldes diskursustega, mida identifitseeritakse kui tarbimiskultuuri või tarbimisühiskonda. Asjad ümbritsevad meid sünnist surmani: sünni puhul kingitakse...

Tarbimissotsioloogia - Tallinna Ülikool
44 allalaadimist
17
rtf

Tarbimissotsioloogia eksami kordamisküsimused ja vastused

Kordamisküsimused eksamiks Eksamil tuleb vastata kolmele küsimusele neljast, mis on kõik valitud siinsete küsimuste seast. Vastus peaks olema ammendav, mis ilmselt seab vastusele vähemalt üheleheküljelise mahunõude. Autorite teadmine ei ole kohustuslik vaid soovitatav. Siin on need esitatud kordamise hõlbustamiseks. 1. Mida peavad Appadurai (1986) ja Kapytoff (1986) silmas ,,asjade kultuurilis...

Tarbimissotsioloogia - Tallinna Ülikool
69 allalaadimist
7
doc

20. SAJANDI ABSURDITEATER NING SELLE TÄHTSAMAD AUTORID

SAJANDI ABSURDITEATER NING SELLE TÄHTSAMAD AUTORID Referaat Juhendaja: ___________ Linn ja aasta 1 SISUKORD ABSURDIDRAAMA...

Kirjandus - Keskkool
90 allalaadimist
9
docx

Ameerika Presidendid 19. Sajandil

Sajandil Põltsamaa Ühisgümnaasium Ajalugu Koostas: Genet Schneider 06.04.2010 8D SISUKORD 1.Tiitelleht 2.Sisukord 3.Sissejuhatus 48.Ameerika presidendid 19. sajandil 9.Kokkuvõte 10.Allikad SISSEJUHATUS Referaat jutustab kõigist Ameerika presidentidest 19. Sajandil. Ig...

Ajalugu - Põhikool
18 allalaadimist
3
doc

Modernismi II pool

Algatajaks oli itaallane Filippo Marinetti, kes oli ka peamine teoreetik. Futurism eitas traditsioonilist kultuuri, kirjandust ja keelekasutust. Futurism oli agresiivne. Futuristid olid kogu vana vaimse maailma vastu (muuseumid, raamatukogud). Nende eesmärk oli kirjanduse toomine tänavale. Teemad ­ tööstus, tööline, hulkurlus, masi...

Kirjandus - Keskkool
13 allalaadimist
13
doc

Ökoloogia ja looduskaitse konspekt

Loengusalvestuste põhjal ÖKOLOOGIA JA LOODUSKAITSE | YTG0050 Luges: Henn Kukk | Mihkel Heinmaa | TTÜ sügis 2010 7/09/10 SISSEJUHATUS 1305 ­ Cressentius uuris alusmetsa taimede omavahelisi suhteid. 1662 ­ Grunt...

Ökoloogia ja... - Tallinna Tehnikaülikool
89 allalaadimist
1
odt

Bioloogiline evolutsioon spikker

evolutsioon élu areng maal esimestestelusolenditest kuni praeguste liikideni.sots. Näited:-füüsik.ev.käigusarenesid aatmoitest galaktikad,planeedid.-sots.ev.käigus arenes inimkond,kultuurid ja tsivilisatsioon.-Keemil.ev.mood keerukamad org. ühendid.-Biol.ev.tekkisid eel ja päristuumsed organismid. Ev.inimmõju:tõuaretus-mõju:teistsuguste omadusega organismid Elu isteke elutust tänap:-puuduvad sobilikud ti...

Bioloogia - Keskkool
49 allalaadimist
13
doc

ÖKOLOOGIA eksami küsimuste vastused

01.105) KORDAMISKÜSIMUSED, kevad 2011. a. 1. Ökoloogia ­ aine, alajaotused; Teadus, mis käsitleb organismide ja keskkonna suhet. Kõikide sidemed kõikidega. Jaguneb: a) Ökofüsioloogia e molekulaarne ökoloogia b) Autökoloogia (isendi/organismi tasandil) c) Demökoloogia (populatsiooni tasandil) d) Sünökoloogia (eluskoosluse, populatsioonide tasandil) e) Süsteemökoloogia (ök...

Ökoloogia - Tartu Ülikool
79 allalaadimist
11
doc

ÖKOLOOGIA kordamisküsimused 2013

01.105) KORDAMISKÜSIMUSED, kevad 2013. a. 1. Ökoloogia ­ aine, alajaotused; Ökoloogia on teadus organismide ja keskkonna vahelistest suhetest. Ökoloogia alajaotused on : · Ökofüsioloogia (organell, rakk, organ) · Autökoloogia (isend) ­ organism ja keskkonna suhe isendi tasemel · Demökoloogia (populatsioon) · Sünökoloogia (kooslus)...

Ökoloogia - Eesti Maaülikool
85 allalaadimist
11
doc

Ökoloogia kordamisküsimused

Aine, alajaotused (allpool) , areng. Ökoloogia - teadus, mis uurib elusa ja eluta looduse omavahelist suhet, ei keskejdu ühele objektile, vaatleb tervikut. E. Haeckel 1869 - ökoloogia on teadus organismide ja kk suhetest. E. Odum - teadus looduse struktuurist ja funktsoonist. 2. Ökoloogia pôhimôisted. Ökoloogia valdkonnad: 1) Organelli tase- uurib olulisi eluavaldusi madalamal str tasemel 2) Raku tase (...

Ökoloogia - Eesti Mereakadeemia
17 allalaadimist
18
doc

ÖKOLOOGIA kordamisküsimuste vastused 2012

Ökoloogia ­ aine, alajaotused; Teadus organismide ja nende keskkonna vahelistest seostest (biootiline, abiootiline KK) 1) Molekulaarne ökoloogia ­ (molekul) meetodile viitav. 2) Ökofüsioloogia ­ (molekul, organ, isend) uurib füsioloogiliste protsesside kohanemist vastavalt keskkonnale. 3) Antökoloogia ­ (isend) isendi suhted keskkonnaga. 4) Populatsiooniökoloogia, demökoloogia(demo...

Ökoloogia - Eesti Mereakadeemia
33 allalaadimist
2
doc

ÖKOLOOGIA KORDAMISKÜSIMUSED, kevad 2012. a.

01.105) KORDAMISKÜSIMUSED, kevad 2012. a. 1. Ökoloogia ­ aine, alajaotused; 2. Ökoloogia põhimõisted ­ isend (genet, kloon, ramet), populatsioon, kooslus, ökosüsteem, bioom; 3. Ökoloogilised tegurid (nende erinevad liigitused), ökoloogiline amplituud, tolerantsuskõver, ökoloogiline niss; 4. Ressursid: radiatsioon (PAR), CO2, mineraalsed toitained, vesi, hapnik; 5. Tingimusfaktorid: te...

Bioloogia -
4 allalaadimist
55
pdf

Halliste luha taimkatte muutustest

W. & Pfadenhauer, J. 1987. Effects of differential defoliation on shoot growth, density and phytomass of three graminoids in a calcareous fen. Oikos 50: 183- 190. 8. Eriksson, O. 1993. The species-pool hypotesis and plant community diversity. Oikos 68: 371-374. 9. Falinska, K.1991. Plant demography in vegetation succession. Kluver Academic Publishers, Dortrecht, Boston, London. 1-220. 10. Falinska, K. 1995. Genet disintegration in Filipendula ulmaria: consequences for population dynamics and vegetation succession. Journal of Ecology 83: 9-21. 11. Grace, J.B. 1999. The factors controlling species density in herbaceous plant communities: an assessment. Persp. Plant. Ecol. Syst. 2: 1-28 12. Grime, J.P. 1973. Competitive exclusion in herbaceous vegetation. Nature 8London) 242: 344-347. 13. Grime, J.P. 1979. Plant strategies and veget...

Rakendusbotaanika -
2 allalaadimist
12
pdf

Mageveekäsna Ephydatia fluviatilis populatsiooni geneetiline analüüs

Whereas, if the taxonomy, biogeographic and phylogenetic analyses. A eukaryotic gene variants differ due to insertion or deletion events, and genome has tens to thousands of rDNA copies, containing genes substitutions may be absent, a different strategy is needed to for 18S, 5.8S, and 28S rRNAs. Between these genes, on either side adequately analyse the heterogeneity of the gene pool. We hereby of the 5.8S rRNA gene, the int...

Eesti loomad -
1 allalaadimist
28
odt

Jaques Derrida elu ja filosoofia põhimõistete referaat

KOOL NIMI klass JACQUES DERRIDA Referaat Juhendaja: õpetaja 2014 Sisukord JACQUES DERRIDA..........................................................................................................................1 Sissejuhatus...

Filosoofia - Keskkool
7 allalaadimist
Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun