Facebook Like
Add link

"dade" - 29 õppematerjali

dade

Kasutaja: dade

Faile: 0
14
doc

Education

Two important lessons on how to deal with change can be learned from hurricane Andrew. The first is: Failure to anticipate impending change with a proactive process, will result in great loss, due to a come-from-behind reactive response. All the meteorological reports from the National Hurricane Center in Dade County, Florida said the same thing-Andrew is rushing towards land at a speed of 180 mph. But none of the appropriate persons and agencies quickly mobilized into action. President Bush continued campaigning and at first did little. Four days later FEMA was still trying to get organized, the National Guard had not moved into action, and the American Red Cross was struggling with the immensity of the damage. All were paralyzed by the failure to...

Inglise keel - Keskkool
122 allalaadimist
32
doc

Konspekt - 10 klass

kl. kirjandus sissejuhatuseks ­ tuleta meelde kirjanike nimesid AJATELG vanimad kirjalikud allikad - Vana Testament, Gilgame`s antiik ­ umbes 1000 aastat, lôpeb 476 Sophokles Anakreon Sappho keskaeg ­ umbes 1000, lôpeb 1492 jätka ja täpsusta ajatelge, kui aega on rüütlikirjandus linnakirjandus vaimulik kirjand...

Kirjandus - Keskkool
423 allalaadimist
28
doc

Riigi ja valitsemise III osa

Autoritarism, totalitarism ja demokraatia Poliitiline reziim Poliitiline reziim on suunatud riigis valitsevale õhustikule ning lähtub valitsevatest sisulistest eesmärkidest, huvidest ja tegutsemisviisidest. Eesti sõnaga võiks reziimi ligikaudselt nimetada võimutüübiks, poliitiliseks õhustikuks või valitsemisviisiks. Reziimi mõiste on protsessikeskne ja politoloogidel t...

Riik ja valitsemine - Tallinna Tehnikaülikool
135 allalaadimist
5
rtf

Barokk ja klassitsism

sajand ja 18.sajandi esimene pool; Euroopas sôdade aeg, eriti ususôjad katoliiklaste ja protestantide vahel. .Barokk kirjanduses on rajatud teravatele kontrastidele, püütakse ühendada ilu ja inetust, voorust ja pahesid.Kirjanduse lemmikkujundid - elu kui unenägu, teater, laat, vangla. Baroki tunnused :Maailm on lõhestatud ja kaootiline. Vastandite...

Kirjandus - Keskkool
86 allalaadimist
27
doc

Eestlaste vabaduse järgjärguline kokkuvarisemine keskajal

Eestlaste vabaduse järkjärguline kokkuvarisemine keskajal Kui me eestlaste kõige vanema ajalooga tegemist teeme, on uurimisele suuremaks raskenduseks ajalugu, et meil pole eestlaste eneste poolt mingisuguseid kirjalikke teateid olemas. Kõik teated on pärit võõrastelt, enamasti vastastelt. Nende viimastegi teadetest on palju kaduma läinud; sellest, mis säilinud, esineb praegu mõni osa jällegi ümbertöötatud...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
37 allalaadimist
12
pdf

Vaarao

Vaarao Amenhotep IV (Ehnatoni) riigivalitsemisviisi võimalikust eripärast1 Tarmo Kulmar Teesid: Artiklis uuritakse, mil moel on Vana-Egiptuse Uue riigi vaarao Amen- hotep IV (Ehnatoni) religioonireform seotud muutustega riigivalitsemissüs- teemis. Analüüsist, mis tugineb ajaloolisele...

Ajalugu - Põhikool
10 allalaadimist
83
doc

Õiguse sotsioloogia

Loengukonspekt + seminarid 2009 SISSEJUHATUS Sotsioloogia tegeleb inimeste sotsiaalsete koosluste ja ühiskonna teadusliku uurimisega. Ühiskonna kohta on palju seisukohti: K.Marx: Ühiskond on inimeste kooslus ja nende kogum M. Weber : ühiskond on mõtleva inimese tegutsemise resultaat Sotsioloogia kui teadus lähtub põhimõttest, et kõik nähtused, m...

Õiguse sotsioloogia - Tartu Ülikool
250 allalaadimist
181
doc

A.Palu mootorratta raamat

ARSENI PALU EHITUS, EKSPLUATATSIOON SÕIDUTEHNIKA «Valgus» · Tallinn 1976 6L2 P10 Retsenseerinud Uve Soodla Kääne kujundanud Bella G r o d i n s k i Raamatu esimeses osas kirjeldatakse meil enamlevi- nud mootorrataste, motorollerite ja mopeedide ehi-...

Füüsika - Põhikool
54 allalaadimist
16
pdf

Sisevooderdus

PUIT- SISEVOODER [ Puit loob kodu ] ENNE ALUSTAMIST PIDAGE PLAANI Horisontaallaudisega tundub ruum laiem ja madalam, vertikaal- laudisega näib aga kõrgem ja kitsam. Poolpaneel, mis ei kata seina kogu kõrguses, annab ruumile õhulisust. Selle võib lõpetada näiteks riiuliga. Lae katmisel voodri- lauaga on vaja arvestada akendest ja valgustitest tuleva valgusega ­ laua suund val...

Puiduõpetus - Kutsekool
21 allalaadimist
8
pdf

Välisvooderdus

PUIT- VÄLISVOODER ÜLDINFO Fassaadivooderduseks soovitatakse kasutada kuusepuitu (kvali- teediklass B). Kuivades "sulguvad" kuusepuidu rakud ja puit on maltspuidust (tüve välisosa) lülipuiduni (siseosa) samaväärne männipuidu lülipuiduga. Männipuidu maltspuit jääb "avatuks" ja sulgub ainult lülipuit. Oma erilise rakuehituse tõttu imeb kuusepuit männist vähem niiskust ning niiskuses...

Puiduõpetus - Kutsekool
37 allalaadimist
15
rtf

9. klasside ajalooeksam

klasside ajalooeksam I Eesti ajalugu A) EESTI VABARIIK 1918.-1920. 1. Kuidas iseseisvus Eesti? 1917. sügisel toimus Venemaal kommunistlik riigipööre. Kuna Eesti oli Venemaa osa, siis toimus riigipööre ka siin. Võimule saanud kommunistide ja eesti rahvuslike jõudude plaanid Eesti tuleviku suhtes olid erinevad: ENAMLASED EE...

Ajalugu - Põhikool
14 allalaadimist
24
doc

Poliitika - ja valitsemise alused - EKSAM

Poliitika ja valitsemise alused Kordamisküsimused 2005 Hindrek Lootus Märkus. Arvestusküsimused erinevad kordamisküsimustest, sest arvestus toimub testi vormis Punase värviga on tähistatud iga teema kesksed küsimused, mis on aine omandamise seisukohalt võtmetähtsusega ja mis tulevad suur...

Riigiteadused - Tallinna Ülikool
267 allalaadimist
28
ppt

Äriturundus

Äriturundus ­ turundus- areng - suunad - trendid 2.Äriturundus ­ rahvusvah.turundus 3.Äriturunduse spetsiifika Turunduse arenguetapid 1. 1950 ­ massturunduse taandumine, demograafilised segm. alused 2. 1960 ­ psühhograafilised segm. alused 3. 1970 ­ teenuste osatähtsuse kasv 4. 1980 ­ hinnakonkurentsi a...

Turundus -
57 allalaadimist
44
xlsx

Tisleri eriala lõputöö tehnoloogiakaardid

mat viim. krunt viim.mat. norm norm kor- l L lm2 lm2 dade arv 0,12 0,025056 0,08 2 0,033408 0,12 0,04752 0,08 2 0,06336 0,12 0,06336 0,08 2 0,08448 0,12 0,05472 0,08 2 0,07296 0,12 0,050112 0,08 2 0,066816 0,12 0,025056 0,08 2 0,033408 0,12 0,08448 0,08 2 0,11264 0,12 0,080256 0,08 2 0,107008 0,12 0,48384 0,08 2 0,64512 KO...

Puiduõpetus - Kutsekool
56 allalaadimist
2
odt

Keskkonnakaitse- Maimu koobas

OLUSTVERE TEENINDUS- JA MAAMAJANDUSKOOL Referaat ''Maimu koobas'' Koit All PM2A 2013 Maimu koobas e. Mägiste (Mäkiste) põrguhaud Iseloomustus Aruküla lademe Tarvastu kihtide paljand, milles on ilus koobas. Paljanduvad kollakaspunased pôimjaskihilised keskmiselt tsementeerunud liivakivid. Pôimjad seeriad paksusega 30-50 cm on hästi välja kujunenud , k...

Keskkonnageograafia - Kutsekool
4 allalaadimist
11
docx

Kohalik omavalitsus

Kohaliku omavalitsuse majandustegevuse õiguslikud lähtealused. Võib teenuste osutamiseks asutada ametiasutuse hallatavaid asutusi, olla osanikuks või aktsionäriks äriühingus, samuti asutada SA-d ja olla MTÜ liikmeks- selle küsimuse otsustab volikogu, kuid ülejäänud pahnaga tegeleb valitsus- nimetab nõukogu liikmed, teostab muid aktsionari õigusi. 2. Avalike ülesannete eraõiguslikele isikutele üleandmine...

Keskkonnaõigus - Tartu Ülikool
43 allalaadimist
186
pdf

Kanjimärkide morfoloogilisi seletusi. Võrdlev analüüs märgisõnastike kanji etümoloogiatest.

V~ordlev analu ¨u¨s m¨argis~onastike kanji etu ¨moloogiatest. Indrek Pehk 2000 m¨arts ¨o diplomito ¨ ¨ Helsingi Ulikooli Humanitaarteaduskond Aasia ja Aafrik...

Kultuuriajalugu - Tartu Ülikool
3 allalaadimist
101
pdf

Projektipersonali juhtimine konspekt

TARTU ÜLIKOOL Pärnu kolledz PROJEKTIPERSONALI JUHTIMINE 3EAP Loengukonspekt Gerda Mihhailova Pärnu 2012 SISUKORD 1. PROJEKTIPERSONALI JUHTIMISE ERIPÄRAD ORGANISATSIOONIDES. .......... 3 1.1 Projektid ja projektipersonal organisatsioonikeskkonnas. ........................................... 3 1.2 Projektijuhi töö ning pädevuse...

Organisatsioon ja juhtimine - Tallinna Ülikool
60 allalaadimist
548
pdf

Cialdini raamat

" After passage of the law, then, gun buying had become a frequent activity in Kennesaw, but not among those it was intended to cover; they were massively noncompliant. Only those indi- viduals whose freedom in the matter had not been restricted by the law had the in- clination to live by it. A similar situation arose a decade earlier several hundred miles south of Ken- nesaw, when, to protect the environment, Dade County (Miami), Florida, imposed an antiphosphate ordinance prohibiting the use-and possession!-of laundry or cleaning products containing phosphates. A study done to determine the social im- pact of the law discovered two parallel reactions on the part of Miami residents. First, in what seems a Florida tradition, many Miamians turned to smuggling. Sometimes with neighbors and friends in large "soap caravans," they drove to nearby counties to...

Psühholoogia -
15 allalaadimist
1
docx

Young hacker Jonathan Joseph James paber

He really liked computers and he said that the hard part isnt getting into the systems but its learning to know what it is that your doing. So he studid all these books therefore he knew Unix system and C programming like the back of his hand. James committed a series of intrusions into various systems, like BellSouth and the Miami- Dade school system. What brought him to the attention of federal authorities, however, was his intrusion into the computers of the Defense Threat Reduction Agency. As hacking into these systems he was allowed to intercept over three thousand messages passing to and from DTRA employees. On June 29 and 30, 1999, this young hacker made a mess of NASA He gained access by breaking the password of a server belonging to the government agency located in Alabama...

inglise teaduskeel - Tallinna Tehnikaülikool
3 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun