Tahad USA Amazonist või mõnes muust online poest osta, kuid nad ei saada Eestisse? Osta läbi Shipito! Tee tasuta konto Sulge
Facebook Like
Küsitlus
Add link

Bioloogia mõisted - sarnased materjalid

fotos, ndimus, steemis, valgusenergia, suremus, areaal, leviala, bentos, veeorganismid, arvukam, nekton, inimtekkelised, ajalises, antropogeensed, soodsam, plankton, koloogia, steemides, jurid, konsumendid, biosf, kotoop, hteained, suhkrud, abiootilised
1
docx

Bioloogia mõisted

... elutegevuseks vajalikud orgaanilised ained väliskeskkonnas leiduvatest anorgaanilistest ainetest valguse-või keemilise energia abil HETEROTROOF-organism, kes saab oma elutegevuseks vajaliku energia toidus sisaludva orgaanilise aine oksüdatsioonil MOLEKULAARBIOLOOGIA-teadusharu, mis uurib elu molekulaarsel tasandil TSÜTOLOOGIA/RAKUBIOLOOGIA-teadusharu, mis uurib rakkude ehitust ja talitlust HISTOLOOGIA-teadusharu, mis uurib kudede ehitust ja talitlust ANATOOMIA-teadusharu, mis uurib organismi ehitust FÜSIOLOOGIA-teadusharu, mis uurib organismi talitlust ETO...

Bioloogia - Keskkool
9 allalaadimist
3
doc

Bioloogia mõisted

1. Mükoriisa e. Seenjuur ­ on taimede js seente vaheline kooseluvorm 2. Gripi tekitaja ­ on RNA viirus 3. Spermatogenees - seemneraku areng spermatogoonist küpse spermini. 4. Ovogenees - munaraku areng ovogoonist küpse munarakuni. 5. autotroofsed organismid ­ organism, kes sünteesib elutegevuseks vajalikud or...

Bioloogia - Keskkool
60 allalaadimist
4
doc

Bioloogia mõisted.

...Ensüüm ­ Biokeemilise reaktsiooni kiirust reguleeriv valk. Eukarüoot ­ Organism, mida iseloomustab rakutuuma ja membraansete organellide esinemine. Fenotüüp ­ isendi väliste tunnuste kogum, mis kujuneb välja arendu käitus genotüübi ja keskkonna tegurite mõjul Füsioloogia- Bioloogiateadus, mis uurib organismide talitlusi ja nende regulatsiooni. Geen ­ DNA lõik, mis määrab ära ühe RNA molekuli sünteesi Geenifond ­ liigi või populatsiooni kõigi geenide ja nende erivormide kogum Geneetiline kood ­ mRNA molekuli järjestikuse nukleotiidi vastavus aminohappejäägile valgu molekulis Ge...

Bioloogia - Keskkool
85 allalaadimist
5
docx

Bioloogia mõisted

...oonidel vabanevat keemilist energiat Bakteriofaag - viirus, mille peremeesrakuks on bakter Biogeneetiline reegel - selgroogsete organismide lootelise arengu seaduspärasus, mille kohaselt ontogeneesi alguses läbitakse liigi fülogeneetiliste eellaste embrüonaalse arengu etappe Bioloogia - teadus, mis uurib elu kõiki ilminguid Bioloogiline surm - organismi elutähtsate talitluste pöördumatu seiskumine Biosfäär - kogu Maad ümbritsev, elu sisaldav kiht Biotehnoloogia - rakendusbioloogia haru, mis kasutab organismide elutegevusega seotud protsesse inimestele vajalike ainete toot...

Bioloogia - Keskkool
14 allalaadimist
2
doc

Ökoloogia mõisted

Abiootiline tegur ­ organismide elutegevust mõjutavad eluta looduse tegurid; eristatakse elukeskkonnaga (õhk, vesi ja muld) ning kliimaga seotud tegureid. Antropogeenne tegur ­ inimtegevuse mõju organismide elutegevusele. Areaal (levila) ­ ühe süstemaatikaüksuse(nt populatsioon, liik, perekond) asuala. ...

Bioloogia - Keskkool
39 allalaadimist
2
docx

Bioloogia mõned mõisted

1.tsütoloogia- rakuteadus 2. histoloogia- kudedeteadus 3. homöostaas- püsiv sisekeskkond 4. füsioloogia- teadus keha talitlusest 5.anatoomia- teadus keha ehitusest 6. Neutraalne närvisüsteemi abil toimuv regulatsioon, humoraalne-hormoonide abil 7.populatsioon- liigi isendid, kes elavad samas paigas koos 8....

Bioloogia - Keskkool
6 allalaadimist
2
doc

Bioloogia mõisted/spikker

Geen- DNA lõik mis määrab ära mRNA molekuli sünteesi. Sellele lõigule vastav mRNA määrab sünteesitava valgu aminohappelise järjestuse. Populatsiooni või liigi genofondi e.geenifond: populatsiooni liigi kõigi geenide ja nende erivormide ehk aleelide ning genoomi mittekodeeritavate osade kogum. Aleel- ühe...

Bioloogia - Keskkool
12 allalaadimist
1
doc

Ökoloogia põhimõisted

Ökoloogia mõisted Ökoloogilised tegurid ­ organismide elutegevust mõjutavad keskkonnategurid Abiootilised tegurid ­ pärinevad organisme ümbritsevast eluta loodusest (kliimategurid, elukeskkond) Biootilised tegurid ­ tulenevad organismide kooselust Alumine taluvusl...

Bioloogia - Keskkool
43 allalaadimist
2
rtf

Bioloogia 9.klassi mõisted

Bioloogia- Kordamine Kontrolltööks Mõisted: · ökoloogia- teadus organismide, nende populatsioonide ning koosluste ja keskkonnatingimuste vastastikustest suhetest. · elupaik- ala, kus valitsevad organismirühmad eluks ja järglaste kasvatamiseks sobivad tingimused. · kolooni...

Bioloogia - Põhikool
76 allalaadimist
1
docx

Bioloogia mõisted 10. klass

ANATOOMIA ­ ORGANISMI EHITUSE UURIMINE. BIOLOOGIA ­ TEADUS, MIS UURIB ELU. BIOSFÄÄR ­ KÕIGE KÕRGEM ELUSLOODUSE ORGANISEERITUSE TASE. ETOLOOGIA ­ LOOMADE KÄITUMIST UURIV TEADUS. FÜSIOLOOGIA - TEADUSHARU , MIS KÄSITLEB ORGANISMI TALITLUSI JA NENDE REGULATSIOONI. HUMORAALNE REGULATSIOON ­ TALITLUSTE REGULEERIMINE VERES ESINEVATE HORMOONIE JA...

Bioloogia - Keskkool
4 allalaadimist
3
rtf

Bioloogia mõisted eksamiks

mõisted(taimed) Rakutuum- võib näha valgusmikroskoobiga, sisaldab pärilikkusainet , milles on raku elutegevuse juhtimiseks vajalik info. rakutuum suunab ja kontrollib raku elutegevust. pärilikkusaine sisaldab krosoome mis on niitja ,pulkja kujuga..krom...

Bioloogia - Keskkool
50 allalaadimist
24
odt

Bioloogia eksami valmistumine

Bioloogia eksam 1. Prokarüoodid ja eukarüoodid (kuidas vahet teha, osata tuua näiteid) • Eeltuumsed ehk prokarüoodid – puudub tuum, pärilikkusaine asub tsütoplasmas, vähem rakuorganelle – bakterid • Päristuumsed ehk eukarüoodid – on rakutuum, rohkem rakuorganelle – taimed, lo...

Bioloogia - Keskkool
16 allalaadimist
22
pdf

BIOLOOGIA MÕISTETE SELGITUSED

Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium B IOLOOGIA MÕISTETE SELGITUSED Adenosiintrifosfaat (ATP) ­ kõigis rakkudes Anatoomia ­ bioloogiateadus mis uurib esinev makroergiline ühend, mis osaleb raku aine- organismide ehitust. ja energiavahetuses, energia universaalse talletajana Antigeen ­ selgroogsesse organismi sattunud ja ülekandjana. ...

Bioloogia -
6 allalaadimist
2
odt

Bioloogia kordamisküsimused.

Ökoloogiline tegur- Organismi elutegevust mõjutav keskkonnategur. Abiootiline tegur ­ Eluta looduse keskkonnategur. ( nt : Päikesekiirgus , tuul ...) Biootiline tegur-Eluslooduse keskkonnategur . ( kaks lindu, sümbioos, herbivooria.... ) Fotoperiodism- Organismi reaktsioon valguse ja pimeduse muutustele. ( ...

Bioloogia - Keskkool
26 allalaadimist
12
doc

Bioloogia mõisted gümnaasiumis

Bioloogia mõisteid gümnaasiumi osast Aeroobne glükolüüs - kõigi rakkude tsütoplasmas toimuv glükoosi esmane lagundamine hapnikurikkas keskkonnas. Protsessi tulemusena saadakse ühest glükoosimolekulist kaks püoviinamarihappe molekuli AIDS - omandatud immuunpuudulikkkuse sündroom ehk viirushaigus, mi...

Bioloogia - Keskkool
656 allalaadimist
15
docx

Bioloogia eksam

...ustik moodustab seeneniidistiku ehk MÜTSEELI 2.looduslik valik. Looduslik valik (vahel tõlgitud ka: loomulik valik) on bioloogilise evolutsiooni faktor, mida kirjeldas põhilisena Charles Darwin, eristades seda kunstlikust valikust ja sugulisest valikust, ning mida neodarwinlikus bioloogias peetakse ka liigitekke faktoriks. Teisteks evolutsiooni faktoriteks on geenitriiv, geenisiire, mutatsioonid, jm. Loodusliku valiku põhiidee seisneb selles, et keskkonnatingimused (ehk "loodus") määrab (ehk "valib"), kui hästi organismide tunnused aitavad kaasa organismi ellujäämisele ja paljunem...

Bioloogia - Keskkool
35 allalaadimist
32
docx

Keskkonna mõisted

...duste jaotusel. Bioloogilised teadused jaotatakse taksonoomilisteks ja funsamentaalseteks. Taksonoomilised teadused uurivad loomulike looduslikke gruppe nende välimuse geograafia, evolutsiooni jne seisukohast. Sellisteks teadusteks on botaanika, zooloogia, mikrobioloogia jne. Taksonoomilised teadused moodustavad tordi lõigud. Fundamentaalteadused käsitlevad üldisi seaduspärasusi, mis on iseloomulikud kõigile elusorganismidele. Siia kuuluvad geneetika, biokeemia, morfoloogia,  Monitooring e seire- plaanipärane ja pidev keskkonna seisundi...

Bioloogia - Keskkool
12 allalaadimist
1
doc

Bioloogia mõisted teooria (11kl)

anatoomia ­ bio. teadus, uurib organismide ehitust. Bioloogia ­ uurib elu kõiki ilminguid(elusolendite ehitus, talitus, suhted keskkonnaga). Biosfäär ­ maad ümbritsev elu sisaldav kiht. Etoloogia ­ loomade käitumist uuriv bioloogia teadus. Füsioloogia ­ uurib organismide talitusi ja nende regulatsiooni(elundite, elundkondade talitust). Humoraalne regula...

Bioloogia - Keskkool
108 allalaadimist
13
doc

Bioloogia

Bioloogia Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium Sander Gansen PH. klass 2011/12 Sisukord Sissejuhatus ökoloogiasse..........................................................................................................4 Populatsioon..............................................................................................................

Bioloogia -
21 allalaadimist
18
doc

Bioloogia SH

Bioloogia Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium Sander Gansen SH. klass 2011/12 Sisukord Elu organiseerituse tasemed......................................................................................................5 Organismide keemiline koostis..............................................................................................

Bioloogia -
10 allalaadimist
1
doc

Bioloogia KT

1. Keskkonnategurite jagunemine * biootilised - elus ( loomad , taimed ) * abiootilised - eluta ( valgus , päike , tuul , vesi , muld ) 2. Ökoloogiline amplituud Igal liigil on kindel ökoloogiline amplituud , mis näitab tema taluvus piire teatud keskkonna teguri suhtes miinimumist maksimumini 3. Mis on k...

Bioloogia -
18 allalaadimist
18
doc

Bioloogia eksami kordamiseks

...smid arenevad. Otsene või moondeline. 7. Kõik organismid reageerivad ärritusele. Ainuraksetel närvisüsteem puudub (selle asemel erinevad orgaanilise aine molekulid välismembraanis) Eluslooduse organiseerituse tasemed: 1. Molekulaarne tase ­ teadus molekulaarbioloogia. Biomolekulid nt. sahhariidid 2. Rakk ­ esmane tase, kus ilmnevad kõik elu omadused ­ rakkude ehitust ja talitlust uurib tsütoloogia. Eukarüootne rakk ­ päristuumne Prokarüootne rakk ­ eeltuumne 3. Kude ­ sarnase ehituse ja talitlusega rakud koos vaheainega ­ teadus, mis uurib...

Bioloogia - Keskkool
340 allalaadimist
4
doc

Bioloogia I arvestus

Bioloogia I arvestus 1. Sõnastada probleemi (küsimus) või hüpoteesi (vastus probleemile) Etapid: *probleemi püstitamine *hüpoteesi sõnastamine *tulemuse analüüs *taustainfo kogumine *hüpoteesi kontrollimine *järelduste tegemine 2. Kuidas eristada elusorganismi elutust obje...

Bioloogia - Keskkool
107 allalaadimist
5
docx

Bioloogia eksam

Bioloogia eksam: 1.Mitmekesine ja ühtne elu ­ 2.Elu organiseerumise tasemed - Elutud: Aatom, (mikro)molekul, üsna elusad: makromolekul, organell, elusad: rakk, kude, organism, populatsioon, kooslus, biosfäär. 3.Elus ja eluta loodus ­ Elus loodus hakkab rakust 4.Elule vajalikud lihtsamad molekulid ­ C,H,O...

Bioloogia - Keskkool
9 allalaadimist
16
doc

Bioloogia eksami materjal

BIOLOOGIA UURIMISVALDKONNAD 1. Eluslooduse organiseerituse tasemed 1. Molekuli tase- biomolekulid (valgud, süsivesikud, rasvad), pole elu tunnuseid 2. Organelli tase- moodustuvad molekulidest, kindel ehitus ja ül. (nt. taimeraku organell kloroplast) 3. Raku tase- kõik elu tunnused ...

Bioloogia - Keskkool
9 allalaadimist
1
docx

Bioloogilised tegurid

Ökoloogilised tegurid ­ kekkonnategurid, mis mõjutavad organismide elutegevust Abiootilised tegurid ­ on pärist organisme ümbritsevast eluta loodusest: 1)kliimategurid: temp, sademed, tuul; 2)elukeskkond: õhk, vesi, muld Biootilised tegurid ­ tegurid, mis tulenevad organismide kooselust; mõju võib olla k...

Bioloogia - Keskkool
22 allalaadimist
22
docx

Bioloogia eksam 2011 + vastused

Pilet 1 1.Organismide keemiline koostis. Makroelemendid. Mikroelemendid. Anorgaanilised ained organismis. Vee funktsioonid. Vee funktsioonid: rakus ­ hea lahusti ja osaleb enamikus keemilistes reaktsioonides *Vesi on orgaaniliste ainete üheks oksüdats...

Bioloogia - Keskkool
349 allalaadimist
9
doc

Bioloogia uurib elu

1 Bioloogia uurib elu. 1.1 Elu olemus Mis on elu? Reageerimine ärritustele. Elu olemus on muutumine. Elu toob kaasa riske, millestki loobumist, aga ka uusi võimalusi. Elu on kirev segu arengust ja hääbumisest, mis tundub sageli kaosena. Elu on ovulatsioon, areng viia edasi elu tekitada uusi...

Bioloogia - Kutsekool
84 allalaadimist
8
rtf

Bioloogia uurib elu

Kas esitatud laused on tõesed või väärad? Vale väite korral lisage õige lause eitust mitte kasutades! 1. Bioloogia uurimisobjektid on pärit loodusest. - Tõene 2. Molekulide esinemine on elu tunnus. ­ Väär Biomolekulide esinemine on elutunnus. 3. Organell on elu organiseerituse esmane tasand, millel on kõik elu omadused. ­ Väär Rakk on elu organiseerituse esmane tasand, millel on kõik elu omaduse...

Bioloogia - Keskkool
230 allalaadimist
3
docx

Bioloogia uurib elu

Bioloogia uurib elu 1. Mõisted: Populatsioon- kindla maa-ala (nt Peipsi järve vetikad) Ainevahetus- biokeemiliste protsesside kompleks, mille kaudu organism on ühenduses keskkonnaga Paljunemine- endasarnaste organismide taasloomine energiavahetus- keem...

Bioloogia - Keskkool
3 allalaadimist
3
doc

Bioloogia kordamisküsimused

Kordamine bioloogia tööks 1. Elu omadused! o Rakuline ehitus o Aine ja energiavahetus o Võime paljuneda o Kõik elusorganismid sisaldavad biomolekule o Reageerimine ärritustele o Säilitavad stabiilset sisekeskkonda o Arenemine 2. Eluslooduse organiseeri...

Bioloogia - Keskkool
166 allalaadimist
24
docx

Bioloogia põhjalik konspekt

... tarkusehambad, karvapüstitajalihased, pimesoole ussripik, kolmas silmalaug. Loomadel: madude ja vaalade jalgade taandareng - Lootelise arengu võrdlemine ­ organismid läbivad lootelise arengu jooksul oma eellaste ambrüonaalse arengu etappe. - Molekulaarbioloogia ­ DNA struktuuri ja valkude aminohappelise järjestuse alusel saab koostada täpseid sugupuid - mida sarasem DNA nukleotiidide järjestus, seda lähem sugulusaste liikide vahel - Biogeograafia ­ teadusharu, mis uurib organismide ja nende koosluste levimist maaker...

Bioloogia - Keskkool
10 allalaadimist
6
doc

Bioloogia uurib elu.

1.1. 1. Mida uurib bioloogia? Bioloogia uurib elu. 2. Millised elu omadused on rakul? 1) aine energiavahetus 2)stabiilne sisekeskkond 3) paljunemisvõime 4) kasvamine ja areng 3.Kuidas väljendub eluslooduse kõrge organiseerituse tase? Keerukas ehitus, talitus, molekulid. 4.Miks võib biomolekulide esinemist lugeda elu t...

Bioloogia - Keskkool
51 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun