Mis veebilehti külastad? Anna Teada Sulge
Facebook Like
Küsitlus

Otsingule "apooriad" leiti 25 faili

6
doc

Filosoofia eksami kordamisküsimuste vastused

Metafüüsika- küsimine oleva terviku järele, oleva põhjuste ja algupära järgi. Aristotelsest alates esimene filosoofia. Küsib: mis on? Epistemoloogia- tunnetusteoori. Küsib mida me saame teada? Eetika- üldine moraaliteooria. Küsib mida me peame tegema. Loogika ­ õpetus väidete vormimise, omavahelistest seostest, Esteetika- mis on ilus? 2.Maailm- inimese poolt mõistetud tervik, milles ta asub ja millesse...

Filosoofia - Eesti Maaülikool
981 allalaadimist
30
pdf

Loogika konspekt 1-5

1_fl_i-v L1. SISSEJUHATUS Mõtlemine on käsiteldav kui igasugune aktiivne vaimne protsess. Tulemuslikku mõtlemist iseloomustab abstraheerimine, analüüs ja süntees. Mõtlemisvahendite põhjal võib seda jaotada · kaemuslik-motoorne, · kujundlik · sõnalis-loogiline (verba...

Loogika - Tartu Ülikool
314 allalaadimist
35
doc

Mõtte mõttest

loj (filos) ­ armastusväärne, armas, kallis f...lî (fil) ­ armastus, püüdlemine millegi poole filÒthj (filotes) ­ armastus sof...a (sofia) ­ tarkus; sofÒj (sofos) ­ tark, asjatundja oma ala meister; filolog...a (filologia) ­ arutlemisarmastus; filopon...a (filoponia) ­ tööarmastus; filosof...a (filosofia) ­ tarkusearmastus, püüdlemine tarkuse poole Filosoofia ei ole mõte min...

Euroopa tsivilisatsiooni... - Tallinna Ülikool
52 allalaadimist
6
docx

Filosoofia

1. METAFÜÜSIKA -- küsimine oleva terviku järele, oleva põhjuste ja algupära järele. On Aristotelesest alates esimene filosoofia, seega ka alusteadus kõigile teistele teadustele. Metafüüsika taotlus: saavutada positsioon maailmast väljaspool, et saaks absoluutseid teadmisi (jumala positsioon) 2. EPISTEMOLOOGIA-- Mida me saame teada? Teadmise ja tunnetuse probleemid. 3. EETIKA -- õpetus moraalist, mida me...

Filosoofia - Eesti Maaülikool
316 allalaadimist
3
docx

Filosoofia eksami spikker 2.

PLATON JA TEMA IDEAALNE RIIK Platon arvas, et kõigil silmaga nähtavatel ja käega katsutavatel asjadel on oma täiuslikud algkujud e. ideed. Idee on midagi sellist, mis on ühine paljudele sarnastele asjadele. Maailmas on palju inimesi, kuid on üks ühine inimese idee. Kõik inimesed meenutavad seda ideed, kuid ükski pole nii täisulik nagu idee ise. Nii on iga asjaga. Kui asjad tekivad ja hävivad, siis ideed on...

Filosoofia - Tallinna Tehnikaülikool
247 allalaadimist
15
docx

Filosoofia eksami konspekt 2011

Platoni ideeõpetus seisnes selles, et ideed on muutumatud ja tõelised, meeltega tajutavad asjad on vaid nende ebatäiuslikud koopiad. Inimindiviid koosnes kolmest vastandlikust elemendist: kirg, mõistus ja tahe. Mõistuse kohus on olukorda kontrollida, valitsedes tahte abil kirge. Platoni arvates oli ideaalilähedaseks riigiks Sparta. Kogu tema filosoofiast annab ülevaate...

Filosoofia - Tallinna Tehnikaülikool
177 allalaadimist
26
docx

Eksamimaterjal - filosoofia

Metafüüsika ja tema põhiprobleemid Metafüüsikaks nimetatakse filosoofia haru, mis tegeleb reaalsuse ja olemise enese põhimõttelise olemuse ning alusmõistete uurimisega. Kui füüsika uurib reaalsust vaatluste, mõõtmiste ja katsete abil, siis metafüüsika on katse ületada füüsika piirid ning jõuda oletuste, mõtiskluste ja loogiliste järelduste kaudu mittemõõdetava reaalsuseni ning ajatute, muutu...

Filosoofia - Tallinna Tehnikaülikool
247 allalaadimist
1
doc

Sissejuhatus infotehnoloogiasse itv0010 (eksami spikker)

s, windows 1.0. (if (fn (car lst)) käsurida (CLI), graafika (GUI);Olemasolevad jagav masin. (every? fn (cdr lst))...

Sissejuhatus... - Tallinna Tehnikaülikool
263 allalaadimist
3
docx

Tunnetus ja teadmine

Sõna teadmine kolm erinevat tähendust. Loe lisaks õpik lk. 10-11. 1) teadmine kui tuttavolek ­ teadmisi omandame kellegagi või millegagi kokku puutudes Ma tean, mis on hambavalu, sest olen hambavalu tundnud. Ma tean, mis tähendab olla ebaõiglaselt süüdistatu, st ma olen selle läbi elanud. Ma tean seda meest juba sellest ajast, kui...

Psühholoogia - Keskkool
11 allalaadimist
4
docx

Tunnetus ja teadmine

Sõna teadmine kolm erinevat tähendust. Selgita ja esita näide! Osata analüüsida lauseid ja selgitada, millises tähenduses on nendes kasutatud sõna teadma. Loe lisaks õpik lk. 10-11. 1) teadmine kui tuttavolek 2) teadmine ­ kuidas 3) teadmine - et 2. Vaikiv teadmine ja M. Polanyi. Osa oskusi saab tõesti taandada teadmisele ­et, kuid on oskusi, mid...

Filosoofia - Keskkool
30 allalaadimist
4
docx

Tunnetus ja teadmine

Sõna teadmine kolm erinevat tähendust. Selgita ja esita näide! Osata analüüsida lauseid ja selgitada, millises tähenduses on nendes kasutatud sõna teadma. Loe lisaks õpik lk. 10-11. Teadmine kui tuttav olek- Tean, mis on kõrvavalu ( st olen kõrvavalu tundnud) Teadmine kuidas- Tean, kuidas pannkooke teha ( oskan neid valmistada) Tean, kuidas...

Psühholoogia -
5 allalaadimist
4
docx

Filosoofia mõisted 10.-11. klassile

Filosoofia- a. Looduse, inimkonna ja mõtlemise üldisemad arenemisseadusi käsilev teadus b. Filosoofia on kogu tõelisuse mettodiline uurimine selle puhtas iseeneses olemises c. F mõtteks on püüdlus luua võimalikult terviklik maailmapilt 2. Gnoseoloogia(epistemioloogia)-tunnetusteooria. F osa, mis uurib tunnetuse üldist iseloomu, ulatust ja...

Filosoofia -
9 allalaadimist
60
doc

Filosoofia SH

klass 2011/12 Sisukord Filosoofia ,,sambad"..................................................................................................................4 Mis on filosoofia?...

Filosoofia -
27 allalaadimist
14
doc

Filosoofia eksami vastused

Tunda filosoofia valdkondi (metafüüsika, epistemoloogia, eetika, loogika, esteetika) ning mida nad uurivad. Metafüüsika - küsimine oleva terviku järele, oleva põhjuste ja algupära järele. On Aristotelesest alates esimene filosoofia, seega ka alusteadus kõigile teistele teadustele. Metafüüsika eelnes tunnetusteooriale. Tänapäeval ei ole metafüüsika populaarne, valitseb relativistlik-liberaalne kõigi arvam...

Filosoofia -
106 allalaadimist
5
docx

Antiikfilosoofia

Näida võib meile midagi hoopis muud, kui asi tegelikult on. Siit tekib küsimus, kummad meid petavad, kas mõistus või meeleorganid. Elea koolkonna filosoofid leidsid, et usaldada tuleks mõistust. 4. Zenoni apooriad . Zelon on kuulsaks saanud oma APOORIATEGA. APOORIA – ummiks, lahendamatu olukord Zelon püüdis panna inimesi mõtlema liikumise olemuse üle, see tähendab kuidas defineerida liikumist, et see ei läheks vastuollu mõistuse ja meelte andmetega. Zelon jõudis ummikusse. Kuulsamad on 3 Zeloni apooriat: 1. ,,Dihhotoomia'' – Enne, kui läbida mingi vahemaa, on vaja läbida pool sellest vahemaast. Et aga läbida pool, on omako...

Sissejuhatus filosoofiasse - Keskkool
3 allalaadimist
16
doc

Eleaatide koolkond

Zenon (u. 490-430 e. Kr.) on selline mõtleja, kes on läinud kindlalt filosoofilise mõtlemise ajalukku, ehkki tema panuseks oli mitte uue õpetuse, vaid üksnes täiendava argumentatsiooni loomine Parmenidese õpetuse toetuseks. See argumentatsioon oli aga sedavõrd tähelepanuväärne, et Zenoni mõteldu juurde on sajandite vältel ikka ja jälle tagasi tuldud. Oma argumentatsioonikäikude kohta kasutab ta nimetust apooriad , mis tähendab kreeka keeles umbteid. Nimelt on tema argumentatsioon üles ehitatud selliselt, et arutluse alguses eeldatakse vastupidist sellele, mida tõestada tahetakse. Seejärel näidatakse, et niisugune eeldus viib vastuoludesse või absurdsetele järeldustele. Järgnev mõttekäik toetub põhimõttele, et eeldused, mis viivad vastuollu, peavad olema ekslikud eeldused. Järelikult peab tõene olema aluseks võetud eeldusele vastupidine...

Ajalugu -
4 allalaadimist
22
doc

Platoni õpetus olevast.

Isegi sellises kõneluses, kus keegi püüab tõestada seda, et ideesid ei eksisteeri, peab ta oma tõestuse võimalikkuse jaoks eeldama ideede olemasolu. Siit paistab järelduvat, et Parmenidese arendatud kriitika ei pea Platoni arvates tähendama ideedeõpetuse paikapidamatust. Ühes teises hilisteoses “Philebos” viitab ta sellele, et sedalaadi apooriad tulenevad teatud vääratest eeldustest, mitte aga ideedeõpetusest endast. Juhul kui ideedeõpetus saaks sellistest eeldustest vabastatud, oleks ta Parmenidese esitatud vastuväidete vastu ratsionaalselt kaitstav. Kuid mislaadi vääraid eeldusi ta silmas peab ei täpsusta Platon ei“Philebos”`es ega üheski teises meieni jõudnud teoses. Mis puudutab aga “Parmenides”`es arendatud osavõtu-mõistega seotud kriitikat, siis põhineb see v...

Filosoofia ajalugu -
2 allalaadimist
6
doc

Filosoofia KT nr 1

saj e.K.r Vana-Kreekas Sõnadest: Phileo- armastan Sophia- tarkust T.Hales- 1) Filosoofia omapära: 2) Filosoogia osad: - Metafüüsika- Olemise lähteprintsiipide ja algpõhjuste uurimine. - Epistemoloogia- Tunnetusõpetus - Loogika- 3) Tunnetus ja teadmi...

Filosoofia - Keskkool
6 allalaadimist
14
pptx

Zenon Eleast

Kr Ta on pärit Eeleast Ta oli Kreeka filosoof Ta oli Parmenides tähtsaim õpilane Ta oli Teleutagorase poeg Zenon Muidu temast Ta võttis esimesena tarvitusele dialoogivormi kirjutistes Aristoteles nimetas teda dialektika isaks Ta soovis tõestada, et olev on üks ja liikumatu, oletas Zenon vastandmõiste pluralismi ja liikumise r...

Ajalugu - Keskkool
5 allalaadimist
138
docx

Sissejuhatus infotehnoloogiasse konspekt

 Informaalne loogika: teatud vaidlusmeetodite analüüs.  Formaalne loogika:  reeglisüsteemid ja algoritmid nö mehaaniliseks järelduste tegemiseks  reeglisüsteemide kui matemaatiliste objektide uurimine.  Arvutid on mõtlemise masinad. Loogika teke  Parmenides (5 sajand e.m.a.) : kasutas pikki loogilisi põhjendusi.  Zenon Eleast (5 sajand e.m.a.) - apooriadparadoksid  Sofistid - Sokrates (470-399 e.m.a) - Platon (428427 - 348347 e.m.a): Aristoteles: väidete struktuur kui iseseisev uurimisobjekt süllogism on väitlus, kus mingitest etteantud väidetest (eeldustest) järeldub paratamatult uus väide. Aristotelese puhul alati kaks kategoorilist eeldust, üks kategooriline järeldus. Stoikud uurisid, kuidas saab loogiliste sidesõnade (ja, ei, või, kui...siis) abil lihtsamatest l...

Sissejuhatus... - Tallinna Tehnikaülikool
68 allalaadimist


Logi sisse ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun