Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

Otsingule "antavatest" leiti 21 faili

7
doc

Tarapita+selle liikmed

Tegemist oli eelkõige kirjanduspoliitilise rühmitusega, mis teadvustas kultuuri kehva olukorda ja võitles kirjanduse ja kultuuri parema koha eest uues ühiskonnas. Erinevalt Noor-Eestist ja Siurust jätsid Tarapitalased tagaplaanile tundeelamused ning asusid koheselt analüüsima ja üldistama astudes nii võitlusesse ohtlik...

Kirjandus - Keskkool
159 allalaadimist
9
doc

Siuru

2 Sissejuhatus..................................................................................................3 Kirjanduslik rühmitus ,,Siuru".....................................................................4 Siuru l...

Kirjandus - Põhikool
128 allalaadimist
51
doc

Maailmakirjandus II (keskajast klassitsismini)

Maailmakirjandus II (keskajast klassitsismini) KA ­ keskaja ja vararenessansi antoloogia, RA ­ Renessansi antoloogia MKL ­ maailmakirjanduse lugemik keskkoolile. Lisaks: V.Zirmunski Väliskirjanduse ajalugu. Maailmakirjandus I. Keskajast valgustuseni. Õpik keskkoolile. (või Antiikajast valgustuseni). Kindlasti lugeda. John Donne ­ l...

Kirjandus - Tartu Ülikool
298 allalaadimist
1
doc

Demokraatia on küll halvim valitsemise viis..

Demokraatia on valitsemisevorm, mille tunnusteks on kodanikkonna osalemine poliitikas, võimude lauhusus ja tasakaalustatus, seaduse ülimlikkus ning inim- ja kodanikuõiguste tagamine. Tihti on levinud inimeste seas kuuldumus, et kui riigis on valitsemise viisiks demokraatia on hästi, kuna demok...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
14 allalaadimist
64
doc

Poliitilisest maailmast arusaamine James N.Danziger

Danziger Selle asja tegemisel olid abiks Nele, Käsper, Rait, Risto, Raigo, Triin, Reet, Gert, Raimo Kristiina, Andre, Marius, Ene ja mina ise ka. ESIMENE OSA POLIITILISE MAAILMA TUNDMISEST 1. PEATÜKK Poliitika ja teadmised POLIITIKA Poliitikateaduse teema on poliitika, kuid poliitika piire õppev...

Riigiteadused - Tallinna Ülikool
14 allalaadimist
6
docx

Euroopa Liidu siseturu õiguse kaasuste kokkuvõtted

34/79 Henn & Darby House of Lords EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel mitu eelotsuse küsimust EMÜ asutamislepingu artiklite 30, 36 ja 234 tõlgendamise kohta. Küsimused kerkisid esile kriminaalmenetluse käigus, mis algatati apelleerijate vastu, kelle Ipswichi Crown Court 14. juulil 1977 teatavates õigusrikkumistes süüdi oli mõistnud (nad rikkusid teadlikult sündsusetute või po...

Euroopa Liidu õigus - Tallinna Tehnikaülikool
116 allalaadimist
8
docx

Nimetu

Tartu Täiskasvanute Gümnaasium Marten Sardis TARTU SILLAD EMAJÕEL Referaat Juhendaja: õpetaja Hans Ibrus Tartu 2012 Sisukord Sissejuhatus......................................................................................................................... 3 Tartu jõe sildade ajalooline kronol...

-
6 allalaadimist
14
docx

EMAKEELE SELTS. MISSIOON JA TEGEVUSED

MISSIOON JA TEGEVUSED Referaat Koostaja: Rühm Juhendaja: Tallinn, 2012 Sisukord Sissejuhatus Val...

Filoloogia -
4 allalaadimist
18
docx

Sotsiaalpsühholoogia konspekt

on selle uurimine, kuidas ini me ste tunded, m õtted, sõnad ja teod on teiste ini meste poolt m õ justatud; käsitleb individuaalse käitumise ole must ja p õhjusi sotsiaalsetes situatsioonides (Allport, 1954) ...on teadus sellest, kuidas ini mesed m õtlevad üksteisest, kuidas nad m õjutavad üksteist ja kuidas nad suhtuvad ükst...

Sotsiaalpsühholoogia -
72 allalaadimist
12
docx

Käibevarade arvestus

TALLINNA MAJANDUSKOOL Majandusarvestus ja maksundus Kätlin Kaera RP121 KÄIBEVARADE ARVESTUS Referaat Tallinn 2013 SISUKORD Sissejuhatus 1 Käibevarade liigitus 2 Rahaliste vahendite arvestus 3 Nõuete ja ettemaksete arvestus 4 Varude arvestus 4.1 Varude arvestussüsteemid 4.1.1 Varu...

Majandus -
34 allalaadimist
1
odt

Kuidas on tagatud Eesti riigikaitse ja riiklik julgeolek?

Kuidas on tagatud Eesti riigikaitse ja riiklik julgeolek? Õigus- ja korrakaitse tagab inimese igapäevase julgeoleku ning seaduslike õiguste austamise. Sisejulgeolek kuulub siseministeeriumi ning justiitsministeeriumi valitsemisalasse. Eesmärgiks on kehtiva riigikorra ja riigi iseseisvuse tagamine. Ajalooliselt vanim riigi julgeolekustruktuur on arvatavasti armee ehk sõjavägi. Sõjavägesid...

Riigiõpe -
25 allalaadimist
53
docx

Töötervishoiu ja tööohutuse seadus

06.1999 RT I 1999, 60, 616 jõustumine 26.07.1999 Muudetud järgmiste aktidega (näita) 1. peatükkÜLDSÄTTED § 1. Seaduse reguleerimisala (1) Käesolev seadus sätestab töölepingu alusel töötav...

?iguskaitseasutuste s?steem -
14 allalaadimist
9
doc

Farmakokineetika

FARMAKOKINEETIKA Farmakokineetika on farmakoloogia osa, mis uurib ravimi saatust organismis. Selle eesmärgiks on kirjeldada - imendumisprotsesse - jaotumisprotsesse - biotransformatsiooniprotsesse - ekskretsiooniprotsesse organismis tervikuna või selle osades. Ravimi farmakokineetilised omadused määravad tema - toime saabumise kiiruse...

Farmakoloogia - Tartu Tervishoiu Kõrgkool
68 allalaadimist
15
docx

Reklaamipsühholoogia seaduspärasused

Reklaamipsühholoogia seaduspärasused - mõjustamisreeglid põhinevad eksperimentides saadud andmete üldistamisele ning on väljendatavad tegurite toime ja koostoime funktsioonidena - funktsiooniks on nõustumise tõenäosus(sagedus), hoiakumuutused, eelistatud alternatiiv _ sõltumatuks muutujaks on tingimused, mõjurid või omadused, millest funktsioon sõltub 1. Reklaamiteate mõjukuse sõltuvus teate esitaja...

Meedia -
23 allalaadimist
30
docx

Tuleohutus puidutöökojas

 Valveplaani peab olema tutvustatud valvet teostatavatele isikutele.  Valve peab katma nii kogu territooriumit kui ka sissepääse territooriumile. Sellest tulenevalt peab territoorium olema ümbritsetud aiaga (kõrgus vähemalt 2 meetrit) ning sissepääsud territooriumile peavad olema varustatud lukustatavate väravatega. Territoorium...

Ametijuhend - Kutsekool
10 allalaadimist
50
doc

Intellektuaalomand

Piraatkoopia sisse- ja väljavedu loetakse tollieeskirjade rikkumiseks. Isiku vastutus piraatkoopia sisse- ja väljaveo eest sätestatakse tolliseaduses. Tsiviilkohtu- ja kriminaalmenetluses ning menetluses haldusõiguserikkumiste asjades lähtutakse teose koopia käsitamisel piraatkoopiana autori, tema õiguste valdaja, autoriõigusega kaasnevate õiguste valdaja või nende esindajate poolt antavatest ütlustest, esitatavatest dokumentidest, teose legaalsest koopiast või muudest eelnimetatud isikutelt lähtuvatest faktilistest andmetest või autoriõigusega kaasnevate õiguste objektil või selle pakendil nõuetekohase erimärgistuse puudumisest. Kirjandus (tutvumiseks) Autoriõiguse seadus RT I 2000, 16, 109; 78, 497; 2001, 50, 289; 56, 335 Berni kirjandus- ja kunstiteoste kaitse konventsioon RT II 1994, 16, 49 Intellektuaalset omand...

Intellektuaalne omand ja... - Tallinna Ülikool
28 allalaadimist
16
doc

IT õiguse eksam, 27 küsimust ja vastust

(4) Piraatkoopia üleandmine autorile, autoriõigusega kaasnevate õiguste omajale või nende esindajale ei ole lubatud. 6. Piraatkoopia tuvastamine ja selle edasise käibe tõkestamine (1) Tsiviilkohtu- ja kriminaalmenetluses ning väärteomenetluses lähtutakse teose koopia käsitamisel piraatkoopiana: 1) autori, tema õiguste omaja, autoriõigusega kaasnevate õiguste omaja või nende esindajate poolt antavatest ütlustest, esitatavatest dokumentidest, teose legaalsest koopiast või muudest eelnimetatud isikutelt lähtuvatest faktilistest andmetest või 2) autoriõigusega kaasnevate õiguste objektil või selle pakendil nõuetekohase erimärgistuse puudumisest. (2) Piraatkoopia konfiskeerimist kohaldatakse, sõltumata karistuse kohaldamisest. (3) Piraatkoopia konfiskeerimist kohaldatakse, sõltumata asjaolust, kellele see piraatkoopia kuulus. (4) Arhitek...

Õigus - Kutsekool
4 allalaadimist
55
docx

KAASAEGNE JUHTIMINE JA PERSONALI KOOLITUS

Laine Simson: 1. ja 2. osa I OSA Personali arendamise lähtealused 1.1.1. Mõisted Selles raamatus on kesksel kohal järgmised mõisted. - personal - personali kvaliteet - personali arendamine - personali arengu- ja arendustingimused Järgenvalt vaatleme neid lähemalt. Personal ­ organisatsiooni kõik töötajad, töölised, spetsialistid,...

Juhtimine - Tallinna Tehnikaülikool
5 allalaadimist
50
pdf

Väetamine ja keemilised elemendid taimes

esineb tihti magneesiumi leheroodudes ja nende vahetus läheduses. puudust, taimedes on teda Õitel ei arene välja emakad ja tolmukad. 0.02...0.8% S – väävel mõjutab saagi Kogu taime kasv muutub kiduraks. Esmalt kvaliteeti ja maitset. Taimed ei arene noortel lehtedel lehelabad, lehed katavad oma väävlivajaduse muutuvad heleroheliseks, hiljem kollaseks üldiselt teistest antavatest ja omandavad punaka värvitooni võivad väetistest (sulfaatidest) ja ka ilmuda kollased laigud. õhus leiduvast SO2-st. Soodustab mügarbakterite arengut. Taimedes on teda 0.02...0.5%. Fe - raud osaleb leherohelise Avaldub taimedes kloroosina, mis algab Taimedel halveneb P, Cu, Zn (klorofülli) moodustumisel noorematest lehtedest. Noorte lehtede omastamine. Fe üleküllust esineb...

Aiandus - Kutsekool
7 allalaadimist
316
pdf

JAOÜLEMA KÄSIRAAMAT

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused Võru Lahingukool JAOÜLEMA KÄSIRAAMAT 2012 EESSÕNA Jaoülema käsiraamat on oma olemuselt õpik, mille kaante vahele on koon- datud meie Kaitseväe arusaam jalaväejao lahingutegevusest. Jaoülema käsiraamat on suunatud sõjaaegsetele maaväe ja Kaitseliidu jao-ülematele ning seda peab kasutama põhilise õppev...

Sõjandus - Kutsekool
6 allalaadimist


Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun