Kategoorias lineaaralgebra leiti 44 faili

Matemaatika >> Lineaaralgebra
Lineaaralgebra teooria KT determinant
0
jpg

Lineaaralgebra teooria KT determinant

TTÜ Lineaaralgebra teooria kontrolltöö Determinant Õppejõud Jaan Varik...

Lineaaralgebra - Tallinna Tehnikaülikool
110 allalaadimist
Lineaaralgebra I osaeksam 2013
4
pdf

Lineaaralgebra I osaeksam 2013

Kompleksarvu mõiste, imaginaarühik, kaaskompleksarv, kompleksarvude võrdsus ja nulliga võrdumise tingimus. Kompleksarvu moodul, argument ja trigonomeetriline kuju. Kompleksarvuks z nimetatakse avaldist z = a + bi, (1) kus a ja b on reaalarvud ja i on nn. imaginaarühik, mis on määratud võrdustega i = - 1 või i 2 = -1 . Kaht kompleksarvu z = a + bi ja z = a - bi , mis erinevad ainult imaginaarosa...

Lineaaralgebra - Tallinna Tehnikaülikool
325 allalaadimist
Lineaaralgebra ülesannete töö lineaarvõrrandisüsteem
0
jpg

Lineaaralgebra ülesannete töö lineaarvõrrandisüsteem

TTÜ Lineaaralgebra KT ülesanded - kontrolltöö Lineaarvõrrandisüsteem - L.V.S Õppejõud Jaan Varik...

Lineaaralgebra - Tallinna Tehnikaülikool
89 allalaadimist
Lineaaralgebra Kodused ülesanded 1-6---2016 sügis
38
pdf

Lineaaralgebra Kodused ülesanded 1-6 - 2016 sügis

...

Lineaaralgebra - Tallinna Tehnikaülikool
101 allalaadimist
Lineaaralgebra
9
doc

Lineaaralgebra

Kompleksarvu mõiste, imaginaarühik, kaaskompleksarv, kompleksarvude võrdsus ja nulliga võrdumise tingimus. Kompleksarvu moodul, argument ja trigonomeetriline kuju. Kompleksarvuks z nimetatakse avaldist z = a + bi , (1) kus a ja b on reaalarvud ja i on...

Lineaaralgebra - Tallinna Tehnikaülikool
770 allalaadimist
Lineaaralgebra Eksami küsimuste vastused
5
docx

Lineaaralgebra Eksami küsimuste vastused

Kompleks arvude põhimõiste,põhilised definatsioonid. K.arvude liitmine,korrutamine,jagamine algebralisel kujul. DEF. k.arvuks nim. Arvufoori (a,b) kus a,bR. esitatakse z=a+bi (a-reaalosa,b- imaginaar osa,i- imaginaar ühik). Põhimõiste olgu z1=a1+b1i,z2=a2+b2i z1=z2 kui a1= a2 ja b1=b2, z=0 kui a=0 ja b=0,k-arvu z1=a1-b1i nim.kaas k-arvuks z1=a1+b1i. Arvutamine z1+z2= (a1+a2)+(...

Lineaaralgebra - Tallinna Tehnikaülikool
848 allalaadimist
Lineaaralgebra - Maatriksid-1-KT
2
docx

Lineaaralgebra - Maatriksid, 1. KT

1 (m x n) järku maatriksit A nimetatakse m · n elemendist moodustatud tabelit, milles on m-rida ja n-veergu Def. 2 Maatriksid A ja B loetakse võrdseks, kui nad mõlemad on sama järku ja nende maatriksite kõik vastavad elemendid on võrdsed Def. 3 (m x n) järku A ja B järku maatriksite A ja B summaks nimetatakse sama järku maatriksit -> A+B, mille elementideks on lähtemaatriksite A ja...

Lineaaralgebra - Tallinna Tehnikaülikool
396 allalaadimist
Lineaaralgebra --3-KT teooria
2
docx

Lineaaralgebra - 3. KT teooria

Lineaarkujutiseks nimetatakse kahe vektorruumi V ja W vahel olevat kujutist, kui on rahuldatud tingimus: f(*a+*b)=*f(a)+*f(b). Järeldused: 1) ==1, f(a+b)=f(a)+f(b) ­ aditiivsus 2) =0 f(*a)= *f(a) ­ homogeensus 3) =0, =0; f=0vektor (0V, 0W) Vektorruumi V korral määratud lineaarkujutust f nimetatakse selle vektorruumi V lineaarteisenduseks. Lineaarteisenduse liigid: vektori lüke, pööre, peegeldamine sir...

Lineaaralgebra - Tallinna Tehnikaülikool
338 allalaadimist
Lineaaralgebra KT1 lahendustega
0
rar

Lineaaralgebra KT1 lahendustega

KT1 lahendustega...

Lineaaralgebra - Tallinna Tehnikaülikool
236 allalaadimist
Lineaaralgebra KT2 lahendustega
0
rar

Lineaaralgebra KT2 lahendustega

KT2 lahendustega...

Lineaaralgebra - Tallinna Tehnikaülikool
272 allalaadimist
Lineaaralgebra ülesannete töö kompleksarvud
0
jpg

Lineaaralgebra ülesannete töö kompleksarvud

TTÜ Lineaaralgebra KT ülesanded Kompleksarvud Õppejõud Jaan Varik...

Lineaaralgebra - Tallinna Tehnikaülikool
79 allalaadimist
Lineaaralgebra kodutööd 2-7
0
rar

Lineaaralgebra kodutööd 2-7

Lineaaralgebra kodutööd 2-7Piret Puusemp'a õpilastele. 2013 sügissemester...

Lineaaralgebra - Tallinna Tehnikaülikool
113 allalaadimist
TTÜ Lineaaralgebra teooria KT maatriks
0
jpg

TTÜ Lineaaralgebra teooria KT maatriks

TTÜ Lineaaralgebra teooriatöö Maatriks Õppejõud Jaan Varik...

Lineaaralgebra - Tallinna Tehnikaülikool
53 allalaadimist
Lineaaralgebra kodused tööd
0
rar

Lineaaralgebra kodused tööd

III semester lineaaralgebra kodutööd, punkti projektsioon sirgele jms...

Lineaaralgebra - Tallinna Tehnikaülikool
52 allalaadimist
Lineaaralgebra
2
pdf

Lineaaralgebra

i 1 või i²1 =r(cos+sin) Transporeeritudmaatriks: Maatriksi A transporeeritud maatriks AT saadakse kui Kompleksarv:...

Lineaaralgebra - Tallinna Tehnikaülikool
76 allalaadimist
Lineaaralgebra eksam
rtf

Lineaaralgebra eksam

2013 sügis...

Lineaaralgebra - Tallinna Tehnikaülikool
75 allalaadimist
Crameri teoreem lineaarsete võrrandisüsteemide lahendamiseks
5
doc

Crameri teoreem lineaarsete võrrandisüsteemide lahendamiseks

Crameri teoreem lineaarsete võrrandisüsteemide lahendamiseks See teoreem kehtib meelevaldsete lineaarsete võrrandisüsteemide lahendamiseks, kus võrrandite ja tundmatute arvud on võrdsed. Lisaks peavad võrrandisüsteemid olema korrastatud. Kui lineaarse võrrandisüsteemi maatriksi determinant on nullist erinev, siis avalduvad tundmatud murdudena, mille nimetajaks on süsteemi maatriksi d...

Lineaaralgebra - Tallinna Tehnikaülikool
165 allalaadimist
Lineaaralgebra-II osaeksami vastused-2013
3
pdf

Lineaaralgebra, II osaeksami vastused, 2013

Lineaarse võrrandisüsteemi definitsioon. Võrrandisüsteemi kordajad, vabaliikmed, lahend. Süsteemi maatriks ja laiendatud maatriks. Lineaarseks võrrandisüsteemiks nimetatakse lõplikust arvust lineaarseist võrrandeist koosnevat a11 x1 + a12 x 2 + ...a1n xn = b1 süsteemi. Tema üldkuju on: (3) a 21 x2 + a 22 x 2 + ...a 2 n x n = b2 Arve a ij nimetataks...

Lineaaralgebra - Tallinna Tehnikaülikool
158 allalaadimist
Lineaar algebra teooria kokkuvõte
4
doc

Lineaar algebra teooria kokkuvõte

Võrrandisüsteemi kujul {a11x1+..+a1nxn=b1 ; am1x1+.. +amnxn=bm. Arve aij nim lvs kordajateks, arvud b1..bm on vabaliikmed ja x1..xn on tundmatud. Süsteemi võrrandite arv m ja tundmatute arv n on sõltumatud. Sellist võrrandisüsteemi nimetatakse lineaarseks võrrandisüsteemiks, sest otsitavad suurused x1.. xn esinevad ainult lineaarsetes tehetes, st neid on vaid liidetud ja...

Lineaaralgebra - Tallinna Tehnikaülikool
807 allalaadimist
Lineaar algebra teooria2
2
doc

Lineaar algebra teooria2

Kompleksarve on kombeks tähistada väikese tähega z. Kompleksarvudel on mitmeid esitusviise ehk kujusid. Kõige levinum on kompleksarvu algebraline kuju. Def Kompleksarvuks (algebralisel kujul) nimetatakse arvu z = a + ib, kus a ja b on reaalarvud ja i on imaginaar ühik. Imaginaarühik, mida tähistatakse i, defi'kse võrdusega i2 = -1.Kõigi kompleksarvude hulka tähistatakse C...

Lineaaralgebra - Tallinna Tehnikaülikool
452 allalaadimist