Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
✍🏽 Avalikusta oma sahtlis olevad luuletused! Luuletus.ee Sulge
Add link

Geograafia

Geograafia ehk maateadus on teadus, mis uurib looduslike ja kultuuriliste nähtuste jaotust ja nendevahelisi ruumilisi seoseid Maal
Kategooriad
Faile
maailma loodusgeograafia ja geograafiliste avastuste ajalugu -
66
Aerofotogeodeesia - fotogramm-meetria - Eesti Maaülikool
11
Biogegraafia -
1
Biogeograafia - Tartu Ülikool
8
Demograafia - Tartu Ülikool
38
Demograafia - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
19
Demograafia - Tallinna Ülikool
3
Eesti loodus ja geograafia - Kutsekool
26
Eesti loodus- ja majandusgeograafia - Tallinna Ülikool
11
Eesti loodusgeograafia - Eesti Maaülikool
30
Eesti turismigeograafia -
5
Ehitusgeoloogia -
1
Energiamajandus -
15
Energiamajandus ja keskkonnaprobleemid -
2
Euroopa -
13
Geodeesia - Tallinna Tehnikaülikool
123
Geodeesia - Kutsekool
2
Geodeesia - Eesti Maaülikool
14
Geodeesia - Tallinna Tehnikakõrgkool
18
Geodeesia - Eesti Maaülikool
10
Geodeesia - Akadeemiline
3
Geograafia - Keskkool
3675
Geograafia - Põhikool
1397
Geograafia - Kutsekool
222
Geograafia - Akadeemiline
36
Geoinformaatika - Eesti Maaülikool
18
Geoinformaatika - Tartu Ülikool
5
Geoinfosüsteemid - Tartu Ülikool
8
Geoloogia - Tartu Ülikool
42
Geoloogia - Eesti Maaülikool
9
Geoloogia - Keskkool
17
Geoloogia - Kutsekool
1
Geoloogia alused - Tallinna Tehnikaülikool
5
Geotehnika - Eesti Maaülikool
3
Geoökoloogia - Tallinna Ülikool
2
Globaliseeruv maailm -
35
Hüdrosfäär -
18
Inglisekeelne geograafia - Põhikool
25
Inglisekeelne geograafia - Keskkool
39
Inimgeograafia - Tartu Ülikool
30
Inimgeograafia uurimismeetodid - Tartu Ülikool
3
Kaardiõpetus -
11
Kalandus -
5
Kartograafia - Eesti Mereakadeemia
9
Kartograafia - Eesti Maaülikool
13
Kartograafia - Akadeemiline
1
Keskkonnageograafia - Keskkool
32
Kliima ja kliimamuutus -
6
Kliimav??tmed -
4
Kliimavööndid -
1
Kultuurigeograafia -
6
Litosfäär -
15
Loodusvööndid -
3
Läänemeri -
1
Maailma majandus- ja poliitiline geograafia -
29
Maailma regioonid -
2
Maailmajagude geoloogia - Tallinna Tehnikaülikool
2
Maateadused -
22
Maavarad -
1
Maavärinad -
1
Majandusgeograafia ja majanduse areng -
5
Metsandus, Kalandus, Põllumajandus -
1
Paleogeograafia -
1
Parasvöötme metsad ja rohtla -
3
Pedosfäär -
6
Pinnavormid -
5
Põllumajandus -
28
Rahvastik ja asustus -
13
Rahvastik ja majandus -
44
Riigi tutvustus -
1
Sissejuhatus geomaatikasse - Eesti Maaülikool
4
Teadusfilosoofia ja metodoloogia -
1
Usund -
2
atmosfäär -
4
mullateadused -
1
reisi planeerimine -
2
transpordigeograafia -
4
Ühiskonnageograafia - Tartu Ülikool
27
Ühiskonnageograafia õpetajatele - Tartu Ülikool
2


Kategooria geograafia populaarseimad õppematerjalid

Toiduainetööstus Birgit, Ingrid, Nora 11c Toiduainetööstus ? …tegeleb põllumajandus- ja kalatoodangu töötlemisega ja on töötleva tööstuse suurim haru. ? Toiduainetööstuse jaoks on väljakutseks rahuldada tarbijate kasvavaid nõudmisi nii tarbitavate toiduainete kvaliteedi kui ka sortimendi suhtes. ? Tarbimist mõjutab tugevalt tarbijate ostueelistuste muutumine – endiselt müüb peamiselt hind, ostetud kogused on vähenenud. Toiduain...
JUHENDMATERJAL KESKKONNAGEOLOOGIA EKSAMIKS KORDAMISEL I Inimesest sõltumatud keskkonnaprotsessid 1.Vajalik taust ja mõisted: laamad ja nende liikumine, konvektsioonivoolud, kontinentaalne ja ookeaniline maakoor, litosfäär, astenosfäär, Moho pind, vahevöö, välistuum, sisetuum Laamad ja nende liikumine- Konvektsioonivoolud- Mandriline maakoor- – keskmine paksus 7km(3-10). Peal õhuke setteline kiht, all basaltne-gabroidne kiht. Maksimaalne vanus ainult 180milj aastat, kuna ookeanide ke...
Kliimavõõtmed Litosfäär Pedosfäär Atmosfäär Hüdrosfäär Maa kui süsteem. Ühiskonna areng ja globaliseerumine Rahvastik ja asutus Usundid Põllumajandus, kalandus ja toiduainetööstus Energiamajandus Tööstus ja teenindus
GEOGRAAF Kaasaegsed uurimis meetodid geograafias, mida teaduse edukaks toimimiseks vaja on. 1)Vaatlus (vahendid). 2)Katse (vahendid). 3)Analuusimine (vahendid). Kaugseire plusid 1)Suurt ülevaatlikust (pilt euroopast). 2)Tetailsust. 3)Operatiivsust. MÄRGID NII: ...*N...*W Kaugseirega saab mõõta vahemaid, opjekti kõrgust ja pindala, maa ja vee temperatuuri ja mäenõlva kallet. KOHA MÄÄRAMINE 1)Kompass 2)Kaardivõrk (geograafilised kordinaadid) LEIA JÄRGMISTE LINNADE KORDINAADID: TALLINN 59*N29*E STOCHOLM 60*N19...
Kordamisküsimused vastustega geograafia "Maa kui süsteem" teema kohta. Alateemad: Maa teke ja areng, litosfäär, atmosfäär, hüdrosfäär, biosfäär. Lisaks mõisted, võrdlustabelid.
Eesti Loodusgeograafia 03.09 Loengukursus jaguneb kolme ossa: 1. Üldosa – põhineb suuresti raamatul „Eesti. Loodus“, Tallinn, 1995 ? tuleb läbi lugeda Anto Raukas 2. Regionaalosa – maastikuline liigestus ja maastikurajoonide iseloomust. Põhineb suuresti raamatul „Eesti maastikud“, Tartu, 2005 ja loengus räägitul? tuleb läbi lugeda 3. Kaarditundmine – 300 kohta, eksamil Sõrve ps ei küsi. Eksamil saab kontuurkaardi ja saame 15 toponüümi ning 12 PEAB TEADMA Tuleb ka kaar...
Millega tegeleb majandusgeograafia? Majandusgeograafia uurib ja seletab majandusnähtuste ruumilist levikut Millistel tasanditel saab majandust vaadelda? Majandust saab veedelda mitmel tasandil, näiteks ühe perekonna (peremajandus), ühe ettevõtte (ettevõttemajandus), ühe riigi (rahvamajandus) või kogu maailma ulatuses (maailmamajandus) Millistest teguritest sõltub mingi piirkonna majanduse iseloom Piirkonna majanduse iseloom sõltub looduslikest tingimustest, riigikorraldusest, ajaloost, inimestest (haridus, oskused), ...
Kordamine KTks
Biogeograafia olemus. Mis on teadus, mis on biogeograafia. Milliseid küsimusi biogeograafia käsitleb? Biogeograafia eri tasemetel (taksonitest ökosüsteemideni). Biogeograafia jaotamine. Elurikkus ehk bioloogiline mitmekesisus. Biogeograafia asend seoses ajalis-ruumilise skaala ning kirjeldava-seletava teaduse gradiendil. Makroökoloogia mõiste. Biogeograafia seos loodusgeograafia, evolutsiooni, ökoloogia jm. teadustega. Biogeograafia metoodika. Biogeograafia: teadus, mis kirjeldab ja seletab e...
GEOGRAAFIA KONTROLLTÖÖKS KORDAMINE 1. Hõivatus erinevates majandusharudes? Teenindus,tööstus ja põllumajandus. 2. Marginaalne rahvastik? Marginaalne rahvastik- hiljuti maalt linna elama asunud inimesed, kes ei leia püsivat seaduslikku tööd ega eluaset. 3. Demograafiline siire? Demograafiline siire on rahvastiku protsess, mille käigus kõrge sündimus ja suremus asenduvad madalatega. 4. Demograafilise siirde näitajad? a) Traditsiooniline põlvkondade vaheldumine ...
Miks Austraalia idarannikutel sajab rohkem kui läänerannikutel? 2tk -kagupassaadid toovad ookeanilt niisket õhku -mäestik takistab niiskete õhumasside liikumist sisemaale, õhk kerkib ja jahtub ning kondenseerunud veeaur sajab rannikul alla Miks on põllumajandus koondunud Austraalia rannikualadele/äärealadele? -äärealadel on rohkem sademeid, keskel on kõrb Põhjenda lamba ja veisekasvatuse paiknemist Austraalias. -lambakasvatus levib kuivematel sisealadel, kus on väiksema taimekasvuga rohumaad -vei...
1. Millised tegurid kujundavad Euroopa kliimat? Päikesekiirguse hulk, maapinna iseärasused, hoovused, püsivad või poolpüsivad madal- ja kõrgrõhualad. (Mäestikud Atlandi ookeani ääres, Islandi miinimum, Põhja-Atlandi hoovus, Atlandi ookean, Aasia maksimum, Assoori maksimum, asend vahemikus 36-84 kraadi pl, läänetuuled) 2. Kuidas mõjutab aluspind päikesekiirguse neeldumist? See, kui palju kiirgust neeldub ja mil määral pinnas soojeneb, oleneb sellest, kas aluspind on vesi või maapind; hele (rannaliiv, lumi) või tume (küntud põld, kuusemets) ning missuguse nurga all päikesekiired aluspinnale langevad. 3. Miks õhumassid liiguvad? Sest, seal, kus õhk soojeneb, tekib tõusev õhuvool ning õhurõhk alaneb. Selleks, et õhumassid liikuma hakkaksid on vaja temperatuuride erinevust maa (või mere) pinnal. Maa ekvaatori kohal, kus temperatuur on kõige kõrgem, hakkavad õhumassid tõusma (tekib madala õhurõhuga ala) ning külmematelt aladelt liigub sinna asemele uus õhk, mis taas soojeneb ja tõuseb. ...
... jate maksetest (kindlustuspreemiatest) fondi, inimarengu indeks - riikide arengutaset võrdlev millest hüvitatakse kindlustusvõtjatele tekkinud indeks, mis koosneb kolmest näitajast: SKT-st kahju. 126 ühe inimese kohta, haridustaseme ja keskmise klaster e. kobar - vt. ettevõtlusklaster. eluea indeksist. 32 know -how - oskusteave: oskused ja teadmised, inim geograafia - vt. ühiskonnageograafia. vilumus, mis omandatakse toodet või tehnoloo­ innovatsioon - kasulik uuendus, mis mõjutab giat kasutades. Näiteks ei ole jalgrattasõitu või tootmist ja elukvaliteeti. 19 autojuhtimist võimalik selgeks saada õpikust, institutsioon - kitsamas tähenduses ühiskondliku vaid selleks tuleb harjutada. 115 korralduse üksus. 9,144 koloonia - riik või territoorium, mis poliitiliselt in...
Litosfäär – Geograafia KT Mandrite triivi hüpotees - püstitas Alfred Wegener. Maakoor – Maa kõige välimine kõvadest kivimitest koosnev tahke kest. Jaguneb kaheks : ookeaniline ja mandriline. Mandriline maakoor – 5 - 80 km, kuni 4 miljardit aastat vana. Kergem. Koosneb tard-, sette- ja moondekivimitest: graniit, basalt. Ookeaniline maakoor – ookeanite alune, peamiselt basaltsetest kivimitest koosnev maakoor.Kuni 10 km, kuni 180 milj. aastat vana. Raskem. Settekivimid: Basalt. Vahevöö –...
...mis)harjumusi; säilitada ja mõistlikult kasutada ressursse; arvestada keskkonna taluvuspiiridega ning vähendada jäätmete ja saasteainete hulka. Pikaajaliste eesmärkide täitmisega viib iga riik ellu oma arengupoliitikat ning annab samas panuse ülemaailmsesse säästva arengu protsessi. Mõisted: Maa sfäärid, aineringe, geoloogiline aineringe, bioloogiline aineringe, veeringe, jätkusuutlik ja säästev areng; ÜHISKONNAGEOGRAAFIA 89, teab kaasaegset maailma poliitilist kaarti ja oskab kaardile märkida kõik Euroopa riigid j; pealinnad ning maailma suuremad riigid nii pindala kui rahvaarvu järgi: 38. oskab üldjoontes iseloomustada agraar-, industriaal- ja infoühiskonda; AJASTU AGRAARAJASTU INDUSTRIAALAJASTU INFOAJASTU Peamised põllumajandus töötlev tööstus teenindus maj...
AGRAALÜHISKOND(PÕLLUMAJANDUSÜHISKOND) TOODETAKSE TOITU INIMESTE JA LOOMADE TARBEKS. SOOJA SAAMISEKS KASUTATAKSE PUITU TURVAST KIVISÜTT ÕLGI JA PILLIROOGA. INDUSTRIAALÜHISKOND 17.SAJ AURUMASINA LEIUTAMISEGA HAKATI KASUTAMA PALJU PUITU. 17.SAJ LÕPUS JA 18.SAJ ALGUL HAKATI KASUTAMA KIVISÜTT. HAKATI KASUTAMA ERINEVAID ENERGIA ALLIKAID. 19.SAJ LÕPUS VÕETI KASUTUSELE ELEKTER, SELLEGA SAI ENERGIAT TRANSPORTIDA KAUGETESSE KOHTADESSE. HAKATI KASUTAMA VÄHEM ENERGIAKÜLLAID ENERGIA ALLIKAT. HAKATI RAJAMA HÜ...
Kordamine geograafia tööks 1. Võrdle agraarajastut, tööstusajastut, infoajastut! Agaarajastu Tööstusajastu Infoajastu Enamus inimesi töötab Enamus inimesi töötab Enamus inimesi töötab põllumajanduses tööstuses teenindussektoris Peamised majandusharud: Peamised majandusharud: Peamised põllumajandus, jahindus, maetalliurgia, masinatööstus, majandusharud: info kalandu...
Majandusgeograafia 1. Mõisted 1) Majandus- Teenuste ja toodete loomine, vahendamine, tarbimine ja kõige selle korraldamine. 2) Majandusgeograafia- Geograafia haru, mis uurib ja seletab majandus nähtuste ruumilist levikut. 3) Geograafiline tööjaotus- üksikute riikide või riigi piirkondade orientatsioon teatud majandusharude eelisarendamisele või spetsialiseerumine teatavate toodete valmistamisele. 4) Kapital- Tootmisse paigutatud ehk investeeritud rah...
KLIIMAVÖÖTMED EKVATORIAALNE KLIIMA: • Alati soe ja niiske • Keskmine temperatuur: 27,5 °C • Sademeid aastas 1000-2000 mm. • Valitsevad tõusvad õhuvoolud • Aastaaegu pole võimalik eristada • Kasvavad lopsakad taimed LÄHISEKVATORIAALNE KLIIMA: • Vihmane ja kuiv • Keskmine temperatuur 27,5 °C • sademeid aastas 1000-1500 mm • valitsevad passaattuuled • aastaaegu on võimalik eristada • talvel taimed närtsivad TROOPILINE KLIIMA: • Pala...
Ferno de Magalhes Geograafia referaat Koostaja: Juhendaja:  Fernao de Magalhaes 1480 1521 sõnakehv ja sihikindel portugali meremees Kuigi Kolumbus avastas uue maailmajao jäi tee leidmine ihaldatud vürtside maale Kagu Aasias saavutamata Tuli korraldada uusi retki Suurimaks ettevõtmiseks kujunes Fernao de Magalhaesi ekspeditsioon Ta oli kin...


Uutele kasutajatele e-mailiga aktiveerimisel
10 punkti TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun